MAIN MENU
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-)

techlogik.otwarte24.pl

Zobacz ofertę.

Rabaty dla członków PTTK 

PTTK ŻARNÓW

 

Info

 

Kalendarz imprez na 2018 rok

kalendarz tutaj

 

 

Info

 

Regulamin XXI Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego 27. stycznia 2018r

regulamin tutaj

 

 

Info

 

Zakościele

galeria w przygotowaniu

 

 

Info

 

Brawo Ola


W dniu 8 grudnia br. w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego przy ulicy Senatorskiej w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowania i wręczenia dyplomów i nagród w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ Królowa Wisła”.

 Miło poinformować ,że wśród nagrodzonych znalazła się Aleksandra Kata , uczennica Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej a zarazem członkini szkolnego klubu PTTK należącego do Oddziału w Żarnowie.  Konkurs ogłoszony na początku 2017 roku został zorganizowany przez Komisję Środowiskową ZG PTTK , Centrum Turystyki Wodnej i Tyską Spółdzielnię Mieszkaniową „ Oskard” w Tychach. Na uroczyste podsumowanie konkursu Ola pojechała z opiekunką z ramienia PTTK Elżbietą Zając i rodzicami. Po części oficjalnej odbyła się wycieczka krajoznawcza po śródmieściu Warszawy ze szczególnym uwzględnieniu Starego Miasta. Gratulujemy uczennicy i jej opiekunce.

 

 

Info

 

Przyszli na spotkanie z Mikołajem

W sobotę 2 grudnia 2017 r. odbył się VIII Żarnowski Rajd z Mikołajem, impreza piesza ciesząca się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Pogoda sprzyjała wędrówce ,zimowa aura dodawała wędrówce swoistego kolorytu. Na starcie zjawiło się 141 uczestników , wśród których byli uczniowie szkół podstawowych z Białaczowa, Miedznej Drewnianej, Przedborza i Żarnowa oraz Gimnazjum w Białaczowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku. Ponad 20 osobową grupę stanowili opiekunowie SKKT – PTTK i rodzice wędrujący z dziećmi.

Trasa krótka, bo tylko 4 kilometrowa, wiodła od zajazdu „Patrol” przy drodze krajowej 74 przez Sielec do Żarnowa, gdzie w Domu Kultury czekały na młodych turystów paczki i inne atrakcje. Organizatorem rajdu był Oddział PTTK przy współpracy z Gminą i Gminną Biblioteką Publiczną w Żarnowie. Honorowy patronat nad imprezą objął wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki . O dekorację sali gdzie odbyło się zakończenie rajdu, zadbała Ewa Borończyk – kierownik GBP. W rolę Mikołaja wcielił się Hubert Szulc , śnieżynkami pomagającymi Mikołajowi były w/w Ewa Borończyk, Anna Stańczyk i Grażyna Szafińska.

Rajd nie tylko promował tradycje związane ze św. Mikołajem, promował także zdrowy tryb życia , turystykę pieszą jako formę czynnego wypoczynku oraz odznaki turystyki pieszej. Podczas zakończenia była okazja do wręczenia legitymacji członkowskich nowym członkom PTTK oraz zdobytych wcześniej odznak turystycznych. Legitymacje otrzymali : Marysia i Jadwiga Jakubowskie, Milena Bendkowska, Alicja Rudolf, Kacper Rek, Patrycja Pościk, Wiktor Maćkowski i Filip Podgrodzki. Odznaki „ Siedmiomilowe buty” zdobyli Łukasz Sielski i Maja Hejda z Białaczowa, popularne OTP wręczono Aleksandrze Rek i Aleksandrze Stefańskiej z Miedznej Drewnianej, Monice Reszelewskiej z Białaczowa oraz Amelii Ogłozie z Żarnowa, natomiast małą brązową odznakę turystyki pieszej otrzymała Maja Jóźwik z Białaczowa. Po ceremonii przekazania legitymacji i odznak , Mikołaj rozdał paczki ze słodyczami poszczególnym drużynom , ale przed ich wręczeniem grupy musiały zaśpiewać kolędę , co dodatkowo nawiązywało do polskiej tradycji przed świętami Bożego Narodzenia. Już na starcie rajdu, uczestnicy otrzymali okolicznościowe plakietki z Mikołajem a na koniec imprezy każde dziecko dostało dodatkowy upominek ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie. Pączki i napoje smakowały wyśmienicie po spacerze na świeżym powietrzu . Patrząc na zadowolone buzie dzieciaków można uznać imprezę za udaną. Na pożegnanie drużynom wręczono dyplomy uczestnictwa, drobnymi upominkami mikołajkowymi uhonorowano też opiekunów poszczególnych grup.

foto: Barbara Kalinowska

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Info

 

Po szkoleniu w Przedborzu

Realizując zadania Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego wynikające ze statutu, Oddział w Żarnowie przy współpracy z Porozumieniem Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego zorganizował w dniach 17 – 19 listopada br. szkolenie kadr turystycznych. Inauguracja nastąpiła w zabytkowym ratuszu w Przedborzu, gdzie zgromadzili się uczestnicy i wykładowcy. Gospodarz miasta, burmistrz Miłosz Naczyński przedstawił walory Przedborza i okolicy, a następnie dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi Andrzej Danowski zaprezentował „ Wybrane zabytki woj. łódzkiego”. Pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Artur Zieliński wygłosił referat pt. „ Atrakcyjność turystyczna woj. świętokrzyskiego” zaś z-ca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, dr Piotr Wypych mówił o naszych parkach krajobrazowych. Były też prezentacje dyrektora Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu dr Michała Chłopka „ Zagłębie Staropolskie; stare i nowe technologie w turystyce” oraz dr Mieczysława Żochowskiego „ Nazewnictwo miejscowe jako źródło wiedzy krajoznawczej”. W trakcie pobytu w ratuszu przedstawiciele Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie uhonorowali prezesa O/PTTK w Żarnowie medalem wybitym z okazji 65- lecia Komisji. Była też okazja do wręczenia dwóch złotych odznak turystyki pieszej Urszuli Jędrasik i Justynie Nicoś oraz brązowej kolarskiej odznaki kolarskiej Adamowi Boćkowi. Po kolacji kontynuowano zajęcia specjalistyczne w grupach kandydatów na przodowników turystyki pieszej, przodowników turystyki kolarskiej, instruktorów ochrony przyrody i instruktorów fotografii krajoznawczej. Wykładowcami byli : Stanisław Łuć i Mieczysław Żochowski z ramienia Komisji Turystyki Pieszej PTTK, Wojciech Pasek i Zygmunt Szmidt – przodownicy turystyki kolarskiej , Andrzej Wąsikowski – przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody PTTK i Andrzej Danowski – dyrektor CFK PTTK w Łodzi. W sobotę rano przyrodnicy udali się do siedziby Przedborskiego Parku Krajobrazowego, a pozostali szkolili się w salach konferencyjnych obok schroniska będącego bazą noclegową i żywieniową . Sekretarz Urzędu Gminy w Aleksandrowie Paweł Mamrot przedstawił prezentację multimedialną o historii i przyrodzie swojej gminy oraz współpracy samorządu terenowego z PTTK. Prezes O/PTTK w Żarnowie zapoznał uczestników szkolenia z odznaką krajoznawczą powiatu opoczyńskiego a także w 20 –minutowym wystąpieniu z głównymi działaniami Oddziału w całym 20 – leciu jego istnienia. Marcin Marciniewski – obecny szef PTTK w Kielcach w ramach egzaminu na instruktora krajoznawstwa regionu przedstawił „ Starożytne hutnictwo u podnóża Łysogór”. W niedzielę odbyły się egzaminy testowe w poszczególnych grupach specjalistycznych. Na egzamin kolarzy przyjechał wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Warszawie – Marek Koba. Po sprawdzeniu testów okazało się , że wszyscy uczestnicy, którzy przystąpili do egzaminów zaliczyli go z wynikiem pozytywnym.

fot: Marcin Polak

W grupie 13 kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej , jeden zdobył uprawnienia młodzieżowego PTP , 3 osoby uzyskało uprawnienia na województwo łódzkie , 3 osoby zdało egzamin na woj. świętokrzyskie , 2 osoby na woj. mazowieckie , po 1 osobie na woj. kujawsko – pomorskie, śląskie, opolskie i lubelskie. Egzamin na instruktora ochrony przyrody zdało 8 osób, 1 osoba na instruktora krajoznawstwa regionu , a 5 osób uzyskało zaświadczenia o szkoleniu dla instruktorów fotografii krajoznawczej.

fot: Janusz Aleksandrowicz

W szkoleniu wzięło udział 36 członków PTTK z oddziałów w Sieradzu, Kutnie, Łodzi, Pabianicach , Zduńskiej Woli i Żarnowie. Spoza woj. łódzkiego były osoby z Kielc, Radomia, Zabrza i Szczecina. W sobotę wieczorem na spotkanie integracyjne przybyli: poseł na Sejm RP Krzysztof Maciejewski, burmistrz Przedborza Miłosz Naczyński i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej Wojciech Karbownik. Uczestnicy szkolenia podkreślali dobrą atmosferę panującą w Przedborzu, ciekawą i różnorodną tematykę poszczególnych zajęć i profesjonalność wykładowców. Dzięki szkoleniu i uzyskanym wynikom przybyło wielu członków kadry turystycznej PTTK w naszym Towarzystwie.

Wyniki szkolenia członków O/PTTK w Żarnowie:

1. Miłosz Polak - zdany egzamin na Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej
2. Urszula Jędrasik - zdany egzamin na PTP II stopnia - woj.
świętokrzyskie
3. Czesław Szwedkowicz - zdany egzamin na PTP III stopnia - woj. świętokrzyskie
4. Grażyna Szafińska - zdany egzamin - II stopień PTP - woj. opolskie

5. Wojciech Dziuba - zdany egzamin - II stopień PTP - woj. lubelskie
6. Magdalena Polak - zdany egzamin na Instruktora Ochrony Przyrody
7. Hubert Szulc - zdany egzamin na Instruktora Ochrony Przyrody
8. Janusz Aleksandrowicz - ukończone szkolenie na Instruktora Fotografii Krajoznawczej

9. Justyna Nicoś - zdany egzamin na Instruktora Ochrony Przyrody

10. Marcin Polak -ukończone szkolenie na Instruktora Fotografii
Krajoznawczej
11. Adam Bociek - zdany egzamin na Przodownika Turystyki Kolarskiej

galeria 1 (fot: Janusz Aleksandrowicz) tutaj

galeria 2 (fot: Marcin Polak) tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Rajd o okazji Święta Niepodległości

Kolejną 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada uczcili turyści z łódzkiego i świętokrzyskiego uczestnicząc w rajdzie organizowanym przez dwa zaprzyjaźnione oddziały PTTK w Żarnowie i Końskich. XXI Rajd Niepodległości odbył się na dwóch trasach pieszych o długości 14 lub 8 km i zgromadził 266 wędrujących osób, w tym 141 z łódzkiego i 125 ze świętokrzyskiego . Oddział PTTK w Żarnowie reprezentowały drużyny ze szkół w Białaczowie, Bogdanowie, Bujnach, Gomulinie, Miedznej Drewnianej, Przedborzu i Żarnowie.

Była też cztero-osobowa rodzina z Piotrkowa Trybunalskiego. Świętokrzyskie reprezentowały drużyny ze szkół w Końskich, Zespołu Szkół w Rogowie oraz zuchy i harcerze z Krasnej. Wędrowali także turyści indywidualni. Na trasie XXI Rajdu Niepodległości towarzyszyła turystom iście jesienna pogoda : padał przelotny deszcz, grad, chwilami wychodziło słońce, obserwowaliśmy też na niebie wielobarwną tęczę. Meta rajdu znajdowała się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, gdzie na turystów czekało ognisko z kiełbaskami . Po posiłku odbyła się uroczystość zakończenia rajdu z dobrym programem artystycznym związanym z odzyskaniem niepodległości w wykonaniu miejscowej młodzieży szkolnej. Uroczystość połączona była z wręczeniem dyplomów i pucharów „Superpiechura Świętokrzyskiego” . Wyróżniono 88 osób, które przeszły w tym roku co najmniej 290 km tras turystycznych ujętych w specjalnym wykazie. Wśród nich znalazł się również członek PTTK z naszego Oddziału Wojciech Ścibiorek , który przeszedł 319 km. Jak zwykle uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe plakietki, a drużyny dyplomy uczestnictwa. Odbyło się również losowanie upominków na numery startowe. Uroczyste zakończenie imprezy prowadził prezes Oddziału PTTK w Końskich Wojciech Pasek , który niedawno wraz z prezesem Oddziału w Żarnowie odbierał wyróżnienie „Organizator godny polecenia” przyznane przez ZG PTTK w Warszawie.

galeria tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

"Oceanika i Park Miniatur"

W piątek 27 października 2017 r. Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował wycieczkę krajoznawczą p.n. "Oceanika i Park Miniatur". Obiekty te znajdują się w Kompleksie "Polana Świętokrzyska" w Chrustach k/ Zagnańska. Na wycieczkę pojechali uczniowie ze szkół podstawowych w Petrykozach, Skroninie i Żarnowie, było też kilka innych osób. Kierownikiem tej wyprawy był prezes Oddziału w Żarnowie natomiast opiekunkami poszczególnych grup były opiekunki szkolnych kół PTTK:

Alicja Grabska, Elżbieta Karbownik i Maria Grzybowska. W wycieczce wzięło udział łącznie 55 osób. Uczestnicy tej atrakcyjnej eskapady poznali w Oceanarium ponad 500 gatunków zwierząt żyjących w rzekach, morzach i oceanach na wszystkich kontynentach, w pobliskim parku zapoznali się z miniaturami najważniejszych zabytków architektury i techniki województwa świętokrzyskiego, a w końcu zwiedzili małe zoo, zwane "Brzozową Doliną". W drodze powrotnej - koło Zagnańska - uczniowie obejrzeli jedno z najstarszych drzew w Polsce ,pomnik przyrody dąb "Bartek". Mimo słoty - między przerwami w opadach - zaplanowany program udało się szczęśliwie zrealizować.

 

 

foto 1: Oliwia Pękala: galeria tutaj

foto 2: Alicja Grabska: galeria tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Nauczyciel Kraju Ojczystego

 

We wtorek 24 października br. odbyła się w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie, uroczystość związana z wręczeniem zaszczytnego tytułu i medalu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Wśród 23 osób otrzymujących to wyróżnienie znalazła się też nasza koleżanka Barbara Dukat, pełniąca przez wiele lat funkcję opiekuna klubu PTTK przy Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie. Barbara Dukat otrzymała w 2015 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej za aktywną pracę społeczną i zasługi w rozwoju szkolnego ruchu turystyczno – krajoznawczego.

foto źródło: tutaj

 

„Nauczyciel Kraju Ojczystego” to wyróżnienie honorowe nadawane przez Zarząd Główny PTTK w uznaniu szczególnych zasług związanych z prowadzeniem systematycznej minimum 10-letniej pracy związanej z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży. Pierwsze takie wyróżnienia wręczone zostały w 2011 r. W ponad 20 – letniej historii Oddziału PTTK w Żarnowie ten tytuł i medal wraz listem gratulacyjnym od Ministerstwa Edukacji Narodowej jest czwartym z kolei. Poprzednio otrzymali je: Włodzimierz Szafiński w 2011 r., Grażyna Szafińska w 2012 r. oraz Tatiana Kosylak w 2016r. W 2017 r. wyróżnienia wręczali : dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN Joanna Wilewska oraz wiceprezes ZG PTTK Roman Bargieł. Gratulujemy koleżance Barbarze Dukat i życzymy dalszych sukcesów w pracy społecznej.

