MAIN MENU
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-)

techlogik.otwarte24.pl

Zobacz ofertę.

Rabaty dla członków PTTK 

PTTK ŻARNÓW

 

Info

 

 

 

Rajd

 

VII Żarnowski Rajd z Mikołajem

Pierwszy Żarnowski Rajd z Mikołajem odbył się w grudniu 2010r. Od tego czasu, systematycznie w grudniu każdego roku, Oddział PTTK w Żarnowie organizuje kolejny rajd, na którym najmłodsi turyści mogą zobaczyć Mikołaja i otrzymać od niego paczki ze słodyczami. Imprezę wspierają Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie, a honorowy patronat nad tym ważnym dla dzieci wydarzeniem sprawuje wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki Cieszyć może również obecność na rajdzie rodziców i dziadków dzieci razem przemierzających trasę. Tak było i tym razem na VII Rajdzie z Mikołajem, który odbył się w sobotę 10. grudnia br. na 5 kilometrowej trasie z Żarnowa przez Trojanowice, Topolice do Domu Kultury w Żarnowie, gdzie nastąpiło zakończenie.

Głównymi celami imprezy jest m.in. kultywowanie tradycji, propagowanie turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku, a także promowanie zdrowego stylu życia. Do udziału w VII Rajdzie z Mikołajem zgłosiło się 142 osoby, 6 drużyn i turyści indywidualni. Największą 64 - osobową grupę stanowiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie, ponadto były drużyny z SP w Białaczowie, Miedznej Drewnianej i Petrykozach oraz gimnazja z Przedborza i Żarnowa. Opoczno reprezentowała 5 -osobowa grupa młodych turystów pod wodzą Janusza Aleksandrowicza.

Życzenia Świąteczne od Św. Mikołaja dla dzieci
z O/PTTK Żarnów

Po przebyciu trasy czekał na uczestników pączek i napój, a następnie odbyło się losowanie upominków na numery startowe. Lista wylosowanych szczęśliwych numerów, wywieszona przed główną salą Domu Kultury, wzbudziła wiele emocji wśród rajdowiczów a tuż obok odebrać można było nagrody. Następnie odbył się konkurs o Mikołaju i zwyczajach bożonarodzeniowych. Konkurs sprawnie poprowadziła opiekunka SKKT – PTTK przy SP w Żarnowie Maria Grzybowska, a nagrody dla laureatów wręczył wójt gminy Żarnów. Najlepszymi okazali się: w kategorii klas 0-III Wiktoria Cisowska z Żarnowa ( I m.), Bartosz Błaszczyk z Petrykóz i Karolina Nowak z Żarnowa (równorzędne II m.), w kategorii klas IV-VI Magdalena Fidelus z Żarnowa (I m.) , Aleksandra Kata z Miedznej Drewnianej (II m.) i Monika Reszelewska z Białaczowa (III m.) Wśród gimnazjalistów dwa pierwsze miejsca zdobyły kolejno Dominika Karpińska i Marta Krzywkowska -obie z Żarnowa, trzecie miejsce Paulina Zbysz z Przedborza. Kolejnym punktem programu był występ artystyczny w wykonaniu dzieci ze SP w Petrykozach pod kierunkiem opiekunki klubu PTTK Alicji Grabskiej. Wyjątkowym zainteresowaniem najmłodszych cieszył się film o św. Mikołaju, w którego treść wplecione zostały m.in. zdjęcia z poprzedniego rajdu i panorama Żarnowa. Wreszcie długo oczekiwana chwila - wręczanie paczek. W rolę pomocnika Mikołaja wcielił się z powodzeniem Hubert Szulc. Poszczególne grupy miały za zadanie zaśpiewać kolędę lub inną piosenkę. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwała ekipa organizatorów w składzie: Ewa Borończyk, Barbara Dukat, Lila Fidelus, Maria Grzybowska i Grażyna Szafińska. Na zakończenie, drużyny otrzymały dyplomy, a uczestnicy już na starcie otrzymali pamiątkowe znaczki rajdowe. Była okazja do wręczenia legitymacji PTTK Mateuszowi Gradzińskiemu z Białaczowa oraz złotej odznaki "Siedmiomilowe buty" Amelii Ogłozie z Żarnowa. Upominki otrzymały też nauczycielki sprawujące opiekę nad dziećmi.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

Info

 

Turyści z Żarnowa w Bielawach i Warszawie

W dwa następujące po sobie dni 2 i 3 grudnia 2016 r. niewielkie grupy członków żarnowskiego PTTK uczestniczyły kolejno w X Hubalowej Wigilii i sesji jubileuszowej poświęconej 110-leciu polskiego krajoznawstwa.


Pierwsze z wymienionych wydarzeń odbyło się w miejscu nieistniejącej dziś leśniczówki Bielawy, w której oddział "Hubala" spędził wigilię 1939 roku. Organizatorami uroczystości upamiętniającej ten fakt z historii byli: dyrekcja ZSZ im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. Na miejsce zjechali uczniowie szkół noszących imię „Hubala", przedstawiciele władz powiatu opoczyńskiego, leśnicy, strażacy i inni, a wśród nich znalazła się również 8-osobowa grupa reprezentująca PTTK w Żarnowie. Jak zwykle nie zabrakło płk. Mariana Zacha i Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala. W programie uroczystości były okolicznościowe wystąpienia, wspólne ubieranie choinki , opłatek ,biesiada przy ognisku a następnie przejazd do Szańca Hubala k/Anielina, gdzie poszczególne delegacje składały wiązanki kwiatów. Również nasze PTTK złożyło wieniec przy szańcu. Była też ballada "Hubalowa Legenda" w wykonaniu Cezarego Jawoszka z Radomia oraz pogadanka zastępcy dyrektora RDLP w Radomiu. Szacunkowo w tej patriotycznej imprezie wzięło udział ok. 300 osób, a najdalej mieli uczniowie z nauczycielami z Bychawy(woj. lubelskie) i z Aleksandowa Kujawskiego (woj. kujawsko-pomorskie).Drugim wydarzeniem była sesja "110 lat polskiego krajoznawstwa. Tradycja i nowe wyzwania", zorganizowana przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK w Warszawie w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu . Miejsce wybrano nie przypadkowo, bowiem tu 3. grudnia 1906 roku powołano do życia Polskie Towarzystwo Krajoznawcze , do którego wstępowali obywatele, aby poznać kraj podzielony wówczas zaborami. W programie jubileuszu znalazły się m.in. wystąpienia związane z podsumowaniem działań PTTK w Roku Krajoznawstwa Polskiego, wyróżnienia dla zasłużonych krajoznawców z całej Polski, referaty nt. dziejów i tradycji PTK, popularyzacji walorów naszego kraju, przyszłości krajoznawstwa, krajoznawczego wymiaru ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego. Sesji towarzyszyły dwie wystawy dotyczące historii PTK i dnia dzisiejszego PTTK oraz prac z Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". Na planszach pierwszej wystawy umieszczono m.in. reprodukcje fotografii, wśród których można było zobaczyć działaczy szkolnego ruchu turystyczno-krajoznawczego z oddziału PTTK w Żarnowie, na drugiej wystawiono m.in. pracę naszej członkini, która w tym roku zdobyła "Grand Prix". Wszyscy uczestnicy sesji jubileuszowej otrzymali od organizatorów zestaw wydawnictw krajoznawczych. Delegację żarnowskiego PTTK stanowili : Alicja Grabska, Leszek Kurp oraz Grażyna i Włodzimierz Szafińscy. Wśród uczestników była też Halina Kaftan - prezes PTTK z Opoczna. Wracając do Żarnowa mieliśmy okazję podziwiać świąteczną iluminację Warszawy.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

Info

 

Komunikaty organizacyjne

1. Uległ zmianie termin wycieczki do Szwajcarii . Z uwagi na zobowiązania pani , która będzie pilotem podczas naszej imprezy przesuwamy wyjazd na 30. czerwca 2017r. W związku z powyższym wycieczka będzie realizowana w dniach od 30. czerwca do 8 lipca 2017 r.


2. Wyjazd na spektakl teatralny do Łodzi w dniu 11. grudnia br. o godz. 16.30


3. W styczniu 2017 r . odbędą się dwa spektakle muzyczne w wykonaniu Łódzkiego Teatru Piosenki: w dniu 12. stycznia będzie to "Przeminęło z Foggiem" oraz w dniu 30. stycznia spektakl poświęcony Agnieszce Osieckiej. Miejsce pierwszego występu będzie Łódzki Dom Kultury w Łodzi, drugiego Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. Zapraszamy i przyjmujemy chętnych, w pierwszej kolejności członków PTTK.
4. W dniu 4. lutego 2017 r. Jubileuszowy XX Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego z zakończeniem w Skotnikach. Regulamin ukaże się w styczniu.

Włodzimierz Szafiński

 

 

20 LAT

 

 

 

 

Info

 

Kalendarz imprez 2017

kalendarz tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Odznaka za krajoznawcze poznawanie powiatu

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Żarnowie, opracował regulamin i zaproponował wzór graficzny Odznaki Krajoznawczej Powiatu Opoczyńskiego. Odznaka powstała przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Opocznie, co przyniosło konkretne efekty w postaci druku regulaminu, książeczki potwierdzeń terenowych, a przede wszystkim metalowych odznak w trzech stopniach: brązowym, srebrnym i złotym. Warto podkreślić, że celem wprowadzenia odznaki jest popularyzacja powiatu opoczyńskiego, zachęcenie turystów z regionu i kraju do poznawania historii, zwiedzania zabytków architektury i przyrody, miejsc pamięci narodowej i innych obiektów krajoznawczych godnych uwagi. Impulsem do ustanowienia odznaki był ogłoszony przez ZG PTTK w Warszawie "Rok Krajoznawstwa Polskiego"i obchodzona w tym roku rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 - 2016), prekursora PTTK. Szczegółowe zasady zdobywania odznaki określa regulamin, który będzie wkrótce opublikowany na stronie internetowej naszego oddziału. Odznakę będzie można zdobywać począwszy od 1. stycznia 2017 r. za zwiedzanie obiektów położonych na terenie dwóch miast: Opoczna i Drzewicy oraz gmin powiatu opoczyńskiego . Na pierwszy stopień (brązowy) trzeba będzie zwiedzić jedno z dwóch miast oraz dwie gminy. W każdym przypadku warunkiem zaliczenia jest przynajmniej 5 wybranych obiektów, zdaniem autorów najciekawszych i reprezentatywnych dla poszczególnych miast i gmin.
 

W ciągu roku będzie można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Jak z tego warunku wynika do zdobycia złotego stopnia odznaki potrzeba, co najmniej trzech lat i potwierdzenia zwiedzenia wszystkich obiektów i gmin powiatu opoczyńskiego. Potwierdzenia np. w postaci pieczątek, biletów wstępu , fotografii wykonanych na tle zwiedzanego obiektu itp . zbieramy w książeczce odznaki lub samodzielnie opracowanej kroniki nie zapominając o krótkich opisach. w celu większego zainteresowania historią powiatu i miejscami ciekawymi pod względem krajoznawczym chcemy opracować i wydać "Kanon krajoznawczy powiatu opoczyńskiego", co w znacznym stopniu ułatwi poznawanie w/w obszaru. Wydanie kanonu będzie możliwe dzięki pomocy Muzeum Regionalnego w Opocznie, którego pracownicy na czele z dyrektorem Adamem Grabowskim są już zaangażowani w pracach przy tym wydawnictwie. Turyści i krajoznawcy będą wdzięczni za tą pomoc dydaktyczną i z pewnością dowiedzą się z niego wielu informacji o swych "małych ojczyznach".

regulamin tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

Info

 

Uwaga konkurs

"Byłem, widziałem, zdobyłem"

regulamin 1 tutaj

regulamin 2 tutaj

 

 

 

Info

 

Sentymentalna podróż do świata piosenki retro

W 2015 r. nawiązaliśmy kontakt z Łódzkim Teatrem Piosenki i dzięki temu nasi członkowie i sympatycy mieli okazj uczestniczyć w trzech spektaklach muzycznych: wieczorze piosenki amerykańskiej pt. "Pociąg do Hollywood", wieczorze piosenki francuskiej oraz ostatnio 9 listopada br. być na koncercie o Hance Ordonównie pt. "Miłość ci nic nie wybaczy". Grupa 57 osób związanych z naszym Oddziałem zajęła miejsca w sali kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury, aby wziąć udział w w/w sentymentalnej opowieści o przedwojennej piosenkarce, aktorce i tancerce o ciekawych, ale i dramatycznych losach życiowych. W czasie II wojny światowej organizowała m.in. pomoc dla osieroconych dzieci polskich wygnańców na terenie byłego ZSRR. Wraz z nimi wyjechała do Indii, korzystając z odwilży politycznej i zawartego w 1941 r. układu Sikorski - Majski.

Pod koniec życia osiedliła się wraz z mężem hr. Michałem Tyszkiewiczem w Libanie i tu w 1950 r. zmarła w Bejrucie. Michał Maj Wieczorek, pod którego artystycznym kierownictwem działa Łódzki Teatr Piosenki napisał i wydał w tym roku książkę pt. "W melodii tej siła zaklęta", w której znajdziemy wiele wiadomości o bogatym życiu i karierze artystycznej Hanki Ordonówny. Troje artystów: Michał Maj Wieczorek, Monika Kamieńska i Paulina Makulska oraz towarzyszący im zespół instrumentalny zaprezentowali program muzyczny zawierający repertuar śpiewany przez "Ordonkę" w Polsce i za granicą m. in. w Paryżu, Wiedniu, Atenach, Berlinie, Rydze, Bejrucie, Kairze, Damaszku i Nowym Jorku. Prowadzący i śpiewający Michał przekazał widzom i słuchaczom wiele wiadomości o aktorce, autorach tekstów jej piosenek, a Monika Kamieńska i Paulina Makulska oprócz śpiewu zaskakiwały nas ciągle nowymi wspaniałymi strojami scenicznymi nawiązującymi do epoki. Po spektaklu grupa członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie miała możliwość sfotografowania się z artystami, a dzięki Januszowi Aleksandrowiczowi mamy całą galerię zdjęć z tej ciekawej imprezy.

galeria tutaj

fot: Janusz Aleksandrowicz

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

 XX RAJD NIEPODLEGŁOŚCI

W sobotę 5 listopada, odbył się XX jubileuszowy Rajd Niepodległości organizowany nieustannie od dwóch dekad przez zaprzyjaźnione Oddziały PTTK Końskie i Żarnów. W tegorocznym rajdzie wzięło udział około 340 piechurów, w tym w przeważającej liczbie (co cieszy organizatorów) to dzieci i młodzież ze szkół województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Na dwóch z tras na dystansach 14km lub 8 km maszerowało 215 członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie. Byli to uczniowie i członkowie Szkolnych Klubów Krajoznawczo -Turystycznych działających przy Szkołach Podstawowych w Aleksandrowie, Białaczowie, Bogdanowie, Bujnach, Gomulinie, Miedznej Drewnianej, Petrykozach, Skotnikach, Skroninie i Żarnowie oraz Gimnazjów w Białaczowie, Gomulinie i Żarnowie wraz z opiekunami. Głównym celem rajdu było upamiętnienie 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, poznanie walorów przyrodniczych jednego ze szlaków Ziemi Koneckiej oraz integracja dzieci i młodzieży różnych regionów województw łódzkiego i świętokrzyskiego.

Przed wyjściem na szlak wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe plakietki okolicznościowe. Najdłuższa trasa 14 km wiodła z Końskich przez Rogów, Młynek, Barycz, Dyszów z metą w Szkole Podstawowej nr1 w Końskich. Ośmiokilometrowa trasa zaczynała się w Młynku. Po drodze w Baryczy na wszystkich uczestników czekało ognisko z pieczeniem kiełbasek. Wędrówce sprzyjały jesienne krajobrazy i piękna, słoneczna pogoda. Uroczyste zakończenie rajdu rozpoczęto akademią poświęconą obchodom Święta Niepodległości Polski w wykonaniu młodzieży Gimnazjum nr1 z Końskich, po której nastąpiła gala rozdania statuetek i certyfikatów dla zdobywców tytułu „Superpiechura Świętokrzyskiego 2016r”. Już na sam koniec imprezy poszczególne drużyny odebrały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa i odbyło się tradycyjne losowanie upominków. Posiadacze książeczek OTP uzyskali okolicznościową pieczątkę potwierdzającą odpowiednią ilość punktów za przejście danej trasy.

galeria tutaj

Alicja Grabska

 

Info

 

"Piesze wędrowanie z PTTK"

Taką nazwę miała konferencja zorganizowana w sobotę 5 listopada br. przez Oddział PTTK w Żarnowie przy współpracy z Porozumieniem Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego i Gminą Żarnów. Była to druga wojewódzka konferencja poświęcona tej dyscyplinie turystyki aktywnej, ponieważ 19 kwietnia 2015 r. w Żarnowie spotkały się 73 osoby na konferencji zatytułowanej "Turystyka piesza w PTTK".

Piesze wędrowanie odgrywa wiodącą rolę w działalności żarnowskiego Oddziału. Przez 20 lat organizuje on różnorodne imprezy turystyczno - krajoznawcze, rajdy, wycieczki, szkolenia kadry programowej, promuje odznaki turystyki kwalifikowanej itp. Jedną z form krzewienia wiedzy przydatnej turyście i krajoznawcy są spotkania członków i sympatyków Towarzystwa i taką właśnie funkcję spełniała konferencja pt. "Piesze wędrowanie z PTTK". Otwarcia konferencji dokonali wiceprezes Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego Rafał Dąbik oraz prezes Oddziału w Żarnowie Włodzimierz Szafiński. Konferansjerkę prowadziły Danuta Głowa i Grażyna Szafińska. Na program składały się prezentacje multimedialne i referaty, a trzy pierwsze wygłosili członkowie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie . Wystąpienie pt. "Imprezy centralne pod egidą KTP ZG PTTK" przedstawił Stanisław Łuć - przewodniczący komisji . O działalności KTP ZG PTTK mówił Mieczysław Żochowski, a założenia programowe 58 Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego "Ziemia Łódzkie 2017" zaprezentował Bartosz Leoniak - członek KTP ZG. Kolejnym referentem był Leszek Kurp - przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej w Żarnowie, który podzielił się wrażeniami z wędrówki "Piekielnym Szlakiem", a ilustracją do jego wystąpienia była prezentacja pt. "Żarnowscy piechurzy na Piekielnym Szlaku" przygotowana przez Cezariusza Szulca. 

