MAIN MENU
NEWSLETTER
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-)

techlogik.otwarte24.pl

Zobacz ofertę.

Rabaty dla członków PTTK 

PTTK ŻARNÓW

 

Zlot

 

XII Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK

 

Jak co roku młodzi turyści biorą udział w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK. Tym razem odbył się on na Ziemi Sądeckiej w dniach od 20 do 22 maja, a jego bezpośrednim organizatorem był oddział "Beskid" w Nowym Sączu, który obchodzi wkrótce 110 rocznicę swego istnienia. Współorganizatorem była Komisja Środowiskowa ZG PTTK w Warszawie , a honorowym patronatem objęli imprezę marszałek województwa małopolskiego, starosta powiatu nowosądeckiego i prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej . Komandorem XII Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży Wiejskiej PTTK został Józef Pomietło działacz O/PTTK w Nowym Sączu . W pierwszym dniu imprezy po zakwaterowaniu i obiedzie w Internacie Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej k/ Nowego Sącza najpierw jeden z przewodników pokazał nam walory turystyczno krajoznawcze Ziemi Sądeckiej poprzez prezentację multimedialną, a następnie odbyła się inauguracja uświetniona występem zespołu folklorystycznego działającego przy Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu . Sobota poświęcona była głównie na wycieczkę krajoznawczą do średniowiecznej perły Beskidów - Starego Sącza, zwiedzanie uzdrowisk sądeckich: Piwnicznej , Muszyny i Krynicy oraz Kamiannej , będącej nieformalną stolicą polskiego pszczelarstwa. Odwiedziliśmy również jedną z cerkwi (w Szczawniku), były degustacje wody mineralnej i miodu . W trakcie zwiedzania drużyny brały udział w konkursie plastycznym , będącym elementem rywalizacji wliczanym do punktacji drużyny obok testu o Sądeczczyźnie i prezentacji swej miejscowości lub regionu zaplanowanej przy wieczornym ognisku . Trzeci dzień to zwiedzanie Nowego Sącza , a w końcowej fazie części Skansenu Sądeckiego tzw. " miasteczka galicyjskiego " . Tutaj spotkaliśmy się z redaktorką " Gazety Krakowskiej " , która robiła reportaż ze zlotu dla swego dziennika . W zlocie wzięło udział ponad 100 osób , głównie dzieci i młodzieży ze swymi opiekunami w tym : 52 osoby z O/PTTK w Żarnowie i 12 osób z O/ PTTK w Opocznie , była także 5 osobowa grupa z Sokolnik k/ Wieruszowa , reprezentacja O/PTTK w Łęczycy ( Daszyna , Leśmierz i Topola Królewska) oraz drużyna z pow. nowosądeckiego ( Łomnica –Zdrój) oraz grupa z Terpentyny ( woj. lubelskie ). Oddział PTTK w Żarnowie stanowiły drużyny ze szkolnych klubów w Białaczowie , Bogdanowie, Bujnach, Miedznej Drewnianej , Petrykozach , Przedborzu ,Szczercowie oraz Żarnowie (10 drużyn) i 2 drużyny z SKKT - PTTK w Ogonowicach należące do oddziału Opoczno . Łącznie w zlocie wzięło udział 19 drużyn. Miło poinformować , że I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła drużyna z SP w Petrykozach - opiekunka Alicja Grabska , II miejsce SP w Bujnach - opiekunka Jolanta Banaszczyk , a w kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce uzyskała drużyna Zespołu Szkół w Ogonowicach - opiekunka Marta Wijata . II m. przypadło drużynie z Gimnazjum w Białaczowie - opiekunka Ewelina Stasiak ,III miejsce drużyna z Sokolnik - opiekunka . Impreza bardzo udana na co złożyły się: program przygotowany przez organizatorów , ciekawy region turystyczny , słoneczna pogoda, a nade wszystko –A720-zaangażowanie ludzi z PTTK w Nowym Sączu dbających o sprawny przebieg zlotu.

galeria tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Zlot

 

Nasi laureaci w Kozienicach

Spektakularnym sukcesem zakończył się udział członków Oddziału PTTK w Żarnowie, w Centralnym Zlocie XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego " Poznajemy Ojcowiznę ", który odbył się w dniach 13 - 15 maja 2016 r. w Kozienicach. Finalistami konkursu zostali: Dominika Bernacka uzyskując w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Grand Prix za pracę literacką " Fryzjerstwo to wielki dar tworzenia " oraz Miłosz Polak w kategorii gimnazjum, który zdobył II miejsce za pracę multimedialną " Na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego ".

Dominika pisała pracę pod opieką Aleksandry Śmietany, a opiekunem pracy Miłosza była Tatiana Kosylak. Nasi laureaci pojechali do Kozienic z Grażyną i Włodzimierzem Szafińskimi -opiekunami z ramienia O/ PTTK w Żarnowie. Program zlotu był bardzo bogaty, a zaczął się od zwiedzania miasta na obrzeżach, którego położona jest stadnina koni rasy angielskiej, później zobaczyliśmy zespół pałacowo - parkowy, a w nim kolumnę. Zygmunta I Starego. Muzeum Regionalne w Kozienicach i centrum miasta z kramami z XIX w. to następne punkty programu zwiedzania. W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie inaugurujące zlot w nowoczesnym Centrum Kulturalno - Artystycznym z udziałem około 120 osób . Wystąpieniom władz samorządowych , przedstawicieli Zarządu Głównego PTTK w Warszawie oraz O/ PTTK w Kozienicach towarzyszył koncert młodzieży z miejscowej Szkoły Muzycznej . Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na tort, który podkreślał jubileusz 50 - lecia działalności PTTK w Kozienicach. Następnego dnia w tym samym obiekcie w sali kinowej CKA nastąpiło oczekiwane przez dzieci i młodzież uroczyste podsumowanie konkursu. Wręczeniom nagród i wyróżnień towarzyszyły występy artystyczne, prezentujące dorobek kół zainteresowań kozienickiego Centrum Kulturalno - Artystycznego. Po obiedzie odbyła się autokarowa wycieczka po Ziemi Kozienickiej, podczas której uczestnicy zobaczyli min. kościół pobenedyktyński w Opactwie, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Garbatkę - Letnisko, a w końcu pokazy kawaleryjskie w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznych. Przed kolacją nastąpiło wręczenie Odznak Krajoznawczych Ziemi Kozienickiej. Niedzielne przedpołudnie poświęcone było na wycieczkę do Puszczy Kozienickiej, uczestnicy pod przewodnictwem leśników odbyli spacer ścieżką dydaktyczną " Królewskie Źródła ". Chętni wzięli udział w turystycznym marszu na orientację, było tez ognisko z pieczeniem kiełbasek. Po obiedzie uczestnicy rozjechali się do swych miejscowości zamieszkania pełni wrażeń z pobytu na Ziemi Kozienickiej.

 

galeria (Marcin i Miłosz Polak) tutaj

Grażyna
Szafińska

 

 

 

 

Info

 

VIII ETAP „PIEKIELNYM SZLAKIEM”

 

Mimo zapowiadanej deszczowej pogody, 14 maja na start VIII etapu „Piekielnym Szlakiem” stawiła się 15- osobowa drużyna niestrudzonych piechurów. Wędrówkę rozpoczęto znad zalewu w Bliżynie przy niewielkiej mżawce. Maszerując przez Drożdżów, Zbrojów, Płaczków i Sobótkę opuściliśmy kolejną z 9 gmin – Bilżyn - przez które przebiega „Piekielny Szlak” aby rozpocząć poznawanie szlaku w gminie Stąporków. Stąd trasa przebiegała głównie lasem, i tak jak poprzedni odcinek obfitowała w liczne grzęzawiska, błoto i czasami trudne do pokonania chaszcze.

