MAIN MENU
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-) 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK ŻARNÓW

 

Rok 2020

Za nami

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Turystyczny rok z PTTK Żarnów

Wszyscy wiemy, że miniony rok był szczególnie trudny dla turystyki. Pomimo tego Oddziałowi PTTK w Żarnowie, udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, szczególnie w turystyce kajakowej i częściowo w turystyce pieszej. Świadczy o tym liczba 31 imprez turystyki kwalifikowanej, z czego 25 to spływy kajakowe z udziałem 467 uczestników i 6 imprez turystyki pieszej z 227 uczestnikami. Inauguracja sezonu kajakowego w naszym PTTK, nastąpiła dopiero 6 czerwca ubiegłego roku, gdy władze zezwoliły na organizację masowych imprez turystycznych. Nasi kajakarze pływali 14 rzekami Polski a z 25 spływów, 13 odbyło się na terenie województwa łódzkiego ( Pilica, Bzura, Widawka ,Luciąża, Warta i Czarna Maleniecka) oraz 12 w innych regionach ( Kamienna, Liwiec, Świder, Czarna Nida, Wkra, Biała Nida, Tanew, Wieprz) . Z zaplanowanych kilku rajdów pieszych, udało się zorganizować tylko jeden XXIII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego, który odbył się 1 lutego 2020 r. z udziałem 168 osób. Pozostałe pięć żarnowskich imprez to wycieczki piesze w małych grupach z zachowaniem rygorów epidemicznych. Odbyły się trzy „Jesienne spacery wokół Żarnowa” oraz „Walentynkowa” i „Mikołajkowa” wycieczka piesza. We wrześniu pięcioro naszych członków, uczestniczyło w trzydniowym 63 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w Gdańsku. Ponadto miłośnicy turystyki pieszej brali udział w rajdach organizowanych przez Oddział PTTK w Końskich. Ze zrozumiałych względów, nie mogliśmy zrealizować wakacyjnego wyjazdu nad Morze Czarne w Bułgarii oraz konferencji „ Praca i życie codzienne mieszkańców Środkowego Nadpilicza”. Na początku marca udało się zorganizować zaledwie jedną wycieczkę do Teatru Wielkiego w Łodzi, na operetkę „Baron cygański” w której wzięło udział 57 osób. XXIV Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie” przeznaczony dla dzieci i młodzieży z czterech gmin ( Aleksandrów, Białaczów, Paradyż i Żarnów), planowany 11 marca, przesunięty został na 20 października i został w tym dniu zrealizowany. Duża grupa członków żarnowskiego Oddziału PTTK, uczestniczyła też w wydarzeniu pt. „1863. Kuźnia Powstańcza”, przygotowanym przez Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Pod koniec czerwca w związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020, podsumowano konkurs na „Najlepszego turystę w szkole”. Tytuł wraz z dyplomem i upominkiem wręczono najlepszym turystom w SP w Białaczowie, Miedznej Drewnianej i Żarnowie. W ramach eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” organizowanych w Łowiczu , wyróżniono II miejscem pracę pt. „ Historia SKKT – PTTK przy Szkole Podstawowej w Białaczowie”. Również w Żarnowie po raz kolejny odbył się w dniu 5 czerwca egzamin dla kandydatów na przodowników turystyki pieszej oraz dla osób, które rozszerzają swoje uprawnienia na następne województwa. Warto zaznaczyć, że w Oddziale PTTK w Żarnowie skupionych jest 22 przodowników turystyki pieszej. Kadrę programową tworzą także instruktorzy ochrony przyrody w liczbie 28, 9 instruktorów krajoznawstwa, 1 przodownik turystyki górskiej i 2 przodowników turystyki kolarskiej oraz opiekunowie szkolnych kół PTTK. Na dzień 31 grudnia 2020 roku mieliśmy 197 członków z opłaconymi składkami PTTK, w tym 66 to dzieci i młodzież szkolna. Oprócz 4 komisji ( pieszej, krajoznawczej, fotografii krajoznawczej i ochrony przyrody ) działa w Żarnowie Klub Turystyki Kajakowej PTTK, który liczy obecnie 46 członków. W 2020 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze jako ogólnopolska organizacja obchodziło 70 lat swego istnienia. Z tej okazji Oddział PTTK wraz Gminą Żarnów, opracował regulamin i wprowadził „Turystyczno – Krajoznawczą Odznakę Gminy Żarnów”, którą zdobywać będzie można od stycznia br. W dalszym ciągu turyści zdobywają Odznakę Krajoznawczą Powiatu Opoczyńskiego weryfikowaną w naszym Oddziale PTTK. W 2020 r. przyznano 24 odznaki. Na wniosek Zarządu O/PTTK w Żarnowie w każdym roku przyznawane są odznaczenia i wyróżnienia dla najaktywniejszych członków. Pierwszą wyróżnioną osobą był Przemysław Ciszewski, który podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w styczniu 2020 r. otrzymał nagrodę Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Pozostali odznaczeni i wyróżnieni muszą poczekać do chwili, gdy będą warunki do uroczystego wręczenia po zawieszeniu ograniczeń epidemicznych. Wtedy trzy osoby otrzymają Medale Komisji Edukacji Narodowej, trzy osoby Honorowe Odznaki PTTK , następne trzy osoby odznaki „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”. Dla siedmiu osób przewidziano natomiast Dyplomy PTTK. Opiekunka SKKT – PTTK przy SP w Żarnowie, otrzymała wiadomość o przyznaniu tytułu i dyplomu „Nauczyciel kraju Ojczystego”, który będzie wręczony jej w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie.

 Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Turystyczno – Krajoznawcza Odznaka Gminy Żarnów

W grudniu 2020 r. minęła 70 rocznica Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, które powstało z połączenia dwóch wcześniej działających organizacji: Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Początki zorganizowanego ruchu turystycznego sięgają około 150 lat wstecz, bowiem w 1873 r. powstaje Towarzystwo Tatrzańskie a później bo w 1906 r. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, pełniące w okresie zaborów swoistą rolę „Ministerium Polskości”. Siedemdziesięciolecie PTTK, organizacji turystów i krajoznawców stało się inspiracją do stworzenia przez Oddział PTTK wspólnie z Gminą Żarnów, odznaki zachęcającej do poznawania walorów krajoznawczych gminy, jej bogatej przeszłości historycznej oraz odbywania na jej terenie wędrówek turystycznych. Metalowa odznaka ma dwa stopnie : srebrny i złoty, przedstawia najstarszą, romańską część żarnowskiego kościoła oraz logo PTTK i herb Żarnowa.

W regulaminie odznaki opracowanym wspólnie przez prezesa ZO PTTK i wójta gminy Żarnów, wyodrębniono siedemnaście obiektów z których siedem dowolnie wybranych oraz udział w jednym rajdzie wystarczy do zdobycia odznaki w stopniu srebrnym. Potwierdzenia można będzie gromadzić w specjalnej książeczce lub samodzielnie opracowanej kronice. Od 1 stycznia 2021 r. zachęcamy zainteresowanych do krajoznawczego poznawania gminy Żarnów i zdobywania odznaki. Szczegółowy regulamin odznaki znajdzie się niebawem na stronie internetowej Oddziału w Żarnowie.

regulamin 1 tutaj

regulamin 2 tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

„Mikołajkowa” wycieczka piesza


Przez 10 lat odbywały się w początkach grudnia kolejne edycje Rajdu z Mikołajem , imprezy pieszej organizowanej przez Oddział PTTK w Żarnowie. Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. Niestety w bieżącym roku rajd z dużą ilością uczestników, nie mógł się odbyć z uwagi na ograniczenia epidemiczne. W miejsce dużej imprezy Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Żarnowie, zorganizowała w sobotę 5 grudnia br. wycieczkę pieszą dla 16 dorosłych osób, które wędrowały w małych grupkach. Trasa przejścia pieszego liczyła 13 km i wiodła z Marcinkowa przez Adamów, Machory, Maleniec, Jasion, Chełsty do Marcinkowa.

