MAIN MENU
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-)

 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin XXIII Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego 1.lutego 2020r.

regulamin tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

VIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD
DIAPORAM I FOTOGRAFII CYFROWYCH PTTK
pt.
"Byłem - Widziałem - Zdobyłem"


Konkurs przeznaczony jest tylko dla członków PTTK

regulamin tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Kolejny rok turystyczny za nami


Na sobotę 11 stycznia 2020 r. przypadło uroczyste podsumowanie roku turystycznego 2019 w Oddziale PTTK Żarnów. W pierwszej, oficjalnej części spotkania, które odbyło się w miejscowym Domu Kultury wzięły udział 74 osoby. Byli goście z Warszawy, Łodzi, Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego, Końskich, Przysuchy i Opoczna.

Oczywiście największą grupę uczestników stanowili członkowie żarnowskiego O/PTTK . Uroczystość otworzyli: wójt gminy Żarnów – dr Krzysztof Nawrocki i prezes Zarządu Oddziału PTTK – Włodzimierz Szafiński. Po powitaniu nastąpiło wprowadzenie sztandaru Oddziału i przedstawienie działalności za rok 2019. W omawianym roku, członkowie PTTK z Żarnowa, mieli możliwość uczestnictwa w 53 imprezach turystyczno – krajoznawczych. Były to w szczególności spływy kajakowe, rajdy piesze, wycieczki krajoznawcze , ogólnopolskie przedsięwzięcia PTTK, imprezy kulturalne itp. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Oddział liczył 257 członków z opłaconą składką, w tym 125 osób to dzieci i młodzież szkolna. Aktualnie dominuje w działalności programowej, turystyka kajakowa i piesza. W 2019 r. miłośnicy turystyki wodnej mogli uczestniczyć w 20 spływach kajakowych: Pilicą, Radomką, Drwęcą, Czarną Maleniecką, Wartą, Bzurą ,Widawką, Wielkim i Małym Kanałem Brdy i Bugiem. Większość spływów stanowiły imprezy własne, ale braliśmy też udział w spływach organizowanych przez Klub Sportowy „Amber” w Tomaszowie Mazowieckim czy przez Oddział PTTK we Włodawie. Od 2018 r. funkcjonuje w ramach Oddziału, Klub Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów liczący obecnie 45 członków. Klub obejmuje swoją działalnością nie tylko członków O/PTTK w Żarnowie, są w nim również przedstawiciele Oddziałów PTTK w Sieradzu i Łodzi. W naszych imprezach w 2019 r. oprócz Polaków pływali obywatele Francji, Serbii i Włoch.

Zdobywamy turystyczne odznaki kajakowe. W omawianym roku przyznano naszym kajakarzom 27 odznak , w tym 3 srebrne ( trzeba przepłynąć co najmniej 1000 km), 7 brązowych ( 600 km) , pozostałe to popularne TOK (100 km). Najmłodszymi zdobywcami Dziecięcych Odznak Kajakowych PTTK „Kiełbik” są: Marysia (6 lat) i Jadzia Jakubowskie, pływające z rodzicami. Od 23 lat promujemy też turystykę pieszą. Głównymi odbiorcami tej formy turystyki są dzieci i młodzież szkolna. Oddziałowe rajdy piesze, mają wieloletnią tradycję np. rajdy „Szlakiem Powstania Styczniowego”, „Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego – Hubala”, „Brzegiem Pilicy” i „Pierwszy Dzień Wiosny”. W/w imprezy piesze odbyły się już po raz dwudziesty drugi. Najdłuższą historię ma organizowany wspólnie z O/PTTK w Końskich „ Rajd Niepodległości”, którego 23 edycja odbyła się w 2019 r. Promujemy również turystykę rodzinną organizując „Rodzinny Rajd wokół Żarnowa” i tradycję bożonarodzeniową organizując „Żarnowski Rajd z Mikołajem”. Nasi dorośli turyści uczestniczą w maratonach pieszych i innych rajdach długodystansowych organizowanych przez O/Świętokrzyski w Kielcach , Oddziały w Końskich, Skarżysku Kamiennej i Chęcinach. W 2019 r. zwiększył się stan kadry Oddziału, bowiem kilka osób zdało egzaminy na Przodownika Turystyki Pieszej. Terenowy Referat Weryfikacyjny w Żarnowie, przyznał 41 odznak turystyki pieszej. W ramach upowszechniania kultury, zorganizowaliśmy XXIII Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej. Odbyły się także dwa wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi na spektakle „Don Kichot” i „Carmen”. Pod koniec roku szkolnego podsumowaliśmy konkurs na „Najlepszego Turystę w szkole”, wyróżniając młodych członków PTTK w poszczególnych szkołach, dyplomami i drobnymi upominkami. Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie wspólnie z Gminą Aleksandrów, konferencji popularno – naukowej „Etnografia Środkowego Nadpilicza”, w której wzięło udział około 100 osób. W 2019 r. Oddział PTTK w Żarnowie był organizatorem (lub zlecił organizację innym podmiotom) 14 wycieczek.

Najważniejsze były dwa wyjazdy zagraniczne :do Gruzji i na Ukrainę (Truskawiec), były też dwie wycieczki Polska – Czechy (Śląsk Cieszyński – Morawy i Świeradów Zdrój – Liberec) oraz wyjazdy na międzynarodowe Targi Turystyczne „Na styku Kultur” w Łodzi. Braliśmy także udział w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki i wycieczce po powiecie opoczyńskim, połączonej ze zdobywaniem „Odznaki Krajoznawczej Powiatu Opoczyńskiego”. Duża grupa dzieci i młodzieży z różnych szkół objętych działalnością PTTK Żarnów, wzięła udział w XV Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK „Bachotek” (woj. kujawsko – pomorskie). Wielkim sukcesem Oddziału zakończył się ogólnopolski konkurs plastyczny „Polskie Krajobrazy”, w którym dwie członkinie klubu PTTK ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej zdobyły I i II miejsce. Dyplomy i nagrody odebrały w grudniu 2019 r. w siedzibie ZG PTTK w Warszawie, podczas uroczystego podsumowania konkursu. Nasi dorośli członkowie, uczestniczyli w 62 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Legnicy, XX Ogólnopolskim Zlocie Oddziałów i Kół Środowiskowych w Ostrowie Wielkopolskim i Spotkaniu Członków Honorowych PTTK w Gdyni. Reprezentowaliśmy żarnowski PTTK na obradach Świętokrzyskiego Przedkongresowego Sejmiku Krajoznawczego w Końskich, konferencji w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu i spotkaniu historycznym w Przedborzu poświęconym pamięci gen. Amilkara Kosińskiego – postaci z czasów Księstwa Warszawskiego. Ciekawą ilustracją sprawozdania, była prezentacja multimedialna przygotowana przez Tatianę Kosylak – wiceprezesa ZO PTTK w Żarnowie. Na krótki program artystyczny złożyły się wiersze o tematyce regionalnej, przedstawione przez autorów: ( Przemysława Ciszewskiego i Grażynę Szafińską ). Były to utwory „Królewski romans” i „Bądź nam pozdrowiona”, nagrodzone I i III miejscem w konkursie „Jednego wiersza” w ramach Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Opocznie. W dalszej części spotkania został przedstawiony film o gminie Żarnów, który był doskonałą promocją walorów turystyczno – krajoznawczych naszej „małej Ojczyzny”. Podziękowaniem dla wyróżniających się w pracy społecznej członków PTTK Żarnów, było wręczenie odznaczeń i dyplomów i odznak Towarzystwa. Przy okazji prezes Oddziału przypomniał o wręczonym Elżbiecie Kotyli, w listopadzie 2019 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie, medalu i tytule „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Podczas podsumowania w Żarnowie zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej, opiekunkom szkolnych klubów PTTK: Marii Grzybowskiej z Żarnowa i Justynie Nicoś z Przedborza. Dekoracji dokonała z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej , Anna Pręcikowska- Skoczylas , dyrektor Delegatury Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim w asyście Elżbiety Gordon , sekretarza Kapituły Odznaczeń ZG PTTK w Warszawie. Następnie Andrzej Gordon z Warszawy – członek Honorowy PTTK i Dziekan Kręgu Seniorów i Stanisław Łuć – Honorowy Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie, wręczyli szereg odznaczeń Towarzystwa. Złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymał Sławomir Klauz, Brązową Honorową Odznakę PTTK otrzymali: Danuta Głowa, Maria Serafin oraz Jolanta i Dariusz Banaszczykowie. Złotą odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” wyróżniono Sabinę Kubiszewską i Magdalenę Szołowską, a brązową otrzymali: Barbara Kalinowska, Magdalena Polak i Ewa Wilk. Dyplomami PTTK uhonorowano Małgorzatę i Jana Szewczyków oraz Monikę Aleksandrowicz. Dyplomy i tytuł „Aktywny kajakarz” wręczono: Blance Jakubowskiej ,Barbarze Kalinowskiej, Renacie Plucie, Zbigniewowi Chmurze, Stanisławowi Gwieździe, Sławomirowi Klauzowi, Hubertowi Szulcowi i Jackowi Wojciechowskiemu. Była również okazja do wręczenia zdobytych w 2019 r. turystycznych odznak kajakowych. Specjalnym wyróżnieniem jest odznaka dla młodzieży do lat 26 „Orli lot”, którą wyróżniono Aleksandrę Katę, za szczególne osiągnięcia w trzech ogólnopolskich konkursach plastycznych w latach 2017-2019. Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień był czas na wystąpienia gości, z czego skorzystali: Andrzej Gordon, Anna Pręcikowska – Skoczylas i Paweł Mamrot, wójt gminy Aleksandrów. Wyprowadzenie sztandaru i wspólna fotografia, zakończyły pierwszą oficjalną część spotkania, w którym wzięli udział oprócz w/w osób, dyrektorzy szkół z Żarnowa i Przedborza, dyrektorzy Muzeum Regionalnego w Opocznie i Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu , zastępca dyrektora Zespołu Łódzkich Parków Krajobrazowych , radna Powiatu Opoczyńskiego i wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Żarnowie, opiekunowie szkolnych klubów PTTK , członkowie ZO PTTK w Żarnowie, członkowie i sympatycy Oddziału w Żarnowie. Wszyscy uczestnicy „Podsumowania”.. otrzymali od organizatorów ilustrowaną broszurę z opisem dokonań Oddziału w 2019r., okolicznościową plakietkę, notes i długopis. Drugą częścią spotkania był Bal PTTK, którego główną atrakcją był konkurs na najciekawsze przebranie wieczoru. Zwycięzcami konkursu okazali się Anna i Piotr Kmitowie (kardynał i zakonnica). Wszyscy uczestnicy tej zabawy, zostali nagrodzeni gorącymi brawami i drobnymi upominkami.

galeria 1 tutaj

galeria 2 tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Żarnowski Rajd z Mikołajem

Zgodnie z kalendarzem imprez turystyczno – krajoznawczych O/PTTK w Żarnowie, w sobotę 7 grudnia br. odbył się X Żarnowski Rajd z Mikołajem, impreza piesza w której biorą udział nie tylko dzieci a często również ich rodzice. Tym razem na rajd zgłosiły się 84 osoby, głównie uczniowie dwóch szkół podstawowych: z Miedznej Drewnianej i Żarnowa oraz turyści indywidualni z Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego a nawet Warszawy i mniejszych miejscowości z okolic Żarnowa. Krótka trasa do przejścia ( tylko 5 kilometrów ) z Żarnowa przez Trojanowice i Topolice wiodła do Domu Kultury w Żarnowie. Tutaj przygotowany był słodki poczęstunek, po którym zaczął się konkurs o zwyczajach świąt Bożego Narodzenia, do którego zgłosiło się piętnaście osób. Konkurs przygotowała i prowadziła Maria Grzybowska , członek Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie. Na zakończenie przybył wójt gminy dr Krzysztof Nawrocki , honorowy patron rajdu. W wyniku kilku serii pytań konkursowych wyłoniono finalistów, z których pierwsze miejsce zdobyła Joanna Tuchowska, drugie Aleksandra Stefańska (obie z Miedznej Drewnianej) i trzecie miejsce Rafał Król (Piotrków Trybunalski). Konkurs miał edukacyjne wartości dla całej zgromadzonej publiczności i przypomniał o zwyczajach bożonarodzeniowych. W trakcie zakończenia imprezy prezes Z/O PTTK wręczył trzy zdobyte wcześniej odznaki turystyki pieszej: brązową Marii Grzybowskiej a „popularne” OTP Jagodzie Bakalarz i Zuzannie Kasińskiej. Legitymację członka Towarzystwa otrzymał Kacper Sitkowski. Była chwila na wspólne śpiewanie kolęd, później nastąpił długo oczekiwany moment: losowanie upominków i wręczanie paczek przez Mikołaja. Sponsorem upominków i nagród w konkursie była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie. Wszystkie dzieci uczestniczące w rajdzie zostały obdarowane drobnymi prezentami. Wręczono też okolicznościowe plakietki rajdowe i notesy z Mikołajem, a drużynom SKKT –PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej i Żarnowie przekazano dyplomy za udział w rajdzie.

galeria tutaj


 

 

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wizyta w Maleńcu

W ostatnią sobotę listopada br. po raz kolejny członkowie Oddziału PTTK w Żarnowie, mieli okazję uczestniczyć w konferencji zorganizowanej przez Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Tym razem odbyło się podsumowanie realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturalnych zabytkowego zespołu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”.

Wydarzenie otworzył dyrektor ZZH w Maleńcu dr Maciej Chłopek, witając licznie zgromadzonych gości i zapoznając z programem konferencji. Pierwszym prelegentem był prof. dr hab. Sławomir Lis przedstawiając temat „Maleniec – Zabytkowy Zakład Hutniczy, który od zapomnienia uratowali studenci wraz z kadrą Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach”. W kolejnym wystąpieniu dr Maciej Chłopek mówił o Maleńcu jako ponadregionalnej atrakcji turystycznej. Podkreślił, że „dziś zespół zakładu przemysłowego w Maleńcu, to unikalny zabytek techniki rangi europejskiej, stanowiący w pełni zachowaną reprezentację XIX wiecznego staropolskiego zakładu metalurgicznego”. Po sesji referatowej uczestnicy konferencji przeszli pod symboliczny pomnik gwoździa a później nastąpiło uruchomienie wielkiego koła wodnego po wcześniejszej gruntownej rekonstrukcji. Kolejną atrakcją spotkania była inscenizacja bitwy oddziału powstańczego z 1863 r. Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali książkę pt. „Maleniec. Staropolska Fabryka Żelaza” wydaną przez Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej”, autorstwa w/w dyrektora Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. Turystom i krajoznawcom polecam odwiedzenie tego ciekawego zabytku techniki. Naprawdę warto.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Sejmik przedkongresowy w Końskich

Raz na 10 lat odbywa się Kongres Krajoznawstwa Polskiego, ostatni miał miejsce w 2010 r. w Olsztynie, natomiast następny w 2020 r. odbędzie się w Łodzi. Przed kongresem organizowane są sejmiki krajoznawcze, z których jeden zorganizował Oddział PTTK w Końskich w sobotę 23 listopada br. "Możliwości wykorzystania turystycznego zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego " to hasło wiodące tego spotkania. Ponieważ tematyka dotyczyła zabytków, w składzie organizatorów znalazła się Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK w Warszawie, Muzeum w Końskich i Komisja Opieki nad Zabytkami PTTK w Końskich. Wśród uczestników z różnych większych i mniejszych miejscowości w kraju, była również delegacja członków PTTK z Żarnowa.

Otwarcia sejmiku dokonał prezes koneckiego Oddziału PTTK Wojciech Pasek, który przywitał zaproszonych gości w tym członków honorowych PTTK. Następnie wręczono kilka wyróżnień osobom zasłużonym w dziedzinie opieki nad zabytkami. Przy tej okazji złote Odznaki Krajoznawcze Powiatu Opoczyńskiego, otrzymali Barbara i Przemysław Ciszewscy z O/PTTK w Żarnowie. W dalszej części spotkania odbyła się sesja referatowa składająca się z 10 ciekawych wystąpień nawiązujących do tematyki sejmiku. Wykładowcy i wszyscy uczestnicy, otrzymali pamiątkowe medale, specjalnie wybite na tę okoliczność. Były też materiały krajoznawcze ,wystawa prac plastycznych i okolicznościowa pieczątka.

Galeria : Barbara Ciszewska tutaj


Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Sukces w ogólnopolskim konkursie plastycznym


Jednym z ważnych przedsięwzięć PTTK w br. był ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Polskie krajobrazy”. Konkurs ogłosiła Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK w Warszawie a patronatem prasowym objęły go: kwartalnik „Gościniec PTTK” i miesięcznik Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólne sprawy”. Adresatem konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych : kl. I - IV i kl. V – VIII , którzy mieli za zadanie przedstawić za pomocą pracy plastycznej piękno krajobrazu Polski. Z terenu działania Oddziału PTTK w Żarnowie, w konkursie wzięły udział szkoły w Białaczowie, Miedznej Drewnianej i Petrykozach.

foto: Elżbieta Gordon

 Jury konkursu podczas pracy. Po prawej -przewodniczący Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie - Ryszard Kunce

Jury oceniające prace miało nie lada problem z wyłonieniem najlepszych, ponieważ na konkurs wpłynęły 233 prace plastyczne z całej Polski. W tej sytuacji proces wyboru miał kilka etapów, w wyniku których wybrano laureatów. Dużym sukcesem zakończył się udział uczennic – członkiń szkolnego koła PTTK ze Szkoły Podstawowej im.

Henryka Sienkiewicza w Miedznej Drewnianej. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Kata za pracę „Szczyty możliwości – krajobraz z tarasu widokowego na Trzech Koronach”, drugie miejsce przypadło Julii Pacan za pracę pt. „Mokradła mazurskie”. Warto wspomnieć, że Aleksandra w roku 2017 uzyskała piąte miejsce w konkursie „Królowa Wisła”, w 2018 r. zdobyła pierwsze miejsce w konkursie „Pierwsze kroki młodego patrioty”, a w 2019r. powtórzyła ubiegłoroczny sukces.

Opiekunką SKKT – PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej jest od września 2010 r. Elżbieta Zając. Uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród odbędzie się w piątek 13 grudnia br. w siedzibie ZG PTTK w Warszawie.

I miejsce (II kat.wiekowa) - Aleksandra Kata ("Szczyty możliwości" - krajobraz z tarasu widokowego na Trzech Koronach), uczennica kl.VIII, Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej.

 

II miejsce (II kat.wiekowa) - Julia Pacan ("Mokradła mazurskie"), uczennica kl.VIII, Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Ważny komunikat dla piechurów


Oddział PTTK w Żarnowie informuje, że w przyszłym roku w marcu zaplanowany jest eksternistyczny egzamin na uprawnienie Przodownika Turystyki Pieszej (PTP PTTK ) oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich.

Warunki, które muszą spełnić kandydaci określone są na stronie Komisji Turystyki Pieszej PTTK . Liczymy na szeroki oddźwięk wśród członków PTTK , nie tylko z naszego Oddziału. W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny – pttkzarnow@wp.pl , 509 673 900 lub 44 7577289.
Włodzimierz Szafiński – prezes O/PTTK w Żarnowie
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Patriotyczne wędrowanie

Około 300 osób wzięło udział w XXIII Rajdzie Niepodległości, który odbył się w sobotę 9 listopada br. Organizatorami tej pieszej imprezy turystycznej, stanowiącej formę uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, są dwa zaprzyjaźnione oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Końskich i Żarnowie.

