MAIN MENU
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-)

 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK ŻARNÓW

 

Rajd Styczniowy

regulamin tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK ŻARNÓW

 

Kolejna wycieczka po powiecie opoczyńskim

 

Tym razem Oddział PTTK w Żarnowie, zorganizował wycieczkę krajoznawczą do gminy Poświętne, aby zwiedzić obiekty zaliczane do Odznaki Krajoznawczej Powiatu Opoczyńskiego. Były to : drewniany młyn wodny we Fryszerce, Szaniec „Hubala” k/Anielina, kościół i klasztor filipinów w Studziannej – Poświętnem, obelisk w pobliżu nieistniejącej leśniczówki Bielawy oraz kapliczka i zabytkowe domy w Brudzewicach.

Przewodnikiem po terenie gminy był dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski. Po spotkaniu z dyrektorem, uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy czasowej „ Opoczyńskie drogi do niepodległości”, eksponowanej w muzeum z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomimo niezbyt korzystnych prognoz pogodowych zapowiadanych na sobotę 8 grudnia , dzień okazał się bezdeszczowy i niezbyt zimny co sprzyjało spokojnemu zwiedzaniu. Przy Szańcu „Hubala” był czas i miejsce na krótkie przedstawienie postaci Henryka Dobrzańskiego , niezłomnego żołnierza, który walczył z Niemcami od września 1939 do kwietnia 1940 roku i zginął w pobliżu Anielina. Będąc w miejscu, w którym niegdyś stała leśniczówka Bielawy, uczestnicy wycieczki zobaczyli miejsce ostatniej wigilii Hubala i jego oddziału w 1940 roku, po której pojawili się na pasterce w kościele w Studziannej – Poświętnem. Od kilku lat w pierwszy piątek grudnia, organizowana jest tutaj przez szkołę jego imienia z Radomia i leśników , symboliczna „Hubalowa Wigilia”. Stąd przy obelisku zobaczyliśmy dwie choinki ubrane świątecznymi ozdobami , a także wieniec i znicze z dnia 7 grudnia. W naszej wycieczce wzięło udział 29 osób , z czego większość zwiedzała już poszczególne obiekty krajoznawcze z innych gmin powiatu opoczyńskiego. Warto podkreślić, że w roku 2018 Oddział PTTK w Żarnowie zweryfikował 45 Odznak Krajoznawczych Powiatu Opoczyńskiego , w tej liczbie 23 zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie. Pozostałe 22 sztuki odznak uzyskali w większości członkowie Oddziału PTTK w Żarnowie . Po sobotniej wyprawie zdobyli je: Witold Chotecki, Adam Grabowski, Urszula Jędrasik, Teresa Wilk, Małgorzata Podlewska, Małgorzata i Jan Szewczykowie, Ilona Bakalarz – Jończyk, Czesław Szwedkowicz i Jacek Wojciechowski. Zbiorowa wycieczka z przewodnikiem po trzech gminach powiatu tzn. Mniszków, Paradyż i Żarnów, zostanie przeprowadzona w 2019 roku.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

IX Żarnowski Rajd z Mikołajem
 

Przy mroźnej pogodzie w sobotę dnia 1. grudnia odbył się kolejny raz Rajd z Mikołajem, organizowany od 9 lat przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przy wsparciu Gminy Żarnów. Honorowym patronatem objął imprezę wójt gminy dr Krzysztof Nawrocki. Celem rajdu było kultywowanie tradycji św. Mikołaja, propagowanie zdrowego stylu życia , przeciwdziałanie nałogom, poznanie krajoznawcze okolic Żarnowa i integracja turystów pieszych. Sześciokilometrowa trasa wiodła z Żarnowa przez Paszkowice, Kolonię Paszkowice, Bronów do Domu Kultury w Żarnowie, gdzie zaplanowano uroczyste zakończenie. W rajdzie wzięło udział 124 osoby, dzieci z rodzicami ale także cztery zorganizowane drużyny szkolnych klubów PTTK: z Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Przedborza i Żarnowa. Wśród turystów indywidualnych byli mieszkańcy Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skarżyska Kamiennej.

W trakcie zakończenia imprezy, odbył się konkurs z nagrodami o zwyczajach świątecznych , prowadzony w dwóch grupach wiekowych , dla najmłodszych do klasy czwartej oraz starszych uczestników od piątej klasy SP do trzeciej gimnazjum. W pierwszej grupie najlepszymi okazali się : Maja Kowalska i Malwina Bakalarz z Żarnowa, Zofia Brzózka z Petrykóz i Rafał Król z Piotrkowa Trybunalskiego ( wszyscy z jednakową ilością punktów). W starszej grupie I miejsce zdobyła Wiktoria Strzelczyk z Przedborza, drugie równorzędne miejsca otrzymały Wiktoria Dursiewicz i Oliwia Gągór z Przedborza oraz Jakub Koziński z Żarnowa. Miłym akcentem imprezy był występ sióstr Honczaruk ze Szkoły Podstawowej z Petrykóz, które pięknie zaśpiewały jedną z kolęd, wprowadzając uczestników w przedświąteczny nastrój.

Mikołaj wręczył upominki występującym w konkursie i najmłodszym turystom w wieku od 2,5 do 4,5 lat. Nagrody i słodki poczęstunek, sponsorowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie. Wreszcie nastąpiła długo oczekiwana przez dzieci chwila tzn. wręczanie przez Mikołaja paczek ze słodyczami. Zanim zostały rozdane paczki, poszczególne drużyny miały za zadanie zaśpiewać kolędę. Zarówno drużyny, jak też rodzice z dziećmi robiły sobie pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem . Drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa a już na starcie, każdy z uczestników zaopatrzony został w plakietkę rajdowa z symbolicznym Mikołajem. Nasz Mikołaj wyróżnił też opiekunów drużyn drobnymi upominkami. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwała ekipa organizatorów w składzie : Maria Grzybowska, Sabina Kubiszewska, Hubert Szulc , Grażyna i Włodzimierz Szafińscy. Patrząc na zadowolone buzie dzieci mamy wrażenie, że rajd spełnił oczekiwania zarówno uczestników jak i organizatorów. A za rok będzie mały jubileusz – X Rajd i ponowne spotkanie turystów z żarnowskim Mikołajem .

galeria tutaj

 Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Kolejny „Nauczyciel kraju ojczystego”
w O/PTTK Żarnów

W środę 28 listopada br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie, odbyła się uroczystość związana z wręczeniem tytułów i medali „ Nauczyciel kraju ojczystego”. To prestiżowe wyróżnienie otrzymało 34 osoby z całej Polski , a wśród nich Alicja Grabska, działaczka społeczna Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno –Krajoznawczego w Żarnowie.

Tytuł i medal przyznawane są w uznaniu szczególnych zasług nauczycielom i innym osobom prowadzącym systematyczną pracę edukacyjno – wychowawczą w środowisku i na rzecz dzieci i młodzieży, mającą na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. Alicja Grabska od 11 lat pełni funkcję opiekuna koła PTTK przy Szkole Podstawowej w Petrykozach w gminie Białaczów, działającego w strukturach O/PTTK Żarnów, od 2009 r. jest przewodniczącą Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody. Wraz ze swoimi podopiecznymi uczestniczy w rajdach pieszych, wycieczkach krajoznawczych, wyjazdach do kina i teatru, obchodach Światowego Dnia Turystyki, Ogólnopolskich Zlotach Młodzieży Wiejskiej PTTK, przeglądach poezji „Krajobrazy Polskie ”itp. Organizowała także na bazie swej szkoły dwukrotnie ,zakończenie Rajdu „Pierwszy dzień wiosny” oraz Rajdu Polsko – Słowackiego. W 2016 r. była wicekomandorem VI Ogólnopolskiego Zlotu Turystów – Przyrodników w Przedborzu. Za działalność społeczną w PTTK wyróżniona min. Złotą odznaką „ Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, Odznaką Honorową „ Za zasługi dla turystyki” i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Tytuł i medal „Nauczyciel kraju ojczystego” otrzymała z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzeny Machałek i prezesa ZG PTTK Jacka Potockiego. Alicja Grabska jest piątą osobą w Oddziale PTTK Żarnów, wyróżnioną tym tytułem . Serdeczne gratulacje.

więcej na www.gov.pl

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Ogólnopolski sejmik o zabytkach

W siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, odbył się w sobotę 24 listopada br. ogólnopolski sejmik zorganizowany przez miejscowy O/PTTK. Hasłem wiodącym było 100 lat opieki nad zabytkami w niepodległej Polsce, ale również okazją do organizacji był jubileusz 60 – lecia powstania Komisji Opieki nad Zabytkami przy O/PTTK w Końskich.

Laureaci konkursu literackiego

W sejmiku wzięła udział sześcioosobowa delegacja członków PTTK w Żarnowie (Barbara i Przemysław Ciszewscy, Urszula Jędrasik, Cezary Król oraz Grażyna i Włodzimierz Szafińscy). Uczestnicy sejmiku mogli zwiedzić okolicznościową wystawę pt. „Legionów droga do niepodległości”, zobaczyć wyróżnione prace konkursu „Ocalić od zapomnienia” oraz pamiątki i dokumenty KOnZ PTTK w Końskich z lat 1958 do 2018. Sejmik otworzył prezes PTTK w Końskich Wojciech Pasek, prezentując działania komisji opieki nad zabytkami w tym mieście w minionym 60 –leciu. Wręczone zostały wyróżnienia i odznaczenia oraz nastąpiło podsumowanie konkursu „Ocalić od zapomnienia”. Miło poinformować, że wyróżnienie w dziedzinie literatury za wiersz „ Ratujmy skarby koneckiej przeszłości” otrzymała Grażyna Szafińska z Żarnowa. Po części uroczystej przyszedł czas na część referatową, którą zainicjował prof. Franciszek Midura wystąpieniem „ Społeczna opieka nad zabytkami na terenach polskich do 1918 r.” Drugim referentem była Katarzyna Sikora z Uniwersytetu Gdańskiego, mówiąca o „ Społecznej opiece nad zabytkami w polskim prawodawstwie”, a trzecim dr Andrzej Rembalski z Wszechnicy Kieleckiej, przedstawiający temat „ Zabytki przemysłu i techniki w woj. kieleckim w latach 1918 – 1998”. Uczestnicy sejmiku otrzymali od organizatorów materiały krajoznawcze o Końskich i woj. świętokrzyskim oraz cenną pamiątkę, którą jest pamiątkowy medal okolicznościowy. W ramach wystąpień zaproszonych gości, prezes O/PTTK w Żarnowie przekazał puchar na ręce przewodniczącej KOnZ przy PTTK w Końskich Marzeny Kwiecińskiej – Cisak wraz z gratulacjami i życzeniami dalszej owocnej działalności. Podsumowując: sejmik był b. dobrze przygotowany pod względem merytorycznym , ciekawe referaty wzbogaciły wiedzę zgromadzonych słuchaczy, była też okazja do spotkania przyjaciół i wymiany doświadczeń.

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK Żarnów w 100 – lecie niepodległości

Obchodzona w tym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, dała asumpt do organizacji imprez turystycznych, artystycznych itp. przedsięwzięć realizowanych w całym kraju. Stąd też hasłem programowym Towarzystwa na 2018 rok jest „ Z PTTK na szlakach niepodległości”. Mając to uwadze Oddział PTTK w Żarnowie, podjął szereg działań związanych z w/w hasłem.

Były to np. wieloetapowa wycieczka piesza „ 100 km na 100 – lecie niepodległości”, śpiewanie pieśni legionowych podczas zakończenia Rajdu Rodzinnego wokół Żarnowa, Rajd „Śladami Kazimierza Wielkiego i Niepodległej Polski”, czy kolejny już XXII Rajd Niepodległości. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej wzięły także udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pierwsze kroki młodego patrioty”, zorganizowanym przez ZG PTTK w Warszawie. Również w ramach projektu „ PTTK na szlakach niepodległości” Towarzystwo zaproponowało w dniach 3 – 4 listopada br. warsztaty questowe w Warszawie , które ukończył Cezary Król reprezentujący O/PTTK w Żarnowie.

Podsumowanie działań związanych z projektem „ Na szlakach niepodległości” w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym odbyło się w dniu 16 listopada br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie . Wśród wyróżnionych środowisk z całej Polski, znalazł się również Oddział PTTK w Żarnowie, którego prezes odebrał okolicznościowy dyplom – podziękowanie. W podziękowaniu podpisanym przez prezesa ZG PTTK Jacka Potockiego i koordynatora projektu Jolantę Śledzińską, widnieje tekst : „za aktywny i twórczy udział w realizacji programowego hasła Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego na rok 2018 „ Na szlakach niepodległości ”. Podczas uroczystego spotkania w Warszawie, nastąpiło również podsumowanie wspomnianego wcześniej ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Pierwsze kroki młodego patrioty”, w którym w kategorii wiekowej 12 – 15 lat , pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Kata . Ola jest członkiem naszego Oddziału i należy do SKKT – PTTK przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej. Jej praca pt. „ Polska w naszych rękach”, znalazła uznanie sześcioosobowego jury pod przewodnictwem Ryszarda Kunce. Warto wspomnieć, że na konkurs nadesłano 234 prace z całej Polski. Uczestniczący w spotkaniu mogli obejrzeć dzieła laureatów konkursu plastycznego, a także wystawy „Poznajemy Niepodległą – od krajoznawstwa retro do krajoznawstwa 2.0” i „Z książkami wydawnictwa „Kraj” na szlakach niepodległości”.

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Konferencja „Turystyka kajakowa w regionie”

 

Dom Kultury w Żarnowie, stał się w ostatnią sobotę 17 listopada br. miejscem , w którym spotkały się osoby żywo zainteresowane turystyką kajakową. Miejscowy Oddział PTTK przy wsparciu Gminy Żarnów oraz Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, zorganizował konferencję „Turystyka kajakowa w regionie” z udziałem 52 osób reprezentujących różne ośrodki woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.

Pierwszy punkt konferencji, po powitaniu gości i uczestników, zawierał wystąpienie Włodzimierza Szafińskiego nt. „Turystyka kajakowa w O/PTTK w Żarnowie w latach 2010 – 2018”, zilustrowany następnie prezentacją multimedialną przygotowaną przez Tatianę Kosylak. Wyjątkowym gościem i zarazem prelegentem była Elżbieta Gomulska – przewodnicząca Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, która mówiła nt. „Rola odznak kajakowych w popularyzacji kajakarstwa w regionie”.

 

Prezentacje zaproszonych gości

Następnym tematem był „Rozwój szlaków wodnych Pilicy i jej dopływów” zaprezentowany przez Andrzeja Ambroziaka – prezesa Klubu Sportowego „Amber” w Tomaszowie Mazowieckim. Krótki komunikat pt. „Zagrożone piękno Pilicy”, w zastępstwie nieobecnego dr Piotra Wypycha wygłosiła Grażyna Szafińska. Drugą ważną częścią konferencji było min. przedstawienie składu Zarządu Klubu Turystyki Kajakowej, powołanego przy Oddziale PTTK w Żarnowie a następnie wręczenie legitymacji członkowskich i odznak klubowych.

Zarząd tworzą: Hubert Szulc – przewodniczący, Radosław Jurczyk – wiceprzewodniczący, Blanka Jakubowska – sekretarz, Barbara Kalinowska i Cezary Król – członkowie zarządu. Obecnie Klub Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie liczy 33 osoby. Warunkiem przyjęcia jest przynależność do Towarzystwa, udział w przynajmniej 3 spływach kajakowych , akceptacja regulaminu klubu i złożenie stosownej deklaracji. Warto podkreślić, że klub jest otwarty nie tylko dla członków PTTK w Żarnowie, ale również dla osób należących do innych oddziałów. Wachlarz miejscowości z których pochodzą kajakarze jest dość szeroki, w klubie znaleźli się mieszkańcy Żarnowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna, Przedborza, Kielc ,Białaczowa, Aleksandrowa, Radomska, Sieradza i Łodzi. W bieżącym roku Oddział PTTK w Żarnowie umożliwił kajakarzom udział w 14 spływach kajakowych różnymi rzekami , głównie Pilicą , ale także Wartą, Drzewiczką i Nidą. Podczas konferencji wręczono też dyplomy „Aktywny kajakarz” turystom, którzy w br. wzięli udział w 5 i więcej spływach.

Siedem „popularnych” turystycznych odznak kajakowych za przepłynięcie przynajmniej 100 km szlaków wodnych otrzymali : Blanka Jakubowska, Magdalena Szołowska, Agata Śmiech, Mirosław Śmiech, Radosław Jurczyk ,Cezary Król i Dawid Sobczak. W konferencji wzięli udział wójtowie gmin Aleksandrów i Żarnów. Wójt gminy Żarnów, dr Krzysztof Nawrocki zapoznał zebranych z realizowanym projektem zagospodarowania turystycznego zalewu w Miedznej Murowanej, zapraszając w następnym sezonie turystycznym do korzystania ze sprzętu wodnego i możliwości rekreacji nad w/w zalewem. Wójt gminy Aleksandrów natomiast wspomniał o zorganizowanych wspólnie z O/PTTK w Żarnowie sesjach popularno – naukowych, związanych z Pilicą i Nadpiliczem oraz zaprosił już na planowaną 19. lipca 2019 w Dąbrowie n/Czarną konferencję „ Etnografia Środkowego Nadpilicza”. Znany w gminie Żarnów regionalista Przemysław Ciszewski przedstawił jako ciekawostkę kilka dokumentów związanych z wielkim spływem Wisłą do Gdańska i Gdyni, zorganizowanych w 1933 i 1934 r. pod egidą armii, którą reprezentował gen. Stanisław Kwaśniewski z Ligii Morskiej i Kolonialnej. Spływ odbywał się pod hasłem „ Cała Polska do morza”. Warto podkreślić , że w konferencji brali udział prezesi Oddziałów PTTK: z Opoczna – Halina Kaftan , z Końskich – Wojciech Pasek, z Żarnowa – Włodzimierz Szafiński, wiceprezesi: z Żarnowa – Tatiana Kosylak i z Sieradza – Dariusz Karolczak. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne: plakietkę , notes i długopis z okolicznościowymi napisami. Końcowym elementem imprezy był turystyczny posiłek sponsorowany przez Gminę w Żarnowie.

Foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Turyści uczcili 100 – lecie Niepodległości

Tegoroczne wielkie święto narodowe obchodzone było na wiele sposobów. Oddziały PTTK w Żarnowie i Końskich, nieprzerwanie od 22 lat organizują wspólnie dużą pieszą imprezę turystyczno – krajoznawczą pod znamienną nazwą „ Rajd Niepodległości”. W sobotę, dnia 10 listopada br. na dwóch trasach pojawiło się około 460 turystów, wędrując na Ziemi Koneckiej z Janowa lub Kamiennego Krzyża do Stadnickiej Woli, gdzie zaplanowano uroczyste zakończenie rajdu. Piękna polska złota jesień sprzyjała tej patriotycznej imprezie.

W trakcie przejścia pieszego w miejscowości Niebo, zorganizowany był odpoczynek z możliwością spożycia upieczonej w ognisku kiełbaski. Już na starcie uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego, była też do dyspozycji specjalna pieczątka rajdowa. Turyści biorący udział w imprezie, tworzyli dwie wielkie społeczności: większą z województwa świętokrzyskiego i mniejszą z łódzkiego. Reprezentowane były takie miejscowości ze świętokrzyskiego jak Radom, Kielce , Skarżysko Kamienna czy Końskie i okolice, natomiast drużyny z łódzkiego to : Białaczów, Bogdanów, Miedzna Drewniana, Pabianice, Parzniewice, Petrykozy, Piotrków Trybunalski, Przedbórz i Żarnów. Uroczyste zakończenie rajdu odbyło się w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli, w której po odśpiewaniu hymnu państwowego, młodzież szkolna przedstawiła ciekawy program artystyczny pełen treści patriotycznych. W korytarzu szkoły eksponowana była wystawa nawiązująca do czynu niepodległościowego. Prezes O/PTTK w Końskich Wojciech Pasek wręczył dużej grupie osób odznaki turystyczno- krajoznawcze „Turysta Ziemi Koneckiej”, przyznawane za zwiedzanie atrakcji tego regionu Polski. Zgodnie ze scenariuszem prezes O/PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński , wręczył legitymacje członkowskie Towarzystwa Alicji Smak i Marcie Stańczyk ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie oraz podsumował wieloetapową wycieczkę pieszą „ 100 km na 100- lecie Niepodległości”.

Piątka turystów: Urszula Jędrasik, Leszek Kurp, Czesław Szwedkowicz, Cezariusz Szulc i Jacek Wojciechowski, którzy przeszli cały, liczący 121 km „Szlak Pilicy”, otrzymała puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie. Przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej PTTK w Żarnowie, Leszek Kurp inicjator w/w wycieczki został wyróżniony dyplomem „Zasłużony dla turystyki pieszej”, a drużynom uczestniczącym w rajdzie, wręczone zostały dyplomy za udział w tej wyjątkowej imprezie.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Śląskie zabytki techniki ….


