MAIN MENU
NEWSLETTER
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-)

Aktualności

 

Rajd Styczniowy

 

Regulamin XVIII Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego 24 stycznia 2015 r.

 

regulamin tutaj

 

 

Komunikat

 

Komunikat organizacyjny Porozumienia

 

regulamin tutaj

 

 

Nagroda

 

Nagroda Starosty za osiągnięcia w dziedzinie kultury dla naszego Prezesa Włodzimierza  Szafińskiego 

30 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyła się III Sesja Rady Powiatu, którą otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady Maria Barbara Chomicz. W części uroczystej sesji została wręczona nagroda powiatu opoczyńskiego przyznawana corocznie za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Laureatem tegorocznej nagrody za całokształt pracy na rzecz kreowania życia kulturalnego społeczności lokalnych oraz za promowanie walorów dziedzictwa kulturowego powiatu opoczyńskiego został decyzją kapituły w 2014 r. Pan Włodzimierz Szafliński Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Żarnowie.

Pan Włodzimierz jest organizatorem życia kulturalnego miejscowych społeczności, wspiera osoby przygotowujące się do udziału w konkursach muzycznych, literackich, wiedzy o regionie i plastycznych, organizuje rajdy, wycieczki i wędrówki łącząc idee turystyczne z propagowaniem dziedzictwa kulturowego.

więcej na stronie www.opocznopowiat.pl/

Gratulujemy

Administrator

Oraz

członkowie PTTK o/Żarnów

 

 

Info

 

Rajd z Mikołajem

Żarnowski rajd z Mikołajem to impreza piesza szczególnie lubiana przez dzieci, które na spotkanie z Mikołajem oczekują zawsze z dużą niecierpliwością.

V edycja tego rajdu odbyła się w piątek 5 grudnia 2014r. na trasie okrężnej wokół Żarnowa przez Pilichowice, Trestę do Domu Kultury. Patronat honorowy nad imprezą objął wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki. Na starcie pojawiły się drużyny ze szkół podstawowych z Bujen, Gomulina, Miedznej Drewnianej i Żarnowa oraz piechurzy z gimnazjum w Gomulinie, Przedborzu i Żarnowie. Celem rajdu jest kultywowanie tradycji, promocja zdrowego trybu życia, poznanie fragmentu gminy Żarnów i propagowanie odznak turystyki pieszej. Organizację imprezy wsparli: Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie. Duża grupa uczestników przyodziała mikołajkowe czerwone czapeczki, które nadawały wędrującym swoistego kolorytu. Jak zwykle wszyscy otrzymali pamiątkowe odznaki rajdowe, mogli odbić okolicznościową pieczątkę a w końcu Mikołaj wręczył każdemu uczestnikowi paczkę pełną słodyczy. Podczas zakończenia imprezy jej patron nie miał łatwego życia. Najpierw rozdawał paczki, później ze skrzyni pełnej prezentów wybrał upominki dla najmłodszych uczestników rajdu tj. około 3 lat liczącej Marty Fidelus i dwóch 6-cio latków Tobiasza Kmiecika i Kacpra Wnuka, następnie wręczył około 50 upominków. Chwila wytchnienia nastąpiła gdy nowi członkowie PTTK ze Szkoły Podstawowej w Gomulinie wraz z opiekunką dostali legitymacje naszego Towarzystwa. Każdy żarnowski rajd jest także świętem dla zdobywających odznaki turystyki pieszej. Tym razem srebrną OTP otrzymał Patryk Więcek a brązową Patryk Wośko - obaj z SKKT-PTTK przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Przedborzu, popularną OTP Marta Krzywkowska i srebrne "Siedmiomilowe Buty" Izabela Mastalerz z SKKT- PTTK przy Szkole Podstawowej w Żarnowie. W miejscu zakończenia imprezy eksponowana była wystawa związana z walkami 25 pp AK, którą przy okazji mogli zwiedzić turyści. W rajdzie wzięło udział około 130 osób, a wśród nich także kilka mam i jedna babcia, co doskonale współgrało z hasłem " Turystyka łączy pokolenia ".

galeria tutaj

 

 

 

Info

 

Spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Zawodowych 

We wtorek 2. grudnia br odbyło się w ZSZ w Żarnowie spotkanie prezesa miejscowego Oddziału PTTK z młodzieżą szkolną .Oprócz licznie zgromadzonych uczniów wzięli w nim udział dyrektorka szkoły Bożena Kołtunowska oraz nauczyciele Tatiana Kosylak i Janusz Aleksandrowicz. Tatiana Kosylak przedstawiła prezentację multimedialną ilustrującą wszystkie działania Oddziału w 2013 r. Były to rajdy piesze, wycieczki krajoznawcze krajowe i zagraniczne, konkursy, wyjazdy do teatru , szkolenia itp. Celem spotkania było zachęcenie młodzieży do współpracy z PTTK oraz rozważenie możliwości powołania w tej placówce szkolnego klubu PTTK

 

 

Dyplom

 

Sukces przywieziony z Legnicy

2 października br. odbyły się w Sieradzu eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży w wyniku czego jury wytypowało zwycięzców w poszczególnych kategoriach, kwalifikując ich do udziału w eliminacjach finałowych w Legnicy i Golubiu Dobrzyniu. Prawo reprezentowania woj. łódzkiego w Legnicy uzyskali: Marta Krzywkowska z SP w Żarnowie i Jan Zaborowski z SP w Topoli Królewskiej oraz Michalina Grzelak z Gimnazjum w Nowym Gaju i Natalia Drzewiecka z Gimnazjum w Topoli Królewskiej . Finał konkursu organizuje od 30 lat Oddział PTTK w Legnicy przy wsparciu m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej i ZG PTTK w Warszawie.

 

 

Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 20 - 23 listopada i zgromadziła 57 uczestników z całej Polski (29 ze szkół podstawowych i 28 z gimnazjum). Miło nam poinformować , że z woj. łódzkiego do ścisłego finału jury konkursu zakwalifikowało Martę Krzywkowską z Żarnowa, która stanęła na wysokości zadania i uzyskała II miejsce w swej kategorii.