W miejscowości Nadziejów pojawiła się nadzieja na łatwiejszą i atrakcyjniejszą część wędrówki, bowiem weszliśmy w obszar rezerwatu przyrody „Skałki Piekło pod Niekłaniem”. Został on utworzony w 1959 r. w celu zachowania osobliwych form skalnych. Obejmuje powierzchnię ponad 6 ha lasu mieszanego z przewagą 200-letnich sosen i dębów, jednak największą wartość rezerwatu stanowią malownicze skałki wyrzeźbione przez procesy erozyjne w triasowych i dolnojurajskich piaskowcach. Skałki tworzą dwa oddzielne skupiska: wschodnie i zachodnie. Na długości kilkuset metrów znajduje się ciąg ostańców, przybierających nietypowe kształty, takie jak grzyby skalne, kominy czy kazalnice, osiągające wysokość od 2 do 8 m. Fantastyczne formy i ich ciemne zabarwienie były prawdopodobnie powodem powstania wielu legend oraz nazwy. Według legendy skały te, z rozkazu samego Lucyfera, były miejscem pokuty nieposłusznych diabłów. Ponoć ze strachu przed czartami, które harcowały pomiędzy świecącymi szatańskim blaskiem głazami, mieszkańcy opuścili pobliską osadę leśną. W tym miejscu spędziliśmy wiele czasu, bo oprócz urokliwych skał - nieożywionych pomników przyrody – urzekł nas sam las z bardzo urozmaiconym drzewostanem i florą. Oprócz wspomnianych sosen i dębów na jednym obszarze można spotkać jodły, modrzewie, brzozy, topole a nawet potężne graby i buki. Wśród roślinności przykuwają uwagę licznie występujące w tym miejscu paprocie, w skalnych szczelinach prawdopodobnie można nawet spotkać bardzo rzadki gatunek paproci-zanokcicy północnej. Od razu uznaliśmy, że to jeden z najbardziej malowniczych rezerwatów przyrody, jakie dotąd spotykaliśmy na szlaku. Po przejściu głównej drogi w Niekłaniu, dalej czerwonym szlakiem dotarliśmy do wsi Furmanów, w której znajdują się pozostałości zespołu wielkopiecowego położonego nad rzeką Czarną, zbudowanego w początkach XIX w. Przy pomniku pamięci poległych partyzantów AK i znajdującym się obok niego okazałego, około 300 letniego dębu – pomnika przyrody zakończyliśmy 23-kilometrowy niełatwy (ze względu na deszczową pogodę i liczne przygody) VIII etap „Piekielnego Szlaku”. Następna wędrówka – 29 maja , wyjazd z Żarnowa o7.30

galeria tutaj

Alicja Grabska

 

 

Zlot

 

VI OGÓLNOPOLSKI ZLOT TURYSTÓW PRZYRODNIKÓW

W dniach od 6 do 8 maja 2016r. w Przedborzu odbył się VI Ogólnopolski Zlot Turystów Przyrodników. Jego bezpośrednim organizatorem - z upoważnienia Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK w Warszawie - był O/PTTK w Żarnowie. Honorowy patronat nad zlotem przyjął burmistrz miasta Przedborza Miłosz Naczyński, natomiast komandorami zlotu byli Włodzimierz Szafiński – prezes O /PTTK i Alicja Grabska – przewodnicząca Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody PTTK w Żarnowie. Impreza przeznaczona była głównie dla instruktorów ochrony przyrody z różnych regionów Polski i miała na celu zapoznanie z naukowymi aspektami ochrony ojczystej przyrody, środowiska naturalnego, turystyki i edukacji, na obszarach przyrodniczo cennych w województwie łódzkim. Pełne sprawozdanie ze zlotu tutaj  Autor sprawozdania: Alicja Grabska

galeria (Bogdan Stempkowski) tutaj

galeria (T. Kosylak) tutaj 

 

 

Zlot

 

Zlot w Przedborzu

Trwa VI Ogólnopolski Zlot Turystów Przyrodników. Przyrodnicy przybyli do Przedborza w piątek. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem burmistrza Przedborza. A na jej półmetku oglądano m.in. perełki regionu w Tomaszowie Mazowieckim.

Wywiad można zobaczyć na stronie www.tvntl.pl

 

 

 

 

Info

 

VII ETAP „PIEKIELNYM SZLAKIEM”

 

W świąteczny weekend, 3 maja pokonano kolejny odcinek „Piekielnego Szlaku”. Na wspólną wędrówkę zdecydowało się 18 uczestników. Siódmy etap rozpoczął się z Kucębowa i wiódł krótkim odcinkiem asfaltu do wsi Kopcie. Następne ponad 15 km trasy przebiegało przez lasy Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Początkowo piękna pogoda i wiosenna sceneria lasu sprzyjały raźnej wędrówce. Tuż przy wejściu do Parku na Stawidłach napotkaliśmy okazałe dęby - pomniki przyrody. Kolejną atrakcją przyrodniczą był 50 -hektarowy Rezerwat ścisły „Świnia Góra” , którego celem ochrony jest zachowanie fragmentu leśnego z naturalnymi charakterystycznymi dla regionu Gór Świętokrzyskich typami drzewostanów mieszanych. Następnie weszliśmy na obszar Rezerwatu Przyrody Dalejów z wielogatunkowym drzewostanem o charakterze naturalnym, które tworzą głównie jodła i modrzew polski w wieku 80–150 lat i osiągają imponujące rozmiary. Na terenie Rezerwatu usytuowany jest pomnik przyrody „Piekło Dalejowskie”. Tworzą go liczne formy skalne: ścianki, małe urwiska, progi, stoły i bloki skalne o wysokości 1 – 4 m. Występują one w kilku grupach w pasie o długości około 130 m i szerokości około 30 m. Skałki, zbudowane z piaskowców dolnotriasowych, tworzą grupy oddzielone od siebie szczelinami o szerokości 1 – 2 m, nabierającymi cech korytarzy i wąwozów. Dodatkowo puszczańskiego charakteru nadaje rezerwatowi duża ilość zwalonych drzew i martwych pni, często pokrytych kobiercami mchów i porostów.

No i tu zaczęło się dla uczestników dalejowskie piekło czyli rozmokłe dróżki, błoto, chaszcze i grzmoty – zapowiedź zbliżającej się burzy. W czasie największego deszczu dotarliśmy do Piekielnej Bramy – pomnika przyrody nieożywionej, która częściowo stała się dobrym schronieniem. Dalej idąc przez podmokły obszar wkroczyliśmy na teren Leśnictwa Jastrzębia , gdzie znajduje się granica Obszaru 2000 Lasy Suchedniowskie. W miejscowości Jastrzębia wśród długiego szpaleru drzew usytuowany jest pomnik jeńców radzieckich zamordowanych przez Niemców w Bliżynie. Stąd dotarliśmy do Bliżyna nad zalew, gdzie po19 km marszu podjęliśmy decyzję o zakończeniu trasy VII etapu. Następna wędrówka – 14 maja 2016r.

Alicja Grabska

galeria (Cezariusz Szulc i reszta grupy) tutaj

 

 

Wywiad

 

Rozmowa Dnia 29.04.2016 Halina Mikuszewska dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu oraz Włodzimierz Szafiński prezes oddziału PTTK w Żarnowie

Wywiad można zobaczyć na stronie www.tvntl.pl

 

 

Komunikat

 

Komunikaty organizacyjne

 
1. Wycieczka "Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego" odbędzie się we wtorek 17 maja br. zgodnie z regulaminem na naszej stronie www.pttkzarnow.pl


2. XIX RAJD "BRZEGIEM PILICY" w sobotę 28. maja br. Regulamin wkrótce.


3. Przypominamy o składkach członkowskich na 2016 r.

 

 

 

Rajd

regulamin tutaj

 

 

Wycieczka

 

Wycieczka krajoznawcza na Górny Śląsk

 

Kolejna wycieczka z cyklu " Szlakiem zabytków techniki województwa śląskiego " zorganizowana przez Oddział PTTK w Żarnowie już za nami. Odbyła się we wtorek 17. maja br. na trasie Żarnów – Karchowice - Gliwice - Ruda Śląska - Mysłowice - Żarnów i wzięło w niej udział 39 osób, w większości uczniów SP z Białaczowa, Petrykóz, Żarnowa, było też kilku dorosłych członków O/PTTK w Żarnowie. Pierwszym zwiedzanym obiektem był Zabytkowy Zakład Produkcji Wody " Zawada " w Karchowicach. Niezwykle ciekawy obiekt krajoznawczy powstał w latach 1894-1895 i jest ujęciem wody dla aglomeracji górnośląskiej. Powstały wówczas budynki stacji pomp, kotłowni parowej i budynek biura

 

 