W Maleńcu, w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym przyjął piechurów dyrektor Maciej Chłopek. Dłuższa przerwa w tym miejscu, pozwoliła na rozpalenie ogniska turystycznego i upieczenie kiełbasek. Trójka „śmiałków” z grupy piechurów, zdecydowała się na morsowanie w wodach Czarnej Malenieckiej pokrytej cienką taflą lodu. Wszystkim smakowała wyśmienicie gorąca herbata, przygotowana przez przyjaciół z ZZH w Maleńcu. Trasa „Mikołajkowej” wycieczki pieszej w dużej mierze prowadziła przez lasy , dając szansę na oddychanie „pełną piersią” i wzmocnienie odporności organizmu. Po drodze uczestnicy odwiedzili dwie miejscowości: Machory i Maleniec, należące do Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Pozostałości dawnych zakładów przemysłowych stanowiły ciekawe krajoznawczo zabytki techniki.

W Machorach w II połowie XIX w. powstała fabryka kafli i tektury ,której resztki zabudowań fabrycznych istnieją do chwili obecnej. Cennym zabytkiem techniki jest zespół walcowni i gwoździarni w Maleńcu, powstały w 1784 r. nad rzeką Czarną, obecnie siedziba Zabytkowego Zakładu Hutniczego leżącego na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Miejscowości na trasie wycieczki: Marcinków, Adamów, Machory i Chełsty należały w XVIII w. do dóbr Marcina Dołęgi, ppłk wojsk koronnych, który obok Jacka Jezierskiego kasztelana łukowskiego, rozwijał działalność przemysłową w okręgu maleniecko – machorowskim. Zdaniem uczestników tego przejścia pieszego, wycieczka była ciekawym wydarzeniem turystyczno – krajoznawczym.

galeria Barbara Kalinowska tutaj

galeria Janusz Aleksandrowicz tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Trzeci jesienny spacer

Trzeci „Jesienny spacer wokół Żarnowa” odbył się w sobotę 28 listopada br. Pięciokilometrowa trasa wiodła z Żarnowa przez Trojanowice, stację paliw „Troja”, Topolice do Żarnowa. W tej „małej” imprezie turystyki pieszej wzięło udział 14 turystów, w tym 3 dzieci. Na szczęście aura była dla nas łaskawa i wędrówka była przyjemna. Symboliczny koniec spaceru nastąpił w okolicy Szwedzkiej Góry w Żarnowie. Prezentujemy kilka zdjęć z galerii Barbary Kalinowskiej.

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 „Jesienny spacer wokół Żarnowa”


Drugi w tym miesiącu „Jesienny spacer wokół Żarnowa” odbył się w sobotę 21 listopada br. na trasie Żarnów – Paszkowice – Bronów – Żarnów ( 6 km).

W związku z sytuacją epidemiologiczną uczestnicy zobowiązani byli do przestrzegania szczególnych środków ostrożności . Sobota przywitała nas niską temperaturą powietrza ale bez deszczu i silnego wiatru , co sprzyjało 13 wędrującym osobom. Można śmiało postawić tezę, że ruch na świeżym powietrzu wpływa min. na wzmocnienie odporności organizmu. Symbolicznym miejscem zakończenia tej „małej” imprezy turystyki pieszej była drewniana rzeźba na ulicy Powstańców Wielkopolskich , gdzie po wspólnej fotografii uczestnicy rozeszli się do domów.


Galeria zdjęć Barbary Kalinowskiej tutaj
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Pasja w czasie pandemii

W czasie pandemii mamy niekiedy „przymusowe wolne”, nie spotykamy się bezpośrednio z bliskimi, przestrzegamy rygoru sanitarnego.