Trasa tegorocznego rajdu, rozpoczynała się i kończyła w Końskich a prowadziła przez Rogów, Piłę, Koczwarę, Pomyków oraz Stary Młyn ( 14 km ). W sobotni ranek rajdowcy z dwóch województw, świętokrzyskiego i łódzkiego zgromadzili się przy siedzibie oddziału w Końskich. Przybyli turyści min. z Kielc, Skarżyska Kamiennej, Bliżyna, Końskich, Tomaszowa Mazowieckiego, Białaczowa, Przedborza, Miedznej Drewnianej i Żarnowa.

Tutaj powitał ich prezes O/PTTK w Końskich, Wojciech Pasek i przypomniał harmonogram rajdu. Po weryfikacji uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki i wyruszyli na wędrówkę. Część drużyn dla podkreślenia patriotycznego charakteru rajdu, pojawiła się z biało – czerwonymi flagami. Po przejściu większości trasy w Pomykowie, przygotowane zostało ognisko turystyczne, przy którym można było upiec kiełbaskę i napić się gorącej herbaty. W auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich, nastąpiło uroczyste zakończenie imprezy połączone z okolicznościowym programem w wykonaniu uczniów tej placówki. Zgodnie z regulaminem były też do odbioru upominki wylosowane na tzw. numery startowe. Drużynom zostały także wręczone dyplomy uczestnictwa. Kolejny już dwudziesty trzeci Rajd Niepodległości, zdaniem jego uczestników przeszedł do historii jako udana impreza turystyczna.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 „Nauczyciel Kraju Ojczystego”
z O/PTTK w Żarnowie

W dniu 6 listopada 2019 r. odbyła się w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie, uroczystość wręczenia medali i tytułu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Wyróżnienie nadawane jest „w uznaniu szczególnych zasług nauczycieli i innych osób prowadzących systematyczną pracę edukacyjno – wychowawczą w środowisku i na rzecz dzieci i młodzieży, mającą na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”.

Wśród wyróżnionych w tym roku działaczy społecznych pracujących z młodymi turystami znalazła się też kol. Elżbieta Barbara Kotyla, opiekunka SKKT – PTTK przy SP w Szczercowie, od 18 lat związana z Oddziałem w Żarnowie. Medale wręczane były przez ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego i prezesa Zarządu Głównego PTTK Jerzego Kapłona. Kol. Elżbieta Barbara Kotyla jest od 2011r. szóstą osobą z Oddziału PTTK w Żarnowie, która otrzymała to prestiżowe wyróżnienie a w roku 2016 również na wniosek Zarządu Oddziału w Żarnowie, odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Z PTTK Żarnów do Bułgarii

 

Stało się już tradycją, że jesienią podajemy informację o dłuższej wycieczce zagranicznej w wakacje dla naszych członków i sympatyków. Tym razem wybraliśmy słoneczną Bułgarię, państwo w południowo – wschodniej Europie, nad Morzem Czarnym. Właśnie tu spędzimy większość pobytu , zwiedzając miejscowości i miejsca ciekawe krajoznawczo min. Bałczik, Przylądek Kaliakra, Sozopol, Nesebyr i Warnę. Mieszkając w hotelu nad Morzem Czarnym, nie zabraknie okazji do kąpieli morskich i słonecznych. Odwiedzimy też dwa miasta będące stolicami: Bułgarii – Sofię i w drodze powrotnej w Serbii – Belgrad.

Sięgają one swą długą historią początków naszej ery, podobnie jak Stara Zagora i Płowdiw , które zwiedzimy w Bułgarii. Oprócz wielu zabytków architektury, kraj zapewnia piękne krajobrazy i obiekty przyrody np. w mieście Bałczik obok pięknej plaży zobaczymy pałac królowej Marii Coburg i ogród botaniczny, drugi pod względem zbiorów w Europie. Wycieczka realizowana będzie przez Biuro Podróży PTTK w Rzeszowie, z którym zwiedziliśmy już większość krajów Europy. Ustalony termin naszej imprezy to: 4 – 11 lipca 2020 r. Proponowany program wyprawy w załączeniu, wraz z innymi szczegółami. Prosimy o przeanalizowanie propozycji i wpłatę w listopadzie na konto Oddziału PTTK w Żarnowie, zaliczki w wysokości najmniej 500 zł od osoby. Pozostałą należność można wpłacać systematycznie ratami , tak aby do dnia 4 czerwca 2020 r. była wpłacona pełna kwota. Konto : Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej O/Żarnów nr 29 8973 0003 0080 0801 4456 0001 z dopiskiem „ Bułgaria”. Zachęcamy do obejrzenia w Internecie zdjęć z planowanej trasy.

Oddział PTTK w Żarnowie przy współpracy z Biurem Podróży PTTK w Rzeszowie.

regulamin tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 Zapraszamy na XXIII Rajd Niepodległości

Wielkimi krokami zbliża się XXIII Rajd Niepodległości, który od 23 lat jest formą uczczenia naszego narodowego Święta Niepodległości przez Oddziały PTTK w Żarnowie i Końskich. Tegoroczna impreza piesza na trasie Końskie – Rogów – Pomyków – Końskie odbędzie się w sobotę 9 listopada .

Szczegóły dotyczące udziału w rajdzie znaleźć można na stronie internetowej Oddziału PTTK Końskie. Termin zgłoszeń upływa wkrótce. Zapraszamy i zachęcamy do udziału. Zarząd Oddziału PTTK w Żarnowie

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ na zakończenie sezonu kajakowego


Ostatni spływ kajakowy Oddziału PTTK w Żarnowie w tym roku odbył się w sobotę 19 października 2019 r. Była to impreza pod nazwą „Jesień na Pilicy”, w której wzięło udział 17 członków Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów .

Na szczęście pogoda sprzyjała kajakarzom , szlak wodny również nie był trudny, więc zdecydowano aby przedłużyć pierwotnie zaplanowaną trasę z Inowłodza do Gapinina o dalsze 5 km i zakończyć spływ w Domaniewicach. Zakościele, Fryszerka, Kozłowiec , Mysiakowiec, Wólka Kuligowska i Gapinin to kolejne mijane miejscowości nad Pilicą. Dopływając do Domaniewic, po pokonaniu 22km dotarliśmy na miejsce zakończenia tuż za promem łączącym oba brzegi rzeki. Zakończenie sezonu kajakowego w naszym Oddziale było okazją do podsumowania 20 tegorocznych spływów, z których większość to własne imprezy a także imprezy organizowane przez innych. Wzięło w nich udział 311 osób płynąc po dziewięciu rzekach. Najczęściej pływaliśmy po Pilicy, ale były też takie rzeki jak Bug, Radomka, Warta, Widawka, Drwęca, Bzura i Czarna Maleniecka. Będąc w Borach Tucholskich zaliczyliśmy spływ Wielkim i Małym Kanałem Brdy. W trakcie roku pozyskaliśmy nowych entuzjastów turystyki kajakowej i obecnie nasz Klub liczy 45 członków. Do najbardziej aktywnych kajakarzy należą Stanisław Gwiazda, Barbara Kalinowska, Blanka Jakubowska i Renata Pluta. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spływach kajakowych wiosną 2020 r.


galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Żarnowianie w Wielkopolsce

Dziesięcioosobowa grupa członków z O/PTTK w Żarnowie, wzięła udział w XX Ogólnopolskim Zlocie Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK, który odbył się w dniach 11 – 13 października br. w Ostrowie Wielkopolskim. Ogółem na w/w zlot przybyło ponad 80 turystów z całej Polski. Uroczyste rozpoczęcie nastąpiło w kompleksie hotelowym „Borowianka”, w którym była nasza baza noclegowa i żywieniowa. W trakcie otwarcia imprezy wręczone zostały pierwsze dyplomy „Zlotowicza” za co najmniej 12 – krotny udział w zlotach. Wśród czterech wyróżnionych znaleźli się Grażyna i Włodzimierz Szafińscy z Żarnowa. W pierwszym dniu zlotu uczestnicy odbyli spacer z przewodnikiem wokół zalewu Piaski – Sczygliczka a po powrocie do bazy wysłuchali wykładu Pawła Andersa nt. Powstania Wielkopolskiego.

Drugi dzień poświęcony był na wycieczki krajoznawcze toteż większość naszych turystów wybrała się do Gołuchowa i Kalisza. W Gołuchowie zwiedzaliśmy zamek, zabytkowy park i zagrodę żubrów. Dalszym celem podróży był Kalisz, jedno z najstarszych miast w Polsce. Po kolacji odbyło się spotkanie integracyjne i wspólna biesiada przy muzyce. W trzecim dni organizatorzy podsumowali zlot i oficjalnie go zamknęli. Nie był to jednak koniec naszej wyprawy , bowiem uczestnicy zwiedzili jeszcze obiekty Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim . Strażacy przygotowali dla gości posiłek - niespodziankę, była to jajecznica z …240 jaj !! Na pamiątkę pobytu w obiektach straży pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, wykonaliśmy fotografię z jej komendantem.

 

galeria tutaj

 


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Poznawali Polskę i Czechy

W dniach 5 i 6 października br. 48 osobowa grupa turystów PTTK Żarnów, uczestniczyła w wycieczce autokarowej na Dolny Śląsk i do Czech. W Polsce zwiedzaliśmy Złotoryję, miasto o którym się mówi, że należy do najstarszych w Polsce i Europie. Złotoryja otrzymała prawa miejskie w 1211 roku, nadał je książę śląski Henryk Brodaty a dokumenty lokacyjne zachowały się w oryginale. Miasto w swych początkach istnienia zawdzięczało swą sławę i dobrostan złotu, które pozyskiwano z piasków rzeki Kaczawy, a po wyczerpaniu zasobów złotonośnych od XIV w. rozwijało się rzemiosło i browarnictwo. Do tradycji nawiązują Muzeum Złota w Złotoryi i Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota. Pomimo 45% zniszczeń miasta w okresie II wojny światowej, zachowały się liczne zabytki a część z nich zrekonstruowano min. fragmenty murów obronnych , kościół NMP, domy z XVIII i XIX w., Baszta Kowalska ,studnia miejska i pomniki Górnika i Delfina.

Po obejrzeniu atrakcji krajoznawczych miasta, przejechaliśmy do Świeradowa Zdroju, który pod koniec XIX w. stał się jednym z najbardziej popularnych uzdrowisk sudeckich. Malownicze położenie na stokach Gór Izerskich i ciekawa zabudowa , wody mineralne znane od czasów pogańskich, kolejka gondolowa i trasa dla narciarzy to atuty miasta. Dom Zdrojowy powstał w 1899 r. i pochwalić się może największą w Sudetach halą spacerową , piękną drewnianą budowlą o długości 80 m. Padający całą sobotę deszcz nie całkiem przeszkodził nam w poznaniu uzdrowiska, które zwiedzaliśmy z miejscową przewodniczką sudecką. Pod koniec dnia zawitaliśmy do Leśnej, uroczej miejscowości z zabytkową zabudową starówki z ratuszem pośrodku miasteczka położonego nad Kwisą. Niedziela poświęcona była na Czechy.

Zwiedzanie zaczęliśmy od zamku Frydlant, którego najsłynniejszym właścicielem był książę Albrecht von Wallenstein, wybitny dowódca wojsk związanych z Ligą Katolicką w okresie wojny trzydziestoletniej. Pierwsza siedziba rycerska na tym miejscu powstała już w XIII w. , w okresie od XVII w do 1945 r. kompleks zamkowy należał do Gallasów , którzy jako pierwsi w Europie w 1801 r. udostępnili rezydencję do zwiedzania . Zobaczyliśmy wnętrza z wyposażeniem, zbiory broni, obrazów, porcelany ,szkła , zabawek itp. Następnym punktem wycieczki był Liberec ,do II wojny światowej drugie po Pradze miasto w Czechach i najprężniejszy ośrodek Niemców sudeckich. Najbardziej znanym zabytkiem miasta jest ratusz z 1893 r. na rynku, wzorowany na ratuszu wiedeńskim. Najpierw zwiedzaliśmy miasto z przewodniczką, a następnie odwiedziliśmy galerię malarstwa umiejscowioną w byłych łaźniach cesarskich Franciszka Józefa.

Zbiory europejskiego malarstwa to dzieła powstałe od XVI w. po czasy współczesne. Ostatnim akordem zwiedzania atrakcji miasta był liberecki ogród botaniczny założony w XIX w. Palmiarnia i akwaria oraz kolekcja egzotycznych i rodzimych roślin, jest prawdziwą perłą wśród ogrodów botanicznych Europy. Ciekawostką jest fakt, że na wsi obok Liberca, obecnie włączonej do miasta, urodził się Ferdynand Porsche , znany konstruktor samochodów i innych pojazdów kołowych. Przechodziliśmy obok budynku byłego kina „Warszawa” , które pełni obecnie inną funkcję, ale nazwa pozostała taka jak dawniej. Z okien autokaru widzieliśmy jeden z symboli Liberca, futurystyczną budowlę na szczycie góry Jeszczed (1012 mnpm). Stożkowata budowla w którym mieści się hotel, restauracja i stacja przekaźnikowa, widoczna jest z różnych kierunków dojazdu do miasta. Wszyscy uczestnicy i oprowadzający nas przewodnicy, otrzymali pamiątkową odznakę ,na której widoczne są trzy najciekawsze zabytki znajdujące się na trasie naszej wycieczki. Pełni wrażeń wróciliśmy do Żarnowa w późnych godzinach wieczornych.

galeria dzień pierwszy tutaj

galeria dzień drugi:

(Zamek Frydlant i stare miasto Liberec) tutaj

(galeria malarstwa) tutaj

(ogród botaniczny) tutaj

foto: Janusz Aleksandrowicz


Włodzimierz Szafiński
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury

 


W czwartek 3 października br. w nowoczesnej bibliotece „Mediateka” w Piotrkowie Trybunalski, nastąpiła symboliczna inauguracja nowego roku kulturalnego 2019/2020 w województwie łódzkim.

Zarząd Województwa Łódzkiego reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ziemba, który wręczył odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego „W uznaniu zasług dla rozwoju i popularyzacji kultury w województwie łódzkim”.

Miło poinformować, że wśród osób wyróżnionych nagrodą znalazła się Grażyna Szafińska z Żarnowa, która już w 2007 r. otrzymała odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ na zakończenie sezonu kajakowego

Regulamin Spływu „Jesień na Pilicy”

19 października 2019 r. (sobota)

regulamin tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Rajd Rodzinny wokół Żarnowa

Po raz kolejny Oddział PTTK w Żarnowie, włączył się w ogólnopolską akcję pt. „Międzypokoleniowa sztafeta turystyczna” organizując w sobotę 28 września br. VI Rajd Rodzinny wokół Żarnowa. Rajd odbył się pod honorowym patronatem wójta gminy Żarnów dr Krzysztofa Nawrockiego. Zarząd Główny PTTK w Warszawie w ramach projektu uzyskał wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki , stąd też otrzymaliśmy pewną pulę nagród i upominków dla uczestników rajdu. Celem imprezy było propagowanie turystyki rodzinnej, poznanie walorów krajoznawczych gminy Żarnów, integracja turystów w różnym wieku. Na starcie stawiło się ponad 100 osób reprezentujących drużyny szkolnych kół PTTK w Miedznej Drewnianej, Petrykozach, Przedborzu i Żarnowie. Było też kilku turystów indywidualnych.

Szczęśliwie trafiliśmy na dobrą pogodę, chwilami wychodziło słońce co dodatkowo wpłynęło na dobrą ocenę rajdu. Sześciokilometrowa trasa wiodła z Żarnowa przez Pilichowice, Trestę do Domu Kultury w Żarnowie, gdzie nastąpiło zakończenie. Z dziećmi wędrowały 3 babcie, 13 matek, 1 ciocia i 1 tata. Było kilka czteroosobowych i trzyosobowych rodzin, które uhonorowano specjalnymi upominkami. W Domu Kultury czekał na rajdowców słodki poczęstunek. Następnie wręczone zostały nagrody na wcześniej wylosowane numery startowe, pozostali otrzymali drobne upominki. Dla wszystkich przygotowane zostały certyfikaty uczestnictwa, drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Oddział PTTK w Żarnowie na obchodach Światowego Dnia Turystyki

W dniach 27- 28 września br. na terenie Ziemi Opoczyńskiej odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Oddział PTTK w Żarnowie od wielu lat uczestniczy w kolejnych wojewódzkich obchodach, najczęściej są to ok. 50 osobowe grupy dorosłych i młodych turystów. W tegorocznych obchodach braliśmy udział w piątek, 27 września z 45 osobową reprezentacją naszego Oddziału. Rozpoczęliśmy od wspólnego spotkania wraz z innymi turystami z woj. łódzkiego w Starostwie Powiatowym w Opocznie.

Tutaj odbyło się powitanie uczestników przez organizatorów i prezentacja walorów powiatu opoczyńskiego przez dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie. Następnie zwiedziliśmy Opoczno i powiat opoczyński , chociaż nasi turyści ten teren dość dobrze znają. Dużą atrakcją turystyczną , którą obejrzeliśmy był otwarty niedawno w gminie Sławno geopark obok kamieniołomu Owadów – Brzezinki. Zobaczyć tu można min. amonity z okresu jurajskiego oraz odtworzone na podstawie wykopanych szkieletów makiety wielkich gadów morskich, dużych drapieżnych ryb i żyjących wówczas zwierząt lądowych. Nie tylko dzieci i młodzież ale również dorośli, w ramach zorganizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Sławne, warsztatów folklorystycznych wykonywali kwiaty z bibuły. Najmłodsi mieli dużą frajdę także z pobytu w kompleksie rekreacyjno – turystycznym obok GOK- u. Po powrocie do Opoczna w Zespole Szkół nr 1 odbyła się inscenizacja wesela opoczyńskiego, wielkie widowisko folklorystyczne a następnie powitanie zgromadzonych uczestników przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, starostę i wicestarostę opoczyńskiego. Piątkowe obchody Światowego Dnia Turystyki zakończone zostały degustacją potraw regionalnych . Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego przygotował nieodpłatnie sadzonki różnych rodzimych drzew, które mogą posadzić turyści w swych ogródkach. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego obdarował wszystkich paszportami , w których zawarto najważniejsze wiadomości krajoznawcze dotyczące powiatu opoczyńskiego. Wycieczki po Opocznie i powiecie opoczyńskim spełniły swą rolę edukacyjną i przyczyniły się do promocji naszego regionu. Część uczestników zbierała punkty do odznaki krajoznawczej powiatu opoczyńskiego zwiedzając Opoczno, Białaczów i Sławno.

foto: Janusz Aleksandrowicz galeria 1 tutaj

foto: PTTK Żarnów galeria 2 tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ Widawką

We wtorek 24 września br. dziesięcioosobowa grupa kajakarzy - członków Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, udała się do Szczercowa aby wziąć udział w spływie Widawką. Widawka jest prawym dopływem Warty o długości prawie 100 km.