W zakładzie zachowały się zabytkowe wnętrza. W Gliwicach odwiedziliśmy radiostację, której maszt z anteną nadawczą uchodzi za jedną z najwyższych na świecie budowli drewnianych (111 m) Radiostacja znana z historii, jako miejsce prowokacji hitlerowskiej poprzedzającej wybuch II wojny światowej. Kolonia robotnicza " Ficinius " w Rudzie Śląskiej to unikatowy zespół 16 budynków zbudowanych w 1867 r. dla górników miejscowej kopalni przez jej właścicieli Donnersmarcków. Domy mają kamienny parter i murowane z cegły piętro i stanowią jeden z najstarszych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Ostatnim zwiedzanym obiektem podczas wycieczki było Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach - największa w Polsce ekspozycja pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz tradycji związanej z ochroną przeciwpożarową. Zawiera ok. 9 tys. eksponatów, w tym hełmy paradne , mundury strażaków z całego świata , medale , kolekcje sztandarów , jest tu najstarsza sikawka konna z 1717 r. Większość uczestników zbierała pieczątki w zwiedzanych miejscach jako potwierdzenia do odznaki krajoznawczej " Znam szlak zabytków techniki województwa śląskiego ", warto podkreślić , że już kilkanaście osób zdobyło srebrne odznaki , a kilka w stopniu złotym . Jak zwykle Oddział zapewnił uczestnikom pamiątkową odznakę z tej wycieczki, a w październiku zaplanowana jest następna wyprawa na Górny Śląsk, której głównym celem będzie Zabrze.

 

regulamin tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

XX Rajd „Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego - Hubala „


Rajd odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie w sobotę 23. Kwietnia i zgromadził ponad 180 uczestników z 11 szkół woj. łódzkiego. Punktem startowym był przystanek autobusowy w Inowłodzu skąd turyści wędrowali czerwonym szlakiem przez Fryszerkę i lasy byłej Puszczy Pilickiej do Szańca Hubala k/ Anielina ( 7 km). wśród długiej kolumny piechurów znaleźli się uczniowie ze szkół podstawowych z Aleksandrowa , Białaczowa , Bogdanowa , Gomulina i Żarnowa, a także gimnazja z Białaczowa , Dąbrowy nad Czarną , Gomulina , dwa gimnazja z Pabianic i drużyna z Gimnazjum w Żarnowie . Już na starcie uczestnicy otrzymali pamiątkową odznakę i breloczek . Przy symbolicznym grobie Hubala rajdowcy wysłuchali pogadanki o Henryku Dobrzańskim i jego oddziale , a później delegacja turystów złożyła wieniec od PTTK w Żarnowie . Zapalona znicz i minutą ciszy uczczono pamięć "pierwszego partyzanta II wojny światowej" . W tym samym czasie składała wiązankę kwiatów córka Henryka Dobrzańskiego , Krystyna Sobierajska, a za chwilę kolarze biorący udział w Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim " Szlakiem walk mjr. Hubala " .

galeria tutaj

autor Aleksander Duda

Dużą atrakcją Było spotkanie z członkami Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala . Uczennice ze SP w Aleksandrowie przygotowały ciekawy program artystyczny w którym min. prezentowany był wiersz i piosenka o Hubalu. Jarosław Kluzek, ułan -poeta zaprezentował wiersz swego autorstwa. W trakcie uroczystości przy Szańcu pojawiła się ekipa telewizyjna Polsatu, która nagrywała okolicznościowy program, również z udziałem naszych turystów. W konkursie historycznym o Hubalu najlepszymi okazali się Maciej Łukasik i Kamil Gorzałczyński z Białaczowa, trzecie miejsce zajął Piotr Rusek z Dąbrowy nad Czarną. Warto zaznaczyć, że w pracach jury brali udział członkowie w/w stowarzyszenia ułanów. Na zakończenie wręczono drużynom uczestniczącym w rajdzie dyplomy, Weronika Smardzewska z SKKT - PTTK przy Sp w Żarnowie otrzymała "popularną" odznakę turystyki pieszej. Dokumentację fotograficzną z imprezy przygotował i udostepnił kol. Aleksander Duda z zaprzyjaźnionego O/PTTK w Pabianicach.

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

VI ETAP „PIEKIELNYM SZLAKIEM”

Wędrówka piechurów żarnowskiego Oddziału PTTK „Piekielnym Szlakiem” nabiera coraz większego rozmachu. 23 kwietnia, na VI etap zgłosiło się już 18 uczestników. Zaplanowaną trasę z Miedzierzy przez Cisownik, Modrzewinę, Krasną do Luty postanowiono przedłużyć do wsi Kucębów, przez co jej ostateczna długość wyniosła 24km. Ten etap wędrówki początkowo przebiegał asfaltem z dwoma konkretnymi podejściami, następnie trasa wiodła przez lasy. Na skraju wsi Modrzewina, tuż przy szlaku znajduje się ogrodzona płyta upamiętniająca poległych w walce z okupantem w 1943r. W okolicy Krasnej weszliśmy do największego w woj. świętokrzyskim obszaru bagien, torfowisk, turzycowisk oraz podmokłych łąk i lasów – florystyczno-ornitologicznego rezerwatu przyrody „Górna Krasna”. Jego głównym przedmiotem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego odcinka rzeki Krasna i fragmentu jej doliny z występującymi cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz chronionymi i rzadkimi gatunkami zwierząt, głównie ptaków. Należy nadmienić, iż spośród 18 gatunków płazów występujących w Polsce, na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 12 gatunków. W granicach rezerwatu stwierdzono również występowanie 5 gatunków gadów. Ponadto wśród fauny tego rezerwatu żyje 35 gatunków ważek i 62 gatunki motyli.

Dzięki swej unikalnej florze i faunie Rezerwat został wpisany do projektu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W miejscowości Luta w obrębie w/w rezerwatu, na bagnach znajduje się wieża widokowa będąca atrakcyjnym stanowiskiem obserwacyjnym dla ornitologów. Zbliżając się do Kucębowa natknęliśmy się na interesujący trzymetrowy kamienny krzyż z wpisem pochodzącym z 1813 roku.

Dzisiejszy etap przebiegał w iście wiosennych klimatach – dużo zieleni, kwitnące drzewa i łąki, mnóstwo śpiewających ptaków i słoneczna pogoda. Niewątpliwą atrakcją każdej wędrówki jest zaplanowane w połowie trasy ognisko. Tym razem było wyjątkowe, gdyż w gronie piechurów znalazł się dzisiejszy solenizant - kolega Jurek, który zadbał w szczególności o wyjątkowe i niepowtarzalne - jak na leśne warunki - menu. Kolejną wędrówkę planujemy już 3maja –wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

galeria tutaj

Alicja Grabska

 

 

Wycieczka

 

„Ziemia Tarnogórska„

 

Jednym z celów wycieczek krajoznawczych organizowanych w tym roku przez Oddział PTTK w Żarnowie oprócz poznawania zabytków, historii, walorów przyrodniczych itp. jest również zdobywanie odznak turystyczno - krajoznawczych. Chcemy w ten sposób włączyć się w działania związane z ogłoszonym przez ZG PTTK w Warszawie Rokiem Krajoznawstwa Polskiego. W dniach 16-17 kwietnia br. 52 naszych turystów wyruszyło z Żarnowa, aby poznać bliżej Ziemię Tarnogórską. Zwiedzanie zaczęliśmy od zespołu pałacowo - parkowego w Świerklańcu , byłej posiadłości Hencel von Donnersmarcków. Z czasów dawnej świetności zachowały się: pałacyk tzw. Dom Kawalera, kościół ewangelicki i mauzoleum właścicieli , park w którym są rzeźby walczących zwierząt , fontanna i muszla koncertowa.

Następną zwiedzaną miejscowością było Nakło Śląskie, a w nim neogotycki pałac z XIX w. otoczony parkiem. Krótki pobyt nad zbiornikiem Nakło - Chechło poprzedził wizytę w Miasteczku Śląskim, gdzie godnym uwagi jest zabytkowy drewniany kościół Wniebowzięcia NMP z 1666 r. Stąd przejechaliśmy do Tworoga zwiedzając następnie pałac będący po remoncie siedzibą Urzędu Gminy. Obok znajdują się resztki parku pałacowego z kaplicą św. Jana Nepomucena z XVIII w. Brynek to miejscowość z neobarokowym pałacem Donnesmarcków, znana po 1945 r. z Technikum Leśnego, w otoczeniu którego duży park krajobrazowy z ogrodem botanicznym. Zakończeniem programu krajoznawczego pierwszego dnia wycieczki była dłuższa wizyta w Muzeum Chleba w Radzionkowie, gdzie oprócz zwiedzania eksponatów związanych z kulturą materialną Śląska oglądnęliśmy film "Chleb" . Film obrazuje historię chleba , jego pochodzenie i tradycje z nim związane.