Niektórym doskwiera ta samotność.
A może zostanie w domu to idealny moment na chwilę dla siebie, zwłaszcza, że nigdzie nie musimy się spieszyć ?
Usłyszałam kiedyś takie powiedzenie „ Staraj się znaleźć jak najlepszą wersję siebie. Jeśli Ci się to uda – trzymaj się jej.”
Skupmy się więc na sobie i szukajmy w sobie pasji, nowego hobby, zainteresowań.
Kilka lat temu, po przejściu na emeryturę, odkryłam w sobie talent artystyczny ( a może on już we mnie drzemał, tylko nie miał możliwości „obudzenia” się ? )
Korzystając z tego wolnego czasu „podarowanego” nam przez wirusa, zaczęłam tworzyć kartki na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Znalazłam swoją własną technikę. Nie jest to typowy scrapbooking.
Odnalazłam w domu mnóstwo kart świątecznych z przełomu XIX/XX w.
Choć nieco podniszczone i wykonane w nienajlepszej technice, mają one swój nieprzemijający urok zapomnianej przeszłości. Wpadłam na pomysł zeskanowania ich i wydrukowania. „ Nowe” kartki naklejam na kartoniki i ozdabiam, wykorzystując ogólnodostępne materiały – koronki, wstążki, brokat, nabłyszczane papiery, filc, cienką piankę, nawet resztki firanek.
Każda kartka jest inna, ma swój niepowtarzalny urok i trudno mi się z nią rozstawać.
Ale najprzyjemniejsza jest chwila, kiedy wysyłam kartki do rodziny, znajomych, lub wręczam kartki jako prezenty i widzę, że wynik mojej twórczości cieszy, a nawet wzbudza zachwyt odbiorców.
Na Wielkanoc/Boże Narodzenie wykonuję cyklicznie ok. 70-90 kartek, rozchodzą się one jak „świeże bułeczki”.
W tym roku również, podczas przymusowego odosobnienia wykonałam już 75 kart na Boże Narodzenie, między innymi – bardzo oryginalną kartkę pt „ Pora na Święta”.
Zakupionego w sklepie pora, przybrałam ozdobami świątecznymi, sfotografowałam, nakleiłam na kartonik ozdabiając odpowiednio – stąd tytuł kartki „ Pora na Święta ”.
Ponieważ te moje „dzieła” są przeznaczone do „ pójścia w świat ”, by cieszyć oczy rodziny i znajomych, każdą kartkę fotografuję, a zdjęcie ląduje w domowym archiwum i nie znika całkiem z mojego życia.
Ale to nie wszystkie moje pasje, bo ozdabiam też stare meble techniką decoupage , dając im „ drugie życie”. Inaczej już dawno znalazłyby się na śmietniku.
Zachęcam więc do szukania własnych pasji, bo nie wiadomo, ile pomysłów jeszcze w nas drzemie.

galeria tutaj

Pozdrawiam
Barbara Ciszewska

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Jesienny spacer wokół Żarnowa

Jedną z najbardziej preferowanych dyscyplin turystyki aktywnej w Oddziale PTTK w Żarnowie, przez wiele lat była turystyka piesza. Tegoroczna pandemia w istotny sposób wpłynęła na ograniczenie ilości rajdów pieszych i spowodowała przesuniecie akcentów na turystykę kajakową.