Od 2015 roku turyści z Oddziału PTTK w Żarnowie ,realizują wycieczki krajoznawcze „Szlakiem zabytków techniki województwa śląskiego”. Jest to ciekawa trasa turystyki industrialnej w Polsce, prezentująca 42 obiekty w 26 miejscowościach Górnego Śląska związane z górnictwem, hutnictwem, energetyką, kolejnictwem, ceramiką, włókiennictwem, produkcją wody i przemysłem spożywczym. Dwa obiekty w Tarnowskich Górach : Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga od niedawna figurują na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ostatnia wyprawa z Żarnowa na Górny Śląsk, odbyła się w sobotę 27 października br. z udziałem 41 turystów. Tym razem zwiedziliśmy 6 kolejnych obiektów : Stary Młyn – Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach, Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, Fabrykę Porcelany, Muzeum Hutnictwa Cynku oraz dwa osiedla górnicze Giszowiec i Nikiszowiec w Katowicach.

W Starym Młynie w Żarkach zobaczyliśmy ekspozycję związaną z młynarstwem, bednarstwem, szewstwem, kołodziejstwem i piekarstwem. Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, jest unikatowym zakładem w skali europejskiej, prezentuje cały cykl produkcji zapałek poczynając od drewnianego klocka po gotową paczkę. Można tu zobaczyć kolekcję zapałczanych pudełek z różnych części świata oraz galerię rzeźby z jednej zapałki. Fabryka Porcelany „Giesche” powstała w 1923 r. Do chwili obecnej, wyroby porcelanowe zdobione są ręcznie i wypalane w piecach ceramicznych. Oglądaliśmy min. kolekcję porcelany specjalnie produkowanej dla ambasad polskich na całym świecie. Zdecydowanie inny charakter miał następny zwiedzany obiekt, którym była walcownia cynku z zachowanym ciągiem technologicznym z 1904 r. W pomieszczeniach dawnej walcowni, oglądać można też kolekcję motocykli z lat 1903 – 1980 marek Harley – Davidson, Sokół, Indiana czy Junak. W innej części zakładu znajduje się wystawa silników okrętowych , spalinowych itp. Ostatnim akcentem wycieczki były osiedla wybudowane dla robotników kopalni „Giesche”, najpierw Giszowiec – szereg parterowych domków z ogródkami , później Nikiszowiec – kwartały dwupiętrowych bloków połączonych charakterystycznymi przewiązkami nad wewnętrznymi ulicami. Obydwa osiedla stanowiły tło wielu filmów Kazimierza Kutza. Oprócz domów mieszkalnych na osiedlach wybudowano szereg budynków użyteczności publicznej. Dzięki przewodnikom oprowadzającym nas po poszczególnych obiektach, zyskaliśmy wiele cennych informacji związanych z historią przemysłową Górnego Śląska.

foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria (Stary Młyn) tutaj

galeria (Muzeum Produkcji Zapałek) tutaj

galeria (Fabryka Porcelany) tutaj

galeria (Muzeum Hutnictwa Cynku) tutaj

galeria (Muzeum Mechaniki) tutaj

galeria (Osiedle górnicze Giszowiec i Nikiszowiec) tutaj


Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Konferencja „Turystyka kajakowa w regionie”

Trwają intensywne przygotowania do konferencji „Turystyka kajakowa w regionie”, która odbędzie się w sobotę 17 listopada br. w Domu Kultury w Żarnowie. Początek o godz. 10.00. Organizatorem jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie przy współpracy z Gminą Żarnów i Porozumieniem Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego.

W ramach konferencji przewidziane są prelekcje tematyczne: Turystyka kajakowa w O/PTTK w Żarnowie, Rola odznak turystyki kajakowej w upowszechnianiu kajakarstwa w regionie, Rozwój szlaków wodnych Pilicy i jej dopływów, Szlak wodny Pilicy – walory i zagrożenia. Prelegentami będą w kolejności: prezes i wiceprezes ZO PTTK w Żarnowie- Włodzimierz Szafiński i Tatiana Kosylak, Przewodnicząca Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK w Warszawie- Elżbieta Gomulska, prezes Klubu Sportowego „Amber” w Tomaszowie Mazowieckim – Andrzej Ambroziak oraz zastępca dyrektora Zespołu Łódzkich Parków Krajobrazowych - dr Piotr Wypych.

 

W trakcie konferencji zostaną wręczone legitymacje członkowskie i odznaki Klubu Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie, dyplomy tytułu „Aktywny kajakarz” oraz uprzednio zdobyte turystyczne odznaki kajakowe. Warto poinformować, że deklaracje do Klubu Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie złożyły 32 osoby , nie tylko z gminy Żarnów i Białaczów, ale też mieszkańcy Kielc, Łodzi, Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego, Przedborza, Radomska i Opoczna. Konferencja służyć będzie dalszej promocji turystyki kajakowej, integracji kajakarzy a także promocji Żarnowa jako ważnego ośrodka turystyki aktywnej.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Żarnowianie w Karkonoszach

Przez 3 dni, od 19 do 21 października br. odbywał się w Karpaczu, Ogólnopolski Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK, w którym uczestniczyła min. duża grupa członków Oddziału w Żarnowie. Głównym organizatorem imprezy był Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, przy wsparciu Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie.

Celami zlotu była prezentacja i promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej oraz wymiana doświadczeń przedstawicieli kół i oddziałów PTTK. Bazę zlotu stanowił Ośrodek Wypoczynkowy „Nowa Królowa Karkonoszy” położony w centrum Karpacza. Dużą atrakcją dla zlotowiczów, stała się wycieczka do Skalnego Miasta Adrspach w Czechach. Jest to rezerwat przyrody zawierający dużą ilość skał z piaskowca o fantazyjnych kształtach wyrzeźbionych przez naturę. Szczególnie pięknie jest tu kolorową jesienią , czego mogliśmy osobiście doświadczyć. Oprócz kilku kilometrów spaceru wśród skał, odbyliśmy podróż łodzią po 300 metrowym sztucznym jeziorze powstałym przez spiętrzenie rzeki Metuji. W programie zlotu było także zwiedzanie Kotliny Jeleniogórskiej i Karpacza. Część turystów wędrowała pieszo do schroniska „Samotnia”, inna grupa zwiedzała Karpacz z jego największą atrakcją, sprowadzonym z Norwegii średniowiecznym drewnianym kościółkiem Wang. Świątynia znajduje się w Karpaczu Górnym na wysokości 885 m n.p.m.

W 2006 r. po raz pierwszy turyści z Żarnowa uczestniczyli w Zlocie Środowiskowym w Gdańsku a następnie w kolejnych zlotach. Tym razem 13 osobowa reprezentacja Oddziału, wzięła udział w XIX Ogólnopolskim Zlocie Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK w Karpaczu. W 2019 roku wybieramy się na XX Jubileuszowy Zlot, który odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim.

galeria 1 (konferencja)  tutaj

galeria 2 (Skalne Miasto) cz. 1 tutaj cz. 2 tutaj

galeria 3 (Jelenia Góra) tutaj

galeria 4 (Karpacz nocą) tutaj

galeria 5 (Cieplice) tutaj

galeria 6 (w drodze do Skalnego Miasta) tutaj

foto: Janusz Aleksandrowicz

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Jesienny spływ Pilicą

 

Na zakończenie sezonu kajakowego w 2018 r. Oddział PTTK w Żarnowie, zorganizował w dniu 13 października br. spływ pod nazwą „Jesień na Pilicy”. Siedemnastokilometrowa szlak wodny rozpoczął się w Krzętowie i wiódł przez Biały Brzeg, Chałupy do Przedborza. Na miejsce wodowania kajaków w Krzętowie, przybyły oprócz żarnowian, 3 osoby z Łodzi i 2 osoby z Sieradza, łącznie było 12 kajakarzy. Pięcioletnia Marysia Jakubowska wyróżniona została dziecięcą odznaką kajakową „Kiełbik” za uprzednio przepłynięte 2 spływy (Pilica i Nida).

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki przedstawiające Pilicę w jesiennej szacie. Pomimo nominalnej jesieni, ostatnie dni przypominają prawdziwe upalne lato. Bezchmurne niebo, brak wiatru , słoneczna pogoda i jesienne nadpiliczne krajobrazy sprzyjały dobremu samopoczuciu płynących kajakarzy. Szlak wodny z Krzętowa do Przedborza jest określany jako łatwy, brak na nim większych utrudnień. Ostatni w tym roku spływ daje okazję do podsumowania całego roku kajakowego w naszym oddziale. Było w nim 14 imprez wodnych: własnych 10 i 4 w których uczestniczyliśmy . Ci z nas, którzy byli na wszystkich przepłynęli w 2018 r. 238 km Pilicą (9 spływów), Wartą (2 spływy), Drzewiczką( 2 spływy) i Nidą (1). Statystycznie uczestniczyło w nich 274 kajakarzy (większość wielokrotnie). Znalazło to też swoje odbicie w przyznanych w tym roku turystycznych odznakach kajakowych. Z satysfakcją należy odnotować fakt, że do powstałego w tym roku Klubu Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie, złożyło deklaracje członkowskie 28 osób.

 

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

RAJD NA ZIEMI PRZEDBORSKIEJ

 

Uczniowie szkolnych kół turystycznych skupionych w Oddziale PTTK w Żarnowie uczestniczyli w sobotę 6 października w rajdzie pieszym pod nazwą „ŚLADAMI KAZIMIERZA WIELKIEGO I NIEPODLEGŁEJ POLSKI'', który odbył się na Ziemi Przedborskiej – historycznie związanej z postacią Kazimierza Wielkiego, króla Polski, który jak mówi przysłowie - „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”.

To na tych terenach wg historyków na polowania zapuszczał się Kazimierz Wielki, a przejazdem bywali Władysław Jagiełło i Zygmunt August. Honorowy patronat nad imprezą objął Poseł na Sejm RP Krzysztof Maciejewski oraz Burmistrz Przedborza Miłosz Naczyński. Gospodarzem całej imprezy było SKKT- PTTK przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zuzowach. 5-kilometrowe przejście rozpoczęło się przy leśniczówce w miejscowości Reczków Stary na skraju Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

Trasa prowadziła przez Staw Poręba do miejscowości Zuzowy, gdzie miało miejsce zakończenie rajdu. Jedna z legend związanych z wioską mówi o tym, że nazwa Zuzowy powstała z przekształcenia słów "żurawie", "żurawy" gdyż w dawnych czasach były to podmokłe tereny zamieszkane przez ptaki – żurawie. Na mecie wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali smaczny posiłek, po którym odbyły się konkursy w 3 kategoriach wiekowych – konkurencje sportowe dla uczniów klas I-III i 2 konkursy wiedzy dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII + III klasy gimnazjum. Pytania dotyczyły wiedzy nt. historii Polski w okresie panowania Kazimierza Wielkiego, Ziemi Przedborskiej, ochrony krajobrazu na przykładzie Przedborskiego Parku Krajobrazowego oraz początków drogi do niepodległości Polski (1914 – 1918). Konkursy rozgrywane były w 3 – osobowych drużynach, a zwycięzcy otrzymali ciekawe nagrody i medale. Była też okazja do przekazania legitymacji PTTK nowym członkom Towarzystwa. Prezes O/PTTK w Żarnowie, Włodzimierz Szafiński wręczył uprzednio zdobyte odznaki turystyki pieszej: Renacie Piskorz z Radomska- brązową a Annie Olszewskiej i Nikoli Piotrowskiej z Miedznej Drewnianej „popularne” OTP. Za uczestnictwo w rajdzie każda drużyna otrzymała dyplom. Rajd jako forma czynnego wypoczynku, odbywający się w przepięknej jesiennej scenerii spełnił swoje zadanie. Był sposobnością do poznania walorów małego zakątka woj. łódzkiego poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą i miejscami historycznymi oraz okazją do uczczenia 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.W rajdzie wzięło udział ponad 170 turystów ze szkół w Białaczowie, Miedznej Drewnianej, Petrykozach, Piotrkowie Trybunalskim, Przedborzu, Radomsku, Szczercowie i Żarnowie. Organizatorom tej corocznie organizowanej na wysokim poziomie Justynie Nicoś i Wojciechowi Dziubie – opiekunom SKKT- PTTK przy SP im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu, składamy serdeczne podziękowanie!

galeria tutaj

Barbara Kotyla i Beata Olejniczak
 opiekunki SKKT –PTTK w Szczercowie

 

 

Info

 

Rajd Rodzinny wokół Żarnowa
29. września 2018r.

 

już za nami


 

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Dwa wrześniowe dni z PTTK Żarnów

Piątek i sobota 28 i 29 września br. członkowie i sympatycy PTTK w Żarnowie, spędzili na turystycznych szlakach. Pierwszą imprezą turystyczno – krajoznawczą, w której wzięła udział ok. 50 osobowa grupa zorganizowana przez Oddział PTTK w Żarnowie, były wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki w Inowłodzu. W tym roku turystów gościł powiat tomaszowski , w którym jest sporo atrakcyjnych krajoznawczo miejsc. Po uroczystym otwarciu obchodów na terenie przyległym do kazimierzowskiego zamku w Inowłodzu, zwiedziliśmy jeden z najbardziej znanych zabytków sztuki romańskiej w Polsce, kościół św. Idziego. W Rzeczycy poznaliśmy rekonstruowane dawne średniowieczne grodzisko , mające być w założeniu żywym skansenem osadnictwa z terenów nadpilicznych. Stąd udaliśmy się do Konewki, aby zwiedzić poniemiecki kolejowy bunkier z okresu II wojny światowej z kolekcją militariów, pojazdów wojskowych, modeli pociągów wojskowych itp. Spała to kolejny punkt na naszej turystycznej trasie , znana miejscowość wypoczynkowa w powiecie tomaszowskim z Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich. W okolicach Spały polowali królowie polscy, carowie rosyjscy, w okresie międzywojennym była tu letnia rezydencja prezydentów Polski. Ciekawym obiektem w Spale jest drewniany kościół w stylu podhalańskim, wybudowany w 1923 r. na polecenie ówczesnego prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Ostatnim zwiedzanym miejscem, było Muzeum im. hrabiego Antoniego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Wystawy: etnograficzna, archeologiczna, historyczna, przyrodnicza i sztuki, wzbudziły duże zainteresowanie dorosłych uczestników wycieczki jak również uczniów szkół z Białaczowa, Petrykóz i Żarnowa, którzy stanowili reprezentację O/PTTK w Żarnowie.

Słoneczna pogoda towarzyszyła pieszym turystom w sobotę 29 września br. wędrującym trasą V Rodzinnego Rajdu wokół Żarnowa. Nieco mniej niż 100 osób to dzieci i towarzyszący im przedstawiciele rodzin: mamy i tatusiowie czy babcie. Rajd odbył się w ramach Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej , ogólnopolskiej akcji do której zgłosiło się w całym kraju około 1000 uczestników . Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warszawie , inicjator akcji zabezpieczył organizatorom w terenie ,dla każdego uczestnika odblaski, certyfikaty oraz ufundował pewną ilość upominków min. plecaki ,bidony, kolorowanki , poradniki dla wędrujących rodzin itp. W tym roku pięciokilometrowa trasa, wiodła z Żarnowa przez Trojanowice , Topolice do Żarnowa, gdzie w Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie imprezy. Wędrowało 5 drużyn: Aleksandrów, Miedzna Drewniana, Przedbórz, Radomsko i Żarnów. Nagrodzone zostały grupy rodzinne, drobne gadżety otrzymali wszyscy pozostali uczestnicy. W nawiązaniu do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, zaśpiewano kilka pieśni legionowych. Poczęstowano również wszystkich drobnymi słodyczami. Po wręczeniu dyplomów poszczególnym drużynom, uczestnicy udali się do swych miejsc zamieszkania.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafińsk
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Jeszcze raz „Śląskie Zabytki Techniki”


Zgodnie z planem w dniu 27 października br. (sobota) odbędzie się wycieczka autokarowa, będąca kontynuacją dotychczasowych wypraw na Górny Śląsk. Tym razem chcemy wspólnie zwiedzić obiekty niedawno wpisane na listę Zabytków Techniki Województwa Śląskiego takie jak: Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach, Fabrykę Porcelany i Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach . Oprócz w/w także te obiekty, które znalazły się wcześniej na liście : Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie oraz zabytkowe osiedla górnicze Giszowiec i Nikiszowiec w Katowicach. Nazwy obiektów sugerują ich zawartość, jednak można i podać do wiadomości , iż w Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach zobaczyć można nie tylko ciąg technologiczny maszyn do wytwarzania i walcowania blach cynkowych, ale również wystawę motocykli z lat 1903 – 1980 (marki Indian, Harley – Davidson, Sokół i Junak ) i wystawę silników okrętowych, spalinowych itp. Muzeum w Żarkach mieści się w zabytkowym starym młynie. Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, to unikatowy w skali europejskiej obiekt z zabytkową linią technologiczną z lat 30 XX wieku. Spotkamy tu ciekawą galerię rzeźby z jednej zapałki. W zabytkowych obiektach towarzyszyć nam będą profesjonalni przewodnicy. Osiedla górnicze Giszowiec i Nikiszowiec to kolonie robotnicze kopalni „Giesche” z początku XX wieku zbudowane wg. projektu braci Zillmann. W Giszowcu zrealizowano koncepcję miasta- ogrodu. Zachowały się kwartały domów mieszkalnych, dawna karczma, leśniczówka, szkoły i sklepy. Osiedle Nikiszowiec to 9 zwartych kwartałów budynków mieszkalnych tzw. „familoków”. Stanowiły one tło do wielu filmów o Górnym Śląsku.


Wycieczka przeznaczona jest głównie dla członków i sympatyków O/PTTK w Żarnowie. Organizowana jest jako impreza non- profit siłami wolontariatu. Główne koszty wycieczki to: transport, bilety wstępu i przewodnicy, pamiątkowa plakietka oraz ubezpieczenie. Opłata na rzecz organizacji wycieczki wynosi: 95 zł – dzieci i młodzież szkolna, 105 zł – członkowie PTTK, 115 zł – pozostali. Dziecko do lat 7 jadące z rodzicem zwolnione jest z opłaty. Prosimy o zabranie ze sobą kanapek i napojów na czas podróży. Przewidziany jest czas wolny na ewentualny ciepły posiłek, płatny we własnym zakresie. Wpłatę na koszty wycieczki prosimy przekazać na konto Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej O/ Żarnów nr. 29 8973 0003 0080 0801 4456 0001 z dopiskiem „ wycieczka Śląsk”. O przyjęciu na wycieczkę decyduje kolejność wpłat ( do wyczerpania limitu miejsc). Podany koszt wycieczki obowiązuje przy 45 uczestnikach, w przypadku mniejszej ilości osób może ulec niewielkiej zmianie. Wyjazd jest ostatnią wycieczką autokarową organizowaną przez O/PTTK w Żarnowie w bieżącym roku. Zachęcamy do udziału.
 

 

 

 

 

Info

 

Żarnowianie na Zlocie w Krakowie

W dniach 14 – 16 września br. w Krakowie, odbył się w Krakowie 61 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK . Bezpośrednim organizatorem zlotu był Hutniczo – Miejski O/PTTK w Krakowie, a komandorem kol. Helena Grzywacz , prezes Oddziału . Wśród ponad 164 uczestników z całej Polski , zaproszonych gości i organizatorów, największą bo 10 osobową reprezentację z jednego Oddziału stanowili członkowie PTTK w Żarnowie ( Bożena i Stanisław Buczkowie , Barbara Dukat, Urszula Jędrasik, Barbara Kotyla, Cezary Król, Sławomir Klauz, Grażyna i Włodzimierz Szafińscy i Czesław Szwedkowicz). Podczas uroczystego rozpoczęcia przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie , Marcin Czerwiński wręczył min. Grażynie Szafińskiej dyplom „Zasłużony dla Turystyki Pieszej”, a Włodzimierzowi Szafińskiemu medal 65 – lecia Komisji Turystyki Pieszej . Ponadto prezes O/PTTK w Żarnowie, został powołany w skład Kapituły Klubu Bywalca , przyznającej specjalne wyróżnienie za co najmniej 15 krotny udział w Ogólnopolskich Zlotach PTP. W piątek obradowały zespoły zlotowe , żarnowianie wybrali uczestnictwo w zespole dyskusyjnym „ Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej”.

 

Wieczorem odbył się również testowy egzamin na rozszerzenie uprawnień przodownickich do którego przystąpiło 7 osób, a wśród nich Grażyna Szafińska rozszerzająca uprawnienia na województwo lubelskie. Sobota poświęcona była na wycieczki na dwóch trasach autokarowych po woj. małopolskim i jednej pieszej po Ojcowskim Parku Narodowym . Grupa żarnowska wybrała w większości wycieczkę tzw. „Pętlą Popradzką” z głównymi punktami takimi jak : Lipnica Murowana, Powroźnik i Krynica Zdrój . Pozostał dwie osoby z naszego Oddziału, uczestniczyły w wycieczce pt. „Małopolska Zachodnia” i pieszej trasie po Ojcowskim Parku Narodowym. Wieczorem po powrocie do bazy zlotu w Krakowie, nad Jeziorem Bagry odbyła się biesiada turystyczna . Podsumowanie zlotu i wręczenie odznak Klubu Bywalca, przypadło na niedzielę 16 września. Podano do wiadomości dwie ważne informacje dotyczące przyszłorocznego Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego, organizowanego na Pomorzu przez O/PTTK w Gdańsku i 62 Zlotu PTP organizowanego przez O/PTTK w Legnicy.