Wypływa ze Wzgórz Radomszczańskich a w Kotlinie Szczercowskiej tworzy liczne meandry. Woda w rzece pochodzi częściowo z odkrywek Bełchatów i Szczerców. Trasa spływu wiodła ze Szczercowa przez Dzbanki, Zagrodniki, Korablew, Restarzew do Chociwia. Przepłynęliśmy 17 km z jedną przenoską przy młynie w Korablewie. Bogata roślinność towarzyszyła brzegom Widawki, przy których dwukrotnie pojawiły się sarny, kaczki i majestatycznie płynący łabędź.

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

 Na 62 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w Legnicy.

 

Wśród 115 uczestników zlotu zorganizowanego przez Oddział PTTK w Legnicy, w dniach 18- 22 września 2019 r. znalazła się też sześcioosobowa reprezentacja piechurów z naszego Oddziału. Byli to Stanisław Buczko, Sławomir Klauz, Elżbieta Barbara Kotyla, Cezary Król oraz Grażyna i Włodzimierz Szafińscy. Uroczyste otwarcie zlotu z udziałem władz samorządowych i PTTK, odbyło się w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu, gdzie oglądaliśmy występ uczniów pt. „Rzecz o zapisie Alfreda Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza”. Po pobycie w szkole zwiedziliśmy ciekawy kościół z XIV w. ,przebudowany na przełomie XVII i XVIII w. na zbór ewangelicki jako „kościół ucieczkowy”.

Na przykościelnym cmentarzu zobaczyliśmy grobowiec rodziny Olszewskich. Alfred Olszewski był niemieckim baronem polskiego pochodzenia z Podlasia, który wrócił do swych polskich korzeni, zobowiązał swe dzieci do nauki języka polskiego i historii Polski. W testamencie ustanowił swym spadkobiercą syna ale pod warunkiem, że złoży egzamin ze znajomości kultury, języka i historii Polski, przed wyznaczonym przez siebie egzaminatorem. W przeciwnym razie majątek przeszedłby na rzecz Henryka Sienkiewicza, którego dzieła literackie obudziły w Alfredzie Olszewskim, poczucie przynależności do narodu polskiego. W Warmątowicach, które były niegdyś majątkiem rodowym Olszewskich, uczestniczyliśmy w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej a także zwiedziliśmy wnętrza dworu i zabudowań podworskich gdzie gospodarze przygotowali dla wszystkich słodki poczęstunek. W Muzeum Miedzi w Legnicy, uczestnicy zlotu wysłuchali prelekcji pani Mirelli Kris z Muzeum Literackiego w Poznaniu pt. „Działalność społeczno – polityczna Henryka Sienkiewicza”. Po kolacji odbyły się obrady w zespołach tematycznych i egzaminy przodownickie. Sobota przeznaczona była głównie na wycieczki krajoznawcze. Jedna z nich prowadziła trasą z Legnicy do zamku Grodziec, na Ostrzycę Proboszczowicką zwaną Śląską Fudżijamą i do Złotoryi , druga wycieczka umożliwiła poznanie Legnickiego Pola, Raczkowej i Lubiąża. Wieczorem uczestnicy zlotu spotkali się na biesiadzie turystycznej w Starym Młynie w Duninie. W niedzielę zaś nastąpiło uroczyste zakończenie zlotu w Legnickiej Bibliotece Publicznej, umiejscowionej w zabytkowym budynku dawnej loży masońskiej. Tutaj wręczone zostały legitymacje przodownickie , wśród których Cezary Król z naszego O/PTTK otrzymał uprawnienia PTP na woj. łódzkie a Grażyna Szafińska rozszerzyła uprawnienia na woj. małopolskie. Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie Marcin Czerwiński, sekretarz komisji i członek ZG PTTK Mieczysław Żochowski wraz z sekretarzem kapituły odznaki „Bywalca” Włodzimierzem Szafińskim ,wręczyli odznaki klubu za co najmniej piętnastokrotne uczestnictwo w ogólnopolskich zlotach PTP kilku osobom z Polski, a wśród nich znalazła się też Elżbieta Barbara Kotyla, reprezentująca O/PTTK w Żarnowie. Należy podkreślić, że na uroczystym otwarciu w Kościelcu, za wieloletnią pracę społeczną tytuł i odznakę Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej PTTK otrzymała Grażyna Szafińska.

Po oficjalnym zakończeniu zlotu w Legnicy, nastąpiło przekazanie laski zlotowej następnemu organizatorowi , którym będzie w 2020 roku Oddział PTTK w Gdańsku. Później dyrektorka Legnickiej Biblioteki przedstawiła ciekawą historię budynku i oprowadziła uczestników po zabytkowym wnętrzu. Dla chętnych zorganizowana została też wycieczka piesza po Legnicy, po której oprowadzało nas dwóch miejscowych przewodników. Reasumując 62 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, był ciekawą imprezą pozwalającą na poznanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych Dolnego Śląska, dalszą integrację środowiska piechurów, wymianę doświadczeń i szkolenie kadry programowej PTTK. Słowa uznania należą się organizatorom: komandorowi Kazimierzowi Rosołowi, prezes O/PTTK w Legnicy Bogusławie Grabce, Beacie Witek, miejscowym przewodnikom i innym osobom, które przyczyniły się do sprawnego przebiegu tej najważniejszej w Polsce corocznej imprezy turystyki pieszej.

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Udany XIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Pilica zachwyca”


Po raz drugi Klub Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, wziął udział w tej ogólnopolskiej imprezie pod w/w nazwą , którą organizuje Klub Sportowy „ Amber” w Tomaszowie Mazowieckim. W ub. roku była tylko 7 osobowa reprezentacja naszego klubu na jednodniowej trasie Biała – Barkowice, obecnie jednego dnia 14 osób na trasie Tomaszów Mazowiecki – Inowłódz, drugiego dnia płynęło 11 naszych kajakarzy Zalewem Sulejowskim ( Barkowice – Smardzewice ). Spływ cieszy się dużym zainteresowaniem o czym świadczy udział w dniach od 13 do 15 września br. ponad 250 kajakarzy z całej Polski. Pogoda w tym czasie sprzyjała uczestnikom, ale wiejący wiatr powodował powstawanie wysokich fal na Zalewie Sulejowskim, co nie zawsze ułatwiało bezpieczne sterowanie kajakiem. Komandorem spływu był Andrzej Ambroziak, prezes KS „Amber”. Przez wszystkie dni były też obecne przewodnicząca Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK Elżbieta Gomulska i przewodnicząca Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich Polskiego Związku Kajakowego Uta Kuhn. Imprezę wsparło min. Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie i Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Dzięki temu każdy uczestnik otrzymał koszulkę z okolicznościowym nadrukiem, a na zakończenie imprezy wręczono zawodnikom uczestniczącym w konkursach upominki , medale i puchary. Medalami wyróżniono także najmłodszych kajakarzy, wśród których znalazły się też zgłoszone przez nas czteroletnia Jadzia i sześcioletnia Marysia Jakubowskie, płynące w sobotę z rodzicami Pilicą a w niedzielę Zalewem Sulejowskim. Za udział w poprzednich spływach oraz po spełnieniu wymagań regulaminowych, popularną Turystyczną Odznaką Kajakową PTTK otrzymała Renata Pluta, brązową TOK otrzymał Stanisław Gwiazda a Jadzia Jakubowska Dziecięcą Odznakę Kajakową Polskiego Związku Kajakowego „ Kajtek”. Zbierającym punkty do odznak kajakowych, przybyło 34 pkt. za dwa dni lub 15 pkt. za udział w jednym dniu spływu. Reasumując była to zdaniem naszych członków, niezwykle udana impreza kajakowa , zachęcająca do uczestnictwa także w przyszłym roku.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wycieczka ”Świeradów Zdrój - Czechy”
5,6 października 2019 r. (sobota, niedziela)
 

Wycieczka jest organizowana w ramach działalności programowej O/PTTK w Żarnowie i jest przeznaczona dla członków i sympatyków PTTK. Na zlecenie PTTK wycieczkę obsługuje Biuro Turystyczne „Miki – Tour” w Żarnowie. Celem imprezy jest poznanie obiektów krajoznawczych Świeradowa, Frydlantu i Liberca ( Czechy).

Główne miejscowości i obiekty wycieczki to: Złotoryja – zwiedzanie Muzeum Złota, Świeradów Zdrój – zwiedzanie miasta. Świeradów był niegdyś osadą pogan, którzy odkryli niezwykłe właściwości wód wypływających z Gór Izerskich. Pielgrzymowano tu z Łużyc i Miśni, aby napić się „eliksiru zdrowia”. Pod koniec XIX wieku Świeradów stał się jednym z najbardziej popularnych uzdrowisk sudeckich. Miasto posiada specyficzny urok dzięki ciekawej zabudowie oraz położeniu na stokach Gór Izerskich i jest zaliczane do najbardziej malowniczych polskich uzdrowisk. Dom Zdrojowy powstał w 1899 r. i pochwalić się może największą w Sudetach halą spacerową, piękną drewnianą budowlą o długości 80 m. Szyby i ściany budynku zdobione są motywami roślinnymi. Naprzeciwko wejścia zachował się herb rodu Schaffgotschów, którzy byli min. fundatorami domu zdrojowego i kościoła św. Józefa. Przy ulicy Zdrojowej działa sklep z sudeckimi minerałami. Piękną willą jest rezydencja „Marzenie”, zbudowana w 1901 r. na polecenie berlińskiego przemysłowca Juliusza Pintscha łącząca w sobie cechy secesji i architektury szwajcarskiej. Leśna, w której mamy nocleg w hotelu „Leliwa” jest małym zabytkowym miasteczkiem w dolinie rzeki Kwisy. Ładna starówka z ratuszem.

 

 

regulamin tutaj

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK ŻARNÓW

 

„Wartą do Warty”

„Wartą do Warty”…… to kolejny spływ kajakowy przygotowany przez Oddział PTTK w Żarnowie i zrealizowany w sobotę 31 sierpnia 2019 na trasie z Sieradza do Warty (17 km ). Rzeka na tym odcinku jest spławna i daje się nią płynąć bez osiadania na mieliznach. W imprezie wzięło udział 14 kajakarzy, którzy korzystając z pięknej aury podziwiali przyrodę, min. łabędzie. Po krótkim instruktażu na przystani w Sieradzu, popłynęliśmy w stronę mostu kolejowego a w Dzigorzewie zobaczyliśmy prom ułatwiający przeprawę przez rzekę. Na prawym brzegu Warty, w Biskupicach kajakarze odpoczęli przed drugim etapem spływu.

Przy moście w Warcie przygotowane zostało miejsce lądowania kajaków. Zagospodarowanie terenu w postaci kilku ławeczek, umożliwiło odpoczynek po zakończeniu spływu w oczekiwaniu na odbiór sprzętu. Komandorem tej imprezy wodnej był Dariusz Karolczak, doświadczony kajakarz z Sieradza a jednocześnie członek Klubu Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie. Każdy z płynących Wartą do miasta Warty, otrzymał pamiątkową plakietkę będącą potwierdzeniem udziału i wpis do książeczki turystycznych odznak kajakowych. Dla dwóch kajakarzy sobotni spływ, kończył proces zbierania punktów na turystyczną odznakę kajakową : Sławomir Klauz zgromadził punkty do „ brązowej” , a Kacper Jurczyk do „ popularnej” turystycznej odznaki kajakowej. Po przyznaniu odznak przez Terenowy Referat Weryfikacyjny, zostaną one uroczyście wręczone w/w turystom przy okazji następnego spływu.


Włodzimierz Szafiński

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

Z Żarnowa do Truskawca

 

Przy współpracy z biurem turystycznym „Joanna” z Wrocławia, Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował dla swych członków i sympatyków wyjazd do sanatorium w Truskawcu na Ukrainie. Truskawiec jest znanym kurortem, oficjalnie otwartym w 1827 r. chociaż na lecznicze właściwości tutejszych wód zwrócił uwagę lekarz króla Stefana Batorego – Wojciech Oczko już w 1578 r. Od 1909 r. miasto miało połączenia kolejowe ze Lwowem, Wiedniem, Pragą, Krakowem, Poznaniem, Warszawą, Lublinem, Łodzią i Berlinem. Wkrótce Truskawiec uzyskał sławę europejską, szczególnie gdy w 1913 r. zostaje nagrodzony Wielkim Złotym Medalem za rozwój bazy leczniczej i zagospodarowania.

Dzisiaj kurort może przyjąć rocznie do 300 000 gości. Głównym bogactwem Truskawca są jego wody mineralne służące do picia, kąpieli, inhalacji, hydromasażu itp. Bioaktywna woda „Naftusia” to najsłynniejsza z wód mineralnych, ale są też inne wody ze źródeł : Maria I i Maria II, Bronisława, Józia i Barbara. Oprócz wód mineralnych Truskawiec oferuje unikalną ozokerytoterapię, zabieg cieplny wpływający korzystnie na organizm ludzki . Ozokeryt to rzadki minerał zwany też woskiem górskim, mający wygląd wosku pszczelego i zapach nafty. Występuje tylko w kilku miejscach na świecie , oprócz okolic Truskawca, w Iraku, Ameryce Północnej i okolicach Morza Kaspijskiego. Ma on właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, antyspazmatyczne , pobudza procesy regenerujące skóry. Oprócz w/w tak jak w innych sanatoriach oferowane są takie zabiegi jak np. ozonoterapia, masaże, kąpiele, gimnastyka , inhalacje itp. Pobyt naszej 48 osobowej grupy trwał od 18 do 25 sierpnia br. Oprócz zabiegów leczniczych, realizowaliśmy program krajoznawczy i kulturalny. Były wycieczki fakultatywne do Lwowa, Drohobycza, w Karpaty, przejście z przewodnikiem po Truskawcu, delfinarium, ukraiński wieczór integracyjny .

W trakcie pobytu w sanatorium można było uczestniczyć w 3 występach artystycznych, w tym zespołu pieśni i tańca „Wierchowina” z Drohobycza. Słoneczna , bezdeszczowa pogoda sprzyjała spacerom i przebywaniu na placu sanatoryjnym przy fontannach . Każdego wieczoru kuracjusze mogli popatrzeć na „tańczące”, wielokolorowe fontanny i posłuchać relaksacyjnej muzyki. W olbrzymiej stołówce spotykaliśmy podczas śniadania, obiadu i kolacji około 400 osób korzystających z posiłków.

Bogata oferta różnorakich dań, była do dyspozycji w formie szwedzkiego stołu. Mankamentem podróży było zbyt długie oczekiwanie na kontrolę paszportową i celną na granicy ukraińskiej, co może zniechęcać do jej kolejnego przekraczania. Nasz wyjazd do Truskawca był pomimo straty czasu na granicy, pozytywnie oceniany i wiele osób z grupy wyraziło chęć ewentualnego powrotu na tego typu wycieczkę w następnym roku.


Włodzimierz Szafiński
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

IV Krytyczna Masa Kajakowa Na Pilicy
i spływ na byle czym

25 sierpnia odbył się spływ na rzece Pilicy organizowany przez klub sportowy AMBER  "IV Krytyczna Masa Kajakowa na Pilicy".

Zobacz film:

 

Nieliczna grupa z PTTK Żarnów brała udział.  Start Masy Kajakowej odbył się w kilku miejscach na rzece Pilicy takich jak: Tomaszów Mazowiecki, Spała, Teofilów. Przed mostem w Inowłodzu nastąpiło zgromadzenie kajakarzy, a następnie wspólna parada kajakowa z kulminacyjnym wpłynięciem do Przystani w Inowłodzu. Tam też się działo w ramach dni Gminy Inowłódz, spływ na byle czym, konkursy, zabawy, występ zespołu Cekinki, Królowianie i koncerty kapeli Krzikopa oraz Gwiazdy Wieczoru BARANOVSKI!

 

galeria w przygotowaniu

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Rekreacyjny spływ rzeką Pilicą

Pilica jest rzeką, którą najczęściej pływają członkowie i sympatycy Oddziału PTTK w Żarnowie. W bieżącym roku uczestniczyli oni w ośmiu spływach kajakowych na Pilicy, z czego siedem odbyło się na terenie województwa łódzkiego, a jeden w woj. mazowieckim. Ostatnia impreza kajakowa zorganizowana przez O/PTTK w Żarnowie miała miejsce 15 sierpnia br. na trasie ze Spały do Inowłodza. Na miejscu wodowania kajaków w Spale stawiło się 28 turystów, w większości członków Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów. Wśród tej grupy byli też mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Przysuchy i Opoczna oraz po jednym reprezentancie Szczecina i Opola. Przed zejściem na wodę była okazja do wręczenia zdobytych wcześniej „popularnych” Turystycznych Odznak Kajakowych. Otrzymali je: Barbara Ciszewska, Anna Kmita, Piotr Kmita, Witold Chotecki i Andrzej Ślufarski. W/w musieli wykazać się przepłynięciem co najmniej 100 km szlaków wodnych. Do grona członków PTTK przyjęta została Renata Pluta.

Powiększył się również stan członków naszego Klubu Turystyki Kajakowej do którego dołączyły następne 4 osoby. Tym samym klub liczy obecnie 41 członków. Po wodowaniu w Spale, 14 dwuosobowych kajaków ruszyło w stronę Inowłodza. Trasa wiodła przez Spalski Park Krajobrazowy, a po krótkim czasie znaleźliśmy się w obrębie rezerwatu leśnego „Spała”, utworzonego w 1958 roku. Dęby osiągają tu wieku 250 lat, sosny 180 lat. Słoneczna pogoda sprzyjała podziwianiu bujnej zieleni po obu stronach rzeki, stan wody pomimo panującej suszy był wystarczający do płynięcia bez zatrzymywania na mieliznach. W Teofilowie zatrzymaliśmy się na odpoczynek przy lewym brzegu, gdzie znajduje się sezonowy bar i wypożyczalnia kajaków. Nazwa spływu „rekreacyjny” odnosiła się min. do niezbyt długiej trasy, która nie wymagała od płynących dużego wysiłku, bowiem było to tylko 8 km. Spotkaliśmy też wielu innych turystów płynących Pilicą. Zakończenie naszej imprezy wodnej odbyło się na przystani „Tama” w Inowłodzu. Część grupy zwiedziła jeszcze miejscowe obiekty krajoznawcze min. romański kościół św. Idziego i częściowo odnowiony zamek gotycki z czasów Kazimierza Wielkiego.

foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

Bzurą do Łowicza

Taka nazwę miał ostatni spływ kajakowy zorganizowany w dniu 10 sierpnia br. przez Oddział PTTK w Żarnowie. Bzurą popłynęliśmy piętnastokilometrową trasą z Urzecza przez Sługienice, Klewków do Łowicza. W miejscu wodowania kajaków, przy moście w Urzeczu stawiło się 24 turystów, w tym dwoje z Klubu Turystyki Kajakowej „Tratwa” Łowicz. Miejscowi kajakarze byli nam bardzo pomocni ze względu na dobrą znajomość rzeki i wskazali płynącym niebezpieczne miejsca w Klewkowie.

Najpierw były to wystające z wody kamienie pod mostem, później wysoki próg wodny. Dla bezpieczeństwa trzeba było spory kawałek przenieść kajaki i powtórnie je zwodować. Bzura na odcinku, którym płynęliśmy jest niezwykle malownicza, zarówno brzegi jak i koryto pokryte są bujną roślinnością. W rzece dominuje strzałka wodna, charakterystyczna dla cieków wodnych na niżu. Niektóre z tych roślin znajdują się jeszcze w stadium kwitnienia, co daje miłe wrażenia estetyczne.