Marta zaprezentowała dwa teksty krasomówcze: "Rikszą po Ziemi Obiecanej" (5 minut) i "Zaproszenie na wędrówkę po woj. dolnośląskim " (7 minut ). Warto dodać, że oprócz drugiego miejsca otrzymała również nagrodę Młodzieżowego Jury . Do pierwszego miejsca zabrakło Marcie jedynie 0,12 pkt. , bowiem najlepiej oceniona reprezentantka woj. Podkarpackiego uzyskała 9,5 pkt. , a nasza 9,38 pkt. w 10 - punktowej skali . Opiekunką Marty była Grażyna Szafińska , która od 2002 r. ma na swym koncie 7 laureatów w tym : 2 pierwsze miejsca ( 2007 i 2008 r.), 4 drugie (2002, 2005, 2011 i 2014 r.) oraz 1 czwarte miejsce (2013 r.). Wśród gości konkursu znaleźli się min. prezes ZG PTTK w Warszawie Roman Bargieł, prezydent miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski i przedstawiciele władz oświatowych. Uczestniczącym w konkursie uczniom i ich opiekunom zapewniono szereg atrakcji jak np.: zwiedzanie z przewodnikami miasta Legnicy, wieczór jubileuszowy z degustacją tortu, seans filmowy dla uczniów i spektakl w legnickim teatrze dla opiekunów, a we Wrocławiu zwiedzanie nowo otwartego jedynego w Polsce afrykarium

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Rajd z Mikołajem

regulamin tutaj

 

 

Rajd

 

XVIII Rajd Niepodległości

 

Od 18 lat Oddziały PTTK w Żarnowie i Końskich organizują wspólnie Rajd Niepodległości, którego tegoroczna edycja odbyła się 8 listopada br. na dwu trasach pieszych 7 i 14 km z miejscowości Niebo przez Piekło do Sielpi Wielkiej . Na starcie zgłosiły się drużyny reprezentujące szkoły podstawowe i gimnazja z Aleksandrowa, Białaczowa, Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Skotnik, Szczercowa, Przedborza i Żarnowa. Wśród około 280 wędrujących turystów 160 było z woj. Łódzkiego, pozostała 120 osobowa ekipa pochodziła z woj. świętokrzyskiego . Celem rajdu jest uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli , poznanie Ziemi Koneckiej , promowanie turystyki pieszej i integracja turystów z różnych szkół i miejscowości . Tegoroczna impreza była kontynuacją ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK pod nazwą " Początki drogi ku niepodległości 1914- 2014 " , w której PTTK w Żarnowie ma swój znaczący udział. Podczas uroczystego zakończenia rajdu w pensjonacie " Komunalni" w Sielpi, odbył się występ uczniów SP i Gimnazjum w Żarnowie z programem słowno - muzycznym pt. "Pamięć " przygotowanym pod kierunkiem Grażyny Szafińskiej i Adama Boćka. Wiązankę pieśni patriotycznych wykonał zespół gitarzystów " Gamma " z żarnowskiego gimnazjum . Zarząd Oddziału PTTK w Żarnowie przekazał współorganizatorom rajdu okolicznościowy puchar za 18 lat współpracy rajdowej. Prezes Oddziału PTTK w Końskich Wojciech Pasek wręczył z kolei żarnowskiemu Oddziałowi medal z podobizną Jana Małachowskiego - kanclerza wielkiego koronnego - założyciela miasta Końskie . Odznaki turystyki pieszej otrzymali: Miłosz Polak i Rafał Nicoś - brązowe oraz Jacek Borawski i Patryk Wośko - popularne . Wręczono także legitymacje członkowskie Julii Jabłońskiej, Jakubowi Kozińskiemu , Damianowi Osowskiemu , Mateuszowi Wojciechowskiemu, Martynie Szulc i Klaudii Ślusarczyk . Pamiątką z imprezy będzie dla każdego odznaka rajdowa , a dla drużyn dyplom uczestnictwa . Mimo deszczowej aury towarzyszącej piechurom kolejny XVIII Rajd Niepodległości uznać można za udany i dobrze służący wychowaniu patriotycznemu dzieci i młodzieży szkolnej .

galeria tutaj

 

 

Info

 

Nasza aktywność na Facebook-u

więcej tutaj

Pozdrowienia Administrator

 

 

Info

 

Kultura i turystyka

"Kultura i turystyka w kręgu wydarzeń" to tytuł ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się w dniach 28-29 października br. w Łodzi z udziałem gości głównie ze środowisk naukowych z Polski, Belgii, Niemiec, Rosji i Litwy. Przedstawicielami naszego Oddziału PTTK byli Grażyna i Włodzimierz Szafińscy. Konferencja zorganizowana została przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego i Instytut Geografii i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego w gmachu Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Oddział PTTK w Żarnowie organizuje od 18 lat wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi - ostatnio byliśmy na premierze opery narodowej" Straszny dwór", a 9 listopada będziemy oglądać balet " Dziadek do orzechów". Tym razem proponujemy naszym członkom i sympatykom wizytę w Filharmonii Łódzkiej w dn. 31 stycznia 2015 r. Zwiedzimy filharmonię, a następnie wysłuchamy koncertu orkiestry mającej już blisko 100 -letnią tradycję, prowadzoną obecnie przez głównego dyrygenta Daniela Raiskina urodzonego w Rosji ale przebywającego poza nią od 25 lat. Koszt udziału wynosi 35 zł. od osoby, ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Wyjazd jest imprezą non-profit, zachęcamy do udziału.

Pozdrowienia Wł. Szafiński

 

 

Polskie lasy

 

Sadzenie lasu

Około 2 tys. posadzonych sosen to plon pracy społecznej wykonanej przez członków O/PTTK i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w dniu 16 października br. Pomysł sadzenia lasu powstał podczas konferencji " Lasy w turystyce " zorganizowanej 10 maja 2014 r. w siedzibie Nadleśnictwa Opoczno w Sitowej . Realizacja nastąpiła w leśnictwie Dęba w pobliżu Poświętnego i jest wynikiem owocnej współpracy Oddziału PTTK w Żarnowie i Nadleśnictwa Opoczno. Sprawne działanie było możliwe dzięki zaangażowaniu nadleśniczego Dawida Kosylaka, leśniczego Mateusza Sarleji i specjalisty służby leśnej Piotra Stanika. Uczestnicy akcji sadzenia lasu z dumą i satysfakcją spoglądali na efekt swej pracy - nowy las, który już zaczął rosnąć . Przed powrotem do Żarnowa było jeszcze trochę czasu na pobyt w osadzie leśnej Ceteń i posiłek przy ognisku. Sadzenie lasu to jedno z szeregu zadań podejmowanych przez nasz Oddział związanych ze sferą ochrony ojczystej przyrody.