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Info

 

Organizator Godny Polecenia

Pod takim hasłem odbywał się w bieżącym roku ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, który miał za zadanie wyłonić sprawdzonych, godnych polecenia, wiarygodnych organizatorów poszczególnych form turystyki aktywnej. Po analizie nadesłanych materiałów Komisja Konkursowa wyłoniła najlepszych organizatorów imprez nadając im tytuł i certyfikat „Organizator Godny Polecenia”.

Wręczenie certyfikatów nastąpiło podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych „ World Travel Show 2017” w Nadarzynie w niedzielę 22 października br. Wśród wyróżnionych certyfikatem znalazł się Oddział PTTK w Żarnowie, a certyfikat odebrał prezes Zarządu Oddziału Włodzimierz Szafiński.

Drugim podmiotem z woj. łódzkiego było wojskowe koło PTTK przy Klubie 32. Batalionu Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Łącznie Komisja Konkursowa nadała w skali całej Polski 21 certyfikatów „Organizatora Godnego Polecenia”. Takie samo wyróżnienie otrzymał zaprzyjaźniony z nami Oddział PTTK w Końskich, z woj. świętokrzyskiego, z którym po raz dwudziesto- pierwszy organizujemy wspólnie „ Rajd Niepodległości”.

foto: Wojciech Pasek PTTK Końskie

galeria tutaj

Grażyna Szafińska

 

 

Info

 

 

Zapraszamy do Rumunii

Od wielu lat Oddział PTTK w Żarnowie, dla swych członków i sympatyków organizuje oprócz imprez krajowych także wycieczki zagraniczne. Nasze grupy turystów zwiedziły już Albanię, Andorę, Austrię, Bośnię i Hercegowinę, Belgię, Bułgarię, Czarnogórę, Czechy, Chorwację, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Liechtenstein, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Macedonię, Niemcy, Norwegię, Portugalię, Rumunię, San Marino, Serbię, Słowację, Słowenię, Szwajcarię, Szwecję, Wielką Brytanię, Węgry, Włochy i Ukrainę. W niektórych krajach byliśmy wielokrotnie. W wakacje 2018 r. chcemy po raz kolejny odwiedzić Rumunię w dniach od 26 czerwca do 2 lipca następnego roku. Niedawno, bo w br. mieliśmy okazję zobaczyć źródła Dunaju, jednej z największych rzek Europy.

W Rumunii zobaczymy ujście rzeki uchodzącej trzema ramionami do Morza Czarnego i odbędziemy rejs po delcie Dunaju. Celami wycieczki będą również malowane cerkwie, wesoły cmentarz, wybrzeże morza, stolica kraju Bukareszt i Karpaty. W naszym wspólnym wędrowaniu odwiedzimy tradycyjne regiony kraju : Maramuresz, Bukowinę, Mołdawię, Dobrudżę, Muntanię i w drodze powrotnej przejedziemy przez Transylwanię. Rumunia jest jednym z nielicznych krajów Europy, gdzie wciąż żywy jest folklor . Spotkanie z tradycyjną muzyką odbędzie się w ramach planowanego „ wieczoru rumuńskiego”. Będziemy mieli też okazję podziwiać walory krajobrazowe, ciekawe zabytki architektury, folklor i piękną przyrodę. Wypróbowanym partnerem przy organizacji naszych wycieczek zagranicznych, jest od kilkunastu lat Biuro Podróży PTTK w Rzeszowie, które zapewnia min. dobrych przewodników, transport i proponuje ciekawe trasy do zwiedzania. Program przygotowany przez Rzeszów podajemy w załączeniu. Cena dla członka PTTK wynosi 1620 zł., dla sympatyka 1670 zł. Oprócz wymienionych kwot w złotówkach trzeba mieć ze sobą ok. 95 euro. Wpłaty na imprezę przyjmujemy od października 2017 r. do 25 maja 2018r. – najmniejsza kwota to 300 zł. Kolejność wpłat decyduje o miejscu w autokarze. Prosimy o rytmiczne wpłaty na konto bankowe O/PTTK w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej O/ Żarnów nr 29 8973 0003 0080 0801 4456 0001 z dopiskiem „ Rumunia”. Zapraszamy do udziału w wycieczce mając nadzieję, że spełni ona oczekiwania Państwa. Jednocześnie informujemy , że przyjmujemy wpłaty do wyczerpania limitu miejsc w autokarze.

harmonogram tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Info

 

Turyści z Żarnowa na zlocie w Kielcach

 

Zlot, którego pełna nazwa brzmi XVIII Ogólnopolski Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK , odbył się w tym roku w dniach od 13 do 15 października w Kielcach, a jego bezpośrednim organizatorem był Świętokrzyski Oddział PTTK przy współpracy z Komisją Środowiskową Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.

Członkowie Towarzystwa z Żarnowa uczestniczą od kilku lat w zlotach, z których ostatnie edycje były w 2015 r. w Szczyrku , a w 2016 r. w Tychach . Imprezy te dają możliwość wymiany doświadczeń, integracji turystów z różnych części Polski jak również poznania atrakcji turystyczno- krajoznawczych różnych regionów naszej Ojczyzny. Kielce zaproponowały uczestnikom, bliższe poznanie najważniejszych obiektów związanych z ochroną przyrody i tradycjami górnictwa na tym terenie. Samo usytuowanie bazy zlotowej – rezerwat krajobrazowy „ Karczówka” , kolejne dwa rezerwaty „ Wietrznia” i „ Kadzielnia” oraz Centrum Geoedukacji a także spacer dydaktyczną ścieżką geologiczno- górniczą w obszarze Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego przemawiają za tą koncepcją. Organizatorzy pokazali nam także miasto i jego zabytki skupione przede wszystkim w pobliżu Wzgórza Zamkowego , Rynku , pomniki i Park Miejski im. Stanisława Staszica. Ale zacznijmy od początku , od uroczystego otwarcia zlotu , które odbyło się w jednym z pomieszczeń klasztoru pallotynów na Karczówce, gdzie na wystawie misyjnej zgromadzono dary, jakie otrzymywał papież Jan Paweł II w czasie swych podróży po różnych kontynentach. W uroczystej inauguracji zlotu uczestniczyli min. były prezes i wiceprezes ZG PTTK Andrzej Gordon, przewodniczący Komisji Środowiskowej ZG PTTK Ryszard Kunce , dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki UM w Kielcach Jacek Kowalczyk i komandor zlotu Marcin Marciniewski ,będący aktualnym prezesem Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach. Po obiadokolacji odbyło się spotkanie integracyjne , podczas którego był czas nie tylko na dyskusje ale także na wspólne śpiewanie przy gitarze. Późnym wieczorem , zwiastującym pogodną noc można było ze wzgórza Karczówki oglądać oświetlone Kielce, a rano przed wycieczką Kielce w dziennym świetle oraz otaczające miasto pasma Gór Świętokrzyskich . W trakcie zwiedzania Centrum Geoedukacji na Wietrzni grupy zlotowe oglądały wystawę „Dzieje Ziemi” oraz w kinie 5D odbyły „Podróż do wnętrza Ziemi”. Po niedzielnym podsumowaniu obrad i oficjalnym zakończeniu zlotu , uczestnicy wykonali pamiątkowe zdjęcie i chętni udali się na pieszą wycieczkę wspomnianą wyżej ścieżką dydaktyczną, śladami dawnych wyrobisk pogórniczych związanych ze staropolskim górnictwem kruszcowym na terenie Kielecczyzny. Prowadził nas pomysłodawca tej trasy geolog Tymoteusz Wróblewski, członek Honorowy PTTK. Na trasie wędrówki spotkaliśmy liczne stanowiska geologiczne , pozostałości po dawnej kopalni rud ołowiu oraz kapliczkę gwarków. Przeszliśmy przez rezerwat Karczówka oraz dwie góry Dalnię i Grabinę. Wśród uczestników z różnych części Polski w zlocie wzięła udział ośmioosobowa reprezentacja O/PTTK w Żarnowie .Byli to : Stanisław Buczko, Anna Brzozowska, Danuta Głowa, Urszula Jędrasik, Sławomir Klauz, Czesław Szwedkowicz , Grażyna i Włodzimierz Szafińscy. Pamiątkami ze zlotu są metalowe odznaki z panoramą Kielc, koszulki zlotowe oraz materiały krajoznawcze . Wracając do domu zabraliśmy ze sobą pozytywne wrażenia z pobytu, na co mieli wpływ organizatorzy jak i świetne warunki pogodowe towarzyszące imprezie

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Info

 

Zakończenie sezonu kajakowego w żarnowskim PTTK

„Jesień na Pilicy” to impreza kajakowa zorganizowana w dniu 8 października br. przez Oddział PTTK w Żarnowie , która zamyka sezon 2017 r. Trasa spływu zaczęła się w miejscowości Trzy Morgi a kończyła w Sulejowie po przepłynięciu 18 kilometrów. Padające ostatnio ulewne deszcze spowodowały znaczne zwiększenie stanu wody na Pilicy, ale to nie przeszkadzało w żadnym stopniu płynącym kajakarzom.

Ze zgłoszonych wcześniej 23 chętnych, na starcie pojawiło się 18 osób a wśród nich oprócz turystów z Żarnowa i powiatu opoczyńskiego znaleźli się także przedstawiciele Sieradza i Piotrkowa Trybunalskiego. Spotkanie pozwoliło również na wręczenie dwóch legitymacji członkowskich PTTK nowo zapisanym : Piotrowi Lesiakowi i Radosławowi Jurczykowi. Tuż po spływie akces do PTTK zgłosili następni turyści. Spływ „ Jesień na Pilicy” był ósmą z kolei imprezą kajakową w 2017 r. w której uczestniczyli członkowie i sympatycy PTTK w Żarnowie.

Nasi kajakarze mogli poznać trasy wodne trzech rzek : Pilicy i jej dopływów Luciąży oraz Czarnej Malenieckiej. W ciągu bieżącego roku niektórzy przepłynęli 123 km. Kilka osób zdobyło Turystyczne Odznaki Kajakowe, a do najwytrwalszych kajakarzy w tym roku należą: Hubert Szulc, Iwona Grzybek, Monika i Janusz Aleksandrowicz, Piotr Lesiak, Cezariusz Szulc, Sławomir Klauz, Stanisław Gwiazda, Tadeusz Osiński, Ewa Wicherek i niżej podpisany.

Włodzimierz Szafiński

galeria tutaj

foto: Janusz Aleksandrowicz

 

 

Info

 

Wojewódzkie obchody

Światowego Dnia Turystyki

Światowy Dzień Turystyki został ustanowiony w 1979 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ. W Internecie możemy przeczytać, że „ obchody mają kształtować społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, zarówno w aspekcie kulturowym, politycznym i gospodarczym„. Stało się już tradycją, że Oddział PTTK w Żarnowie bierze udział w kolejnych latach w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki.

W tym roku odbyły się one w dniach od 29 września do 1 października br. w Piotrkowie Trybunalskim, a okazją do tego była też 800 rocznica nadania praw miejskich. Nasza 45- osobowa grupa, wzięła udział w obchodach w piątek 29 września. Tym razem w składzie byli młodzi turyści ze szkół podstawowych z Petryków i Żarnowa oraz z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, była również reprezentacja dorosłych członków Oddziału. Otwarcie obchodów nastąpiło w Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie z udziałem m.in. władz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, starostwa powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim i prezesa Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego itp. Do dyspozycji zorganizowanych grup byli przewodnicy miejscy oprowadzający po Piotrkowie trzema trasami: Traktem Wielu Kultur, Traktem Piwowarskim lub Traktem Filmowym. My wybraliśmy pierwszą z wymienionych tras zwiedzając m. in. zamek królewski ( muzeum) , wielką i małą synagogę, przechodząc obok kościoła farnego św. Jacka, dawnego zespołu klasztornego oo Jezuitów , kamieniczek mieszczańskich przy Rynku Trybunalskim, willi „Wanda”, zespołu dworca kolei warszawsko – wiedeńskiej itp. Na Rynku Trybunalskim przygotowano kilka stoisk z materiałami promocyjnymi , tutaj też serwowano dla uczestników piotrkowski żurek. Na zakończenie pobytu w mieście zwiedziliśmy cerkiew Wszystkich Świętych. Każdy z uczestników otrzymał od organizatorów tzw. paszport turystyczny zawierający opis Piotrkowa Trybunalskiego i poszczególnych obiektów godnych uwagi turysty. W paszporcie są miejsca do potwierdzeń pieczątką zwiedzanych miejsc jak również kupon uprawniający do wzięcia udziału w konkursie, w którym przewidziano losowanie upominków dla 10 osób.

 

foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

IV Rajd Rodzinny wokół Żarnowa
 

W ramach kolejnej edycji Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej ogłoszonej przez ZG PTTK w Warszawie, odbył się w dniu 23 września 2017r. rajd pieszy zorganizowany przez O/PTTK w Żarnowie. Jego nazwa nawiązuje do uczestniczących w nim wędrujących rodzin, najczęściej matek i ojców ze swoimi dziećmi. Ogółem było 14 matek, 2 ojców,1 babcia, 2 ciocie i 1 wujek, którzy towarzyszyli dzieciom. Z planowanych 200 osób, przybyło na start na parking przy szkole w Żarnowie 142 osoby, znacznie mniej niż się zgłosiło, co należy przypisać padającym od dłuższego czasu deszczom. Około godz. 10.00 długi wąż turystów ruszył na trasę rajdu , a wśród nich drużyny zorganizowane przez szkoły podstawowe w Białaczowie, Miedznej Drewnianej, Petrykozach, Przedborzu, Skroninie i Żarnowie.

Duża grupa rodziców wędrujących z dziećmi, wspomagała opiekunki reprezentujące poszczególne szkoły. Trasa rajdu liczyła 6 km i wiodła przez Paszkowice i Bronów do Żarnowa , gdzie w Domu Kultury odbyło się zakończenie imprezy. Przygotowaniem sali zajęła się Ewa Borończyk. Główną atrakcją zakończenia było losowanie upominków na numery startowe, poprowadzone przez Grażynę Szafińską i Marię Grzybowską. Za udział w rajdzie nagrodzono wszystkie czteroosobowe i trzyosobowe rodziny. Upominkami były min. gry planszowe, puzle, mapy, plecaki, koszulki odblaskowe, kolorowanki i inne gadżety. Każdy uczestnik otrzymał imienny certyfikat i okolicznościowy znaczek. Drużynom wręczył dyplomy prezes w towarzystwie członka Zarządu Oddziału Jacka Wojciechowskiego. Słowa podziękowania należą się opiekunkom SKKT – PTTK i nauczycielkom za zorganizowanie grup dzieci z poszczególnych szkół wraz z rodzinami. Część uczestników zbiera punkty do odznaki turystyki pieszej ,toteż jednej z nich Katarzynie Szołowskiej z Białaczowa, wręczono zdobytą wcześniej „popularną„ OTP. Pomimo siąpiącego deszczu na trasie, imprezę można uważać za udaną, patrząc na zadowolone twarze turystów pieszych.