 

galeria tutaj

źródło: Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin Spływu Drzewiczką
22. września 2018 r. (sobota)
 

regulamin tutaj

 

 

 

Info

 

Spływ „Pilica zachwyca”

 

W dniach od 7 do 9 września br. (piątek – sobota) na terenie województwa łódzkiego, odbywał się XII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Pilica zachwyca”. Spływ zorganizowany został przez Klub Sportowy „Amber” w Tomaszowie Mazowieckim . Wzięła w nim udział także 7osobowa reprezentacja O/PTTK w Żarnowie, w trzecim dniu imprezy , w niedzielę 9 września. W tym etapie na trasie z Białej do Barkowic nad Zalewem Sulejowskim ( 16 km), według organizatorów płynęło 165 kajakarzy z Polski. Piękna słoneczna pogoda, wspaniała przyroda i opieka instruktorów i ratowników czuwających nad bezpieczeństwem uczestników, sprzyjały dobremu samopoczuciu płynących najpierw rzeką, a następnie częścią Zalewu Sulejowskiego. Po zdaniu kajaków w Barkowicach, autokarami przewieziono turystów – kajakarzy do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie nastąpiło oficjalne zakończenie spływu. Warto wiedzieć, że w bieżącym roku miłośnicy turystyki kajakowej, skupieni wokół żarnowskiego Oddziału PTTK, uczestniczyli w 12 spływach kajakowych , w tym kilka z nich zorganizowali we własnym zakresie. Najwięcej , bo osiem razy płynęliśmy Pilicą, dwukrotnie Wartą, po jednym razie Drzewiczką i Nidą. Jeszcze we wrześniu br. planowany jest spływ Drzewiczką na trasie z Odrzywołu do Nowego Miasta nad Pilicą o długości 16 km.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński
 

 

Info

 

Tym razem spływ Nidą

Większość spływów kajakowych organizowanych przez Oddział PTTK w Żarnowie, odbywa się po Pilicy, tym razem popłynęliśmy Nidą. Nida jest lewym dopływem Wisły o długości 151 km, jedną z rzek płynących przez woj. świętokrzyskie. Należy do typowych rzek nizinnych o niewielkim spadku i silnie meandrującym nurcie. 

W pobliżu wsi Brzegi łączą się Biała i Czarna Nida tworząc jedną rzekę. W spływie, który odbył się 25 sierpnia 2018 r. wzięło udział 24 kajakarzy płynąc na trasie Brzegi k/Chęcin – Sobków – Stare Kotlice. Piękny szlak wodny wiódł min. przez obszar „Natura 2000 Dolina Nidy”. Na podkreślenie zasługuje udział młodych turystów: 5 – letniej Marysi Jakubowskiej i 7 – letniego Rafała Króla, którzy po raz drugi wraz z rodzicami płynęli kajakami.

Jak zwykle Oddział PTTK w Żarnowie, przygotował dla uczestników spływu okolicznościową plakietkę i pieczątkę. Ponieważ nasi turyści zbierają punkty na turystyczne odznaki kajakowe, za przebycie 15 km szlaku wodnego Nidy otrzymali 15 pkt. do odznaki. Pogoda niestety nie rozpieszczała kajakarzy, po długotrwałych upałach nastąpiło ochłodzenie i opady deszczu. Pomimo tego ocenili spływ pozytywnie i przyjęli zaproszenie na kolejny rok i następny odcinek tej malowniczej rzeki.

foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

„W stronę Wisły”

Sobota 11 sierpnia br po trwających od kilkunastu dniach upałach okazała swe inne oblicze. Pomimo padającego deszczu 22 osobowa grupa kajakarzy wyruszła do Białobrzegów w woj. mazowieckim aby wziąć udział w kolejnym spływie kajakowym . Był to XI Żarnowski Spływ Pilicą z dodatkowym hasłem „ W stronę Wisły”, ponieważ po przepłynięciu 20 km trasy do Białej Góry zostało tylko 26 km do ujścia rzeki do Wisły.

Pilicą pływamy od 2010 r. , a ostatni odcinek rzeki planujemy pokonać w 2019 r. Oprócz 20 dorosłych w grupie znalazło się dwoje dzieci, w wieku 5 i 7 lat, które wraz z rodzicami popłynęły z Białobrzegów do Białej Góry.

Oddział PTTK w Żarnowie przygotował dla najmłodszych upominki, a dla wszystkich uczestników plakietki i stempel okolicznościowy. Wśród obecnych na spływie turystów znaleźli się nie tylko żarnowianie, ale także mieszkańcy min. Łodzi, Sieradza , Piotrkowa Trybunalskiego i Opoczna. Kilku z nich wypełniło deklaracje przynależności do Klubu Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie. Na załączonym zdjęciu widzimy uczestników spływu przed wodowaniem kajaków w Białobrzegach.

 

galeria tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Info

 

„Zdobywamy odznakę krajoznawczą powiatu opoczyńskiego”

 

„Cudze chwalicie , swego nie znacie. Sami nie wiecie co posiadacie” – ta popularne powiedzenie zostało zapożyczone z utworu żyjącego w XIX wieku poety i pedagoga Stanisława Jachowicza. Jakże często nie doceniamy walorów regionu czy kraju w którym żyjemy. Z myślą o popularyzacji powiatu opoczyńskiego, jego historii, zabytków architektury, przyrody i innych obiektów krajoznawczych , Oddział PTTK w Żarnowie ustanowił w 2016 roku specjalną odznakę mającą na celu zwiększenie zainteresowania Opoczyńskim. Odznaka Krajoznawcza Powiatu Opoczyńskiego , bo o niej mowa zaczęła funkcjonować od stycznia 2017 roku i do końca grudnia zdobyło ją 63 osoby, nie tylko z naszego powiatu i województwa , ale również z woj. świętokrzyskiego . Do grona zdobywców brązowego stopnia odznaki wpisali się też przedstawiciele woj. dolnośląskiego i podlaskiego. W minioną niedzielę 19 sierpnia żarnowski O/PTTK zorganizował wycieczkę krajoznawczą z udziałem 23 osób, które zwiedzały gminy Opoczno i Sławno.

Program przewidywał „zaliczenie” w sumie 10 obiektów krajoznawczych, co zostało w pełni zrealizowane. Przewodnikiem na wycieczce był Adam Grabowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie . Zaczęliśmy od zwiedzania parku podworskiego w Mroczkowie Gościnnym, następie przejechaliśmy do Izby Tradycji Ludowej w Bielowicach , Zameczku i kościoła św. Wojciecha w Kraśnicy. Pierwszym obiektem w gminie Sławno była kopalnia piasku kwarcowego Grudzeń – Las, następnymi zabytkowe kościoły w Kunicach, Sławnie i Zachorzowie. W drodze powrotnej do Żarnowa, zatrzymaliśmy się przy dydaktycznej ścieżce przyrodniczej w Januszewicach. Dla większości wycieczkowiczów był to kolejny etap zorganizowanego zwiedzania powiatu, bowiem dużą część obiektów w obu miastach i gminach Drzewica i Białaczów zwiedzaliśmy w ub. roku. Zgodnie z regulaminem na srebrny stopień odznaki, trzeba mieć „ zaliczone” jedno z miast i trzy gminy powiatu. Do końca 2018 roku planowane jest zorganizowanie jeszcze jednej wycieczki po powiecie opoczyńskim, w celu odwiedzenia jednej lub więcej gmin . Są już pierwsi zdobywcy srebrnego stopnia odznaki, z Brzezin i Łodzi, jednak po planowanej jesienią wycieczce będzie ich około 20. Dużą pomocą przy zwiedzaniu jest „Kanon krajoznawczy powiatu opoczyńskiego” wydany dzięki wsparciu finansowemu Starostwa i Muzeum Regionalnego w Opocznie. Pamiątką ze zorganizowanych wycieczek po powiecie opoczyńskim są okolicznościowe plakietki. Tegoroczna przedstawia zabytkowy kościół drewniany św. Michała Archanioła w Zachorzowie.

Foto: Barbara Ciszewska

galeria tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Klub Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie


Turystyka kajakowa cieszy się wśród członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie, niesłabnącym powodzeniem toteż powstaje tu Klub Turystyki Kajakowej. Celem jego jest dalsza promocja turystyki wodnej, wskazywanie na zdrowotne aspekty tej formy aktywności, podnoszenie kwalifikacji w zakresie kajakarstwa oraz ułatwianie uprawiania turystyki na wodzie. Realizację w/w celów chcemy osiągać poprzez organizację spływów po różnych rzekach Polski, zdobywanie turystycznych odznak kajakowych PTTK, organizację spotkań, prelekcji i konferencji poświęconych turystyce wodnej. Oddział PTTK w Żarnowie, ma już na swym koncie spory dorobek w tej dziedzinie, od roku 2010 organizujemy latem kolejne edycje Żarnowskiego Spływu Kajakowego Rzeką Pilicą, w naszych spływach uczestniczą turyści ze Słowacji i Ukrainy , a także kajakarze z innych O/PTTK np. z Sieradza i Łodzi. Oprócz własnych imprez kajakowych, bierzemy udział w spływach organizowanych przez inne podmioty . W latach 2016- 2018 pływaliśmy Pilicą na spływach przygotowywanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie , w czerwcu br. wzięliśmy udział w III Krytycznej Masie Kajakowej na Pilicy, zorganizowanej przez Klub Sportowy „Amber” w Tomaszowie Mazowieckim. Oprócz „sztandarowego” szlaku wodnego jakim w naszym przypadku jest Pilica, mamy za sobą spływy po Luciąży, Czarnej Malenieckiej i Warcie , a pod koniec sierpnia br. popłyniemy jeszcze Nidą. W roku 2019 mamy zamiar dotrzeć Pilicą do Wisły, ale także popłynąć Bugiem i Włodawką . Duża grupa osób może poszczycić się zdobytymi już Turystycznymi Odznakami Kajakowymi PTTK , 26 turystów zdobyło popularne TOK PTTK ( turystyczne odznaki kajakowe PTTK), a 4 osoby posiada brązowe TOK . Popularną TOK zweryfikować można po przepłynięciu co najmniej 100 km szlaków wodnych , a na brązową TOK trzeba w sumie pokonać 400 km. W naszym regulaminie Klubu Turystyki Kajakowej jest min. zapis, że jego członkiem może zostać osoba nie tylko z Oddziału PTTK w Żarnowie , ale musi mieć przynajmniej trzy zaliczone spływy kajakowe. Warto poinformować, że 24 listopada 2018r. Oddział PTTK w Żarnowie organizuje konferencję „ Turystyka kajakowa w regionie” , będącą w założeniu okazją , do dalszej promocji tej dyscypliny turystyki wśród szerokich rzesz turystów i zaproszonych gości.
 

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Info

 

Kolejny raz na Pilicy

Pilica jest bardzo atrakcyjnym szlakiem turystycznym, zarówno pod względem przyrodniczym jak i krajoznawczym . Od kilku lat oddział PTTK w Żarnowie , systematycznie organizuje spływy kajakowe , które pozwalają na poznanie coraz to nowych odcinków rzeki. W 2016 r. po raz pierwszy wpłynęliśmy na teren woj. mazowieckiego i zmierzamy stopniowo wraz z biegiem rzeki do miejsca ujścia Pilicy do Wisły. Oczywiście nie rezygnujemy z pływania odcinkami rzeki , leżących na terenie naszego województwa

W ostatnią sobotę 28 lipca br. odbyła się kolejna impreza turystyki wodnej, zorganizowana na Pilicy przez żarnowski oddział PTTK. Na miejscu wodowania kajaków w Tomczycach w woj. mazowieckim stawiło się 38 turystów min. z Łodzi, Kielc, Piotrkowa Trybunalskiego, Białaczowa, Żarnowa, Opoczna i Sieradza. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała kajakarzom, którzy mieli do pokonania 22 km szlaku wodnego z Tomczyc do Białobrzegów. Podobnie jak my tę formę aktywnego wypoczynku, wybrało wielu ludzi płynących kajakami. Pilica na tym odcinku wytworzyła różnego rodzaju zakola, szereg starorzeczy oraz wysp pokrytych bujną roślinnością. Rzeka płynie szerokim korytem , ostatnie opady podniosły poziom wody , mielizny nie stanowią przeszkody. Po drodze mijaliśmy stada krów i koni pijących wodę z rzeki, spotkaliśmy kaczki i wydry. Po wylądowaniu w Białobrzegach w niewielkiej zatoczce starorzecza Pilicy i zdaniu kajaków, przejechaliśmy autokarem do Tomczyc, gdzie zaplanowano zakończenie imprezy. Najpierw odbył się konkurs wiedzy o Pilicy, w którym I miejsce zdobył Cezary Król , II miejsce Hubert Szulc , III miejsce Blanka Jakubowska. Wyróżniono także Monikę Aleksandrowicz. Kiełbaski z rożna, kawa, herbata itp. pozwoliły na wzmocnienie sił witalnych , był czas na rozmowy i integrację kajakarzy. W trakcie zakończenia imprezy, została wręczona legitymacja i odznaka instruktora ochrony przyrody PTTK , Ewie Wicherek z Sieradza. Oddział PTTK w Żarnowie, zadbał o pamiątkowe odznaki ze spływu , mogące być miłym wspomnieniem. Następny spływ planowany jest w dniu 11 sierpnia 2018 r.. na 20 km trasie z Białobrzegów do Białej Góry n/ Pilicą. Będzie to XI Żarnowski Spływ Pilicą z dodatkiem w nazwie „ W stronę Wisły”. Do ujścia Pilicy do Wisły, zostanie jeden etap, który zamierzamy pokonać w 2019 roku.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

 

Konferencja, spływ i wycieczka krajoznawcza

Od 21 lat Oddział PTTK w Żarnowie, współpracuje z gminą Aleksandrów w powiecie piotrkowskim. W bieżącym roku odbył się na tym terenie, XXI Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego ( 27.01. 2018r.) a w dniach 13-15 lipca br. miały miejsce trzy wydarzenia: konferencja popularno – naukowa „Potencjał turystyczny Środkowego Nadpilicza”, spływ kajakowy na trasie Stobnica – Ostrów oraz wycieczka krajoznawcza połączona ze zdobywaniem punktów do Turystyczno – Krajoznawczej Odznaki Gminy Aleksandrów. Na konferencję w Skotnikach, przybyło prawie 80 osób, głównie mieszkańców gminy Aleksandrów , członkowie i sympatycy O/PTTK w Żarnowie, przedstawiciele Oddziału PTTK Łódź – Polesie i Oddziału PTTK w Końskich. Prowadzący konferencję Paweł Mamrot – sekretarz Gminy Aleksandrów i Włodzimierz Szafiński – prezes O/PTTK w Żarnowie, otwierając obrady przypomnieli o poprzednich konferencjach w roku 2013 z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, w roku 2016 „ Z nurtem Pilicy” oraz w 2017 „Turystyczna gmina Aleksandrów”.

Został także odczytany list od przewodniczącego Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie, Ryszarda Kunce skierowany do uczestników. Pierwszym prelegentem był dr Piotr Wypych – zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego , który zaprezentował temat „ Wartości przyrodnicze Nadpilicza”. W nawiązaniu do 100 rocznicy odzyskania niepodległości wraz z Przemysławem Ciszewskim przedstawili kilka epizodów związanych min. z powstawaniem III Brygady Legionów w 1915 r. w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Drugim występującym był dr Artur Zieliński z Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mówił on o „Krajobrazie Środkowego Nadpilicza jako atrakcyjności turystycznej”. Z uwagi na chorobę nie przyjechał dr Michał Skoczylas z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie , autor opracowania „Mędrcy i filozofowie nauki związani z Przedborzem, Tomaszowem Mazowieckim, Opocznem i Piotrkowem Trybunalskim wspomniani po dwustu, stu pięćdziesięciu, stu i pięćdziesięciu latach od wydarzeń z ich biografii”. Z jego upoważnienia prezentację przedstawiła Grażyna Szafińska. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Dolina Pilicy” w Tomaszowie Mazowieckim, Bronisław Helman przedstawił obszerną informację nt. „Turystyka w działalności LGD”. Po przerwie kawowej prezes ZO PTTK w Żarnowie, wręczył dwie legitymacje wraz z odznakami Instruktora Ochrony Przyrody Justynie Nicoś i Hubertowi Szulcowi. Konferencja była doskonałą okazją do wręczenia zdobytych uprzednio sześciu srebrnych Turystyczno – Krajoznawczych Odznak Gminy Aleksandrów. Otrzymali je: wójt gminy Aleksandrów Dionizy Głowacki, Lila Fidelus, Maria Grzybowska, Urszula Jędrasik, Czesław Szwedkowicz i Paweł Mamrot. Drugą część konferencji rozpoczął Wiktor Pietrzyk z Muzeum Regionalnego w Opocznie, prezentacją „Miecze na lemiesze – o cywilnym wykorzystaniu elementów uzbrojenia z okresu I i II wojny światowej”. Dr Krzysztof Nawrocki przygotował temat „ Wartości historyczne Środkowego Nadpilicza”, a sekretarz gminy Paweł Mamrot swym wystąpieniem pt. „ Budowanie wartości Środkowego Nadpilicza w działalności samorządu gminy Aleksandrów” zakończył część referatową konferencji. Każdy z uczestników spotkania w Skotnikach, otrzymał drobne upominki związane z tym wydarzeniem, była też do wykorzystania okolicznościowa pieczątka. Prelegenci otrzymali piękne albumy pt. „Gmina Aleksandrów pomiędzy Pilicą i Czarną” .


Deszczowa pogoda w sobotę, nie odstraszyła wielu zgłoszonych wcześniej amatorów spływu. Na starcie imprezy kajakowej w Stobnicy, było 89 osób a wśród nich 26 uczestników w grupie żarnowskiej. Szlak wodny o długości 12 km ze Stobnicy przez Trzy Morgi, Przewóz, Windugę, Białą do Ostrowa, był trudny do przepłynięcia z powodu licznych mielizn. Długotrwałe upały dały o sobie znać i pomimo padających ostatnio deszczy, stan wody w Pilicy był niski. Po zdaniu kajaków w Ostrowie , odbyło się uroczyste zakończenie na leśnej polanie , gdzie na kajakarzy czekały kiełbaski i napoje, a później konkurs wiedzy o Nadpiliczu z ciekawymi nagrodami. Tu każdy z uczestników spływu, otrzymał pamiątkową koszulkę, która będzie przypomnieniem tej imprezy. Konferencja i spływ uzyskały wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego.


Niedziela była trzecim dniem poświęconym atrakcjom turystycznym gminy Aleksandrów. W godzinach popołudniowych odbyła się wycieczka krajoznawcza , w której wzięło udział 19 osobowa grupa zorganizowana przez żarnowski oddział PTTK. Zwiedzanie rozpoczęło się od kościoła św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dąbrowie nad Czarną, później obejrzano obelisk poświęcony pomordowanym przez Niemców podczas pacyfikacji mieszkańcom tej miejscowości. Ciekawym obiektem techniki, była elektrownia wodna na rzece Czarnej w Pile. W Tarasce zobaczyliśmy kilka obiektów ochrony przyrody, trzy pomnikowe dęby i wielki głaz narzutowy o średnicy 860 cm. W tej samej miejscowości znajduje się prywatna galeria sztuki „Nad Czarną i Pilicą”, a w niej wiele rzeźb i obrazów pana Słomki. Jest tu także skansen i inne obiekty zabytkowe. Obok posesji postawiono pomnik pamięci pomordowanym i pacyfikowanym przez hitlerowców mieszkańcom. Punkt widokowy – skarpa w Szarbsku daje możliwość wglądu na płynącą w dole Pilicę. Nagrywano tu sceny do kilku filmów fabularnych. Przejeżdżając przez teren gminy, spotkaliśmy kilka miejsc pamięci narodowej oprócz już w/w min. w pobliżu wsi Reczków Nowy i Kawęczyn, a także w Skotnikach. Obiektem , który może wzbudzać zachwyt przyrodników, jest okazały dąb – pomnik przyrody w Skotnikach. Również w tej miejscowości znajdziemy ciekawy zabytek sakralnej architektury drewnianej – modrzewiowy kościół Niepokalanego Poczęcia NMP wraz z dzwonnicą z XVI w. W świetlicy wiejskiej w Skotnikach, nastąpiła chwila odpoczynku, słodki poczęstunek, herbata, kawa i okazja do podsumowania wycieczki. A w drodze powrotnej turyści zobaczyli z okien mikrobusu myśliwski dwór opatów sulejowskich w Dębowej Górze . W Dąbrowie n/Czarną , gdzie zaczynaliśmy zwiedzanie, pożegnaliśmy rzęsistymi brawami naszego przewodnika Pawła Mamrota , który zapoznał nas z atrakcyjnymi miejscami w gminie Aleksandrów, przekazując w trakcie wiele istotnych informacji krajoznawczych. Uczestnicy ocenili, że teren sąsiadującej z Żarnowem gminy, jest wart odwiedzin i zawiera szereg walorów przyrodniczych, architektonicznych i historycznych mogących zainteresować turystów. Jednocześnie daje się zauważyć, dbałość władz samorządowych o promocję tego terenu, zarówno wśród mieszkańców jak i odwiedzających gminę gości.
 