Niedziela będąca drugim dniem wycieczki poświęcona była na Tarnowskie Góry, ciekawe miasto powiatowe liczące ok. 60 tys. mieszkańców. Pierwszym zwiedzanym obiektem była Zabytkowa Kopalnia Srebra, stanowiąca jedyną w Polsce podziemną trasę turystyczną pokazującą wydobycie kruszców srebronośnych z 300 m. odcinkiem, który pokonuje się łodziami . Kopalnia wraz z Sztolnią Czarnego Pstrąga nominowana jest do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obok kopalni jest skansen maszyn parowych używanych niegdyś w przemyśle. Po przejechaniu do dzielnicy Repty zwiedziliśmy park z wieloma pomnikowymi drzewami, a później płynęliśmy łodziami podziemną sztolnią odwadniającą kopalnię zwaną Sztolnią Czarnego Pstrąga trasą o długości 600 metrów. Jest to jedna z najciekawszych atrakcji Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Płynie się między szybami Ewa i Sylwester słuchając opowieści przewodnika o historii tarnogórskiego górnictwa. Tadeusz Ziemianek, przewodnik miejscowego O/ PTTK z którym zwiedzaliśmy Ziemię Tarnogórską pokazał nam jeszcze dzielnicę Tarnowice Stare, a w niej zamek Wrochemów z poł. XVI w . obecnie pięknie wyremontowany, na dziedzińcu którego nasz fotograf wykonał pamiątkowe zdjęcie wycieczkowiczów. Przed obiadem zaproszono nas do siedziby Oddziału PTTK w Tarnowskich Górach mieszczącej się w zabytkowym dworku, w którym bywał Johann Wolfgang Goethe i Julian Niemcewicz. Zachowany średniowieczny układ miasta z rynkiem, podcieniowymi kamienicami, ratuszem i kościołem sprawia bardzo dobre wrażenie na zwiedzających turystach. Wszystkim uczestnikom wycieczki zostały przyznane i uroczyście wręczone popularne odznaki " Krajoznawca - Turysta Ziemi Tarnogórskiej", ponieważ w ciągu dwóch dni wycieczki spełnili wymogi regulaminowe do jej zdobycia . Na szczęście nie spełniła się długoterminowa prognoza pogody i zamiast uciążliwego deszczu towarzyszyła nam całkiem przyjemna aura. Stanowiło to dodatkowy czynnik wpływający na dobrą ocenę wycieczki.

Autor zdjęci Janusz Aleksandrowicz

galeria dzień pierwszy tutaj

 

galeria dzień drugi tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

I maraton pieszy "Przedwiośnie"

W sobotę 9 kwietnia troje przedstawicieli Oddziału PTTK Żarnów (Joanna Świątek, Wojciech Ścibiorek i Alicja Grabska) uczestniczyło w I Maratonie Pieszym „Przedwiośnie”. Jego głównym organizatorem był Oddział PTTK Kielce. Wzięło w nim udział 71(z 75 zapisanych) uczestników. Trasa wiodła wybranymi szlakami przez i wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego, której długość wynosiła 75km i należało ją przejść w limicie nie dłuższym niż 18 godzin. Już w piątek wieczorem do „Szklanego Domu” w Ciekotach – miejsca startu i jednocześnie mety - przybyło wielu zawodników z różnych rejonów Polski, aby odebrać pakiety startowe. W sobotę o 6.00 rano po pamiątkowym zdjęciu raźno ruszyliśmy na trasę przechodząc przez: Przełom Lubrzanki – Radostową - Wymyśloną – Krajno - Świętą Katarzynę (9,5km) – Łysicę – Kakonin (15,5km) – Podlesie – Hutę Szklaną (23km) – Święty Krzyż – Nową Słupię – Baszowice (30,5km) – Wolę Szczygiełkową (40,5 km) – Bodzentyn (46km) – Psary Starą Wieś – Bukową Górę – Klonów(58km) – Brzezinki – Mąchocice Scholasterię – Masłów II (67,7km) – Ameliówkę dochodząc do Ciekot (75km) . Podczas marszu co kilka lub kilkanaście kilometrów należało zameldować się w ustalonych punktach kontrolnych.

Trasa była wyjątkowo bardzo dobrze oznaczona, zabezpieczona, regularnie ustawiona w punkty kontroli i dożywiania i pewnie piękna widokowo. Dosyć długi dystans, czasami strome podejścia i zejścia, czy ograniczenie limitowe okazały się wcale nie najgorszym problemem. Najbardziej wszystkim zawodnikom dokuczyła pogoda. Padający kilka dni wcześniej deszcz, spowodował że na szlakach było bardzo grząsko, ślisko i mglisto. Mogliśmy zaznać również znanego powiedzenia „wieje jak w Kieleckim”, ale ulewa i padający przez kolejne 5 godzin deszcz, to już za wiele. Nie wiadomo, czy należało płakać, czy śmiać się. Wiadomo, że trzeba było iść dalej. W miłym towarzystwie da się znieść wiele niedogodności. Jednakże, chyba najwięcej atrakcji dostarczyło nocne zejście z Ameliówki. Dobrze, że na „turlających się i zjeżdżających” po błocie z góry czekali na dole nieco zaniepokojeni organizatorzy. Tak to po 16 godzinach marszu, człapania w deszczu, błocie i glinie, liczną grupą i w dobrych nastrojach dotarliśmy na 22.30 do mety. Uroczyste zakończenie i podsumowanie I-go Maratonu Pieszego „Przedwiośnie” odbyło się w niedzielę rano. Mimo niesprzyjającej pogody maraton ukończyły 64 osoby. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe oryginalne medale, dyplomy i materiały promocyjne . Odbyło się także losowanie atrakcyjnych nagród. Dziękujemy organizatorom za profesjonalnie przygotowaną imprezę, a także za przesympatyczną obsługę na starcie, mecie i trasie.

galeria  (Alicja Grabska) tutaj

 

Alicja Grabska

 

 

Info

 

V ETAP „PIEKIELNEGO SZLAKU”

W sobotę 2 kwietnia przy pięknej wiosennej pogodzie odbył się kolejny - już V etap przejścia „Piekielnym Szlakiem”. Na start, do miejscowości Cis przybyło 14 uczestników. Dzisiejsza trasa wiodła głównie traktami leśnymi wzdłuż rzeki Czarnej mijając wsie Młotkowice, Cieklińsko, Sielpię, Wólkę Smolaną kończąc wędrówkę w Miedzierzy. Pierwszy odpoczynek wyznaczyliśmy w Cieklińsku zatrzymując się obok zbiornika, gdzie na rzece Czarnej znajduje się spiętrzenie wody.

Rzeka ta meandrując pośród sosnowych lasów i łąk tworzy wyśmienite pejzaże. Następny dłuższy postój w Sielpi – jednej z najchętniej odwiedzanych miejscowości wypoczynkowych na Kielecczyźnie – wykorzystaliśmy na ognisko. Przy tak pięknej pogodzie spędziliśmy trochę czasu nad zalewem, który jest największym ośrodkiem rekreacyjno-wypoczynkowym tego regionu. Tuż przy nim znajduje się Muzeum Zagłębia Staropolskiego, w którym podziwiać można unikalne eksponaty metalurgii XVI - XX wieku. Dalsza wędrówka do mety w Miedzierzy przebiegała dalej doliną Czarnej Koneckiej, w której znajduje się wiele miejsc o atrakcyjnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Tereny te są objęte ochroną „Natura 2000”, a na ich obszarach występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Wędrując, można spotkać czarne bociany, krwawodzioby i wiele innych chronionych gatunków. My mieliśmy okazję zobaczyć żurawie, białe bociany oraz skutki działalności wydr i bobrów. Następne przejście kolejnego odcinka Piekielnego Szlaku zaplanowano na 23 kwietnia. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

galeria 1 (Alicja Grabska) tutaj

galeria 2 (Cezariusz Szulc) tutaj

Alicja Grabska

 

 

Rajd

 

Pierwszy dzień wiosny

Kolejny rajd "Pierwszy dzień wiosny" organizowany przezOddział PTTK w Żarnowie odbył się w sobotę 19. marca br. na terenie gminy Białaczów . Na miejscu zbiórki w Skroninie przy Szkole Podstawowej, która była współorganizatorem tej imprezy stawiło się 218 uczestników, skupionych w dziewięciu drużynach rajdowych. Najwięcej bo 52 osoby przybyło ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie, ponadto były grupy z Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu, szkół podstawowych z Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Skroniny i Żarnowa oraz drużyny z gimnazjów w Białaczowie i Żarnowie , a także z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku . Zgodnie z regulaminem poszczególne grupy przygotowały transparenty z hasłami wiosennymi. Na starcie każdy z uczestników otrzymał pamiątkową odznakę rajdową i słodką niespodziankę.