 

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

Info

 

Tym razem popłynęli Czarną Maleniecką

Niedawno, bo 3 września br. O/PTTK w Żarnowie zorganizował spływ rzeką Luciążą, najdłuższym lewobrzeżnym dopływem Pilicy, natomiast w środę 20 września zorganizowaliśmy imprezę kajakową Czarną Maleniecką Rzeka jest najdłuższym prawobrzeżnym dopływem Pilicy, jej długość wynosi 85 km. Zapoznanie z rzeką pozwala uświadomić sobie ,jak wyglądały historyczne związki człowieka z wodą. Rzeka nawadnia liczne stawy rybne i zbiorniki zaporowe, w jej dolinie leżą dawne zakłady Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Energia rzeki wykorzystywana była do poruszania maszyn np. w Sielpi, Niekłaniu czy Maleńcu. Jej wody obracały też koła licznych młynów wodnych. W pogodne lato spływ niektórymi odcinkami rzeki, jest trudny ze względu na duże płycizny.

W wyniku obfitych opadów stan wody znacznie się podniósł. Kajaki zwodowane zostały w pobliżu mostu drogowego we wsi Borowiec, skąd uczestnicy spływu pomimo padającego deszczu mieli do pokonania 18 km trasy wodnej do Sulejowa. Większa część szlaku prowadziła po Czarnej, z Borowca przez Dąbrowę i Ostrów, następnie odcinkiem Pilicy przez Kurnędz do Sulejowa.

Spływ był trudny nie tylko z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, ale również poprzez liczne przeszkody w postaci zwalonych w rzece drzew, kamieni, jak i napotkanych dwóch małych elektrowni wodnych. Wymagało to wzmożonej uwagi i przenoszenia kajaków w trzech miejscac. Wśród dziesięciu kajakarzy, którzy zdecydowali się na przepłynięcie szlaku znalazł się Hubert Szulc mający za sobą wcześniej „zaliczoną„ trasę z Siedlowa do ujścia Czarnej, wpływającej do Pilicy w pobliżu wsi Ostrów. Doświadczenia z tamtego spływu pomogły bezpiecznie pokonać trasę, chociaż i tak nie obyło się bez wywrotek.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Po zdaniu kajaków w Sulejowie dwie osoby otrzymały wcześniej zdobyte Turystyczne Odznaki Kajakowe .Wręczono je Ewie Wicherek z O/PTTK w Sieradzu i Hubertowi Szulcowi z O/PTTK w Żarnowie. Czarna Maleniecka jest uroczą rzeką, jednak jej piękno przybladło nieco przy pochmurnym niebie. Z pewnością naszym kajakarzom uda się przepłynąć w następnym roku innym odcinkiem rzeki, co przy lepszej pogodzie niewątpliwie wpłynie również na bardziej pozytywne wrażenia estetyczne.

Włodzimierz Szafiński
 

Foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

 

 

 

Info

 

XIX Walny Zjazd PTTK

Zgodnie ze statutem PTTK co cztery lata odbywa się Walny Zjazd, który m.in. przyjmuje sprawozdania władz Towarzystwa, wybiera Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński PTTK oraz podejmuje uchwałę w sprawie głównych celów działalności na następną kadencję.

Jest też część uroczysta, w trakcie której wręczane są odznaczenia i nadawana godność Członka Honorowego PTTK wybitnym działaczom Towarzystwa. Można powiedzieć, że Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze jest organizacją znaczącą, bowiem posiada ponad 66 tys. członków skupionych w 300 oddziałach w kraju. Wśród delegatów na Zjazd, który odbył się w dniach 15 – 16 września br. w auli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, znalazło się też 7 osób reprezentujących woj. łódzkie, w tym 3 z powiatu opoczyńskiego: Tatiana Kosylak i Włodzimierz Szafiński z O/PTTK w Żarnowie oraz Halina Kaftan z O/PTTK w Opocznie. XIX Walny Zjazd PTTK nadał 30 osobom z całej Polski godność Członka Honorowego, najwyższe wyróżnienie Towarzystwa a w tej grupie znalazł się prezes O/PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński.

galeria tutaj

 

 

Info

 

Regulamin X Jubileuszowego Rajdu

„Śladami Kazimierza Wielkiego i Królewskich Denarów”
30. września 2017r. ( sobota )
 

regulamin tutaj

 

 

Info

 

Komunikat organizacyjny Porozumienia

komunikat tutaj

 

 

Info

 

Spływ kajakowy Luciążą.

Od czerwca do września 2017 r. w działalności Oddziału PTTK w Żarnowie dominuje turystyka kajakowa. W tym okresie odbyło się 5 spływów rzeką Pilicą, a w niedzielę 3 września br. zorganizowaliśmy spływ kajakowy Luciążą na trasie Kłudzice – Przygłów – Murowaniec.

Ze zgłoszonych 22 osób na starcie przy moście w Kłudzicach stawiło się 16 kajakarzy , gotowych pomimo niekorzystnych prognoz pogodowych, przepłynąć tą urokliwą rzeką. Przed wejściem do kajaków uczestnicy imprezy wysłuchali instruktażu o pływaniu rzeką, w której leżą powalone drzewa, czyhają podwodne przeszkody w postaci kamieni czy pni. Naszym przewodnikiem po Luciąży był instruktor turystyki i rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Marcin Suszka.

Luciąża jest rzeką bardzo malowniczą , meandrującą wśród łąk i lasów, a pod koniec płynącą między gęstymi trzcinami , na trasie spotkać można przełomy z wysokimi piaszczystymi brzegami. W przeszłości nad brzegami zlokalizowane były liczne młyny i tartaki wodne wykorzystujące wartki nurt rzeki. Dla naszych kajakarzy spływ był kolejnym sprawdzianem umiejętności, bo Luciąża jest rzeką piękną ale wymagającą . Obyło się bez wywrotek i innych trudnych sytuacji na wodzie, co świadczy już o pewnym doświadczeniu kajakarzy. Dziesięciokilometrowy dystans przepłynęliśmy w 2 godziny i 13 minut kończąc trasę przy ujściu Luciąży do Pilicy przy Zalewie Sulejowskim . Warto podkreślić, że w trakcie spływu pogoda okazała się bardzo łaskawa, nie spadła kropla deszczu. Deszcz towarzyszył w drodze powrotnej do Sulejowa, gdzie na parkingu stały nasze samochody. Wśród osób płynących z nami Luciążą znaleźli się też trzej reprezentanci Oddziału PTTK w Sieradzu, chętnie biorących udział w naszych imprezach kajakowych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki, a Sławomir Klauz i Hubert Szulc z O/PTTK w Żarnowie odebrali zdobyte wcześniej Turystyczne Odznaki Kajakowe.

galeria 1 tutaj (foto: Janusz Aleksandrowicz)

galeria 2 tutaj (foto "KajMar" Marcin Suszka)


Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Jeszcze raz kajakiem po Pilicy

Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował w piątek 25 sierpnia br. kolejny spływ kajakowy rzeką Pilicy. Tym razem 10 km trasa wiodła z Białej przez Ostrów, Kurnędz do Sulejowa . Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła kajakarzom , którzy płynąc mijali po drodze wędkarzy i letników odpoczywających przy brzegach rzeki. Po zdaniu kajaków , uczestnicy przeszli na teren wypożyczalni sprzętu pływającego, gdzie nastąpiło podsumowanie imprezy i wręczenie wcześniej zdobytych „popularnych” Turystycznych Odznak Kajakowych PTTK. Warunkiem ich przyznania jest przepłynięcie kajakiem 100 km trasami wodnymi.

Odznakami wyróżniono Monikę i Janusza Aleksandrowiczów, Iwonę Grzybek i Stanisława Gwiazdę, wręczającymi byli prezes ZO PTTK w Żarnowie w towarzystwie instruktorów turystyki i rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Jolanty i Marcina Suszków. Uczestnicy spływu mieli okazję wysłuchać pogadanki o kajakarstwie nizinnym i górskim , imprezach kajakowych w regionie i Polsce oraz o zasadach zdobywania odznak turystyki kajakowej.

Podczas spotkania powstał pomysł zrealizowania następnej imprezy , tym razem spływu kajakowego Luciążą. Rzeka jest największym dopływem Pilicy, płynie ze Wzgórz Radomszczańskich przez Równinę Piotrkowską i uchodzi do Zalewu Sulejowskiego. Naszym zamiarem jest przepłynięcie 10 km trasy w dniu 3 września z Kłudzic do Murowańca. Impreza będzie symbolicznym zakończeniem sezonu kajakowego w 2017 r. w Oddziale PTTK w Żarnowie.

galeria tutaj (foto: Janusz Aleksandrowicz)

 Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

Kajakiem przez Zbiornik Sulejowski

Wśród członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie, oprócz turystyki pieszej dużą popularnością cieszy się turystyka kajakowa. Od 2010 r. organizujemy spływy rzeką Pilicą, a kilkanaście osób przepłynęło już 100 i więcej kilometrów szlakami wodnymi. W bieżącym roku zorganizowaliśmy w czerwcu Spływ Polsko – Słowacki na trasie Krzętów – Przedbórz , w połowie lipca wzięliśmy udział w spływie przygotowanym przez Urząd Gminy w Aleksandrowie z Łęgu Ręczyńskiego do Ostrowa, a następnie w ostatnią sobotę lipca płynęliśmy z Domaniewic do Tomczyc w ramach IX Żarnowskiego Spływu Rzeką Pilicą . Czwartą imprezą wodną w tym roku był spływ z Sulejowa przez Zalew Sulejowski do Bełchatowskiej Wioski Żeglarskiej w Zarzęcinie ( 12km). Pomimo niezbyt optymistycznych prognoz pogody, w sobotę 19 sierpnia zgłosiło się na miejscu wodowania kajaków w Sulejowie 29 osób, nie tylko członków z O/PTTK w Żarnowie, ale także turystów z Łodzi, Bydgoszczy ,Sieradza i Piotrkowa Trybunalskiego.

Komandorem na tej imprezie był doświadczony kajakarz, przodownik turystyki kajakowej PTTK i instruktor Polskiego Związku Kajakowego Marcin Suszka. Po krótkim instruktażu popłynęliśmy w stronę Zalewu Sulejowskiego .Tu odczuć można było różnicę między pływaniem rzeką i zalewem , boczna fala zmuszała do większej uwagi przy sterowaniu kajakiem. Pojawiły się na wodzie stada kaczek , jak również łabędzie . Po pewnym czasie po naszej lewej stronie zobaczyliśmy przystanie jachtowe, pola namiotowe i kempingi oraz inne zabudowania Barkowic Mokrych. Na zbiorniku widać było pływające jachty, łodzie, a przy brzegach wędkarzy i letników. Po blisko dwóch i pół godziny wiosłowania wylądowaliśmy w Zarzęcinie, gdzie w tawernie „Korsarz” można było odpocząć po trudach zmagania z wodą ,coś zjeść i wypić uzupełniając zasoby energii. Przy okazji obserwowaliśmy rozpoczęte regaty na zalewie. Na szczęście dla nas, zapowiadany w sobotę deszcz zaczął padać dopiero po zakończonym spływie i towarzyszył nam w drodze do domu. Kolejny spływ kajakowy zorganizowany przez O/PTTK w Żarnowie przysporzył jego uczestnikom dalszych doświadczeń w turystyce wodnej, umocnił więzi koleżeńskie, a także dał 12 punktów do turystycznej odznaki kajakowej. Pierwsza część trasy przez Zbiornik Sulejowski została pokonana, a w przyszłym roku planujemy pokonanie szlaku wodnego z Zarzęcina do Smardzewic , gdzie znajduje się zapora zbiornika.

galeria 1  tutaj (foto: Janusz Aleksandrowicz)

galeria 2 tutaj (foto: "KajMar" Marcin Suszka)
 


Włodzimierz Szafiński
 

 

Info

 

Wycieczka krajoznawcza
„Śląsk Opolski”
 

Poznawali Śląsk Opolski

W ramach działalności programowej Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował wycieczkę krajoznawczą „ Śląsk Opolski” , której głównym celem było poznanie trzech miast : Brzegu, Opola i Namysłowa. W imprezie odbytej w sobotę i niedzielę 12 i 13 sierpnia br. wzięło udział 43 członków i sympatyków żarnowskiego PTTK. Brzeg, leżący nad Odrą należy niewątpliwie do najciekawszych miast Opolszczyzny i znany jest przede wszystkim z zamku, w którym obecnie znajduje się Muzeum Piastów Śląskich. Jego wieża bramna to jedno z najwybitniejszych dzieł polskiego renesansu , a zamek zyskał przydomek „Śląskiego Wawelu”. Elementami wieży są: herb króla Zygmunta Augusta, galeria 24 płaskorzeźb popiersi władców polskich i książąt śląskich oraz naturalnej wielkości figury księcia Jerzego II Wilhelma i jego żony Barbary. Wraz z miejscowym przewodnikiem turystycznym zwiedziliśmy najpierw zamek , a później barokowy kościół Świętego Krzyża i ratusz miejski. Renesansowy ratusz jest ozdobą rynku , jego wnętrze kryje dwie reprezentacyjne sale : Małą Stropową i Dużą Stropową obie z XVIII w. W Sali Rajców zachowały się oryginalne szafy ozdobione barokowymi malowidłami , na suficie przedstawione są cechy ludzkiego charakteru. Następnym zwiedzanym miastem było Opole – stolica województwa. Dzieje Opolszczyzny poznaliśmy w Muzeum Śląska Opolskiego , szczególnie oglądając dwie wystawy stałe pt. „Pradzieje Opolszczyzny” i „Opole- gród ,miasto, stolica regionu”. Odwiedziliśmy także , będącą częścią muzeum „Kamienicę Mieszczańską„. Po wyjściu z muzeum rozpoczęło się zwiedzanie miasta w towarzystwie przewodniczki z miejscowego PTTK. Kościół na Górce, wzgórze św. Wojciecha, otoczenie Uniwersytetu Opolskiego, a później kościół św. Trójcy przy zakonie franciszkanów z mauzoleum Piastów Opolskich to kolejne poznawane obiekty. W rynku dominuje budynek ratusza z 1936 r. wzorowanego na florenckim Pallazzo Vecchio , który wybudowany został w miejsce dawnego z XIV w. , wokół rynku znajdujemy późnogotyckie i renesansowe kamienice mieszczańskie. Najwyższą świątynią Opola jest katedra Świętego Krzyża w pobliżu rynku , w której zobaczyć można płytę nagrobną ostatniego Piasta opolskiego Jana Dobrego. Na uwagę zasługują także brązowe drzwi do katedry z rzeźbami ważnych postaci z historii Opola. Nad kanałem Młynówka rozciąga się malownicza „Opolska Wenecja”, stąd widać również Wieżę Piastowską będącą pozostałością po rozebranym przez Niemców zamku. Wieża stanowi tło dla amfiteatru , w którym odbywały się Festiwale Polskiej Piosenki. Warto podkreślić , że w tym roku Opole obchodzi 800 lat od nadania praw miejskich.