Tuż po przedstawieniu poszczególnych etapów wędrówki nastąpiła uroczystość wręczenia pucharów i dyplomów najlepszym piechurom. Za przejście całego, liczącego 258,5 km szlaku wyróżniono 7 osób: Elżbietę Ciszek, Urszulę Jędrasik , Jadwigę Kurp oraz Leszka Kurpa , Cezariusza Szulca, Jacka Wojciechowskiego i Czesława Szwedkowicza. Otrzymali oni także dyplomy i upominki od Lokalnej Grupy Działania "U Źródeł" w Modliszewicach. Dla tych piechurów, którzy przeszli co najmniej połowę z całej trasy przygotowano także dyplomy. Byli to: Alicja i Mirosław Grabscy, Barbara Kalinowska, Tatiana Kosylak, Rafał Kozak, Beata i Andrzej Krawczykowie, Jerzy Grabarczyk, Małgorzata Kaśkiewicz - Borkowska i Katarzyna Pawłowska . Puchary i dyplomy wręczali : wiceprezes LGD w Modliszewicach - Anna Kaźmierczyk, przewodniczący KTP ZG PTTK w Warszawie - Stanisław Łuć i prezes ZO PTTK w Żarnowie - Włodzimierz Szafiński. Konferencja była dobrą okazją do przekazania legitymacji i odznaki Przodownika Turystyki Pieszej Sabinie Kubiszewskiej, jak również srebrnych odznak turystyki pieszej Cezariuszowi Szulcowi i Jackowi Wojciechowskiemu. O turystyce pieszej w Oddziałach PTTK w Pabianicach i Sieradzu mówili kolejno Aleksander Duda i Wiesława Sujecka . Była też wzmianka o wybranych imprezach pieszych w O/ PTTK w Opocznie i Łodzi. Następną prezentacją multimedialną, którą przygotował Adam Grabowski , dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie były "Atrakcje turystyczne powiatu opoczyńskiego". Wójt gminy Żarnów - Krzysztof Nawrocki w swoim wystąpieniu bogato ilustrowanym archiwalnymi zdjęciami poprowadził nas " Śladami kultury żydowskiej na terenie gminy Żarnów". Po krótkim podsumowaniu przebiegu konferencji zaproszono uczestników na turystyczny posiłek - zalewajkę, sponsorowaną przez gminę Żarnów. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety konferencyjne: odznakę, notes i długopis. Była też okolicznościowa pieczątka, oraz materiały promocyjne przydatne turystom min. mapa ze szczegółowym przebiegiem "Piekielnego Szlaku". Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna - 50 zdjęć z poszczególnych etapów wędrówki w/w szlakiem. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz : starosta wieruszowski Andrzej Szymanek , wicestarosta opoczyński Marcin Baranowski , sekretarz gminy Aleksandrów Paweł Mamrot, członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Bogdan Kubiszewski i oczywiście wójt gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki . Władze naczelne Towarzystwa reprezentował Bogdan Komorowski - członek GKR PTTK w Warszawie, otrzymaliśmy także pozdrowienia od wiceprezesa ZG PTTK Andrzeja Gordona. Na sali obrad byli przedstawiciele oddziałów z Końskich (woj. świętokrzyskie), z Oddziału im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi, z O/Łódź- Polesie, Opoczna, Pabianic, Sieradza, Wieruszowa i Żarnowa, dyrektorzy szkół, redaktor "Tygodnika Opoczyńskiego", dyrektorzy placówek muzealnych itp. Łącznie w konferencji wzięło udział 58 osób. Warto dodać, że w tym samym czasie, gdy odbywało się spotkanie w Żarnowie, trzynaście drużyn szkolnych z terenu działania O/PTTK w Żarnowie (215 osób) brało udział w XX jubileuszowym Rajdzie Niepodległości organizowanym przez 20 lat wspólnie z O/PTTK w Końskich.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Rowerem dookoła Polski

Jeden z opiekunów szkolnego klubu PTTK przy Gimnazjum im. 25 pp. AK w Żarnowie Adam Bociek, zrealizował w tegoroczne letnie wakacje swoje marzenie - odbył wycieczkę rowerową dookoła Polski. Realizacja tego zamierzenia była możliwa również dzięki wsparciu brata Jacka, z którym wyruszyli razem na liczącą około 2700 km trasę. Miejscem startu i metą były Głubczyce, w których mieszka brat Adama Boćka.

Na przejechanie całej trasy potrzebne było 26 dni, a pierwszy etap pokonany 12 lipca liczył 102 km i wiódł przez Nysę, Otmuchów do Chwalisławia, gdzie turyści zatrzymali się nocując w obiekcie agroturystycznym. Szczegółowy przebieg i kolejne etapy tej długiej wycieczki trwającej do 6 sierpnia zapisane są w książeczce turystyki kolarskiej PTTK i tam są pieczątki potwierdzające pobyt w różnych miejscach Polski. Z grubsza biorąc były to: Kłodzko, Szklarska Poręba, Kostrzyn n/ Odrą, Stargard Szczeciński, Kołobrzeg, Koszalin, Gdańsk, Frombork, Suwałki, Augustów, Biała Podlaska, Zamość, Przemyśl, Ustrzyki Górne, Nowy Sącz, Szczyrk i Racibórz. Najdłuższą dzienną trasą był przejazd z Malechowa k. Ustronia Morskiego do miejscowości Gęś liczący 160 km, a najtrudniejsze były trasy w okolicach Nowego Targu i Szczyrku. Następnym, planowanym w wakacje 2017 r. zamierzeniem Adama Boćka jest przejazd rowerem wzdłuż brzegów Odry i Wisły.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wyróżnione za pracę społeczną w PTTK


 

Miło poinformować, że z okazji tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej nasze dwie koleżanki działające wiele lat w szkolnym ruchu turystyczno - krajoznawczym zostały wyróżnione na wniosek ZO PTTK w Żarnowie wysokimi odznaczeniami za pracę z młodzieżą szkolną.

Fot. E. Matusiak-Gordon

Są to: kol. Elżbieta Kotyla - opiekunka SKKT - PTTK przy Gimnazjum w Szczercowie, która otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz kol. Tatiana Kosylak - sekretarz ZO PTTK w Żarnowie wyróżniona medalem i tytułem "Nauczyciel kraju Ojczystego". Medal KEN został wręczony kol. Elżbiecie Kotyli podczas wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w dniu 17  października br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, natomiast medal i tytuł "Nauczyciela kraju Ojczystego" otrzymała kol. Tatiana Kosylak podczas uroczystej gali w dniu 19 października br. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Gratulujemy i życzymy obu koleżankom dalszej owocnej pracy na rzecz rozwijania krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci i młodzieży .

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

 Konferencja Wojewódzka

"Piesze wędrowanie z PTTK"

Żarnowski Oddział PTTK przy współpracy z Gminą Żarnów oraz przy wsparciu Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego organizują w dniu 5 listopada 2016 r. (sobota ) WOJEWÓDZKĄ KONFERENCJĘ "
PIESZE WĘDROWANIE z PTTK". Miejscem obrad będzie Dom Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5. Początek o godz. 10.00. Zapraszamy przedstawicieli Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej, prezesów Oddziałów lub inne osoby zainteresowane turystyką pieszą. Planowany porządek:
 

1. Powitanie uczestników i przedstawienie założeń programowych konferencji
2. Referaty i prezentacje multimedialne
- Imprezy centralne pod egidą KTP ZG PTTK w Warszawie - kol. Stanisław Łuć
- Wybrane problemy działalności KTP ZG PTTK - kol. Mieczysław Żochowski
- Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy "Łódzkie 2017" - kol. Bartosz Leoniak
- Żarnowscy piechurzy na "Piekielnym Szlaku" - kol. Cezariusz Szulc
- Turystyka piesza w Oddziałach PTTK w Sieradzu i Pabianicach - kol. Wiesława Sujecka i kol. Zygmunt Szmidt
- Wybrane aspekty działalności w turystyce pieszej w Oddziałach PTTK woj. łódzkiego - kol. Wiesława Sujecka
- Atrakcje turystyczne powiatu opoczyńskiego - kol. Adam Grabowski
- Śladami kultury żydowskiej na terenie gminy Żarnów - kol. Krzysztof Nawrocki


3. Wręczenie wyróżnień dla aktywu TP Oddziału w Żarnowie
4. Wystąpienia gości
5. Posiłek turystyczny

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna pt. "Wędrówki Piekielnym Szlakiem"

Udział w konferencji jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały promocyjne min. okolicznościową plakietkę, pieczątkę konferencyjną i inne gadżety. Ze względów organizacyjnych prosimy o imienne zgłaszanie chętnych do udziału w konferencji na adres mailowy: pttkzarnow@wp.pl do końca października br.

 

Włodzimierz Szafiński.

 

 

 

Info

 

Nowe szkolne ogniwo PTTK w Żarnowie

 

Poniedziałek, 10 października br. stał się początkiem historii szesnastego szkolnego klubu PTTK przynależnego do Oddziału w Żarnowie.

Trzynastu uczniów miejscowego Zespołu Szkół Zawodowych zadeklarowało chęć przystąpienia do naszego Towarzystwa, a uroczystość ślubowania pierwszej klasy ZSZ połączona została z wręczeniem legitymacji członkowskich PTTK. Opiekunem organizacji z ramienia Rady Pedagogicznej został nauczyciel ZSZ w Żarnowie Janusz Aleksandrowicz. Po krótkiej pogadance związanej z planowanymi działaniami Oddziału skierowanymi do młodzieży szkolnej, prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński w towarzystwie dyrektor szkoły Bożeny Kołtunowskiej, inspektor d/s kontroli Starostwa Powiatowego w Opocznie Marzanny Kazimierczyk i członka Prezydium ZO PTTK w Żarnowie Grażyny Szafińskiej, wręczył legitymacje i odznaki członkowskie nowoprzyjętym do PTTK. Każdy z uczniów wstępujących do Towarzystwa otrzymał także mapę woj. łódzkiego z przesłaniem, że poznawanie kraju należy zacząć od swojej "małej Ojczyzny".

galeria tutaj

Grażyna Szafińska

 

 

Raid

 

Wędrowali śladami króla

 

Wyjątkowa piękna pogoda towarzyszyła 174 piechurom , którzy w sobotę 1. października 2016 r . wyruszyli na IX Rajd "Śladami Kazimierza Wielkiego i Królewskich Miodów" . Rajd odbywa się od kilku lat na terenie lub w pobliżu Przedborskiego Parku Krajobrazowego, będącego pozostałością po rozległej niegdyś puszczy. W tych to puszczańskich ostępach polował przed wiekami król Kazimierz Wielki. Tu też w roku 1370 podczas polowania spadł z konia łamiąc nogę . co w krótkim czasie stało się przyczyną jego przedwczesnej śmierci. Upamiętniając postać naszego króla, Oddział PTTK w Żarnowie i Szkolny Klub Turystyczno - Krajoznawczy przy ZSG w Przedborzu , organizują rajd cieszący się dużą popularnością wśród członków i sympatyków PTTK z powiatów radomszczańskiego , opoczyńskiego , piotrkowskiego i bełchatowskiego .

Tegoroczna edycja rajdu rozpoczęła się przy obelisku poświęconym Kazimierzowi Wielkiemu w Żeleźnicy krótką pogadanką, a następnie turyści przeszli do pobliskiego kościoła pw. św. Mikołaja. Po zwiedzeniu kościoła piechurzy udali się na trasę, która wiodła przez Starą Wieś, a następnie Kajetanów do Gór Mokrych, gdzie na terenie miejscowej szkoły zaplanowano zakończenie rajdu. Warto podkreślić, że patronami imprezy byli Regionalny Związek Pszczelarzy " Ziemi Piotrkowskiej " oraz Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego , a w rajdzie wzięło udział 10 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z Aleksandrowa, Białaczowa, Miedznej Drewnianej, Skotnik i Żarnowa oraz gimnazja z Białaczowa, Przedborza , Szczercowa i Żarnowa, a także Ośrodek Szkolno -Wychowawczy z Radomska. Organizatorzy przygotowali dla uczestników szereg atrakcji: pokazowy ul z pszczołami , degustację różnych gatunków miodu, prelekcję o życiu tych pożytecznych owadów, leczniczych właściwościach miodu i produktów pszczelich.

Wszyscy otrzymali w prezencie słoiczek miodu, magnesy na lodówkę z nazwą rajdu, okolicznościowe plakietki, notesy, a drużyny dyplomy uczestnictwa .Odbył się także konkurs rajdowy z wiedzy historycznej, przyrodniczej i wiadomości z zakresu pszczelarstwa. Do konkursu rozgrywanego w trzyosobowych składach przystąpiły wszystkie drużyny. W pionie szkół podstawowych najlepsze rezultaty osiągnęły: SP w Aleksandrowie - I miejsce , SP w Skotnikach - II miejsce i SP w Miedznej Drewnianej - III miejsce .W drugiej kategorii wiekowej: I miejsce uzyskali uczniowie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku, Ii miejsce ZSG w Przedborzu i III miejsce Gimnazjum w Żarnowie . Nagrodą dla wyróżnionych drużyn były puchary. Była również okazja aby wręczyć legitymacje PTTK nowym członkom z Gimnazjum w Przedborzu oraz " popularną " odznakę turystyki pieszej Annie Szołowskiej z Białaczowa. Słowa podziękowania należą się opiekunom SKKT - PTTK przy ZSG w Przedborzu Justynie Nicoś i Wojciechowi Dziubie za przygotowanie zakończenia imprezy na którym nie zabrakło bogatego poczęstunku i wspomnianych wyżej słoiczków miodu z okolicznościowym napisem rajdowym . Niezwykle ciekawą prelekcję dotyczącą pszczelarstwa wygłosił Czesław Korpysa - sekretarz Polskiego Związku Pszczelarskiego wzbogacając wiedzę uczestników w tym temacie . Imprezę należy uznać za udaną i godną dalszego kontynuowania , a w następnym roku dziesiąty rajd "Śladami Kazimierza Wielkiego" będzie miał jubileuszowy charakter.

galeria tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Rodzinne wędrowanie

Po raz trzeci Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował " Rodzinny Rajd Pieszy wokół Żarnowa " promujący turystykę pieszą wśród dzieci, młodzieży, rodziców, dziadków itp. Nasz rajd był również udziałem w Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej odbywającej się pod hasłem "Wędruj z nami ojczystymi szlakami".

Akcja wspólnego wędrowania miała ogólnopolski wymiar, a zgodnie z założeniami o tej samej godzinie ( 10.00 ), w dniu 24. września br. na trasy turystyczne w Polsce wyszło ok. 10 tys. osób . Przed wyznaczoną godziną na parkingu przed Gimnazjum w Żarnowie zgromadziło się około 170 osób , które po krótkiej odprawie wyruszyły na sześciokilometrową trasę rajdu przez Pilichowice i Trestę do miejsca z którego nastąpił start . Wśród uczestników przeważały dzieci z młodszych klas szkół podstawowych, ale także duża ilość ich rodzeństwa z matkami, ojcami, babciami i ... jedną prababcią. Rozpiętość wieku między najmłodszymi i najstarszymi turystami sięgała powyżej 75 lat. Część najmłodszych nie byłoby w stanie przebyć samodzielnie całej trasy pieszo i stąd pojawiły się wózeczki spacerowe prowadzone przez mamy. Na rajdzie było oprócz dużej ilości dzieci, 21 mam, 3 ojców, 2 babcie i wspomniana wyżej 1 prababcia. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała też całkiem spora grupa nauczycieli z Aleksandrowa, Miedznej Drewnianej i Żarnowa . Na początek każdy z turystów otrzymał breloczek odblaskowy i certyfikat uczestnictwa zapewnione przez ZG PTTK w Warszawie. Po przejściu trasy wszyscy spotkali się na hali gimnastycznej Gimnazjum na zakończeniu, podczas którego nastąpiło wręczenie upominków dla najliczniejszych rodzin biorących udział w imprezie . Pierwsze miejsce zdobyła sześcioosobowa rodzina Wnuków składająca się z mamy Karoliny oraz pięciu chłopców: Szymona, Alana, Krystiana, Wojciecha i Huberta . Drugie miejsce przypadło pięcioosobowej rodzinie Piotrowskich, która wędrowała w składzie: mama Iwona, córki Nikola i Daria oraz synowie Patryk i Norbert . Specjalną nagrodę uzyskała wielopokoleniowa rodzina: prababcia Urszula Lisiewicz , babcia Małgorzata Podlewska , mama Ewelina Stasiak i dwójka dzieci Karolina i Kacper Stasiakowie. Było też kilka wyróżnionych czteroosobowych i trzyosobowych rodzin uczestniczących w rajdzie . Dużo emocji wywołało losowanie upominków na numery startowe, wygrywał co czwarty uczestnik, a większość i tak uzyskała jakiś gadżet z różnych tytułów np. jako najmłodsi uczestnicy (od kilku miesięcy życia do czterech lat). Dorośli uczestnicy otrzymali poradniki organizatora turystyki aktywnej pt. " Wspólne wędrowanie " zapewnione przez ZG PTTK. Słowa podziękowania należą się opiekunkom szkolnych klubów PTTK przy szkołach podstawowych w Aleksandrowie, Miedznej Murowanej , Żarnowie oraz przy gimnazjum w Żarnowie a także wielu nauczycielkom, dzięki którym udało się zgromadzić dużą ilość dzieci i rodzin na tą pożyteczną imprezę promującą turystykę rodzinną.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Piekielny szlak

 

Jeszcze raz " Piekielnym Szlakiem "

Z pewnością nie będzie przesadą , jeżeli stwierdzimy , że turystyka piesza w Oddziale PTTK w Żarnowie jest wiodącą dyscypliną turystyki aktywnej .Organizujemy każdego roku po kilka rajdów i wiele wycieczek pieszych , a w tym roku modne stało się wędrowanie " Piekielnym Szlakiem ". Spora grupa naszych turystów przeszła cały , liczący 258,5 km szlak , są też tacy , którzy starają się uzupełnić brakujące fragmenty szlaku.

Już raz grupa 14 piechurów przemierzyła trasę z Wyszyny Rudzkiej do miejscowości Cis w dniu 12. marca br , a w środę 28 września przejście zostało powtórzone na odcinku z Wyszyny Rudzkiej do Szkucina przez 12 turystów . Idąc szlakiem doszliśmy najpierw do stawów " Starzyk " , przy których ukazał się naszym oczom dorodny , wiekowy dąb - pomnik przyrody o tej samej nazwie jak pobliskie stawy . Tu zrobiliśmy chwilę przerwy i pamiątkowe zdjęcie . Po pewnym czasie znaleźliśmy się we wsi Lipa , mającą długą historię , ponieważ pierwsza wzmianka o niej pojawiła się w XII w . Wieś należała do rodziny Lipskich i Strzęboszów , a szkoła istniała tu od 1521 r. Zabytkiem sztuki sakralnej jest drewniany , jednonawowy kościół pw. śś. Wawrzyńca i Katarzyny . Obok kościoła znajdujemy figurę św. Jana Nepomucena z 1938 r. Dwie godziny marszu wystarczyły by dojść do celu wędrówki wsi Szkucin , gdzie przy tablicy informacyjnej " Piekielnego Szlaku " zakończyliśmy ten etap upamiętniając to fotografią . Przejściu towarzyszyła piękna pogoda , turyści zdobyli 9 pkt. na OTP , ale także 3 pkt. do odznaki " Turysta - Przyrodnik " . Przy okazji zostały wręczone zdobyte uprzednio odznaki turystyki pieszej małżeństwu Beacie i Andrzejowi Krawczykom . Cieszyć może fakt , że członkowie Oddziału zdobywają dużo odznak , w tym również wyższe stopnie ( srebrne i złote ) , co napawa nadzieją na wzrost kadry programowej w Żarnowie.