Spływ zakończyliśmy przy pierwszym moście w Łowiczu a stąd samochody osobowe, którymi przyjechaliśmy rozjechały się do Łodzi, Sieradza i Żarnowa. Część osób zdecydowało się na odwiedzenie Skansenu Wsi Łowickiej znajdującego się w pobliskich Maurzycach. Jadąc do skansenu można było zobaczyć zabytkowy most stalowy na Słudwi, który jest pierwszym na świecie drogowym mostem spawanym. Jego twórcą był prof. Stefan Bryła , któremu budowa tego mostu przyniosła światową sławę. W skansenie w Maurzycach na dużym obszarze zgromadzono drewniane chałupy, stodoły, obory, lamusy, kuźnię, wiatrak, kościół, plebanię, strażnicę itp. Obiekty i eksponaty ukazują region i tradycje ludności wiejskiej, zamieszkującej dawne tereny Księstwa Łowickiego. Jak zwykle Oddział PTTK w Żarnowie, przygotował dla uczestników pamiątkową odznakę z reprodukcją wycinanki łowickiej, elementem charakterystycznym dla tego regionu Polski. Bzura, którą płynęliśmy po raz pierwszy, okazała się rzeką przyjazną i wartą bliższego poznania.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Małe spływy Pilicą

Wymieniając przymiotnik „małe” nie odnosimy go do długości etapu szlaku wodnego przepłyniętego przez naszych kajakarzy, lecz do ilości kajaków i osób uczestniczących w spływie. Ostatnie dwa spływy Pilicą, zorganizowane przez O/PTTK w Żarnowie, miały właśnie taki charakter, gdyż ilość uczestników nie przekroczyła dziesięciu.

Pierwszy, w sobotę 3 sierpnia br. odbył się na trasie z Tomaszowa Mazowieckiego do Spały z 10 uczestnikami, drugi we wtorek 6 sierpnia z udziałem 7 kajakarzy na trasie z Inowłodza do Gapinina. Cieszyć może fakt, że nasze spływy mają często charakter rodzinny ,płyną bowiem wspólnie małżonkowie i dzieci. Tak było i tym razem. Pomimo komunikatów o niskim stanie wody w rzekach, na obu spływach nie było zbyt wiele mielizn, na których utknęliby turyści. Płynąc Pilicą mamy często kontakt z dziewiczą przyrodą, ptactwem wodnym, czasem ukazują się naszym oczom zabytki i zabudowa nadbrzeża o charakterze rekreacyjnym. Na pierwszym z opisywanych spływów mieliśmy okazję płynąć pod trzema mostami: Saksońskim i wiaduktem kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim oraz kamiennym w Spale, noszącym obecnie imię generała broni Tadeusza Buka.

Spalski most z uwagi na swą długą historię, został wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Na kolejnym spływie z Inowłodza podziwialiśmy z wody min. urokliwy romański kościół św. Idziego. W Gapininie wylądowaliśmy przy moście kolejowym i w ciągu krótkiego czasu, widzieliśmy kilka przejeżdżających z dużą prędkością pociągów „Pendolino”. Kajakarstwo jest jednym ze sposobów na aktywne spędzenie wolnego czasu i ma również wiele wspólnych cech ze sportem. Duża grupa ludzi skupionych wokół oddziału PTTK w Żarnowie, dostrzegła więc walory turystyki kajakowej i czynnie ją uprawia. Ciągle przybywa członków Klubu Turystyki Kajakowej , który liczy obecnie 36 osób. Pomimo tego, że Żarnów nie leży nad rzeką, która nadawałaby się do pływania kajakiem, Pilica staje się nam od wielu lat coraz „bliższą”.

galeria 1 tutaj

galeria 2 tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Konferencja z etnografią w tle

Blisko 100 osób wzięło udział w konferencji „Etnografia Środkowego Nadpilicza”, która odbyła się w sobotę 20 lipca br. w miejscowości Stara w gminie Aleksandrów. To właśnie tutaj w niedawno oddanej do użytku świetlicy wiejskiej, organizatorzy tzn. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Aleksandrów , Urząd Gminy w Aleksandrowie i Oddział PTTK w Żarnowie, zorganizowali w/w sesję popularno – naukową. Przy okazji eksponowana była także wystawa akwareli Marii Wąsowicz – Sopoćko ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Opocznie, dokumentująca portrety mieszkańców wsi opoczyńskiej w strojach ludowych. Prowadzącymi konferencję byli : wójt gminy Aleksandrów – Paweł Mamrot i prezes ZO PTTK w Żarnowie – Włodzimierz Szafiński. Wśród gości znaleźli się min. wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Zbigniew Ziemba, sekretarz generalny ZG PTTK w Warszawie – Adam Jędras, były prezes i członek honorowy PTTK – Andrzej Gordon, redaktor kwartalnika PTTK „Gościniec” z Warszawy – Elżbieta Matusiak – Gordon, radni powiatowi w Opocznie- Maria Morawska i w Piotrkowie Trybunalskim – Dionizy Głowacki. Część referatową rozpoczął dr Piotr Wypych, zastępca dyrektora Łódzkich Parków Krajobrazowych prelekcją pt. „ Mała architektura sakralna Doliny Pilicy”, następnie Bronisław Helman mówił o „Etnografii w działaniach Lokalnej Grupy Działania Dolina Pilicy”.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, Adam Grabowski przedstawił zaś prelekcję pt. „ Piękne, kolorowe …. bo opoczyńskie” a Stanisława Dłużewska - Pawlik zaprezentowała „Opoczyński strój ludowy”. Paweł Kendra z Muzeum Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim przedstawił „Piotrkowski strój ludowy”. Był też występ zespołu folklorystycznego „Piliczanie” z Sulejowa, po którym głos zabrali regionaliści ziemi opoczyńskiej Barbara i Przemysław Ciszewscy, opowiadając o założonej przez siebie Izbie Regionalnej Pod Diablą Górą, jako przykładzie zachowania dla potomnych pamięci o kulturze ludowej. Końcowym akordem spotkania, była pogadanka wójta gminy Pawła Mamrota na temat „Promocja Środkowego Nadpilicza w działalności samorządu gminnego”. Organizatorzy zadbali o liczne gadżety dla uczestników spotkania: plakietki, torby z okolicznościowym nadrukiem, długopisy, notesy i mapy gminy Aleksandrów. Była też pieczątka konferencyjna i baner. Większość osób uczestniczących w konferencji, stanowili mieszkańcy gminy Aleksandrów ale sporą grupę tworzyli członkowie PTTK z Żarnowa, Końskich, Opoczna i Warszawy. Po zakończeniu spotkania w Starej, niektórzy uczestnicy przejechali do Klewa , aby zwiedzić Izbę Regionalną i rozległy ogród z ciekawymi okazami przyrodniczymi. Konferencja popularno –naukowa połączona była ze spływem kajakowym , który odbył się następnego dnia w niedzielę 21 lipca na trasie ze Stobnicy do Ostrowa. Płynęło ok. 100 osób , w tym 20 to członkowie i sympatycy Oddziału PTTK w Żarnowie. W spływie wzięli udział także goście z Warszawy. Wszyscy kajakarze obdarowani zostali koszulkami ufundowanymi przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Po przepłynięciu 11 km Pilicą i zdaniu kajaków, był czas na spożycie kiełbaski i kaszanki z grilla, rozmowy oraz konkurs wiedzy o Nadpiliczu. Członkowie PTTK w Żarnowie Hubert Szulc i Justyna Nicoś zajęli w konkursie pierwsze i trzecie miejsce. Była też okazja aby wręczyć dwie Turystyczno – Krajoznawcze Odznaki Gminy Aleksandrów, Annie i Piotrowi Kmitom z Łodzi. Tegoroczna konferencja i spływ kajakowy rzeką Pilicą, były wspaniałą okazją do promocji walorów krajoznawczych i przyrodniczych oraz turystyki w regionie łódzkim a także dowodem na to, że współpraca władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi, daje wymierne efekty dla lokalnych społeczności.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Płynęli Pilicą w stronę Wisły.


Ostatni etap żarnowskich spływów Pilicą, to trasa z Białej Góry do Mniszewa, gdzie rzeka niebawem kończy swój bieg i wpływa do Wisły. W sobotę 27 lipca br. 47 kajakarzy przepłynęło 26 kilometrów szlaku wodnego, będąc uczestnikami najważniejszej naszej imprezy kajakowej tzn. XII Żarnowskiego Spływu Pilicą. Tym sposobem zakończyliśmy liczący około 237 km szlak wodny, płynąc od Maluszyna przez Krzętów, Przedbórz, Łęg Ręczyński, Sulejów, Zalew Sulejowski, Smardzewice, Tomaszów Mazowiecki, Spałę, Inowłódz, Domaniewice, Tomczyce, Białobrzegi, Białą Górę i Warkę do Mniszewa. Niektóre odcinki powtarzaliśmy kilkakrotnie podczas spływów: „Wiosna na Pilicy”, Spływ Polsko- Słowacki, „Jesień na Pilicy” czy płynąc odcinkami Pilicy np. ze Stobnicy do Ostrowa czy z Białej do Barkowic Mokrych.

Oprócz własnych imprez wzięliśmy udział w III Masie Kajakowej na Pilicy, jak również w Ogólnopolskim Spływie Kajakowym „Pilica zachwyca” organizowanych przez Klub Sportowy „Amber” z Tomaszowa Mazowieckiego. W ostatnią sobotę wśród płynących, mieliśmy dwóch gości zagranicznych z Serbii i Francji, pozostali reprezentowali: Opoczno, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Łódź, Przysuchę, Końskie, Białaczów i Żarnów. Pogoda dopisała humory także, obyło się bez wywrotki i pomimo niższego poziomu wody płynęło się dobrze. Po zdaniu kajaków przejechaliśmy do Skansenu Militarnego I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. Skansen upamiętnia walki w sierpniu 1944 r. związane z przyczółkiem warecko – magnuszewskim. Odtworzone zostały tutaj min. stanowiska obronne, transzeje, pokazano czołgi, działa, amfibie, wyrzutnie pocisków i inny sprzęt wojskowy.

Po zwiedzeniu skansenu udaliśmy się do Warki, na posiłek w restauracji „Kociołek”. W Warce jest również Pomnik Lotników nawiązujący do walk pod koniec II wojny światowej o w/w przyczółek . Warto dodać, iż lotnicy z I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” odbyli nad Warką pierwsze loty bojowe. Oddział w Żarnowie przygotował dla uczestników spływu, pamiątkową plakietkę i okolicznościową pieczątkę. Większość naszych członków prowadzi książeczki turystycznych odznak kajakowych, w których potwierdza się przepłynięte odcinki rzek i zbiera pieczątki z danej imprezy. Potwierdzenia i odznaki zdobywają zarówno dorośli jak i dzieci. Na XII Spływie Pilicą, dziećmi płynącymi wraz z rodzicami były: czteroletnia Jadzia i sześcioletnia Marysia Jakubowskie. W dniu 10 sierpnia br. kajakarze skupieni wokół żarnowskiego Oddziału PTTK ,planują kolejny spływ pt. „Bzurą do Łowicza”. Tym razem popłyniemy więc nową dla nas rzeką – Bzurą.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Gruzja z PTTK Żarnów

Gruzja, mały górzysty kraj na Kaukazie, leżący na pograniczu Europy i Azji, stał się w tym roku celem turystycznej eskapady 28 członków i sympatyków PTTK w Żarnowie. Ośmiodniowa wycieczka trwająca od 6 do 13 lipca, zaplanowana została już jesienią 2018 r. a jej realizacją zajęło się Biuro Turystyczne „Itaka”. Gruzja staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem wyjazdów turystycznych nie tylko dla Polaków. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku ten kraj liczący 3,7 mln mieszkańców, odwiedziło około 7 mln turystów z całego świata. Nasza grupa wyleciała samolotem węgierskiej linii Wizz – Air z lotniska Chopina w Warszawie, aby po 3 godzinach wylądować w Kutaisi, jednym z trzech lotnisk międzynarodowych w Gruzji ( pozostałe to Tbilisi i Batumi ). Droga przelotu wiodła przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, Morze Czarne i Gruzję.

W drugim dniu zwiedziliśmy dwa wspaniałe obiekty przyrodnicze: Kanion Okatse w dolinie rzeki Saciskwilo i Jaskinię Prometeusza z imponującymi stalaktytami i stalagmitami, odkrytą w 1983 roku. Trzeci dzień poświęcony był na wycieczkę do Batumi, jednego z najbardziej znanych kurortów nad Morzem Czarnym. W Batumi znajduje się jeden z największych ogrodów botanicznych na świecie z kilkoma sekcjami tematycznymi: śródziemnomorską, kaukaską, himalajską, wschodnioazjatycką, północno i południowoamerykańską, meksykańską i nowozelandzką. Częścią ogrodu jest las bambusowy. Bardziej „dojrzali” Polacy pamiętają chyba też piosenkę Filipinek o herbacianych polach Batumi. Miasto zachwyca turystów wieloma atrakcjami np. Wieżą Gruzińskiego Alfabetu, latarnią morską, Wieżą Czaczy, pomnikiem Ali i Nino, nadmorską promenadą z palmami, pomnikiem Medei nawiązującym do mitologii greckiej i opowieści o wyprawie Jazona po złote runo. Batumi nazywane jest perłą Morza Czarnego. Następnego dnia zobaczyliśmy niezwykłe skalne miasto Wardzia, położone na wysokości 1300 m n.p.m. Kompleks składał się z 3 tysięcy komat wydrążonych w skałach, zdolnych pomieścić około 60 tys. ludzi i służył obronie przed kolejnymi najazdami muzułmańskich wojsk. Dłużej zatrzymaliśmy się także przy twierdzy Chertwisi, najstarszej budowli obronnej w Gruzji. Tego samego dnia dotarliśmy do Bordżomi, uzdrowiska położonego w górach Małego Kaukazu, słynącego z wody mineralnej. Nocleg wypadł w Bukariani, znanym nie tylko w Gruzji kurorcie narciarskim. Z pewnością dużą atrakcją był pobyt w dawnej stolicy Gruzji Mcchecie. Jej zabytki wpisane są na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. 

Wieczór zaś spędziliśmy w jednej z restauracji w Tbilisi, uczestnicząc w biesiadzie połączonej z degustacją wina i tradycyjnych dań kuchni gruzińskiej. Przy okazji mogliśmy zobaczyć występy miejscowych tancerzy i muzyków. W wieczorze gruzińskim oprócz Polaków uczestniczyły grupy z Libanu, Iranu i Izraela. Kolejny dzień zawierał alternatywę : część grupy pojechała na Gruzińską Drogę Wojenną , pozostali mieli okazję zwiedzić Tbilisi z gruzińskim przewodnikiem mówiącym po polsku. Jedni podziwiali góry Wysokiego Kaukazu , drudzy poznawali w czasie ośmiogodzinnej pieszej wycieczki, miasto pełne zabytków i nowoczesnych budowli takich jak: Most Pokoju przerzucony przez rzekę Kurę, czy dwie szklane tuby w których zaplanowano salę koncertową i wystawienniczą. Siódmy dzień pobytu w Gruzji zaczęliśmy od zwiedzania klasztoru Dżwari , zabytku z VII wieku wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to jedna z najlepiej zachowanych świątyń z tego okresu na świecie. Następną atrakcją była wizyta w lokalnej winiarni, połączona z degustacją 3 rodzajów wina i prezentacją tradycyjnej metody jego wytwarzania z wykorzystaniem glinianych naczyń kvervi. Najbardziej chyba znanym Gruzinem, niestety nie tylko z dobrej strony, jest urodzony w Gori Józef Wissarionowicz Dżugaszwili, znany jako Stalin. Tutaj ulokowano jego muzeum, które funkcjonuje w niezmienionej formie od wielu lat. Końcowym elementem krajoznawczej wycieczki po Gruzji, było zwiedzanie monastyru Gelati, ufundowanego przez króla Dawida Budowniczego w XII wieku i objętego patronatem UNESCO. Ósmy dzień to transfer na lotnisko w Kutaisi i powrót do Polski . Wycieczka pozwoliła nie tylko na poznanie fragmentu historii kraju liczącej ponad 3 tysiące lat, zabytków kultury takich jak średniowieczne kościoły wczesnochrześcijańskie, budowle obronne, monastyry itp., zachwycającej przyrody ale także specjałów gruzińskiej kuchni takich jak np. chapaczuri ( okrągły placek z serowym nadzieniem), chinkali (pierożki w kształcie sakiewek) i oczywiście różnych gatunków wina . Gruzini chwalą się produkcją wina od 6 tys. lat. Ciekawym jest fakt, że w Gruzji występuje ponad 520 gatunków winorośli z których produkuje się wino i wysokoprocentową wódkę czaczę. Słodkim przysmakiem są czurczele, zwane miejscowymi snickersami. Reasumując: Gruzja jest warta podróży.

 

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikat organizacyjny


Najważniejszą imprezą kajakową, w Oddziale PTTK w Żarnowie, mającą długoletnią tradycję jest Żarnowski Spływ Rzeką Pilicą. W tym roku odbędzie się dwunasta edycja tej imprezy, kończąca cykl spływów zaczynających się od Maluszyna przez Krzętów, Przedbórz, Łęg Ręczyński, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz, Domaniewice, Tomczyce, Białobrzegi, Białą Górę n/Pilicą aż do Mniszewa tuż przy ujściu Pilicy do Wisły. XII Żarnowski Spływ Rzeką Pilicą odbędzie się w sobotę 27 lipca br. Impreza umieszczona jest w ogólnopolskim Informatorze Kajakarza 2019 i świadczyć może o aktywności naszego środowiska kajakowego. Mając na względzie sprawne przygotowanie w/w imprezy min. zamówienie odpowiedniej ilości kajaków, pamiątkowych plakietek, posiłków itp. prosimy o szybkie decyzje dotyczące udziału. Regulamin spływu w załączeniu.


Włodzimierz Szafiński – prezes ZO PTTK w Żarnowie, Hubert Szulc – przewodniczący Klubu Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie

regulamin tutaj
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ kajakowy:
 Maluszyn - Sudzinek - Bobrowniki - Krzętów

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

„Najlepszy Turysta w Szkole”

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2018/2019 zakończył się konkurs na „Najlepszego Turystę w Szkole”. Opiekunowie SKKT- PTTK przy SP w Białaczowie, Miedznej Drewnianej, Przedborzu i Żarnowie na podstawie aktywności członków min. udziału w imprezach turystyczno – krajoznawczych wytypowali laureatów konkursu. W Białaczowie najlepszą turystką okazała się Marta Szmitkowska, w Miedznej Drewnianej Aleksandra Kata, w Przedborzu Katarzyna Jędrzejczyk a w Żarnowie Amelia Ogłoza. Każda z w/w dziewcząt otrzymała tytuł i dyplom „ Najlepszego Turysty w Szkole” oraz upominek od Oddziału PTTK w Żarnowie.