Pierwszy, bogaty w treści krajoznawcze dzień wycieczki zakończył się noclegiem w dwóch hotelach „ Polonia „ i „ Zorza” w Namysłowie. Hotele położone są obok siebie w pobliżu zachowanej czternastowiecznej Bramy Krakowskiej stanowiącej element murów obronnych. Szczegółowe zwiedzanie miasta zostawiliśmy na niedzielę , ale niektórzy turyści odbyli wieczorny spacer do centrum jeszcze w sobotę. Położony nad Widawą Namysłów uzyskał prawa miejskie w 1249 r. i poszczycić się może licznymi zabytkami świadczącymi o swej bogatej historii. Osobliwością zachowanych we fragmentach murów miejskich są specjalne przepusty dla rzeki opływającej od północy Namysłów. Miasto zwiedzaliśmy z panią archeolog z Namysłowskiego Ośrodka Kultury , która zapoznała nas zarówno z ciekawą przeszłością i dniem dzisiejszym jak również z zabytkami Namysłowa. Dominującą budowlą w rynku jest gotycki ratusz , obok niego fontanna, wokół rynku liczne zabytkowe domy z XVI- XIX w. Obok rynku wznosi się kościół św. Piotra i Pawła . Jest to trójnawowa świątynia z imponującymi oknami barokowym wystrojem . Jest też w Namysłowie Muzeum Techniki Młynarskiej , a przy ul. Chrobrego kościół i klasztor franciszkanów powstały w średniowieczu i zamek zajęty dziś przez browar, jeden z najstarszych w Europie. Zwiedzanie Namysłowa zakończyliśmy w Izbie Regionalnej z ciekawą wystawą archeologiczną . Oddział PTTK przygotował dla uczestników wycieczki pamiątkową plakietkę oraz długopis z nadrukiem przypominającym , że impreza odbyła się w jubileuszowym 20 roku od powstania Towarzystwa w Żarnowie.

galeria dzień 1 tutaj (foto Janusz Aleksandrowicz)

galeria dzień 2 tutaj (foto Janusz Aleksandrowicz)

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

Info

 

IX Żarnowski Spływ Kajakowy

 

Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła w sobotę 29 lipca br. uczestnikom spływu kajakowego rzeką Pilicą, zorganizowanego przez Oddział PTTK w Żarnowie. Wśród 42 turystów- kajakarzy największą grupę stanowili mieszkańcy Opoczna, ale były też osoby z Łodzi, Sieradza, Końskich i oczywiście z Żarnowa. Tegoroczna 20 kilometrowa trasa wiodła z Domaniewic przez Nowe Miasto nad Pilicą, Gostomię do Tomczyc.

Po wylądowaniu w Tomczycach uczestnicy spotkali się na polu biwakowym, gdzie mogli odpocząć po trudach wiosłowania, spożyć kiełbasę z rożna, wypić kawę czy herbatę oraz porozmawiać o wrażeniach z imprezy na wodzie.

Zgodnie z regulaminem odbył się tutaj test wiedzy o Pilicy, w którym najlepszy wynik 23pkt. na 25 możliwych uzyskał Cezariusz Szulc ( I miejsce), II miejsce przypadło Krzysztofowi Górze, III i IV miejsca zdobyli Anna Lesiak i Arkadiusz Pacek. W/w otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez organizatora. Żarnowski spływ kajakowy rzeką Pilicą odbył się po raz dziewiąty, z czego osiem odcinków przebiegało po woj. łódzkim , obecny po woj. mazowieckim.

Następny etap w 2018 r. planowany jest na trasie z Tomczyc do Białobrzegów płynąc w stronę Wisły do której dopłyniemy w 2020 r. Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku Oddział PTTK w Żarnowie wykonał pamiątkowe plakietki dla uczestników spływu.

Galeria 1 tutaj (foto: Janusz Aleksandrowicz)

Galeria 2 tutaj (foto: Barbara Kalinowska)

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Wycieczka

 

Wakacyjna podróż po Europie z PTTK Żarnów

Obok wycieczek krajowych po regionie i Polsce , Oddział PTTK w Żarnowie organizuje każdego roku dla swych członków i sympatyków wyjazdy zagraniczne. Tegoroczna wyprawa odbyła się w dniach od 30 czerwca do 8 lipca, a jej celem były Szwajcaria, Liechtenstein, Niemcy i Północne Włochy. Zahaczyliśmy także o Austrię, bowiem pierwszy nocleg dla grupy był w alpejskiej miejscowości Wald am Arlberg w uroczym, wybudowanym w stylu tyrolskim pensjonacie, tuż przy granicy z jednym z najmniejszych państw Europy- Liechtensteinem. Turyści i sympatycy żarnowskiego PTTK tworzyli 36 osobową ekipę, uzupełnieniem pełnego 50 osobowego składu byli turyści m.in. z Rzeszowa, Wrocławia i Tarnowa. Wycieczka zlecona została do realizacji pod koniec ub. roku do Biura Podróży PTTK w Rzeszowie, z którym Żarnów współpracuje od kilkunastu lat. Po pierwszym noclegu w Austrii udaliśmy się do głównego ośrodka turystycznego a zarazem stolicy państwa Liechtenstein , Vaduz. Nad miastem góruje książęcy zamek z przełomu XIII i XIV w. w pobliże którego można dojść, ale niestety nie można go zwiedzać . Spacer po głównej ulicy nowoczesnego miasta, zdjęcia i już dalsza podróż do Szwajcarii, po przekroczeniu granicy na Renie. Schaffhausen , Stein am Rhein , Neuhausen, Zurych, Lucerna i Sant Moritz to miejscowości przez nas zwiedzane i podziwiane. Odbyliśmy także podróż statkiem po Renie i panoramiczną koleją górską „ Bernina – Express” .

 

Duże wrażenie robi na turystach wodospad , a właściwie wodospady na Renie , nazywane „ Europejską Niagarą „. Wodospad powstał ok. 15 tys. lat temu i stanowi cud natury , woda spada z wysokości 23 metrów , na sekundę potrafi przepłynąć nawet do 700 tys. litrów. Jest to niewątpliwie największy równinny wodospad Europy. Niezwykle urokliwe miasteczko pełne średniowiecznych zabytków i kwiatów to Stein am Rhein . Spotykamy tu resztki murów obronnych, bram , ale nade wszystko dużo budowli na których znajdują się barwne freski. Schaffhausen, zwana u nas Szafuzą jest stolicą jednego z kantonów, ma wiele zabytków m.in.: bazylikę romańską z XII w., klasztor benedyktynów, domy mieszczańskie z różnych okresów rozwoju miasta. Zurych jest największym miastem Szwajcarii, a pod główną ulica miasta kryje skarbce bankowe. Najpierw był osadą celtycką , twierdzą i miastem rzymskim, a następnie grodem Alemanów i rezydencją karolińską. W 853 założono tu opactwo benedyktyńskie, w XVI w. Zurych był aktywnym ośrodkiem reformacji ( Ulrich Zwingli). Na wieży kościoła św. Piotra jest zamontowana największa tarcza zegarowa w Europie, a w katedrze zobaczyć można witraże Marca Chagalla. Nad jeziorem Czterech Kantonów leży Lucerna znana ze średniowiecznych zabytków architektury, są tu dwa mosty pokryte drewnianymi dachami , na starówce XV w. kamienice pokryte okazałymi freskami, fragmenty obwarowań miejskich, bramy i wieże obronne. W Lucernie znajduje się jeden z najbardziej znanych pomników – „ Śpiącego Lwa”. Jezioro Bodeńskie jest jednym z najbardziej znanych miejsc w Europie . Zwiedzaliśmy tu dwie wyspy Reichenau i Mainau należące do Niemiec. Wyspa Reichenau wpisana została na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Mainau nazywane jest wyspą kwiatów ze względu na kwitnące ogrody, rosną na wyspie rośliny egzotyczne , monumentalne drzewa, w pawilonie z tropikalną roślinnością latają motyle. Ten niezwykły cud natury tworzył przez 72 lata szwedzki książę , który osiedlił się na wyspie . Wielką atrakcją turystyczną jest przejazd kolejką „ Bernina – Express”, którą jechaliśmy z uzdrowiska o światowej sławie Sankt Moritz w Szwajcarii do Torino we Włoszech. Kolejka wspina się na wysokość 2253 metrów n.p.m. , a podróżujący mogą cieszyć się panoramą szczytów i dolin , m.in. widokiem lodowców zalegających górne partie Alp i górskich jezior. We Włoszech zwiedzaliśmy Mediolan , drugie co do wielkości miasto Italii, pełniące funkcję stolicy mody europejskiej , a w nim zamek Sforzów, XV wieczną katedrę z oryginalnym obrazem Leonardo da Vinci „ Ostatnia wieczerza”. Stąd przejechaliśmy do Werony , miasta Romea i Julii, bardzo ciekawym obiektem jest rzymski amfiteatr z 30 tys. miejsc , wykorzystywany obecnie jako scena dla spektakli teatralnych .

Następny punkt to Padwa ze słynnym uniwersytetem na którym studiowali znani Polacy: Mikołaj Kopernik i Jan Kochanowski . Miasto znane z XIII w. bazyliki św. Antoniego wybudowanej w stylu gotyckim, a następnie przebudowanej w renesansie i baroku. Najstarsza XIII w. willa to Della Regione, jest tu też kilka kościołów i innych zabytków. Ostatni dzień pobytu we Włoszech był okazją na relaks nad Adriatykiem, gdzie spędziliśmy pierwszą część na kąpielach słonecznych i wodnych, a wczesnym popołudniem popłynęliśmy statkiem do Wenecji . Oprowadzała nas po mieście przewodniczka, Włoszka mówiąca po polsku, która jest absolwentką wydziału polonistyki miejscowego uniwersytetu. Wenecja odegrała znaczną rolę w historii kontynentu. Z czasów jej największej świetności zachowało się centrum miasta z placem św. Marka i najważniejszymi budowlami weneckimi. Pałac Dożów z dwupoziomowymi arkadami, Pallaco Grassi, kościół św . Marka , słynne mosty: Rialto i Westchnień, zabudowa wąskich uliczek to tylko część zabytków miasta. Niepowtarzalny klimat tworzą kanały i pływające po nich gondole z turystami . Jest to miasto w którym w ub. roku było 30 milionów turystów z całego świata , a ceny są wielokrotnie wyższe niż na lądzie. Wyjazd na tegoroczną wycieczkę zagraniczną był dla naszych członków i sympatyków imprezą ciekawą i udaną, pełną atrakcji i pozwalającą na bliższe poznanie następnego fragmentu Europy.

galeria  tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Konferencja popularno – naukowa i spływ kajakowy

Kolejnym dowodem dobrej współpracy O/PTTK w Żarnowie z gminą Aleksandrów, była odbyta w dniu 14. lipca br. sesja popularno – naukowa pt. „ Turystyczna gmina Aleksandrów” oraz zorganizowany przez tę gminę spływ kajakowy 15.lipca br. z udziałem kajakarzy zgłoszonych przez żarnowski oddział. Konferencja, która miała miejsce w świetlicy wiejskiej w Siucicach zgromadziła 84 osoby zainteresowane problematyką regionalną. Oprócz wymienionych wcześniej UG w Aleksandrowie i O/PTTK w Żarnowie, współorganizatorem tego krajoznawczego spotkania było także Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego. Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników przez sekretarza gminy Pawła Mamrota, a następnie przedstawienia regulaminu turystyczno – krajoznawczej odznaki gminy Aleksandrów przez prezesa O/PTTK w Żarnowie Włodzimierza Szafińskiego. Kanon krajoznawczy gminy, zaprezentował w swym wystąpieniu w/w sekretarz a „Walory przyrodniczo – kulturowe Sulejowskiego Parku Krajobrazowego „ przedstawił zebranym dr Piotr Wypych – zastępca dyrektora Zespołu Łódzkich Parków Krajobrazowych. Prezes Stowarzyszenia „Dolina Pilicy„ Bronisław Helman omówił temat „ Rzeka Pilica jako atrakcja turystyczna na obszarze działania LGD”, zaś Wiktor Pietrzyk z Muzeum Regionalnego w Opocznie przygotował prezentację „Militarne formy sakralne. Krzyże i kapliczki – niemi świadkowie historii”. Kolejnym prelegentem był wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki z tematem „Diabla Góra jako atrakcja turystyczna gminy Aleksandrów i Żarnów„. O drugiej ważnej rzece w gminie (poza Pilicą) mówił dr Piotr Wypych , przedstawiając prezentację „ Rzeka Czarna – piękna i tajemnicza, ale wciąż nie odkryta”. W końcowej części konferencji wystąpił Jacek Ziętek z Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim wygłaszając referat „ Stanowiska archeologiczne i nowe odkrycia na terenie gminy Aleksandrów”. Wśród gości na konferencji znaleźli się: Adam Grabowski – dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, Bożena Kołtunowska – dyrektorka ZSZ w Żarnowie, Bożena Salamaga – dyrektorka SP w Aleksandrowie, Wojciech Pasek – prezes O/PTTK w Końskich, Anna Zaborowska – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół gminy Aleksandrów, Paweł Pietkowski – prezes Klubu Przyrodników działającego przy O/PTTK Łódź- Polesie. Uczestnicy konferencji otrzymali od organizatorów materiały promocyjne: Kanon krajoznawczy gminy Aleksandrów, okolicznościowy znaczek, notes i długopis z nadrukiem. Gmina wykonała baner, była też pieczątka konferencyjna. Na przerwę kawową panie z Koła Gospodyń w Siucicach przygotowały słodki poczęstunek.

Referaty przygotowane na konferencję spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników i miały w dużej mierze charakter multimedialny. Po wyczerpaniu programu , po ponad trzech godzinach sekretarz gminy Aleksandrów i prezes O/PTTK w Żarnowie dokonali podsumowania i zamknęli obrady. Następnego dnia w sobotę 15. lipca gmina Aleksandrów zorganizowała spływ kajakowy rzeką Pilicą na który zaprosiła min. kajakarzy z PTTK. W spływie wzięło udział prawie 100 osób, głównie mieszkańców gminy, było też 26 osób reprezentujących żarnowski oddział PTTK. Trasa wiodła z Łęgu Ręczyńskiego przez Trzy Morgi, Białą do Ostrowa( 18 km). Pogoda sprzyjała kajakarzom i pozwalała na spokojne podziwianie przyrody tego fragmentu Pilicy. Na zakończenie, po zdaniu kajaków uczestnicy spotkali się na śródleśnej polanie, gdzie przygotowany był turystyczny poczęstunek. Dwa dni spędzone na terenie sąsiadującej z Żarnowem gminie Aleksandrów utwierdziły nas w przekonaniu, że każdy z regionów ma wiele nieodkrytych atrakcji, godnych bliższego poznania.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

Spotkanie z turystami ze Słowacji

Kontakty turystów z Oddziału PTTK w Żarnowie z Klubem Słowackich Turystów „Manin” mają już 16 letnią historię. W dniach 9 – 11 czerwca br. gościliśmy w Przedborzu 24 osobową grupę naszych południowych przyjaciół, którzy wraz z turystami polskimi uczestniczyli w dwóch imprezach turystyczno- krajoznawczych: XIII Rajdzie Polsko – Słowackim oraz spływie kajakowym rzeką Pilicą. Oprócz w/w odbyły się dwa spotkania integracyjne tzn. „ Wieczór Słowacki „w piątek i „Wieczór Polski” w sobotę. Rajd Polsko – Słowacki rozpoczął się w sali konferencyjnej od powitania przez burmistrza Przedborza, po czym uczestnicy obejrzeli dwie prezentacje multimedialne jedną o Przedborskim Parku Krajobrazowym, drugą o Przedborzu i Ziemi Przedborskiej . Przed wyjściem na 5km trasę Przedbórz – Miejskie Pola- Przedbórz rozdano okolicznościowe plakietki. W rajdzie oprócz Słowaków wzięły udział drużyny z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Żarnowie. W sumie 77 osób zaliczyło przejście piesze, po którym w tej samej sali konferencyjnej odbył się konkurs krajoznawczy o Słowacji, w którym uczestniczyło 5 osób.