Włodzimierz Szafiński

 

galeria tutaj

 

 

Wielkopolski Park Narodowy

 

 

Wielkopolski Park Narodowy  

już za nami

 

powiększ zdjęcie tutaj

galeria tutaj

Administrator

 

 

Rajd

 

Turyści z Żarnowa w Bieszczadach

W dniach 3-5 października 2014 w Ustrzykach Górnych odbył się XV Ogólnopolski Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK zorganizowany przez Oddział "Ziemia Sanocka" w Sanoku . Wśród uczestników z Polski była też 6 - osobowa reprezentacja naszego Oddziału. Na załączonej fotografii widzimy jedną z grup wycieczkowych przed schroniskiem PTTK " Pod Małą Rawką " w Bieszczadach do którego doszliśmy z Przełęczy Wyżniańskiej.

 

 

Marta

 

Duży sukces Marty

Miło poinformować , że Marta Krzywkowska -uczennica Szkoły Podstawowej w Żarnowie i członkini naszego O/ PTTK zdobyła I miejsce w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu
Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Sieradzu. Konkurs odbył się 2 października br, a Marta zaprezentowała 2 teksty krasomówcze : " Rikszą po ziemi obiecanej " oraz " Zaproszenie na wędrówkę po Dolnym Śląsku ". Pod koniec listopada Marta będzie reprezentować woj. łódzkie w finale ogólnopolskim w Legnicy .Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i ma kształtować wśród dzieci i młodzieży zamiłowanie do języka ojczystego. Hasłem wiodącym jest " Pięknie opowiedzieć Ojczyznę ". Na zdjęciu wykonanym w Sieradzu widzimy Martę Krzywkowską z Grażyną Szafińską , która przygotowała uczennicę do konkursu.

Włodzimierz Szafinski

 

 

Rajd

 

 regulamin tutaj

 

 

 

Wycieczka krajobrazowa

 

Wycieczka krajoznawcza do Pruszkowa i Sulejówka

 regulamin tutaj

 

 

 

Wycieczka

GRECJA 2015 Z PTTK ŻARNÓW

Oddział PTTK w Żarnowie informuje, że w wakacje 2015 r. odbędzie się wycieczka do Grecji wg. załączonego programu. Bezpośrednim organizatorem jest Biuro Podróży PTTK z Rzeszowa z którym współpracujemy od kilku lat.

Warunkiem zapisu jest wpłacenie zaliczki w wysokości przynajmniej 300 zł.( zaczynając od września 2014r.) na konto bankowe Oddziału z dopiskiem "Grecja", a następnie systematyczne raty aby do końca maja była wpłacona pełna kwota.

regulamin tutaj

 

 

Wycieczka

Roztoczański Park Narodowy

Termin: 28-29 marca 2015 (sobota i niedziela)

Wycieczka przeznaczona jest dla członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie i ma na celu poznanie ciekawych krajoznawczo obiektów przyrodniczych i kulturowych

Roztoczański Park Narodowy powstał w 1974 r. i obejmuje teren 8,5 tys. ha Roztocza Środkowego. Chronione są lasy jodłowo – bukowe, grądy oraz torfowiska przejściowe i wysokie. Symbolem parku jest tarpan, którego potomkowie tzw. koniki polskie żyją w ostoi puszczańskiej. Krajobraz Roztocza tworzą pasma wzgórz i wąwozy lessowe.

regulamin tutaj

 

 

Wycieczka

Wigierski Park Narodowy

Termin: 23-24 maja 2015 (sobota i niedziela )

Wycieczka przeznaczona jest dla członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie i ma na celu poznanie ciekawych krajoznawczo obiektów przyrodniczych i kulturowych.

Park Narodowy powstał w 1998r. od 1976 był parkiem krajobrazowym. Zajmuje 15,1 tys. ha , w tym 2,9 tys. ha wód.

Centrum parku stanowi kompleks jezior wigierskich z jeziorem Wigry na czele. Przez park płyną: Czarna Hańcza, Kamionka, Wiatrołuża. Występują tu bory sosnowe, sosnowo- świerkowe , lasy mieszane , grądy i olsy. Około 900 gatunków roślin naczyniowych, faunę reprezentuje 180 gatunków w tym m.in. bociany czarne, rybołowy, kanie, myszołowy; ssaki: bobry, łosie, dziki, jenoty, kuny, ryby: sieje, sielawy, stynki. Symbolem parku jest bóbr.

regulamin tutaj

 

 

Rajd Rodzinny

 

Rajd Rodzinny wokół Żarnowa

 Patronat honorowy – Wójt Gminy Żarnów

dr Krzysztof Nawrocki

galeria   tutaj

 

 

Rajd

 

Regulamin rajdu tutaj

Regulamin konkursu tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Kalendarz imprez

 

Kalendarz imprez na 2015 rok

Zarząd Oddziału PTTK w Żarnowie przedstawia kalendarz imprez turystyczno - krajoznawczych na 2015 r.
Podając do wiadomości w/w dokument mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do udziału w naszych przedsięwzięciach.

Zobacz kalendarz  tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Niepodległość

 

Oddział PTTK w Żarnowie włączył się w ogólnopolską akcję zainicjowaną przez Komisję Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie "Początki drogi ku niepodległości 1914 - 2014". W związku z tym odbędą się 4 imprezy turystyczno - krajoznawcze:

1. Wycieczka do Muzeum - Historii Kielc w dniu 10 września 2014 r. połączona z prelekcją " Kielce miastem legionów " oraz przejściem pod pomnik Czynu Legionowego w Kielcach

2. Udział w wojewódzkich - obchodach Światowego Dnia Turystyki w Pabianicach z akcentem na 100 - lecie wybuchu I wojny światowej - 26 września 2014 r.

3. Wycieczka do Muzeum - Józefa Piłsudskiego w Sulejówku połączona z pogadanką nt. początków drogi ku niepodległości - 25 października 2014 r.

4 . XVIII Rajd - Niepodległości - 11 listopada 2014 r. - impreza wspólna z O/PTTK w Końskich.

Poniżej prezentujemy znaczek z pierwszej imprezy związanej z wymarszem Pierwszej Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc , będącej dla dzieci i młodzieży swego rodzaju lekcją historii nawiązującą do początków walki o niepodległą Polskę.