1. Prezes O/PTTK w Żarnowie wręcza "Orli lot" Marcie Krzywkowskiej
2. "Orli lot" wręczają Zuzannie Kołodziejczyk członkowie ZO PTTK w Żarnowie- Maria Grzybowska i Grażyna Szafińska
3. Amelia Ogłoza - "Najlepsza Turystka w Szkole"- SP w Żarnowie
Zdjęcia ze strony internetowej SP w Żarnowie

 

Była też okazja do wręczenia dwóch najwyższych odznaczeń PTTK przeznaczonych dla młodych turystów do 21 roku życia , mianowicie „Orlego lotu”. Ta odznaka przyznawana jest uchwałą Zarządu Oddziału PTTK „ za aktywny i twórczy udział w organizacji przedsięwzięć turystyczno – krajoznawczych w swoim środowisku działania”. Pierwszą odznakę w tym roku otrzymała Marta Krzywkowska – absolwentka ostatniej klasy Gimnazjum w Żarnowie podczas pożegnania uczniów tego Gimnazjum w dniu 18 czerwca, drugą Zuzanna Kołodziejczyk – uczennica SP w Żarnowie następnego dnia. Obie reprezentowały PTTK w Żarnowie w finałach Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego PTTK w Legnicy, prowadziły „Podsumowanie roku turystycznego 2018 w O/PTTK w Żarnowie, brały udział w konkursach krajoznawczych, rajdach pieszych, wycieczkach, a Zuzanna była uczestniczką Ogólnopolskich Zlotów Młodzieży Wiejskiej PTTK. Odznaka „Orli lot” została ustanowiona przez Zarząd Główny PTTK a pierwsze były wręczane od 1994. W bieżącym roku przypada 100- letnia rocznica powstania zorganizowanego ruchu turystyczno – krajoznawczego w środowisku młodzieży szkolnej. Przy okazji warto wspomnieć, że ponad 50% członków naszego Oddziału to dzieci i młodzież szkolna.

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Kajakiem przez Bory Tucholskie

Bory Tucholskie to największe po Puszczy Białowieskiej skupisko drzew w Polsce. Tam właśnie zawędrowali ostatnio członkowie PTTK z Żarnowa , aby zrealizować spływ kajakowy Wielkim i Małym Kanałem Brdy. Dziewiętnastego czerwca jadąc do miejsca zakwaterowania wstąpiliśmy do Wymysłowa k/Tucholi aby zwiedzić Muzeum Indian Ameryki Północnej im. Sat – Okha. Sat Okh ( Długie Pióro ) to Indianin urodzony w ukrytej wiosce w dolinie rzeki Mackenzie w Kanadzie, którego matką była Polka. W jego życiorysie jest też epizod związany z Żarnowem, ponieważ był żołnierzem 25 pp. AK w oddziale „Bończy”. Warto więc sięgnąć po informacje do internetu wpisując np. Muzeum Sat – Okha w Wymysłowie , aby dowiedzieć się wielu ciekawostek z jego bogatego życia. Obok muzeum jest też dworek „Wymysłowo” z ciekawie zaaranżowanym wnętrzem, pełniący obecnie funkcję restauracji i hotelu. Stąd było już blisko do gospodarstwa agroturystycznego „U Hoffmanów” w Legbądzie , gdzie dla naszej ósemki zarezerwowane były noclegi i wyżywienie. Gospodyni opowiedziała nam o swych przodkach zasłużonych dla tej ziemi a także pokazała wiekową chatę należącą do jej przodków , mogącą pełnić rolę skansenu. W odległości ok. 4 km od naszej kwatery znajduje się ciekawy obiekt a mianowicie akwedukt wybudowany w XIX w. wg. rzymskich wzorów. Dzięki temu dwa cieki wodne, krzyżują się na różnych poziomach. Jest to najdłuższy w Polsce akwedukt liczący 75 m , gdzie dołem płynie Czerska Struga a 6 m wyżej Wielki Kanał Brdy. Można więc przejść pod wodą na drugi brzeg bez zamoczenia. W czwartek 20 czerwca br. zwodowaliśmy w Fojutowie 4 kajaki wypływając na szlak wodny Wielkiego Kanału Brdy . Po krótkim czasie dotarliśmy do dwóch jezior Zarżonek i Dubielnik, po których pływały łabędzie i kaczki z małymi. Woda w kanale jest przeźroczysta , widać dno a w nim różnego rodzaju zielone wodorosty i przepływające ryby. Brzegi kanału w większości porośnięte są sosnowymi lasami. Po dwóch godzinach w miejscowości Barłogi, skończył się Wielki Kanał Brdy i dalsza część spływu wiodła Małym Kanałem Brdy , który był węższy ale i głębszy. Przez Czarny Most, Klocek i Jezioro Bielski Duk, dotarliśmy do Zielonki, gdzie był koniec zaplanowanego etapu. Przepłynięta trasa miała długość 15,3 km . Po obiedzie i pamiątkowym zdjęciu z gospodarzami, udaliśmy się w drogę powrotną do Żarnowa mając przed sobą prawie 400 km jazdy samochodami. Wrażenia z pobytu w Borach Tucholskich, a ściślej mówiąc z Tucholskiego Parku Krajobrazowego z pewnością pozostaną na długo w naszej pamięci. Być może następnym razem popłyniemy Brdą, równie urokliwą rzeką ale trudniejszą dla kajakarzy niż Kanały Brdy.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

40 Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej.

W minioną sobotę 15 czerwca 2019 w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu, odbyły się 40 Jubileuszowe Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej. Organizatorami tej imprezy są od wielu lat : Towarzystwo im. Marii Konopnickiej wraz z miejscowym Domem Kultury i Urzędem Miejskim w Przedborzu. Przesłuchania konkursowe odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie kl. O – III szkół podstawowych, kl. IV – VI SP oraz kl. VII – VIII SP , gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

 Każdy z uczestników przedstawiał dwa utwory Marii Konopnickiej a oceny dokonywała komisja w składzie: Krystyna Kuder, Grażyna Szafińska i Sylwia Tymińska, która również prowadziła konkurs. Przedbórz znany jest z szeregu przedsięwzięć w sferze kultury. Odbywają się tu nie tylko Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej, ale także Ogólnopolskie Festiwale Piosenki i Pieśni o Mojej Ojczyźnie, Konkursy Piosenki Turystyczno – Przyrodniczej, a w sierpniu każdego roku Światowe Festiwale Poezji Marii Konopnickiej. Dużym sukcesem zakończył się w tym roku, występ jedynej reprezentantki Żarnowa Marty Krzywkowskiej , występującej w barwach Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego , która w swej kategorii wiekowej zajęła I miejsce. Po ogłoszeniu wyników, Marta zaprezentowała tekst krasomówczy pt. „Zwykłe, niezwykłe miasto”, w którym przedstawiła zarówno Przedbórz jak i odbywające się tu imprezy związane z Marią Konopnicką. Była to niespodzianka przygotowana przez O/PTTK w Żarnowie w związku z jubileuszem 40 edycji tegorocznego konkursu. Tekst wzbudził duże zainteresowanie a Marta została nagrodzona gromkimi brawami za swoje wystąpienie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Płynęli Pilicą

Turystyka kajakowa cieszy się w Oddziale PTTK w Żarnowie dużą popularnością. Jest to niewątpliwie zasługa, działającego tu od ubiegłego roku Klubu Turystyki Kajakowej. W sobotę 15 czerwca br. 20 osobowa grupa naszych kajakarzy dotarła do Krzętowa, aby przepłynąć 17 kilometrową trasą do Przedborza. Przed zwodowaniem kajaków wręczone zostały dwie „popularne” turystyczne odznaki kajakowe PTTK: Sylwii Jurczyk i Magdalenie Król , które przepłynęły już ponad 100 km szlaków wodnych. Odbył się także krótki instruktaż dotyczący zachowania na wodzie. Uczestnicy spływu otrzymali też pamiątkowe plakietki z widokiem piaszczystej skarpy nad Pilicą

Wraz z rodzicami popłynęły też najmłodsze turystki : 4 letnia Jadzia i 6 letnia Marysia Jakubowskie. Trasa zawierała wiele atrakcji przyrodniczych , kajakarze obserwowali kacze rodzinki, bociana w locie, a tuż przed odpoczynkiem w Białym Brzegu, płynęli obok dużego stada krów chłodzących się w rzece. Biały Brzeg leżący w połowie trasy spływu, to doskonałe miejsce biwakowe z małą plażą .

W głębi lasu położona jest sezonowa stanica harcerska. Dalsza część trasy przebiegała obok wsi Chałupy, gdzie wojsko zbudowało most na rzece. Już z pewnej odległości widać było kilka charakterystycznych obiektów Przedborza, najpierw wiatrak a następnie wieżę zabytkowego kościoła św. Aleksego. Miejscem zakończenia spływu, była plaża w pobliżu siedziby Przedborskiego Parku Krajobrazowego, gdzie po zdaniu kajaków, udaliśmy się do centrum Przedborza. Kolejny spływ rzeką Pilicą w ocenie turystów- kajakarzy był imprezą udaną , przebiegał bowiem przy pięknej pogodzie i dobrych relacjach towarzyskich

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Zaliczona nowa rzeka.


Tytuł odnosi się do spływu kajakowego rzeką, którą dotychczas nie pływaliśmy, a mianowicie Radomki. Radomka to lewy dopływ Wisły o długości ponad 100 km, która wypływa w lasach konecko- przysuskich. Rzeka silnie meandruje i jest granicą między dwoma kompleksami leśnymi: Puszczą Kozienicką i Puszczą Stromiecką. Grupa 16 kajakarzy reprezentujących Klub Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie pojawiła się rano w sobotę 8 czerwca br. przy moście drogowym w Brzózie, aby po zwodowaniu kajaków popłynąć 16 km szlakiem wodnym do Ryczywołu, za którym Radomka wpływa do Wisły. Słoneczna pogoda towarzysząca turystom sprzyjała podziwianiu otaczającej rzekę przyrody.
 

Trzeba przyznać, że na rzece spotkać można było kilka wysp, a wystające spod wody drzewa i korzenie zmuszały do uwagi. Na szczęście nie doszło do żadnej wywrotki. Po zdaniu kajaków udaliśmy się w drogę powrotną do Żarnowa przez Białobrzegi i Wyśmierzyce. W latach 1973 – 2017 Wyśmierzyce były najmniejszym miastem Polski liczącym tylko 921 mieszkańców. Pamiątką ze spływu może być okolicznościowa plakietka, którą otrzymali kajakarze na początku tej imprezy. Wyróżnienie w postaci dyplomu i tytułu „Aktywnego kajakarza” otrzymał Piotr Lesiak z Opoczna za udział w większości spływów kajakowych w 2018 r. W bieżącym roku członkowie Klubu Turystyki Kajakowej Oddziału PTTK w Żarnowie, mają w planach jeszcze kilka spływów , z których najważniejszą imprezą będzie planowany na 27 lipca 2019 r. XII Żarnowski Spływ Pilicą na odcinku z Białej Góry n/Pilicą do Mniszewa.

 


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Nadpiliczne wędrowanie.

W sobotę 1 czerwca br. w Dzień Dziecka odbył się XXII Rajd „Brzegiem Pilicy”, zorganizowany przez Oddział PTTK w Żarnowie i Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. Rajd rozpoczął się w Smardzewicach od zwiedzania barokowego kościoła św. Anny. Blisko 150 osób biorących udział w imprezie, wypełniło szczelnie ten zabytkowy obiekt sakralny. Dalsza trasa prowadziła obok kopalni piasku kwarcowego „Biała Góra” a później do Małych Grot, przy których przewodnik z Tomaszowa Mazowieckiego, Adam Świderek przedstawił historię zakładu w Białej Górze i wydobywania piasku jako surowca dla przemysłu szklarskiego. Idąc lasem w kierunku Tomaszowa, mieliśmy po lewej stronie widok na Pilicę, rzekę która znalazła się już 22 lata temu w nazwie tego lubianego przez dzieci i młodzież szkolną rajdu. Warto podkreślić, że tak jak w latach ubiegłych jak również w tym roku mieliśmy wśród uczestników dużą grupę mam, tatusiów a nawet babć. Najmłodszym turystą był w tym roku Szymon Krupiński z Łodzi, mający 3 lata i 3 miesiące, wędrujący razem z rodzicami.
 

 

Oddział PTTK w Żarnowie, od wielu lat promuje turystykę rodzinną, co znajduje oddźwięk zarówno na omawianym rajdzie , jak również organizowanym od kilku lat Rajdzie Rodzinnym wokół Żarnowa. Dużą atrakcją przyrodniczą tegorocznego rajdu, był znajdujący się na trasie przejścia rezerwat „Niebieskie Źródła” w którym spędziliśmy dłuższą chwilę, słuchając przewodnika i podziwiając źródła krasowe oraz ptaki wodne. Stąd już krótka wędrówka do Skansenu Rzeki Pilicy, gdzie czekały na turystów słodkie bułki i napoje. Chętni mogli zwiedzić obiekty skansenu związane z młynarstwem, militariami, kajakarstwem itp. Zgodnie z regulaminem rajdu, odbył się konkurs wiedzy o Pilicy w którym wystąpiło 6 uczestników, a najlepszymi okazali się: Igor Kubiszewski z Żarnowa – I miejsce, Aleksandra Kata z Miedznej Drewnianej – II miejsce oraz Kacper Duda z Przedborza – III miejsce. Nagrody ufundowane przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, przekazał laureatom Zbigniew Cichawa – kierownik skansenu. Zakończenie imprezy było również dobrą okazją do wręczenia wcześniej zdobytych odznak turystyki pieszej. Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie , Włodzimierz Szafiński wyróżnił brązową odznaką turystyki pieszej 4 osoby: Ilonę Jończyk, Zuzannę Kołodziejczyk, Amelię Ogłozę i Weronikę Smardzewską, a „popularną” Malwinę Bakalarz i Oliwię Pękalę. Wszystkie w/w turystki to reprezentantki Żarnowa. Wszystkie drużyny uczestniczące w rajdzie otrzymały dyplomy za udział. Przekazano również dyplomy – podziękowania dla Zbigniewa Cichawy i Tomasza Mazurka. Jak zwykle oddział w Żarnowie, zadbał o pamiątkowe plakietki i okolicznościowe notesy dla każdego uczestnika. Do dyspozycji była też pieczątka rajdowa. Drużyny biorące udział w imprezie to szkolne koła PTTK z: Białaczowa, Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Przedborza i Żarnowa oraz turyści indywidualni z Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i woj. świętokrzyskiego. O sukcesie rajdu zdecydowały ciekawostki krajoznawcze na trasie, wiadomości przekazywane przez przewodnika , świetna pogoda i miłe przyjęcie w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim.
 

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wiosna na Pilicy


Pod taką nazwą odbył się spływ kajakowy organizowany przez Klub Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, w sobotę 25 maja br. Turyści mieli do pokonania dwadzieścia jeden kilometrów szlaku wodnego Pilicy z Przedborza do Łęgu Ręczyńskiego (Placówka ). Po obfitych opadach deszczu w dniach poprzedzających spływ, poziom wody podniósł się a nurt rzeki przyśpieszył. Po krótkim instruktażu nt. zachowania na wodzie, kajakarze otrzymali pamiątkowe odznaki i zwodowali kajaki przed mostem drogowym na Pilicy.

W imprezie wzięły udział 24 osoby nie tylko z woj. łódzkiego, gdyż mieliśmy jednego reprezentanta woj. małopolskiego z Wieliczki, sześciu turystów z woj. świętokrzyskiego z Kielc i Gatnik, dwóch z woj. mazowieckiego z Przysuchy, pozostali to mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna , Sieradza, Białaczowa, Żarnowa i gminy Żarnów. Najmłodszą turystką, która wzięła udział w kolejnym już spływie była sześcioletnialetnia Marysia Jakubowska. Spływ odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie, co sprzyjało dobremu samopoczuciu wiosłujących turystów. Impreza jest jednym z trzech żarnowskich spływów, wpisanych do ogólnopolskiego Informatora Kajakarza na 2019 r.

Kolejne dwie nasze imprezy wodne znajdujące się w tym informatorze to :” XII Żarnowski Spływ Pilicą” planowany w końcu lipca i „Bzurą do Łowicza” w sierpniu. Oprócz w/w spływów odbędą się inne np. 8 czerwca będziemy płynąć odcinkiem rzeki Radomki , będącej lewym dopływem Wisły. Na zaproszenie stowarzyszenia „Skórkowice i okolice”, osiem osób z Klubu Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie, uczestniczyło w spływie rzeką Czarną w dniu 18 maja br. W bieżącym roku mamy zamiar poznać kilka nowych rzek, którymi dotychczas nie pływaliśmy. Cieszyć może też fakt, iż po przyjęciu dwóch nowych członków: Jacka Wojciechowskiego i Barbary Ciszewskiej stan naszego klubu zwiększył się do 35 osób.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

Spływ rzeką czarną

Stowarzyszenie "Skórkowice i okolice" zorganizowało w dniu 18 maja br spływ kajakowy rzeką Czarną. Wzięło w nim udział 42 osoby, w tym 8 członków O/PTTK w Żarnowie.

 Trasa wiodła ze Skórkowic do Przyłęka (8,5 km). Spływ odbył się przy pięknej, słonecznej pogodzie i był ze wszech miar udaną imprezą.

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

VI Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Opocznie


We wtorek 14 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyły się w/w obchody połączone z podsumowaniem konkursów ogłoszonych z tej okazji . Nowa formuła obchodów zakłada prezentację w każdym kolejnym roku jednej z gmin powiatu opoczyńskiego. Tym razem była to gmina Białaczów , którą promowała młodzież szkolna, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, przedstawicielki Towarzystwa Przyjaciół Petrykóz a na koniec uczniowie szkół białaczowskich występując w programie ukazującym postać marszałka Sejmu Czteroletniego Stanisława Małachowskiego silnie związanego z Białaczowem. Młodzi artyści pokazali też historię uchwalenia Konstytucji 3- Maja.

Ważnym elementem uroczystości było ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów laureatom konkursów : plastycznego , fotograficznego i jednego wiersza. Zgodnie z założeniem wszystkie konkursy promować miały zabytki i dziedzictwo powiatu opoczyńskiego. Miło poinformować, że wśród laureatów znaleźli się członkowie Oddziału PTTK w Żarnowie. W konkursie plastycznym I miejsce zdobyła praca Jagody Bakalarz – członka SKKT- PTTK przy SP w Żarnowie, w konkursie fotograficznym wyróżniono Joannę Świątek – opiekunkę SKKT – PTTK przy SP w Białaczowie. W konkursie jednego wiersza laureatami okazali się członkowie Koła Terenowego PTTK w Żarnowie : Przemysław Ciszewski – I miejsce i Grażyna Szafińska – III miejsce. Tytuły nagrodzonych utworów poetyckich to: „ Bożnica w Opocznie” i „Bądź nam pozdrowiona”. Organizatorzy zapewnili dla wszystkich, którzy wzięli udział w konkursach materiały krajoznawcze dotyczące Opoczyńskiego. Podkreślić należy, że w konkursach wzięło udział ok. 200 osób, dzieci , młodzież szkolna i dorośli. Impreza przyczyniła się do promocji regionu i zwiększyła zainteresowanie zabytkami i dziedzictwem powiatu opoczyńskiego. Zakończeniem obchodów był poczęstunek , przy którym uczestnicy mogli wymienić się swymi spostrzeżeniami z imprezy. Kilka zdjęć z uroczystości wykonanych przez kol. Barbarę Ciszewską ilustrują to ważne wydarzenie kulturalne.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Młodzi na zlocie w Bachotku

Bachotek to miejscowość nad jeziorem o tej samej nazwie, położona na terenie niezwykle atrakcyjnego turystycznie regionu Pojezierza Brodnickiego, gdzie w tym roku odbył się XV Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK. Bazą zlotu była stanica wodna należąca do O/PTTK w Brodnicy( województwo kujawsko – pomorskie) a impreza odbyła się w dniach 10 -12 maja br. Młodzi turyści reprezentowali 14 szkolnych klubów PTTK z różnych części Polski a w tym 9 drużyn zorganizowanych zostało przez żarnowski oddział PTTK. Były to 2 drużyny z Białaczowa ( szkoła podstawowa i gimnazjum ) i po jednej drużynie z Bogdanowa, Bujen, Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Przedborza, Szczercowa oraz Żarnowa. Wraz z opiekunami stanowiliśmy grupę 49 osób. Pozostałe drużyny reprezentowały Łomnicę – Zdrój ( oddział Nowy Sącz), Mastki k/Łowicza, Ozorków i Łęczycę.