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Komunikat organizacyjny

W dniach 13-15 lipca br. na terenie gminy Aleksandrów odbędą się:
1.Konferencja popularno - naukowa " Potencjał turystyczny Środkowego Nadpilicza" - 13. 07. 2018 - piątek ,początek o godz. 15.00 - świetlica wiejska w Skotnikach


2. Spływ kajakowy Pilicą - 14.07. 2018 - sobota - dojazd własny do Ostrowa( parking leśny) godz. 9.00, zbiórka przystanek przy moście na Czarnej o godz. 9.30. Przejazd do Skotnik, wodowanie kajaków ok. godz. 10.00 . Meta spływu w Ostrowie ok. godz. 15.00. Posiłek turystyczny i konkurs z nagrodami o Środkowym Nadpiliczu .Zakończenie ok. godz. 17.00


3. Wycieczka krajoznawcza po gminie połączona ze zdobywaniem Turystyczno - Krajoznawczej Odznaki Gminy Aleksandrów. Zbiórka o godz. 14.00 przed SP w Żarnowie , przejazd do Dąbrowy nad Czarną. Zwiedzanie kościoła i elektrowni wodnej w Dąbrowie, dwór myśliwski w Dębowej Górze, galeria sztuki "Nad Czarną i Pilicą" w Tarasce. Miejsca pamięci narodowej. Skotniki - kosciół, dwór, pomnik przyrody. Zakończenie w świetlicy w Skotnikach, powrót do Żarnowa ok. 18.00. Wstęp na konferencję wolny, spływ i wycieczka wg. wcześniejszych zapisów. Do zobaczenia w turystycznej gminie Aleksandrów. 

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Info

 

 

Rumunia po raz drugi

Członkowie i sympatycy Oddziału PTTK w Żarnowie w dniach od 26 czerwca do 2 lipca zwiedzali ciekawą turystycznie Rumunię. Po raz pierwszy byliśmy tam w 21- osobowej grupie turystów z naszego oddziału 10 lat temu w 2008 roku. Wówczas zwiedziliśmy Transylwanię przemierzając ją „ Szlakiem Drakuli”, obecna trasa objęła nowe rejony takie jak Maramuresz, rumuńską Mołdawię, deltę Dunaju, wybrzeże Morza Czarnego, Bukareszt, Karpaty, Kriszanę i Banat. W obu wycieczkach program realizowany był przez rzeszowskie biuro podróży PTTK. Przez Słowację i Węgry dotarliśmy do Rumunii, gdzie pierwszą atrakcją był „Malowany Cmentarz” w Sapancie odwiedzany przez turystów nie tylko z Europy. Nagrobki zdobione motywami ludowymi przedstawiają sceny z życia zmarłego z dowcipnymi rymowanymi epitafiami.

 Na cmentarzu zwiedzaliśmy także murowana cerkiew prawosławną. W pobliżu cmentarza czekają na turystów liczne stragany z wyrobami rękodzielniczymi, w tym z wełnianymi pledami z których słynie Sapanca. Przejeżdżając doliną Izy widzieliśmy wiele wspaniałych cerkwi ale również piękne rzeźbione drewniane bramy z których słyną miejscowe wioski. Pierwszy nocleg wypadł nam w Borsa Hotel Cerbul u podnóża Gór Rodniańskich. Następnego dnia rano byliśmy na przełęczy Przysłop na granicy Maramureszu i Bukowiny. Dużą atrakcją były zwiedzane przez nas „ malowane klasztory” Bukowiny : Moldovica i Suczewica wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Oprócz bogato zdobionych wnętrz charakteryzują się one freskami na zewnętrznych ścianach przedstawiającymi min. sceny biblijne, oblężenie Konstantynopola itp. Obie cerkwie sięgają swymi korzeniami XV i XVI wieku. Pełno tu turystów z całego świata , słychać różne języki. W Bukowinie znajdują się duże skupiska ludności polskiej, wioski Nowy Sołoniec, Pojana czy Kaczyka zamieszkują głównie Polacy. W Suczawie, stolicy Bukowiny znajduje się Dom Polski prowadzony przez Związek Polaków w Rumunii. W trzecim dniu wycieczki zwiedzaliśmy min. żeński monastyr Agapia, w którym zamieszkuje około 350 mniszek zarówno w budynku klasztornym jak i w licznych ukwieconych domkach tworzących przyklasztorną wioskę.

Cerkiew klasztorna św. archaniołów Michała i Gabriela jest budowlą łączącą styl staro mołdawski ze stylem klasycystycznym. Do Agapii przyjeżdżali na wypoczynek min. Mihai Eminescu – największy poeta rumuński i Nicolae Grigoriesku – wybitny malarz, autor fresków w w/w cerkwi klasztornej. W okresie I wojny światowej w 1917 r. odbyła się w pobliżu miasta Marasesti jedna z największych bitew na wschodzie pomiędzy armią rumuńską i wspierającymi ją Rosjanami a połączonymi siłami niemieckimi i ausro – wegierskimi. Wzięło w niej udział ok. 500 tys. żołnierzy. Monumentalne mauzoleum przypomina o tej bitwie i poległych tam żołnierzach. Zresztą w wielu miejscowościach Rumunii spotykamy pomniki żołnierzy rumuńskich walczących w I wojnie światowej. Jadąc do Tulczy, miasta stanowiącego wrota do delty Dunaju zatrzymaliśmy się w historycznym mieście Gołacz, stanowiącym port nad Dunajem aby zwiedzić XVI w. cerkiew obronną. Tutaj również przepłynęliśmy promem na drugi brzeg Dunaju aby znaleźć się w Dobrudży krainy leżącej między dolnym biegiem Dunaju a Morzem Czarnym. Po noclegu w hotelu Select w Tulczy popłynęliśmy dwoma łodziami motorowymi na rejs w deltę Dunaju, stanowiącą Światowy Rezerwat Biosfery na liście UNESCO. Dunaj uchodzi do Morza Czarnego trzema głównymi ramionami Kilią, Suliną i św. Jerzego. W delcie żyje 160 gatunków ryb i 300 gatunków ptaków, jest to największy na świecie obszar porośnięty trzciną. W ramach rejsu zaplanowany był odpoczynek i obiad w wiosce , gdzie podano do spożycia kilka gatunków ryb. Warto dodać , że w ub. roku część z nas była w miejscowości Donaueschlingen w Niemczech przy symbolicznym początku Dunaju, drugiej pod względem długości rzeki Europy (2888km) przepływającej przez 10 państw. W piątym dniu wycieczki jadąc do największego rumuńskiego portu czarnomorskiego w Konstancy zwiedziliśmy meczet w Babadag, twierdzę Enisala i wioskę starowierców Jurilovkę. Po krótkim pobycie na plaży z możliwością kąpieli morskiej w Konstancy przeszliśmy na starówkę by zwiedzić najważniejsze obiekty w mieście. Konstanca jest drugim miastem Rumunii liczącym ponad 380 tys. mieszkańców i chlubi się bogatą historią sięgającą starożytności . Jednym z symboli miasta jest secesyjny gmach Cazino Paris znajdujący się przy nadmorskiej promenadzie. W drodze do hotelu w Bukareszcie zobaczyliśmy Pałac Parlamentu, który jest drugą co do wielkości budowlą świata po amerykańskim Pentagonie. Następnego dnia rano przeszliśmy Aleją Zwycięstwa, byliśmy także na Placu Rewolucji. Zobaczyliśmy Pomnik Bohaterów Rewolucji, Główną Bibliotekę Uniwersytecką, pomnik konny króla Karola I, Rumuńskie Ateneum, Hotel Continental, białą cerkiew i pałac królewski, w którym mieści się najwspanialsze muzeum w Rumunii – Narodowe Muzeum Sztuki. Z braku czasu zwiedziliśmy tylko galerię sztuki europejskiej w której wiszą obrazy min. Jana Van Eycka, El Greca, Rembrandta, Rubensa, Memlinga. Z Bukaresztu udaliśmy się do Curtea de Arges –historycznej cerkwi – nekropolii królów rumuńskich. Warunki atmosferyczne pozwoliły nam na przejazd przez Karpaty wysokogórską trasą trans fogarską. Nazwa bierze się od Gór Fogarskich zwanych Transylwańskimi Alpami . W kulminacyjnym punkcie trasa osiąga wysokość 2043 m.n .p.m. Ostatni nocleg wypadł nam w Timisoarze – wielonarodowej stolicy Banatu. Są tu Rumuni, Węgrzy, Niemcy, Serbowie i inni – ponad 10 narodowości. Krótkie zwiedzanie starówki i powrót w drogę powrotną do Polski. W wycieczce udział wzięło łącznie 35 osób, z czego 31 to turyści zorganizowani przez O/PTTK w Żarnowie i 4 osoby z woj. podkarpackiego. Przewodnikiem i pilotem na wycieczce był Stanisław Figiel, autor kilku przewodników turystycznych po Rumunii, bardzo dobrze znający ten kraj. Przemierzyliśmy autokarem ok. 4 000 km poznając wiele ciekawych miejsc i miejscowości oraz historię krain geograficznych Rumunii związaną z kulturą różnych narodów i ich religii.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Info

 

Kajakarze na Pilicy

 

III Krytyczna Masa Kajakowa na Pilicy to impreza zorganizowana w dniu 16 czerwca br. przez Klub Sportowy „Amber” w Tomaszowie Mazowieckim przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Zgodnie z programem uczestnicy mogli rozpocząć spływ w Tomaszowie Mazowieckim, Spale lub Teofilowie aby zakończyć go w Inowłodzu.

foto: Barbara Kalinowska

Kajakarze skupieni wokół Oddziału PTTK w Żarnowie wypłynęli na 19 km szlak wodny z Tomaszowa Mazowieckiego. W 41 –osobowej żarnowskiej grupie turystów – kajakarzy znaleźli się mieszkańcy Opoczna, Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza, Łodzi, Przedborza i Żarnowa, ale było też 5 obywateli Ukrainy i 1 Włoch. Według organizatorów w III Krytycznej Masie Kajakowej na Pilicy wzięło udział ok. 200 osób, które po dopłynięciu do Inowłodza uczestniczyły w pikniku nad rzeką. Po posiłku turystycznym odbyły się regaty kajakowe o puchar miejscowego wójta gminy.

foto: Janusz Aleksandrowicz

 

W kategorii osad mieszanych III miejsce zdobyli nasi członkowie PTTK z Przedborza Justyna i Rafał Nicoś. Chętni mogli zwiedzić z przewodnikiem zamek Kazimierza Wielkiego i kościół św. Idziego. Ratownicy i instruktorzy KS „Amber” przygotowali pokaz ratownictwa wodnego. Trasa spływu była atrakcyjna przyrodniczo, a o bezpieczeństwo uczestników dbali ratownicy i instruktorzy. Warto dodać , że w połowie lipca br. nasi kajakarze będą mieli okazję popłynąć ponownie Pilicą podczas spływu organizowanego przez Urząd Gminy w Aleksandrowie.

 

galeria (foto: Janusz Aleksandrowicz) tutaj

galeria (foto: Barbara Kalinowska) tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

Info

 

„Wartą do Sieradza”

 

Pod taką nazwą odbył się w dniu 9 czerwca br. spływ kajakowy rzeką Wartą na dwudziestopięciokilometrowym dystansie z Burzenina do Sieradza. Oprócz kajakarzy w wycieczce wzięły udział inne osoby zainteresowane krajoznawczymi atrakcjami Ziemi Sieradzkiej. Około 9.00 rano nastąpił start na szlak wodny, w kajakach znalazło się 25 turystów. W tej grupie było też 4 osoby z Sieradza, które pływają z nami od kilku lat. Natomiast autokar z 13 paniami udał się do Sieradza, na spotkanie z prezeską miejscowego Oddziału PTTK, jednocześnie przewodniczką turystyczną Wiesławą Sujecką. Podczas gdy panie zwiedzały miasto, poczynając od klasztoru sióstr urszulanek, pozostali płynęli przez teren Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.

foto: (Barbara Kalinowska)

Po dwóch godzinach kajakarze dotarli do Strońska, w którym przewidziany był dłuższy odpoczynek, posiłek i zwiedzanie XIII w. kościoła św. Urszuli i 11 tysięcy dziewic. Obiekt leży na szlaku romańskim woj. łódzkiego i zawiera min. oryginalny tympanon z motywem smoka skrzydlatego o wilczej głowie. Warto dodać, że Strońsko leżało we wrześniu 1939 r. na linii obrony opartej o rzekę Wartę. W okolicy zachowały się schrony bojowe piechoty z tego okresu, a na miejscowym cmentarzu znajdują się groby żołnierzy armii Łódź, poległych w bitwie nad Wartą.

Dalsza część spływu prowadziła do Sieradza. W końcowej fazie płynęliśmy pod kilkoma mostami przerzuconymi nad rzeką. Meta spływu znajdowała się na przystani Ośrodka Sportu i Rekreacji. Około godz. 16.00 po zdaniu kajaków, udaliśmy się na sieradzki rynek. Tutaj otrzymaliśmy dalszą porcję wiedzy krajoznawczej przekazanej przez przewodniczkę. Pamiątką z imprezy do Sieradza , będą z pewnością okolicznościowe odznaki wręczone każdemu uczestnikowi. Po spływie, wodniakom przybyło 25 pkt. na turystyczną odznakę kajakową za 25 km przepłyniętych rzeką. Na dobrą ocenę wycieczki wpłynęła także doskonała słoneczna pogoda towarzysząca turystom

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

Info

 

Rzeka, która zachwyca

Pilica jest rzeką, która stanowi atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo szlak turystyczny woj. łódzkiego. W 21 - letniej działalności Oddziału PTTK w Żarnowie, Pilica odgrywała i nadal odgrywa ważna rolę. Od 1997 r. rozpoczęliśmy organizowanie pieszej imprezy pod nazwą Rajd „Brzegiem Pilicy”, która odbywa się każdego roku na przełomie maja i czerwca. Drugą dziedziną turystyki kwalifikowanej, w której „występuje” rzeka są organizowane przez nas spływy kajakowe. Pierwszy spływ odbył się w 2010 r. i nosił nazwę „ Fascynujące piękno Pilicy”. Tak jak wymieniony wcześniej rajd pieszy, tak i spływy kajakowe weszły na stałe do kalendarza imprez oddziałowych.

Tegoroczny XXI Rajd „Brzegiem Pilicy” odbył się w sobotę , drugiego czerwca na trasie Smardzewice- Nagórzyce – Tomaszów Mazowiecki. Od kilkunastu lat współorganizatorem imprezy jest Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, w którym najczęściej kończy się rajd. Tak było i tym razem. Na starcie przy tamie Zalewu Sulejowskiego w Smardzewicach, stawiło się około 150 osób reprezentujących głównie szkolne kluby PTTK z terenu działania żarnowskiego oddziału. Największą 50 – osobową grupę stanowiła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej, w skład której wchodzili uczniowie, nauczyciele i rodzice dzieci. Drugą pod względem ilości uczestników była Szkoła Podstawowa w Żarnowie z 40 osobami. Ponadto zgłosiły się drużyny ze SP w Białaczowie i Przedborzu oraz drużyna Gimnazjum w Białaczowie. Na początek wszyscy otrzymali pamiątkowe plakietki rajdowe. Przewodnikiem na trasie był Jarosław Pązik, pracownik Skansenu w Tomaszowie Maz., wędrujący z nami od wielu lat. Dużą atrakcją dla rajdowiczów było zwiedzanie Grot Nagórzyckich.

Po dojściu do Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim, czekały na uczestników słodkie bułeczki i napoje. Skromny posiłek turystyczny dobrze zrobił strudzonym wędrowcom. Następnym punktem programu był konkurs krajoznawczy o Pilicy, w którym najlepszymi okazali się : Jakub Auguścik z Przedborza – I miejsce, Maciej Łukasik z Białaczowa – II miejsce i Igor Kubiszewski z Żarnowa – III miejsce. Upominki dla w/w laureatów konkursu ufundował kierownik skansenu. Podczas zakończenia była też okazja do wręczenia uprzednio zdobytych odznak turystyki pieszej . Otrzymali je: Amelia Sieroń i Bartosz Twardowski- srebrne „ Siedmiomilowe buty”, Przemysław Dybalski – „popularną”, a Jakub Koziński – odznakę brązową ( wszyscy z SP w Żarnowie). Do grona członków PTTK przyjęto też Annę Pręcikowską z Białaczowa. Ostatnim akcentem zakończenia imprezy były dyplomy i podziękowania. Dyplomy za udział otrzymały drużyny rajdowe , a podziękowania przekazano kierownikowi skansenu Zbigniewowi Cichawie , przewodnikowi Jarosławowi Pązikowi oraz właścicielowi cukierni „ Mazurek” w Tomaszowie Maz. , który sponsorował słodkie bułeczki. Dla osób biorących udział w rajdzie, pobyt w skansenie był również okazją do jego zwiedzenia. Część turystów podziwiała też znajdujący się tuż obok rezerwat przyrody „ Niebieskie Żródła”.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

Info

 

Miłośnicy przyrody we Włodawie

 

W dniach 25 -27 maja br. odbył się we Włodawie VIII Ogólnopolski Zlot Turystów – Przyrodników , w którym wzięli udział także przedstawiciele żarnowskiego Oddziału PTTK. Zlot miał na celu zapoznanie działaczy z całej Polski z zagadnieniami ochrony przyrody i środowiska naturalnego na terenie Polesia Lubelskiego oraz zintegrowanie działaczy terenowych PTTK działających na rzecz ochrony przyrody. Na zlecenie Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warszawie, imprezę organizował Oddział PTTK we Włodawie. Na początek uczestnicy zwiedzali miasto z przewodnikiem, po czym nastąpiło uroczyste otwarcie w ratuszu miejskim we Włodawie. Byli również w miejscu, w którym mierzony jest poziom wody na Bugu . Stoi tam słup graniczny a po drugiej stronie rzeki zaczyna się teren Białorusi .Każdy ze zlotowiczów otrzymał certyfikat potwierdzający pobyt w miejscu pomiaru stanu wody na Bugu. Głównym tematem sesji zlotowej była „ Ochrona przyrody na terenie powiatu włodawskiego”.

Wszystkim wręczono wiele ciekawych materiałów krajoznawczych , a wśród nich książkę „ Włodawa- miasto i region na przełomie XX/XXI wieku”. Sobota poświęcona została na wycieczkę przyrodniczą po Poleskim Parku Narodowym , ale na początek uczestnicy odwiedzili Hutę Szkła w Dubecznie oraz Wytyczno, gdzie znajduje się upamiętnione miejsce bitwy 1 października 1939 r. Korpusu Ochrony Pogranicza z oddziałami Armii Czerwonej. W Załuczu Starym zlotowicze zwiedzali Muzeum Poleskiego Parku Narodowego, a także przeszli ścieżkę przyrodniczą „Żółwik”. W dyrekcji parku w Urszulinie, obejrzeli film „ Ochrona przyrody w Poleskim Parku Narodowym”, a następnie zobaczyli hodowlę żółwia błotnego, który jest charakterystycznym gadem na tym terenie. Po przejeździe do Łomnicy,turyści przeszli ścieżką przyrodniczą „Dominik” w towarzystwie biologa pracownika parku, wspaniałego znawcy przyrody Polesia. „Dolina Środkowego Bugu” to nazwa niedzielnej wycieczki zaczynającej się od pobytu na trójstyku granic Polska- Białoruś – Ukraina na rzece Bug. Dalszymi celami były Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie i Monastyr Prawosławny w Jabłecznej. Po obiedzie nastąpiło zakończenie zlot i wyjazdy do domów. Żarnowski Oddział PTTK reprezentowany był przez instruktorów ochrony przyrody: Danutę Głowę oraz Grażynę i Włodzimierza Szafińskich. Zlot był imprezą ciekawą i dobrze przygotowaną przez aktyw PTTK we Włodawie, co podkreślali wszyscy uczestnicy dziękując organizatorom.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

Info

 

Nasi turyści w Elblągu

 

Po raz czternasty odbył się Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK, tym razem w Elblągu. Bezpośrednim organizatorem zlotu, który trwał 3 dni ( piątek, sobota i niedziela 18 – 20 maja br.) był Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej przy wsparciu Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie. Partnerami byli także Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej i Nadleśnictwo Elbląg. Zlot przeznaczony jest dla młodzieży reprezentującej szkolne koła PTTK działające w środowisku wiejskim i małych miastach. Oddział w Żarnowie stanowił prawie 50 % ogółu uczestników zlotu, w którym wzięło udział ponad 100 osób. Wśród 47 osób w naszej ekipie wystąpiły drużyny z Białaczowa, Bogdanowa, Bujen, Miedznej Drewnianej, Petrykóz , Przedborza i Żarnowa. Po zakwaterowaniu w hotelu Galeona, odbyło się zwiedzanie miasta, po którym nastąpiło oficjalne otwarcie zlotu w Ratuszu Staromiejskim.