Jury konkursu stanowili przedstawiciele Klubu Słowackich Turystów, uczestnikami byli Polacy. I miejsce zajęła Dominika Karpińska z SKKT – PTTK przy Gimnazjum w Żarnowie, II miejsce Jakub Auguścik z SKKT- PTTK przy ZSG w Przedborzu, dwa równorzędne III miejsca przypadły Miłoszowi Polakowi z Żarnowa i Michałowi Łataczowi z Przedborza. Drużynom uczestniczącym w rajdzie wręczono dyplomy, a następnie w stołówce schroniska w Przedborzu poczęstowano rajdowców smaczną grochówką. Dzieci i młodzież szkolna udali się do domów, a około godz. 18 .00 rozpoczął się „Wieczór Słowacki„ na który przybyli min. poseł na Sejm RP Krzysztof Maciejewski , burmistrz Przedborza Miłosz Naczyński, z-ca dyrektora Zespołu Łódzkich Parków Krajobrazowych dr Piotr Wypych, przedstawiciel Przedborskiego Parku Krajobrazowego Witold Sobolewski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przedborskiej Wojciech Karbownik, delegacja turystów z Oddziału PTTK w Żarnowie i oczywiście goście ze Słowacji. Oprócz degustacji potraw regionalnych, rozmów przyjaciół z obu stron, śpiewano przy akompaniamencie akordeonu piosenki, których melodie i słowa większość naszych turystów poznała na wyjazdach do Słowacji. Byli też słowaccy gitarzyści, umilający swą grą i śpiewem wspólne biesiadowanie. W sobotę po śniadaniu odbył się spływ kajakowy Pilicą na 18 km trasie z Krzętowa do Przedborza, z ogniskiem w połowie spływu w Białym Brzegu, gdzie był okazja odpocząć, upiec kiełbaskę i napić się herbaty. Płynęło łącznie 24 kajakarzy, w tym 16 Słowaków i 8 Polaków. Oddział PTTK w Żarnowie przygotował okolicznościowy znaczek , stanowiący pamiątkę wspólnej imprezy. W sobotę wczesnym wieczorem rozpoczął się „Wieczór Polski” na którym oprócz innych potraw podano coś regionalnego, a mianowicie przedborski kugiel. Zabawom i śpiewom nie było końca. Po śniadaniu w niedzielę obydwie grupy rozjechały się do domów. Jesteśmy przekonani, iż to trzydniowe spotkanie służyło dalszemu utrwalaniu przyjacielskich kontaktów między polskimi i słowackimi turystami z PTTK i Klubu Słowackich Turystów „Manin”. Organizatorem w/w imprez był oddział PTTK w Żarnowie, SKKT – PTTK przy ZSG w Przedborzu przy współpracy z burmistrzem Przedborza i Zespołem Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

 

galeria w przygotowaniu
 

 

 

Info

 

Nasi turyści na Zlocie w Biłgoraju

Po raz trzynasty dzieci i młodzież szkolna z Oddziału PTTK w Żarnowie uczestniczyli w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK. Tym razem odbył się on w dniach 16 – 18 czerwca br. w Biłgoraju, a żarnowski oddział reprezentowany był przez 51 osób. Wśród 18 drużyn obecnych na zlocie, 10 stanowiły nasze kluby PTTK przy szkołach podstawowych w Białaczowie, Bogdanowie, Bujnach, Miedznej Drewnianej, Petrykozach i Żarnowie oraz przy gimnazjach w Białaczowie, Przedborzu, Szczercowie i Żarnowie. Oprócz krajoznawczego poznawania części województwa lubelskiego przedstawiciele poszczególnych drużyn walczyli o dobre lokaty w końcowej klasyfikacji. Punkty dla drużyn otrzymać było można za miejsce zajęte w konkursie krajoznawczym oraz za występ artystyczny promujący swój region zamieszkania.

Wśród żarnowskich drużyn najlepsze, drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zdobyła Szkoła Podstawowa w Żarnowie w składzie : Magdalena Fidelus, Zuzanna Kołodziejczyk , Aleksandra Opatowicz i Amelia Ogłoza. Również drużyna z Gimnazjum w Żarnowie w składzie : Dominika Karpińska, Natalia Gawryś, Aleksandra Pękala i Miłosz Polak uplasowała się na dobrym , czwartym miejscu. W konkursie krajoznawczym o Roztoczu i Puszczy Solskiej wzięło udział 36 uczestników , a na pierwszym miejscu znalazły się dwie osoby : Magdalena Fidelus ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie i Artur Jędrzejczyk z Gimnazjum w Przedborzu. XIII Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK w Biłgoraju był imprezą ciekawą , promującą głównie przyrodnicze atrakcje regionu takie jak : rezerwaty przyrody „Czartowe Pole”, „Szumy nad Tanwią „, Bukowa Góra „ , stawy „ Echo „ będące ostoją konika polskiego. Była też okazja do poznania miast : Biłgoraja, Zamościa, Krasnobrodu, Szczebrzeszyna i Zwierzyńca.

Dużym przeżyciem artystycznym był występ zespołu pieśni i tańca „ Tanew – Pokolenia”, prezentującego folklor lubelski, żydowski i cygański. Wagę imprezy podkreślał udział przedstawicieli władz Zarządu Głównego PTTK z wiceprezesem Andrzejem Gordonem, członkiem ZG Lechem Drożdżyńskim i przewodniczącym Komisji Środowiskowej Ryszardem Kunce. Słowa podziękowania należą się prezesowi O/PTTK w Biłgoraju Marianowi Kurzynie oraz sporej grupie działaczy biłgorajskiego PTTK, którzy zadbali o sprawny przebieg zlotu. Podczas uroczystego zakończenia imprezy podano do wiadomości, że organizatorem następnego zlotu w 2018r. będzie O/PTTK w Elblągu.

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Info

 

Gmina Aleksandrów wita

Foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

 

 

Info

 

Odznaki krajoznawcze dla uczniów
SP nr. 3 w Opocznie

W środę 14 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr. 3 w Opocznie zostały wręczone brązowe Odznaki Krajoznawcze Powiatu Opoczyńskiego dużej grupie uczniów, dwóm rodzicom i jednej nauczycielce, którzy zdobyli je podczas wycieczek po naszym regionie. Inicjatorem akcji zwiedzania powiatu i zdobywania odznaki jest ojciec Julii uczennicy kl. III b - Paweł Telus , który wraz z wychowawczynią klasy Grażyną Olejnik i mamą ucznia Wiktora, Alicją Jurek zachęcili podopiecznych do zwiedzania obiektów krajoznawczych Opoczna i gmin Opoczno i Sławno. Spełnili tym samym warunki regulaminowe wymagane do weryfikacji odznaki. Zgodnie z metodyką krajoznawstwa poznawanie kraju ojczystego powinno zacząć się od swojej „ojcowizny "- miejscowości zamieszkania i najbliższej okolicy. Tak też było w tym przypadku. Dzieciom zostały wręczone odznaki z życzeniami, aby poznali w przyszłym roku szkolnym dalszą część powiatu opoczyńskiego. Cieszyć może fakt, że udało się organizatorom akcji, zainteresować dzieci własnym powiatem , jego historią , zabytkami architektury , przyrodą i innymi ciekawymi miejscami. Odznaka ustanowiona przez Oddział PTTK w Żarnowie, przy pomocy finansowej Starostwa Powiatowego w Opocznie jest również formą popularyzacji powiatu i emocjonalnego związania z miejscem zamieszkania, nauki i pracy jej mieszkańców. Warto podkreślić, że pierwsze 27 odznak wręczono 2 maja w Żarnowie, po zwiedzeniu Opoczna, Drzewicy oraz gmin Białaczów i Drzewica. Pierwsi zdobywcy odznak to ludzie dorośli, natomiast ostatnio wyróżnieni stanowią pierwszą w tym roku zorganizowaną grupę dzieci. Na dzień dzisiejszy w rejestrze figuruje 57 osób, z czego 27 to dzieci z klasy III b Szkoły Podstawowej nr. 3 w Opocznie. Gratulacje!!!

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Sukcesy naszych członków

Pod koniec maja odbyły się dwie prestiżowe imprezy ogólnopolskie, w których odnieśli sukcesy młodzi członkowie PTTK z Żarnowa. Były to: 38 Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej w Przedborzu w dniu 21 maja br. oraz finał 24 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „ Poznajemy Ojcowiznę” w Witnicy w dniach 26- 28 maja br. W Przedborzu II miejsce „wywalczyła” Marta Krzywkowska – recytatorka i krasomówczyni, która prezentowała wiersze Marii Konopnickiej „Przed sądem” i „Didko”.

Uczennicę przygotowała do konkursu emerytowana nauczycielka Grażyna Szafińska. Marta jest wielokrotną laureatką w/w konkursu jak również finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Legnicy.

W Zlocie Laureatów 24 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w Witnicy leżącej w woj. lubuskim, wziął udział Miłosz Polak, który uzyskał II miejsce za pracę multimedialną pt. „Stajnia artystyczna Marcinków – przedsionek raju”.

Opiekunką była jego mama Magdalena. Cieszyć może fakt, że nasi członkowie od wielu lat reprezentują Oddział PTTK w Żarnowie w w/w konkursach z dobrym skutkiem. Obydwoje laureaci tegorocznych imprez to uczniowie Gimnazjum im. 25 Pułku AK w Żarnowie. Gratulujemy laureatom i ich opiekunom.

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

XX Jubileuszowy Rajd „ Brzegiem Pilicy”

W sobotę 27 maja br. młodzi turyści skupieni wokół Oddziału PTTK w Żarnowie, wyruszyli na kolejny dwudziesty rajd „ Brzegiem Pilicy”. Rajd organizowany przez nasz Oddział miał charakter jubileuszowy a w jego przygotowaniu brał udział również, tak jak w latach ubiegłych, Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. Na starcie w Brzustowie stawiło się 11 drużyn ze szkolnych klubów PTTK wchodzących w skład żarnowskiego oddziału. Były to: szkoły podstawowe z Aleksandrowa, Białaczowa, Bogdanowa, Bujen, Miedznej Drewnianej i Żarnowa, gimnazja z Białaczowa, Gomulina, Przedborza i Żarnowa oraz I LO im. St. Żeromskiego z Opoczna. Po krótkim powitaniu uczestników przez komandora i jednocześnie prezesa oddziału, rozdaniu plakietek rajdowych i notesów przygotowanych z okazji rajdu , blisko 180 osobowa kolumna piechurów pod przewodnictwem Jarosława Pązika ze Skansenu Rzeki Pilicy wyruszyła na sześciokilometrową trasę z Brzustowa przez Gaszek do Inowłodza. Ciekawym elementem wędrówki była przeprawa kładką przerzuconą przez rzekę Słomiankę.

Piękna, słoneczna pogoda i przyrodnicza trasa rajdu wiodąca leśnymi dróżkami, sprzyjała zarówno przejściu jak i dobremu humorowi uczestników. Przy źródełku Juliana Tuwima nad Pilicą w Inowłodzu, czekał na nas pracownik Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy, który opowiedział o aspektach ochrony przyrody na terenie Nadpilicza. Dużą atrakcją był też odrestaurowany z ruin zamek, wybudowany w XIV w. z polecenia króla Kazimierza Wielkiego, który obecnie jest siedzibą Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu . Działa tu Punkt Informacji Turystycznej, gdzie są okolicznościowe pieczątki: jedna przedstawiające zamek i druga z wizerunkiem romańskiego kościoła św. Idziego. Z Inowłodza autokary przewiozły uczestników do Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. Miejscowa Cukiernia „Mazurek„ zasponsorowała rajdowcom słodkie bułeczki, były też przygotowane orzeźwiające napoje. Zgodnie z regulaminem odbył się konkurs krajoznawczy o Pilicy, do którego zgłosiło się 10 osób. Po eliminacjach trzy pierwsze miejsca zajęli w kolejności: Daniel Łoś z Gimnazjum w Przedborzu, Maciej Łukasik ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie i Julia Słodkowska z I LO w Opocznie. Komisja pracująca pod przewodnictwem Andrzeja Kobalczyka postanowiła też nagrodzić zdobywców IV miejsca : Natalię Gawryś z Gimnazjum w Żarnowie i Jakuba Auguścika z Gimnazjum w Przedborzu. Zarząd Główny PTTK w Warszawie na wniosek Oddziału w Żarnowie, wyróżnił za pomoc i współpracę „ Dyplomem Honorowym” kierownika skansenu Zbigniewa Cichawę i „ Medalem PTTK” Jarosława Pązika, prowadzącego od kilku lat grupy turystów na kolejnych rajdach „ Brzegiem Pilicy”. Oddział w Żarnowie przygotował podziękowania za życzliwość i współpracę dla: Andrzeja Kobalczyka, Roberta Mazurka, Anny Zwardoń, Skansenu Rzeki Pilicy i Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Była okazja do wręczenia legitymacji członkowskiej PTTK Wiktorii Wąsowicz z Gimnazjum w Białaczowie i odznaki „Siedmiomilowe buty” Kamili Stańczyk ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie. Ostatnim akordem imprezy było przekazanie drużynom dyplomów za udział w rajdzie i wystąpienie kierownika skansenu, który podziękował wszystkim za udział, życząc udanego wypoczynku wakacyjnego. Galerię zdjęć z rajdu przygotowała Barbara Kalinowska .
 

 

Foto: Barbara Kalinowska

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Wycieczka

 

„Śląskie zabytki techniki”

Wycieczka krajoznawcza o w/w nazwie została zorganizowana przez Oddział PTTK w Żarnowie w niedzielę 21. maja br. z udziałem 24 osób. Był to kolejny wyjazd z Żarnowa na Górny Śląsk, gdzie wytyczono „Szlak zabytków techniki województwa śląskiego” dający możliwość poznania industrialnej historii regionu. W skład szlaku wchodzą różne obiekty m.in. muzea, skanseny, zakłady pracy, osiedla robotnicze itp. Tym razem celem były trzy miejscowości: Rudy, Czerwionka – Leszczyny oraz Rybnik.

W Rudach w pow. raciborskim zwiedziliśmy skansen kolejki wąskotorowej, korzystając również z przejazdu turystycznego kolejką na trasie Rudy- Paproć – Rudy. Przy okazji odwiedziliśmy park krajobrazowy „Cysterskie kompozycje Rud Wielkich” i pocysterski zespół klasztorno – pałacowy. Czerwionka – Leszczyny to ok. 30 tys. miasto w pow. rybnickim, w którym można zobaczyć osiedle patronackie kopalni Dębieńsko – największy zachowany obszar „ familoków” na Śląsku. Osiedle zbudowano wg. koncepcji miasta – ogrodu , zapewniając ludziom przyjeżdżającym do pracy w kopalni dobre warunki życia. Budynki miały nowoczesną jak na owe czasy infrastrukturę: piece kaflowe, wodociąg, prąd elektryczny i kanalizację. Prawie 50% terenu stanowiły ogródki, ulice były obsadzone drzewami. Każdy z budynków osiedla był inny, stosowano różne detale architektoniczne.