Po oficjalnym powitaniu i krótkiej odprawie długa kawalkada piechurów ruszyła w stronę pomnika, miejsca pamięci narodowej, a następnie przeszła w stronę stawu, gdzie utopino "Marzannę" - symbol odchodzącej zimy. Trasa rajdu wynosiła tylko 5 km i była wędrówką zaczynającą i kończącą się w Skroninie .Nauczyciele miejscowej szkoły na czele z dyrektorem Jackiem Stępniem zadbali o dobre przyjęcie turystów, po przyjściu z trasy zostali oni poczęstowani pieczoną kiełbaską i napojem, a później chętni mogli wziąć udział w konkursach rajdowych. Pierwszy z nich to ocena transparentów, w którym I miejsce przyznano drużynie z Przedborza , II miejsce drużynie ze Skroniny, a III miejsce SP z Żarnowa. W/w drużyny otrzymały puchary .Drugi konkurs związany był z osobą patrona szkoły w Skroninie tzn. z Janem Pawłem II .Dwa równorzędne pierwsze miejsca uzyskali Łukasz Wilk z Białaczowa i Julia Szewczyk ze Skroniny, drugie miejsce Wiktor Sielski z Białaczowa. Te trzy osoby wyróżniono nagrodami rzeczowymi. Trzeci konkurs polegał na przygotowaniu wiosennego przebrania, a jego hasło to "ale ze mnie wiosna". Wśród kilkunastu kandydatów wybrano pięć najlepszych wiosennych kreacji nagrodzonych książkami. Otrzymali je: Dominik Cieślak , Zofia Brzózka, Malwina Bakalarz, Anna Fornal i Katarzyna Lisek.

 

Po krótkim podsumowaniu, prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie wręczył drużynom dyplomy uczestnictwa, dyplom z podziękowaniem za przygotowanie imprezy otrzymała także Szkoła Podstawowa w Skroninie. Rajd odbył się przy sprzyjającej wędrówce pogodzie, a uśmiechnięte twarze dzieci i młodzieży mogły sugerować, że rajd " Pierwszy dzień wiosny " był udana imprezą turystyczno - krajoznawczą .

 Zdjęcia wykonał Marcin Polak

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

konkurs

 

Wojewódzki finał konkursu

"Poznajemy Ojcowiznę"

 

Zgodnie z zapowiedzią w środę 16. marca 2016 r. w Domu Kultury w Żarnowie odbyło się Podsumowanie eliminacji wojewódzkich XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". Wśród obecnych na sali 67 uczestników znaleźli się przede wszystkim uczniowie - autorzy prac konkursowych wraz ze swymi opiekunami, niektórzy rodzice, zaproszeni goście, organizatorzy i członkowie jury. Uroczystość otworzył prezes ZO PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński wraz z prezesem Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego Tomaszem Chadamikiem. Przybyli prezesi Oddziałów PTTK z Łęczycy, Opoczna, Wielunia i Wieruszowa, wójt gminy Żarnów, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie i dziennikarka Tygodnika Opoczyńskiego.

Protokół komisji konkursowej odczytała przewodnicząca Tatiana Kosylak, która zaprezentowała także dwie nagrodzone pierwszymi miejscami prace multimedialne. Były to: " Leśmierz wczoraj i dziś" – praca przygotowana przez 3 uczennice ze Szkoły Podstawowej w Leśmierzu oraz " Na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego " Miłosza Polaka z Gimnazjum w Żarnowie. W kategorii indywidualnych prac literackich I miejsce zajęły Natalia Mikina - Witkowska ze Szkoły Podstawowej nr. 12 w Tomaszowie Mazowieckim i Dominika Bernacka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 1 w Opocznie reprezentująca zarazem O/PTTK w Żarnowie. W kategorii prac zbiorowych I miejsce przyznano Karolinie Adamczyk i Natalii Ziębie z I LO im. Żeromskiego w Opocznie. Laureaci pierwszych miejsc otrzymali puchary z imienną dedykacją. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opiekunowie obdarowani zostali upominkami, a ponadto uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Puchar od prezesa ZO PTTK w Żarnowie odebrała opiekunka SKKT - PTTK przy SP w Białaczowie Joanna Świątek – za wielokrotne godne reprezentowanie Oddziału w w/w konkursie. Organizację imprezy wsparli Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, Starostwo Powiatowe w Opocznie, Muzeum Regionalne w Opocznie oraz Oddział PTTK w Żarnowie. Nagrody specjalne ufundowali także: wójt gminy Żarnów - dr Krzysztof Nawrocki, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie - Ewa Borończyk, sklepy "Agryga" i "Anda" w Żarnowie. Uczestnicy podsumowania mogli skorzystać z przygotowanych przez organizatorów gorących i zimnych napojów oraz różnych słodkości.

 

Zdjęcia - Marcin Polak

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

konkurs

 

Podsumowanie konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" w Żarnowie

 

Trwają przygotowania do podsumowania eliminacji wojewódzkich XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". W tym roku szkolnym odpowiedzialnym za w/w konkurs z upoważnienia Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego jest Oddział PTTK w Żarnowie, do którego nadesłano prace literackie i multimedialne wykonane przez uczniów szkół z naszego województwa. Oddział w Żarnowie był już organizatorem eliminacji wojewódzkich w 2010 roku , teraz organizuje je po raz drugi. Dziesięcioosobowe jury konkursu , po pięć osób do oceny każdego rodzaju prac, najpierw zapoznało się z ich zawartością, a 7 marca br. na wspólnym posiedzeniu ustaliło nagrodzonych i wyróżnionych . Protokół w załączeniu. Zapraszamy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie , które odbędzie się 16. marca br. -środa – o godz. 10.00 w Domu Kultury w Żarnowie ul. Opoczyńska 5. Wręczymy wówczas upominki, dyplomy, pamiątkowe znaczki i zaprezentujemy dwie prace multimedialne, które otrzymały I miejsca. Laureaci pierwszych miejsc otrzymają imienne puchary . Uwaga !! Uczestnikom ,którzy nie przybędą na podsumowanie nie będą wysyłane upominki itp . Zapraszamy do Żarnowa .

Protokół tutaj

Organizator

 

 

Rajd

 

 IV etap „Piekielnym szlakiem”

W sobotę 12 marca, mimo nie najlepszej pogody 14-osobowa grupa przedstawicieli Oddziału PTTK Żarnów kontynuując pomysł pokonała 4 etap „Piekielnego szlaku”. Trzon tej grupy stanowią: Leszek Kurp – pomysłodawca akcji, Jadwiga Kurp, Elżbieta Ciszek, Urszula Jędrasik, Jacek Wojciechowski, Czarek Szulc i Rafał Kozak. Ponadto w każdym etapie zawsze uczestniczy dodatkowo kilkoro chętnych piechurów.