 

 

 

Wycieczka

Bośnia i Hercegowina już za nami

Smak orientu

Członkom i sympatykom Oddziału PTTK w Żarnowie pozostało już niewiele krajów w Europie których nie zwiedzili w ramach wycieczek krajoznawczych z naszą organizacją. Ostatnią wyprawą pod nazwą " Smak orientu " była wycieczka do Bośni i
Hercegowiny w dniach od 4 do 10 sierpnia br. w której wzięło udział 36 osób.

Kraj z piękną przyrodą i atrakcyjnymi zabytkami architektury stanowi mozaikę kultur i religii a z jego najnowszej historii wciąż
żywe są bolesne wspomnienia wojny domowej 1992 - 1995 r. Spotykamy tu obok meczetów , cerkwi i kościołów wypalone i opuszczone domostwa, domy ze śladami po kulach i cmentarze ofiar wojny.
 

Stolica Bośni i Hercegowiny - Sarajewo to miejsce gdzie w dniu 28 czerwca 1914 r. dokonano zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, następcę tronu Austro - Węgier , co stało się przyczyną wybuchu I wojny światowej . Po rozpadzie Jugosławii w 1992 r. nastąpił atak i oblężenie miasta przez Serbów . Blokada Sarajewa i ciągły ostrzał spowodowały śmierć ok. 10 tys. mieszkańców a ok. 56 tys. zostało rannych . Ale zanim dojechaliśmy do Sarajewa ostatniego celu naszej wycieczki, przejechaliśmy pół Polski , Słowację , Węgry i Chorwację . Pierwszym celem krajoznawczym zwiedzanym na terenie Bośni i Hercegowiny było miasto Jajce kandydujące do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Ruiny twierdzy tureckiej , mury obronne , zespół baszt, ruiny kościoła i dzwonnica św. Łukasza, meczety i spora liczba tradycyjnych domów muzułmańskich stanowią podstawę do tego, że miasto uważane jest jako całość za muzeum pod otwartym niebem. W centrum oglądać  można piękny wodospad rzeki Plivy, która uchodzi do Vrbasu z
wysokości ponad 20 metrów, a kilka kilometrów za miastem znajdujemy Jeziora Plivskie i zespół zabytkowych młynów wodnych. Tu uczestnicy mieli okazję spróbować" burka "potrawy pochodzącej z kuchni tureckiej a popularnej w krajach bałkańskich. Jest to nadziewane mięsem, serem lub szpinakiem ciasto uformowane w długi wałek . Następnego dnia
pojechaliśmy do dawnego miasta tureckiego Poczitejl, aby zobaczyć między innymi następną twierdzę górującą nad doliną rzeki Neretwy . Wizyta w meczecie Hadżi - Alija dała możliwość poznania głównych zasad islamu i elementów budowy oraz wyposażenia świątyni muzułmańskiej. Jednym z najciekawszych miast Hercegowiny i jej stolicą jest Mostar , znany w Europie chociażby z kamiennego Starego Mostu zbudowanego w czasie gdy panowali tu Turcy.

galeria 1 tutaj

galeria 2 tutaj

galeria 3 Sarajewo tutaj

Most zbudowany ponad Neretwą dzieli miasto na część zamieszkałą przez ludność chorwacką od części muzułmańskiej.
Unikatowa starówka Mostaru o cechach gwarnego miasta tureckiego to przede wszystkim dzielnica Kujundżiluk w której osiedlili się niegdyś kupcy i rzemieślnicy - piękny przykład zabudowy z czasów osmańskich. Obecnie pełno tu sklepów , kafejek i knajpek o orientalnym charakterze. W centrum starego miasta oglądnąć można XVII w. meczet Koski Mehmed Pasha, a przy nim pomniki i grobowce oraz fontannę służącą do rytualnego obmycia przed modlitwą. Z tego miejsca mamy grupowe zdjęcie na tle Starego Mostu - symbolu Mostaru.

Przewodniczka zaprowadziła nas do placówki muzealnej jaką jest dom Muslibegovicia, jednego z ciekawszych zabytków architektury mieszkalnej okresu tureckiego z początku XVIII w. Wnętrza z bogatym wyposażeniem pokazują jak żyła bogata rodzina muzułmańska w ubiegłych stuleciach. Typowym elementem wielu miast Bośni i Hercegowiny z okresu osmańskiego jest wieża zegarowa - sahat kula. W okolicy Mostaru jest niezwykła atrakcja przyrodnicza, wywierzysko rzeki Buny, dopływu Neretwy, która płynie 19 km pod ziemią aby wypłynąć z głębokiej groty w miejscowości Błagaj . Rzeka Buna zaliczana jest do pięciu najciekawszych rzek podziemnych Europy. Przy źródle wznosi się malowniczo położony klasztor derwiszów. W pobliżu działają hodowle pstrąga, którego ławice widać w krystalicznej wodzie rzeki. Następną zwiedzaną atrakcją przyrodniczą był Park Przyrody "Hutovo Blato" - znany w Europie rezerwat ptaków błotnych po którego terenie płynęliśmy łodziami. Mieliśmy też okazję podziwiać jeden z najciekawszych pomników przyrody w Bośni i Hercegowinie "
Wodospady Kravice". Mają one o ok. 28 metrów wysokości i
szerokość ok. 100 metrów. Przyciągają turystów nie tylko z Europy a miejscowi twierdzą, że jest to cud natury i najpiękniejsze miejsce w całej Hercegowinie. Przed obiadokolacją zwiedziliśmy jeszcze Medjugorje z sanktuarium Królowej Pokoju . W piątym dniu wycieczki jadąc wąską i krętą drogą przez góry dotarliśmy do jedynego bośniańskiego letniska nadmorskiego w Neum . Kąpiel w Adriatyku i plażowanie to duża
atrakcja tym bardziej że temperatura wody dochodzi latem do 30 stopni Celsjusza. W drodze powrotnej przejechaliśmy dwukrotnie granicę między Bośnią i Hercegowiną a Chorwacją , zaliczając jeszcze 2 miejscowości: Stolac i Radimlje. Stolac uważany jest za jeden z najciekawszych zespołów zabytkowych Hercegowiny, są tu ruiny średniowiecznej twierdzy obejmującej powierzchnię ponad 20 tys. metrów kwadratowych.