Ogólnopolskie Zloty Młodzieży Wiejskiej PTTK organizowane są przez 15 lat przez Komisję Środowiskową Zarządu Głównego PTTK w Warszawie i oddział PTTK ,na którego terenie działania odbywa się kolejna edycja tej imprezy. W piątek przeprowadzone zostały konkurencje sprawnościowe w tym przepłynięcie krótkiej trasy kajakiem na czas, strzelanie z wiatrówki i łuku, rzuty do celu, bieg w worku itp. Wieczorem nastąpiło oficjalne otwarcie zlotu, przez przewodniczącego komisji środowiskowej ZG PTTK w Warszawie Ryszarda Kunce i prezesa O/PTTK w Brodnicy Józefa Zielińskiego. Komandorem zlotu był Jarosław Orzech, kierownik stanicy wodnej PTTK w Bachotku. Pierwszy dzień pobytu zakończył się ogniskiem turystycznym nad jeziorem.

W drugim dniu w godzinach dopołudniowych, uczestnicy zwiedzali Brodnicki Park Krajobrazowy. Odwiedzili siedzibę parku , wysłuchali prelekcji oraz przeszli sześciokilometrową ścieżką dydaktyczną. Po obiedzie turyści przewiezieni zostali do Brodnicy, gdzie miejscowi harcerze przygotowali grę terenową w oparciu o liczne zabytki krajoznawcze miasta. Wieczorem poszczególne drużyny prezentowały przygotowane uprzednio krótkie programy artystyczne , które zawierały także treści nawiązujące do swych „małych ojczyzn”. Część uczestników przywiozła stroje regionalne i inne rekwizyty związane z terenem pochodzenia. Dodatkową atrakcją było to, iż dziewczęta z Łomnicy –Zdroju poczęstowały wszystkich góralskim oscypkiem. Tańce i piosenki ludowe, wywiady o treści krajoznawczej, wiersze i prezentacje multimedialne stanowiły treść wystąpień dzieci i młodzieży. Najlepiej ocenione zostały drużyny: z Łomnicy Zdroju – I miejsce, reprezentujące region łowicki Mastki – II miejsce oraz równorzędne III miejsca otrzymały drużyny z Białaczowa i Petrykóz. Wyróżniono również drużynę ze Szczercowa. Podczas podsumowania zlotu wręczone zostały dyplomy za udział i nagrody dla najlepszych drużyn . Członek honorowy PTTK, Andrzej Gordon podkreślił duże zaangażowanie opiekunów i młodzieży, która w prezentacjach starała się przekazać wiedzę o własnym regionie . W sobotę przyjechał do Bachotka sekretarz generalny PTTK Adam Jędras, który uczestniczył w spotkaniu z opiekunami młodzieży dotyczącym organizacji zlotów. Tegoroczny zlot wymagał od uczestników dużej aktywności i zaangażowania a nawet wysiłku fizycznego. Na nudę nikt nie mógł narzekać . Organizatorzy zapewnili także uczestnikom, pamiątkowe znaczki i materiały krajoznawcze. O dokumentację fotograficzną imprezy zadbała Elżbieta Gordon a Jadwiga Korzeniewska – sekretarz Komisji Środowiskowej z dużym zaangażowaniem wspierała działania komandora zlotu. Z ramienia biura ZG PTTK w imprezie uczestniczyła też Karolina Rukat, która odpowiadała za sprawy administracyjne zlotu.

galeria tutaj

galeria 2 tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin XXII Rajdu „Brzegiem Pilicy”
1 czerwca 2019 r.
 

regulamin tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Początek sezonu kajakowego w PTTK Żarnów

Pierwszą imprezą kajakową , w której w bieżącym roku wzięli udział członkowie żarnowskiego oddziału PTTK, był XI Wiosenny Spływ Rzekami Polesia „Powitanie Bobrów 2019”. Głównym organizatorem spływu trwającego od 1 do 5 maja br. był Oddział PTTK we Włodawie, ściślej biorąc działająca tam Komisja Turystyki Kajakowej. Kajakarze z różnych części Polski pływali po jeziorze Wytyckim, rzeką Włodawką, Krzemianką i Bugiem. Grupa zorganizowana przez Oddział w Żarnowie, liczyła w sumie 18 osób, z których czworo to członkowie Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów mieszkający w Sieradzu, którzy uczestniczyli w 5 dniach spływu.

Pozostali ( 14 osób ) zdecydowali się na dwudniowy spływ, graniczną rzeką Bug w sobotę 4 i niedzielę 5 maja. Sobotni etap o długości 15 km wiódł od miejscowości Kuzawka do Jabłecznej. W Sławatyczach przy granicy z Białorusią był postój, na którym organizatorzy zorganizowali turystyczny posiłek. Dużą atrakcją tego dnia po zdaniu kajaków, było zwiedzanie zabytkowego zespołu cerkiewno – klasztornego pw. św. Onufrego w Jabłecznej. Klasztor istnieje od XV wieku i był przez wieki ostoją prawosławia na Polesiu. W niedzielę płynęliśmy z miejscowości Wołczyny do Orchówka z odpoczynkiem na Trójstyku czyli miejscu, w którym stykają się granice trzech państw: Polski, Ukrainy i Białorusi. Etap liczył 19 km a po jego przepłynięciu, odbyło się zakończenie całej wielodniowej imprezy w Orchówku. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty pobytu na trójstyku granic na rzece Bug oraz legitymacje Poleskiej Odznaki Kajakowej im. Janusza Michalskiego. Tę odznakę w stopniu brązowym, zdobywa się po dwóch dniach spływu rzekami Polesia. Od lat komandorem spływu „Powitanie Bobrów” jest Józef Tworek min. autor ciekawego przewodnika pt. „Kajakiem po Bugu”. Ośrodek wypoczynkowy „Zacisze” w Okunince nad jeziorem Białym, z którego kajakarze codziennie odwożeni byli na trasy spływu był bazą noclegową .Cieszyć może fakt, iż organizatorzy imprezy przygotowali dla każdego uczestnika atrakcyjną metalową odznakę i zestaw materiałów krajoznawczych promujących miasto Włodawę i okoliczne gminy, które to pamiątki będą wspomnieniem udanego pobytu w tej części województwa lubelskiego.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin Spływu „ Wiosna na Pilicy” 25 maja 2019 r.(sobota)

Cele spływu:
• Poznanie odcinka rzeki Pilicy.
• Zachęcenie do aktywnego wypoczynku na wodzie, jako formy zdrowego trybu życia.
• Popularyzacja walorów turystyczno – krajoznawczych rzeki Pilicy jako atrakcji turystycznej województwa łódzkiego
• Integracja turystów kajakowych
 

regulamin tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego – Hubala

Jednym z rajdów patriotycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Żarnowie, jest wędrówka piesza poświecona pamięci Henryka Dobrzańskiego. Tegoroczna edycja imprezy odbyła się w sobotę 27 kwietnia br. i wzięło w niej udział 91 turystów z trzech szkół podstawowych : Białaczowa, Miedznej Drewnianej i Żarnowa. Trasa prowadziła drogami publicznymi z Poświętnego przez Anielin do Szańca Hubala k/Anielina czerwonym szlakiem turystycznym ( ok. 5 km ).

Żarnowski rajd ma już dwudziestotrzyletnią tradycję i jest swoistą lekcją historii w terenie zakończoną złożeniem wieńca przy szańcu. Tu również odbywa się konkurs o Hubalu i jego oddziale. Do konkursu przystąpiło 8 uczestników , po 3 osoby z Białaczowa i Miedznej Drewnianej i 2 osoby z Żarnowa. Odpowiedzi oceniała komisja w składzie : Magdalena Szołowska, Elżbieta Zając i Jolanta Kantor.


 

Po dwóch seriach pytań wyłoniono grupę finałową , wśród której najlepszą okazała się Aleksandra Kata z Miedznej Drewnianej ( I miejsce) , dwa kolejne miejsca zajęły uczennice z Białaczowa, Aleksandra Szmitkowska i Natalia Gołąb. Zwyciężczynie wykazały się dobrą znajomością wiedzy związanej z tematyką konkursu historycznego i otrzymały nagrody ufundowane przez O/PTTK w Żarnowie. W imieniu wszystkich uczestników rajdu, trzyosobowa delegacja złożyła wieniec przy szańcu „Hubala”.

Turyści uczcili w ten sposób 79 rocznicę śmierci, poległego w tym miejscu w dniu 30 kwietnia 1940 roku Henryka Dobrzańskiego. Zakończenie rajdu było też okazją do wręczenia zdobytych uprzednio odznak turystyki pieszej: brązową otrzymała Aleksandra Stefańska z Miedznej Drewnianej, „popularne” : Natalia Gołąb, Kacper Jakubczyk, Anna Pręcikowska i Alicja Jaworska z Białaczowa oraz Katarzyna Bąk, Paulina Rek i Joanna Tuchowska z Miedznej Drewnianej. Odznaki dla najmłodszych „Siedmiomilowe buty” otrzymali: Nikola Taraska i Kamil Sielski z Białaczowa oraz Kamila Stańczyk z Żarnowa. Jak zwykle każdy z uczestników rajdu otrzymał pamiątkową plakietkę , a drużyny dyplomy za udział w tej patriotycznej imprezie.

galeria tutaj

 

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Zabytki mają wyjątkowe znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, są świadectwem kultury materialnej danej społeczności. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków jest obchodzony od 1983 roku w większości krajów świata i został ustanowiony przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i poparty wpisem przez UNESCO do rejestru istotnych imprez kultury o światowym znaczeniu.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków , przypadającego w czwartek 18 kwietnia , zaprzyjaźniony z nami Oddział PTTK w Końskich zorganizował sesję muzealną w Miejsko – Gminnym Domu Kultury. Sesję poprowadził prezes koneckiego Oddziału Wojciech Pasek, a prelegentami byli dr Maciej Chłopek – dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu i Krzysztof Obratański – burmistrz Końskich. Mówili oni o dwóch zabytkach techniki leżących na terenie powiatu koneckiego a mianowicie w Maleńcu i Muzeum w Sielpi. Był też pokazany film udostępniony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa pt. „ Krajobraz mojego miasta”, odnoszący się do wyglądu polskich miast i wsi „ zaśmiecanych” często przez wielkoformatowe reklamy , które umieszczane w sąsiedztwie zabytków psują krajobraz miejscowości. Wśród uczestników sesji byli również reprezentanci O/PTTK w Żarnowie. Żywa dyskusja świadczyła o dużym zainteresowaniu problemami ochrony zabytków , a na podkreślenie zasługuje fakt istnienia od 60 lat Oddziałowej Komisji Ochrony Zabytków przy O/PTTK w Końskich. Jesteśmy zadowoleni, że konecki oddział PTTK udostępnił nam kilka zdjęć z sesji , które dokumentują to udane wydarzenie.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Zwiedzali Śląsk Cieszyński i Morawy

„Śląsk Cieszyński i Morawy” to nazwa wycieczki krajoznawczej dla członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie , która odbyła się w sobotę i niedzielę ( 13 i 14 kwietnia br.). Wyprawa na pogranicze polsko – czeskie przebiegała wg. programu przygotowanego przez PTTK, a wykonawcą było zaprzyjaźnione Biuro Turystyczne „Miki – Tour” z Żarnowa. Pierwszy dzień poświecony był na zwiedzanie Cieszyna, jednego z najstarszych miast w Polsce. Tutaj na Wzgórzu Zamkowym spotykamy kościół romański z XI w. pod wezwaniem św. Mikołaja, którego wizerunek umieszczono na 20 – złotowym banknocie NBP. Z dawnego zamku pozostała tylko Wieża Piastowska z II połowy XIV w.

Punkt widokowy na Wzgórzu Zamkowym daje możliwość podziwiania panoramy czeskiej części Cieszyna i granicznej rzeki Olzy. Historyczna zabudowa Starego Miasta z wyróżniającym się barokowo – klasycystycznym ratuszem została po polskiej stronie. Zabytków w mieście jest wiele: kościoły, pałac Habsburgów, teatr im. Adama Mickiewicza , Browar Arcyksiążęcy , ciekawe kamienice itp. W Cieszynie są też dwa obiekty leżące na „Szlaku zabytków techniki woj. śląskiego”: Muzeum Drukarstwa i Browar Zamkowy. Pierwszego obecnie nie można zwiedzać z uwagi na trwający remont, w drugim obiekcie byliśmy wraz z przewodnikiem zakładowym. W ramach w/w szlaku zwiedzaliśmy również niedaleko położony od Cieszyna, Ustroń z ciekawym Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. Jana Jareckiego. Muzeum Ustrońskie oprócz ekspozycji technicznej promuje zbiory kultury i sztuki ludowej regionu. W drugiej części poznawania Cieszyna zobaczyliśmy kolejny symbol miasta „Studnię Trzech Braci” nawiązującą do legendy wg. której w 810 roku przy źródle spotkali się trzej bracia : Cieszko, Bolko i Mieszko i ciesząc się z tego faktu założyli miasto o nazwie Cieszyn.

 Drugi dzień poświęcony był na zwiedzanie fragmentu Republiki Czeskiej , a dokładnie części okręgu śląsko – morawskiego. Zaczęliśmy od Muzeum Techniki Tatra w Koprzywnicy, gdzie zgromadzono ponad 60 samochodów osobowych i ciężarowych , silniki, modele i prototypy , zdjęcia a nawet wiszące u sufitu samoloty. Po obiektach techniki obejrzeliśmy zgoła inne muzeum w pałacu Żerotinów w Nowym Jiczinie. Głównie jest to ekspozycja kapeluszy i innych nakryć głowy , ale również ukazująca postać zmarłego w tym mieście w roku 1790 generała Laudona, naczelnego dowódcy armii austriackiej , bohatera walk z Prusami i Imperium Osmańskim. Na ścianach muzeum wiszą obrazy renesansowe , barokowe i współczesne , a w gablotach zobaczyć można materiały etnograficzne, broń ,pamiątki cechowe i inne ciekawe eksponaty. Wracając w stronę Polski przejechaliśmy obok miasta Pribor, w którym urodził się i mieszkał 4 lata Zygmunt Freud , twórca psychoanalizy. Ostatnim zwiedzanym miastem na Morawach był Frydek – Mistek z zamkiem nad rzeką Ostrawicą i ciekawą zabudową rynku. Przez dwa dni intensywnego zwiedzania towarzyszyła nam przewodniczka z Cieszyna , przekazując wiele cennych informacji o regionie. W wycieczce uczestniczyło 46 osób , które z pewnością mogą stwierdzić, że powiedzenie „podróże kształcą „ to nie tylko slogan. Jak zwykle Oddział PTTK w Żarnowie przygotował okolicznościową plakietkę , która będzie przypominać o pobycie na pograniczu polsko – czeskim.


galeria dzień 1 tutaj

galeria dzień 2

Muzeum Techniki - TATRA tutaj

Muzeum kapeluszy tutaj

foto: Janusz Aleksandrowicz

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Zdobywamy Odznakę Krajoznawczą
Powiatu Opoczyńskiego


W sobotę 30 marca br. odbyła się kolejna wycieczka po powiecie opoczyńskim, zorganizowana przez Oddział PTTK w Żarnowie. Tym razem program zakładał zwiedzanie 10 obiektów krajoznawczych, wskazanych w Kanonie Krajoznawczym Powiatu Opoczyńskiego, znajdujących się na terenie gmin Paradyż i Mniszków. W wycieczce wzięły udział 42 osoby, w tym min. 2 osoby z Łowicza, 1 z Warszawy i 2 z Przysuchy. Przewodnikiem na trasie był Adam Grabowski , dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, który przekazał wiele ciekawych informacji o zwiedzanych miejscowościach i obiektach. Wszyscy uczestnicy zaopatrzeni zostali w książeczki Odznaki Krajoznawczej Powiatu Opoczyńskiego i mogli potwierdzać pieczątkami swój pobyt w danym miejscu. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Przyłęku, następnie dłużej zatrzymaliśmy się w kościele i klasztorze bernardynów w Paradyżu. W Wójcinie były do zwiedzenia dwa obiekty: kościół św. Andrzeja i cmentarz wojenny z I wojny światowej. Stąd przejechaliśmy do wsi Błogie Szlacheckie w gminie Mniszków, gdzie znajduje się kościół Narodzenia NMP.

Obiektem o innym charakterze był rezerwat przyrody „Błogie” w pobliżu wsi Małe Końskie. Stąd już blisko było do ciekawego obiektu sakralnego, jakim jest drewniany kościół pw. Serca Jezusowego w Zajączkowie. W „stolicy” gminy Mniszków, najpierw zwiedziliśmy zespół dworski a następnie Gminną Bibliotekę Publiczną. Nowoczesny budynek zbudowany został przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Mogliśmy go zwiedzić , bowiem biblioteka w Mniszkowie otwarta była w sobotę. Następnie wróciliśmy na teren gminy Paradyż, gdzie pozostał do zwiedzenia park podworski w Stawowiczkach. Po „zaliczeniu” wszystkich obiektów w gminach Paradyż i Mniszków zatrzymaliśmy się przy zalewie w Miedznej Murowanej , aby zobaczyć jak wygląda stan robót w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną gminy Żarnów”. Większość środków na w/w inwestycję, pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Duża część robót została już wykonana: przygotowana jest plaża, parasole trzcinowe, molo, budynek do obsługi bazy turystycznej, plac zabaw i siłownia na powietrzu. Ma być również wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz zostaną wykonane inne prace, służące wypoczywającym tutaj turystom.