IV etap Szlaku rozpoczął się w Wyszynie Rudzkiej i wiódł przez Lipę, Szkucin, Hucisko, a zakończył w miejscowości Cis-Budy – łączna długość trasy – 23km. Odcinek ten obfitował w wiele atrakcji przyrodniczych, architektonicznych i miejsca pamięci narodowej. Zaraz na początku trasy, tuż przy szlaku natknęliśmy się na pomnik przyrody - okazały dąb szypułkowy „Starzyk”, który znajduje się na skraju lasu, w malowniczej okolicy stawów rybnych o tej samej nazwie. W miejscowości Lipa zwiedziliśmy zabytkowy drewniany kościół p.w. Św. Wawrzyńca i Św. Katarzyny, o którym pierwsze wzmianki sięgają 1129 roku, a pierwsze zapisy 1416r. Tuż za wsią Szkucin nie sposób pominąć rezerwatu przyrody nieożywionej „Piekiełko Szkuckie”, w którym znajdują się naturalne formy skałkowe o urokliwych kształtach. Następnie weszliśmy w lasy związane z walkami powstańców i partyzantów. Wędrując dalej traktem leśnym ze Szkucina na polanę Ormanichę minęliśmy okazały ok. 250-letni dąb zwany Dębem Śmierci lub Wisielochem, na którym Moskale wieszali schwytanych powstańców. Na polanie znajduje się mogiła i katakumba z kamiennych płyt z żeliwnym krzyżem, a obok pamiątkowy głaz „Bohaterom Narodu Polskiego 2000” w celu upamiętnienia wydarzeń z 1863r. Nieopodal, tradycyjnie w połowie trasy urządziliśmy ognisko z pieczeniem kiełbasek. Idąc przez bagnisty odcinek lasu minęliśmy wieś Hucisko, w której to w czasie II wojny światowej stacjonował Oddział Wydzielony Wojska Polskiego majora Hubala. W przysiółku Cis-Budy zakończyliśmy kolejny etap „Piekielnego Szlaku”. Na następną wędrówkę na trasie Cis – Sielpia zapraszamy w kwietniu.

Alicja Grabska

galeria  Barbara Kalinowska tutaj

galeria Alicja Grabska tutaj

 

 

Przegląd

 

XX Przegląd Poezji "Krajobrazy Polskie "

W środę 9. marca 2016 r. w Domu Kultury w Żarnowie odbył się finał XX Jubileuszowy Przegląd Poezji " Krajobrazy Polskie " przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu działania naszego Oddziału PTTK.

Od wielu lat współorganizatorami konkursu są Urząd Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie . Finał poprzedzony był eliminacjami szkolnymi , które wyłoniły najlepszych recytatorów . Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I -III SP, klas IV - VI SP oraz szkół gimnazjalnych . Finałowe wystąpienia oceniała pięcioosobowa komisja w składzie : Agata Andrzejewska - przewodnicząca, Bożena Kołtunowska, Lidia Świątek, Krystyna Zdun i Przemysław Ciszewski - członkowie. W finale wystąpiło 25 uczniów, w tym 18 ze szkół podstawowych i 7 ze szkół gimnazjalnych. Reprezentowali oni 6 szkół podstawowych (Aleksandrów, Białaczów, Paradyż, Petrykozy, Skronina i Żarnów oraz 4 gimnazja (Białaczów, Gomulin, Paradyż i Żarnów) . Komisja wyłoniła najlepszych w pierwszej grupie wiekowej :

I miejsce - Igor Różyk z SP w Paradyżu

II miejsce- Kacper Trawiński z SP w Petrykozach

III miejsce - Alicja Jaworska z SP w Białaczowie

Wyróżnienia otrzymali : Krzysztof Czeczenikow z SP w Petrykozach oraz Milena Stańczyk z SP w Paradyżu W grupie klas IV - VI SP najlepszymi okazali się :

I miejsce - Aleksandra Opatowicz z SP w Żarnowie

II miejsce - Martyna Łęcka z SP w Aleksandrowie

III miejsce - Izabela Mastalerz z SP w Żarnowie

Wśród gimnazjalistów komisja uznała, że:

I miejsce - Jakub Telecki z Gimnazjum w Białaczowie

II miejsce - Martyna Gorzela z Gimnazjum w Białaczowa

III miejsce - Katarzyna Potaczek z Gimnazjum w Paradyżu

Wyróżnienie przyznano Katarzynie Wężyk z Gimnazjum w Gomulinie Laureaci pierwszych miejsc otrzymali puchary , dyplomy i nagrody książkowe , pozostali w/w dyplomy i książki. Dyplomami uhonorowano szkoły , których uczniowie wystąpili w finale konkursu . Kierownik GBP w Żarnowie - Ewa Borończyk ufundowała swoją nagrodę , którą wręczyła Igorowi Różykowi .Pamiątką z tej jubileuszowej imprezy będzie też okolicznościowa plakietka przeznaczona w szczególności dla recytatorów

Włodzimierz Szafiński

Autor zdjęć: Natalia Miszczyk - Tygodnik Opoczynski

galeria tutaj

 

 

 

Wycieczka

 

HISZPANIA 2016

ANDORA - HISZPANIA - PORTUGALIA

25 czerwca - 6 lipca 2016r

Po udanej tegorocznej wyprawie do Grecji, w planach O/PTTK w Żarnowie na 2016r. pojawiła się wycieczka krajoznawcza do Andory ,Hiszpanii i Portugalii, którą zamierzamy zorganizować przy pomocy Biura Podróży PTTK w Rzeszowie. Z Rzeszowem współpracujemy wiele lat i dzięki temu turyści z Żarnowa zwiedzili dużą część Europy min. Rumunię, kraje Beneluksu, Serbię, Paryż i zamki nad Loarą, kraje nadbałtyckie z Finlandią, Słowenię i Chorwację, Półwysep Krymski , Bośnię i Hercegowinę ...

Teraz zaczynamy organizować grupę wycieczkową na rok następny .

Przylądek Cabo da Roca w Portugalii jest najdalej wysuniętym na zachód punktem lądu stałego Europy . Leży nad Atlantykiem, na terenie Parku Narodowego Sintra - Cascais ok. 40 km od Lizbony , jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów z całego świata. Na stojącym tam pomniku znajdujemy napis, który w tłumaczeniu na język polski głosi: "Gdzie ląd się kończy, a morze zaczyna". To tylko jedna z wybranych atrakcji, inne w załączonym programie .....

regulamin tutaj

 

 

Rowery

 

Oddział PTTK Żarnów na otwarciu ścieżki rowerowej w Ceteniu.

W niedzielę 6 marca 17-osobowa grupa członków Oddziału PTTK Żarnów wzięła udział w wyjeździe do osady łowieckiej Ceteń koło Inowłodza, na uroczystość otwarcia nowej trasy rowerowej należącej do szlaku pod wspólną nazwą „Wolność jest w naturze” przygotowanej przez Nadleśnictwo Opoczno. Uroczystość ta połączona była z trzecim, finałowym maratonem rowerowym przygotowanym przez MTB Opoczno i Nadleśnictwo Opoczno, którego trasa częściowo przebiegała przez nowo wytyczony szlak. W uroczystości otwarcia trasy rowerowej „Śladami Hubala” uczestniczyli poseł na sejm – Robert Telus, przedstawiciele władz powiatu opoczyńskiego, Krajobrazowych Parków Nadpilicznych, MTB Opoczno i gospodarze – Nadleśnictwo Opoczno z prowadzącym - Nadleśniczym Dawidem Kosylakiem. Po przecięciu wstęgi, na trasę wyruszyło około 100 zawodników zarejestrowanych w maratonie MTB, którzy przemierzali dwie, różnej długości pętle. W czasie kiedy zawodnicy rywalizowali na trasie na wszystkich kibiców czekało wiele atrakcji: warsztaty przyrodnicze, pokaz sprzętu strażackiego, przejażdżki bike busem, gry i konkursy, rodzinny rajd rowerowy, warsztaty ornitologiczne, ognisko i pyszna grochówka.

Wielu chętnych wyruszyło wytyczoną trasą na rowerowy rajd rodzinny. Natomiast członkowie naszego Oddziału wyposażeni w lornetki wzięli udział w warsztatach przyrodniczo-ornitologicznych pod kierunkiem leśników – ornitologa Szymona Kielana i entomologa Zbigniewa Mocarskiego. Spacer przyrodniczą ścieżką edukacyjną przebiegał w bardzo atrakcyjnym terenie przyrodniczym, przebiegającym w dolinie rzeki Pilicy i historycznym, bo poprowadzonym przez miejsca związane z majorem Henrykiem Dobrzańskim – Hubalem. Podczas warsztatów udało się zaobserwować gatunki ptaków leśnych, polnych, drapieżnych i wodnych. Próbowano rozróżniać ich odgłosy. Mimo jeszcze niesprzyjających warunków występowania zaobserwowano nieliczne owady min. muchołówki. Idąc wzdłuż źródeł Ceteńki można było zauważyć widoczne ślady żerowania bobrów.