Zamek istniał tu od XV w. gdy miasto zajęli Turcy . Przez rzekę Bregavę przerzucono kamienny most, którym dochodzi się do dzielnicy (z tureckiego: mahala) Podgradskiej z interesującym meczetem. Główna ulica Stolaca biegnie wzdłuż Bregavy , spotykamy po drodze liczne pozostałości młynów - było ich tu ok. 20. Ze wzgórza zamkowego widać jak na dłoni miasto z meczetami, mostami, łaźnią turecką i cerkwią prawosławną. Zabytki są obecnie restaurowane dzięki środkom Unii Europejskiej. W Radimlji zobaczyć można 133 stećki tzn. nagrobki będące świadectwem historii średniowiecznej Bośni i Hercegowiny. Są one pamiątką okresu przedosmańskiego i stanowią symbol tej epoki. Od 2002 r. cmentarz objęto ochroną jako " Obszar Historyczny - Nekropolia Stećków ". Uczestnicy wycieczki ocenili Bośnię i Hercegowinę jako kraj bardzo atrakcyjny turystycznie i warty podróży. Pamiątką pozostanie okolicznościowy znaczek z flagą i symbolami kraju mostem w Mostarze i Sarajewem.

Włodzimierz Szafiński

 

 

Spływ

 

V Spływ Kajakowy im. A. Ziomka już za nami

To już piąty rok Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował spływ kajakowy rzeką Pilicą . Tym razem odbył się on w sobotę 12 lipca br na 19 km odcinku rzeki Pilicy od Maluszyna do Krzętowa. Komandorem pierwszego żarnowskiego spływu w 2010 r. był Andrzej Ziomek , działacz turystyczno - krajoznawczy zasłużony dla PTTK, który zmarł jesienią tego samego roku. To właśnie jego pamięci poświęcono tegoroczną imprezę kajakową .

Na starcie przy moście w Maluszynie pojawiło się 41 osób z 46 zgłoszonych dużo wcześniej . Niektórzy sądzili , że padający rano w Żarnowie i okolicach deszcz będzie towarzyszył kajakarzom w trakcie spływu, ale na szczęście tak się nie stało. Padające w ostatnich dniach deszcze spowodowały natomiast znaczne podwyższenie poziomu wody w rzece jak również zwiększenie szybkości jej przepływu. Mimo, że w przewodniku dla kajakarzy określono ten odcinek Pilicy jako łatwy w istocie był dość trudny min. przez leżące w wodzie drzewa i nisko usytuowane kładki przez rzekę stąd nie obeszło się bez wywrotek .Do mety dopłynęły wszystkie osoby, ale niestety część w mokrym odzieniu. Warto dodać, że V Żarnowski Spływ Kajakowy miał charakter imprezy międzynarodowej, ponieważ oprócz Polaków z woj. łódzkiego i świętokrzyskiego wzięło w nim udział 5 Ukraińców ze Lwowa . Po dopłynięciu do Krzętowa i zdaniu sprzętu pływającego uczestnicy przejechali autokarem do Łęgu Ręczyńskiego na spotkanie integracyjne ze smażoną rybą w tle.

Włodzimierz Szafiński

galeria (Janusz Aleksandrowicz)  tutaj

galeria (Cezariusz Szulc) tutaj

galeria (Tatiana Kosylak) tutaj

 

 

Wspomnienie z Londynu

 

Trzy dni w Londynie

Tak nazywała się i tyle trwała kolejna wycieczka zorganizowana w dniach od 4 do 6 lipca br. przez Oddział PTTK w Żarnowie przy współpracy z jednym z krakowskich biur podróży. Wzięło w niej udział 35 osoby , które po podróży autokarem do Krakowa odleciały z lotniska Balice do stolicy Wielkiej Brytanii , aby zwiedzić jedno z najciekawszych miast Europy i świata . Zwiedzanie rozpoczęło się od alei Whitehall biegnącej od placu Trafalgar z kolumną Nelsona ku siedzibie Parlamentu ze słynną wieżą zegarową Big Ben - symbolem Londynu i całej Anglii.

W tej części miasta znajdują się reprezentacyjne budynki rządowe. Następnie nadszedł czas na Opactwo Westminster - miejsce koronacji królów Anglii i miejsce pochówku słynnych Brytyjczyków: oprócz królów, naukowców (np. Isaac Newton, Karol Darwin),kompozytorów (np. Georg Friedrich Haendel), czy pisarzy (np. Karol Dickens. W katedrze mogliśmy zobaczyć dębowy tron koronacyjny służący od ok. 1300 r. obrzędom związanym z powołaniem nowego władcy Głównym ośrodkiem dawnego Londynu był zamek Tower of London, szczycący się 900 - letnią historią. Spełniał on różne funkcje: królewskiej rezydencji, więzienia, zbrojowni, mennicy, skarbca dla królewskich klejnotów. Szczegółowe zwiedzanie z miejscowa przewodniczką pozwoliło na poznanie fragmentu historii Londynu i Anglii . Dziś dużą atrakcją jest m.in. wystawa Crown Jewels czyli klejnoty koronne, a wśród nich trzy największe brylanty świata w tym słynny Koh - i - Noor znajdujący się w koronie Królowej Matki. Obok Big Bena symbolem Londynu jest także most Tower- neogotycka budowla z dwiema wieżami przerzucona przez Tamizę w 1894roku. W drugim dniu zwiedzaliśmy muzea takie jak :Muzeum Brytyjskie , Muzeum Historii Naturalnej i Galeria Narodowa. Na załączonej fotografii widzimy grupę wycieczkową żarnowskiego PTTK przed najsłynniejszym muzeum narodowym pełniącym funkcję kulturalnego archiwum świata .Zbiory są tak bogate, że na szczegółowe zwiedzanie trzeba poświęcić przynajmniej kilka miesięcy , my mieliśmy 2 godziny na wybrane sale . W Muzeum Historii Naturalnej najwięcej emocji budzi galeria dinozaurów, ale również kolekcja geologiczna.

Przeszliśmy przez Hyde Park i ogrody Kensington a przy okazji zobaczyliśmy imponujący swymi rozmiarami pomnik księcia Alberta, małżonka królowej Wiktorii. Na przeciw pomnika znajduje się słynna sala koncertowa Royal Albert Hall. Galeria Narodowa specjalizuje się w malarstwie zachodnim od XIII do końca XIX w. i zawiera dzieła najwyższej klasy, wystawionych jest ponad 2200 obrazów. Jest wśród nich reprezentowane malarstwo weneckie, holenderskie, malarstwo wczesnego renesansu, kolekcja impresjonistów i postimpresjonistów.