Otwarcia dokonali komandor zlotu – wiceprezes Oddziału Ziemi Elbląskiej w Elblągu Kamil Zimnicki i przewodniczący Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie – Ryszard Kunce. Warto podkreślić, że w piątek i sobotę w zlocie brał udział Paweł Mamrot z Aleksandrowa, członek Oddziału PTTK w Żarnowie, a zarazem członek Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie. Uroczystość uświetnił wspaniały elbląski chór „Cantata”. Film pt. „Leśny Kompleks Promocyjny, Lasy Elbląsko – Żuławskie” był wprowadzeniem przed czekającymi na nas w następnych dniach wycieczkami. Sobotę organizatorzy przeznaczyli na zwiedzanie Żuław Wiślanych a wieczorem na ognisko integracyjne w Kadynach. Byliśmy min. w Raczkach Elbląskich , w których znajduje się najniższy punkt w Polsce, Rozgarcie, Fiszewie , Gronowie Elbląskim , Jeziorze i Oleśnie. „Stodolarnia” w Oleśnie to swego rodzaju skansen będący efektem pracy Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Oleśno – Wsi z Pomysłem. Tu zjedliśmy obiad a później poszczególne drużyny prezentowały swoje programy mające wpływ na końcową klasyfikację. Drugim elementem do oceny drużyn był konkurs krajoznawczy o Elblągu i Żuławach Wiślanych. Po powrocie do Elbląga, kolacji i krótkim odpoczynku autokary zawiozły uczestników nad Zalew Wiślany, do miejscowości Suchacz, a następnie do Kadyn. Zobaczyliśmy tu jeden z najstarszych dębów w Polsce , ponad siedemsetletni dąb Jana Bażyńskiego mierzący w obwodzie 997 cm. Na polanie w pobliskim lesie organizatorzy przygotowali ognisko z kiełbaskami, przy którym była okazja wspólnie pośpiewać i porozmawiać.

 

 

W drodze powrotnej jadąc przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, widzieliśmy przebiegające przez jezdnię lisa i sarnę. Ostatni dzień pobytu to wycieczka po Parku Leśnym Bażantarnia i zakończenie zlotu na dużej polanie. Tutaj wręczone zostały puchary za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji kinowej drużyn, nagrody i dyplomy za udział . Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Łomnicy Zdroju koło Nowego Sącza, drugie drużyna SKKT- PTTK przy SP w Mastkach pow. łowicki i trzecie SKKT – PTTK przy SP w Żarnowie. Opiekunką żarnowskiej młodzieży była Maria Grzybowska. Miejsce na podium może cieszyć. Oprócz pucharu młodzież otrzymała też liczne nagrody.

 

Już z chwilą zakwaterowania w każdym pokoju, czekały na uczestników plecaki z materiałami krajoznawczymi i odznakami ze zlotu. Organizatorzy zapewnili też okolicznościową pieczątkę zlotową. Reasumując XIV Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK w Elblągu był imprezą udaną, dobrze przygotowaną, dającą możliwość poznania miasta i okolic oraz wpływającą na integrację turystów z różnych miejscowości w kraju. Komandor, przewodnicy i obsługa zlotu, postarali się aby impreza była miłym wspomnieniem wspólnie przeżytych dni w tej części Polski. Może być on inspiracją do organizacji wycieczek do Elbląga i na Żuławy jako ziemi serdecznych ludzi, przyjaznych turystom.

galeria 1 tutaj

 

(źródło: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej)

 

galeria 2 tutaj

 

(źródło: @naszeolesno)

 

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Czwarty etap wycieczki na 100 – lecie Niepodległości

Wieloetapowa wędrówka piesza „ 100 km na 100 – lecie Niepodległości” zorganizowana przez Komisję Turystyki Pieszej O/PTTK w Żarnowie trwa. Właśnie w sobotę 12 maja br. odbył się IV etap o długości ok. 23 km na trasie z Podklasztorza przez Sulejów , Taraskę, Ostrów, Niewierszyn, Szarbsko, Dąbrówkę do Starej i Kolonii Stara.

Tym razem wędrowało 11 osób pod wodzą przewodniczącego w/w komisji Leszka Kurpa. Uczestnicy byli pod wrażeniem pięknej przyrody na trasie przejścia. Część wędrówki wiodła przez Obszar Natura 2000 „ Dolina Środkowej Pilicy”, w miejscowości Ostrów zachwycały różaneczniki , a na większości trasy towarzyszyły piechurom kwitnące i silnie pachnące akacje. Następne dwa etapy tej długodystansowej wędrówki planowane są w czerwcu i lipcu , tak aby dojść do Krzętowa , gdzie znajduje się koniec Rekreacyjnego Szlaku Rzeki Pilicy. Czerwcowy etap będzie wiódł min. przez Diablą Górę i Skotniki w stronę Przedborza. Turyści napotkają tam wiele miejsc pamięci narodowej związanych z walkami partyzantów z okresu II wojny światowej.

galeria tutaj

foto: Cezariusz Szulc

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

Info

 

Wiosna na Pilicy

Pod koniec marca br. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Wśród pozytywnie zaopiniowanych znalazł się projekt spływu kajakowego „ Wiosna na Pilicy” opracowany przez Oddział PTTK w Żarnowie. Spływ odbył się w sobotę 5 maja na 17 km trasie z Krzętowa do Przedborza. W grupie 40 zgłoszonych osób byli turyści kajakarze min. z Krakowa, Opoczna, Piotrkowa Trybunalskiego, Przedborza, Przysuchy, Radomska, Sieradza i Żarnowa.

Dwójka studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to obywatele Ukrainy zdobywający wiedzę na kierunku turystyka i rekreacja. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki, mogli także skorzystać z okolicznościowej pieczątki. Po dotarciu na miejsce wodowania kajaków w Krzętowie, ratownicy przeprowadzili szkolenie nt. bezpieczeństwa na wodzie, a następnie kajakarze ruszyli z nurtem Pilicy w stronę Przedborza. Pogoda sprzyjała kajakarzom, rzeka na tym odcinku nie stwarzała kłopotów , humory dopisywały. W połowie dystansu ratownicy zarządzili krótki postój , był czas na chwilę oddechu i kanapkę. Po dopłynięciu do Przedborza i zdaniu kajaków, uczestnicy udali się do Schroniska Młodzieżowego gdzie na turystów czekała grochówka, kawa i herbata. Ważnym elementem zakończenia imprezy był konkurs wiedzy nt. 100 – lecia odzyskania niepodległości. Najlepszymi w nim okazali się : Andrzej Sabaturski z Piotrkowa Tryb. – I miejsce, Jacek Wojciechowski z Żarnowa – II miejsce i Cezary Król z Piotrkowa Tryb. – III miejsce.

foto: Piotr Lesiak

 

Otrzymali oni nagrody książkowe o tematyce historycznej. Wyróżniono także Andrzeja Ślufarskiego z Przysuchy , który zajął IV miejsce w konkursie. Większość uczestników spływu to członkowie PTTK, którzy zbierają punkty do turystycznej odznaki kajakowej. Dlatego też podczas zakończenia w Przedborzu wręczone zostały uprzednio zdobyte popularne TOK ( turystyczne odznaki kajakowe). Otrzymali je: Justyna, Edyta i Rafał Nicoś z Przedborza oraz Piotr Lesiak z Opoczna za przepłynięcie kajakiem przynajmniej 100 km szlaków wodnych. Spływ dał możliwość poznania odcinka pięknej krajobrazowo Pilicy jako jednej z atrakcji krajoznawczych województwa łódzkiego , był promocją turystyki aktywnej na wodzie jako sposobu zdrowego spędzania wolnego czasu ale również sprzyjał integracji turystów – kajakarzy nie tylko z naszego województwa.

galeria tutaj

galeria: Barbara Kalinowska

 

 Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Info

 

10 lecie działalności szkolnego koła
PTTK w Radomsku

Wśród wielu szkolnych kół skupionych w Oddziale PTTK w Żarnowie, jest koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radomsku. W środę 25 kwietnia br. odbyła się w sali gimnastycznej tej placówki , zorganizowana z rozmachem uroczystość poświęcona 10 leciu działalności turystyczno - krajoznawczej. Zaproszeni goście , nauczyciele i uczniowie SOSW otrzymali na początek pamiątkową plakietkę, przygotowany został okolicznościowy program artystyczny odzwierciedlający podróże członków i sympatyków PTTK po Polsce, jedna z opiekunek przedstawiła działania koła w latach 2008 – 2018.

 

Na uroczystość przybyli min. honorowy przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie, prezes ZO PTTK w Żarnowie, członkowie władz Oddziału oraz opiekunowie i przedstawiciele szkolnych kół PTTK z Aleksandrowa, Bujen , Petrykóz i Przedborza. W imprezie uczestniczyli : dyrektorzy, nauczyciele, rodzice uczniów i główni bohaterowie uroczystości – członkowie szkolnego koła PTTK. Prezes ZO PTTK w Żarnowie, wręczył puchar z życzeniami dalszej owocnej działalności turystyczno- krajoznawczej. Opiekunki SKKT-PTTK przy SOSW w Radomsku, Renata Bajerowicz i Renata Piskorz otrzymały z rąk przewodniczącego Stanisława Łucia z Warszawy, Brązowe Honorowe Odznaki PTTK, a Agnieszka Politańska „popularną” odznakę turystyki pieszej. Odczytane zostały dwa listy gratulacyjne : od przewodniczącego Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK oraz od Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.

W wystąpieniach podkreślano niezwykle ważną rolę turystyki dla edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Słowa podziękowania skierowano także do dawnej i obecnej dyrekcji za stworzenie warunków do uprawiania turystyki. Była okazja aby w sposób uroczysty, wręczyć kilka legitymacji nowym członkom PTTK jak również wyróżnić dyplomami najaktywniejszych turystycznie uczniów. Opiekunki SKKT – PTTK przy SOSW przygotowały także pamiątkowe dyplomy dla przybyłych na jubileusz przedstawicieli szkół, w których działają struktury Towarzystwa. Po części oficjalnej wszystkich uczestników zaproszono na radomszczańską zalewajkę, smaczne ciasta i owoce . W pewnym momencie „wjechał” ogromny tort z okolicznościowym napisem. Smakował wyśmienicie. Przy kawie i herbacie była okazja na dyskusję o ważnej roli turystyki i krajoznawstwa w środowisku osób niepełnosprawnych. Wspomnieniem imprezy bardzo dobrze przygotowanej przez nauczycieli, rodziców i uczniów będą też wpisy do wyłożonej księgi pamiątkowej. Gratulując dotychczasowych dokonań czekamy na następny jubileusz, tym razem 15 lecia tego szkolnego koła PTTK, które pełni ważną rolę w życiu tej małej społeczności.


Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Info

 

Śląskie Zabytki Techniki

Pod w/w nazwą odbyła się w dniu 24 kwietnia br. wycieczka krajoznawcza po województwie śląskim, poświęcona dalszemu poznawaniu eladzi, Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich i wieże Kopalni Węgla Kamiennego „ Polska” w Świętochłowicach. W Dąbrowie Górniczej można było dodatkowo zobaczyć Muzeum Miejskie i skansen historyczny, w którym zgromadzono czołgi, działa, wozy bojowe itp. Wielokulturowość Śląska i jego tradycje oraz skomplikowane dzieje, uczestnicy poznali w nowocześnie urządzonym Muzeum Śląskim w Katowicach oraz Muzeum Miejskim w Dąbrowie Górniczej. W wycieczce wzięło udział 50 osób, większość stanowiły dzieci i młodzież szkolna z Białaczowa i Żarnowa. Jesienią planowana jest następna wycieczka „Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”, na którą oczekuje duża grupa sympatyków turystyki industrialnej.

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

18 kwietnia 2018 r. Powiat Opoczyński po raz piąty zorganizował V Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. W organizację włączył się Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie. W obchodach wzięli udział: wicestarosta Marcin Baranowski, Sekretarz Powiatu Grażyna Wielgus, Burmistrz Opoczna Rafał Kądziela wraz z zastępcą Zbigniewem Sobczykiem, Wójt Gminy Poświętne Michał Franas, radna Rady Powiatu Maria Morawska oraz bryg. Andrzej Śpiewak z Komendy Powiatowej PSP w Opocznie.

foto źródło: Powiat Opoczyński

Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w roku 1983 ustanowił Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Dzień ten wpisany został do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym przez UNESCO. Na całym świecie obchodzony jest 18 kwietnia.

foto źródło: Powiat Opoczyński

 

Celem obchodów jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu ogromnego znaczenia kulturowego dziedzictwa oraz problemów związanych z jego ochroną, popularyzowanie zabytków Ziemi Opoczyńskiej oraz przybliżenia sposobów zapobiegania ich degradacji.

Konkurs Jednego Wiersza pt. „Przeszłość ukryta w słowie”

kat. od 16 roku życia

- I nagroda – Przemysław Ciszewski z Klew gm. Żarnów, za wiersz Królewski romans”;

- II nagroda – Grażyna Szafińska z Żarnowa, za wiersz „Izba Opoczyńska”;

- wyróżnienie – Karolina Młynarczyk z Opoczna, za wiersz „Przeszłość ukryta w prostocie”;

źródło: Powiat Opoczyński

 

 

 

Wycieczka

 

Zwiedzali Śląsk i Morawy

Zgodnie z kalendarzem imprez Oddziału PTTK w Żarnowie na rok 2018, w dniach 14 -15 kwietnia odbyła się wycieczka krajoznawcza do dwóch sąsiadujących ze sobą regionów : województwa opolskiego i kraju ołomunieckiego. Kraj to w Republice Czeskiej odpowiednik naszego województwa. W ramach współpracy w/w jednostek administracyjnych powstał projekt „Podróżowanie w czasie” wsparty przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Sąsiadujące ze sobą regiony zawarły w 2002 roku umowę, pozwalającą na wspólne działania zmierzające do zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy. Głównymi celami wycieczki były miasta Strzelce Opolskie i Prudnik po stronie polskiej oraz Ołomuniec i Opawa po stronie czeskiej. Nazwa pierwszego zwiedzanego miasta wywodzi się od strzelców, łowców książęcych. Na rynku wznosi się Pomnik Strzelca. Atrakcją tego miasta jest ratusz, w którym udostępniona została dla zwiedzających wieża umożliwiająca podziwianie okolicy.

Od znajdującego się w ratuszu punktu informacji turystycznej, otrzymaliśmy materiały promocyjne. Ponad godzinę trwała podróż do następnego celu naszej podróży, Prudnika. Z okien autobusu widzieliśmy min. Górę św, Anny z dominującym klasztorem. Prudnik jest XIII wiecznym miastem. W swej długiej historii był częścią Moraw, znajdował się pod panowaniem książąt opolskich, królestwa czeskiego, monarchii habsburskiej, Prus i Niemiec. W XVII i XVIII w. Prudnik był jednym z najbogatszych miast Śląska. Jest on pełen zabytków , ratusz z 63 m wieżą stał się najwyższą budowlą miasta, na rynku znajdziemy kolumnę maryjna św. Jana Nepomucena, fontannę i zabytkowe kamienice. Do ciekawych zabytków zaliczyć można jeszcze: Dom Cechu Tkaczy, Wieżę Bramy Dolnej, kościoły oraz studnię miłości. Wieża Woka to pozostałość po nieistniejącym już zamku prudnickim, dziś pełni funkcję punktu widokowego, z którego widać panoramę Gór Opawskich.


Wieża zaliczana jest do najstarszych w Polsce. Będąc w Prudniku, podzieliliśmy się na dwie grupy, które wymiennie zwiedzały z przewodnikami miasto i główną siedzibę Muzeum Ziemi Prudnickiej znajdującego się w średniowiecznych murach Arsenału. Po noclegu, z soboty na niedzielę w schronisku młodzieżowym „Dąbrówka”, ruszyliśmy w stronę Ołomuńca, dawnej stolicy Moraw, siedziby biskupów, w którym zachowały się stare rynki, wspaniałe świątynie i ratusz z astronomicznym zegarem z 1519 r. przypominającym praski Orloj. Na rynku, w pobliżu ratusza znajduje się najbardziej okazała barokowa rzeźba w całej Europie Środkowej - kolumna morowa Najświętszej Trójcy – zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Kolumnę budowano 38 lat, a na jej poświęceniu w 1754 r. była cesarzowa Austro – Węgier Maria Teresa. Na placach ołomunieckiej starówki spotykamy liczne fontanny: Cezara, Herkulesa, Jupitera, Trytonów, Merkurego, Neptuna i najnowszą Ariona. W katedrze św. Wacława młody Mozart skomponował słynną szóstą symfonię F- dur. W mieście jest wiele zabytkowych, bogato zdobionych kamienic, min. budowanych przez włoskich artystów. Niestety nie udało się nam zwiedzić zaplanowanego w programie muzeum motoryzacji Veteran Arena, ze względu na dalszą rozbudowę hal wystawowych. W drodze do granicy odwiedziliśmy jeszcze Opawę, jedno z najstarszych miast czeskich, w którym najciekawszymi obiektami na Rynku Górnym są: ratusz tzw. Hlaska, Teatr Śląski i imponująca swą wielkością gotycka konkatedra Wniebowzięcia Marii Panny z XIII w. Na Dolnym Rynku zobaczyliśmy kościół św. Wojciecha i dawne kolegium jezuickie, w którym w 1814 r. zostało założone Śląskie Muzeum Ziemskie. Przejeżdżaliśmy też autokarem obok nowoutworzonego Miejskiego Domu Kultury. W Opawie zobaczyć można trolejbusy, które stanowią podstawę komunikacji miejskiej. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała zwiedzaniu i dobrej atmosferze na tej wycieczce. Jak zwykle Oddział PTTK w Żarnowie, postarał się o pamiątkowe plakietki będące w przyszłości wspomnieniem z tej ciekawej krajoznawczo podróży.

foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria (dzień 1) tutaj

galeria (dzień 2) tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Trzeci etap wędrówki

„Na szlakach Niepodległości”

 

Trzeci etap wycieczki pieszej „100 km na 100 lecie Niepodległości”, odbył się w sobotę 7 kwietnia br. na trasie Smardzewice – Karolinów – Zarzęcin – Sulejów Podklasztorze. Komisja Turystyki Pieszej działająca przy Oddziale PTTK w Żarnowie, podjęła się organizacji wieloetapowego przejścia pieszego wzdłuż Szlaku Rekreacyjnego Rzeki Pilicy, biegnącego z Piotrkowa Trybunalskiego do Krzętowa (121km). Pierwsze dwa etapy zrealizowano kolejno 24 lutego i 17 marca z Piotrkowa Tryb. do Barkowic Mokrych , a następnie do Smardzewic. Celem imprezy jest uczczenie 100 – lecia Odzyskania Niepodległości oraz popularyzacja turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku. Pomysł uzyskał wsparcie Starostwa Powiatowego w Opocznie, a O/PTTK w Żarnowie chce go podsumować po przejściu całej trasy przez turystów. Obecnie została zaprojektowana okolicznościowa plakietka a otrzymają ją ci , którzy „zaliczą” przynajmniej 5 etapów zaplanowanego szlaku.

Trzeci etap o długości 20 km przeszło 13 turystów, a wśród nich był przewodnik turystyczny z Piotrkowa Trybunalskiego Cezary Król, który przekazał piechurom wiele cennych informacji krajoznawczych na trasie. Dłuższy odpoczynek zaplanowano w Zarzęcinie, wsi położonej na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego nad brzegiem zalewu. Najpierw turyści zobaczyli pamiątkową tablicę poświęconą „mieszkańcom wsi Zarzęcin, zamordowanym przez okupanta 1939 – 1945”. W ośrodku żeglarskim piechurzy posilili się kiełbaskami i herbatą. Koniec sobotniego przejścia pieszego, wypadł w Sulejowie Podklasztorzu, w zabytkowym zespole klasztornym opactwa cysterskiego, będącym zabytkiem architektury romańskiej. Historię opactwa przybliżył uczestnikom ,wspomniany wcześniej przewodnik turystyczny.

foto: Cezariusz Szulc

galeria tutaj

Wł odzimierz Szafiński

 

 

 

 

Info

 

 

 

Info

 

 

 

 

 

Info

 

Wycieczka przyrodnicza z PTTK Żarnów

W województwie łódzkim znajduje się 7 parków krajobrazowych, w tym centralnie położony Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Właśnie tą formą ochrony przyrody, zainteresowali się turyści z Oddziału PTTK w Żarnowie, organizując wycieczkę w sobotę 24 marca br. Park obejmuje teren położony między Łodzią, Brzezinami i Strykowem. Możemy zobaczyć tu lasy, stawy ,cieki wodne i ślady bogatej przeszłości geologicznej, min. nagromadzenie wielu form polodowcowych: parowów, wąwozów i głazów narzutowych. Przez kilka godzin zwiedzania, towarzyszyła nam Krystyna Sosnowska p.o. kierownika Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, która profesjonalnie prowadziła zajęcia edukacyjne, promując walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe parku. Rozpoczęliśmy od rezerwatu „Las Łagiewnicki”, przejeżdżając później w okolice rezerwatu „Struga Dobieszkowska” w gminie Stryków.