Pomimo tego w sobotę 14 listopada br. zorganizowana została „mała” impreza piesza pn. „Jesienny spacer z aniołkami”. Nazwa nawiązywała do pamiątki (aniołka), która była wręczona uczestnikom. Na 10 osób wędrujących wokół Żarnowa, 4 to małe dziewczynki. Do przejścia było zaledwie 5 kilometrów na trasie Żarnów – Las Sielecki – Sielec- Żarnów. Duża część trasy wiodła lasem, ale po drodze była też atrakcja przyrodnicza – kamieniołom w Sielcu. Jurajski piaskowiec drobnoziarnisty, glina oraz iły ceramiczne i ogniotrwałe są surowcami naturalnymi występującymi na terenie gminy Żarnów. Miejscowa ludność od wieków korzystała z surowca jakim był piaskowiec, wyrabiając z niego kamienie młyńskie ( żarna), macewy czy używając go jako budulec. W Żarnowie skałę wykorzystano do budowy zabytkowego kościoła św. Mikołaja jak również do wykonywania rzeźb nagrobnych znajdujących się na cmentarzu parafialnym. Kilka zdjęć, wykonanych przez kol. Barbarę Kalinowską ilustrują nasz jesienny spacer.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wędrowali na XXIV Rajdzie Niepodległości


Oddział PTTK w Końskich zorganizował w dniu 7 listopada br. tradycyjną już imprezę turystyki pieszej pn. Rajd Niepodległości. 23 edycje tego rajdu organizowane były wspólnie przez dwa zaprzyjaźnione oddziały w Żarnowie i Końskich. Tegoroczna edycja odbyła się na trasie okrężnej z Końskich przez Koczwarę, Pomyków i Piłę do Końskich.

Podstawowe cele rajdu to: uczczenie 102 rocznicy odzyskania niepodległości, podkreślenie jubileuszu 85 lecia O/PTTK w Końskich i 35 lecia Klubu Turystyki Aktywnej „Pasat”, poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Koneckiej i włączenie się do ogólnopolskiej akcji „Poznajemy Polskę z PTTK”. Jak stwierdził prezes O/PTTK w Końskich Wojciech Pasek w imprezie wzięło udział 110 osób, które pokonywały trasę w małych grupach do 5 osób lub indywidualnie z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne. Na starcie każdy z uczestników podczas weryfikacji otrzymywał opis trasy i wyruszał na samodzielny spacer. Trasa rajdu była tak pomyślana, aby turyści mogli przejść obok miejsc pamięci narodowej a chętni rozwiązać edukacyjną zgadywankę związaną z postaciami historycznymi walczącymi o naszą niepodległość. Jak zwykle byli piechurzy z woj. świętokrzyskiego i łódzkiego. Ze Świętokrzyskiego przybyli turyści z Kielc, Skarżyska Kamiennej i Końskich. Natomiast Oddział PTTK w Żarnowie reprezentowany był przez 41 osób, członków i sympatyków, w tym kilkoro dorosłych i 27 uczniów z Białaczowa. Dla podkreślenia patriotycznego charakteru imprezy, uczniowie SP w Białaczowie odbyli spacer z biało - czerwonymi flagami. Już na starcie uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki rajdowe z wypisanymi na odwrocie numerami startowymi. Po dojściu na metę szczęśliwe numery dawały prawo do odebrania rajdowych upominków. Każdy turysta otrzymał na koniec dyplom – certyfikat potwierdzający udział w imprezie oraz mógł skorzystać z pamiątkowej pieczątki . Dla zdecydowanej większości turystów ważne było uzyskanie punktów do odznaki turystyki pieszej a także do regionalnej odznaki „Turysta Ziemi Koneckiej”. Przestrzegając zasady obowiązujące w okresie epidemii, organizatorzy nie inicjowali wspólnego rozpoczęcia ani zakończenia rajdu, a każdy z uczestników traktowany był indywidualnie. Pomimo tego turyści ocenili imprezę pozytywnie, doceniając starania grupy organizatorów z PTTK Końskie.

Zobacz reportaż video:

 

galeriatutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Pasja na czas pandemii

Okres pandemii, to czas niezwykle trudny. Pomijając już strach o zdrowie i życie, wielu aktywnych, pełnych pasji ludzi cierpi w zamknięciu, czując pustkę i brak perspektyw w najbliższym czasie. Najczęściej dotyka to osoby lubiące nowe wyzwania, podróże, ruch na świeżym powietrzu czy udział w imprezach artystycznych, koncertach, wystawach i wyjazdach do teatru. Wielu z nas zastanawia się co zrobić z tak dużą ilością wolnego czasu, czym wypełnić natłok myśli.