Zwiedzanie zaczęliśmy od odwiedzin Centrum Informacji Turystycznej, gdzie odtworzono tradycyjną izbę górnika, który mieszkał w familoku na przełomie XIX i XX w. Przedmioty tam zgromadzone to pamiątki po rodzinach zamieszkujących osiedle patronackie kopalni „ Dębieńsko”. Spacer po osiedlu odbyliśmy z miejscowym przewodnikiem, który od czasu do czasu mówił gwarą śląską. Centrum Informacji Turystycznej obdarowało nas zestawami materiałów promocyjnych. Warto podkreślić, że familoki w Czerwionce – Leszczynach od niedawna wpisano na listę zabytków techniki województwa śląskiego.

Rybnik to miasto na prawach powiatu, liczące 145 tys. mieszkańców. Miasto przemysłowe, akademickie ale z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym z rynkiem i ratuszem. Jest tu sporo zabytków architektury, m.in. kościół św. Antoniego z najwyższymi na Śląsku wieżami, pałac właścicieli ziemi rybnickiej, neogotycki zespół szpitalny im. dr Rogera itp. Zwiedzaliśmy miasto z przewodnikiem z O/PTTK poczynając od zabytkowej kopalni węgla kamiennego „ Ignacy” w Niewiadomiu, na obrzeżach miasta. Obecnie utworzono tu Industrialne Centrum Kultury. Rybnik jest miastem bardzo rozległym, o czym przekonaliśmy się jadąc wiele kilometrów do centrum. Po zwiedzeniu Rybnika czekała nas blisko 4 godzinna podróż powrotna do Żarnowa przez Siewierz Zawiercie , Szczekociny i Włoszczową. Imprezę można zaliczyć do udanych ze względu na ciekawy program, pogodę i miłą atmosferę wśród wycieczkowiczów. Jesienią szykujemy następny wyjazd z tego cyklu, której celem będą: Muzeum Śląskie w Katowicach, kopalnia ćwiczebna Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej oraz Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach.

Foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Info

 

Z wizytą w Łódzkim Teatrze Piosenki

Zainteresowanie teatrem w żarnowskim oddziale PTTK trwa od 20 lat. W 2017 r. byliśmy trzy razy na spektaklach muzycznych Łódzkiego Teatru Piosenki. W styczniu był to program „ Przeminęło z Foggiem”, w lutym „Wieczór piosenki czeskiej”, a ostatni wyjazd w dniu 11 maja poświęcony był balladom Bułata Okudżawy i romansom rosyjskim. Bułat Okudżawa to gruziński bard, poeta i prozaik, który pisał popularne pieśni liryczne i satyryczne, ballady z własną muzyką , pieśni wojenne i inne utwory. Jego twórczość wyrosła z tradycyjnej rosyjskiej muzyki i poezji. Jest związana ze słowiańską duszą „rozedrganą, przepełnioną sprzecznymi emocjami, rzewną, pełną pasji, tęsknoty, a także żalu” – tak skomentował to lider Łódzkiego Teatru Piosenki Michał Maj – Wieczorek.

foto: Tatiana Kosylak

Wymieniony artysta był twórcą programu „Gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu” i odtwórcą wszystkich zaprezentowanych utworów muzycznych. Zwrócił przy tym uwagę na zbieżność daty urodzin Bułata Okudżawy i dnia zakończenia II wojny światowej ( 9 maja ). Był to zarazem wieczór upamiętniający kolejną rocznicę Dnia Zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem. Wypełniona po brzegi widownia Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, żywo reagowała na pieśni płynące ze sceny. Znaczna część słuchaczy pamiętała i znała dużo utworów z czasów młodości, gdy językiem obcym nauczanym w szkole był język rosyjski. Zachęcona przez artystę sala, śpiewała wspólnie z nim znane i lubiane niegdyś pieśni rosyjskie. Ostatni wyjazd do teatru w Łodzi, był już 84 z kolei organizowanym przez nasz Oddział spotkaniem ze sztuką. Wzięło w nim udział 29 osób , członków i sympatyków PTTK w Żarnowie. Po spektaklu 6 osób zostało wyróżnionych oddziałową odznaką „ Miłośnika Teatru”, za wielokrotny udział w wyjazdach do łódzkich przybytków sztuki. Byli to: Barbara i Przemysław Ciszewscy, Ewa Kozińska, Krystyna Nawrocka, Agnieszka Pol i Teresa Staszewska. Na zamieszczonej fotografii widzimy uczestników przed Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.

Włodzimierz Szafiński

 

 

Wycieczka

 

„Zdobywamy odznakę krajoznawczą powiatu opoczyńskiego”

Już za nami

„Zdobywamy odznakę krajoznawczą powiatu opoczyńskiego” to nazwa wycieczki, zorganizowanej przez nasz Oddział , która odbyła się 2 maja br. Program zakładał zwiedzanie miast należących do powiatu opoczyńskiego oraz dwóch gmin Drzewica i Białaczów. Zgodnie z regulaminem na brązową OKPO potrzebne było udokumentowane „ zaliczenie „ jednego miasta i dwóch gmin, tak więc drugie miasto będzie przeniesione na srebrny stopień odznaki. Już o godz. 8.30 rano byliśmy umówieni z Adamem Grabowskim -dyrektorem Muzeum Regionalnego w Opocznie, który oprowadził nas po wystawach , a następnie po obiektach krajoznawczych miasta. Podczas zwiedzania muzeum, uzyskaliśmy wiele wiadomości z dziejów Opoczna i powiatu opoczyńskiego a następnie przeszliśmy na Plac Tadeusza Kościuszki, oglądając również Dom Esterki. Więcej czasu poświęciliśmy na kościół św. Bartłomieja , po którym oprowadzał jeden z miejscowych księży. Ostatnim elementem wędrówki po Opocznie był pałacyk Dziewulskiego i Lange obecnie Urząd Miasta.


Kolejnym celem wyprawy była Drzewica, w której czekali na nas pracownicy Wydziału Promocji, pomagając przy poznawaniu miasta i jego turystycznych atrakcji. Zaczęliśmy od przejazdu wzdłuż rynku (Plac Wolności) udając się do zabytkowego XIV w. kościoła św. Łukasza. Tutaj rolę przewodnika przejął ksiądz wikary, który również oprowadzał po cmentarzu rzymsko- katolickim w Drzewicy. Wyjątkowym w krajobrazie obiektem jest zamek gotycko- renesansowy będący obecnie w prywatnych rękach. Zamek położony nad rzeką Drzewiczką , jest widoczny z daleka i wzbudza duże zainteresowanie przejeżdżających i zwiedzających go turystów. Dla miłośników sportów wodnych niezwykle ciekawym obiektem, jest tor kajakarstwa górskiego w pobliżu wejścia do zakładów „ Gerlach”. To właśnie tutaj trenowali i trenują mistrzowie tej dyscypliny sportu, stąd pochodzi wielu polskich olimpijczyków. Powodem do dumy drzewiczan może być nowoczesne Regionalne Centrum Kultury po którym oprowadzał nas dyrektor Krzysztof Kowalski. Na koniec pobytu w Drzewicy otrzymaliśmy materiały promocyjne będące dla uczestników źródłem informacji i pamiątką z wycieczki. Rolę przewodnika po gminie Drzewica przejął Witold Chotecki – działacz społeczny i regionalista. Zgodnie z regulaminem odwiedziliśmy 5 obiektów, w tym 2 upamiętniające wydarzenia historyczne tzn. mogiłę powstańców 1863 r. w Dąbrówce Kolonii oraz obelisk poświęcony poległym w walkach września 1939 r. żołnierzom polskim w lesie Parchowiec k. Zakościela. Odwiedziliśmy też gospodarstwo agroturystyczne w Radzicach Małych, małą elektrownię wodną w Giełzowie oraz Jezioro Drzewickie.

Drugą gminę ( Białaczów) zaczęliśmy zwiedzać od Petrykóz , gdzie oglądaliśmy zabytkowy kościół św. Doroty. Trzy elementy wycieczki to obiekty w Białaczowie : ratusz, pałac Małachowskich i rezerwat leśny. Piątym obiektem w w/w gminie był pomnik partyzancki w Kowalowie. W rolę przewodnika po Białaczowie wcieliła się Krystyna Nojek , a kilka słów o pomniku w Kowalowie przekazała Małgorzata Podlewska . Zakończenie i podsumowanie imprezy odbyło się w Domu Kultury w Żarnowie , gdzie nastąpiła również weryfikacja książeczek OKPO , w wyniku której 27 osób zdobyło brązową odznakę. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć przygotowaną do odsłonięcia tablicę poświęconą Szymonowi Kazimierzowi Szydłowskiemu, ostatniemu kasztelanowi żarnowskiemu. Był on jednym z sygnatariuszy konstytucji 3- Maja z 1791r .Krótką pogadankę historyczną przedstawił wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki. Wycieczka po powiecie opoczyńskim dała jej uczestnikom szansę poznania fragmentu naszej „małej Ojczyzny.”

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Z inicjatywy wójta gminy Żarnów dr Krzysztofa Nawrockiego w dniu 3 maja br. z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji, zostanie odsłonięta w miejscowym Domu Kultury, tablica poświęcona ostatniemu kasztelanowi żarnowskiemu. Szymon Kazimierz Szydłowski, stronnik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego był jednym z tych, który podpisał 3 maja 1791r. pierwszą w Europie ustawę zasadniczą. Konstytucja 3 maja jest również tematem obrazu Jana Matejki , reprodukowanego na w/w tablicy.

pdf tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

Z historią na szlaku

Wbrew pesymistycznej prognozie zapowiadającej opady deszczu w sobotę 22 kwietnia br. pogoda sprzyjała uczestnikom XXI Rajdu Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego – „ Hubala”.

Na starcie w Studziannej – Poświętnem o godz. 10 rano stawiło się 114 osób, reprezentujących 10 szkół różnego szczebla z powiatów opoczyńskiego i piotrkowskiego. W grupie szkół podstawowych byli uczniowie z Aleksandrowa, Białaczowa, Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Skroniny i Żarnowa, przybyli gimnazjaliści z Białaczowa, Dąbrowy nad Czarną i Żarnowa oraz drużyna z I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Głównym celem rajdu organizowanego od 21 lat przez Oddział PTTK w Żarnowie jest uczczenie pamięci pierwszego partyzanta II wojny światowej Henryka Dobrzańskiego- „Hubala” oraz przybliżenie dziejów walki jego oddziału z hitlerowskim okupantem.

Pięciokilometrowa wędrówka piesza czerwonym szlakiem turystycznym rozpoczęła się w Poświętnem i wiodła przez Anielin do Szańca Hubala k/Anielina, gdzie rajdowcy wysłuchali pogadanki o „ Hubalu”. Trzyosobowa delegacja złożyła wieniec od PTTK w Żarnowie przy szańcu Hubala, a wszyscy turyści uczcili minutą ciszy jego pamięć. Wiele emocji towarzyszyło konkursowi historycznemu o Hubalu, w którym wzięło udział 7 osób. Odpowiedzi oceniało jury w składzie: Lila Pajączkowska, Anna Stańczyk i Krzysztof Czajkowski. Laureatami konkursu zostali: Milena Malczyk ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie – I miejsce, Justyna Kwapis z I LO w Opocznie – II miejsce i Nikola Piotrowska ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej – III miejsce. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody książkowe. Magdzie Fidelus ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie wręczono zdobytą uprzednio brązową odznakę turystyki pieszej. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkową plakietkę, a drużyny dyplomy za udział w tej patriotycznej imprezie.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

20 LAT PTTK ŻARNÓW

 

W szybkim skrócie podsumowanie
działalności naszego oddziału PTTK

Zapraszamy do oglądania.

 

Konkurs

 

Udział członków PTTK w Żarnowie w konkursach z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

Kilkanaście osób reprezentowało Oddział PTTK w Żarnowie na IV Powiatowych Obchodach Międzynarodowego Dnia Zabytków, które odbyły się 21 kwietnia br. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Po otwarciu uroczystości przez dyrektorkę Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Małgorzatę Grzesińską wystąpił Przemysław Ciszewski prezentując swój wiersz „Dwór w Skórkowicach” napisany na konkurs jednego wiersza. Zgodnie z programem Jolanta Welt – Jędrzejewska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział w Łodzi przedstawiła prelekcję na temat „Ocena wartości zabytku historycznego układu przestrzennego oraz krajobrazu kulturowego śródmieścia Opoczna„. Ważnym elementem uroczystości było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom kilku konkursów zorganizowanych z okazji MDOZ. Z kronikarskiego obowiązku można stwierdzić, że w każdym z nich brali udział członkowie O/PTTK w Żarnowie zdobywając zarazem szereg nagród.

W konkursie filmowym pt. „Moc historii powiatu opoczyńskiego zapisana w zabytkach „II miejsce zajął Janusz Aleksandrowicz – przewodniczący Oddziałowej Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK w Żarnowie. Duża grupa dzieci i młodzieży z Żarnowa wyróżniona została w konkursie plastycznym pt. „ Pamiątki dziedzictwa”, a wśród nich trzy członkinie: Aleksandra Opatowicz, Aleksandra Pękala i Natalia Gawryś. Opiekunką była nauczycielka Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie Barbara Kalinowska. W konkursie na najciekawszą trasę rowerową w pow. opoczyńskim III miejsce przypadło Miłoszowi Polakowi, również III miejsce w konkursie fotograficznym zajęła Monika Aleksandrowicz.

O konkursie jednego wiersza pt. „ Przeszłość ukryta w słowie” pisałem wyżej , a w nim III miejsce zdobył Przemysław Ciszewski – członek Koła Terenowego PTTK w Żarnowie. Z całą pewnością można uznać, że udział naszych członków w w/w konkursach był udany. Galerię zdjęć z imprezy przygotowała Barbara Kalinowska.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Info

 

Zwiedzali Górny Śląsk

Od 2015 r. Oddział PTTK w Żarnowie promuje wśród swych członków i sympatyków turystykę industrialną. Doskonałą okazją do tego były wycieczki Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz konferencja zorganizowana w 2015 r. wspólnie z Zabytkowym Zakładem Hutniczym w Maleńcu pt. „Przeszłość i przyszłość turystyki industrialnej”. Osoby zainteresowane tą tematyką odwiedziły już większość obiektów leżących na szlaku , a ostatnia wycieczka z tego cyklu odbyła się w piątek 7. kwietnia br. Wzięło w niej udział 35 osób, w tym blisko połowę stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej w Żarnowie, pozostali to dorośli członkowie O/PTTK. Pierwszym zwiedzanym obiektem była Huta Szkła w Zawierciu, która prowadzi swą produkcję od 1884 r. Uczestnicy podzieleni na dwie grupy pod przewodnictwem zakładowych przewodniczek, zwiedzili zakład poznając tajniki topienia i formowania szkła kryształowego, jak również jego zdobienia i polerowania. Po zwiedzeniu huty przewodniczki poprowadziły wycieczkowiczów do muzeum, w którym zgromadzono eksponaty z wielu lat. Ostatnim akordem była wizyta w zakładowym sklepie, gdzie można było zakupić różnorodne produkty ze szkła kryształowego.