Zachowanie leśnego krajobrazu strumienia Młynkówki, małego cieku wodnego dopływu Moszczenicy, jest celem ochrony w/w rezerwatu. Następnym punktem zwiedzania były Byszewy, wieś z klasycystycznym dworem, związanym z postacią Jarosława Iwaszkiewicza oraz parkiem podworskim z kilkoma 200- letnimi drzewami. Najokazalszym drzewem w parku jest dąb „Jarosław” – pomnik przyrody o ponad sześciometrowym obwodzie. Sylwetka dworu w Byszewach, jest dominującym elementem logo Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Trzecim z kolei rezerwatem były „Parowy Janinowskie”, gdzie znajduje się 2,5 km system parowów porośniętych lasem bukowym. Na terenie PKWŁ spotykamy wiele obiektów zabytkowych, jak np. średniowieczne grodzisko w Starych Skoszewach z IX w.n.e. czy kościoły w Lipie i Niesułkowie. Dłużej zatrzymaliśmy się przy cmentarzu żołnierzy rosyjskich i niemieckich z I wojny światowej w Poćwiardówce. Założony został w latach 1914 – 1918, kiedy miały tu miejsce najkrwawsze walki w ramach Operacji Łódzkiej. Opisywana wycieczka umożliwiła jej uczestnikom poznanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturalnych oraz krajobrazowych PKZŁ, a pamiątką będzie też plakietka okolicznościowa, którą otrzymali wycieczkowicze od O/PTTK w Żarnowie, jak również mapy i inne materiały promocyjne od O/Terenowego PKWŁ w Łodzi.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Pierwszy dzień wiosny

Większość z nas tęskni już na wiosną. Co prawda astronomiczna wiosna za nami, ale ciągle leży jeszcze śnieg świadczący o tym, że zima tak łatwo nie ustępuje. W czwartek 22 marca br. Oddział PTTK w Żarnowie wspólnie ze Szkołą Podstawową i działającym w niej klubem PTTK zorganizowali rajd pod nazwą „Pierwszy dzień wiosny”. Na starcie w Petrykozach zgłosiło się około 200 osób, uczniów szkół podstawowych w Białaczowie, Petrykozach, Przedborzu, Żarnowie i gimnazjum w Białaczowie. Po rozdaniu okolicznościowych plakietek i „utopieniu” Marzanny, kolumna piechurów ubezpieczana przez strażaków z OSP w Petrykozach, wyruszyła na ośmiokilometrową trasę, która prowadziła przez Kuraszków, Parczówek do szkoły w Petrykozach. Na mecie czekały na turystów pieczone kiełbaski i gorąca herbata. Po krótkim pobycie przy ognisku rozpoczęła się druga część zakończenia na sali gimnastycznej.

 Tutaj zwracała uwagę barwna dekoracja nawiązująca do wiosny, ale także wystawa dyplomów i innych trofeów z różnych imprez turystycznych z udziałem uczniów miejscowej szkoły. Jednym z głównych powodów dla którego zorganizowano rajd w Petrykozach, jest jubileusz 10 – lecia działalności turystyczno – krajoznawczej w ramach PTTK. Z tej okazji opiekunka SKKT – PTTK przy SP w Petrykozach, Alicja Grabska przygotowała prezentację multimedialną obejmującą okres od 2008 do 2018 r. W imieniu Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie, jego prezes wręczył puchar opiekunce szkolnego PTTK z podziękowaniem za dotychczasową pracę społeczną i z życzeniami dalszej owocnej działalności. Była też okazja do wręczenia legitymacji dwóm nowym członkom Towarzystwa oraz zdobytych uprzednio odznak turystyki pieszej. „Popularne” OTP otrzymali Julia Grzesińska z Białaczowa i Zuzanna Kołodziejczyk z Żarnowa, brązową OTP Anna Szołowska z Białaczowa. Legitymację i odznakę młodzieżowego przodownika turystyki pieszej wręczono Miłoszowi Polakowi z Żarnowa.

Dzięki sponsorom opiekunka zakupiła nagrody, które rozlosowano dla turystów z poszczególnych drużyn rajdowych. Drobne upominki otrzymali wszyscy uczestnicy. Rajd był udaną imprezą turystyki pieszej , sprawnie przeprowadzoną i pozwolił na integrację dzieci, młodzieży i nauczycieli z kilku szkół. W uroczystym zakończeniu wziął udział także sekretarz gminy Białaczów Andrzej Urbańczyk.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Brawo Miłosz

Zgodnie z planem w dniu 20 marca 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Opocznie, odbyło się podsumowanie wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Za przeprowadzenie tego etapu konkursu odpowiedzialny był Oddział PTTK w Opocznie, a jury pracowało pod przewodnictwem dr Jana Łuczkowskiego.

Na konkurs przysłano 22 prace z różnych szkół województwa łódzkiego, w tym 11 prac literackich i 11 prac multimedialnych. Zadaniem jury było wytypowanie najlepszych prac indywidualnych i zbiorowych w poszczególnych grupach wiekowych. Miło poinformować, że pierwsze miejsce wśród prac multimedialnych zdobył Miłosz Polak - uczeń III klasy żarnowskiego gimnazjum. Jest on od wielu lat członkiem naszego Oddziału PTTK i laureatem młodzieżowej odznaki „Orli lot”. Opiekunem jego pracy pt. „Cyklista i patriota – historia sprzed stu lat” jest mama Magdalena Polak. Dwie poprzednie edycje konkursu przyniosły Miłoszowi drugie miejsca w finale ogólnopolskim( 2016 i 2017r. ) . Życzymy aby rok 2018 okazał się również dla niego szczęśliwym. Uroczyste podsumowanie prowadziła prezes O/PTTK w Opocznie Halina Kaftan wspierana przez dyrektora Muzeum Regionalnego Adama Grabowskiego. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Dokumentację fotograficzną stanowią zdjęcia wykonane przez Marcina Polaka.

galeria tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Drugi etap wędrówki „ Szlakiem Rzeki Pilicy”

W sobotę 17 marca 2018 r. 15 – osobowa grupa zorganizowana przez przewodniczącego Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej w Żarnowie Leszka Kurpa, przeszła pomimo mroźnej i wietrznej pogody drugi etap szlaku o w/w nazwie. Jest to realizacja wędrówki z cyklu „ Sto kilometrów na 100 – lecie Niepodległości” tym razem na trasie z Barkowic Mokrych przez Bronisławów i Swolszewice Małe do Smardzewic. Pierwszy etap odbył się 24 lutego z Piotrkowa Trybunalskiego do Barkowic Mokrych (14 km).

 

Sumując oba odcinki można stwierdzić, że zostało do mety w Krzętowie jeszcze 90 kilometrów. Drugi etap wędrówki obfitował w atrakcje przyrodnicze, przebiegał terenami Sulejowskiego Parku Krajobrazowego a po drodze turyści spotkali dziki i sarny. Końcowym elementem trasy było przejście wzdłuż zapory na Zalewie Sulejowskim w Smardzewicach. Trzeci etap zaplanowano wstępnie na sobotę 7 kwietnia br. Mamy nadzieję, że pogoda będzie znacznie łaskawsza niż dotychczas.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Studyjna wizyta w Kielcach

Z inicjatywy Oddziału Świętokrzyskiego PTTK i Urzędu Miasta Kielce, odbyła się w dniach 10 – 11 marca 2018 r. wizyta studyjna dla branży turystycznej z woj. łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i pomorskiego. Celem było pokazanie atrakcji miasta i zachęcenie turystów do jego odwiedzenia. Impreza została zorganizowana w jubileuszowym roku 110- lecia PTK – PTTK w Kielcach. Zwiedzanymi w pierwszym dniu obiektami były min. Centrum Geoedukacji na Wietrzni, rezerwat Kadzielnia, Wzgórze Zamkowe, park miejski i ulica Sienkiewicza. Wieczorem goście mogli podziwiać fragment przedstawienia „ Alicja z krainy czarów” wykonany przez Kielecki Teatr Tańca.

Drugi dzień zwiedzania Kielc, rozpoczął się od wizyty w Energetycznym Centrum Nauki, ciekawej placówki w której nauka i technika połączona jest z edukacyjnymi zabawami. Następnymi elementami programu były min. rezerwat krajobrazowy Karczówka, Plac Wolności, Muzeum Zabawy i Zabawek oraz Muzeum Hammonda. Przez dwa dni towarzyszyli nam przewodnicy świętokrzyscy oraz prezes Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach, Marcin Marciniewski. Efektem studyjnej wizyty będą z pewnością wycieczki w ramach akcji Kielce –„ Raj dla dzieci”.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Żarnowskie Spotkanie z Poezją

 

Od 22 lat Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie promuje poezję wśród dzieci i młodzieży szkolnej organizując przegląd pt. „ Krajobrazy Polskie”. Współorganizatorami konkursu są miejscowy Urząd Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna. Tegoroczna edycja przeglądu, która miała miejsce w Domu Kultury w Żarnowie w dniu 6 marca 2018 r. zgromadziła 18 recytatorów , którzy zostali wytypowani przez szkoły w Białaczowie, Klewie, Paradyżu ,Petrykozach, Przedborzu, Sokołowie, Skotnikach i Żarnowie. Pomimo wcześniejszego zgłoszenia nie dojechały 4 uczennice ze SP w Aleksandrowie z uwagi na panującą tam epidemię grypy.

Konkurs prowadzony był w trzech kategoriach wiekowych : klasy I- III , IV – VII i klasy gimnazjalne. Przegląd otworzyli wójt gminy Żarnów i prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie. Prezentacje poszczególnych uczestników oceniało jury w składzie: przewodniczący Przemysław Ciszewski oraz członkowie: Barbara Dukat, Bogusława Bociek, Jadwiga Kozak i Grażyna Szafińska. W poszczególnych grupach wiekowych najlepszymi okazali się : Kinga Kazuła ze Szkoły Podstawowej w Klewie – I miejsce, Łucja Węglarska ze Szkoły Podstawowej w Paradyżu – II miejsce i Michał Turliński ze Szkoły Podstawowej w Petrykozach – III miejsce. Ponadto wyróżnienia otrzymali: Natalia Kazuła ze Szkoły Podstawowej w Paradyżu, Weronika Sowa ze Szkoły Podstawowej w Sokołowie i Angelika Ślusarczyk ze Szkoły Podstawowej w Klewie. W kategorii klas IV – VII najlepsi to : Aleksandra Tomasik – Szkoła Podstawowa w Klewie – I miejsce, Oliwia Pękala – Szkoła Podstawowa w Żarnowie – II miejsce i Krystian Łuszczyński – Szkoła Podstawowa w Skotnikach- III miejsce. Wyróżniono Nikolę Piwowarczyk ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie. W kategorii gimnazjum: Kamil Salamaga z Żarnowa - I miejsce , Marta Kowalska z Białaczowa – II miejsce . Martyna Baran z Przedborza – III miejsce. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe znaczki i długopisy, najlepsi recytatorzy nagrody książkowe i dyplomy, pamiątkowe dyplomy przeznaczono też dla szkół biorących udział w imprezie.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Info

 

Sto kilometrów na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości


W ten sposób turyści z PTTK Żarnów, chcą uczcić w/w rocznicę , przechodząc w kilku etapach co najmniej 100 km z liczącego 121 km Szlaku Rekreacyjnego Rzeki Pilicy. Zgodnie z planem, w sobotę 24 lutego odbył się pierwszy etap tej długodystansowej wędrówki, w której wzięła udział 12 osobowa grupa pod kierownictwem przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej PTTK w Żarnowie. Trasa wiodła z Piotrkowa Trybunalskiego przez Uszczyn do Barkowic Mokrych (ok. 14 km ). W pierwszej fazie turyści zwiedzili Piotrków Trybunalski, korzystając z pomocy Cezarego Króla - przewodnika miejskiego, a następnie udali się na przejście w stronę Barkowic.

Przy jeziorze Bugaj na Wierzejach, (przedmieście Piotrkowa) piechurzy zobaczyli idylliczną scenę – stado łabędzi na wodzie. Niestety pogoda nie ułatwiała wędrówki, mroźny wiatr dawał się we znaki , toteż po przejściu kilku kilometrów rozpalono ognisko, przy którym kiełbaski i gorąca herbata smakowały wyśmienicie. Dalsza trasa wiodła przez leśne drogi do Barkowic Mokrych , gdzie zaplanowano koniec pierwszego etapu. Tutaj piechurzy zobaczyli dwa miejsca pamięci narodowej. Najpierw była to kapliczka, na której umieszczono tablicę pamiątkową upamiętniającą pomordowanych mieszkańców wsi w latach 1943 – 44 informującą także , że tutaj znajdowała się baza oddziałów partyzanckich AK. Drugim miejscem pamięci był pomnik 25 Pułku Piechoty AK, ufundowany przez jego żołnierzy w 1994 r. w 50 rocznicę rozpoczęcia walk przez ten pułk. Ziemia Żarnowska związana jest z historią 25 pp , ponieważ w dniu 11 sierpnia 1944 r. ta jednostka stanęła we wsi Widuch k/ Żarnowa, a 16 sierpnia tego samego roku, rozegrała się bitwa pod Diablą Górą. Gimnazjum w Żarnowie nosi imię 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej , a na miejscowym cmentarzu znajduje się kwatera poległych partyzantów i dowódcy jednego z oddziałów, Kazimierza Załęskiego – „Bończy”. Dokumentację fotograficzną z pierwszego etapu szlaku przygotowali Cezariusz Szulc i Barbara Kalinowska. Następnym etapem będzie 17 km odcinek z Barkowic Mokrych do Smardzewic, planowany do przejścia w miesiącu marcu.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Zlot

 

REGULAMIN
VIII OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU
TURYSTÓW PRZYRODNIKÓW "Włodawa 2018"
25 - 27 maja 2018 r.

regulamin tutaj

karta zgłoszenia tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

Komunikat organizacyjny

1.     Przypominamy o składkach członkowskich za 2018r. Wynoszą one odpowiednio:

- 55 zł dla opłacających składkę normalną

- 30 zł dla opłacających składkę ulgową

- 25zł dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz opiekunów SKKT – PTTK

Wpisowe wynosi ( dla wstępujących do PTTK )

- 15 zł dla opłacających składkę normalną

- 8 zł dla opłacających składkę ulgową

- 6 zł dla dzieci i młodzieży szkolnej

2. Najbliższe imprezy Oddziału to :

- 6 marca 2018 r. Przegląd Poezji „ Krajobrazy Polskie”

- 17 marca 2018 r. wyjazd na XXIV Międzynarodowe Targi Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi

- 22 marca 2018 r. Rajd „ Pierwszy dzień wiosny” – Petrykozy

-24 marca 2018 r.  wycieczka „ Poznajemy parki krajobrazowe województwa łódzkiego” – Park Wzniesień Łódzkich

3 . Komisja Turystyki Pieszej O/PTTK w Żarnowie informuje, że z okazji 100 –lecia odzyskania Niepodległości organizuje akcję „100 kilometrów na 100 – lecie Niepodległości”. Będzie to cykl wycieczek pieszych związanych z miejscami pamięci narodowej.

4. Jest już regulamin VII Ogólnopolskiego Zlotu Turystów – Przyrodników 

5. Są jeszcze miejsca na wakacyjną wycieczkę zagraniczną do Rumunii ( 26.06 – 2 . 07. 2018 r.) Zapraszamy.

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Rajd Walentynowy

Dwa dni z PTTK w Żarnowie


W ostatnią sobotę i niedzielę, 10 i 11 lutego 2018 r. odbyły się kolejno dwa wydarzenia: „ Walentynkowa” wycieczka piesza i wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi. Wycieczkę zorganizowała działająca przy żarnowskim oddziale Komisja Turystyki Pieszej na 12 km trasie okrężnej z Żarnowa przez Niemojowice, Nadole, Topolice do Żarnowa. Wzięło w niej udział 13 osób a towarzyszyły im też dwa psy.

Panie uczestniczące w wędrówce pieszej otrzymały z okazji zbliżających się „Walentynek” słodkie upominki wraz z okolicznościowymi życzeniami. W połowie trasy rozpalono ognisko turystyczne i upieczono kiełbaski. Aura była sprzyjająca piechurom a zimowa sceneria zachęcała do dalszej wędrówki. W niedzielę 11 lutego br. 50 osobowa grupa członków i sympatyków PTTK w Żarnowie udała się do Teatru Wielkiego w Łodzi, na musical „My Fair Lady”. Był to już 86 –ty wyjazd do łódzkich teatrów zorganizowany przez PTTK w Żarnowie licząc od pierwszego, który miał miejsce 19 lutego 1997 r. Statystycznie biorąc, przez 21 lat przygody ze sztuką teatralną, wzięło w niej udział 4665 uczestników. Musical „My Fair Lady” powstał na kanwie „Pigmaliona” George’a Bernarda Shawa. Akcja rozgrywa się w XIX wiecznym Londynie, gdzie językoznawca, profesor Higgins zakłada się z przyjacielem, że w pół roku zamieni uliczną kwiaciarkę w damę z wyższych sfer. Pogodna opowieść o tym, że marzenia się spełniają, przeplatane są popularnymi niegdyś piosenkami jak: „ Jeden mały szczęścia łut”, „ Przetańczyć całą noc” i „Tę ulicę znam”. Musical, o którym mowa jest jednym z najbardziej znanych i lubianych w świecie spektakli. W trakcie podróży powrotnej do Żarnowa, w autokarze wręczone zostały odznaki „Miłośnika Teatru” II stopnia, za co najmniej 12 obejrzanych sztuk teatralnych. Otrzymały je: Barbara Ciszewska, Elżbieta Kupis i Urszula Roszkowska- Piekielnik. Pierwszy stopień odznaki otrzymały: Agnieszka Biegała, Barbara Kalinowska, Zuzanna Kołodziejczyk, Beata i Andrzej Krawczykowie, Maria Morawska, Maria Oratyńska i Renata Ząbecka. Wyróżnienia są przyznawane przez Oddział PTTK w Żarnowie od 2001
 

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Zimowe wędrowanie

W sobotę 20 stycznia br. nastąpiła inauguracja sezonu wycieczek organizowanych przez Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej w Żarnowie. Przewodniczący komisji Leszek Kurp zaproponował trasę przejścia pieszego rozpoczynającą się i kończącą w Gatnikach koło Końskich.

Na starcie stawiło się 13 piechurów, którzy przeszli przez Sokołówkę, Jacentów, Wiosnę i Sielpię Wielką do Gatnik. Pogoda sprzyjała wędrówce, a pod koniec trasy rozpalono ognisko turystyczne, przy którym można było się zagrzać i upiec kiełbaskę. Dokumentację fotograficzną z imprezy przygotowali Barbara Kalinowska i Cezariusz Szulc. Jak widać na jednym ze zdjęć w zimie znaleziono WIOSNĘ

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

Regulamin XXI Przeglądu Poezji

 „Krajobrazy Polskie” 

6 marca 2018 r.

regulamin tutaj

 

 

Info

 

Podsumowanie roku turystycznego 2017
w O/PTTK ŻARNÓW

Od kilku lat Oddział PTTK w Żarnowie, organizuje coroczne podsumowania swej działalności , które są swoistymi świętami turystyki. W tym roku będziemy je obchodzić w sobotę 13 stycznia 2018 r. a miejscem będzie Dom Kultury w Żarnowie. Liczymy na udział ok. 60 osób w tym przedstawicieli władz samorządowych różnych szczebli, przedstawicieli ZG PTTK, prezesów Oddziałów PTTK ,różnych osób współpracujących z nami, a także co szczególnie ważne, członków naszego Oddziału, którzy wspólnie z Zarządem pracują na sukcesy i realizują wytyczone cele programowe. Oddział na koniec roku 2017 liczył 324 osoby skupionych w 15 kołach i klubach PTTK.

Najważniejszym wydarzeniem w 2017 r. był jubileusz 20 – lecia działalności i odznaczenie Oddziału Złotą Honorową Odznaką PTTK „Za zasługi w upowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki”. Dużą uwagę przywiązujemy do działań w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej , którzy stanowią 56% grupę naszych członków. Są oni głównymi uczestnikami rajdów pieszych, wielu wycieczek krajoznawczych, biorą udział w ogólnopolskich konkursach i zdobywają odznaki turystyczne. W dziewięciu rajdach pieszych ub. roku uczestniczyło łącznie 1049 młodych turystów. Sukcesy to: II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” w kategorii prac multimedialnych, V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Królowa Wisła”, II miejsce w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej w klasyfikacji generalnej i II miejsce w Ogólnopolskich Spotkaniach z Poezją Marii Konopnickiej. Przeprowadziliśmy też kolejny 21 Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”. Dużą popularnością cieszyły się w 2017 r. imprezy kajakowe. Nasi członkowie mieli okazję uczestniczyć w ośmiu spływach kajakowych, co stanowi swoisty rekord na przestrzeni 20 lat. Pływaliśmy po Pilicy, Luciąży i Czarnej Malenieckiej. Statystycznie biorąc mieliśmy udział 175 turystów kajakarzy, z których kilku przepłynęło 123 km szlaków wodnych. Oddział był reprezentowany na Ogólnopolskim Zlocie Oddziałów i Kół Zakładowych w Kielcach , Walnym Zjeździe PTTK w Warszawie , regionalnych obchodach Światowego Dnia Turystyki w Piotrkowie Trybunalskim oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych w Łodzi. Podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych w Nadarzynie, Oddział wyróżniono tytułem „Organizator godny polecenia”.