 

galeria tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Wycieczka

 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA
LICHTENSTEIN - SZWAJCARIA - NIEMCY - WŁOCHY

 

„Europejska Niagara” - wodospady na Renie, przejazd kolejką „Bernina Express”, Mediolan, Verona, Wenecja

Termin: 1 - 9 lipca 2017 r.
Wycieczka realizowana jest w ramach współpracy z biurem O/PTTK w Rzeszowie (wpis do rejestru organiza-torów turystyki i pośredników woj. podkarpackiego nr 044/04) i przeznaczona jest dla członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie

regulamin tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Żarnowscy piechurzy na zlocie w Grudziądzu

Dwanaście osób z żarnowskiego PTTK uczestniczyło w 59 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej, który zakończył się 18 września br. w Grudziądzu . Wśród około 130 uczestników z całej Polski byliśmy największą reprezentacją z jednego oddziału. Główny cel zlotu to promocja turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych walorów województwa kujawsko - pomorskiego, Borów Tucholskich i Pomorza Wiślanego. W dniu oficjalnego rozpoczęcia zlotu, w piątek 16 września prowadzeni przez miejscowego przewodnika turystycznego mieliśmy okazję zwiedzić miasto Grudziądz, a później uczestniczyliśmy w inauguracji w Centrum Kultury "Teatr"

Jeszcze tego samego dnia odbyły się obrady zespołów tematycznych, a większość naszej ekipy wzięło udział w pracach zespołu zajmującego się problematyką historyczną w imprezach turystyki pieszej. Była także możliwość zdawania egzaminu rozszerzającego uprawnienia przodownickie na jedno z województw Polski, do którego przystąpiła m.in. Grażyna Szafińska z Żarnowa. Egzamin z wiadomości o woj. dolnośląskim wypadł dla w/w pomyślnie. Sobota 17 Września, to dzień przeznaczony w głównej mierze na zwiedzanie. Większość naszych turystów zdecydowało się na trasę prowadzącą przez Mniszek, Leonię, Wierzchlas, Fojutowo, Krojanty, Nową Cerkiew i Radzyń Chełmiński. W Mniszku znajduje się miejsce martyrologii narodu polskiego z II wojny światowej, w którym Niemcy zamordowali ok. 10 000 ludzi. Trzeci co do wielkości głaz narzutowy w Polsce zobaczyć można w Leosi, kamień nazywany jest "diabelskim " lub Kamieniem św. Wojciecha. Miejscem wyjątkowym jest rezerwat przyrody " Cisy staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego " w Wierzchlesie, jedno z największych w Europie Środkowej skupisko tych cennych drzew. Niedaleko Tucholi zajrzeliśmy do Wymysłowa, w którym utworzono z inicjatywy Sat-Okha w 2000 r. Muzeum Indian Północnoamerykańskich . Zgromadzono w nim eksponaty przybliżające życie codzienne i duchowe Indian, a Sat-Okh był Indianinem, w którym płynęła również polska krew, ponieważ jego matka była Polką, a już informacja, że w czasie II wojny światowej znalazł się w oddziale " Bończy " i walczył w okolicach Żarnowa, a rany goił w pobliskich Petrykozach wprawiła nas w osłupienie. W następnej miejscowości, w Fojutowie znajduje się akwedukt, jako część Wielkiego Kanału Brdy, krzyżujący się z Czerską Strugą. Krojanty uzyskały sławę, jako miejsce szarży 18 pułku ułanów na wkraczające do Polski 1 Września 1939 r. wojska niemieckie. Izbę Pamięci poświęconą szarży i walkom września 1939 r. spotkaliśmy w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi. Koniec trasy wycieczkowej to Radzyń Chełmiński z zamkiem krzyżackim, w którym gospodarze zlotu zorganizowali biesiadę turystyczną. W niedzielę nastąpiło podsumowanie zlotu, na którym zakomunikowano, że kolejny 60–ty Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbędzie się w Koszalinie.

Galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Wędrówki " Piekielnym Szlakiem " - podsumowanie

 

 

Z wizytą w bibliotece w Skórkowicach - 7. września 2016 r. - wycieczka do Siedlowa
 

 

 

 

 

Małżeństwo Beata i Andrzej Krawczykowie na trasie do Siedlowa - 7. wrzesień 2016 r.

 

 

 

 Przy rezerwacie " Diabla Góra " - 7. wrzesień 2016 r. - na trasie ze Skórkowic do Siedlowa

 

 Na trasie z Bliżyna do Furmanowa - powtórka VIII etapu - 20 . sierpień 2016 r.

" Piekielny Szlak " wkracza do gminy Ruda Maleniecka - trasa z Siedlowa do Wyszyny Rudzkiej - 12. wrzesień 2016 r.

 

Zalew w Maleńcu na trasie do Wyszyny Rudzkiej - powtórka III etapu - 12 . wrzesień 2016 r.

 

 

Info

 

Piekielnym Szlakiem  XII

 

 

Główny trzon grupy naszych piechurów w okresie od 23. stycznia do 10. września 2016 r. zrealizował w dwunastu etapach przejście całego " Piekielnego Szlaku".

 

 

 

Ostatni , dwunasty etap liczył 22 km 300 m i wiódł z Parczowa przez Białaczów, Miedzną Drewnianą , Nadole , Niemojowice do Żarnowa , gdzie przy średniowiecznym grodzisku w styczniu br. piechurzy zaczęli swą wędrówkę . Po dokładnej analizie okazało się, że aktualnie tylko 6 osób ma przebyte wszystkie etapy i całą trasę o łącznej długości 258, 5 km. Są to : Elżbieta Ciszek , Urszula Jędrasik , Jadwiga Kurp, Cezariusz Szulc , Czesław Szwedkowicz i Jacek Wojciechowski . Słowo " aktualnie " ma tu kluczowe znaczenie , bowiem ci turyści którym brakuje część trasy próbują ją uzupełniać . Czy im się to uda ? Wkrótce zobaczymy . Dziesięć osób ma za sobą przebyte ponad połowę etapów tej trasy , a inicjator całej akcji Leszek Kurp - przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki pieszej PTTK w Żarnowie i Rafał Kozak maja do zaliczenia zaledwie po jednym odcinku do przejścia . W trakcie trwania wakacji po raz drugi zorganizowana została wycieczka piesza z Żarnowa do Paradyża i przejście fragmentem etapu z Sielpi do Miedzierzy . We wrześniu była możliwość zaliczenia II etapu z Paradyża do Zdyszewic oraz ze Zdyszewic do Skórkowic , a następnie także w dwóch częściach III etapu ze Skórkowic do Siedlowa oraz z Siedlowa do Wyszyny Rudzkiej . Wiadomo , że podsumowanie przedsięwzięcia związanego z " Piekielnym Szlakiem " odbędzie się 5. października br. w czasie organizowanej przez O/PTTK w Żarnowie wojewódzkiej konferencji " Piesze wędrowanie z PTTK " . Jedna z prezentacji multimedialnych przedstawi "Wędrówkę Piekielnym Szlakiem" , a wystawa fotograficzna zilustruje epizody ze wszystkich wycieczek tym szlakiem.

 

galeria tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

info

 

Spotkanie w ZSZ w Żarnowie

W poniedziałek 5. września br. odbyło się spotkanie uczniów dwóch klas ZSZ z przedstawicielami Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie w sprawie powołania szkolnego koła PTTK.

Dyrektorka szkoły Bożena Kołtunowska zachęcała młodzież do wstępowania do organizacji mając na względzie walory edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe, które niesie z sobą działalność Towarzystwa. Prezes Oddziału PTTK w Żarnowie zaprezentował możliwości udziału młodzieży w szeregu imprez turystyczno - krajoznawczych, wyjazdach do teatru, udziału w różnorodnych konkursach, zlotach itp. Aby powstało koło potrzeba przynajmniej 10 zainteresowanych uczniów, opiekunem z ramienia Rady Pedagogicznej został Janusz Aleksandrowicz, który tak jak kilku innych nauczycieli jest już członkiem PTTK. Mamy nadzieję, że próba utworzenia nowego szkolnego koła przy ZSZ w Żarnowie okaże się udaną.

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Rajd

III Rodzinny Rajd wokół Żarnowa
24. września 2016 r. (sobota )

Cele rajdu:
Uczczenie 20 lat działalności PTTK w Żarnowie i 110 rocznicy powołania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Popularyzacja odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych.
Promowanie turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku
Udział w „Międzypokoleniowej sztafecie turystycznej„ pod hasłem „Wędruj z nami ojczystymi szlakami„
 

 

regulamin tutaj
 

 

Spływ

 

 

VIII spływ już za nami

 

galeria tutaj

 

 

Info

 

Piesze wędrowanie z PTTK

Taką nazwę nosi wojewódzka konferencja poświęcona turystyce pieszej, którą organizuje w dniu 5. listopada br. Oddział PTTK w Żarnowie przy wsparciu Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego i Gminy Żarnów.Mamy nadzieję, że w/w spotkanie da możliwość zaprezentowania działań Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego w Warszawie oraz przedstawienia ważniejszych imprez pieszych w naszym województwie. Będzie też okazja do podsumowania wędrówki żarnowskich turystów "Piekielnym Szlakiem", długodystansową trasą turystyczną liczącą ogółem 258, 5 km. Projekt i realizacja szlaku jest zasługą Lokalnej Grupy Działania "U Źródeł" i gminnych samorządów oraz środkom z Unii Europejskiej, dzięki którym można było wyposażyć go w niezbędną infrastrukturę w postaci tablic informacyjnych. drogowskazów i miejsc odpoczynkowych. Trasa łączy dwie miejscowości Piekło i Niebo w gminie Końskie, ale poprowadzony został drogą okrężną przez 9 gmin z pow. koneckiego, skarżyskiego i opoczyńskiego. Idąc trasą spotkamy m.in. Skałki Piekło, Piekło Dalejowskie, Bramę Piekielną, Diablą Górę, Piekło Szkuckie i stąd inspiracja do nazwy szlaku. Szlak ukazuje wiele atrakcji turystycznych jak rezerwaty i pomniki przyrody, obszary "Natura 2000", muzea, zabytki architektury i techniki oraz miejsca pamięci narodowej.

Inicjatorem pomysłu przejścia całego "Piekielnego Szlaku" jest Leszek Kurp - przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej w Żarnowie, który skupił kilkunastu piechurów z pasją wędrowania z naszego Oddziału. A zaczęło się wszystko 23. stycznia br. Od przejścia pierwszego odcinka z Żarnowa do Paradyża, a następnie systematycznie pokonywane były kolejne etapy szlaku. W sobotę 13. sierpnia br., jedenasty (przedostatni) już etap przeszło 14 uczestników pokonując trasę z Brzeźnicy do Parczowa (ok. 23 km). Do końca pozostał tylko jeden odcinek z Parczowa przez Białaczów do Żarnowa , którego przejście zaplanowano na połowę września . Najbardziej wytrwałymi piechurami na "Piekielnym Szlaku" są oprócz w/w Leszka Kurpa , Elżbieta Ciszek, Jadwiga Kurp, Alicja Grabska , Urszula Jędrasik, Cezariusz Szulc, Jacek Wojciechowski, Czesław Szwedkowicz i Rafał Kozak. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna przedstawiająca elementy tej wieloetapowej wędrówki pieszej. W programie imprezy, która będzie miała miejsce w Domu Kultury w Żarnowie przewidziano również promocję atrakcji turystycznych powiatu opoczyńskiego oraz przedstawienie dziejów ludności żydowskiej zamieszkującej niegdyś Żarnów i okolice.

Przygotowanie do konferencji idzie "pełną parą", a organizatorzy liczą na udział w konferencji ok. 70 osób zainteresowanych turystyką pieszą , tą najtańszą dyscypliną turystyki aktywnej.


Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

 

Info

 

Piekielnym szlakiem XI

galeria tutaj

 

 

Info

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA
„Górny Śląsk”

Termin: 15 października 2016 r. (sobota)
 

regulamin tutaj

 

 

Info

 

Program edukacji ekologicznej

Regulamin ekologicznego konkursu trasę rowerową lub pieszą pn.

"Bliżej opoczyńskiej natury" tutaj

Regulamin ekologicznego konkursu fotograficznego:

"Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego" tutaj

 

 

Wicieczka

 

 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA
„Województwo Świętokrzyskie”
 

JUŻ ZA NAMI

 

Zgodnie z kalendarzem imprez turystyczno - krajoznawczych naszego Oddziału PTTK w dniach 6 - 7 sierpnia br . zaplanowana była wycieczka krajoznawcza " Województwo Świętokrzyskie". Właśnie udało się ją zrealizować z udziałem 43 osób, które w zdecydowanej  większości stanowili członkowie PTTK w Żarnowie . Były też osoby z innych Oddziałów (Luboń i Zabrze) oraz kilka osób , które" nie wiedzieć dlaczego ? " jeszcze nie są w PTTK.  W drodze do Pińczowa - stolicy Ponidzia zabraliśmy na pokład naszego autokaru przewodniczkę z Kielc , która towarzyszyła nam przez pierwszy dzień przy krajoznawczej wyprawie po Świętokrzyskiem. Dzięki uprzejmości pracowników Muzeum Regionalnego w Pińczowie mogliśmy zacząć zwiedzanie pół godziny wcześniej przed oficjalnym czasem pracy placówki. Muzeum zlokalizowane jest w budynku dawnego klasztoru z XVII w . , a jego zwiedzanie stanowi dobre źródło wiedzy o terenie Ponidzia. Dział  historyczny , archeologiczny , ekspozycja przyrodnicza , dużo pamiątek związanych z życiem i twórczością  Adolfa Dygasińskiego -"piewcy Ponidzia", są też materiały dotyczące arian i Republiki Pińczowskiej. Z Pińczowa przejechaliśmy do Wiślicy , pierwszego grodu, który poparł  Łokietka w jego staraniach o zjednoczenie ziem polskich. W kolegiacie wzniesionej przez Kazimierza Wielkiego znajduje się słynna figura Matki Bożej Wiślickiej zwanej Łokietkową . Statuty wiślickie ogłoszone w 1347 r. w tej świątyni stanowiły pierwszą w Polsce kodyfikację prawa.

 

Obok kolegiaty znajduje się Dom Długosza z ekspozycją muzealną , do zabytków zaliczyć trzeba gotycką dzwonnicę ufundowaną przez Jana Długosza . Następnym celem wycieczki były Grabki Duże leżące kilka kilometrów przed Szydłowem. Kasztelan Stanisław Rupniewski, który w swej młodości przebywał w Turcji przeszedł na islam i zgodnie z tamtejszym prawem miał kilkanaście żon z którymi wrócił do kraju po tym jak został spadkobiercą dużego majątku . Wybudował w Grabkach osobliwy pałac, zwany przez ludność pałacem tureckim lub haremem , a jego projektodawcą był słynny architekt włoski Francesco Placidi . Obecnie pałac jest własnością prywatną , można oglądać go zza ogrodzenia . Jednym z ciekawszych miast o średniowiecznym rodowodzie jest Szydłów zwany " polskim Carcassonne " z uwagi na opasające go mury obronne . Fosa była od XIV w. dodatkowym zabezpieczeniem miasta i zamku zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego .Do zabytków należą mury obronne z Bramą Krakowską , kościół pw. św. Władysława, baszta zwana skarbczykiem w narożu dziedzińca zamkowego, synagoga z XVI w . z Muzeum Judaików . Poza murami zwiedzić można kościół pw. Wszystkich Świętych z przełomu XIV i XV w. z odkrytymi wewnątrz pozostałościami gotyckiej polichromii figuralnej . Poniżej kościoła jest wejście do Groty Szydły - legendarnego zbója związanego z miastem . w obrębie Pogórza Szydłowieckiego leży miejscowość Kurozwęki , której głównym zabytkiem jest zespół pałacowo - parkowy . Pałac o ciekawej fasadzie z elementami wczesnego klasycyzmu z XVIII w. zwiedza się z miejscowym przewodnikiem , a w parku prowadzona jest hodowla bizonów amerykańskich . Końcowym punktem pierwszego dnia był Staszów , powiatowe miasto nad Czarną Staszowską z szachownicowym układem przestrzennym . W środku miasta , na rynku stoją piękne kramnice z XVIII w. przypominające sukiennice krakowskie , a dookoła rynku kilka zabytkowych kamienic . Po zwiedzeniu w/w obiektów krajoznawczych przejechaliśmy do trzygwiazdkowego hotelu " Wiśniewski " w Kraśniowie , gdzie czekała na nas obiadokolacja i wygodne łóżka . Po niedzielnym śniadaniu udaliśmy się w podróż do Krzemionek Opatowskich , zespołu prehistorycznych kopalni krzemienia pasiastego z okresu neolitu i wczesnego brązu . Jest to jeden z najlepiej zachowanych tego typu obiektów w świecie , a turystyczna trasa podziemna daje pojęcie o pracy górników przed tysiącami lat .

galeria dzień pierwszy tutaj

Zwiedziliśmy także zrekonstruowaną wioskę neolityczną .Ostatnim celem wycieczki było Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim , umiejscowione w pałacu Wielopolskich. Ciekawa ekspozycja muzealna nawiązuje do dawnych właścicieli Ostrowca, jest kolekcja fajansu i porcelany ćmielowskiej oraz inne eksponaty związane z historią miasta i okolic . W czasie dwudniowej wycieczki z udziałem 43 uczestników mieliśmy też okazję zwrócić uwagę na obszary zielone i obiekty ochrony przyrody. Już w Pińczowie spotkaliśmy obszar Natura 2000 "Dolina Nidy", później jechaliśmy przez fragment Szanieckiego Parku Krajobrazowego , w parku w Kurozwękach zobaczyliśmy kilka pomnikowych drzew , a w Krzemionkach Opatowskich rezerwat archeologiczny . Wycieczka dała szansę na wzbogacenie wiedzy krajoznawczej a uczestnicy zobaczyli wiele miejsc godnych uwagi , leżących w sąsiednim województwie świętokrzyskim . Pamiątkowa odznaka z wycieczki , bilety wstępu , materiały promocyjne i pieczątki będą przypominać o zwiedzanych miejscach i obiektach .