 

Następną miejscowością zgodnie z programem wycieczki była oddalona o 40 km od Zawiercia Czeladź, najstarsze miasto Zagłębia Dąbrowskiego. Tutaj zwiedziliśmy usytuowaną w dawnej elektrowni kopalnianej „ Saturn” Galerię Sztuki Współczesnej „ Elektrownia”. Duże wrażenie na zwiedzających wywarły potężne maszyny pozostałe po kopalni, w tym ogromne koło zamachowe z 1903 r. nazwane „ Wanda” na cześć żony właściciela zakładu. Czeladź i Łódź łączą postacie zarządców Towarzystwa Górniczo- Przemysłowego „ Saturn”- Karola Scheiblera i Alfreda Biedermanna zwanych „ królami łódzkiej bawełny”. Ich wizerunki można zobaczyć w jednej z sal wystawowych. Aktualnie w salach galerii eksponowana jest wystawa prac artysty malarza – Stefana Dobronia z okazji 35-lecia jego pracy twórczej. Również w Czeladzi , w zabytkowym budynku należącym niegdyś do Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego „Saturn” zwiedziliśmy muzeum miasta. Ostatnim zwiedzanym obiektem przemysłowym było Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, ulokowane na terenie Elektrowni Łaziska. Zgromadzono tu maszyny i agregaty energetyczne, urządzenia pomiarowe i oświetleniowe , dokumenty i fotografie. Oprowadzający nas przewodnik demonstrował działanie niektórych urządzeń energetycznych oraz wykonał kilka eksperymentów związanych z elektrycznością min. z wyładowaniami elektrycznymi. Szlak Zabytków Techniki, to obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym Górnego Śląska, prezentujące tradycje górnictwa, hutnictwa, energetyki, kolejnictwa, łączności i przemysłu spożywczego. Zwiedzanie elementów tego szlaku stanowi ważne źródło wiedzy o historii i teraźniejszości przemysłu tej części Polski. Pamiątką z wyprawy na Górny Śląsk, jest z pewnością okolicznościowy znaczek, który otrzymali jej uczestnicy.


Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Info

 

Trzecie miejsce !!!

w

plebiscycie: 

Człowiek Roku 2016 Powiatu Opoczyńskiego

DLA

Prezesa oddziału PTTK w Żarnowie

Włodzimierza Szafińskiego

 

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński, prezes Oddziału PTTK w Żarnowie
Organizator rajdów pieszych, spływów kajakowych po Pilicy, wycieczek krajoznawczych krajowych i zagranicznych, konferencji popularno- naukowych, przeglądów poezji itp.

Laureat nagrody powiatu opoczyńskiego w dziedzinie kultury w 2014 roku. Odznaczony za działalność społeczną w turystyce m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem i tytułem " Nauczyciel kraju Ojczystego", Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową " Zasłużony dla kultury polskiej", Odznaką Honorową "Za zasługi dla turystyki" i wieloma wyróżnieniami PTTK i innych stowarzyszeń.

Wyniki tutaj

 

 

 

Info

 

Kolejne „turystyczne witanie wiosny”

Pogodny dzień towarzyszył turystom pieszym, biorącym udział w zorganizowanym przez Oddział PTTK w Żarnowie i SKKT – PTTK przy Szkole Podstawowej w Bujnach , rajdzie „ Pierwszy dzień wiosny”. Było tak w sobotę 25 marca br. , gdy ponad 200 osobowa grupa piechurów rozpoczęła wędrówkę trasą z Kolonii Krężna do Bujen, ubezpieczana przez strażaków z OSP. To już drugi raz rajd „Pierwszy dzień wiosny”, który kończył się w gościnnej Szkole Podstawowej w Bujnach , bowiem pierwszy raz spotkaliśmy się tutaj 23 marca 2013 r. Warto wspomnieć, że w gminie Wola Krzysztoporska odbyło się łącznie 5 powitań z wiosną , po dwa razy w Woli Krzysztoporskiej oraz w Bujnach i raz w Gomulinie.

Tegoroczna edycja rajdu zgromadziła 15 drużyn szkolnych z trzech powiatów: piotrkowskiego, opoczyńskiego i radomszczańskiego. W rajdzie wzięły udział szkoły podstawowe z Aleksandrowa, Białaczowa, Bogdanowa, Bujen, Gomulina, Miedznej Drewnianej, Parzniewic, Petrykóz, Skotnik, Skroniny i Żarnowa oraz gimnazja z Białaczowa, Gomulina, Przedborza i Żarnowa. Po przejściu trasy, na turystów czekała przed szkołą w Bujnach delegacja organizatorów z kukłą Marzanny, symbolem odchodzącej zimy. A w szkole słodka bułeczka i ciepła herbata wzmocniła nieco strudzonych wędrowców. Każdy uczestnik otrzymał wiosenną krzyżówkę z hasłem, która po rozwiązaniu brała udział w losowaniu różnorodnych upominków ufundowanych przez sponsorów. Dekorację sali gimnastycznej, na której odbyło się uroczyste zakończenie imprezy stanowiły min. przywiezione plakaty i inne prace plastyczne o tematyce wiosennej , które podlegały komisyjnej ocenie. Trzy najlepsze prace zostały wyróżnione i nagrodzone. I miejsce w konkursie plastycznym zdobyła szkoła ze Skroniny, II miejsce szkoła w Bujnach , a III miejsce zajęły Skotniki. Cenne nagrody rzeczowe ufundował wójt gminy Wola Krzysztoporska, który przyjął patronat honorowy nad rajdem. Specjalną nagrodę otrzymał też najmłodszy uczestnik rajdu, który następnie losował upominki dla „krzyżówkowiczów”. Sponsorem tych szczęśliwców była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej.

Część upominków ufundował też ajent PZU w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestnicy imprezy obejrzeli też prezentację multimedialną promującą walory gminy. Podczas uroczystych zakończeń rajdów jest zawsze okazja aby wręczyć zdobyte wcześniej odznaki turystyki pieszej, tak też było tym razem. Adrianna Manikowska- Czarnecka z SP w Żarnowie otrzymała srebrne „Siedmiomilowe buty” a Aleksandra Szmitkowska z SP w Białaczowie złote. „Siedmiomilowe buty” – przeznaczone są dla najmłodszych turystów do 10 roku życia . Popularne odznaki turystyki pieszej wręczono: Dominikowi Matyji i Szymonowi Kaucowi z Gomulina oraz Ilonie Bakalarz i Dominice Karpińskiej z Żarnowa , natomiast Martę Szmitkowską z Białaczowa wyróżniono brązową odznaką turystyki pieszej. Prezes O/PTTK w Żarnowie przekazał puchar dla wójta gminy Wola Krzysztoporska za pomoc w organizacji rajdów „ Pierwszy dzień wiosny”. Jak zwykle już na starcie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe odznaki rajdowe, a na zakończeniu imprezy każda drużyna dostała dyplom za udział w kolejnym Rajdzie „ Pierwszy dzień wiosny”. Słowa podziękowania należą się dużej grupie organizatorów a przede wszystkim opiekunkom SKKT-PTTK przy SP w Bujnach Jolancie Banaszczyk i Agnieszce Warszadzie, które włożyły wiele energii i serca w przygotowanie i przeprowadzenie tej udanej imprezy rozpoczynającej turystyczną wiosnę w PTTK.

Autorem zdjęć jest Barbara Kalinowska - PTTK Żarnów

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Żarnowianie na Targach Turystycznych w Łodzi

 Kolejne już XXIII Międzynarodowe Targi Łódzkie "Na styku kultur" rozpoczęły się w piątek 17 marca br. w Łodzi.  Miejscem ekspozycji była nowoczesna hala "Expo" przy ulicy Politechniki. Targi są okazją do promocji turystyki, wypoczynku i rekreacji , bezpośrednich spotkań gestorów tej branży z odbiorcami, ukazania różnych atrakcji Polski.

Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował dla swych członków i sympatyków wyjazd na tę imprezę, w którym wzięło udział 31osób, w tym gościnnie prezes zaprzyjaźnionego O/PTTK w Końskich Wojciech Pasek. Tym razem uczestnikami byli głównie uczniowie Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Żarnowie wraz z nauczycielami. Warto wspomnieć, że drugą grupą związaną z PTTK w Żarnowie byli uczniowie I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, w którym działa szkolny klub krajoznawczo - turystyczny należący do żarnowskiego oddziału PTTK. Kierownikiem tej grupy była Tatiana Kosylak - wiceprezes Zarządu Oddziału w Żarnowie, nauczycielka geografii w w/w szkole. Regionem partnerskim tegorocznych targów w Łodzi jest Mazowsze, a także obchodzące w tym roku 800- lecie swego istnienia miasto Piotrków Trybunalski. Regiony turystyczne i inne ciekawe dla turysty miejsca w Polsce eksponowały swoje oferty, a najokazalsze stoiska zaprezentowały min. Mazowsze, Śląskie, Łódzkie i Ziemia Lubelska. Ciekawie wyglądało stoisko promujące powiat opoczyński, na którym "królowały" panie z Woli Załężnej w strojach ludowych, oferujące potrawy regionalne i wyroby artystyczne z naszego regionu. Byli też goście z zagranicy min. z Moraw w Republice Czeskiej. Dla dzieci i dorosłych wystawcy organizowali konkursy i inne atrakcje. Jedną z nich był występ zespołu pieśni i tańca "Śląsk" i jak na poprzednich edycjach targów piękne stroje występujących w nim pań. Po czterech godzinach zwiedzania, rozmów z wystawcami i gromadzenia ciekawych wrażeń i gadżetów reklamowych, żarnowska grupa udała się w drogę powrotną wzbogacona o wiedzę krajoznawczą z różnych regionów Polski. Na załączonym zdjęciu widzimy jedno ze stoisk targowych z materiałami sąsiadującego z nami woj. świętokrzyskiego.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

Finał wojewódzki konkursu „Poznajemy Ojcowiznę"

W poniedziałek 20 marca 2017r. odbyło się w Sieradzu podsumowanie wojewódzkie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Konkurs jest ważnym przedsięwzięciem PTTK i ma już wieloletnią tradycję ,bowiem odbywa się już po raz dwudziesty trzeci. Miło poinformować, że członek naszego Oddziału – Miłosz Polak, uczeń Gimnazjum w Żarnowie zdobył I miejsce w kategorii multimedialnej za pracę pt. „Przedsionek raju – stajnia artystyczna Marcinków”.

Opiekunem pracy Miłosza jest Magdalena Polak pełniąca obecnie w Zarządzie Oddziału PTTK w Żarnowie funkcję sekretarza. Do konkursu przystąpiły także dziewczęta z I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie , których opiekunem jest Tatiana Kosylak – wiceprezes O/PTTK w Żarnowie. Uzyskały one w swej kategorii wiekowej II miejsce za pracę „ Przeszłość mojej małej Ojczyzny w pamięci potomnych utrwalone „( Julia Ścierska ) oraz III miejsce za pracę zbiorową „ Zwykli ludzie – niezwykłe historie”( Agata Grabska i Klaudia Nowicka). Praca multimedialna Miłosza zgodnie z regulaminem konkursu , zakwalifikowała się do oceny na szczeblu centralnym . Opiekunom prac i ich autorom gratulujemy.

galeria tutaj

fot.: Marcin Polak

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Polskie krajobrazy w poezji

Ważnym wydarzeniem kulturalnym w Żarnowie jest organizowany od 21 lat Przegląd Poezji "Krajobrazy Polskie". Główny organizator to Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, a współorganizatorami są Gmina Żarnów i miejscowa Gminna Biblioteka Publiczna. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w środę 15 marca br. w Domu Kultury w Żarnowie z udziałem 30 recytatorów z 10 szkół. Byli to uczniowie ze szkół podstawowych w Aleksandrowie, Białaczowie, Klewie, Miedznej Drewnianej, Skroninie, Sokołowie, Żarnowie, gimnazjów z Białaczowa i Żarnowa oraz z Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie.

Prowadzenie konkursu powierzono Barbarze Dukat – członkini Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie, natomiast występy uczniów oceniało jury pod przewodnictwem Bożeny Kołtunowskiej oraz członkowie: Ewa Borończyk, Jadwiga Kozak, Ewa Ślązak i Przemysław Ciszewski. Wykonawcy prezentowali utwory poetów opiewających piękno polskiego krajobrazu. Uczniowie występowali w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0- III SP, klasy IV- VI SP oraz gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Największą popularnością cieszyły się wiersze Marii Konopnickiej, Adama Asnyka, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana i Teofila Lenartowicza. W pierwszej grupie wiekowej najlepszymi okazali się: Zuzanna Strużek i Jan Rudzki ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie, III miejsce otrzymała Aleksandra Tomasik ze Szkoły Podstawowej w Klewie. Jury przyznało też dwa wyróżnienia: Mikołajowi Madejowi z Żarnowa i Kornelowi Kołodziejczykowi z Miedznej Drewnianej. Wśród uczniów klas IV - VI zwyciężyła Zuzanna Kołodziejczyk, drugie miejsce uzyskała Amelia Wiaderna - obie ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie, trzecie miejsce przypadło Monice Reszelewskiej ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie, natomiast wyróżnienia otrzymały Aleksandra Kata z Miedznej Drewnianej i Iga Hejmanowska z Aleksandrowa. Specjalnym wyróżnieniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie uhonorowano Amelię Ogłozę z Żarnowa. W trzeciej grupie wiekowej pierwsze miejsce zajęła Justyna Wiktorowicz z I LO w Opocznie, drugie miejsce Dominika Karpińska, a trzecie Kamil Salamaga - oboje z Gimnazjum w Żarnowie. Wyróżnienie trafiło do Oliwii Nieć z I LO w Opocznie. Sponsorem nagród książkowych dla nagrodzonych i wyróżnionych był Urząd Gminy w Żarnowie, a wójt gminy dr Krzysztof Nawrocki objął imprezę honorowym patronatem. Uczestnicy biorący udział w konkursie jak również ich opiekunowie oraz goście otrzymali pamiątkowe znaczki. Po ogłoszeniu wyników rozdano nagrody i dyplomy najlepszym recytatorom a także szkołom, które przysłały uczniów na przegląd "Krajobrazy Polskie". Słowa podziękowania należą się nauczycielom za przygotowanie i opiekę nad uczniami, którzy poprzez udział w konkursie promują literacki język ojczysty i piękno polskiego krajobrazu.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

Info

 

Konkurs fotograficzny

KFK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej,

Wałbrzyski OŚrodek Kultury,

KFK ZG PTTK,

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

zapraszają do udziału

w

V OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE DIAPORAM I FOTOGRAFII CYFROWYCH PTTKKonkurs przeznaczony jest tylko dla członków PTTK
 

pt. "Byłem - Widziałem - Zdobyłem"

Regulamin tutaj

Wsparcie tutaj

 

 

Teatr

 

Czeska Piosenka

Członkowie i sympatycy żarnowskiego oddziału PTTK 26. lutego br. wzięli udział w spektaklu muzycznym pt. "Czeski staw", przygotowanym przez Łódzki Teatr Piosenki w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznym w Łodzi. Była to "muzyczna opowieść o życiu Czechów", dająca możliwość wysłuchania znanych i popularnych piosenek z repertuaru Heleny Vondraczkowej, Karela Gotta,Heleny Mlynkovej,ale również arii do księżyca z czeskiej opery Dworzaka "Rusałka". Piękna muzyka i śpiew, stroje artystów i wystrój sceny pozwoliły naszej 51-osobowej grupie na wiele artystycznych wzruszeń, a po spektaklu mieliśmy możliwość wykonania wspólnej fotografii z artystami. Łódzki Teatr Piosenki ze swym liderem Michałem Maj - Wieczorkiem stworzył cykl "Muzyczne podróże", w ramach, których "wieczór czeski" jest czwartym z kolei po wieczorze włoskim, amerykańskim i francuskim.