Spotkamy tu dzieła Michała Anioła, Leonardo da Vinci, van Eycka, Tycjana, Tintoretto, Veronese, Moneta, Renoira, Degasa, Van Gogha i innych słynnych malarzy. Obiad w restauracji chińskiej oraz zwiedzanie dzielnicy chińskiej a później Soho - dzielnicy rozrywki to następne punkty programu. W trzecim dniu część grupy oglądało miasto z tzw. Londyńskiego Oka, ogromnego diabelskiego młyna działającego od 2000 r. przy nadbrzeżu w pobliżu Westminsteru. Idąc częścią parku św. Jakuba doszliśmy do pałacu Buckingham - rezydencji brytyjskich monarchów od czasu koronacji królowej Wiktorii w 1837 r. Oglądaliśmy uroczystą odprawę wart poprzedzoną paradą królewskiej piechoty maszerującej w rytm grającej orkiestry wojskowej. Świetna jak na warunki angielskie pogoda pozwoliła na pełną realizację programu wycieczki, która pozostanie miłym wspomnieniem z wakacji 2014 r. Uczestnicy mieli okazję przekonać się o walorach metra londyńskiego dobrze nadającego się do szybkiego poruszania po mieście, ale wg. oceny pilota wycieczki przebyli oni też ok. 35 km pieszo. Dobrą pamiątką oddającą charakter wycieczki pozostanie znaczek z wieloma symbolami Londynu , jak chociażby czerwony piętrowy autobus miejski. Z lotniska Stansted, jednego z sześciu lotnisk Londynu wieczorem w niedzielę ruszyliśmy do Krakowa, aby stąd dotrzeć do Żarnowa, gdzie nastąpiło rozwiązanie wycieczki.

galeria (Alicji Szczegoelniak)  tutaj

galeria 2tutaj

 

 

Rajd

 

 

regulamin tutaj

karta zgłoszenietutaj

 

 

Twarz Regionu

 

Głosowanie zakończone

Włodzimierz Szafiński

uzyskał 307 głosów

za wszystkie głosy dziękujemy.

http://twarzregionu.pl/lodzkie/

 

 

Londyn

Wycieczka samolotowa

„3 dni w Londynie„

Termin: 4-6 lipca2014 r. ( piątek, sobota i niedziela )

 

 

 

 

 

regulamin tutaj

 

 

Spływ kajakowy

 

 

regulamin tutaj

 

 

 

Wycieczka krajoznawcza

Woliński Park Narodowy

 


galeria tutaj

zdjęcia udostępnił Cezariusz Szulc

regulamin tutaj

 

Brzegiem Pilicy

 

Rajd Brzegiem Pilicy już za nami  

galeriatutaj

Administrator

 

 

Wielkie Jeziora Mazurskie

 

Wielkie Jeziora Mazurskie już za nami  

galeria tutaj

Administrator

 

 

Rajd

 

galeria tutaj

 

 

Rajd

 

 

 

Brzegiem Pilicy

 

Regulamin XV II Rajdu „Brzegiem Pilicy”

31 maja 2014r

 

regulamin tutaj

 

 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

Wielkie Jeziora Mazurskie

Termin: 24-25 maja 2014 (sobota i niedziela)

 

Główne cele wycieczki to:

• Największe jezioro w Polsce - Śniardwy

• Pieniężno – rezerwat rzeki Wałszy

• Bisztynek – pomnik przyrody „ Diabelski Kamień”

• Reszel – gotycki zamek biskupów warmińskich, mury obronne, mosty gotyckie i około 70 innych zabytków

• Mikołajki – centrum turystyki wodnej w Polsce, pomnik „Króla Sielaw”

• Kadzidłowo – Park Dzikich Zwierząt żyjących w warunkach zbliżonych do naturalnych

regulamin tutaj

 

 

 

Konferencja

 

 

 

 

Galeria Ujście Warty

Ujście warty już za nami

galeria tutaj

 

WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ

WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ

1-3 maj 2014

Wycieczka realizowana jest w ramach współpracy z Klubem Słowackich Turystów „Manin” Povażska Tepla i przeznaczona jest w zasadzie dla członków Oddziału PTTK w Żarnowie i ma na celu poznanie ciekawych krajoznawczo i kulturowo miejsc u naszych południowych sąsiadów.

regulamin tutaj

 

 

Konkurs

Nasi w konkursie –„Poznajemy Ojcowiznę”

Sukcesem zakończył się udział młodych członków PTTK z Oddziału w Żarnowie w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". Celem konkursu jest popularyzowanie poznawania ziemi ojczystej, jej historii i teraźniejszości , pogłębianie wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych zakątkach kraju w trakcie wędrówek oraz rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swego regionu.

Podsumowanie konkursu nastąpiło w piątek 11 kwietnia br. w Domu Kultury w Ksawerowie, a organizatorem był Oddział PTTK w Pabianicach. Trzy wysłane do oceny prace znalazły uznanie jury konkursowego, które nagrodziło drugim miejscem Karolinę Kanię z Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie za pracę o Przedborzu pt. "Zwykłe, niezwykłe miasto". Opiekunką Karoliny była Grażyna Szafińska. Również drugie miejsce w kategorii szkół podstawowych otrzymali uczniowie Jakub Telecki i Szymon Lis z Białaczowa za pracę pt. "Historia Szkoły Podstawowej w Białaczowie od XIII do XXI wieku". Opiekunką była Joanna Świątek. Dobrze wypadł też Miłosz Polak ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie, którego pracę" Moje wędrowanie z PTTK" jury zakwalifikowało na trzecie miejsce. Opiekunką pracy była Barbara Dukat. Gratulujemy nagrodzonym i ich opiekunkom.

 


 

 

Beskid Sądecki

 

Z wizytą w Beskidzie Sądeckim

W dniach 29 - 30 marca br. rozpoczął się sezon wycieczkowy w Oddziale PTTK w Żarnowie. Pierwszą z zaplanowanych wypraw krajoznawczych był wyjazd do Nowego Sącza , Krynicy Zdroju i okolic. Jedną z atrakcji Nowego Sącza jest Sądecki Park Etnograficzny, którego integralną częścią jest Miasteczko Galicyjskie gdzie zobaczyć można ratusz, atelier fotograficzne i pracownię zegarmistrza, remizę strażacką, aptekę i gabinet stomatologiczny, dom krawca, sklep kolonialny, magiel i zakład fryzjerski oraz inne obiekty z okresu późnej monarchii austro - węgierskiej. Po zwiedzeniu miasteczka udaliśmy się do miejscowości Hniezdne na Słowacji, gdzie od niedawna funkcjonuje "Nestville Park"- atrakcja turystyczna ukazująca dzieje regionu, tradycyjne rzemiosła i historię gorzelnictwa od XIII wieku aż po dzień dzisiejszy. Hniezdne zwane po polsku Gniazda były niegdyś najmniejszym miastem królewskim Węgier, pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1286 r.