Koncert:

 Łódzkiego teatru piosenki

 

W czasie wakacji 36 osób wzięło udział w wycieczce „ Szwajcaria i Północne Włochy”. Wraz z Urzędem Gminy w Aleksandrowie ,przeprowadziliśmy konferencję popularno – naukową z ciekawymi wystąpieniami pracowników naukowych i regionalistów. W roku 2017 turyści zaczęli zdobywać odznaki regionalne „Turystyczo- Krajoznawczą Odznakę gminy Aleksandrów” i „Odznakę Krajoznawczą Powiatu Opoczyńskiego”. Ukazały się również kanony krajoznawcze, ułatwiające zwiedzanie miejsc wskazanych w regulaminach odznak. Jesienią Oddział zorganizował szkolenie specjalistyczne kadr PTTK w Przedborzu, dla kandydatów z województwa łódzkiego i chętnych z Polski. Pozyskaliśmy nowych przodowników turystyki pieszej, kolarskiej, instruktorów ochrony przyrody, a dwie osoby ukończyły szkolenie w zakresie fotografii krajoznawczej. Szczególnie cenimy pracę społeczną nauczycieli – opiekunów szkolnych klubów PTTK i staramy się ich wyróżniać, tak jak i innych naszych działaczy. Kol. Barbara Dukat działająca aktywnie przez wiele lat w szkolnym ruchu turystyczno- krajoznawczym, została wyróżniona na spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie, w dniu 24 października 2017r. tytułem i medalem „Nauczyciel kraju Ojczystego”. Kol. Alinie Banaszczyk i Alicji Grabskiej na wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie, przyznano Medale Komisji Edukacji Narodowej, które zostaną im wręczone 13 stycznia br. podczas „Podsumowania roku turystycznego”. Będzie też okazja do wyróżnienia Krzysztofa Smaka , Brązową Odznaką Honorową PTTK. Młodsi wiekiem i stażem członkowie, otrzymają dyplomy PTTK i dyplomy Oddziału. W roku 2017 organizowaliśmy wyjazdy do Łódzkiego Teatru Piosenki w Łodzi, wycieczki „Szlakiem zabytków techniki województwa śląskiego”, „Śląsk Opolski” i poznawaliśmy atrakcje turystyczne powiatu opoczyńskiego i gminy Aleksandrów. W czerwcu odbyło się trzydniowe spotkania z Klubem Słowackich Turystów „ Manin”, z którym współpracujemy szesnaście lat.

Zabawa taneczna

galeria cz. I tutaj

galeria cz. II tutaj

galeria cz. III tutaj

foto: Janusz Aleksandrowicz

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

Info

 

Kalendarz imprez na 2018 rok

kalendarz tutaj

 

 

Info

 

XXI Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 27. stycznia 2018r

Uczcili 155- rocznicę Powstania Styczniowego

Po raz dwudziesty pierwszy członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, powędrowali „Szlakiem Powstania Styczniowego”. Rajd pieszy o w/w nazwie odbył się w sobotę 27 stycznia 2018 r. na pięciokilometrowej trasie z Rożenka do Aleksandrowa. Zdecydowana większość turystów to dzieci i młodzież z nauczycielami ze szkół z Białaczowa, Petrykóz , Przedborza ,Radomska, Aleksandrowa i Żarnowa. Byli też turyści indywidualni min. z Piotrkowa Trybunalskiego. Miejscem zbiórki był Rożenek, gdzie przy pomniku Powstańców 1863-64, uczestnicy najpierw wysłuchali pogadanki historycznej o przyczynach, przebiegu i skutkach Powstania Styczniowego , a następnie delegacje gminy Aleksandrów i O/PTTK w Żarnowie, złożyły wiązanki kwiatów. Minutą ciszy uczczono bezimiennych bohaterów powstania. Kawalkada ok. 150 turystów pieszych z sekretarzem Gminy Aleksandrów Pawłem Mamrotem i prezesem Zarządu O/PTTK w Żarnowie Włodzimierzem Szafińskim na czele, ruszyła w stronę Aleksandrowa. Koniec pochodu ubezpieczali strażacy z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Metą rajdu była Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie, gdzie czekał na piechurów poczęstunek turystyczny.

Uczniowie tej szkoły pod kierunkiem nauczycieli, przygotowali ciekawą dekorację i patriotyczny program artystyczny, po którym sekretarz gminy Paweł Mamrot historyk z wykształcenia, przedstawił prezentację multimedialną nt. Powstania Styczniowego. Przypomniał w niej także o XX Jubileuszowym Rajdzie w 2017 r. oraz o sesji popularno – naukowej w Skotnikach w 2013 r. z okazji 150 – rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Warto podkreślić, że przez 21 lat trwa współpraca O/PTTK w Żarnowie z Gminą Aleksandrów i wszystkie rajdy „Szlakiem Powstania Styczniowego” odbyły się na trasach tej gminy. Na zakończenie tegorocznej imprezy, każdy uczestnik otrzymał tematyczną mapę woj. łódzkiego a drużyny dyplom uczestnictwa. Już na starcie wręczono wszystkim znaczek rajdowy a na mecie był do dyspozycji pamiątkowy stempel . Słowa podziękowania należą się Urzędowi Gminy i Szkole Podstawowej w Aleksandrowie, za współdziałanie z O/PTTK w Żarnowie w przygotowaniu tej udanej ze wszech miar patriotycznej a zarazem turystyczno – krajoznawczej imprezy. Mamy nadzieję, że udało się nam przybliżyć wydarzenia z tamtych lat , które miały wielki wpływ na budzenie się świadomości narodowej Polaków i w efekcie doprowadziły do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

„Podróży do Betlejem”

W dniu 15 grudnia br. szkolne koło PTTK przy Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie wraz z Prezesem PTTK O/Żarnów Włodzimierzem Szafińskim wraz z Małżonką  udali się w „Podróży do Betlejem”, która okazała się wspaniałą lekcją historii i religii. Było to półtoragodzinne widowisko, na które składały się sceny towarzyszące narodzinom Jezusa Chrystusa. Rozgrywało się ono w pięknej, zimowej scenerii ośrodka Fundacji Proem w Zakościelu, w sali widowiskowej, w lesie, nad brzegiem rzeki, w malowniczej, stuletniej willi. Od samego początku wszyscy byli częścią przedstawienia. Wchodząc do Betlejem nic już nie wyglądało tak samo, każdy został przeniesieni w czasie 2 tysiące lat wstecz. Wędrując po Betlejem doświadczało się wszystkimi zmysłami klimat i kulturę ówczesnych czasów, w którą wprowadzili widzów żołnierze rzymscy, którzy byli przewodnikami do końca drogi prowadzącej przez Judeę. Wszyscy stali się świadkami ciekawych wydarzeń z codziennego życia postaci biblijnych Maryi, Józefa, Trzech Mędrców, Heroda, którzy towarzyszyli w niezwykłej podróży do poznania prawdy o narodzeniu Mesjasza.

Największe wrażenie zrobiło na nas miasteczko żydowskie, które witało gwarem, zapachem i smakiem potraw. Nie zabrakło w nim żywych zwierząt i poczęstunku dla strudzonych wędrowców. Stajenka to ostatnia scena, w której z bliska można było przyjrzeć się nowo narodzonemu Jezusowi i posłuchać przesłania jakie niesie ze sobą ta historia: „Święta Bożego Narodzenia to nie tylko syto zastawiony stół i prezenty, ale to chwila, kiedy tak jak klęczący przed żłóbkiem rzymski żołnierz, należy oddać cześć Chrystusowi”. To niezwykłe interaktywne widowisko i koncert kolęd o nowoczesnym brzmieniu, każdy będzie długo pamiętał. Organizatorem wyjazdu był p. Janusz Aleksandrowicz.

galeria tutaj

foto Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

Info

 

Zakończenie sezonu kajakowego w żarnowskim PTTK

„Jesień na Pilicy” to impreza kajakowa zorganizowana w dniu 8 października br. przez Oddział PTTK w Żarnowie , która zamyka sezon 2017 r. Trasa spływu zaczęła się w miejscowości Trzy Morgi a kończyła w Sulejowie po przepłynięciu 18 kilometrów. Padające ostatnio ulewne deszcze spowodowały znaczne zwiększenie stanu wody na Pilicy, ale to nie przeszkadzało w żadnym stopniu płynącym kajakarzom.

Ze zgłoszonych wcześniej 23 chętnych, na starcie pojawiło się 18 osób a wśród nich oprócz turystów z Żarnowa i powiatu opoczyńskiego znaleźli się także przedstawiciele Sieradza i Piotrkowa Trybunalskiego. Spotkanie pozwoliło również na wręczenie dwóch legitymacji członkowskich PTTK nowo zapisanym : Piotrowi Lesiakowi i Radosławowi Jurczykowi. Tuż po spływie akces do PTTK zgłosili następni turyści. Spływ „ Jesień na Pilicy” był ósmą z kolei imprezą kajakową w 2017 r. w której uczestniczyli członkowie i sympatycy PTTK w Żarnowie.

Nasi kajakarze mogli poznać trasy wodne trzech rzek : Pilicy i jej dopływów Luciąży oraz Czarnej Malenieckiej. W ciągu bieżącego roku niektórzy przepłynęli 123 km. Kilka osób zdobyło Turystyczne Odznaki Kajakowe, a do najwytrwalszych kajakarzy w tym roku należą: Hubert Szulc, Iwona Grzybek, Monika i Janusz Aleksandrowicz, Piotr Lesiak, Cezariusz Szulc, Sławomir Klauz, Stanisław Gwiazda, Tadeusz Osiński, Ewa Wicherek i niżej podpisany.

Włodzimierz Szafiński

galeria tutaj

foto: Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

Info

 

Tym razem popłynęli Czarną Maleniecką

Niedawno, bo 3 września br. O/PTTK w Żarnowie zorganizował spływ rzeką Luciążą, najdłuższym lewobrzeżnym dopływem Pilicy, natomiast w środę 20 września zorganizowaliśmy imprezę kajakową Czarną Maleniecką Rzeka jest najdłuższym prawobrzeżnym dopływem Pilicy, jej długość wynosi 85 km. Zapoznanie z rzeką pozwala uświadomić sobie ,jak wyglądały historyczne związki człowieka z wodą. Rzeka nawadnia liczne stawy rybne i zbiorniki zaporowe, w jej dolinie leżą dawne zakłady Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Energia rzeki wykorzystywana była do poruszania maszyn np. w Sielpi, Niekłaniu czy Maleńcu. Jej wody obracały też koła licznych młynów wodnych. W pogodne lato spływ niektórymi odcinkami rzeki, jest trudny ze względu na duże płycizny.

W wyniku obfitych opadów stan wody znacznie się podniósł. Kajaki zwodowane zostały w pobliżu mostu drogowego we wsi Borowiec, skąd uczestnicy spływu pomimo padającego deszczu mieli do pokonania 18 km trasy wodnej do Sulejowa. Większa część szlaku prowadziła po Czarnej, z Borowca przez Dąbrowę i Ostrów, następnie odcinkiem Pilicy przez Kurnędz do Sulejowa.

Spływ był trudny nie tylko z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, ale również poprzez liczne przeszkody w postaci zwalonych w rzece drzew, kamieni, jak i napotkanych dwóch małych elektrowni wodnych. Wymagało to wzmożonej uwagi i przenoszenia kajaków w trzech miejscac. Wśród dziesięciu kajakarzy, którzy zdecydowali się na przepłynięcie szlaku znalazł się Hubert Szulc mający za sobą wcześniej „zaliczoną„ trasę z Siedlowa do ujścia Czarnej, wpływającej do Pilicy w pobliżu wsi Ostrów. Doświadczenia z tamtego spływu pomogły bezpiecznie pokonać trasę, chociaż i tak nie obyło się bez wywrotek.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Po zdaniu kajaków w Sulejowie dwie osoby otrzymały wcześniej zdobyte Turystyczne Odznaki Kajakowe .Wręczono je Ewie Wicherek z O/PTTK w Sieradzu i Hubertowi Szulcowi z O/PTTK w Żarnowie. Czarna Maleniecka jest uroczą rzeką, jednak jej piękno przybladło nieco przy pochmurnym niebie. Z pewnością naszym kajakarzom uda się przepłynąć w następnym roku innym odcinkiem rzeki, co przy lepszej pogodzie niewątpliwie wpłynie również na bardziej pozytywne wrażenia estetyczne.

Włodzimierz Szafiński
 

Foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

 

 

 

 

Info

 

Spływ kajakowy Luciążą.

Od czerwca do września 2017 r. w działalności Oddziału PTTK w Żarnowie dominuje turystyka kajakowa. W tym okresie odbyło się 5 spływów rzeką Pilicą, a w niedzielę 3 września br. zorganizowaliśmy spływ kajakowy Luciążą na trasie Kłudzice – Przygłów – Murowaniec.

Ze zgłoszonych 22 osób na starcie przy moście w Kłudzicach stawiło się 16 kajakarzy , gotowych pomimo niekorzystnych prognoz pogodowych, przepłynąć tą urokliwą rzeką. Przed wejściem do kajaków uczestnicy imprezy wysłuchali instruktażu o pływaniu rzeką, w której leżą powalone drzewa, czyhają podwodne przeszkody w postaci kamieni czy pni. Naszym przewodnikiem po Luciąży był instruktor turystyki i rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Marcin Suszka.

Luciąża jest rzeką bardzo malowniczą , meandrującą wśród łąk i lasów, a pod koniec płynącą między gęstymi trzcinami , na trasie spotkać można przełomy z wysokimi piaszczystymi brzegami. W przeszłości nad brzegami zlokalizowane były liczne młyny i tartaki wodne wykorzystujące wartki nurt rzeki. Dla naszych kajakarzy spływ był kolejnym sprawdzianem umiejętności, bo Luciąża jest rzeką piękną ale wymagającą . Obyło się bez wywrotek i innych trudnych sytuacji na wodzie, co świadczy już o pewnym doświadczeniu kajakarzy. Dziesięciokilometrowy dystans przepłynęliśmy w 2 godziny i 13 minut kończąc trasę przy ujściu Luciąży do Pilicy przy Zalewie Sulejowskim . Warto podkreślić, że w trakcie spływu pogoda okazała się bardzo łaskawa, nie spadła kropla deszczu. Deszcz towarzyszył w drodze powrotnej do Sulejowa, gdzie na parkingu stały nasze samochody. Wśród osób płynących z nami Luciążą znaleźli się też trzej reprezentanci Oddziału PTTK w Sieradzu, chętnie biorących udział w naszych imprezach kajakowych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki, a Sławomir Klauz i Hubert Szulc z O/PTTK w Żarnowie odebrali zdobyte wcześniej Turystyczne Odznaki Kajakowe.

galeria 1 tutaj (foto: Janusz Aleksandrowicz)

galeria 2 tutaj (foto "KajMar" Marcin Suszka)


Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Jeszcze raz kajakiem po Pilicy

Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował w piątek 25 sierpnia br. kolejny spływ kajakowy rzeką Pilicy. Tym razem 10 km trasa wiodła z Białej przez Ostrów, Kurnędz do Sulejowa . Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła kajakarzom , którzy płynąc mijali po drodze wędkarzy i letników odpoczywających przy brzegach rzeki. Po zdaniu kajaków , uczestnicy przeszli na teren wypożyczalni sprzętu pływającego, gdzie nastąpiło podsumowanie imprezy i wręczenie wcześniej zdobytych „popularnych” Turystycznych Odznak Kajakowych PTTK. Warunkiem ich przyznania jest przepłynięcie kajakiem 100 km trasami wodnymi.

Odznakami wyróżniono Monikę i Janusza Aleksandrowiczów, Iwonę Grzybek i Stanisława Gwiazdę, wręczającymi byli prezes ZO PTTK w Żarnowie w towarzystwie instruktorów turystyki i rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Jolanty i Marcina Suszków. Uczestnicy spływu mieli okazję wysłuchać pogadanki o kajakarstwie nizinnym i górskim , imprezach kajakowych w regionie i Polsce oraz o zasadach zdobywania odznak turystyki kajakowej.

Podczas spotkania powstał pomysł zrealizowania następnej imprezy , tym razem spływu kajakowego Luciążą. Rzeka jest największym dopływem Pilicy, płynie ze Wzgórz Radomszczańskich przez Równinę Piotrkowską i uchodzi do Zalewu Sulejowskiego. Naszym zamiarem jest przepłynięcie 10 km trasy w dniu 3 września z Kłudzic do Murowańca. Impreza będzie symbolicznym zakończeniem sezonu kajakowego w 2017 r. w Oddziale PTTK w Żarnowie.

galeria tutaj (foto: Janusz Aleksandrowicz)

 Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

Kajakiem przez Zbiornik Sulejowski

Wśród członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie, oprócz turystyki pieszej dużą popularnością cieszy się turystyka kajakowa. Od 2010 r. organizujemy spływy rzeką Pilicą, a kilkanaście osób przepłynęło już 100 i więcej kilometrów szlakami wodnymi. W bieżącym roku zorganizowaliśmy w czerwcu Spływ Polsko – Słowacki na trasie Krzętów – Przedbórz , w połowie lipca wzięliśmy udział w spływie przygotowanym przez Urząd Gminy w Aleksandrowie z Łęgu Ręczyńskiego do Ostrowa, a następnie w ostatnią sobotę lipca płynęliśmy z Domaniewic do Tomczyc w ramach IX Żarnowskiego Spływu Rzeką Pilicą . Czwartą imprezą wodną w tym roku był spływ z Sulejowa przez Zalew Sulejowski do Bełchatowskiej Wioski Żeglarskiej w Zarzęcinie ( 12km). Pomimo niezbyt optymistycznych prognoz pogody, w sobotę 19 sierpnia zgłosiło się na miejscu wodowania kajaków w Sulejowie 29 osób, nie tylko członków z O/PTTK w Żarnowie, ale także turystów z Łodzi, Bydgoszczy ,Sieradza i Piotrkowa Trybunalskiego.