 

galeria dzień drugi tutaj

fot: Janusz Aleksandrowicz

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Powtórka I etapu „Piekielnego Szlaku”

 

28 lipca odbyła się powtórka I etapu „Piekielnym Szlakiem”, którym od pewnego czasu kroczy grupa piechurów Oddziału PTTK Żarnów. W ciągle powiększającym się składzie znajdują się osoby, które mają z różnych przyczyn zaległe etapy Szlaku, a są i tacy, którzy zamierzają podjąć wyzwanie pokonania go od początku.

 

W związku z tym zawiązała się 13 – osobowa grupa, która w czwartkowe popołudnie przeszła ponad 13- kilometrowy odcinek Piekielnego Szlaku z Żarnowa przez Trojanowice, Budków, Stanisławów, Daleszewice, Wielką Wolę do Paradyża. Jest on dość trudny do marszu, gdyż w części wiedzie wzdłuż bardzo ruchliwej trasy nr 74. Jednakże w miejscowości Budków znajduje się specjalne miejsce postojowe, gdzie zarządzono krótki odpoczynek i w tym czasie prezes Włodzimierz Szafiński wręczył kol. Barbarze Kalinowskiej i Beacie Krawczyk popularne odznaki turystyki pieszej. Ciekawymi punktami na trasie tego etapu są: znany w regionie, w Polsce i zagranicą Zakład Płytek Ceramicznych „Paradyż” usytuowany w Wielkiej Woli oraz Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela w Paradyżu z cudownym obrazem pochodzącym z XVII w. Prekursorzy pomysłu przejścia Piekielnego Szlaku odcinek ten przemierzali w zimowej scenerii, my, pół roku później przeszliśmy go ciesząc się urokami lata.

galeria tutaj

Alicja Grabska

 

 

Spływ

VII Żarnowski Spływ Rzeką Pilicą

już za nami

 

Pilica , lewy dopływ Wisły jest jedną z najważniejszych obok Warty rzek woj. łódzkiego . Stanowi ona ciekawy szlak kajakowy przyciągający bardzo wielu turystów wodnych . Oddział PTTK w Żarnowie od 19 lat organizuje piesze rajdy pod nazwą "Brzegiem Pilicy", a od 2010 r. również spływy kajakowe rzeką Pilicą.

Tegoroczny VII Spływ Rzeką Pilicą odbył się 23. lipca a na jego starcie w Inowłodzu stawiło się 48 kajakarzy , w tym 6 z naszego koła PTTK we Lwowie. Warto również podkreślić , że oprócz członków żarnowskiego PTTK mieliśmy na spływie przedstawicieli Sieradza, Opoczna, Piotrkowa Trybunalskiego, Sanoka, Poznania i Torunia .Komandorem spływu z upoważnienia Oddziałowej Komisji Turystyki Kajakowej w Żarnowie była kol. Tatiana Kosylak , podobnie jak w roku ubiegłym. Trasa o długości 23 kilometrów wiodła do Domaniewic , miejscowości leżącej już w województwie mazowieckim w powiecie grójeckim , gdzie lądowaliśmy przy ośrodku kajakowym "Safari". W trakcie imprezy, po przepłynięciu ok. 13 km uczestnicy mieli dłuższy odpoczynek przy turystycznym ognisku , w którym mogli upiec kiełbaskę . Po raz kolejny przekonaliśmy się, że szlak Pilicy jest bardzo atrakcyjny w aspekcie przyrodniczo - krajoznawczym . Rzeka meandruje , płynie łagodnymi zakolami , po jej częściowej regulacji pozostało wiele starorzeczy oraz wysp pokrytych bujną roślinnością . Duża część spływu wiodła przez teren Spalskiego Parku Krajobrazowego , płynęliśmy pod dwoma mostami , mijaliśmy prom towarowo - osobowy łączący Domaniewice z Myślakowicami.

Kajakarze uczestniczący w VII Spływie Rzeką Pilicy otrzymali pamiątkową odznakę, która wzbogacić może kolekcję turystycznych trofeów. W przyszłym roku planujemy przepłynąć dalszy odcinek Pilicy w woj. mazowieckim z Domaniewic do Tomczyc przez Nowe Miasto nad Pilicą ( ok. 22 km)  

Włodzimierz Szafiński

galeria tutaj

 

 

 

Konferencja

 Wojewódzka konferencja "Z nurtem Pilicy"

Już za nami:

galeria  tutaj

Spływ "Z nurtem Pilicy"

galeria tutaj

 

 

 

 

Autor zdjęć:

 

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

1. "Nadpilickie letniska i zdrojowiska w końcu XIX w. i w I połowie XX w" - Andrzej Kobalczyk.
2. "Szlak wodny Pilicy - walory i problemy" - dr Piotr Wypych
3. "Rola Skansenu Rzeki Pilicy w badaniu i popularyzacji historii regionu " - Zbigniew Cichawa.
4. "Walory turystyczne środkowego Nadpilicza" - Jarosław Pązik

5. "Rozwój turystyki na terenie Nadpilicza" – Bronisław Helman

6. "Walory historyczno - przyrodnicze gminy Aleksandrów"
- Paweł Mamrot

7. "Pilica w imprezach turystyki pieszej i kajakowej O/ PTTK w Żarnowie" - Alicja Grabska i Tatiana Kosylak

Podajemy informacje o prelegentach :

1. Andrzej Kobalczyk - były dyrektor Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim

2. Piotr Wypych - zastępca dyrektora Zespołu Łódzkich Parków Krajobrazowych

3. Zbigniew Cichawa - kierownik Skansenu Rzeki Pilicy

4. Jarosław Pązik - pracownik merytoryczny Skansenu Rzeki Pilicy

5. Bronisław Helman - prezes Stowarzyszenia LGD "Dolina Pilicy"

6. Paweł Mamrot - sekretarz Gminy Aleksandrów

7. Alicja Grabska i Tatiana Kosylak - członkinie kadry O/PTTK w Żarnowie
 

Miejscem konferencji będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce (gm. Aleksandrów)

Początek o godz. 15.00

Każde z wystąpień będzie trwało ok. 15 minut

Po czterech pierwszych tematach przewidujemy przerwę kawową

Uczestnicy konferencji otrzymają materiały promocyjne

Przewidywany czas trwania ok. 3 godziny .

W imieniu organizatorów - Włodzimierz Szafiński - prezes O/ PTTK Żarnowie
 

 

 

Wycieczka

 

HISZPANIA 2016

ANDORA - HISZPANIA - PORTUGALIA

Zwiedzali Półwysep Iberyjski

Tym razem Oddział PTTK w Żarnowie przy współpracy z Biurem Podróży PTTK w Rzeszowie zorganizował wycieczkę do trzech krajów: Andory, Hiszpanii i Portugalii, a trasa wiodła przez kraje tranzytowe Niemcy i Francję. Impreza trwała 12 dni, od 25 czerwca do 6 lipca br. i wzięło w niej udział ponad 50 osób, wśród których 29 to " grupa żarnowska", pozostali tworzyli "grupę rzeszowską". Pierwszym zwiedzanym miastem było położone we Francji Carcassonne, które największy rozkwit osiągnęło w okresie od XI do XIV wieku, gdy powstały tu katedra i zamek książęcy, a także nowe mury obronne. Wówczas było to jedno z najlepiej ufortyfikowanych miast Europy opasane trzema pasami murów. Pomiędzy Francją a Hiszpanią leży niewielkie państwo Andora, będące celem turystów z całego świata. Przy ok. 70 tys. obywateli państwa, przybywa tu rocznie kilka milionów odwiedzających. W tej sytuacji nie dziwi nikogo fakt, że ponad 80 % dochodu narodowego stanowią wpływy z turystyki. Turystów przyciągają wspaniałe warunki do uprawiania sportów zimowych, malownicze górskie krajobrazy Pirenejów w porze letniej, miejscowa architektura i folklor, a także niższe ceny niż w sąsiednich krajach . Przez przełęcz Pas de la Casa dojechaliśmy do stolicy Andora la Vella podziwiając po drodze mijane krajobrazy i budowle . Po noclegu w hiszpańskiej Lleidzie, trafiliśmy do Saragossy, stolicy Aragonii nad rzeką Ebro , w której stoją dwie ważne budowle sakralne : Catedral de San Salwador oraz bazylika El Pilar . Ciekawymi zabytkami są również wybudowany przez muzułmanów pałac Aljaferia a także ratusz miejski . Przejazd ulicami Madrytu pozwolił na poznanie z zewnątrz wielu zabytkowych i współczesnych budowli w centrum miasta , a później zwiedziliśmy min. katedrę La Almudena , uznawaną za architektoniczne arcydzieło , byliśmy w ogrodach królewskich , na Placu Hiszpańskim oglądaliśmy pomnik pisarza Servantesa i postacie Don Kichota i Sancho Pansy . W następnym dniu byliśmy w pałacu królewskim zwiedzając jego wnętrze oraz Muzeum Prado , wspaniałą galerię dzieł sztuki , obejmującą kolekcję ok. 5 tys. eksponatów . Przed wejściem do budynku muzeum stoi pomnik Diega Velazqueza ,najwybitniejszego malarza złotego wieku Hiszpanii , który portretował rodzinę królewską w XVII w. Wewnątrz znajdujemy obrazy min. w/w , Francisca de Goi , El Greca oraz mistrzówn flamandzkich , włoskich , niemieckich czy holenderskich . Ciekawym miastem Hiszpanii jest Toledo nad Tagiem ,jeden z najbogatszych zespołów zabytkowych w kraju . Mury miejskie , alkazar ( średniowieczna twierdza muzułmańska ) , katedra , kościoły, Dom - Muzeum El Greco , dzielnica żydowska, schody , wąskie uliczki itp. obiekty tworzą swoisty klimat tego pełnego zabytków miasta . W szóstym dniu przejechaliśmy do Portugalii , a zwiedzanie zaczęliśmy od klasztoru templariuszy w Tomar , jednego z najcenniejszych zabytków architektury portugalskiej . wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO .

 

Zachwycające są wspaniałe krużganki z XV i XVI w. oraz manuelińskie rezbiterium i okno na zewnętrznej ścianie . Następnym celem tego dnia była Fatima - miejsce pielgrzymkowe z sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej . W hotelu oglądaliśmy w miejscowej telewizji transmisję meczu Polska - Portugalia . Jadąc do stolicy Portugalii - Lizbony z okien autokaru widzieliśmy odporne na suszę lasy dębu korkowego . Oliwki i dęby korkowe , eukaliptusy i rozmaryn rosną wzdłuż dróg , którymi jechaliśmy , tak jak charakterystyczne dla Francji pola i zapach lawendy . Lizbona uważana jest za jedno z najstarszych miast świata i stanowi główny ośrodek turystyczny kraju . Zabytkowa dzielnica Lizbony – Alfama z zamkiem św. Jerzego z VI w. , plątaniną wąskich uliczek , arabskimi domami i średniowiecznymi kościołami są pamiątką po latach rozkwitu miasta . W dzielnicy Belem znajduje się położony u wejścia do lizbońskiego portu klasztor Hieronimitów ufundowany w XVI w . przez króla Manuela I jako wotum dziękczynne za wygrane bitwy . Zwiedzając wnętrze zobaczymy min. grobowiec Vasco da Gamy , znanego podróżnika i odkrywcy . Ten sam król zlecił budowę wieży Belem , która pełniła funkcję obronną i punktu orientacyjnego dla żeglarzy . Na nadbrzeżu znajduje się Pomnik Odkrywców wzniesiony w 1960 r. z okazji 500 lecia śmierci Henryka Żeglarza. Lizbona słynie też z ciasteczek " pasteis de Belem", których recepturę zna tylko 3-4 osoby i jest pilnie strzeżoną tajemnicą . W Cascais, jednej z miejscowości wypoczynkowych królów portugalskich mieliśmy krótki pobyt nad Oceanem Atlantyckim z możliwością plażowania i kąpieli . Późnym popołudniem przejechaliśmy do Cabo da Roca , najdalej na zachód wysuniętego przylądka Europy , zwanego niegdyś " końcem świata ". Jest tu latarnia morska i pomnik z cytatem poety " Tutaj gdzie kończy się ziemia , a zaczyna morze ". Okropnie w tym miejscu wieje , ale stojąc na skałach można poczuć potęgę oceanu i podziwiać panoramę Atlantyku . Po dwudniowym pobycie w Portugalii wróciliśmy do Hiszpanii najpierw wjeżdżając do Sewilli znanej od czasów fenickich , a następnie zwiedzając Kordobę będącą niegdyś miastem rzymskim , stolicą emiratu , a później stolicą niezależnego kalifatu . Zwiedzanie unikatowego meczetu przebudowanego na kościół katolicki , dzielnicy żydowskiej , a późnym wieczorem udział w wieczorze flamenco to punkty zrealizowanego programu . Dziewiąty dzień wycieczki poświęcony był głównie na zwiedzanie Granady , która okazała się najtrwalszym królestwem muzułmanów w Hiszpanii .Rządziła tu przez 250 lat dynastia Nasrydów , a pamiątką po nich jest Alhambra i letnia rezydencja - ogrody Generalife .Zespół pałacowo - obronny Alhambra jest najwybitniejszą budowlą islamu na świecie . Stanowi on fascynujące połączenie form architektonicznych i rzeźbiarskich , połączenie warowni i pałacu z 1001 nocy i był budowany w latach 1248 - 1359. Po zdobyciu Granady przez króla hiszpańskiego Ferdynanda dobudowano do Alhambry Pałac Cesarski (1526 - 1616). Barcelona będąca największym miastem rejonu Morza Śródziemnego, stolica Katalonii, ośrodek sztuki europejskiej i port to ostatni cel krajoznawczy wycieczki . W 1992 r. odbyły się w Barcelonie igrzyska olimpijskie , tutaj tworzył swoje dzieła znany na całym świecie architekt Antonio Gaudi . Miasto ze słynnym kościołem Sagrada Familia , dzielnicą gotycką z katedrą , placami i pomnikami z których najbardziej znanym jest pomnik Krzysztofa Kolumba , bulwarami Las Ramblas, wzgórzem Montjuich Parkiem Guel zwiedzaliśmy po wcześniejszym kilkugodzinnym pobycie nad dużo cieplejszym od oceanu Morzem Śródziemnym . Dwa ostatnie dni to podróż do kraju przedzielona noclegiem w Metz we Francji i przejazdem przez Niemcy . Przejechaliśmy kilka tysięcy kilometrów , zwiedzając wiele ciekawych miejsc na Półwyspie Iberyjskim , gdzie zabytki związane z najwspanialszymi dziejami islamu przeplatały się z zabytkami kultury europejskiej . Była to również okazja do podziwiania różnorodnych krajobrazów , osobliwości przyrodniczych , poznania smaku nowych potraw i napojów . Dwie osoby z naszej grupy : Waldemar Jęcek z Dąbrowy nad Czarną oraz Tadeusz Osiński z Sieradza otrzymały po spełnieniu warunków odznaki " Znam kraje Europy " . Jesienią br. ukaże się program wycieczki zagranicznej planowanej na wakacje 2017 roku.

galeria tutaj

 

 

Info

 

Z pamiętników PTTK O/w Żarnowie

galeria tutaj

Pozdrawiam

Janusz Aleksandrowicz

 

 

Info

 

X ETAP „PIEKIELNYM SZLAKIEM”

Dla odmiany, dziesiąty z kolei etap „Piekielnego Szlaku” postanowiliśmy przejść nocą. Wieczorem 18 czerwca ok. godziny 22.00 17 uczestników wyprawy spotkało się w Niebie na starcie trasy aby przejść 23 kilometrowy odcinek do Brzeźnicy. Dla większości z nich była to pierwsza w życiu tak nietypowa wędrówka. Dla odwagi, a jednocześnie uczczenia małego jubileuszu i wytrwałości pomysłodawca tej imprezy - Leszek Kurp rozpoczął kubeczkiem szampana, następnie w imieniu Zarządu Oddziału PTTK Żarnów wręczył Jadwidze Kurp, Czesławowi Szwedkowiczowi i Jackowi Wojciechowskiemu brązowe odznaki OTP. Również stali uczestnicy wędrówki Piekielnym Szlakiem otrzymali okolicznościowe, imienne koszulki. Przy pełni księżyca i super pogodzie raźno wyruszyliśmy na trasę, która jak się okazało wiodła głównie przez las. Mimo wielu latarek nie sposób było uniknąć potknięć, zadrapań gałęziami i różnych niespodzianek. Wydawałoby się, że nocą niczego nie da się zaobserwować. Nic bardziej mylnego. Nader mocno pracowały wszystkie zmysły. Niemal do północy towarzyszył wędrowcom świergot ptaków i czasami złowieszcze cienie drzew i krzewów. Mimo tego wszystkich nie opuszczał dobry humor. Często zatrzymywaliśmy się aby posłuchać panującej po północy leśnej ciszy i widoku „wędrującego” za nami księżyca. Po dojściu do Starej Kuźnicy, w specjalnym miejscu postojowym nad zbiornikiem wodnym, tradycyjnie rozpalono ognisko. W nocy pieczone kiełbaski smakowały tak wyśmienicie jak zawsze, za dnia. W miejscowości tej groblą na rzece Młynkowskiej i zbiorniku przeszliśmy obok starej kuźnicy napędzanej kołem wodnym z XVII w., które obecnie należą do oddziału Muzeum Techniki NOT w Warszawie. Po drugiej nad ranem wyruszyliśmy w dalszą drogę. Zrobiło się znacznie chłodniej ale księżyc niestrudzenie towarzyszył nam do świtu. Około trzeciej zgodnie z ptasim budzikiem (od drozda do kosa) zaczęły kolejno wstawać ptaki i uprzyjemniać swym donośnym trelem maszerowanie zwłaszcza, że niektórych dopadał kryzys i senność. Ostatnie kilometry już o świcie wydawały się coraz dłuższe, a las nie miał końca. Około piątej rano w Brzeźnicy wszyscy w komplecie ukończyliśmy nocną wędrówkę.

galeria tutaj

Alicja Grabska

 

 

info

"Orli Lot" dla Miłosza Polaka

"Orli Lot " to najwyższe wyróżnienie PTTK przyznawane młodzieży do 21 roku życia. Właśnie nim został uhonorowany Miłosz Polak - uczeń I klasy Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie w dniu 9. czerwca br. podczas święta sztandaru szkoły. Miłosz należy do PTTK od 2010 roku. Aktywny turysta, uczestnik wielu rajdów pieszych, zdobył najpierw srebrne, a następnie złote " Siedmiomilowe buty", "popularną i brązową Odznakę Turystyki Pieszej. Obecnie zbiera punkty do srebrnej OTP. Zdobywa odznakę "Turysta - Przyrodnik", zdobył odznakę" Znam zabytki techniki województwa śląskiego ".