Niezwykle dotkliwą sprawą jest bowiem niemożność podjęcia jakiegokolwiek działania na zewnątrz. Szczególnie dotyka to seniorów, którzy będąc na emeryturze, włączali się w szereg działań społecznych. Dobrym pomysłem na zapełnienie tej pustki, wydaje się być twórczość własna a więc pisanie wierszy, malowanie obrazów, haftowanie, szydełkowanie czy powrót do zapomnianych robótek na drutach. Bardzo ciekawą formą twórczości możliwą do wykonania w domu, wykazał się członek żarnowskiego PTTK Kazimierz Szymański. Jego pasją jest tworzenie obrazów z ekologicznych surowców naturalnych typu „słoma”. Oto kilka prac przedstawiających min. obiekty sakralne w wykonaniu naszego kolegi. Gratulujemy pomysłu. Tak trzymać !

galeria tutaj


Grażyna Szafińska
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Finał Przeglądu Poezji „Krajobrazy Polskie”


Już 24 lata trwa Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”, organizowany przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, miejscowy Urząd Gminy i Gminną Bibliotekę Publiczną. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu działania O/PTTK w Żarnowie a ściślej z gmin Aleksandrów, Białaczów, Paradyż i Żarnów. Szkoły biorące udział w Przeglądzie Poezji organizują eliminacje, które wyłaniają po dwóch najlepszych wykonawców w każdej kategorii wiekowej.

W lutym br. zgodnie z regulaminem odbyły się eliminacje szkolne a finał zaplanowano na 11 marca. Niestety w związku z sytuacją epidemiczną, organizatorzy zmuszeni zostali do przesunięcia finału na okres jesieni br. Nowy termin ustalono na 20 października 2020 i w tym dniu odbył się finał międzygminny konkursu w Domu Kultury w Żarnowie z uwzględnieniem obowiązujących procedur (maseczki, dezynfekcja rąk i dystans). W związku z tym, że powiat piotrkowski znalazł się w czerwonej strefie, nie mogły uczestniczyć w finale szkoły z gminy Aleksandrów.

Przegląd otworzył wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki a wystąpienia konkursowe oceniała komisja w składzie: Grażyna Szafińska – przewodnicząca oraz Krystyna Zdun i Anna Służalec – członkinie komisji. W kategorii kl. I –IV SP najlepszymi okazali się : I miejsce – Łucja Węglarska z SP w Paradyżu II miejsce – Julita Smardzewska również z Paradyża III miejsce – Justyna Kazuła z SP w Klewie, wyróżnienie Szymon Gołąb z SP w Żarnowie. Nagrodę specjalną Gminnej Biblioteki Publicznej otrzymała Łucja Węglarska. W kategorii klas V – VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych laureatami zostali: I miejsce – Zuzanna Kołodziejczyk z SP w Żarnowie II miejsce – Igor Różyk z SP w Paradyżu III miejsce – Kinga Kazuła z SP w Klewie, wyróżnienie Karolina Jęcek z ZSP w Żarnowie. Nagroda specjalna przypadła Marii Sobolewskiej z SP w Paradyżu. Wszyscy uczestnicy Przeglądu Poezji otrzymali pamiątkowe plakietki, nagrody i upominki. Dyplomy przeznaczono dla laureatów konkursu i szkół uczestniczących w finale.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Ostatnie pożegnanie kol. Stanisława Łucia


W dniu 1 października br. zmarł w wieku 62 lat nasz kolega i przyjaciel Stanisław Łuć, Honorowy Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie. Był związany z Oddziałem PTTK w Żarnowie, uczestniczył w wielu przedsięwzięciach dotyczących turystyki pieszej, organizowanych przez nasz Oddział.