 

Tuż obok leży Stara Lubowla znana z zamku, która w 1412 r. wraz z innymi miastami Spiszu staje się własnością Polski jako tzw. zastaw spiski. To tu w okresie potopu szwedzkiego ukryto polskie insygnia królewskie.

W drodze powrotnej do Nowego Sącza zwiedziliśmy jeden z najciekawszych zabytków sztuki sakralnej wpisany obecnie na listę światowego dziedzictwa UNESCO - drewnianą cerkiew grekokatolicką p.w. św. Jakuba z początków XVII w . Powroźnik to miejscowość w Beskidzie Sądeckim przy ujściu Kryniczanki do Muszynki niegdyś zamieszkała przez ludność łemkowską. Program turystyczny w niedzielę zaczął się od zwiedzania Nowego a później Starego Sącza. Miasto Stary Sącz stanowiło w XIII w. ważny punkt handlowy na szlaku z Węgier do Krakowa. W roku 1280 księżna Kinga ,żona Bolesława Wstydliwego, ufundowała klasztor klarysek. Obiektami związanymi z kanonizacją św. Kingi są Brama Szeklerska i Ołtarz Papieski przy którym nasza grupa turystów wykonała pamiątkowe zdjęcie. Dalszym etapem imprezy w Beskidzie Sądeckim był pobyt w Kamiannej, znanym w Polsce ośrodku pszczelarstwa . Muzeum Pszczelarskie, Dom Pszczelarza i sklep z różnymi gatunkami miodu to kolejne obiekty które są odwiedzane przez turystów. I nareszcie nadszedł czas na Krynicę , nazywaną perłą polskich uzdrowisk w której bywali m. inn. słynni ludzie związani z kulturą jak np. Jan Matejko , Artur Grottger, Stanisław Wyspiański, Adam Asnyk, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Julian Tuwim. Jan Kiepura wielki polski tenor zbudował tu hotel "Patria", a od 1967 r. Krynica organizuje Festiwal Arii i Pieśni im. Jana Kiepury . Spacerując po Krynicy mieliśmy możliwość spróbować wód mineralnych i obejrzeć pomniki.

Nikifora, Mickiewicza, Józefa Dietla i Jana Kiepury . Na szczyt popularnego szczytu Beskidu Sądeckiego Jaworzynę Krynicką ( 1114 m npm) wjechaliśmy kolejką gondolową aby móc podziwiać rozległe panoramy górskie. W programie nie zabrakło również wjazdu kolejką linową na Górę Parkową .Warto wspomnieć o kilku rzekach towarzyszących nam w podróży : Dunajcu, Popradzie, Kamienicy, Kryniczance, Kamiannej oraz dwu jeziorach: Rożnowskim i Czchowskim. Wyśmienita ,prawie letnia pogoda w ostatnią sobotę i niedzielę marca to dodatkowy atut w poznawaniu Nowego Sącza i okolic pozwalający na delektowanie się urokami beskidzkich krajobrazów i zabytków. Jak zwykle pamiątką z wycieczki dla uczestników są odznaki, była też okazja do wręczenia dwu legitymacji nowo mianowanym instruktorom ochrony przyrody ( Jadwiga Joanna Burakowska i Alicja Szczegielniak), a także legitymacji członkowskiej PTTK Monice Aleksandrowicz . Dyplomy i książki o tematyce krajoznawczej otrzymali Teodozja Krysiak za promocję turystyki rodzinnej i Jerzy Grabarczyk za aktywność w poznawaniu Polski i Europy z PTTK w Żarnowie

galeria

pierwszy dzień tutaj

drugi dzień tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

Szlakiem Hubala

Regulamin XVIII Rajdu Szlakiem mjr Henryka Dobrzańskiego –„Hubala”
26. kwietnia 2014 r. (sobota )

 

regulamin tutaj

 

WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ

WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ

1-3 maj 2014

Wycieczka realizowana jest w ramach współpracy z Klubem Słowackich Turystów „Manin” Povażska Tepla i przeznaczona jest w zasadzie dla członków Oddziału PTTK w Żarnowie i ma na celu poznanie ciekawych krajoznawczo i kulturowo miejsc u naszych południowych sąsiadów.

regulamin tutaj

 

 

Teatr

 

Pierwszy dzień wiosny

regulamin tutaj

 

Krajobrazy Polskie

Regulamin XVIII Przeglądu Poezji

„Krajobrazy Polskie” 12 marca 2014.

Od 18 lat Oddział PTTK w Żarnowie przy współpracy z Urzędem Gminy i Gminną Biblioteką Publiczną w Żarnowie organizuje Przegląd Poezji " Krajobrazy Polskie ". Zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji . Szczegóły w załączonym poniżej regulaminie.

 

regulamin

karta zgłoszenia

 

 

RAJD STYCZNIOWY

XVII RAJD SZLAKIEM POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Oddział PTTK w Żarnowie przy współpracy z Urzędem Gminy w Aleksandrowie i Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną zorganizował w sobotę 18. stycznia 2014 r. XVII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego . Rozpoczęcie imprezy nastąpiło przy pomniku powstańców 1863 - 1864 w Rożenku , gdzie uczestnicy wysłuchali pogadanki o genezie, przebiegu i skutkach powstania styczniowego - tego największego zrywu niepodległościowego XIX w. w Europie.