Był uczestnikiem Ogólnopolskich Zlotów Młodzieży Wiejskiej PTTK w Tczewie i Nowym Sączu, obchodów wojewódzkich Światowego Dnia Turystyki , oraz wyjazdów na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Łodzi. W 2014 r. napisał pracę pt. "Moje wędrowanie z PTTK" za którą otrzymał III nagrodę w wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". W tegorocznej edycji tego konkursu jego praca multimedialna o zabytkach techniki woj. śląskiego uzyskała II miejsce w Polsce. Nagrodę wręczono podczas Ogólnopolskiego Zlotu Laureatów w Kozienicach. Miłosz Polak otrzymał również tytuł " Najlepszego Turysty " w Gimnazjum w Żarnowie w roku szkolnym 2015/2016.

Gratulacje !!
Włodzimierz Szafiński
 

 

 

15 LAT

 

15 LAT PRZYJAŹNI POLSKO SŁOWACKIEJ

 

Z okazji 15 - lecia współpracy z Klubem Słowackich Turystów "MANIN" z Povażskiej Teplej oddział PTTK w Żarnowie zorganizował na Podhalu 3 - dniowe obchody tego jubileuszu. Odbyły się one w dniach od 3 do 5 czerwca br. w Białym Dunajcu koło Zakopanego i uczestniczyło w nich 33 turystów słowackich oraz 30 turystów polskich.

W piątek obie grupy realizowały swoje programy turysty">

Wszyscy turyści będący na spotkaniu otrzymali pamiątkowe kubki, a Słowacy dodatkowo wyprawki z kompletem map z województwa łódzkiego, okolicznościowy znaczkiem, notesem i brelokiem. Krótko podsumowano 15 lat wzajemnych kontaktów turystycznych, po czym nastąpiła mniej oficjalna część spotkania, która trwała do północy.

galeria dzień pierwszy tutaj

Następny dzień to wyprawa do Pienińskiego Parku Narodowego, a najważniejszym punktem dnia był spływ Przełomem Dunajca ze Sromowców Kąty do Szczawnicy. Spływ uważany jest za jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Europy. Na szczęście w przeciwieństwie do piątku, podczas którego padał deszcz, w sobotę panowała słoneczna pogoda. Po odpoczynku w Szczawnicy udaliśmy się na przejście wzdłuż Wąwozu Homole. Utworzono tu w 1963 r. rezerwat przyrody w celu ochrony krajobrazu i cennych osobliwości przyrody nieożywionej i ożywionej.

Płynący w nim potok Kamionka tworzy liczne kaskady, a jego koryto pokryte jest licznymi głazami. Przejeżdżając przez Szczawnicę turyści mogli poznać nieco historii tego uzdrowiska oraz obejrzeć fragment miasta z jego specyficzną zabudową i parkami zdrojowymi. W drodze powrotnej do Białego Dunajca przejechaliśmy przez Krościenko n/ Dunajcem, oglądaliśmy z autokaru Jezioro Czorsztyńskie i zabytkowy kościół drewniany w Dębnie. Wieczór dał możliwość dalszej integracji, były też wspólne śpiewy w obu językach.

galeria dzień drugi spływ Dunajcem tutaj

galeria dzień drugi kanion w Homolach tutaj

Trzeci dzień to spotkanie z folklorem góralskim oraz historią Tatr i Podhala w czasie pobytu w izbie regionalnej Adama Gąsienicy w Murzasichlu, a następnie zawitaliśmy powtórnie do Zakopanego. Na Krupówkach, jednej z najbardziej znanych w Polsce ulic widzieliśmy min.

paradę z orkiestrą i żołnierzami Brygady Podhalańskiej. Trzy dni szybko minęły i nadszedł czas powrotu do swych miejscowości zamieszkania, do których wracaliśmy wzbogaceni wrażeniami z Podhala, Tatr i Pienin oraz wspólnego przeżywania jubileuszu 15 - lecia przyjacielskich kontaktów ze Słowakami.

galeria dzień trzeci Murzasichle tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Polecamy

 

XXVII 50-tka Świętokrzyska

W sobotę i niedzielę – 4-5 czerwca – w czasie, kiedy w Białym Dunajcu odbywało się spotkanie naszego Oddziału z Klubem Słowackich Turystów „Manin”, kilkuosobowa drużyna reprezentująca Oddział PTTK Żarnów uczestniczyła w XXVII „50-tce Świętokrzyskiej”. Na starcie w Kielcach zameldowało się 105 uczestników z całej Polski. Po rejestracji, otrzymaniu pakietu startowego i wspólnym zdjęciu, o godz. 8.30 zawodnicy wyruszyli na 50-km marszrutę. Trasa maratonu przebiegała po górzystym malowniczym terenie z przewagą lasów. Po opuszczeniu Kielc należało trzymać się niebieskiego szlaku z niewielkimi zmianami naniesionymi przez organizatora maratonu –Świętokrzyski Oddział PTTK Kielce. Na tym odcinku znalazły się Góry Zalasna – Otrocz– Sikorza –Zamczysko i Kiełki, z których trzy wpisane są w Koronę Gór Świętokrzyskich i wymagały od piechurów dobrej zaprawy fizycznej. Ponadto trasa wiodła przez min. takie miejscowości jak: Niestachów, Brzechów, Daleszyce, Niwy, Widełki, Czyżów i Sędek z metą w Łagowie. Limit na pokonanie trasy wynosił 16 godzin. W imprezie tej nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany czas, ma to znaczenie tylko honorowe. Nasza drużyna daną trasę pokonała w 11 godzin. Trudnością dla piechurów okazał się upał i skwar, spore zróżnicowanie wysokości terenu i w niektórych miejscach słabe oznakowanie trasy. Ogromną zaletą było równomierne rozmieszczenie punktów kontrolnych z możliwością uzupełniania wody i punktem żywieniowym. Wytyczona trasa zawierała wiele cennych obszarów pod względem przyrodniczym. Wieczorem odbyło się ognisko turystyczne, a w niedzielę rano zakończenie i podsumowanie imprezy z uroczystym wręczeniem medali i upominków.

galeria tutaj

Alicja Grabska

 

 

Info

 

IX ETAP „PIEKIELNYM SZLAKIEM”

29 maja, na niedzielne wędrowanie „Piekielnym szlakiem” przybyło 17 osób. Od rana do zakończenia marszu panowała upalna, letnia pogoda. IX etap rozpoczął się w Furmanowie i wiódł - na szczęście dla piechurów - głównie przez las. Mijając Wielką Wieś dotarliśmy do Grzybowa , a po przejściu drogi nr42 w Starym Grzybowie, za ośrodkiem jazdy konnej maszerowaliśmy już wzdłuż malowniczej rzeki Czarnej Koneckiej

Kolejna miejscowość – Czarniecka Góra - przed II wojną światową funkcjonowała jako popularne uzdrowisko przyrodolecznicze, w którym leczono przede wszystkim choroby układu oddechowego. Obecnie, nadal ze względu na unikalny mikroklimat, mieści się tu Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji. We wsi znajduje się jeszcze kilka zabytkowych drewnianych budynków, ówczesnych willi, pozostałości po latach świetności tego sanatorium. Następna z mijanych miejscowości to Czarna, która słynie w regionie z miejsca kultu Maryji. W Sanktuarium tym znajduje się czczony obraz Matki Bożej Wychowawczyni z Czarnej. Na trasie szlaku, między Czarną a Wąsoszą, w okolicach wsi Janów usytuowany jest przepiękny odcinek wspomnianej wcześniej rzeki Czarnej. Jej dolina odznacza się urozmaiconym krajobrazem i bogatą szatą roślinną. Koryto rzeki rozciąga się pomiędzy lasami i łąkami, tworząc urzekające pejzaże. Niegdyś jej energię wykorzystywano do poruszania rozmaitych maszyn silnie rozwiniętego na tym obszarze Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Dzisiaj rzeka ta służy do prowadzenia gospodarki rybackiej i w coraz większym stopniu – do rekreacji. Nadal zachowuje dość czystą wodę oraz bogatą faunę i florę. Wysoki, piaszczysty brzeg z odsłoniętymi w wielu miejscach korzeniami sosen lub powalonymi drzewami zachwyciły swym urokiem wszystkich piechurów. W specjalnie przygotowanym miejscu postojowym, tuż za Wąsoszą tradycyjnie urządzono dłuższą przerwę na ognisko. Stąd wytyczoną trasą dotarliśmy do pomnika przyrody Skałek – Piekło Gatniki i wsi Piekło (skąd zaczyna się właściwy początek „Piekielnego Szlaku”).

galeria tutaj

 

X etap wędrówki „Piekielnym Szlakiem” odbędzie się w nocy z 18 na 19 czerwca. Zapraszamy.

Alicja Grabska

 

 

 

Rajd

 

XIX Rajd " Brzegiem Pilicy "

Tym razem niewielka , bo 78 osobowa grupa turystów pieszych wzięła udział w XIX Rajdzie " Brzegiem Pilicy ", który odbył się 28 maja br . na trasie ze Spały przez Ciebłowice Duże do przystanku PKP leń.Organizatorami tej turystyczno - krajoznawczej imprezy od wielu lat są : Oddział PTTK w Żarnowie i Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. Na starcie w pobliżu mostu im. gen. Tadeusza Buka na Pilicy w Spale pojawiło się 5 drużyn reprezentujących SKKT - PTTK przy SP w Białaczowie, SP w Żarnowie Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Przedborzu, Gimnazjum w Białaczowie i Gimnazjum w Żarnowie . Po wstępnej weryfikacji uczestnicy otrzymali plakietki rajdowe i okolicznościowe notesy, a następnie przeszli z przewodnikiem ze Skansenu Rzeki Pilicy - Jarosławem Pązikiem pod pomnik żubra , będącego swoistym symbolem Spały. Tu uczestnicy wysłuchali krótkiej historii miejscowości , ulubionego miejsca odpoczynku i polowań królów polskich, carów rosyjskich i prezydentów Polski . Siedmiokilometrowa trasa przebiegała tzw. " carską drogą " i była niezwykle malownicza, a na jednym z postojów trzej młodzi turyści z Białaczowa otrzymali legitymacje członkowskie i srebrne odznaki " Siedmiomilowe buty ". Byli to : Nikola Taraska , Miłosz Kowalczyk i Krzysztof Wijata . Legitymację Instruktora Ochrony Przyrody wręczono Marii Grzybowskiej - dyrektorce SP w Żarnowie . W Jeleniu uczestnicy rajdu obejrzeli relikt z II wojny światowej - niemiecki bunkier wojskowy. Tutaj też zachował się stary drewniany budynek przystanku kolejowego pamiętający carów Rosji . Po przejściu trasy przewieziono rajdowców do Tomaszowa Mazowieckiego , gdzie w skansenie zaplanowane było zakończenie imprezy . Po posiłku ( słodka bułeczka i napój ), nastąpił konkurs krajoznawczy wiedzy o Pilicy, do którego zgłosiło się 6 osób . Po kilku seriach pytań jury pod przewodnictwem Andrzeja Kobalczyka , byłego dyrektora muzeum i pasjonata rzeki zakwalifikowało trójkę do ścisłego finału . I miejsce w konkursie zdobył Maciej Łukasik z Białaczowa, II miejsce przypadło w udziale Miłoszowi Polakowi z Żarnowa, a III miejsce uzyskał Wojciech Krakowiak z Przedborza . Nagrody wręczył kierownik skansenu Zbigniew Cichawa . Rajd można uznać za imprezę ze wszech miar udaną , na co złożyły się: piękna słoneczna pogoda , ciekawe miejsca i malownicza trasa , opowieści przewodnika jak również miejsce zakończenia - skansen w którym zawsze jest coś nowego co można zobaczyć . Drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa i zaproszenie na następny XX Jubileuszowy Rajd " Brzegiem Pilicy " ze specjalnie przygotowanym programem na jego zakończenie o czym poinformowali organizatorzy.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Zlot

 

XII Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK

 

Jak co roku młodzi turyści biorą udział w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK. Tym razem odbył się on na Ziemi Sądeckiej w dniach od 20 do 22 maja, a jego bezpośrednim organizatorem był oddział "Beskid" w Nowym Sączu, który obchodzi wkrótce 110 rocznicę swego istnienia. Współorganizatorem była Komisja Środowiskowa ZG PTTK w Warszawie , a honorowym patronatem objęli imprezę marszałek województwa małopolskiego, starosta powiatu nowosądeckiego i prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej . Komandorem XII Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży Wiejskiej PTTK został Józef Pomietło działacz O/PTTK w Nowym Sączu . W pierwszym dniu imprezy po zakwaterowaniu i obiedzie w Internacie Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej k/ Nowego Sącza najpierw jeden z przewodników pokazał nam walory turystyczno krajoznawcze Ziemi Sądeckiej poprzez prezentację multimedialną, a następnie odbyła się inauguracja uświetniona występem zespołu folklorystycznego działającego przy Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu . Sobota poświęcona była głównie na wycieczkę krajoznawczą do średniowiecznej perły Beskidów - Starego Sącza, zwiedzanie uzdrowisk sądeckich: Piwnicznej , Muszyny i Krynicy oraz Kamiannej , będącej nieformalną stolicą polskiego pszczelarstwa. Odwiedziliśmy również jedną z cerkwi (w Szczawniku), były degustacje wody mineralnej i miodu . W trakcie zwiedzania drużyny brały udział w konkursie plastycznym , będącym elementem rywalizacji wliczanym do punktacji drużyny obok testu o Sądeczczyźnie i prezentacji swej miejscowości lub regionu zaplanowanej przy wieczornym ognisku . Trzeci dzień to zwiedzanie Nowego Sącza , a w końcowej fazie części Skansenu Sądeckiego tzw. " miasteczka galicyjskiego " . Tutaj spotkaliśmy się z redaktorką " Gazety Krakowskiej " , która robiła reportaż ze zlotu dla swego dziennika . W zlocie wzięło udział ponad 100 osób , głównie dzieci i młodzieży ze swymi opiekunami w tym : 52 osoby z O/PTTK w Żarnowie i 12 osób z O/ PTTK w Opocznie , była także 5 osobowa grupa z Sokolnik k/ Wieruszowa , reprezentacja O/PTTK w Łęczycy ( Daszyna , Leśmierz i Topola Królewska) oraz drużyna z pow. nowosądeckiego ( Łomnica –Zdrój) oraz grupa z Terpentyny ( woj. lubelskie ). Oddział PTTK w Żarnowie stanowiły drużyny ze szkolnych klubów w Białaczowie , Bogdanowie, Bujnach, Miedznej Drewnianej , Petrykozach , Przedborzu ,Szczercowie oraz Żarnowie (10 drużyn) i 2 drużyny z SKKT - PTTK w Ogonowicach należące do oddziału Opoczno . Łącznie w zlocie wzięło udział 19 drużyn. Miło poinformować , że I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła drużyna z SP w Petrykozach - opiekunka Alicja Grabska , II miejsce SP w Bujnach - opiekunka Jolanta Banaszczyk , a w kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce uzyskała drużyna Zespołu Szkół w Ogonowicach - opiekunka Marta Wijata . II m. przypadło drużynie z Gimnazjum w Białaczowie - opiekunka Ewelina Stasiak ,III miejsce drużyna z Sokolnik - opiekunka . Impreza bardzo udana na co złożyły się: program przygotowany przez organizatorów , ciekawy region turystyczny , słoneczna pogoda, a nade wszystko –A720-zaangażowanie ludzi z PTTK w Nowym Sączu dbających o sprawny przebieg zlotu.

galeria tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Zlot

 

Nasi laureaci w Kozienicach

Spektakularnym sukcesem zakończył się udział członków Oddziału PTTK w Żarnowie, w Centralnym Zlocie XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego " Poznajemy Ojcowiznę ", który odbył się w dniach 13 - 15 maja 2016 r. w Kozienicach. Finalistami konkursu zostali: Dominika Bernacka uzyskując w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Grand Prix za pracę literacką " Fryzjerstwo to wielki dar tworzenia " oraz Miłosz Polak w kategorii gimnazjum, który zdobył II miejsce za pracę multimedialną " Na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego ".

Dominika pisała pracę pod opieką Aleksandry Śmietany, a opiekunem pracy Miłosza była Tatiana Kosylak. Nasi laureaci pojechali do Kozienic z Grażyną i Włodzimierzem Szafińskimi -opiekunami z ramienia O/ PTTK w Żarnowie. Program zlotu był bardzo bogaty, a zaczął się od zwiedzania miasta na obrzeżach, którego położona jest stadnina koni rasy angielskiej, później zobaczyliśmy zespół pałacowo - parkowy, a w nim kolumnę. Zygmunta I Starego. Muzeum Regionalne w Kozienicach i centrum miasta z kramami z XIX w. to następne punkty programu zwiedzania. W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie inaugurujące zlot w nowoczesnym Centrum Kulturalno - Artystycznym z udziałem około 120 osób . Wystąpieniom władz samorządowych , przedstawicieli Zarządu Głównego PTTK w Warszawie oraz O/ PTTK w Kozienicach towarzyszył koncert młodzieży z miejscowej Szkoły Muzycznej . Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na tort, który podkreślał jubileusz 50 - lecia działalności PTTK w Kozienicach. Następnego dnia w tym samym obiekcie w sali kinowej CKA nastąpiło oczekiwane przez dzieci i młodzież uroczyste podsumowanie konkursu. Wręczeniom nagród i wyróżnień towarzyszyły występy artystyczne, prezentujące dorobek kół zainteresowań kozienickiego Centrum Kulturalno - Artystycznego. Po obiedzie odbyła się autokarowa wycieczka po Ziemi Kozienickiej, podczas której uczestnicy zobaczyli min. kościół pobenedyktyński w Opactwie, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Garbatkę - Letnisko, a w końcu pokazy kawaleryjskie w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznych. Przed kolacją nastąpiło wręczenie Odznak Krajoznawczych Ziemi Kozienickiej. Niedzielne przedpołudnie poświęcone było na wycieczkę do Puszczy Kozienickiej, uczestnicy pod przewodnictwem leśników odbyli spacer ścieżką dydaktyczną " Królewskie Źródła ". Chętni wzięli udział w turystycznym marszu na orientację, było tez ognisko z pieczeniem kiełbasek. Po obiedzie uczestnicy rozjechali się do swych miejscowości zamieszkania pełni wrażeń z pobytu na Ziemi Kozienickiej.

 

galeria (Marcin i Miłosz Polak) tutaj

Grażyna
Szafińska

 

 

 

 

Info

 

VIII ETAP „PIEKIELNYM SZLAKIEM”

 

Mimo zapowiadanej deszczowej pogody, 14 maja na start VIII etapu „Piekielnym Szlakiem” stawiła się 15- osobowa drużyna niestrudzonych piechurów. Wędrówkę rozpoczęto znad zalewu w Bliżynie przy niewielkiej mżawce. Maszerując przez Drożdżów, Zbrojów, Płaczków i Sobótkę opuściliśmy kolejną z 9 gmin – Bilżyn - przez które przebiega „Piekielny Szlak” aby rozpocząć poznawanie szlaku w gminie Stąporków. Stąd trasa przebiegała głównie lasem, i tak jak poprzedni odcinek obfitowała w liczne grzęzawiska, błoto i czasami trudne do pokonania chaszcze.