Wyjazd do leśniczówki w Ceteniu miał charakter szkoleniowy, a większość jego uczestników stanowili instruktorzy ochrony przyrody oraz osoby nią zainteresowane. Spacer przyrodniczą ścieżką edukacyjną z leśnikami i udział w warsztatach oprócz wiedzy i informacji przyrodniczych dostarczył wszystkim wielu doznań estetycznych.

 

galeria tutaj

Alicja Grabska

 

 

Rajd

 

"Piekielnym szlakiem"

To już trzeci etap wędrówki pieszej czerwonym " Piekielnym Szlakiem " , który pokonała grupa turystów z Oddziału PTTK w Żarnowie w sobotę 27 . lutego br. Tym razem  trasa wiodła  ze Skórkowic przez Porębę, Klew , Ławki , Młynek , Siedlów , Adamów , Machory, Maleniec do Wyszyny Rudzkiej , a do przejścia było około 24 km. Większość z trzynastoosobowej grupy brało udział w poprzednich dwóch wycieczkach i deklaruje  przejście dalszych odcinków  , tak aby do końca 2016 r. " zaliczyć " całość szlaku .

A to " tylko" około 200 km..... W Klewie uczestnicy zwiedzili prywatne zbiory etnograficzne p.Barbary i Przemysława  Ciszewskich, mieli okazję skosztować smaku prawdziwego wiejskiego chleba, a w Siedlowie podczas dłuższego postoju upiekli w ognisku turystycznym kiełbaski Nad całością imprezy czuwał kol. Leszek Kurp – przewodniczący Oddziałowej  Komisji Turystyki Pieszej w Żarnowie a  galerię zdjęć przygotował kol. Cezariusz Szulc - członek naszej Komisji Fotografii Krajoznawczej.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

 

 

regulamin tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

Drugi etap wędrówki

"Piekielnym Szlakiem"

 

Z inicjatywy Leszka Kurpa - przewodniczącego Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej PTTK w Żarnowie zrodził się pomysł, aby w 2016 r. przejść etapami " Piekielny Szlak " liczący 258 km. Pierwszy odcinek szlaku z Żarnowa do Paradyża o długości 12 km przebyła grupa żarnowskich turystów w dniu 23 stycznia 2016 r., drugi etap o długości 18 km z Paradyża do Skórkowic został pokonany w sobotę 13. lutego. " Piekielny Szlak " to trasa turystyczna z Piekła do Nieba, dwóch miejscowości w powiecie koneckim wyznakowana czerwonym kolorem i przebiegająca przez 9 gmin woj. świętokrzyskiego i łódzkiego. Po drodze spotkać można wiele ciekawych krajoznawczo miejsc takich jak np. rezerwaty i pomniki przyrody, zabytki architektury i techniki, muzea itp. Diabelskich nazw spotkamy wiele np. rezerwat przyrody "Diabla Góra", skałki "Piekło - Gatniki", "Brama Piekielna" czy rezerwat przyrody "Piekło Niekłańskie.

Dużą zaletą tej trasy oprócz dobrego oznakowania są również miejsca odpoczynkowe z zadaszeniem, stolikiem i ławkami. Po dojściu do Skórkowic turyści odwiedzili filię Biblioteki Publicznej w Żarnowie, gdzie zobaczyli wystawę fotografii pt. " Moda retro w obiektywie " (lata 1860 -1916) ze zbiorów Barbary i Przemysława Ciszewskich. Następny etap szlaku ze Skórkowic do Maleńca planowany jest do przejścia 27 lutego. Trzon grupy turystów pieszych, którzy konsekwentnie podążają do wyznaczonego celu stanowią: Leszek i Jadwiga Kurp, Urszula Jędrasik, Elżbieta Ciszek , Rafał Kozak , Jacek Wojciechowski i Cezariusz Szulc. Warto przypomnieć, że już w 2015 r. wędrowaliśmy fragmentami" Piekielnego Szlaku " np. w trakcie rajdu Pierwszy dzień wiosny, Rajdu Polsko - Słowackiego czy mini - rajdu " Dla najmłodszych".

 

Włodzimierz Szafiński

 

galeria tutaj

 

 

Plebiscyt

 

Człowiek roku 2015 powiatu opoczyńskiego

głosujemy na naszego prezesa:

Włodzimierza Szafińskiego

Podziękowanie

W dniu 12. lutego br. zakończył się plebiscyt "Dziennika Łódzkiego" o tytuł "Człowieka roku 2015 powiatu opoczyńskiego", do którego zostałem zgłoszony, gdy inni kandydaci mieli już pokaźną pulę punktów. Chciałbym serdecznie podziękować członkom Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego i innym osobom, które oddały na mnie swój głos. Dzięki temu przez długi czas zajmowałem dobrą drugą lokatę, jeszcze w ostatnich minutach plebiscytu, a ostatecznie zająłem trzecie "punktowane" miejsce. Mam nieodparte wrażenie, że poparcie Państwa jest wyrazem uznania dla mojej społecznej pracy w PTTK , której dobre efekty są możliwe również dzięki Wam.

Jeszcze raz dziękuję

Włodzimierz Szafiński

 

 

Przegląd Poezji

 

 

Przegląd Poezji "Krajobrazy Polskie"

W tym roku odbędzie się po raz dwudziesty, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej przegląd poezji, w którym wykonawcy będą prezentować utwory poetyckie sławiące piękno krajobrazu naszej Ojczyzny. Finał konkursu powinien być poprzedzony eliminacjami szkolnymi, aby zainteresować poezją jak najwięcej uczestników, a jednocześnie, aby była możliwość wyłonienia najlepszych recytatorów. Już 9. Marca zakwalifikowani do finału spotkają się w Domu Kultury w Żarnowie, przypominamy, więc o tym, że karty zgłoszenia winny trafić do organizatorów najpóźniej do 2 marca 2016 r. Regulamin i karta zgłoszenia w załączeniu. Zapraszamy do udziału.

Regułami tutaj

Karta zgłoszenia tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Teatr

 

Pociąg do Hollywood

Podany wyżej tytuł to nazwa wieczoru piosenki amerykańskiej , na który wybrała się 51 - osobowa grupa zorganizowana przez nasz Oddział PTTK. Występ odbył się w piątek 29 . stycznia br. w Akademickim Centrum Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i przygotowany został przez Łódzki Teatr Piosenki . Była to swoista podróż w przeszłość Ameryki , a publiczność mogła wysłuchać znanych przebojów muzyki rozrywkowej z czasów gdy gwiazdami piosenki byli m.in. Elvis Presley , Judy Garland, Frank Sinatra, Marilyn Monroe czy Tina Turner . Przypomniano również o pobycie w USA naszej piosenkarki Wioletty Villas . Piękna scenografia i stylowe stroje artystów stanowiły dodatkową więź z minionymi latami Ameryki . Program prowadził Michał Maj Wieczorek , który ciekawie zaprezentował Amerykę z jej manią wielkości , gdzie wszystko musi być najlepsze , największe itp. Oprócz zapowiedzi i ciekawostek , wykonał też szereg przebojów z repertuaru m.in. Franka Sinatry i Elvisa Presleya . Śpiewały i grały swoje role trzy artystki : Monika Kamieńska , Emilia Kudra i Basia Kolasa wciągając publiczność w atmosferę pełną zabawy i dobrego nastroju . Wieczór piosenki amerykańskiej miał w piątek swą premierę i z tej okazji poczęstowano uczestniczących w nim widzów lampką czerwonego wina . Po występie część z nas miała okazję ustawić się do pamiątkowego zdjęcia z artystami Łódzkiego Teatru Piosenki i towarzyszącymi im muzykami . Również nasz czołowy fotograf Janusz Aleksandrowicz wykonał oprócz innych, fotografię całej grupy przed budynkiem ACIA . Już w niedzielę 13. marca br. spotkamy się w tym samym miejscu , aby wziąć udział w wieczorze piosenki francuskiej.