Jak już kiedyś informowaliśmy, od 1 stycznia 2017 r. zaczęła funkcjonować Odznaka Krajoznawcza Powiatu Opoczyńskiego, która jest swoistą zachętą do systematycznego poznawania historii, zwiedzania zabytków architektury , form ochrony przyrody i innych ciekawych obiektów krajoznawczych. W tym miejscu warto podkreślić rolę edukacyjną odznaki ,zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży. Wzorcowym działaniem w tym zakresie może wykazać się jedna z klas Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie, w której w roku 2017 dzieci i nauczyciele, zdobyli po spełnieniu wymogów regulaminowych 30 brązowych, a w 2018 roku 21 srebrnych Odznak Krajoznawczych Powiatu Opoczyńskiego. Szkoła zorganizowała z tej okazji uroczyste wręczenie odznak połączone z występami artystycznymi, prezentacjami multimedialnymi z wycieczek po powiecie itp. W tych wydarzeniach w czerwcu 2017 i w marcu 2019 r. wzięli udział uczniowie , rodzice i grono pedagogiczne. Do wręczenia odznak zaproszony został prezes Oddziału PTTK w Żarnowie, któremu towarzyszyła dyrektorka szkoły . Regulamin odznaki sprzyja edukacji regionalnej i wzmacnia więź emocjonalną z „małą Ojczyzną”. Szkoła nadal zamierza promować poznawanie powiatu opoczyńskiego , a wychowawczyni wraz z dziećmi będzie zdobywać kolejny stopień odznaki. Dotychczas Terenowy Referat Odznaki PTTK w Żarnowie, przyznał 116 odznak w tym: 75 brązowych, 37 srebrnych i pierwsze 4 złote . Zainteresowanie odznaką nie ogranicza się do mieszkańców powiatu opoczyńskiego i najbliższych sąsiadów, zdobywają ja również osoby z tak odległych terenów jak np. z woj. dolnośląskiego czy podlaskiego .

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Turystyczne egzaminy w Żarnowie

Ważną rolę we właściwym funkcjonowaniu Towarzystwa, spełnia kadra programowa PTTK czyli członkowie , którzy dobrowolnie przyjmują na siebie obowiązki propagowania idei, celów i zadań PTTK oraz aktywnie przyczyniają się do ich realizacji. W większości działających Oddziałów PTTK, dominującą dyscypliną turystyki kwalifikowanej jest turystyka piesza.

W związku z powyższym na terenie kraju organizowane są egzaminy na uzyskanie lub rozszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej PTTK. Takie egzaminy zorganizowane przez Oddział w Żarnowie odbyły się 28 marca br. w miejscowym Domu Kultury z udziałem 14 osób. Wśród nich 5 zdawało swój pierwszy egzamin ze znajomości województwa łódzkiego i 1 osoba z województwa świętokrzyskiego, natomiast 8 osób zdawało egzaminy rozszerzające uprawnienia na województwa lubelskie, dolnośląskie, podkarpackie, małopolskie i śląskie. Oprócz członków z Oddziału PTTK w Żarnowie przyjechali zdający z Lublina, Puław, Kozienic, Łowicza, Tomaszowa Mazowieckiego i Końskich.

Głównym egzaminatorem był kol. Stanisław Łuć z Warszawy, Honorowy Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, który przywiózł z sobą testy egzaminacyjne. Po sprawdzeniu testów okazało się, że wszyscy odpowiedzieli poprawnie na co najmniej 60 % pytań, co stanowiło warunek konieczny do zdania egzaminu. Oddział PTTK w Żarnowie pozyskał 5 nowych przodowników turystyki pieszej z uprawnieniami na województwo łódzkie i są to: Barbara Dukat, Alicja Grabska, Barbara Kalinowska, Justyna Nicoś i Jacek Wojciechowski. Grażyna Szafińska rozszerzyła uprawnienia przodownickie na województwo podkarpackie, natomiast Wojciech Dziuba na województwo małopolskie.

 
Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Pierwszy Dzień Wiosny

Kolejną imprezą turystyczno – krajoznawczą z naszym udziałem był rajd pieszy. Przy pięknej słonecznej pogodzie, która towarzyszyła turystom w sobotę, rozpoczęliśmy rajd „Pierwszy dzień wiosny” od spotkania drużyn przed Szkołą Podstawową w Szczercowie. Po krótkim powitaniu przez gospodarzy autokary z grupami rajdowymi z Bogdanowie, Bujen, Parzniewic, Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Przedborza, Szczercowa i Żarnowa przejechały na punkt widokowy Kopalni Bełchatów w Chabielicach.
 

Uczestnicy mogli zobaczyć wielkie maszyny, taśmociągi i wyrobiska po wydobyciu węgla brunatnego. Następnie kawalkada autokarów przejechała do uroczyska „Święte Ługi”, gdzie symbolicznie pożegnano zimę spalając Marzannę. Spacer przyrodniczą ścieżką dydaktyczną był dużą przyjemnością, trasa wiodła wokół zbiornika wodnego powstałego po wydobyciu torfu przez miejscową ludność. Teren ten stanowi ostoję wielu chronionych roślin i zwierząt. Po przejściu czterokilometrowej trasy zaleźliśmy się znów w Szczercowie , gdzie przygotowano dla turystów posiłek. W szkolnej auli uczestnikom odbyła się prezentacja multimedialna o zwiedzanym terenie. Trzyosobowe reprezentacje poszczególnych drużyn przystąpiły do konkursu krajoznawczego pt. „Ziemia Szczercowska na tle województwa łódzkiego”. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja SKKT –PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej , drugie ze Szczercowa , a trzecie z Żarnowa. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Była stosowna okazja do wręczenia Brązowej Honorowej Odznaki PTTK Beacie Olejniczak ze Szczercowa , odznaki dla najmłodszych „Siedmiomilowe buty” Paulinie Król i popularnej odznaki turystyki pieszej jej mamie Magdalenie Król z Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Do sukcesu rajdu przyczyniły się przede wszystkim opiekunki SKKT – PTTK przy SP w Szczercowie Elżbieta Barbara Kotyla i Beata Olejniczak, dyrektorki i nauczycielki szkoły. Organizatorów wsparli wójt gminy Szczerców Krzysztof Kamieniak, Rada Rodziców SP w Szczercowie, Nadleśnictwo i Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. W rajdzie wzięło udział ponad 200 osób. Organizatorzy : SKKT – PTTK przy SP w Szczercowie i Oddział PTTK w Żarnowie przygotowali dla uczestników okolicznościowe plakietki, a na zakończenie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Targi turystyczne

W piątek i sobotę (22 i 23 marca br.) grupy turystów będące członkami lub sympatykami PTTK Żarnów wzięły udział w dwóch wydarzeniach : XXV Targach Turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi oraz rajdzie „Pierwszy dzień wiosny” w okolicach Szczercowa. Łódzkie Targi Turystyczne odwiedzane są przez turystów z Żarnowa od kilku kolejnych lat, a uczestnicy znajdują dla siebie wiele atrakcji, możliwość zdobycia ciekawych materiałów krajoznawczych i gadżetów, udziału w konkursach, obserwacji występów różnych zespołów artystycznych itp. Na targach spotykamy często Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” promujący swoje województwo. Tym razem oprócz „ Śląska” wystąpił także zespół folklorystyczny z Ukrainy. Tegoroczne targi, ze względu na 25 edycję miały jubileuszowy charakter, stąd też znalazł się wielki tort do podziału. Zdecydowaną większość spośród ponad 40 naszych turystów stanowiły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie.

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

Spotkanie z poezją w Żarnowie

Jednym z ważnych działań Oddziału PTTK w Żarnowie w sferze kultury, jest organizowany od 23 lat Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”. Konkurs ten wspierają Urząd Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie. Tegoroczna edycja odbyła się 6 marca w Żarnowskim Domu Kultury pod honorowym patronatem wójta gminy Żarnów Krzysztofa Nawrockiego. W konkursie wzięło udział 10 szkół z gmin Aleksandrów, Białaczów, Paradyż i Żarnów. Były to szkoły podstawowe z Aleksandrowa, Dąbrowy nad Czarną i Skotnik, Białaczowa i Petrykóz, Paradyża, Sokołowa i Wójcina oraz Żarnowa i Klewa. Po eliminacjach szkolnych, gdzie wyłoniono najlepszych recytatorów , szkoły mogły zgłaszać po dwóch uczniów w kategorii klas I – IV, V – VIII i klas gimnazjalnych.
 

 

W pierwszej z tych kategorii wystąpiło 14 uczniów, w drugiej 10, w trzeciej 2 osoby. Każdy z występujących miał przygotowane dwa utwory poetyckie sławiące piękno krajobrazu naszej Ojczyzny. Wykonawcy recytowali wiersze min. Marii Konopnickiej, Adama Asnyka, Wandy Grodzieńskiej, Kazimierza Przerwy Tetmajera, Leopolda Staffa czy Bolesława Leśmiana.

Wystąpienia uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie przewodnicząca - Grażyna Szafińska , członkowie - Barbara Ciszewska, Barbara Dukat, Sylwia Jurczyk i Barbara Kantor. Natomiast konkurs poprowadziła Danuta Głowa. W kategorii klas I – IV najlepszą okazała się Natalia Kazuła z Paradyża, II i III miejsce otrzymali Dawid Wilk i Sabina Wójcik z Żarnowa. Wyróżniono także: Oliwię Komor ze Skotnik, Angelikę Ślusarczyk z Klewa i Dorotę Barlińską z Aleksandrowa. W kategorii klas V – VIII , I miejsce uzyskała Aleksandra Grzywacz z Wójcina, II miejsce Monika Reszelewska z Białaczowa i III miejsce Amelia Wiaderna z Żarnowa, wyróżnienie otrzymała Martyna Berak ze Skotnik. W kategorii klas gimnazjalnych nie przyznano pierwszego miejsca, II i III miejsca zdobyły Julia Grzywacz i Patrycja Pacyniak z Paradyża. Oprócz w/w, wręczono również nagrody specjalne : Martyna Berak otrzymała nagrodę od przewodniczącej komisji konkursowej Grażyny Szafińskiej, Amelia Wiaderna od radnej powiatu opoczyńskiego Marii Morawskiej, Aleksandra Grzywacz i Sabina Wójcik od Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie Ewy Borończyk oraz Dominik Wilk i Justyna Kazuła od dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie Bożeny Kołtunowskiej. Przerwy przeznaczone na obrady komisji , wypełnił czytaniem utworów poetyckich Przemysław Ciszewski – regionalista i poeta Ziemi Żarnowskiej. Wszyscy recytatorzy, ich opiekunowie, goście i członkowie komisji otrzymali plakietki a laureaci oprócz nagród książkowych także okolicznościowe dyplomy. Wyróżniono również szkoły biorące udział w XXIII Przeglądzie Poezji „Krajobrazy Polskie” pamiątkowymi dyplomami.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

XV Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Z Żarnowa do Teatru Wielkiego w Łodzi.

 

Oddział PTTK w Żarnowie rozpoczął dwudziesty trzeci rok współpracy z Teatrem Wielkim w Łodzi organizując w dniu 8 lutego br. wyjazd na balet „Don Kichot”. Czterdzieści osiem osób uczestniczących w spektaklu, mogło za sprawą artystów w środku zimy znaleźć się w słonecznej Hiszpanii i podziwiać wspaniałą rewię tańca w hiszpańskiej stylistyce. Historia Don Kichota, wywodząca się z dzieła Miguela de Cervantesa przedstawiana była już przez balet dworski w Luwrze w 1614 roku. Przez następne 400 lat motyw błędnego rycerza, posłużył do powstania kilkunastu dzieł. Najbardziej udanym okazał się jednak balet w choreografii Mariusa Petipy z muzyką Ludwiga Minkusa z 1869 r. Wszedł on na stałe do repertuaru zespołów baletowych na całym świecie.

O popularności tego baletu decyduje z pewnością malowniczość kolorytu dawnej Hiszpanii, urocze Cyganki i stroje toreadorów, jak również postać rycerza z La Manchy, jego giermka i kilku innych komicznych osób. Warto podkreślić, że był to już nasz 91 wyjazd licząc od 1997 r. , gdy po raz pierwszy zorganizowana przez PTTK grupa z Żarnowa, udała się na spotkanie z teatrem. Ułatwiając członkom i sympatykom kontakt ze sztuka teatralną, postanowiliśmy wyróżniać stałych bywalców specjalną trzystopniową odznaką „Miłośnika Teatru”. Za co najmniej 5 oglądanych wspólnie spektakli ,przyznajemy odznakę I stopnia , za 12 i więcej II stopnia oraz od 30 spektakli wręczamy odznakę III stopnia. Z prowadzonego rejestru wynika, że odznaki I stopnia zdobyło równo 200 osób, II stopnia 48 i III stopnia 7 osób. Statystycznie biorąc w zorganizowanych przez PTTK wyjazdach do teatru w Łodzi w okresie od 1997 do chwili obecnej wzięło udział 4908 osób. Następnym planowanym spektaklem na który wyjedziemy 25 kwietnia br. będzie opera „Carmen” Georga Bizeta.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 2019 – Rok Młodych w PTTK

 

Hasłem programowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego na 2019 uchwalonym przez ZG w Warszawie, jest ”Rok Młodych – z PTTK wspólnym szlakiem”. Hasło nawiązuje do 100 rocznicy powołania w Krakowie przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze ( prekursora PTTK), Sekcji Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej. Koła miały się zająć wdrażaniem młodego pokolenia do samodzielnej pracy krajoznawczej, krzewienia zasad ochrony przyrody i dzieł pracy ludzkiej. Dało to asumpt do utrwalania postaw patriotycznych młodzieży , po 123 latach zniewolenia i odzyskania przez Polskę niepodległości. W/w cele są aktualne również dzisiaj. Wśród wielu oddziałów PTTK działających w kraju, które przywiązują szczególną uwagę do pracy z młodym pokoleniem, znajduje się też żarnowski oddział PTTK.

Ułatwiamy bowiem naszym młodym turystom, krajoznawcze poznawanie regionu i kraju. Rajdy piesze, wycieczki, wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi, letnie obozy wędrowne po ciekawych regionach Polski, przeglądy poezji „Krajobrazy Polskie”, konkursy krasomówcze, prace przygotowywane na konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” i tym podobne działania wzmacniają więzi z krajem ojczystym, uczą zachowań prospołecznych i budują przyjaźnie. Również w br. Oddział PTTK w Żarnowie, ma do zaoferowania szereg przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej. W styczniu odbył się już XXII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego, w marcu odbędą się kolejno: XXIII Przegląd Poezji „ Krajobrazy Polskie”, wyjazd na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Łodzi , rajd „ Pierwszy dzień wiosny” w okolicach Szczercowa oraz wycieczka po powiecie opoczyńskim. W kwietniu drużyny szkolne powędrują trasą Rajdu Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego – „Hubala”, w maju będą uczestniczyć w XV Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK organizowanym przez O/Brodnica. Czerwiec przyniesie kolejny XXIII Rajd „Brzegiem Pilicy” z zakończeniem w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. Na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 wyróżnimy najlepszych turystów w poszczególnych placówkach oświatowych , w których działają nasze ogniwa PTTK. Po wakacjach, we wrześniu odbędzie się Rajd Rodzinny wokół Żarnowa oraz wyjedziemy z młodzieżą na wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. W październiku w okolicach Przedborza spotkamy się na XII Rajdzie Śladami Kazimierza Wielkiego a w listopadzie powędrujemy po Ziemi Koneckiej podczas XXIII Rajdu Niepodległości. Sezon turystyczny dla dzieci i młodzieży, skończy się w grudniu Żarnowskim Rajdem z Mikołajem. Wymienione powyżej działania mają charakter oddziałowy i nie obejmują wszystkich imprez turystyczno - krajoznawczych poszczególnych szkolnych kół , które częstokroć organizują własne przedsięwzięcia. Dla przykładu: drużyny z gminy Białaczów biorą udział w organizowanym przez O/PTTK w Końskich Rajdzie Bab, Przedbórz wyjeżdża często na Centralny Zlot Młodzieży „Palmiry”, Szczerców organizuje rajd pieszy pt. „Linią obrony 30 DP”, związany z walkami oddziałów Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r. Są to przykłady ,które nie wyczerpują pełnego obrazu działań, bowiem dochodzą do tego zadania w sferze ochrony przyrody, okazjonalne wycieczki szkolne itp. Oddział w Żarnowie skupia 11 szkolnych ogniw PTTK z Aleksandrowa, Białaczowa, Bogdanowa, Bujen, Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Przedborza, Radomska, Szczercowa i Żarnowa , a dzieci i młodzież szkolna to ponad 50% ogółu członków. Warto wspomnieć, iż naszą działalnością turystyczno – krajoznawczą, obejmujemy oprócz członków Towarzystwa również uczniów niezrzeszonych w PTTK.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Z PTTK Żarnów do Truskawca

Oddział PTTK w Żarnowie, zgodnie z sugestiami swych członków i sympatyków organizuje wyjazd grupowy do sanatorium w Truskawcu (Ukraina). Bezpośrednim realizatorem naszego wyjazdu jest biuro „Joanna” z Wrocławia.

Impreza odbędzie się w dniach 17 – 25 sierpnia br. dając szansę udziału w niej min. pracującym nauczycielom i innym osobom pracującym, które w tym czasie mogą wziąć urlop wypoczynkowy. Z uwagi na to, że musimy potwierdzić jak najszybciej wstępną rezerwację w miesiącu lutym , prosimy o szybkie zgłaszanie i wpłatę zaliczki (co najmniej 340 zł.) na konto bankowe naszego Oddziału PTTK ( Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej O/Żarnów nr 29-8973- 0003-0080- 0801- 4456-0001 ) z dopiskiem „sanatorium” w terminie najpóźniej do 15 lutego 2019 r.

Po zebraniu zgłoszeń i zaliczek przekażemy je do biura we Wrocławiu celem dalszej realizacji . Uwaga: każdorazowo przed wpłatą zaliczki prosimy o kontakt telefoniczny z prezesem ZO w Żarnowie Tel. 44 7577289 lub 602 – 537 -092. Przy kwalifikacji liczy się kolejność zgłoszeń , aż do wyczerpania ilości miejsc. Szczegóły dotyczące wyjazdu w załączniku.

broszura 1 tutaj

broszura 2 tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Rajdem uczcili 156 rocznicę Powstania Styczniowego

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie wraz z Gminą Aleksandrów, od 22 lat organizują wspólnie Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego, będącym swoistą lekcją wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży szkolnej w terenie. Rajd rozpoczął się w styczniu 1997 r. spotkaniem przy pomniku powstańców 1863 – 1864 , wystawionym przez społeczność gminy Aleksandrów nad rzeką Czarną w Rożenku. Również większość kolejnych edycji tego rajdu, zaczynało się od złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy przy pomniku oraz uczczenia minutą ciszy pamięci bohaterów walk o niepodległość Polski. Towarzyszyła temu najczęściej pogadanka o genezie, przebiegu i skutkach Powstania Styczniowego, będącego największym zrywem niepodległościowym w XIX wiecznej Europie.

Podobnie było w tym roku w dniu 26 stycznia, gdy zaczęliśmy od złożenia wieńca przez delegację gminy Aleksandrów, pod przewodnictwem wójta Pawła Mamrota oraz drugiego od uczestników rajdu złożonego przez młodzież szkolną. Po krótkim rozpoczęciu długa kolumna turystów ruszyła na trasę w stronę Borowca, Dębowej Góry i Dąbrowy nad Czarną, gdzie w miejscowej szkole zaplanowano zakończenie. Stawiły się 203 osoby , głównie dzieci i młodzież szkolna ze swoimi opiekunami ze szkół z terenu gmin Aleksandrów, Białaczów, Żarnów oraz Przedbórz.