W miejscowości Nadziejów pojawiła się nadzieja na łatwiejszą i atrakcyjniejszą część wędrówki, bowiem weszliśmy w obszar rezerwatu przyrody „Skałki Piekło pod Niekłaniem”. Został on utworzony w 1959 r. w celu zachowania osobliwych form skalnych. Obejmuje powierzchnię ponad 6 ha lasu mieszanego z przewagą 200-letnich sosen i dębów, jednak największą wartość rezerwatu stanowią malownicze skałki wyrzeźbione przez procesy erozyjne w triasowych i dolnojurajskich piaskowcach. Skałki tworzą dwa oddzielne skupiska: wschodnie i zachodnie. Na długości kilkuset metrów znajduje się ciąg ostańców, przybierających nietypowe kształty, takie jak grzyby skalne, kominy czy kazalnice, osiągające wysokość od 2 do 8 m. Fantastyczne formy i ich ciemne zabarwienie były prawdopodobnie powodem powstania wielu legend oraz nazwy. Według legendy skały te, z rozkazu samego Lucyfera, były miejscem pokuty nieposłusznych diabłów. Ponoć ze strachu przed czartami, które harcowały pomiędzy świecącymi szatańskim blaskiem głazami, mieszkańcy opuścili pobliską osadę leśną. W tym miejscu spędziliśmy wiele czasu, bo oprócz urokliwych skał - nieożywionych pomników przyrody – urzekł nas sam las z bardzo urozmaiconym drzewostanem i florą. Oprócz wspomnianych sosen i dębów na jednym obszarze można spotkać jodły, modrzewie, brzozy, topole a nawet potężne graby i buki. Wśród roślinności przykuwają uwagę licznie występujące w tym miejscu paprocie, w skalnych szczelinach prawdopodobnie można nawet spotkać bardzo rzadki gatunek paproci-zanokcicy północnej. Od razu uznaliśmy, że to jeden z najbardziej malowniczych rezerwatów przyrody, jakie dotąd spotykaliśmy na szlaku. Po przejściu głównej drogi w Niekłaniu, dalej czerwonym szlakiem dotarliśmy do wsi Furmanów, w której znajdują się pozostałości zespołu wielkopiecowego położonego nad rzeką Czarną, zbudowanego w początkach XIX w. Przy pomniku pamięci poległych partyzantów AK i znajdującym się obok niego okazałego, około 300 letniego dębu – pomnika przyrody zakończyliśmy 23-kilometrowy niełatwy (ze względu na deszczową pogodę i liczne przygody) VIII etap „Piekielnego Szlaku”. Następna wędrówka – 29 maja , wyjazd z Żarnowa o7.30

galeria tutaj

Alicja Grabska

 

 

Zlot

 

VI OGÓLNOPOLSKI ZLOT TURYSTÓW PRZYRODNIKÓW

W dniach od 6 do 8 maja 2016r. w Przedborzu odbył się VI Ogólnopolski Zlot Turystów Przyrodników. Jego bezpośrednim organizatorem - z upoważnienia Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK w Warszawie - był O/PTTK w Żarnowie. Honorowy patronat nad zlotem przyjął burmistrz miasta Przedborza Miłosz Naczyński, natomiast komandorami zlotu byli Włodzimierz Szafiński – prezes O /PTTK i Alicja Grabska – przewodnicząca Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody PTTK w Żarnowie. Impreza przeznaczona była głównie dla instruktorów ochrony przyrody z różnych regionów Polski i miała na celu zapoznanie z naukowymi aspektami ochrony ojczystej przyrody, środowiska naturalnego, turystyki i edukacji, na obszarach przyrodniczo cennych w województwie łódzkim. Pełne sprawozdanie ze zlotu tutaj  Autor sprawozdania: Alicja Grabska

galeria (Bogdan Stempkowski) tutaj

galeria (T. Kosylak) tutaj 

 

 

Zlot

 

Zlot w Przedborzu

Trwa VI Ogólnopolski Zlot Turystów Przyrodników. Przyrodnicy przybyli do Przedborza w piątek. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem burmistrza Przedborza. A na jej półmetku oglądano m.in. perełki regionu w Tomaszowie Mazowieckim.

Wywiad można zobaczyć na stronie www.tvntl.pl

 

 

 

 

Info

 

VII ETAP „PIEKIELNYM SZLAKIEM”

 

W świąteczny weekend, 3 maja pokonano kolejny odcinek „Piekielnego Szlaku”. Na wspólną wędrówkę zdecydowało się 18 uczestników. Siódmy etap rozpoczął się z Kucębowa i wiódł krótkim odcinkiem asfaltu do wsi Kopcie. Następne ponad 15 km trasy przebiegało przez lasy Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Początkowo piękna pogoda i wiosenna sceneria lasu sprzyjały raźnej wędrówce. Tuż przy wejściu do Parku na Stawidłach napotkaliśmy okazałe dęby - pomniki przyrody. Kolejną atrakcją przyrodniczą był 50 -hektarowy Rezerwat ścisły „Świnia Góra” , którego celem ochrony jest zachowanie fragmentu leśnego z naturalnymi charakterystycznymi dla regionu Gór Świętokrzyskich typami drzewostanów mieszanych. Następnie weszliśmy na obszar Rezerwatu Przyrody Dalejów z wielogatunkowym drzewostanem o charakterze naturalnym, które tworzą głównie jodła i modrzew polski w wieku 80–150 lat i osiągają imponujące rozmiary. Na terenie Rezerwatu usytuowany jest pomnik przyrody „Piekło Dalejowskie”. Tworzą go liczne formy skalne: ścianki, małe urwiska, progi, stoły i bloki skalne o wysokości 1 – 4 m. Występują one w kilku grupach w pasie o długości około 130 m i szerokości około 30 m. Skałki, zbudowane z piaskowców dolnotriasowych, tworzą grupy oddzielone od siebie szczelinami o szerokości 1 – 2 m, nabierającymi cech korytarzy i wąwozów. Dodatkowo puszczańskiego charakteru nadaje rezerwatowi duża ilość zwalonych drzew i martwych pni, często pokrytych kobiercami mchów i porostów.

No i tu zaczęło się dla uczestników dalejowskie piekło czyli rozmokłe dróżki, błoto, chaszcze i grzmoty – zapowiedź zbliżającej się burzy. W czasie największego deszczu dotarliśmy do Piekielnej Bramy – pomnika przyrody nieożywionej, która częściowo stała się dobrym schronieniem. Dalej idąc przez podmokły obszar wkroczyliśmy na teren Leśnictwa Jastrzębia , gdzie znajduje się granica Obszaru 2000 Lasy Suchedniowskie. W miejscowości Jastrzębia wśród długiego szpaleru drzew usytuowany jest pomnik jeńców radzieckich zamordowanych przez Niemców w Bliżynie. Stąd dotarliśmy do Bliżyna nad zalew, gdzie po19 km marszu podjęliśmy decyzję o zakończeniu trasy VII etapu. Następna wędrówka – 14 maja 2016r.

Alicja Grabska

galeria (Cezariusz Szulc i reszta grupy) tutaj

 

 

Wywiad

 

Rozmowa Dnia 29.04.2016 Halina Mikuszewska dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu oraz Włodzimierz Szafiński prezes oddziału PTTK w Żarnowie

Wywiad można zobaczyć na stronie www.tvntl.pl

 

 

Komunikat

 

Komunikaty organizacyjne

 
1. Wycieczka "Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego" odbędzie się we wtorek 17 maja br. zgodnie z regulaminem na naszej stronie www.pttkzarnow.pl


2. XIX RAJD "BRZEGIEM PILICY" w sobotę 28. maja br. Regulamin wkrótce.


3. Przypominamy o składkach członkowskich na 2016 r.

 

 

 

Wycieczka

 

Wycieczka krajoznawcza na Górny Śląsk

 

Kolejna wycieczka z cyklu " Szlakiem zabytków techniki województwa śląskiego " zorganizowana przez Oddział PTTK w Żarnowie już za nami. Odbyła się we wtorek 17. maja br. na trasie Żarnów – Karchowice - Gliwice - Ruda Śląska - Mysłowice - Żarnów i wzięło w niej udział 39 osób, w większości uczniów SP z Białaczowa, Petrykóz, Żarnowa, było też kilku dorosłych członków O/PTTK w Żarnowie. Pierwszym zwiedzanym obiektem był Zabytkowy Zakład Produkcji Wody " Zawada " w Karchowicach. Niezwykle ciekawy obiekt krajoznawczy powstał w latach 1894-1895 i jest ujęciem wody dla aglomeracji górnośląskiej. Powstały wówczas budynki stacji pomp, kotłowni parowej i budynek biura

 

 

W zakładzie zachowały się zabytkowe wnętrza. W Gliwicach odwiedziliśmy radiostację, której maszt z anteną nadawczą uchodzi za jedną z najwyższych na świecie budowli drewnianych (111 m) Radiostacja znana z historii, jako miejsce prowokacji hitlerowskiej poprzedzającej wybuch II wojny światowej. Kolonia robotnicza " Ficinius " w Rudzie Śląskiej to unikatowy zespół 16 budynków zbudowanych w 1867 r. dla górników miejscowej kopalni przez jej właścicieli Donnersmarcków. Domy mają kamienny parter i murowane z cegły piętro i stanowią jeden z najstarszych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Ostatnim zwiedzanym obiektem podczas wycieczki było Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach - największa w Polsce ekspozycja pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz tradycji związanej z ochroną przeciwpożarową. Zawiera ok. 9 tys. eksponatów, w tym hełmy paradne , mundury strażaków z całego świata , medale , kolekcje sztandarów , jest tu najstarsza sikawka konna z 1717 r. Większość uczestników zbierała pieczątki w zwiedzanych miejscach jako potwierdzenia do odznaki krajoznawczej " Znam szlak zabytków techniki województwa śląskiego ", warto podkreślić , że już kilkanaście osób zdobyło srebrne odznaki , a kilka w stopniu złotym . Jak zwykle Oddział zapewnił uczestnikom pamiątkową odznakę z tej wycieczki, a w październiku zaplanowana jest następna wyprawa na Górny Śląsk, której głównym celem będzie Zabrze.

 

regulamin tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

XX Rajd „Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego - Hubala „


Rajd odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie w sobotę 23. Kwietnia i zgromadził ponad 180 uczestników z 11 szkół woj. łódzkiego. Punktem startowym był przystanek autobusowy w Inowłodzu skąd turyści wędrowali czerwonym szlakiem przez Fryszerkę i lasy byłej Puszczy Pilickiej do Szańca Hubala k/ Anielina ( 7 km). wśród długiej kolumny piechurów znaleźli się uczniowie ze szkół podstawowych z Aleksandrowa , Białaczowa , Bogdanowa , Gomulina i Żarnowa, a także gimnazja z Białaczowa , Dąbrowy nad Czarną , Gomulina , dwa gimnazja z Pabianic i drużyna z Gimnazjum w Żarnowie . Już na starcie uczestnicy otrzymali pamiątkową odznakę i breloczek . Przy symbolicznym grobie Hubala rajdowcy wysłuchali pogadanki o Henryku Dobrzańskim i jego oddziale , a później delegacja turystów złożyła wieniec od PTTK w Żarnowie . Zapalona znicz i minutą ciszy uczczono pamięć "pierwszego partyzanta II wojny światowej" . W tym samym czasie składała wiązankę kwiatów córka Henryka Dobrzańskiego , Krystyna Sobierajska, a za chwilę kolarze biorący udział w Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim " Szlakiem walk mjr. Hubala " .

galeria tutaj

autor Aleksander Duda

Dużą atrakcją Było spotkanie z członkami Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala . Uczennice ze SP w Aleksandrowie przygotowały ciekawy program artystyczny w którym min. prezentowany był wiersz i piosenka o Hubalu. Jarosław Kluzek, ułan -poeta zaprezentował wiersz swego autorstwa. W trakcie uroczystości przy Szańcu pojawiła się ekipa telewizyjna Polsatu, która nagrywała okolicznościowy program, również z udziałem naszych turystów. W konkursie historycznym o Hubalu najlepszymi okazali się Maciej Łukasik i Kamil Gorzałczyński z Białaczowa, trzecie miejsce zajął Piotr Rusek z Dąbrowy nad Czarną. Warto zaznaczyć, że w pracach jury brali udział członkowie w/w stowarzyszenia ułanów. Na zakończenie wręczono drużynom uczestniczącym w rajdzie dyplomy, Weronika Smardzewska z SKKT - PTTK przy Sp w Żarnowie otrzymała "popularną" odznakę turystyki pieszej. Dokumentację fotograficzną z imprezy przygotował i udostepnił kol. Aleksander Duda z zaprzyjaźnionego O/PTTK w Pabianicach.

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

VI ETAP „PIEKIELNYM SZLAKIEM”

Wędrówka piechurów żarnowskiego Oddziału PTTK „Piekielnym Szlakiem” nabiera coraz większego rozmachu. 23 kwietnia, na VI etap zgłosiło się już 18 uczestników. Zaplanowaną trasę z Miedzierzy przez Cisownik, Modrzewinę, Krasną do Luty postanowiono przedłużyć do wsi Kucębów, przez co jej ostateczna długość wyniosła 24km. Ten etap wędrówki początkowo przebiegał asfaltem z dwoma konkretnymi podejściami, następnie trasa wiodła przez lasy. Na skraju wsi Modrzewina, tuż przy szlaku znajduje się ogrodzona płyta upamiętniająca poległych w walce z okupantem w 1943r. W okolicy Krasnej weszliśmy do największego w woj. świętokrzyskim obszaru bagien, torfowisk, turzycowisk oraz podmokłych łąk i lasów – florystyczno-ornitologicznego rezerwatu przyrody „Górna Krasna”. Jego głównym przedmiotem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego odcinka rzeki Krasna i fragmentu jej doliny z występującymi cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz chronionymi i rzadkimi gatunkami zwierząt, głównie ptaków. Należy nadmienić, iż spośród 18 gatunków płazów występujących w Polsce, na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 12 gatunków. W granicach rezerwatu stwierdzono również występowanie 5 gatunków gadów. Ponadto wśród fauny tego rezerwatu żyje 35 gatunków ważek i 62 gatunki motyli.

Dzięki swej unikalnej florze i faunie Rezerwat został wpisany do projektu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W miejscowości Luta w obrębie w/w rezerwatu, na bagnach znajduje się wieża widokowa będąca atrakcyjnym stanowiskiem obserwacyjnym dla ornitologów. Zbliżając się do Kucębowa natknęliśmy się na interesujący trzymetrowy kamienny krzyż z wpisem pochodzącym z 1813 roku.

Dzisiejszy etap przebiegał w iście wiosennych klimatach – dużo zieleni, kwitnące drzewa i łąki, mnóstwo śpiewających ptaków i słoneczna pogoda. Niewątpliwą atrakcją każdej wędrówki jest zaplanowane w połowie trasy ognisko. Tym razem było wyjątkowe, gdyż w gronie piechurów znalazł się dzisiejszy solenizant - kolega Jurek, który zadbał w szczególności o wyjątkowe i niepowtarzalne - jak na leśne warunki - menu. Kolejną wędrówkę planujemy już 3maja –wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

galeria tutaj

Alicja Grabska

 

 

Wycieczka

 

„Ziemia Tarnogórska„

 

Jednym z celów wycieczek krajoznawczych organizowanych w tym roku przez Oddział PTTK w Żarnowie oprócz poznawania zabytków, historii, walorów przyrodniczych itp. jest również zdobywanie odznak turystyczno - krajoznawczych. Chcemy w ten sposób włączyć się w działania związane z ogłoszonym przez ZG PTTK w Warszawie Rokiem Krajoznawstwa Polskiego. W dniach 16-17 kwietnia br. 52 naszych turystów wyruszyło z Żarnowa, aby poznać bliżej Ziemię Tarnogórską. Zwiedzanie zaczęliśmy od zespołu pałacowo - parkowego w Świerklańcu , byłej posiadłości Hencel von Donnersmarcków. Z czasów dawnej świetności zachowały się: pałacyk tzw. Dom Kawalera, kościół ewangelicki i mauzoleum właścicieli , park w którym są rzeźby walczących zwierząt , fontanna i muszla koncertowa.

Następną zwiedzaną miejscowością było Nakło Śląskie, a w nim neogotycki pałac z XIX w. otoczony parkiem. Krótki pobyt nad zbiornikiem Nakło - Chechło poprzedził wizytę w Miasteczku Śląskim, gdzie godnym uwagi jest zabytkowy drewniany kościół Wniebowzięcia NMP z 1666 r. Stąd przejechaliśmy do Tworoga zwiedzając następnie pałac będący po remoncie siedzibą Urzędu Gminy. Obok znajdują się resztki parku pałacowego z kaplicą św. Jana Nepomucena z XVIII w. Brynek to miejscowość z neobarokowym pałacem Donnesmarcków, znana po 1945 r. z Technikum Leśnego, w otoczeniu którego duży park krajobrazowy z ogrodem botanicznym. Zakończeniem programu krajoznawczego pierwszego dnia wycieczki była dłuższa wizyta w Muzeum Chleba w Radzionkowie, gdzie oprócz zwiedzania eksponatów związanych z kulturą materialną Śląska oglądnęliśmy film "Chleb" . Film obrazuje historię chleba , jego pochodzenie i tradycje z nim związane.

Niedziela będąca drugim dniem wycieczki poświęcona była na Tarnowskie Góry, ciekawe miasto powiatowe liczące ok. 60 tys. mieszkańców. Pierwszym zwiedzanym obiektem była Zabytkowa Kopalnia Srebra, stanowiąca jedyną w Polsce podziemną trasę turystyczną pokazującą wydobycie kruszców srebronośnych z 300 m. odcinkiem, który pokonuje się łodziami . Kopalnia wraz z Sztolnią Czarnego Pstrąga nominowana jest do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obok kopalni jest skansen maszyn parowych używanych niegdyś w przemyśle. Po przejechaniu do dzielnicy Repty zwiedziliśmy park z wieloma pomnikowymi drzewami, a później płynęliśmy łodziami podziemną sztolnią odwadniającą kopalnię zwaną Sztolnią Czarnego Pstrąga trasą o długości 600 metrów. Jest to jedna z najciekawszych atrakcji Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Płynie się między szybami Ewa i Sylwester słuchając opowieści przewodnika o historii tarnogórskiego górnictwa. Tadeusz Ziemianek, przewodnik miejscowego O/ PTTK z którym zwiedzaliśmy Ziemię Tarnogórską pokazał nam jeszcze dzielnicę Tarnowice Stare, a w niej zamek Wrochemów z poł. XVI w . obecnie pięknie wyremontowany, na dziedzińcu którego nasz fotograf wykonał pamiątkowe zdjęcie wycieczkowiczów. Przed obiadem zaproszono nas do siedziby Oddziału PTTK w Tarnowskich Górach mieszczącej się w zabytkowym dworku, w którym bywał Johann Wolfgang Goethe i Julian Niemcewicz. Zachowany średniowieczny układ miasta z rynkiem, podcieniowymi kamienicami, ratuszem i kościołem sprawia bardzo dobre wrażenie na zwiedzających turystach. Wszystkim uczestnikom wycieczki zostały przyznane i uroczyście wręczone popularne odznaki " Krajoznawca - Turysta Ziemi Tarnogórskiej", ponieważ w ciągu dwóch dni wycieczki spełnili wymogi regulaminowe do jej zdobycia . Na szczęście nie spełniła się długoterminowa prognoza pogody i zamiast uciążliwego deszczu towarzyszyła nam całkiem przyjemna aura. Stanowiło to dodatkowy czynnik wpływający na dobrą ocenę wycieczki.