Włodzimierz Szafiński

autor zdjęć Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

 

 

Marsz zimowy

 

Wędrówki "Piekielnym Szlakiem"

Leszek Kurp - przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej w Żarnowie, zainicjował cykl wycieczek pieszych, które będą wiodły "Piekielnym Szlakiem". Chętni - członkowie żarnowskiego Oddziału PTTK i nie tylko, zamierzają w 2016 r. przemierzyć etapami cały szlak liczący dokładnie 258 km. Pierwszy etap z Żarnowa do Paradyża (12 km) pokonała ósemka piechurów w dniu 23. stycznia 2016r., następny etap planowany jest z Paradyża do Skórkowic w sobotę 13 lutego br. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Leszka tel. 510- 188- 763. Zapraszamy i zachęcamy, bo zgodnie z maksymą "Ruch to zdrowie".

autor zdjęć Cezariusz Szulc

galeria tutaj

 

 

Zlot turystów

 

Trwają przygotowania do VI Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Przyrodników PTTK "Przedbórz 2016", którego bezpośrednim organizatorem jest O/PTTK w Żarnowie z upoważnienia Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK w Warszawie.

Zlot odbędzie się w dniach 6 - 8maja 2016 r., a jego uroczyste rozpoczęcie nastąpi w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu, gdzie min. wystąpi Zespół Pieśni i Tańca "Dobroń". Prezentacja dr Piotra Wypycha pt. "Walory Przedborskiego Parku Krajobrazowego na tle Nadpilicznych Parków Krajobrazowych" będzie wykładem inaugurującym część merytoryczną zlotu. Impreza przeznaczona jest głównie dla instruktorów ochrony przyrody z różnych regionów Polski, którzy przyjadą do Przedborza, aby zapoznać się z naukowymi aspektami ochrony ojczystej przyrody, środowiska naturalnego, turystyki i edukacji, na obszarach przyrodniczo cennych w województwie łódzkim. Honorowy patronat nad zlotem przyjął burmistrz miasta Przedborza Miłosz Naczyński, natomiast komandorami zlotu będą Włodzimierz Szafiński - prezes ZO PTTK i Alicja Grabska - przewodnicząca Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody PTTK w Żarnowie. Wkrótce ukaże się na naszej stronie internetowej oraz na stronie KOP ZG PTTK szczegółowy program VI Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Przyrodników wraz z warunkami uczestnictwa.

Regulamin tutaj

Karta zgłoszenia tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

 

regulamin tutaj

 

 

Podsumowanie

 

Podsumowanie roku turystycznego 2015
w O/PTTK w Żarnowie

 

W sobotę 9. stycznia 2016 r. odbyło się w Domu Kultury w Żarnowie "Podsumowanie roku turystycznego 2015", które składało się z dwóch części: oficjalnej i integracyjnej. Pierwsza zgromadziła 66 osób reprezentujących władze lokalne, delegacja z Przedborza z burmistrzem miasta na czele ,dyrektorzy żarnowskich szkół oraz największa grupa to członkowie Towarzystwa i jego sympatycy.

Na spotkanie przybył prezes Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego kol. Tomasz Chadamik, prezesi Oddziałów PTTK w : Końskich kol. Wojciech Pasek, Pabianicach kol. Sławomir Szczesio , Sieradzu kol. Wiesława Sujecka i Wieruszowie kol. Rafał Dąbik, a także prezes naszego Koła Terenowego we Lwowie kol. Taras Czernienko wraz z małżonką. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Oddziału, a następnie przywitali uczestników: prezes żarnowskiego Oddziału i wójt gminy Żarnów . Odczytany został list gratulacyjny od Zarządu Województwa Łódzkiego podpisany przez wicemarszałka Artura Bagieńskiego. Prowadzenie imprezy powierzono młodym dziewczętom, laureatkom ogólnopolskiego konkursu krasomówczego w Legnicy. Prezes O/PTTK w Żarnowie przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności w 2015 r. którego ilustracją była prezentacja multimedialna przygotowana przez kol. Tatianę Kosylak. W związku z przypadającą w 2016 r. 110 rocznicą Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i ogłoszonym przez ZG PTTK Rokiem Krajoznawstwa Polskiego kol. Rafał Kozak przedstawił prezentację Odznaki krajoznawcze PTTK „. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznak i innych wyróżnień PTTK zasłużonym w pracy turystyczno - krajoznawczej członkom naszego Oddziału. Złotą Honorową Odznaką PTTK wyróżniono kol. Elżbietę Ciszek, Brązowe Honorowe Odznaki PTTK otrzymali kol. Magdalena Szołowska i kol. Rafał Kozak, brązową odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" otrzymał kol. Krzysztof Nawrocki, a Dyplomami PTTK " Za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa" uhonorowano: kol. Jerzego Grabarczyka, kol. Agnieszkę i Adama Grabowskich i kol. Jolantę Kantor. Były też dwa Dyplomy Honorowe PTTK "Za pomoc i współdziałanie " dla Nadleśnictwa Opoczno i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, a Dyplom Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK otrzymał kol. Wojciech Dziuba. Wręczone zostały również dyplomy oddziałowe koleżankom i kolegom: Januszowi Aleksandrowiczowi, Barbarze Kalinowskiej, Elżbiecie Karbownik, Annie i Zdzisławowi Paulińskim, Beacie Szewczyk i Małgorzacie Szewczyk. Trzy laureatki Ogólnopolskich Konkursów Krasomówczych w Legnicy: Marta Krzywkowska, Zuzanna Kołodziejczyk i Dominika Karpińska otrzymały oprócz dyplomów, puchary za godne reprezentowanie O/PTTK w Żarnowie i województwa łódzkiego na w/w konkursie. W ramach krótkiego programu artystycznego dziewczęta przedstawiły teksty krasomówcze: Zuzanna "Drogę do gwiazd", Dominika " Kwiatowe ogrody marzeń". Był czas na wystąpienia gości, z którego skorzystali m.inn. Prezes Oddziału w Końskich Wojciech Pasek oraz czteroosobowa grupa reprezentująca Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego. Wyprowadzenie sztandaru O/PTTK w Żarnowie zamknęło pierwszą, oficjalną część imprezy. Dzięki dziennikarce " Tygodnika Opoczyńskiego " Natalii Miszczyk obecnej na uroczystości, czytelnicy tej gazety mogli zapoznać się ze szczegółowym opisem tego ważnego wydarzenia z życia naszego Towarzystwa.

Włodzimierz Szafiński
 

Materiał video z części drugiej: Zabawa integracyjna już dostępny. Zapraszam do oglądania

Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

 

 

 

info

 

Podsumowanie roku 2015 już jest dostępne


 

Prezentacje przygotowała: Tatiana Kosylak

Montaż video Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

Życzymy miłego oglądania.

Administrator

 

 

 

Info

 

Kalendarz imprez 2016

kalendarz tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Gratulacje

 

Gratulacje
 

Szanowni Koledzy!

Bardzo się cieszymy z decyzji Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie o powołaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddziału w Żarnowie. Oferujemy pełną pomoc i życzliwość we wszystkich działaniach Waszej Komisji oraz życzymy "dobrego światła" na cały okres działalności Komisji i wiele radości z utrwalania przepięknych obrazów otaczającego świata.

Z pozdrowieniami Andrzej Danowski - Dyrektor CFK PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi

i

 

 

Komisja

 

 Komisje O/PTTK w Żarnowie
 

Do niedawna w Oddziale działały cztery komisje: Turystyki Pieszej, Ochrony Przyrody, Krajoznawcza i Kajakowa. Najstarszą z nich jest Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej powołana w 1997 r. Decyzją Zarządu Oddziału z dnia 21. września 2015 r. utworzono nową - Oddziałową Komisję Fotografii Krajoznawczej.

W jej skład weszły następujące osoby:

1. Janusz Aleksandrowicz - przewodniczący
2. Dariusz Banaszczyk - członek komisji
3. Grzegorz Brzozowicz - członek komisji
4. Stefan Grabski - członek komisji
5. Dawid Kosylak - członek komisji
6. Andrzej Rutkowski - członek komisji
7. Cezariusz Szulc - członek komisji
 

Wymienionym życzymy owocnej działalności i udanych zdjęć krajoznawczych

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA

Zostań Technikiem Mechanikiem

więcej informacji tutaj

REKLAMA
REKLAMA

Agnieszka Górka

INFO


stat4u
szablony stron