Przyjechali do nas także turyści indywidualni ze Skarżyska – Kamiennej. Najliczniej reprezentowany był Żarnów ( 54 osoby), drugą pod względem ilości grupą, byli uczestnicy z Dąbrowy nad Czarną ( 47 osób), ponadto udział wzięły drużyny z Aleksandrowa, Skotnik, Białaczowa, Miedznej Drewnianej, Petrykóz i Przedborza. Całą trasę pieszą przebyli min. wójt gminy Aleksandrów oraz dyrektorzy Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną. Nad bezpieczeństwem wędrujących czuwali nauczyciele – opiekunowie i strażacy z terenu gminy Aleksandrów. Po dojściu do szkoły w Dąbrowie, czekał na rajdowców ciepły posiłek w postaci grochówki. Następnie odbył się program artystyczny o polskich drogach do niepodległości w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły i konkurs historyczny o Powstaniu Styczniowym. Do konkursu, który odbył się w formie pisemnego testu przystąpiło 19 uczniów, z których pięciu najlepszych wyróżniono nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Gminę Aleksandrów.

I miejsce zajął Paweł Łęcki ze SP w Aleksandrowie, II miejsce zdobyła Milena Wójcik z Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną , dwa równorzędne III miejsca uzyskali : Kacper Duda z Przedborza i Rafał Kobędza ze Skotnik , IV miejsce Dawid Mamrot z SP w Aleksandrowie. Nagrody wręczył sekretarz gminy i zarazem radny powiatu piotrkowskiego Dionizy Głowacki, który również wyróżnił Justynę Nicoś z Przedborza, srebrną Turystyczno – Krajoznawczą Odznaką Gminy Aleksandrów. Czteroletnia turystka Jadzia Jakubowska, otrzymała z rąk prezesa PTTK w Żarnowie srebrną odznakę „Siedmiomilowe buty”, a braciom: Dawidowi, Bartłomiejowi i Mateuszowi Mamrotom, wręczono legitymacje członkowskie PTTK. Pamiątkami przypominającymi o Rajdzie Powstania Styczniowego, będą okolicznościowe plakietki i notesy z fragmentem reprodukcji obrazu Michała Enrico Andriollego „ Walka powstańcza”. Turyści mieli też do dyspozycji pieczątkę rajdową, a na zakończenie drużyny odebrały dyplomy uczestnictwa.

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Święto turystyki w Żarnowie

Druga sobota stycznia to dzień, w którym w ostatnich latach odbywa się w Żarnowie, najpierw podsumowanie dokonań Oddziału, a następnie „Bal PTTK”. Na pierwszą część „Podsumowania roku turystycznego”, w dniu 12 stycznia do Żarnowa przybyły 62 osoby, a wśród nich Honorowy Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie – Stanisław Łuć. Przyjechali także prezes Oddziału PTTK w Sieradzu - Wiesława Sujecka i prezes Oddziału w Końskich -Wojciech Pasek, przedstawiciele Oddziałów PTTK w Zabrzu i Wieruszowie. Dotarli do nas również dyrektor Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych - dr Piotr Wypych, dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu - dr Maciej Chłopek oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie - Adam Grabowski. Władze samorządowe reprezentowali wójtowie gmin: Aleksandrów i Żarnów Paweł Mamrot i dr Krzysztof Nawrocki. Oczywiście nie zabrakło naszych członków min. z Łodzi, Przedborza, Piotrkowa Trybunalskiego, Przysuchy, Szczercowa, Bujen, Bogdanowa, Opoczna, Woli Krzysztoporskiej, Białaczowa i Żarnowa. Po powitaniu uczestników spotkania przez wójta gminy i prezesa O/PTTK w Żarnowie, wprowadzono sztandar Oddziału , następnie odbył się występ uczennic miejscowej Szkoły Podstawowej z etiudą taneczną pt. „Taniec z flagą”. Obszerne sprawozdanie z działalności Oddziału PTTK w Żarnowie za 2018 r. przedstawił prezes ZO Włodzimierz Szafiński. Sprawozdanie zostało wydane także w formie broszury, którą wraz z innymi gadżetami otrzymali uczestnicy spotkania. Uwzględniono w niej stan organizacyjny tzn. 12 kół i klubów PTTK, w których skupionych jest 298 osób z opłaconą składką członkowską. Posiadamy 1 Koło Terenowe PTTK w Żarnowie i 11 szkolnych klubów PTTK w Białaczowie, Bujnach, Bogdanowie, Miedznej Drewnianej, Petrykozach, Przedborzu, Radomsku, Szczercowie, Aleksandrowie i Żarnowie. Następne części broszury dotyczą turystyki pieszej, kajakowej, pracy z dziećmi i młodzieżą , krajoznawstwa, ochrony przyrody oraz wycieczek. Turystyka piesza i kajakowa to dwie preferowane w Oddziale PTTK w Żarnowie, dyscypliny turystyki aktywnej, przy czym głównymi odbiorcami turystyki pieszej są dzieci i młodzież, a kajakowej dorośli. W 2018 r. zostało zorganizowanych 8 oddziałowych rajdów pieszych: XXI Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego, „Pierwszy dzień wiosny”, XXII Rajd Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego – „Hubala”, XXI Rajd „Brzegiem Pilicy”, V Rajd Rodzinny wokół Żarnowa, XI Rajd „Śladami Kazimierza Wielkiego i Niepodległej Polski”, XXII Rajd Niepodległości i IX Żarnowski Rajd z Mikołajem. Ponadto odbyła się wieloetapowa wycieczka piesza „100 km na 100 – lecie niepodległości”. W ramach działań związanych z turystyką kajakową, nasi turyści mogli uczestniczyć w 14 spływach kajakowych. Część z nich to imprezy własne, braliśmy też udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty. Statystycznie biorąc można było przepłynąć 238 km szlaków wodnych Pilicy, Warty, Nidy i Drzewiczki. Naszą dumą jest powstanie w 2018 r.

 

 

 Klubu Turystyki Kajakowej przy O/PTTK w Żarnowie, do którego należą 33 osoby. Działania w środowisku młodzieży szkolnej związane z kulturą to: XXII Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie” i wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi. Wielkim sukcesem jest zdobyte I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „ Pierwsze kroki młodego patrioty”, które uzyskała członkini SKKT – PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej Aleksandra Kata. Tę zaszczytną nagrodę, otrzymała za pracę pod wiele mówiącym tytułem „Polska w naszych rękach”. Dalszy rozdział broszury traktuje o krajoznawstwie, które jest nieodłącznym elementem turystyki. Wędrując po regionie czy kraju poznajemy jego historię, kulturę, przyrodę i zabytki. Szereg wycieczek pozwoliło na bliższe poznanie atrakcji turystyczno – krajoznawczych powiatu opoczyńskiego i województwa łódzkiego. Kontynuujemy też akcję wycieczek z cyklu „Szlak zabytków techniki województwa śląskiego”. Ważnym wydarzeniem dla młodych turystów z terenu działania O/PTTK w Żarnowie, był udział w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK w Elblągu. Dwie konferencje popularno – naukowe o zasięgu ponadregionalnym: „Potencjał turystyczny Środkowego Nadpilicza” i „Turystyka kajakowa w regionie”, skupiły dużą grupę pracowników kultury i nauki, którzy byli wykładowcami . Była również znaczna ilość uczestników obu konferencji ,przybyłych z różnych miejscowości województwa łódzkiego i innych województw. W naszych działaniach promujemy też zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i odznak regionalnych. Z zagadnieniami związanymi z ochrona przyrody, nasi turyści spotykali się podczas wycieczek krajoznawczych i spływów kajakowych. Turyści kajakowi pływali po terenach Przedborskiego, Sulejowskiego i Spalskiego Parku Krajobrazowego, obszarach „Natura 2000” itp. Oddział zorganizował także wycieczkę do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. W ramach pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w dziedzinie przyrody, opiekunowie klubów PTTK organizowali pogadanki, spotkania z leśnikami, konkursy przyrodnicze i inne działania jak np. wycieczkę rowerową po Przedborskim Parku Krajobrazowym. Delegacja O/PTTK w Żarnowie uczestniczyła w Ogólnopolskim Zlocie Turystów – Przyrodników we Włodawie. Przechodząc do tematu wycieczek należy wspomnieć, iż wśród 18 wyjazdów zorganizowanych w 2018 r. przez Oddział , 16 to wycieczki krajowe i 2 zagraniczne (Rumunia i Czechy). Wspomnieć należy, że w roku 2018 odbył się 90 – ty wyjazd (poczynając od 1997 r.) w ramach akcji „Bliżej Teatru”. Ze statystyk wynika , iż w okresie od 1997 r. do końca 2018 r. w spotkaniach ze sztuką teatralną uczestniczyło 4810 osób. Po przedstawieniu sprawozdania przez Włodzimierza Szafińskiego, odbyła się prezentacja multimedialna przygotowana przez wiceprezesa ZO - Tatianę Kosylak. W dalszej części uroczystości wyróżniono Urszulę Jędrasik Honorową Odznaką Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”, Ewa Borończyk, Anna Chrabąszcz i Joanna Świątek otrzymały Srebrną Honorową Odznakę PTTK, natomiast Anna Stańczyk i Elżbieta Zając Brązowe Honorowe Odznaki PTTK. Dyplomami PTTK uhonorowano: Barbarę i Przemysława Ciszewskich, Barbarę Kalinowską, Annę Paulińską, Magdalenę i Marcina Polaków oraz Huberta Szulca. Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK przyznała też Ewelinie Stasiak dyplom „ Za zasługi dla turystyki pieszej”. Były równiez wręczane dyplomy oddziałowe : dla Blanki i Tomasza Jakubowskich oraz dla Magdaleny i Cezarego Królów „ Za promowanie turystyki rodzinnej”. Trzy następne wyróżnienia „Za pomoc i współpracę w realizacji imprez turystyczno – krajoznawczych Oddziału” otrzymali : wójt gminy Aleksandrów Paweł Mamrot, wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki i dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski. Legitymację Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK wręczono Adamowi Boćkowi. Była także okazja do przekazania zdobytych w ostatnim czasie Odznak Krajoznawczych Powiatu Opoczyńskiego i Turystyczno – Krajoznawczych Odznak gminy Aleksandrów. Pierwszą w historii Odznakę Krajoznawczą Powiatu Opoczyńskiego w stopniu złotym otrzymał Piotr Kmita z Łodzi .W dalszej części spotkania zgodnie z programem ,wystąpiły dwie krasomówczynie z Żarnowa: Marta Krzywkowska i Zuzanna Kołodziejczyk, które były laureatkami drugiego miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Legnicy w latach 2014 i 2015. Tytuły obecnych prezentacji to: „Chwała zwyciężonym” i „Ważne lekcje w mazowieckiej krainie”. Trudno w krótkim artykule zawrzeć bardzo obszerny zakres działań Oddziału , który podczas wystąpień gości był oceniany bardzo wysoko.

 

Potem nastąpiło już wyprowadzenie sztandaru Oddziału i oficjalne zakończenie pierwszej części uroczystości. Miłym akcentem było także pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania, podsumowującego kolejny rok działalności O/PTTK w Żarnowie. W późnych godzinach popołudniowych rozpoczął się „Bal PTTK”, będący dalszą częścią naszej imprezy. Kilkunastu uczestników zabawy tanecznej, wystąpiło w oryginalnych strojach, bowiem w jej trakcie odbył się konkurs z nagrodami na najciekawsze przebranie. Każdy z uczestników otrzymał również pamiątkowy znaczek z wizerunkiem tańczącej pary. Obie części uroczystości były formą uczczenia dwudziestej drugiej rocznicy działalności żarnowskiego Oddziału PTTK.

 

foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria 1 (część oficjalna) tutaj

galeria 2 (bal karnawałowy) tutaj

 
Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

Kolejna wycieczka po powiecie opoczyńskim

 

Tym razem Oddział PTTK w Żarnowie, zorganizował wycieczkę krajoznawczą do gminy Poświętne, aby zwiedzić obiekty zaliczane do Odznaki Krajoznawczej Powiatu Opoczyńskiego. Były to : drewniany młyn wodny we Fryszerce, Szaniec „Hubala” k/Anielina, kościół i klasztor filipinów w Studziannej – Poświętnem, obelisk w pobliżu nieistniejącej leśniczówki Bielawy oraz kapliczka i zabytkowe domy w Brudzewicach.

Przewodnikiem po terenie gminy był dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski. Po spotkaniu z dyrektorem, uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy czasowej „ Opoczyńskie drogi do niepodległości”, eksponowanej w muzeum z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomimo niezbyt korzystnych prognoz pogodowych zapowiadanych na sobotę 8 grudnia , dzień okazał się bezdeszczowy i niezbyt zimny co sprzyjało spokojnemu zwiedzaniu. Przy Szańcu „Hubala” był czas i miejsce na krótkie przedstawienie postaci Henryka Dobrzańskiego , niezłomnego żołnierza, który walczył z Niemcami od września 1939 do kwietnia 1940 roku i zginął w pobliżu Anielina. Będąc w miejscu, w którym niegdyś stała leśniczówka Bielawy, uczestnicy wycieczki zobaczyli miejsce ostatniej wigilii Hubala i jego oddziału w 1940 roku, po której pojawili się na pasterce w kościele w Studziannej – Poświętnem. Od kilku lat w pierwszy piątek grudnia, organizowana jest tutaj przez szkołę jego imienia z Radomia i leśników , symboliczna „Hubalowa Wigilia”. Stąd przy obelisku zobaczyliśmy dwie choinki ubrane świątecznymi ozdobami , a także wieniec i znicze z dnia 7 grudnia. W naszej wycieczce wzięło udział 29 osób , z czego większość zwiedzała już poszczególne obiekty krajoznawcze z innych gmin powiatu opoczyńskiego. Warto podkreślić, że w roku 2018 Oddział PTTK w Żarnowie zweryfikował 45 Odznak Krajoznawczych Powiatu Opoczyńskiego , w tej liczbie 23 zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie. Pozostałe 22 sztuki odznak uzyskali w większości członkowie Oddziału PTTK w Żarnowie . Po sobotniej wyprawie zdobyli je: Witold Chotecki, Adam Grabowski, Urszula Jędrasik, Teresa Wilk, Małgorzata Podlewska, Małgorzata i Jan Szewczykowie, Ilona Bakalarz – Jończyk, Czesław Szwedkowicz i Jacek Wojciechowski. Zbiorowa wycieczka z przewodnikiem po trzech gminach powiatu tzn. Mniszków, Paradyż i Żarnów, zostanie przeprowadzona w 2019 roku.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

IX Żarnowski Rajd z Mikołajem
 

Przy mroźnej pogodzie w sobotę dnia 1. grudnia odbył się kolejny raz Rajd z Mikołajem, organizowany od 9 lat przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przy wsparciu Gminy Żarnów. Honorowym patronatem objął imprezę wójt gminy dr Krzysztof Nawrocki. Celem rajdu było kultywowanie tradycji św. Mikołaja, propagowanie zdrowego stylu życia , przeciwdziałanie nałogom, poznanie krajoznawcze okolic Żarnowa i integracja turystów pieszych. Sześciokilometrowa trasa wiodła z Żarnowa przez Paszkowice, Kolonię Paszkowice, Bronów do Domu Kultury w Żarnowie, gdzie zaplanowano uroczyste zakończenie. W rajdzie wzięło udział 124 osoby, dzieci z rodzicami ale także cztery zorganizowane drużyny szkolnych klubów PTTK: z Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Przedborza i Żarnowa. Wśród turystów indywidualnych byli mieszkańcy Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skarżyska Kamiennej.

W trakcie zakończenia imprezy, odbył się konkurs z nagrodami o zwyczajach świątecznych , prowadzony w dwóch grupach wiekowych , dla najmłodszych do klasy czwartej oraz starszych uczestników od piątej klasy SP do trzeciej gimnazjum. W pierwszej grupie najlepszymi okazali się : Maja Kowalska i Malwina Bakalarz z Żarnowa, Zofia Brzózka z Petrykóz i Rafał Król z Piotrkowa Trybunalskiego ( wszyscy z jednakową ilością punktów). W starszej grupie I miejsce zdobyła Wiktoria Strzelczyk z Przedborza, drugie równorzędne miejsca otrzymały Wiktoria Dursiewicz i Oliwia Gągór z Przedborza oraz Jakub Koziński z Żarnowa. Miłym akcentem imprezy był występ sióstr Honczaruk ze Szkoły Podstawowej z Petrykóz, które pięknie zaśpiewały jedną z kolęd, wprowadzając uczestników w przedświąteczny nastrój.

Mikołaj wręczył upominki występującym w konkursie i najmłodszym turystom w wieku od 2,5 do 4,5 lat. Nagrody i słodki poczęstunek, sponsorowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie. Wreszcie nastąpiła długo oczekiwana przez dzieci chwila tzn. wręczanie przez Mikołaja paczek ze słodyczami. Zanim zostały rozdane paczki, poszczególne drużyny miały za zadanie zaśpiewać kolędę. Zarówno drużyny, jak też rodzice z dziećmi robiły sobie pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem . Drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa a już na starcie, każdy z uczestników zaopatrzony został w plakietkę rajdowa z symbolicznym Mikołajem. Nasz Mikołaj wyróżnił też opiekunów drużyn drobnymi upominkami. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwała ekipa organizatorów w składzie : Maria Grzybowska, Sabina Kubiszewska, Hubert Szulc , Grażyna i Włodzimierz Szafińscy. Patrząc na zadowolone buzie dzieci mamy wrażenie, że rajd spełnił oczekiwania zarówno uczestników jak i organizatorów. A za rok będzie mały jubileusz – X Rajd i ponowne spotkanie turystów z żarnowskim Mikołajem .

galeria tutaj

 Włodzimierz Szafiński

 

 

20 LAT

 

20 Lat minęło...

WIERSZ NA DWUDZIESTOLECIE

ŻARNOWSKIEGO ODDZIAŁU PTTK

 Witam Panie, witam Panów,
PTTK-u wiernych fanów.
Dziś okazja, jakich mało,
Więc nas sporo się zebrało,
Bo dwadzieścia latek właśnie,
Oddziałowi temu trzaśnie.
To historia dosyć długa.
Powiem, czyja to zasługa;
Jest w Żarnowie takich dwoje,
Co otwarli w świat podwoje.
Pracując zaś wciąż uparcie,
Tej idei dali wsparcie.
Aż zebrali rzeszę liczną,
Pracą swoją tytaniczną.
Wiersz, tych państwa głosi czyny,
Włodzimierza i Grażyny.
Żarnów, słynął z żaren młyńskich,
Dzisiaj, z dzieła zaś Szafińskich.
Więc o aplauz dla nich wnoszę
I o jeden gest Was proszę:
Tym, co poprą moje zdania,
Tekst ten dam do podpisania.

Przemysław Ciszewski - 07.01.2016 r.

Broszurka: Podsumowanie 2016 roku tutaj

Fot: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

galeria BAL tutaj

 

 

Info

 

Z pamiętników PTTK O/w Żarnowie

galeria tutaj

Pozdrawiam

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA

Zostań Technikiem Mechanikiem

więcej informacji tutaj

REKLAMA
REKLAMA

Agnieszka Górka

INFO


stat4u
szablony stron