Autor zdjęci Janusz Aleksandrowicz

galeria dzień pierwszy tutaj

 

galeria dzień drugi tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

I maraton pieszy "Przedwiośnie"

W sobotę 9 kwietnia troje przedstawicieli Oddziału PTTK Żarnów (Joanna Świątek, Wojciech Ścibiorek i Alicja Grabska) uczestniczyło w I Maratonie Pieszym „Przedwiośnie”. Jego głównym organizatorem był Oddział PTTK Kielce. Wzięło w nim udział 71(z 75 zapisanych) uczestników. Trasa wiodła wybranymi szlakami przez i wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego, której długość wynosiła 75km i należało ją przejść w limicie nie dłuższym niż 18 godzin. Już w piątek wieczorem do „Szklanego Domu” w Ciekotach – miejsca startu i jednocześnie mety - przybyło wielu zawodników z różnych rejonów Polski, aby odebrać pakiety startowe. W sobotę o 6.00 rano po pamiątkowym zdjęciu raźno ruszyliśmy na trasę przechodząc przez: Przełom Lubrzanki – Radostową - Wymyśloną – Krajno - Świętą Katarzynę (9,5km) – Łysicę – Kakonin (15,5km) – Podlesie – Hutę Szklaną (23km) – Święty Krzyż – Nową Słupię – Baszowice (30,5km) – Wolę Szczygiełkową (40,5 km) – Bodzentyn (46km) – Psary Starą Wieś – Bukową Górę – Klonów(58km) – Brzezinki – Mąchocice Scholasterię – Masłów II (67,7km) – Ameliówkę dochodząc do Ciekot (75km) . Podczas marszu co kilka lub kilkanaście kilometrów należało zameldować się w ustalonych punktach kontrolnych.

Trasa była wyjątkowo bardzo dobrze oznaczona, zabezpieczona, regularnie ustawiona w punkty kontroli i dożywiania i pewnie piękna widokowo. Dosyć długi dystans, czasami strome podejścia i zejścia, czy ograniczenie limitowe okazały się wcale nie najgorszym problemem. Najbardziej wszystkim zawodnikom dokuczyła pogoda. Padający kilka dni wcześniej deszcz, spowodował że na szlakach było bardzo grząsko, ślisko i mglisto. Mogliśmy zaznać również znanego powiedzenia „wieje jak w Kieleckim”, ale ulewa i padający przez kolejne 5 godzin deszcz, to już za wiele. Nie wiadomo, czy należało płakać, czy śmiać się. Wiadomo, że trzeba było iść dalej. W miłym towarzystwie da się znieść wiele niedogodności. Jednakże, chyba najwięcej atrakcji dostarczyło nocne zejście z Ameliówki. Dobrze, że na „turlających się i zjeżdżających” po błocie z góry czekali na dole nieco zaniepokojeni organizatorzy. Tak to po 16 godzinach marszu, człapania w deszczu, błocie i glinie, liczną grupą i w dobrych nastrojach dotarliśmy na 22.30 do mety. Uroczyste zakończenie i podsumowanie I-go Maratonu Pieszego „Przedwiośnie” odbyło się w niedzielę rano. Mimo niesprzyjającej pogody maraton ukończyły 64 osoby. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe oryginalne medale, dyplomy i materiały promocyjne . Odbyło się także losowanie atrakcyjnych nagród. Dziękujemy organizatorom za profesjonalnie przygotowaną imprezę, a także za przesympatyczną obsługę na starcie, mecie i trasie.

galeria  (Alicja Grabska) tutaj

 

Alicja Grabska

 

 

Info

 

V ETAP „PIEKIELNEGO SZLAKU”

W sobotę 2 kwietnia przy pięknej wiosennej pogodzie odbył się kolejny - już V etap przejścia „Piekielnym Szlakiem”. Na start, do miejscowości Cis przybyło 14 uczestników. Dzisiejsza trasa wiodła głównie traktami leśnymi wzdłuż rzeki Czarnej mijając wsie Młotkowice, Cieklińsko, Sielpię, Wólkę Smolaną kończąc wędrówkę w Miedzierzy. Pierwszy odpoczynek wyznaczyliśmy w Cieklińsku zatrzymując się obok zbiornika, gdzie na rzece Czarnej znajduje się spiętrzenie wody.

Rzeka ta meandrując pośród sosnowych lasów i łąk tworzy wyśmienite pejzaże. Następny dłuższy postój w Sielpi – jednej z najchętniej odwiedzanych miejscowości wypoczynkowych na Kielecczyźnie – wykorzystaliśmy na ognisko. Przy tak pięknej pogodzie spędziliśmy trochę czasu nad zalewem, który jest największym ośrodkiem rekreacyjno-wypoczynkowym tego regionu. Tuż przy nim znajduje się Muzeum Zagłębia Staropolskiego, w którym podziwiać można unikalne eksponaty metalurgii XVI - XX wieku. Dalsza wędrówka do mety w Miedzierzy przebiegała dalej doliną Czarnej Koneckiej, w której znajduje się wiele miejsc o atrakcyjnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Tereny te są objęte ochroną „Natura 2000”, a na ich obszarach występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Wędrując, można spotkać czarne bociany, krwawodzioby i wiele innych chronionych gatunków. My mieliśmy okazję zobaczyć żurawie, białe bociany oraz skutki działalności wydr i bobrów. Następne przejście kolejnego odcinka Piekielnego Szlaku zaplanowano na 23 kwietnia. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

galeria 1 (Alicja Grabska) tutaj

galeria 2 (Cezariusz Szulc) tutaj

Alicja Grabska

 

 

Rajd

 

Pierwszy dzień wiosny

Kolejny rajd "Pierwszy dzień wiosny" organizowany przezOddział PTTK w Żarnowie odbył się w sobotę 19. marca br. na terenie gminy Białaczów . Na miejscu zbiórki w Skroninie przy Szkole Podstawowej, która była współorganizatorem tej imprezy stawiło się 218 uczestników, skupionych w dziewięciu drużynach rajdowych. Najwięcej bo 52 osoby przybyło ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie, ponadto były grupy z Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu, szkół podstawowych z Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Skroniny i Żarnowa oraz drużyny z gimnazjów w Białaczowie i Żarnowie , a także z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku . Zgodnie z regulaminem poszczególne grupy przygotowały transparenty z hasłami wiosennymi. Na starcie każdy z uczestników otrzymał pamiątkową odznakę rajdową i słodką niespodziankę.

Po oficjalnym powitaniu i krótkiej odprawie długa kawalkada piechurów ruszyła w stronę pomnika, miejsca pamięci narodowej, a następnie przeszła w stronę stawu, gdzie utopino "Marzannę" - symbol odchodzącej zimy. Trasa rajdu wynosiła tylko 5 km i była wędrówką zaczynającą i kończącą się w Skroninie .Nauczyciele miejscowej szkoły na czele z dyrektorem Jackiem Stępniem zadbali o dobre przyjęcie turystów, po przyjściu z trasy zostali oni poczęstowani pieczoną kiełbaską i napojem, a później chętni mogli wziąć udział w konkursach rajdowych. Pierwszy z nich to ocena transparentów, w którym I miejsce przyznano drużynie z Przedborza , II miejsce drużynie ze Skroniny, a III miejsce SP z Żarnowa. W/w drużyny otrzymały puchary .Drugi konkurs związany był z osobą patrona szkoły w Skroninie tzn. z Janem Pawłem II .Dwa równorzędne pierwsze miejsca uzyskali Łukasz Wilk z Białaczowa i Julia Szewczyk ze Skroniny, drugie miejsce Wiktor Sielski z Białaczowa. Te trzy osoby wyróżniono nagrodami rzeczowymi. Trzeci konkurs polegał na przygotowaniu wiosennego przebrania, a jego hasło to "ale ze mnie wiosna". Wśród kilkunastu kandydatów wybrano pięć najlepszych wiosennych kreacji nagrodzonych książkami. Otrzymali je: Dominik Cieślak , Zofia Brzózka, Malwina Bakalarz, Anna Fornal i Katarzyna Lisek.

 

Po krótkim podsumowaniu, prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie wręczył drużynom dyplomy uczestnictwa, dyplom z podziękowaniem za przygotowanie imprezy otrzymała także Szkoła Podstawowa w Skroninie. Rajd odbył się przy sprzyjającej wędrówce pogodzie, a uśmiechnięte twarze dzieci i młodzieży mogły sugerować, że rajd " Pierwszy dzień wiosny " był udana imprezą turystyczno - krajoznawczą .

 Zdjęcia wykonał Marcin Polak

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

konkurs

 

Wojewódzki finał konkursu

"Poznajemy Ojcowiznę"

 

Zgodnie z zapowiedzią w środę 16. marca 2016 r. w Domu Kultury w Żarnowie odbyło się Podsumowanie eliminacji wojewódzkich XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". Wśród obecnych na sali 67 uczestników znaleźli się przede wszystkim uczniowie - autorzy prac konkursowych wraz ze swymi opiekunami, niektórzy rodzice, zaproszeni goście, organizatorzy i członkowie jury. Uroczystość otworzył prezes ZO PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński wraz z prezesem Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego Tomaszem Chadamikiem. Przybyli prezesi Oddziałów PTTK z Łęczycy, Opoczna, Wielunia i Wieruszowa, wójt gminy Żarnów, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie i dziennikarka Tygodnika Opoczyńskiego.

Protokół komisji konkursowej odczytała przewodnicząca Tatiana Kosylak, która zaprezentowała także dwie nagrodzone pierwszymi miejscami prace multimedialne. Były to: " Leśmierz wczoraj i dziś" – praca przygotowana przez 3 uczennice ze Szkoły Podstawowej w Leśmierzu oraz " Na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego " Miłosza Polaka z Gimnazjum w Żarnowie. W kategorii indywidualnych prac literackich I miejsce zajęły Natalia Mikina - Witkowska ze Szkoły Podstawowej nr. 12 w Tomaszowie Mazowieckim i Dominika Bernacka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 1 w Opocznie reprezentująca zarazem O/PTTK w Żarnowie. W kategorii prac zbiorowych I miejsce przyznano Karolinie Adamczyk i Natalii Ziębie z I LO im. Żeromskiego w Opocznie. Laureaci pierwszych miejsc otrzymali puchary z imienną dedykacją. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opiekunowie obdarowani zostali upominkami, a ponadto uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Puchar od prezesa ZO PTTK w Żarnowie odebrała opiekunka SKKT - PTTK przy SP w Białaczowie Joanna Świątek – za wielokrotne godne reprezentowanie Oddziału w w/w konkursie. Organizację imprezy wsparli Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, Starostwo Powiatowe w Opocznie, Muzeum Regionalne w Opocznie oraz Oddział PTTK w Żarnowie. Nagrody specjalne ufundowali także: wójt gminy Żarnów - dr Krzysztof Nawrocki, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie - Ewa Borończyk, sklepy "Agryga" i "Anda" w Żarnowie. Uczestnicy podsumowania mogli skorzystać z przygotowanych przez organizatorów gorących i zimnych napojów oraz różnych słodkości.

 

Zdjęcia - Marcin Polak

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

konkurs

 

Podsumowanie konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" w Żarnowie

 

Trwają przygotowania do podsumowania eliminacji wojewódzkich XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". W tym roku szkolnym odpowiedzialnym za w/w konkurs z upoważnienia Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego jest Oddział PTTK w Żarnowie, do którego nadesłano prace literackie i multimedialne wykonane przez uczniów szkół z naszego województwa. Oddział w Żarnowie był już organizatorem eliminacji wojewódzkich w 2010 roku , teraz organizuje je po raz drugi. Dziesięcioosobowe jury konkursu , po pięć osób do oceny każdego rodzaju prac, najpierw zapoznało się z ich zawartością, a 7 marca br. na wspólnym posiedzeniu ustaliło nagrodzonych i wyróżnionych . Protokół w załączeniu. Zapraszamy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie , które odbędzie się 16. marca br. -środa – o godz. 10.00 w Domu Kultury w Żarnowie ul. Opoczyńska 5. Wręczymy wówczas upominki, dyplomy, pamiątkowe znaczki i zaprezentujemy dwie prace multimedialne, które otrzymały I miejsca. Laureaci pierwszych miejsc otrzymają imienne puchary . Uwaga !! Uczestnikom ,którzy nie przybędą na podsumowanie nie będą wysyłane upominki itp . Zapraszamy do Żarnowa .

Protokół tutaj

Organizator

 

 

Rajd

 

 IV etap „Piekielnym szlakiem”

W sobotę 12 marca, mimo nie najlepszej pogody 14-osobowa grupa przedstawicieli Oddziału PTTK Żarnów kontynuując pomysł pokonała 4 etap „Piekielnego szlaku”. Trzon tej grupy stanowią: Leszek Kurp – pomysłodawca akcji, Jadwiga Kurp, Elżbieta Ciszek, Urszula Jędrasik, Jacek Wojciechowski, Czarek Szulc i Rafał Kozak. Ponadto w każdym etapie zawsze uczestniczy dodatkowo kilkoro chętnych piechurów.

IV etap Szlaku rozpoczął się w Wyszynie Rudzkiej i wiódł przez Lipę, Szkucin, Hucisko, a zakończył w miejscowości Cis-Budy – łączna długość trasy – 23km. Odcinek ten obfitował w wiele atrakcji przyrodniczych, architektonicznych i miejsca pamięci narodowej. Zaraz na początku trasy, tuż przy szlaku natknęliśmy się na pomnik przyrody - okazały dąb szypułkowy „Starzyk”, który znajduje się na skraju lasu, w malowniczej okolicy stawów rybnych o tej samej nazwie. W miejscowości Lipa zwiedziliśmy zabytkowy drewniany kościół p.w. Św. Wawrzyńca i Św. Katarzyny, o którym pierwsze wzmianki sięgają 1129 roku, a pierwsze zapisy 1416r. Tuż za wsią Szkucin nie sposób pominąć rezerwatu przyrody nieożywionej „Piekiełko Szkuckie”, w którym znajdują się naturalne formy skałkowe o urokliwych kształtach. Następnie weszliśmy w lasy związane z walkami powstańców i partyzantów. Wędrując dalej traktem leśnym ze Szkucina na polanę Ormanichę minęliśmy okazały ok. 250-letni dąb zwany Dębem Śmierci lub Wisielochem, na którym Moskale wieszali schwytanych powstańców. Na polanie znajduje się mogiła i katakumba z kamiennych płyt z żeliwnym krzyżem, a obok pamiątkowy głaz „Bohaterom Narodu Polskiego 2000” w celu upamiętnienia wydarzeń z 1863r. Nieopodal, tradycyjnie w połowie trasy urządziliśmy ognisko z pieczeniem kiełbasek. Idąc przez bagnisty odcinek lasu minęliśmy wieś Hucisko, w której to w czasie II wojny światowej stacjonował Oddział Wydzielony Wojska Polskiego majora Hubala. W przysiółku Cis-Budy zakończyliśmy kolejny etap „Piekielnego Szlaku”. Na następną wędrówkę na trasie Cis – Sielpia zapraszamy w kwietniu.

Alicja Grabska

galeria  Barbara Kalinowska tutaj

galeria Alicja Grabska tutaj

 

 

Przegląd

 

XX Przegląd Poezji "Krajobrazy Polskie "

W środę 9. marca 2016 r. w Domu Kultury w Żarnowie odbył się finał XX Jubileuszowy Przegląd Poezji " Krajobrazy Polskie " przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu działania naszego Oddziału PTTK.

Od wielu lat współorganizatorami konkursu są Urząd Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie . Finał poprzedzony był eliminacjami szkolnymi , które wyłoniły najlepszych recytatorów . Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I -III SP, klas IV - VI SP oraz szkół gimnazjalnych . Finałowe wystąpienia oceniała pięcioosobowa komisja w składzie : Agata Andrzejewska - przewodnicząca, Bożena Kołtunowska, Lidia Świątek, Krystyna Zdun i Przemysław Ciszewski - członkowie. W finale wystąpiło 25 uczniów, w tym 18 ze szkół podstawowych i 7 ze szkół gimnazjalnych. Reprezentowali oni 6 szkół podstawowych (Aleksandrów, Białaczów, Paradyż, Petrykozy, Skronina i Żarnów oraz 4 gimnazja (Białaczów, Gomulin, Paradyż i Żarnów) . Komisja wyłoniła najlepszych w pierwszej grupie wiekowej :

I miejsce - Igor Różyk z SP w Paradyżu

II miejsce- Kacper Trawiński z SP w Petrykozach

III miejsce - Alicja Jaworska z SP w Białaczowie

Wyróżnienia otrzymali : Krzysztof Czeczenikow z SP w Petrykozach oraz Milena Stańczyk z SP w Paradyżu W grupie klas IV - VI SP najlepszymi okazali się :

I miejsce - Aleksandra Opatowicz z SP w Żarnowie

II miejsce - Martyna Łęcka z SP w Aleksandrowie

III miejsce - Izabela Mastalerz z SP w Żarnowie

Wśród gimnazjalistów komisja uznała, że:

I miejsce - Jakub Telecki z Gimnazjum w Białaczowie

II miejsce - Martyna Gorzela z Gimnazjum w Białaczowa

III miejsce - Katarzyna Potaczek z Gimnazjum w Paradyżu

Wyróżnienie przyznano Katarzynie Wężyk z Gimnazjum w Gomulinie Laureaci pierwszych miejsc otrzymali puchary , dyplomy i nagrody książkowe , pozostali w/w dyplomy i książki. Dyplomami uhonorowano szkoły , których uczniowie wystąpili w finale konkursu . Kierownik GBP w Żarnowie - Ewa Borończyk ufundowała swoją nagrodę , którą wręczyła Igorowi Różykowi .Pamiątką z tej jubileuszowej imprezy będzie też okolicznościowa plakietka przeznaczona w szczególności dla recytatorów

Włodzimierz Szafiński

Autor zdjęć: Natalia Miszczyk - Tygodnik Opoczynski

galeria tutaj

 

 

 

Rowery

 

Oddział PTTK Żarnów na otwarciu ścieżki rowerowej w Ceteniu.