Były to szkolenia kadry programowej w Przedborzu, gdzie był wykładowcą i egzaminatorem, uczestniczył w dwóch konferencjach w Żarnowie: „Turystyka piesza w PTTK” w 2015 r. „Piesze wędrowanie z PTTK” w 2016 r. Przez kilkanaście lat spotykaliśmy się na Ogólnopolskich Zlotach Przodowników Turystyki Pieszej PTTK i Centralnych Zlotach Młodzieży „Palmiry”. Bywał też na kolejnych „Podsumowaniach roku turystycznego w O/PTTK w Żarnowie”. W redagowanym przez niego kwartalniku „Piechur”, ukazywały się liczne artykuły dotyczące turystyki pieszej w naszym Oddziale. Pożegnaliśmy go w dniu 9 października podczas mszy żałobnej w kościele św. Ignacego Loyoli w Warszawie a następnie uczestnicząc w pogrzebie na Północnym Cmentarzu Komunalnym. Trzyosobowa delegacja w składzie: Magdalena Szołowska, Joanna Świątek i Włodzimierz Szafiński reprezentowała nie tylko Oddział PTTK w Żarnowie, ale również Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego . Żegnaj Przyjacielu, cześć Twojej pamięci !


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Jesień na Pilicy

W dniu 11 października 2020 r. uczestniczyliśmy w jesiennym spływie Pilicą z Tomaszowa Mazowieckiego do Zakościela (obok Inowłodza).

Był to jeden z dłuższych godzinowo spływów, ponieważ uczestnicy podeszli do tego w sposób mocno rekreacyjny, niemniej jednak spływ był atrakcyjny, pogoda okazała się dobra - szczególnie przy zakończeniu wydarzenia. Jedna z młodszych uczestniczek miała okazję płynąć w pychówce (rodzaj łódki - lokalnie znany jako krypa). Tego dnia wyróżnienie, w postaci odznaki za dokonania kajakarskie, otrzymał Radosław Jurczyk. Zachęcamy do przeglądania albumu fotografii !

galeria tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ rzeką Wieprz


W niedzielę 4 października br. odbył się kolejny spływ kajakowy zorganizowany przez Oddział PTTK w Żarnowie. Tym razem udaliśmy się w okolice Dęblina , aby popłynąć rzeką Wieprz, prawym dopływem Wisły o długości 303 kilometrów. Warto nadmienić, że Wieprz był czternastą rzeką, którą płynęli w tym sezonie turystycznym nasi kajakarze.
 

Rzeka ma swoje źródła na Roztoczu Środkowym i wypływa z Jeziora Wieprzowego w Wieprzowie Tarnawackim. Nazwa rzeki ma związek z legendą, mówiącą o tym, że wieprz ryjąc w lesie natrafił na wodę , która utworzyła najpierw jezioro a następnie wylewając się z niego, dała początek Wieprzowi. Jest to jedna z najdłuższych rzek Polski, która w całości przepływa przez to samo województwo ( lubelskie ). Nasza osiemnastoosobowa grupa kajakarzy, zaczęła przygodę z Wieprzem, płynąc z miejscowości Strzyżowice przez Kożmin, Sędowice, Bobrowniki do miejscowości Skoki. Pod koniec spływu, widoczne były z daleka wysokie budynki dzielnicy Dęblina- Masowa. Przed wodowaniem kajaków, wręczone zostały turystyczne odznaki kajakowe: brązową otrzymał Jacek Wojciechowski a „ popularne” Elżbieta Banasiewicz i Anna Szołowska. Wieprz na odcinku Strzyżowice – Skoki ( 19 km) jest szeroki ( ok. 40 m) i głęboki, szczególnie po ostatnio padających deszczach, pozbawiony przeszkód hydrotechnicznych i naturalnych . Trasa naszego spływu była łatwa a jedynym utrudnieniem był wiatr wiejący z dużą prędkością, który powodował silne falowanie wody. Po zdaniu kajaków przejechaliśmy drogą wzdłuż Wisły do miejscowości Gołąb k/Puław, gdzie znajduje się Muzeum Nietypowych Rowerów. Tu wysłuchaliśmy ciekawej pogadanki o historii rowerów a właściciel kolekcji zaprezentował kilkanaście tych niezwykłych pojazdów. Dużą frajdą szczególnie dla najmłodszych turystów były przejazdy, ich różnymi modelami .
 