Złożenie wiązanek kwiatów, zapalenie znicza i uczczenie minutą ciszy pamięci walczących o wolną Polskę poprzedziło wędrówkę pieszą z Rożenka przez Borowiec i Dębową Górę do Dąbrowy , gdzie w gimnazjum czekała na rajdowców grochówka , ciasto i herbata. Po posiłku nadszedł czas na prezentację multimedialną o powstaniu przygotowaną przez wicewójta gminy Aleksandrów Pawła Mamrota, historyka z wykształcenia . Był to ważny element, ponieważ pozwolił na wzbogacenie wiedzy przed zaplanowanym konkursem historycznym związanym z tematyką rajdu. Najlepszymi w teście o powstaniu okazali się członkowie SKKT - PTTK przy Gimnazjum w Żarnowie Mateusz Kubiszewski i Erwin Miśkiewicz, trzecie miejsce uzyskał Adam Kacprzyk z SKKT – PTTK przy SP w Aleksandrowie . Cenne nagrody książkowe były oprócz rzęsistych braw uznaniem dla ich wiedzy . Około 70 uczestników rajdu obejrzało również film promujący gminę Aleksandrów na terenie której po raz 17- ty odbył się rajd poświęcony uczczeniu kolejnych rocznic wybuchu Powstania Styczniowego . Podczas zakończenia imprezy zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, a nowe członkinie ( Patrycja Brzozowicz, Anna Góralska i Weronika Smardzewska z SP w Żarnowie ) otrzymały legitymacje PTTK . Wszyscy dostali już na starcie rajdu kalendarze imprez oddziałowych na 2014 r. oraz znaczek będący z pewnością pamiątką z tej kolejnej patriotycznej imprezy turystyki pieszej

Włodzimierz Szafiński

galeria  tutaj

 

 

Foto relacja

Podsumowanie roku turystycznego 2013

W sobotę dnia 11. stycznia 2014 r. odbyło się w Domu Kultury w Żarnowie spotkanie podsumowujące kolejny rok działalności Oddziału PTTK w Żarnowie . Wśród zaproszonych gości znaleźli się Artur Ostrowski -poseł na Sejm RP, Marek Ksyta - starosta opoczyński , Mirosława Kozłowska - wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi , Witold Sobolewski - zastępca dyrektora Łódzkich Parków Krajobrazowych d/s ochrony przyrody , Andrzej Wąsikowski - przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK w Warszawie , Elżbieta Przybył - kierownik z UG w Żarnowie , prezesi O/PTTK w Końskich , Pabianicach i Sieradzu oraz dyrektorzy miejscowych szkół . Po wprowadzeniu sztandaru Oddziału , prezes Włodzimierz Szafiński przedstawił sprawozdanie z działalności w 2013 r. , którego ilustracją była prezentacja multimedialna przygotowana przez Tatianę Kosylak . Wręczenie odznaczeń i wyróżnień to kolejny punkt uroczystości

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Tatiana Kosylak , Odznakę Honorową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego " Zasłużony dla kultury polskiej " Ewa Borończyk , a Odznakę Honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki " Za zasługi dla turystyki " Barbara Dukat . Brązowe Honorowe Odznaki PTTK dostały Jadwiga Stańczyk i Beata Wieczorek , a brązową odznakę " Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży " wyróżniono Elżbietę Zając . Grawerton " Za pomoc w kształceniu kadr programowych PTTK " przypadł w udziale Witoldowi Sobolewskiemu , natomiast dyplomami Oddziału uhonorowano Janusza Aleksandrowicza , Dariusza Banaszczyka , Marię Serafin, Sylwestrę Słomczyńską , Alicję Szczegielniak i Agnieszkę Warszadę . Wójt gminy Żarnów przyznał listy gratulacyjne Grażynie i Włodzimierzowi Szafińskim oraz Tatianie Kosylak . Karolina Kania , laureatka IV miejsca w ubiegłorocznym finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Legnicy przedstawiła swój tekst " Zaproszenie do Ogrodzieńca ", a później był czas na wystąpienia gości . Głos zabrało kilka osób gratulując osiągnięć w 2013r . i życząc zdrowia , siły i pomysłów na kolejne lata działalności . Uczestnicy spotkania otrzymali broszurki ze sprawozdaniem za 2013 r. oraz kalendarzyki imprez oddziałowych na 2014 r. Konferansjerami byli młodzi członkowie PTTK : Karolina Kania i Robert Krzywkowski , którzy z dużym wdziękiem i znajomością rzeczy prowadzili spotkanie. Osobom zainteresowanym bliżej działaniami Oddziału w 2013r . polecamy lekturę broszury (w załączeniu)

galeria  tutaj

 

 

Foto relacja

Kampinoski Park Narodowy

galeria 1 tutaj

galeria 2 tutaj

 

 

Zaproszenie

 

 

Rajd Styczniowy

Szlakiem Powstania Styczniowego

18 stycznia 2014 r. (sobota )

 

regulamin tutaj

 

 

Spotkanie

Nadzwyczajny zjazd PTTK w Żarnowie

W czwartek 5 grudnia 2013 r. w Domu Kultury w Żarnowie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Oddziału. Wzięli w nim udział delegaci wybrani na V Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy , który miał miejsce 12 stycznia ub. r . Jednym z ważnych elementów było wręczenie legitymacji i odznak PTP i IOP nowym członkom kadry programowej Oddziału . Uprawnienia przodownika turystyki pieszej otrzymali Magdalena Szołowska i Rafał Kozak , natomiast duża grupa otrzymała uprawnienia instruktora ochrony przyrody . Byli to: Elżbieta Ciszek , Barbara Dukat , Stefan Mirosław Grabski ,Rafał Kozak, Sabina Kubiszewska , Ewelina Stasiak i Elżbieta Zając . Również była okazja do poinformowania zebranych o rozszerzeniu uprawnień przodownickich na województwo świętokrzyskie przez kol. Adama Cygana i Wojciecha Dziubę . Zjazd podjął uchwałę o przyjęciu Statutu PTTK jako obowiązującego dla Oddziału w Żarnowie , który jest jednostką terenową Towarzystwa . Jednocześnie delegaci uchylili dotychczas obowiązujący statut Oddziału . W Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału w Żarnowie wzięło udział ponad 70 % uprawnionych delegatów

galeriatutaj

Dyplom

Dyplom dla Karoliny

Ideę Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży najlepiej oddaje hasło" Pięknie opowiedzieć Ojczyznę". Zadaniem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych , zachęcenie do poznawania regionu i kraju , jego historii i dorobku oraz barwne przedstawienie tematu.

galeria tutaj

 

 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

 

Park Narodowy „Ujście Warty”

Termin: 12-13 kwietnia 2014 (sobota i niedziela )

regulamin  tutaj

 

 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

 

Nowy Sącz i okolice

Termin: 29-30 marca 2014 (sobota i niedziela )

Uwaga,  braku wolnych miejsc.

regulamin  tutaj

 

 

Białystok galeria

 

„Białystok i Białowieski Park Narodowy”

 

galeria  tutaj

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA

Zostań Technikiem BHP

więcej informacji tutaj

REKLAMA
REKLAMA

Agnieszka Górka

INFO


stat4u
szablony stron