W niedzielę 6 marca 17-osobowa grupa członków Oddziału PTTK Żarnów wzięła udział w wyjeździe do osady łowieckiej Ceteń koło Inowłodza, na uroczystość otwarcia nowej trasy rowerowej należącej do szlaku pod wspólną nazwą „Wolność jest w naturze” przygotowanej przez Nadleśnictwo Opoczno. Uroczystość ta połączona była z trzecim, finałowym maratonem rowerowym przygotowanym przez MTB Opoczno i Nadleśnictwo Opoczno, którego trasa częściowo przebiegała przez nowo wytyczony szlak. W uroczystości otwarcia trasy rowerowej „Śladami Hubala” uczestniczyli poseł na sejm – Robert Telus, przedstawiciele władz powiatu opoczyńskiego, Krajobrazowych Parków Nadpilicznych, MTB Opoczno i gospodarze – Nadleśnictwo Opoczno z prowadzącym - Nadleśniczym Dawidem Kosylakiem. Po przecięciu wstęgi, na trasę wyruszyło około 100 zawodników zarejestrowanych w maratonie MTB, którzy przemierzali dwie, różnej długości pętle. W czasie kiedy zawodnicy rywalizowali na trasie na wszystkich kibiców czekało wiele atrakcji: warsztaty przyrodnicze, pokaz sprzętu strażackiego, przejażdżki bike busem, gry i konkursy, rodzinny rajd rowerowy, warsztaty ornitologiczne, ognisko i pyszna grochówka.

Wielu chętnych wyruszyło wytyczoną trasą na rowerowy rajd rodzinny. Natomiast członkowie naszego Oddziału wyposażeni w lornetki wzięli udział w warsztatach przyrodniczo-ornitologicznych pod kierunkiem leśników – ornitologa Szymona Kielana i entomologa Zbigniewa Mocarskiego. Spacer przyrodniczą ścieżką edukacyjną przebiegał w bardzo atrakcyjnym terenie przyrodniczym, przebiegającym w dolinie rzeki Pilicy i historycznym, bo poprowadzonym przez miejsca związane z majorem Henrykiem Dobrzańskim – Hubalem. Podczas warsztatów udało się zaobserwować gatunki ptaków leśnych, polnych, drapieżnych i wodnych. Próbowano rozróżniać ich odgłosy. Mimo jeszcze niesprzyjających warunków występowania zaobserwowano nieliczne owady min. muchołówki. Idąc wzdłuż źródeł Ceteńki można było zauważyć widoczne ślady żerowania bobrów.

Wyjazd do leśniczówki w Ceteniu miał charakter szkoleniowy, a większość jego uczestników stanowili instruktorzy ochrony przyrody oraz osoby nią zainteresowane. Spacer przyrodniczą ścieżką edukacyjną z leśnikami i udział w warsztatach oprócz wiedzy i informacji przyrodniczych dostarczył wszystkim wielu doznań estetycznych.

 

galeria tutaj

Alicja Grabska

 

 

Rajd

 

"Piekielnym szlakiem"

To już trzeci etap wędrówki pieszej czerwonym " Piekielnym Szlakiem " , który pokonała grupa turystów z Oddziału PTTK w Żarnowie w sobotę 27 . lutego br. Tym razem  trasa wiodła  ze Skórkowic przez Porębę, Klew , Ławki , Młynek , Siedlów , Adamów , Machory, Maleniec do Wyszyny Rudzkiej , a do przejścia było około 24 km. Większość z trzynastoosobowej grupy brało udział w poprzednich dwóch wycieczkach i deklaruje  przejście dalszych odcinków  , tak aby do końca 2016 r. " zaliczyć " całość szlaku .

A to " tylko" około 200 km..... W Klewie uczestnicy zwiedzili prywatne zbiory etnograficzne p.Barbary i Przemysława  Ciszewskich, mieli okazję skosztować smaku prawdziwego wiejskiego chleba, a w Siedlowie podczas dłuższego postoju upiekli w ognisku turystycznym kiełbaski Nad całością imprezy czuwał kol. Leszek Kurp – przewodniczący Oddziałowej  Komisji Turystyki Pieszej w Żarnowie a  galerię zdjęć przygotował kol. Cezariusz Szulc - członek naszej Komisji Fotografii Krajoznawczej.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

 

 

regulamin tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

Drugi etap wędrówki

"Piekielnym Szlakiem"

 

Z inicjatywy Leszka Kurpa - przewodniczącego Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej PTTK w Żarnowie zrodził się pomysł, aby w 2016 r. przejść etapami " Piekielny Szlak " liczący 258 km. Pierwszy odcinek szlaku z Żarnowa do Paradyża o długości 12 km przebyła grupa żarnowskich turystów w dniu 23 stycznia 2016 r., drugi etap o długości 18 km z Paradyża do Skórkowic został pokonany w sobotę 13. lutego. " Piekielny Szlak " to trasa turystyczna z Piekła do Nieba, dwóch miejscowości w powiecie koneckim wyznakowana czerwonym kolorem i przebiegająca przez 9 gmin woj. świętokrzyskiego i łódzkiego. Po drodze spotkać można wiele ciekawych krajoznawczo miejsc takich jak np. rezerwaty i pomniki przyrody, zabytki architektury i techniki, muzea itp. Diabelskich nazw spotkamy wiele np. rezerwat przyrody "Diabla Góra", skałki "Piekło - Gatniki", "Brama Piekielna" czy rezerwat przyrody "Piekło Niekłańskie.

Dużą zaletą tej trasy oprócz dobrego oznakowania są również miejsca odpoczynkowe z zadaszeniem, stolikiem i ławkami. Po dojściu do Skórkowic turyści odwiedzili filię Biblioteki Publicznej w Żarnowie, gdzie zobaczyli wystawę fotografii pt. " Moda retro w obiektywie " (lata 1860 -1916) ze zbiorów Barbary i Przemysława Ciszewskich. Następny etap szlaku ze Skórkowic do Maleńca planowany jest do przejścia 27 lutego. Trzon grupy turystów pieszych, którzy konsekwentnie podążają do wyznaczonego celu stanowią: Leszek i Jadwiga Kurp, Urszula Jędrasik, Elżbieta Ciszek , Rafał Kozak , Jacek Wojciechowski i Cezariusz Szulc. Warto przypomnieć, że już w 2015 r. wędrowaliśmy fragmentami" Piekielnego Szlaku " np. w trakcie rajdu Pierwszy dzień wiosny, Rajdu Polsko - Słowackiego czy mini - rajdu " Dla najmłodszych".

 

Włodzimierz Szafiński

 

galeria tutaj

 

 

Plebiscyt

 

Człowiek roku 2015 powiatu opoczyńskiego

głosujemy na naszego prezesa:

Włodzimierza Szafińskiego

Podziękowanie

W dniu 12. lutego br. zakończył się plebiscyt "Dziennika Łódzkiego" o tytuł "Człowieka roku 2015 powiatu opoczyńskiego", do którego zostałem zgłoszony, gdy inni kandydaci mieli już pokaźną pulę punktów. Chciałbym serdecznie podziękować członkom Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego i innym osobom, które oddały na mnie swój głos. Dzięki temu przez długi czas zajmowałem dobrą drugą lokatę, jeszcze w ostatnich minutach plebiscytu, a ostatecznie zająłem trzecie "punktowane" miejsce. Mam nieodparte wrażenie, że poparcie Państwa jest wyrazem uznania dla mojej społecznej pracy w PTTK , której dobre efekty są możliwe również dzięki Wam.

Jeszcze raz dziękuję

Włodzimierz Szafiński

 

 

Przegląd Poezji

 

 

Przegląd Poezji "Krajobrazy Polskie"

W tym roku odbędzie się po raz dwudziesty, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej przegląd poezji, w którym wykonawcy będą prezentować utwory poetyckie sławiące piękno krajobrazu naszej Ojczyzny. Finał konkursu powinien być poprzedzony eliminacjami szkolnymi, aby zainteresować poezją jak najwięcej uczestników, a jednocześnie, aby była możliwość wyłonienia najlepszych recytatorów. Już 9. Marca zakwalifikowani do finału spotkają się w Domu Kultury w Żarnowie, przypominamy, więc o tym, że karty zgłoszenia winny trafić do organizatorów najpóźniej do 2 marca 2016 r. Regulamin i karta zgłoszenia w załączeniu. Zapraszamy do udziału.

Regułami tutaj

Karta zgłoszenia tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Teatr

 

Pociąg do Hollywood

Podany wyżej tytuł to nazwa wieczoru piosenki amerykańskiej , na który wybrała się 51 - osobowa grupa zorganizowana przez nasz Oddział PTTK. Występ odbył się w piątek 29 . stycznia br. w Akademickim Centrum Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i przygotowany został przez Łódzki Teatr Piosenki . Była to swoista podróż w przeszłość Ameryki , a publiczność mogła wysłuchać znanych przebojów muzyki rozrywkowej z czasów gdy gwiazdami piosenki byli m.in. Elvis Presley , Judy Garland, Frank Sinatra, Marilyn Monroe czy Tina Turner . Przypomniano również o pobycie w USA naszej piosenkarki Wioletty Villas . Piękna scenografia i stylowe stroje artystów stanowiły dodatkową więź z minionymi latami Ameryki . Program prowadził Michał Maj Wieczorek , który ciekawie zaprezentował Amerykę z jej manią wielkości , gdzie wszystko musi być najlepsze , największe itp. Oprócz zapowiedzi i ciekawostek , wykonał też szereg przebojów z repertuaru m.in. Franka Sinatry i Elvisa Presleya . Śpiewały i grały swoje role trzy artystki : Monika Kamieńska , Emilia Kudra i Basia Kolasa wciągając publiczność w atmosferę pełną zabawy i dobrego nastroju . Wieczór piosenki amerykańskiej miał w piątek swą premierę i z tej okazji poczęstowano uczestniczących w nim widzów lampką czerwonego wina . Po występie część z nas miała okazję ustawić się do pamiątkowego zdjęcia z artystami Łódzkiego Teatru Piosenki i towarzyszącymi im muzykami . Również nasz czołowy fotograf Janusz Aleksandrowicz wykonał oprócz innych, fotografię całej grupy przed budynkiem ACIA . Już w niedzielę 13. marca br. spotkamy się w tym samym miejscu , aby wziąć udział w wieczorze piosenki francuskiej.

Włodzimierz Szafiński

autor zdjęć Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

 

 

Marsz zimowy

 

Wędrówki "Piekielnym Szlakiem"

Leszek Kurp - przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej w Żarnowie, zainicjował cykl wycieczek pieszych, które będą wiodły "Piekielnym Szlakiem". Chętni - członkowie żarnowskiego Oddziału PTTK i nie tylko, zamierzają w 2016 r. przemierzyć etapami cały szlak liczący dokładnie 258 km. Pierwszy etap z Żarnowa do Paradyża (12 km) pokonała ósemka piechurów w dniu 23. stycznia 2016r., następny etap planowany jest z Paradyża do Skórkowic w sobotę 13 lutego br. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Leszka tel. 510- 188- 763. Zapraszamy i zachęcamy, bo zgodnie z maksymą "Ruch to zdrowie".

autor zdjęć Cezariusz Szulc

galeria tutaj

 

 

Zlot turystów

 

Trwają przygotowania do VI Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Przyrodników PTTK "Przedbórz 2016", którego bezpośrednim organizatorem jest O/PTTK w Żarnowie z upoważnienia Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK w Warszawie.

Zlot odbędzie się w dniach 6 - 8maja 2016 r., a jego uroczyste rozpoczęcie nastąpi w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu, gdzie min. wystąpi Zespół Pieśni i Tańca "Dobroń". Prezentacja dr Piotra Wypycha pt. "Walory Przedborskiego Parku Krajobrazowego na tle Nadpilicznych Parków Krajobrazowych" będzie wykładem inaugurującym część merytoryczną zlotu. Impreza przeznaczona jest głównie dla instruktorów ochrony przyrody z różnych regionów Polski, którzy przyjadą do Przedborza, aby zapoznać się z naukowymi aspektami ochrony ojczystej przyrody, środowiska naturalnego, turystyki i edukacji, na obszarach przyrodniczo cennych w województwie łódzkim. Honorowy patronat nad zlotem przyjął burmistrz miasta Przedborza Miłosz Naczyński, natomiast komandorami zlotu będą Włodzimierz Szafiński - prezes ZO PTTK i Alicja Grabska - przewodnicząca Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody PTTK w Żarnowie. Wkrótce ukaże się na naszej stronie internetowej oraz na stronie KOP ZG PTTK szczegółowy program VI Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Przyrodników wraz z warunkami uczestnictwa.

Regulamin tutaj

Karta zgłoszenia tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

 

regulamin tutaj

 

 

Podsumowanie

 

Podsumowanie roku turystycznego 2015
w O/PTTK w Żarnowie

 

W sobotę 9. stycznia 2016 r. odbyło się w Domu Kultury w Żarnowie "Podsumowanie roku turystycznego 2015", które składało się z dwóch części: oficjalnej i integracyjnej. Pierwsza zgromadziła 66 osób reprezentujących władze lokalne, delegacja z Przedborza z burmistrzem miasta na czele ,dyrektorzy żarnowskich szkół oraz największa grupa to członkowie Towarzystwa i jego sympatycy.

Na spotkanie przybył prezes Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego kol. Tomasz Chadamik, prezesi Oddziałów PTTK w : Końskich kol. Wojciech Pasek, Pabianicach kol. Sławomir Szczesio , Sieradzu kol. Wiesława Sujecka i Wieruszowie kol. Rafał Dąbik, a także prezes naszego Koła Terenowego we Lwowie kol. Taras Czernienko wraz z małżonką. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Oddziału, a następnie przywitali uczestników: prezes żarnowskiego Oddziału i wójt gminy Żarnów . Odczytany został list gratulacyjny od Zarządu Województwa Łódzkiego podpisany przez wicemarszałka Artura Bagieńskiego. Prowadzenie imprezy powierzono młodym dziewczętom, laureatkom ogólnopolskiego konkursu krasomówczego w Legnicy. Prezes O/PTTK w Żarnowie przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności w 2015 r. którego ilustracją była prezentacja multimedialna przygotowana przez kol. Tatianę Kosylak. W związku z przypadającą w 2016 r. 110 rocznicą Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i ogłoszonym przez ZG PTTK Rokiem Krajoznawstwa Polskiego kol. Rafał Kozak przedstawił prezentację Odznaki krajoznawcze PTTK „. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznak i innych wyróżnień PTTK zasłużonym w pracy turystyczno - krajoznawczej członkom naszego Oddziału. Złotą Honorową Odznaką PTTK wyróżniono kol. Elżbietę Ciszek, Brązowe Honorowe Odznaki PTTK otrzymali kol. Magdalena Szołowska i kol. Rafał Kozak, brązową odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" otrzymał kol. Krzysztof Nawrocki, a Dyplomami PTTK " Za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa" uhonorowano: kol. Jerzego Grabarczyka, kol. Agnieszkę i Adama Grabowskich i kol. Jolantę Kantor. Były też dwa Dyplomy Honorowe PTTK "Za pomoc i współdziałanie " dla Nadleśnictwa Opoczno i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, a Dyplom Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK otrzymał kol. Wojciech Dziuba. Wręczone zostały również dyplomy oddziałowe koleżankom i kolegom: Januszowi Aleksandrowiczowi, Barbarze Kalinowskiej, Elżbiecie Karbownik, Annie i Zdzisławowi Paulińskim, Beacie Szewczyk i Małgorzacie Szewczyk. Trzy laureatki Ogólnopolskich Konkursów Krasomówczych w Legnicy: Marta Krzywkowska, Zuzanna Kołodziejczyk i Dominika Karpińska otrzymały oprócz dyplomów, puchary za godne reprezentowanie O/PTTK w Żarnowie i województwa łódzkiego na w/w konkursie. W ramach krótkiego programu artystycznego dziewczęta przedstawiły teksty krasomówcze: Zuzanna "Drogę do gwiazd", Dominika " Kwiatowe ogrody marzeń". Był czas na wystąpienia gości, z którego skorzystali m.inn. Prezes Oddziału w Końskich Wojciech Pasek oraz czteroosobowa grupa reprezentująca Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego. Wyprowadzenie sztandaru O/PTTK w Żarnowie zamknęło pierwszą, oficjalną część imprezy. Dzięki dziennikarce " Tygodnika Opoczyńskiego " Natalii Miszczyk obecnej na uroczystości, czytelnicy tej gazety mogli zapoznać się ze szczegółowym opisem tego ważnego wydarzenia z życia naszego Towarzystwa.

Włodzimierz Szafiński
 

Materiał video z części drugiej: Zabawa integracyjna już dostępny. Zapraszam do oglądania

Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

 

 

 

info

 

Podsumowanie roku 2015 już jest dostępne


 

Prezentacje przygotowała: Tatiana Kosylak

Montaż video Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

Życzymy miłego oglądania.

Administrator

 

 

 

Info

 

Kalendarz imprez 2016

kalendarz tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Gratulacje

 

Gratulacje
 

Szanowni Koledzy!

Bardzo się cieszymy z decyzji Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie o powołaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddziału w Żarnowie. Oferujemy pełną pomoc i życzliwość we wszystkich działaniach Waszej Komisji oraz życzymy "dobrego światła" na cały okres działalności Komisji i wiele radości z utrwalania przepięknych obrazów otaczającego świata.

Z pozdrowieniami Andrzej Danowski - Dyrektor CFK PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi

i

 

 

Komisja

 

 Komisje O/PTTK w Żarnowie
 

Do niedawna w Oddziale działały cztery komisje: Turystyki Pieszej, Ochrony Przyrody, Krajoznawcza i Kajakowa. Najstarszą z nich jest Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej powołana w 1997 r. Decyzją Zarządu Oddziału z dnia 21. września 2015 r. utworzono nową - Oddziałową Komisję Fotografii Krajoznawczej.

W jej skład weszły następujące osoby:

1. Janusz Aleksandrowicz - przewodniczący
2. Dariusz Banaszczyk - członek komisji
3. Grzegorz Brzozowicz - członek komisji
4. Stefan Grabski - członek komisji
5. Dawid Kosylak - członek komisji
6. Andrzej Rutkowski - członek komisji
7. Cezariusz Szulc - członek komisji
 

Wymienionym życzymy owocnej działalności i udanych zdjęć krajoznawczych

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA

Zostań Technikiem Mechanikiem

więcej informacji tutaj

REKLAMA
REKLAMA

Agnieszka Górka

INFO


stat4u
szablony stron