Komandorem na tej imprezie był doświadczony kajakarz, przodownik turystyki kajakowej PTTK i instruktor Polskiego Związku Kajakowego Marcin Suszka. Po krótkim instruktażu popłynęliśmy w stronę Zalewu Sulejowskiego .Tu odczuć można było różnicę między pływaniem rzeką i zalewem , boczna fala zmuszała do większej uwagi przy sterowaniu kajakiem. Pojawiły się na wodzie stada kaczek , jak również łabędzie . Po pewnym czasie po naszej lewej stronie zobaczyliśmy przystanie jachtowe, pola namiotowe i kempingi oraz inne zabudowania Barkowic Mokrych. Na zbiorniku widać było pływające jachty, łodzie, a przy brzegach wędkarzy i letników. Po blisko dwóch i pół godziny wiosłowania wylądowaliśmy w Zarzęcinie, gdzie w tawernie „Korsarz” można było odpocząć po trudach zmagania z wodą ,coś zjeść i wypić uzupełniając zasoby energii. Przy okazji obserwowaliśmy rozpoczęte regaty na zalewie. Na szczęście dla nas, zapowiadany w sobotę deszcz zaczął padać dopiero po zakończonym spływie i towarzyszył nam w drodze do domu. Kolejny spływ kajakowy zorganizowany przez O/PTTK w Żarnowie przysporzył jego uczestnikom dalszych doświadczeń w turystyce wodnej, umocnił więzi koleżeńskie, a także dał 12 punktów do turystycznej odznaki kajakowej. Pierwsza część trasy przez Zbiornik Sulejowski została pokonana, a w przyszłym roku planujemy pokonanie szlaku wodnego z Zarzęcina do Smardzewic , gdzie znajduje się zapora zbiornika.

galeria 1  tutaj (foto: Janusz Aleksandrowicz)

galeria 2 tutaj (foto: "KajMar" Marcin Suszka)
 


Włodzimierz Szafiński
 

 

Info

 

Wycieczka krajoznawcza
„Śląsk Opolski”
 

Poznawali Śląsk Opolski

W ramach działalności programowej Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował wycieczkę krajoznawczą „ Śląsk Opolski” , której głównym celem było poznanie trzech miast : Brzegu, Opola i Namysłowa. W imprezie odbytej w sobotę i niedzielę 12 i 13 sierpnia br. wzięło udział 43 członków i sympatyków żarnowskiego PTTK. Brzeg, leżący nad Odrą należy niewątpliwie do najciekawszych miast Opolszczyzny i znany jest przede wszystkim z zamku, w którym obecnie znajduje się Muzeum Piastów Śląskich. Jego wieża bramna to jedno z najwybitniejszych dzieł polskiego renesansu , a zamek zyskał przydomek „Śląskiego Wawelu”. Elementami wieży są: herb króla Zygmunta Augusta, galeria 24 płaskorzeźb popiersi władców polskich i książąt śląskich oraz naturalnej wielkości figury księcia Jerzego II Wilhelma i jego żony Barbary. Wraz z miejscowym przewodnikiem turystycznym zwiedziliśmy najpierw zamek , a później barokowy kościół Świętego Krzyża i ratusz miejski. Renesansowy ratusz jest ozdobą rynku , jego wnętrze kryje dwie reprezentacyjne sale : Małą Stropową i Dużą Stropową obie z XVIII w. W Sali Rajców zachowały się oryginalne szafy ozdobione barokowymi malowidłami , na suficie przedstawione są cechy ludzkiego charakteru. Następnym zwiedzanym miastem było Opole – stolica województwa. Dzieje Opolszczyzny poznaliśmy w Muzeum Śląska Opolskiego , szczególnie oglądając dwie wystawy stałe pt. „Pradzieje Opolszczyzny” i „Opole- gród ,miasto, stolica regionu”. Odwiedziliśmy także , będącą częścią muzeum „Kamienicę Mieszczańską„. Po wyjściu z muzeum rozpoczęło się zwiedzanie miasta w towarzystwie przewodniczki z miejscowego PTTK. Kościół na Górce, wzgórze św. Wojciecha, otoczenie Uniwersytetu Opolskiego, a później kościół św. Trójcy przy zakonie franciszkanów z mauzoleum Piastów Opolskich to kolejne poznawane obiekty. W rynku dominuje budynek ratusza z 1936 r. wzorowanego na florenckim Pallazzo Vecchio , który wybudowany został w miejsce dawnego z XIV w. , wokół rynku znajdujemy późnogotyckie i renesansowe kamienice mieszczańskie. Najwyższą świątynią Opola jest katedra Świętego Krzyża w pobliżu rynku , w której zobaczyć można płytę nagrobną ostatniego Piasta opolskiego Jana Dobrego. Na uwagę zasługują także brązowe drzwi do katedry z rzeźbami ważnych postaci z historii Opola. Nad kanałem Młynówka rozciąga się malownicza „Opolska Wenecja”, stąd widać również Wieżę Piastowską będącą pozostałością po rozebranym przez Niemców zamku. Wieża stanowi tło dla amfiteatru , w którym odbywały się Festiwale Polskiej Piosenki. Warto podkreślić , że w tym roku Opole obchodzi 800 lat od nadania praw miejskich.

Pierwszy, bogaty w treści krajoznawcze dzień wycieczki zakończył się noclegiem w dwóch hotelach „ Polonia „ i „ Zorza” w Namysłowie. Hotele położone są obok siebie w pobliżu zachowanej czternastowiecznej Bramy Krakowskiej stanowiącej element murów obronnych. Szczegółowe zwiedzanie miasta zostawiliśmy na niedzielę , ale niektórzy turyści odbyli wieczorny spacer do centrum jeszcze w sobotę. Położony nad Widawą Namysłów uzyskał prawa miejskie w 1249 r. i poszczycić się może licznymi zabytkami świadczącymi o swej bogatej historii. Osobliwością zachowanych we fragmentach murów miejskich są specjalne przepusty dla rzeki opływającej od północy Namysłów. Miasto zwiedzaliśmy z panią archeolog z Namysłowskiego Ośrodka Kultury , która zapoznała nas zarówno z ciekawą przeszłością i dniem dzisiejszym jak również z zabytkami Namysłowa. Dominującą budowlą w rynku jest gotycki ratusz , obok niego fontanna, wokół rynku liczne zabytkowe domy z XVI- XIX w. Obok rynku wznosi się kościół św. Piotra i Pawła . Jest to trójnawowa świątynia z imponującymi oknami barokowym wystrojem . Jest też w Namysłowie Muzeum Techniki Młynarskiej , a przy ul. Chrobrego kościół i klasztor franciszkanów powstały w średniowieczu i zamek zajęty dziś przez browar, jeden z najstarszych w Europie. Zwiedzanie Namysłowa zakończyliśmy w Izbie Regionalnej z ciekawą wystawą archeologiczną . Oddział PTTK przygotował dla uczestników wycieczki pamiątkową plakietkę oraz długopis z nadrukiem przypominającym , że impreza odbyła się w jubileuszowym 20 roku od powstania Towarzystwa w Żarnowie.

galeria dzień 1 tutaj (foto Janusz Aleksandrowicz)

galeria dzień 2 tutaj (foto Janusz Aleksandrowicz)

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

Info

 

IX Żarnowski Spływ Kajakowy

 

Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła w sobotę 29 lipca br. uczestnikom spływu kajakowego rzeką Pilicą, zorganizowanego przez Oddział PTTK w Żarnowie. Wśród 42 turystów- kajakarzy największą grupę stanowili mieszkańcy Opoczna, ale były też osoby z Łodzi, Sieradza, Końskich i oczywiście z Żarnowa. Tegoroczna 20 kilometrowa trasa wiodła z Domaniewic przez Nowe Miasto nad Pilicą, Gostomię do Tomczyc.

Po wylądowaniu w Tomczycach uczestnicy spotkali się na polu biwakowym, gdzie mogli odpocząć po trudach wiosłowania, spożyć kiełbasę z rożna, wypić kawę czy herbatę oraz porozmawiać o wrażeniach z imprezy na wodzie.

Zgodnie z regulaminem odbył się tutaj test wiedzy o Pilicy, w którym najlepszy wynik 23pkt. na 25 możliwych uzyskał Cezariusz Szulc ( I miejsce), II miejsce przypadło Krzysztofowi Górze, III i IV miejsca zdobyli Anna Lesiak i Arkadiusz Pacek. W/w otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez organizatora. Żarnowski spływ kajakowy rzeką Pilicą odbył się po raz dziewiąty, z czego osiem odcinków przebiegało po woj. łódzkim , obecny po woj. mazowieckim.

Następny etap w 2018 r. planowany jest na trasie z Tomczyc do Białobrzegów płynąc w stronę Wisły do której dopłyniemy w 2020 r. Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku Oddział PTTK w Żarnowie wykonał pamiątkowe plakietki dla uczestników spływu.

Galeria 1 tutaj (foto: Janusz Aleksandrowicz)

Galeria 2 tutaj (foto: Barbara Kalinowska)

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Gmina Aleksandrów wita

Foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

 

 

 

 

 

Wycieczka

 

„Śląskie zabytki techniki”

Wycieczka krajoznawcza o w/w nazwie została zorganizowana przez Oddział PTTK w Żarnowie w niedzielę 21. maja br. z udziałem 24 osób. Był to kolejny wyjazd z Żarnowa na Górny Śląsk, gdzie wytyczono „Szlak zabytków techniki województwa śląskiego” dający możliwość poznania industrialnej historii regionu. W skład szlaku wchodzą różne obiekty m.in. muzea, skanseny, zakłady pracy, osiedla robotnicze itp. Tym razem celem były trzy miejscowości: Rudy, Czerwionka – Leszczyny oraz Rybnik.

W Rudach w pow. raciborskim zwiedziliśmy skansen kolejki wąskotorowej, korzystając również z przejazdu turystycznego kolejką na trasie Rudy- Paproć – Rudy. Przy okazji odwiedziliśmy park krajobrazowy „Cysterskie kompozycje Rud Wielkich” i pocysterski zespół klasztorno – pałacowy. Czerwionka – Leszczyny to ok. 30 tys. miasto w pow. rybnickim, w którym można zobaczyć osiedle patronackie kopalni Dębieńsko – największy zachowany obszar „ familoków” na Śląsku. Osiedle zbudowano wg. koncepcji miasta – ogrodu , zapewniając ludziom przyjeżdżającym do pracy w kopalni dobre warunki życia. Budynki miały nowoczesną jak na owe czasy infrastrukturę: piece kaflowe, wodociąg, prąd elektryczny i kanalizację. Prawie 50% terenu stanowiły ogródki, ulice były obsadzone drzewami. Każdy z budynków osiedla był inny, stosowano różne detale architektoniczne.

Zwiedzanie zaczęliśmy od odwiedzin Centrum Informacji Turystycznej, gdzie odtworzono tradycyjną izbę górnika, który mieszkał w familoku na przełomie XIX i XX w. Przedmioty tam zgromadzone to pamiątki po rodzinach zamieszkujących osiedle patronackie kopalni „ Dębieńsko”. Spacer po osiedlu odbyliśmy z miejscowym przewodnikiem, który od czasu do czasu mówił gwarą śląską. Centrum Informacji Turystycznej obdarowało nas zestawami materiałów promocyjnych. Warto podkreślić, że familoki w Czerwionce – Leszczynach od niedawna wpisano na listę zabytków techniki województwa śląskiego.

Rybnik to miasto na prawach powiatu, liczące 145 tys. mieszkańców. Miasto przemysłowe, akademickie ale z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym z rynkiem i ratuszem. Jest tu sporo zabytków architektury, m.in. kościół św. Antoniego z najwyższymi na Śląsku wieżami, pałac właścicieli ziemi rybnickiej, neogotycki zespół szpitalny im. dr Rogera itp. Zwiedzaliśmy miasto z przewodnikiem z O/PTTK poczynając od zabytkowej kopalni węgla kamiennego „ Ignacy” w Niewiadomiu, na obrzeżach miasta. Obecnie utworzono tu Industrialne Centrum Kultury. Rybnik jest miastem bardzo rozległym, o czym przekonaliśmy się jadąc wiele kilometrów do centrum. Po zwiedzeniu Rybnika czekała nas blisko 4 godzinna podróż powrotna do Żarnowa przez Siewierz Zawiercie , Szczekociny i Włoszczową. Imprezę można zaliczyć do udanych ze względu na ciekawy program, pogodę i miłą atmosferę wśród wycieczkowiczów. Jesienią szykujemy następny wyjazd z tego cyklu, której celem będą: Muzeum Śląskie w Katowicach, kopalnia ćwiczebna Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej oraz Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach.

Foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

Wycieczka

 

„Zdobywamy odznakę krajoznawczą powiatu opoczyńskiego”

Już za nami

„Zdobywamy odznakę krajoznawczą powiatu opoczyńskiego” to nazwa wycieczki, zorganizowanej przez nasz Oddział , która odbyła się 2 maja br. Program zakładał zwiedzanie miast należących do powiatu opoczyńskiego oraz dwóch gmin Drzewica i Białaczów. Zgodnie z regulaminem na brązową OKPO potrzebne było udokumentowane „ zaliczenie „ jednego miasta i dwóch gmin, tak więc drugie miasto będzie przeniesione na srebrny stopień odznaki. Już o godz. 8.30 rano byliśmy umówieni z Adamem Grabowskim -dyrektorem Muzeum Regionalnego w Opocznie, który oprowadził nas po wystawach , a następnie po obiektach krajoznawczych miasta. Podczas zwiedzania muzeum, uzyskaliśmy wiele wiadomości z dziejów Opoczna i powiatu opoczyńskiego a następnie przeszliśmy na Plac Tadeusza Kościuszki, oglądając również Dom Esterki. Więcej czasu poświęciliśmy na kościół św. Bartłomieja , po którym oprowadzał jeden z miejscowych księży. Ostatnim elementem wędrówki po Opocznie był pałacyk Dziewulskiego i Lange obecnie Urząd Miasta.


Kolejnym celem wyprawy była Drzewica, w której czekali na nas pracownicy Wydziału Promocji, pomagając przy poznawaniu miasta i jego turystycznych atrakcji. Zaczęliśmy od przejazdu wzdłuż rynku (Plac Wolności) udając się do zabytkowego XIV w. kościoła św. Łukasza. Tutaj rolę przewodnika przejął ksiądz wikary, który również oprowadzał po cmentarzu rzymsko- katolickim w Drzewicy. Wyjątkowym w krajobrazie obiektem jest zamek gotycko- renesansowy będący obecnie w prywatnych rękach. Zamek położony nad rzeką Drzewiczką , jest widoczny z daleka i wzbudza duże zainteresowanie przejeżdżających i zwiedzających go turystów. Dla miłośników sportów wodnych niezwykle ciekawym obiektem, jest tor kajakarstwa górskiego w pobliżu wejścia do zakładów „ Gerlach”. To właśnie tutaj trenowali i trenują mistrzowie tej dyscypliny sportu, stąd pochodzi wielu polskich olimpijczyków. Powodem do dumy drzewiczan może być nowoczesne Regionalne Centrum Kultury po którym oprowadzał nas dyrektor Krzysztof Kowalski. Na koniec pobytu w Drzewicy otrzymaliśmy materiały promocyjne będące dla uczestników źródłem informacji i pamiątką z wycieczki. Rolę przewodnika po gminie Drzewica przejął Witold Chotecki – działacz społeczny i regionalista. Zgodnie z regulaminem odwiedziliśmy 5 obiektów, w tym 2 upamiętniające wydarzenia historyczne tzn. mogiłę powstańców 1863 r. w Dąbrówce Kolonii oraz obelisk poświęcony poległym w walkach września 1939 r. żołnierzom polskim w lesie Parchowiec k. Zakościela. Odwiedziliśmy też gospodarstwo agroturystyczne w Radzicach Małych, małą elektrownię wodną w Giełzowie oraz Jezioro Drzewickie.

Drugą gminę ( Białaczów) zaczęliśmy zwiedzać od Petrykóz , gdzie oglądaliśmy zabytkowy kościół św. Doroty. Trzy elementy wycieczki to obiekty w Białaczowie : ratusz, pałac Małachowskich i rezerwat leśny. Piątym obiektem w w/w gminie był pomnik partyzancki w Kowalowie. W rolę przewodnika po Białaczowie wcieliła się Krystyna Nojek , a kilka słów o pomniku w Kowalowie przekazała Małgorzata Podlewska . Zakończenie i podsumowanie imprezy odbyło się w Domu Kultury w Żarnowie , gdzie nastąpiła również weryfikacja książeczek OKPO , w wyniku której 27 osób zdobyło brązową odznakę. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć przygotowaną do odsłonięcia tablicę poświęconą Szymonowi Kazimierzowi Szydłowskiemu, ostatniemu kasztelanowi żarnowskiemu. Był on jednym z sygnatariuszy konstytucji 3- Maja z 1791r .Krótką pogadankę historyczną przedstawił wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki. Wycieczka po powiecie opoczyńskim dała jej uczestnikom szansę poznania fragmentu naszej „małej Ojczyzny.”

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

20 LAT PTTK ŻARNÓW

 

W szybkim skrócie podsumowanie
działalności naszego oddziału PTTK

Zapraszamy do oglądania.

 

Konkurs

 

Udział członków PTTK w Żarnowie w konkursach z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

Kilkanaście osób reprezentowało Oddział PTTK w Żarnowie na IV Powiatowych Obchodach Międzynarodowego Dnia Zabytków, które odbyły się 21 kwietnia br. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Po otwarciu uroczystości przez dyrektorkę Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Małgorzatę Grzesińską wystąpił Przemysław Ciszewski prezentując swój wiersz „Dwór w Skórkowicach” napisany na konkurs jednego wiersza. Zgodnie z programem Jolanta Welt – Jędrzejewska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział w Łodzi przedstawiła prelekcję na temat „Ocena wartości zabytku historycznego układu przestrzennego oraz krajobrazu kulturowego śródmieścia Opoczna„. Ważnym elementem uroczystości było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom kilku konkursów zorganizowanych z okazji MDOZ. Z kronikarskiego obowiązku można stwierdzić, że w każdym z nich brali udział członkowie O/PTTK w Żarnowie zdobywając zarazem szereg nagród.

W konkursie filmowym pt. „Moc historii powiatu opoczyńskiego zapisana w zabytkach „II miejsce zajął Janusz Aleksandrowicz – przewodniczący Oddziałowej Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK w Żarnowie. Duża grupa dzieci i młodzieży z Żarnowa wyróżniona została w konkursie plastycznym pt. „ Pamiątki dziedzictwa”, a wśród nich trzy członkinie: Aleksandra Opatowicz, Aleksandra Pękala i Natalia Gawryś. Opiekunką była nauczycielka Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie Barbara Kalinowska. W konkursie na najciekawszą trasę rowerową w pow. opoczyńskim III miejsce przypadło Miłoszowi Polakowi, również III miejsce w konkursie fotograficznym zajęła Monika Aleksandrowicz.

O konkursie jednego wiersza pt. „ Przeszłość ukryta w słowie” pisałem wyżej , a w nim III miejsce zdobył Przemysław Ciszewski – członek Koła Terenowego PTTK w Żarnowie. Z całą pewnością można uznać, że udział naszych członków w w/w konkursach był udany. Galerię zdjęć z imprezy przygotowała Barbara Kalinowska.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

Info

 

Trzecie miejsce !!!

w

plebiscycie: 

Człowiek Roku 2016 Powiatu Opoczyńskiego

DLA

Prezesa oddziału PTTK w Żarnowie

Włodzimierza Szafińskiego

 

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński, prezes Oddziału PTTK w Żarnowie
Organizator rajdów pieszych, spływów kajakowych po Pilicy, wycieczek krajoznawczych krajowych i zagranicznych, konferencji popularno- naukowych, przeglądów poezji itp.

Laureat nagrody powiatu opoczyńskiego w dziedzinie kultury w 2014 roku. Odznaczony za działalność społeczną w turystyce m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem i tytułem " Nauczyciel kraju Ojczystego", Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową " Zasłużony dla kultury polskiej", Odznaką Honorową "Za zasługi dla turystyki" i wieloma wyróżnieniami PTTK i innych stowarzyszeń.

Wyniki tutaj

 

 

 

 

Teatr

 

Czeska Piosenka

Członkowie i sympatycy żarnowskiego oddziału PTTK 26. lutego br. wzięli udział w spektaklu muzycznym pt. "Czeski staw", przygotowanym przez Łódzki Teatr Piosenki w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznym w Łodzi. Była to "muzyczna opowieść o życiu Czechów", dająca możliwość wysłuchania znanych i popularnych piosenek z repertuaru Heleny Vondraczkowej, Karela Gotta,Heleny Mlynkovej,ale również arii do księżyca z czeskiej opery Dworzaka "Rusałka". Piękna muzyka i śpiew, stroje artystów i wystrój sceny pozwoliły naszej 51-osobowej grupie na wiele artystycznych wzruszeń, a po spektaklu mieliśmy możliwość wykonania wspólnej fotografii z artystami. Łódzki Teatr Piosenki ze swym liderem Michałem Maj - Wieczorkiem stworzył cykl "Muzyczne podróże", w ramach, których "wieczór czeski" jest czwartym z kolei po wieczorze włoskim, amerykańskim i francuskim.

Ważnym elementem każdego z nich jest również przedstawienie danego kraju: jego historii, kultury, obyczajów i życia codziennego mieszkańców. Jest to zawsze połączenie spektaklu muzycznego z elementami wiedzy krajoznawczej. Z okazji kolejnego spotkania prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie w imieniu swych członków i sympatyków wręczył puchar dla Łódzkiego Teatru Piosenki za wspaniałe spektakle, które były naszym udziałem. Teraz czekamy na przygotowywany na czerwiec "wieczór hiszpański", który z pewnością będzie następną piękną muzyczną opowieścią.

 

Fot.: Janusz Aleksandrowicz

Galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

20 LAT

 

20 Lat minęło...

WIERSZ NA DWUDZIESTOLECIE

ŻARNOWSKIEGO ODDZIAŁU PTTK

 Witam Panie, witam Panów,
PTTK-u wiernych fanów.
Dziś okazja, jakich mało,
Więc nas sporo się zebrało,
Bo dwadzieścia latek właśnie,
Oddziałowi temu trzaśnie.
To historia dosyć długa.
Powiem, czyja to zasługa;
Jest w Żarnowie takich dwoje,
Co otwarli w świat podwoje.
Pracując zaś wciąż uparcie,
Tej idei dali wsparcie.
Aż zebrali rzeszę liczną,
Pracą swoją tytaniczną.
Wiersz, tych państwa głosi czyny,
Włodzimierza i Grażyny.
Żarnów, słynął z żaren młyńskich,
Dzisiaj, z dzieła zaś Szafińskich.
Więc o aplauz dla nich wnoszę
I o jeden gest Was proszę:
Tym, co poprą moje zdania,
Tekst ten dam do podpisania.

Przemysław Ciszewski - 07.01.2016 r.

Broszurka: Podsumowanie 2016 roku tutaj

Fot: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

galeria BAL tutaj

 

 

Info

 

Z pamiętników PTTK O/w Żarnowie

galeria tutaj

Pozdrawiam

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA

Zostań Technikiem Mechanikiem

więcej informacji tutaj

REKLAMA
REKLAMA

Agnieszka Górka

INFO


stat4u
szablony stron