Ważnym elementem każdego z nich jest również przedstawienie danego kraju: jego historii, kultury, obyczajów i życia codziennego mieszkańców. Jest to zawsze połączenie spektaklu muzycznego z elementami wiedzy krajoznawczej. Z okazji kolejnego spotkania prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie w imieniu swych członków i sympatyków wręczył puchar dla Łódzkiego Teatru Piosenki za wspaniałe spektakle, które były naszym udziałem. Teraz czekamy na przygotowywany na czerwiec "wieczór hiszpański", który z pewnością będzie następną piękną muzyczną opowieścią.

 

Fot.: Janusz Aleksandrowicz

Galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Turystyczne obrady w Żarnowie

Ważnym wydarzeniem w życiu żarnowskiego PTTK był VI Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Oddziału, który odbył się 25. lutego br. w miejscowym Domu Kultury . Zjazd podsumował dokonania ostatniej kadencji (2013-2016), wytyczył kierunki działania na kadencję 2017-2020 oraz wybrał władze : zarząd , komisję rewizyjną i oddziałowy sąd koleżeński. Zgodnie z ustalonym przez ZG PTTK w Warszawie rozdzielnikiem mandatów, wybieraliśmy także 5 delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, która ma się odbyć 29. kwietnia 2017r. w Skierniewicach. Wśród gości znaleźli się wicestarosta opoczyński Marcin Baranowski, przewodniczący Rady Gminy w Żarnowie Wojciech Baran, sekretarz gminy Aleksandrów Paweł Mamrot i wójt gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki. Wojewódzkie struktury Towarzystwa reprezentowali wiceprezesi Rady Porozumienia Oddziałów PTTK województwa Łódzkiego: Rafał Dąbik i Sławomir Szczesio.

Sprawozdania z działalności O/PTTK w Żarnowie w latach 2013-2016 złożyli kolejno: Włodzimierz Szafiński - prezes ZO, Małgorzata Meusiak- prezes Komisji Rewizyjnej oraz Jadwiga Kozak – prezes Sądu Koleżeńskiego. Pierwsze zawierało analizę stanu organizacyjnego i kadry programowej, zrealizowane imprezy turystyki pieszej i kajakowej, ochronę przyrody i krajoznawstwo, wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy do teatrów łódzkich, działania skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, sesje popularno-naukowe oraz współpracę z turystami z zagranicy.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej obejmowało dwa aspekty: działalność programową i finansową. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi. Najkrótsze było sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego w związku z brakiem spraw spornych. Uczestnicy obrad otrzymali broszurę opisującą działalność Oddziału w latach 2013-2016. Uzupełnieniem była przygotowana przez Tatianę Kosylak prezentacja multimedialna. Podczas Zjazdu wręczone zostały wyróżnienia za pracę społeczna w PTTK. Odznakę Honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki "Za zasługi dla turystyki" otrzymała Ewa Borończyk, Złotą Honorową Odznakę PTTK wyróżniono Alinę Banaszczyk, a srebrną odznakę " Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży odebrała Elżbieta Zając. Puchar za 20 lat pełnienia funkcji skarbnika oddziału i sumienną pracę społeczną w PTTK otrzymała Zdzisława Kowalska, drugi puchar przypadł Pawłowi Mamrotowi za wieloletnie wspólne wędrowanie szlakami Powstania Styczniowego, organizację sesji popularno- naukowych i życzliwość dla PTTK w Żarnowie. Delegaci zdecydowali w tajnym głosowaniu o składzie władz oddziału na następną czteroletnią kadencję. Prezesem ZO został po raz kolejny Włodzimierz Szafiński, wiceprezesami Maria Morawska i Tatiana Kosylak, sekretarzem Magdalena Polak, skarbnikiem Urszula Jędrasik, członkiem Prezydium Grażyna Szafińska, członkami zarządu: Barbara Dukat, Leszek Kurp, Krystyna Nojek, Małgorzata Podlewska i Jacek Wojciechowski. Prezesem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej została Małgorzata Meusiak, a członkami Ewa Borończyk i Teresa Wilk. Sądem Koleżeńskim kierować będzie Jadwiga Kozak, a członkami są Waldemar Pasula i Elżbieta Ciszek. Zjazd ustalił listę delegatów na Regionalną Konferencję w Skierniewicach, są to: Barbara Dukat, Tatiana Kosylak, Grażyna i Włodzimierz Szafińscy i Magdalena Szołowska. Jedną z podjętych uchwał była decyzja o skierowaniu do Walnego Zjazdu PTTK w Warszawie wniosku o nadanie godności Członka Honorowego PTTK Włodzimierzowi Szafińskiemu. Po wyczerpaniu programu i wyprowadzeniu sztandaru, Rafał Kozak - przewodniczący obrad ogłosił zakończenie VI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego O/PTTK w Żarnowie.

Fot.: Janusz Aleksandrowicz

Galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

"Walentynkowa" wędrówka piesza

Od trzech lat turyści związani z PTTK w Żarnowie , zainspirowani "Walentynkami" postanowili uczcić to święto zakochanych przejściem pieszym. Tegorocznym organizatorem grupy i prowadzącym imprezę "walentynkową" był Cezariusz Szulc, któremu towarzyszyło pozostałych 13 osób i pies. Turyści wędrowali w sobotę 18 lutego br. trasą liczącą 12 km z Żarnowa przez Sielec, rezerwat "Jodły Sieleckie", Marcinków, Myślibórz i Pilichowice do Żarnowa.

Na swej drodze przeszli obok "Stajni Artystycznej Marcinków" , nie zapomnieli również o ognisku turystycznym, w którym upiekli kiełbaski. Łyk gorącej herbaty też smakował wyśmienicie. Pewnym utrudnieniem w przejściu trasy był topniejący śnieg. Dzięki kol. Barbarze Kalinowskiej mamy galerię zdjęć dokumentującą wspólną wędrówkę. "Walentynkowe" wędrowanie było trzecią imprezą pieszą w 2017 r., a w marcu czeka nas kolejny rajd pieszy o nazwie "Pierwszy dzień wiosny" organizowany na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

Fot: Barbara Kalinowska

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Teatr

 

Kolejne spotkanie żarnowian ze sztuką

Jedną z form aktywności Oddziału PTTK w Żarnowie, oprócz turystyki i krajoznawstwa jest szeroko rozumiana działalność w sterze kultury. W czwartek 12. stycznia br. nasza 29- osobowa grupa miłośników sztuki udała się do Łodzi , aby wziąć udział w spektaklu muzycznym "Przeminęło z Foggiem" prezentowanym w Łódzkim Domu Kultury. O przygotowanym przez Łódzki Teatr Piosenki spektaklu napisał Michał Maj- Wieczorek, jeden z członków zespołu w sposób następujący: "jest to nie tylko muzyczna opowieść o Mieczysławie Foggu, ale przede wszystkim sentymentalna podróż do niezwykle urokliwego świata przedwojennych warszawskich salonów.

Spektakl jest próbą odtworzenia klimatu owych czasów, które w świadomości Polaków są synonimem elegancji, klasy i wdzięku". Większość "dojrzałych" słuchaczy zna piosenki Mieczysława Fogga takie jak np. " Jesienne róże", "Ta ostatnia niedziela", "Pamiętam twoje oczy", "Serce matki". Słuchali je i śpiewali nasi dziadkowie, rodzice a często i średnio zaawansowane w latach pokolenie. Z Łódzkim Teatrem Piosenki spotykamy się od stycznia 2016 r. , gdy zorganizowaliśmy wyjazd na wieczór piosenki amerykańskiej pt. " Pociąg do Hollywood ". Następnym był wieczór piosenki francuskiej , a w listopadzie ub. r. spektakl muzyczny o Hance Ordonównie pt. " Miłość ci nic nie wybaczy". Obecnie kompletujemy " ekipę" na zaplanowany na 26. lutego br. wieczór piosenki czeskiej. Będzie to już 83 wyjazd zorganizowany przez O/PTTK w Żarnowie poczynając od 1997 r. , gdy po raz pierwszy udaliśmy się 40- osobową grupą do Teatru Wielkiego w Łodzi na " Krakowiaków i górali ". Od tego czasu doliczyliśmy się 4434 uczestników naszych wypraw do łódzkich teatrów.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Jubileuszowy Rajd „Szlakiem Powstania Styczniowego”

 To już 20 lat jak turyści z Oddziału PTTK w Żarnowie, wędrują podczas kolejnych edycji rajdu „Szlakiem Powstania Styczniowego” trasami gminy Aleksandrów (pow. piotrkowski). Tegoroczna impreza miała jubileuszowy charakter i odbyła się w sobotę 4. lutego br. w pięknej zimowej scenerii. Miejscem startu był parking przed Szkołą Podstawową w Klewie, na którym zebrało się ponad 100 osób – uczestników rajdu. Drużyny rajdowe stanowili młodzi członkowie PTTK ze szkół podstawowych z Aleksandrowa, Skotnik i Żarnowa, gimnazja z Białaczowa, Przedborza i Żarnowa oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Radomska. Było też kilku turystów indywidualnych, a wśród nich niewielka reprezentacja I LO w Opocznie.

Po krótkim powitaniu, przypomnieniu celów imprezy i wręczeniu pamiątkowych znaczków rajdowych, kawalkada piechurów pod wodzą Leszka Kurpa – przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej O/PTTK w Żarnowie oraz sekretarza gminy Aleksandrów Pawła Mamrota, wyruszyła w kierunku mety rajdu. Blisko 8 – km trasa wiodła z Klewa przez Brzezie, Wacławów do Skotnik, miejscowości o ciekawej przeszłości historycznej i kilku obiektach krajoznawczych godnych uwagi. Jest tu drewniany kościół z 1528 r., zabytkowa dzwonnica, dawny murowany dwór z XVI w. i resztki parku podworskiego, a za kościołem idąc w stronę Pilicy spotkamy pomnikowy dąb liczący ok. 550 lat. Pomniczki i umieszczone na nich tablice przypominające o walkach partyzanckich oddziałów w czasie II wojny światowej oraz urokliwy ryneczek w pobliżu kościoła świadczą wraz z w/w obiektami o dawnych latach miejscowości, o której pierwszą wzmiankę spotkamy w jednym z głównych dzieł Jana Długosza.
Uroczyste zakończenie imprezy nastąpiło w świetlicy wiejskiej w Skotnikach, gdzie na piechurów czekał dyrektor miejscowej szkoły Andrzej Wołoszyn z grupą pań przygotowującą posiłek dla turystów i zaproszonych gości.
Program artystyczny przygotowany przez dzieci pod kierunkiem Liliany Pasikowskiej, nauczycielki SP w Skotnikach nawiązywał w swej treści do Powstania Styczniowego i miał podniosły patriotyczny charakter.
Warto podkreślić, że imprezie towarzyszyła wystawa „Bóg, honor, Ojczyzna” wypożyczona z Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, będąca cennym źródłem informacji o powstaniu. Sekretarz gminy Aleksandrów Paweł Mamrot, historyk z wykształcenia, przedstawił w krótkiej pogadance dzieje tego największego w dziejach dziewiętnastowiecznej Europy zrywu niepodległościowego. Przemysław Ciszewski, były nauczyciel SP w Klewie odczytał zebranym fragment wspomnień swego pradziadka, uczestnika jednej z potyczek Powstania Styczniowego.
Ważnym punktem zakończenia rajdu był konkurs wiedzy, w którym oprócz historii były również pytania dotyczące walorów krajoznawczych gminy Aleksandrów. Prezentacja multimedialna Pawła Mamrota, poprzedzająca rozpoczęcie konkursu wprowadziła uczestników w w/w tematykę. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 8 osób, z których najlepszymi okazały się: Sandra Ględa z Przedborza – I miejsce, Dominika Karpińska z Żarnowa – II miejsce i Oliwia Kałuzińska z Przedborza – III miejsce. Laureatki otrzymały cenne nagrody książkowe ufundowane przez UG w Aleksandrowie. Prezes O/PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński wręczył przy okazji zakończenia rajdu legitymacje nowym członkiniom: Julii Zapart ze Skotnik i Oliwii Kałuzińskiej z Przedborza. Z inicjatywy opiekunów, przedstawiciele młodzieży wręczyli Grażynie i Włodzimierzowi Szafińskim maskotki i dyplom „za 20 lat wytrwałej pracy na rzecz dzieci i młodzieży ze szkolnych klubów PTTK Oddziału w Żarnowie”. W uroczystym zakończeniu wzięli udział m.in. wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół gminy Aleksandrów Anna Zaborowska, były dyrektor SP w Żarnowie Waldemar Pasula, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach i inni (łącznie ok. 150 osób, w tym 105 stanowili uczestnicy rajdu). Końcowym akordem imprezy było wręczenie dyplomów za udział przedstawicielom poszczególnych drużyn oraz podziękowanie prezesa O/PTTK w Żarnowie skierowane do wszystkich, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu rajdu i jego uroczystego zakończenia. Rajd „Szlakiem Powstania Styczniowego” jest widomym przykładem 20-letniej współpracy Oddziału w Żarnowie z Urzędem Gminy w Aleksandrowie oraz szkołami, przy pomocy których realizowane są kolejne edycje tej patriotycznej imprezy.


Włodzimierz Szafiński

Fot.: Barbara Kalinowska

galeria tutaj

 

 

20 LAT

 

20 Lat minęło...

WIERSZ NA DWUDZIESTOLECIE

ŻARNOWSKIEGO ODDZIAŁU PTTK

 Witam Panie, witam Panów,
PTTK-u wiernych fanów.
Dziś okazja, jakich mało,
Więc nas sporo się zebrało,
Bo dwadzieścia latek właśnie,
Oddziałowi temu trzaśnie.
To historia dosyć długa.
Powiem, czyja to zasługa;
Jest w Żarnowie takich dwoje,
Co otwarli w świat podwoje.
Pracując zaś wciąż uparcie,
Tej idei dali wsparcie.
Aż zebrali rzeszę liczną,
Pracą swoją tytaniczną.
Wiersz, tych państwa głosi czyny,
Włodzimierza i Grażyny.
Żarnów, słynął z żaren młyńskich,
Dzisiaj, z dzieła zaś Szafińskich.
Więc o aplauz dla nich wnoszę
I o jeden gest Was proszę:
Tym, co poprą moje zdania,
Tekst ten dam do podpisania.

Przemysław Ciszewski - 07.01.2016 r.

Broszurka: Podsumowanie 2016 roku tutaj

Fot: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

galeria BAL tutaj

 

 

Info

 

Kalendarz imprez 2017

kalendarz tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Z pamiętników PTTK O/w Żarnowie

galeria tutaj

Pozdrawiam

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA

Zostań Technikiem Mechanikiem

więcej informacji tutaj

REKLAMA
REKLAMA

Agnieszka Górka

INFO


stat4u
szablony stron