Włodzimierz Szafiński

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Pływali Tanwią i zwiedzali muzea


W dniach 26-27 września br. Oddział PTTK w Żarnowie, zorganizował spływ kajakowy rzeką Tanew , jedną z najpiękniejszych rzek w południowo – wschodniej Polsce. Tanew wypływa na południowym Roztoczu a kończy swój bieg wpadając do Sanu w Ulanowie. Spływ miał nazwę „Jesień na Tanwi” i wzięło w nim udział 16 naszych kajakarzy. W pierwszym dniu w sobotę 26 września br. zwodowaliśmy kajaki w Wólce Biskiej w woj. lubelskim i płynąc przez Łazory dotarliśmy do Harasiuk po pokonaniu 15 km. Większa część spływu zrealizowana została w woj. podkarpackim. Rzeka malownicza, szeroka, łatwa, płynie się bez większych przeszkód w nurcie.

Po zakończeniu pierwszego etapu spływu, zrealizowaliśmy program krajoznawczy zwiedzając miasto Ulanów a w nim Muzeum Flisactwa Polskiego. Flisacy w dawnej Polsce zajmowali się rzecznym spławem towarów. Byli to w większości chłopi zamieszkujący nadrzeczne wsie, dla których spław był dodatkowym, sezonowym zajęciem. Ulanów był ważnym ośrodkiem dla spławów ze względu na swe położenie przy ujściu Tanwi do Sanu. Obecnie działa tu Bractwo Flisackie św. Barbary kultywujące dawne tradycje flisackie w formie turystyczno – rekreacyjnej. W 2014 r. tradycje flisackie zostały wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Narodowego. Muzeum w Ulanowie zgromadziło wiele eksponatów związanych z flisactwem a nawet jego siedziba znajduje się w drewnianym domku zamieszkiwanym niegdyś przez rodzinę flisaka. Korzystając z pobytu w muzeum nastąpiło uroczyste wręczenie brązowej Turystycznej Odznaki Kajakowej PTTK Blance Jakubowskiej, która przepłynęła już ponad 400 km szlaków wodnych. Drugi dzień spływu wiódł trasą z Harasiuk przez Sieraków, Dąbrowicę do Dąbrówki (16 km). W obydwu dniach płynęliśmy pod sześcioma mostami drogowymi. Po zdaniu kajaków w Dąbrówce, udaliśmy się do Rudnika nad Sanem, aby zwiedzić Centrum Wikliniarstwa działające przy Miejskim Domu Kultury w Rudniku.

Ciekawostką jest fakt, że miejscowi producenci wytwarzają najwięcej wyrobów wiklinowych w całej Europie. Dzięki temu Rudnik nad Sanem, okrzyknięto Polską Stolicą Wikliny . W Miejskim Domu Kultury, obok izby tradycji zorganizowano wystawę wiklinowych dzieł sztuki. W Rudniku odbywają się cykliczne konkursy i targi wikliniarskie a o kunszcie rzemieślników może świadczyć fakt, że wykonali oni wiklinową elewację polskiego pawilonu na Expo 2005 w Japonii. Miłym akcentem pobytu było to, iż uczestnicy spływu mogli zakupić wiklinowe wyroby w muzealnym sklepiku. Udana wyprawa na Tanew, zainspirowała uczestników do zaplanowania w przyszłym roku dwudniowego spływu Sanem.

 


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Sobota na Świdrze

W dniu 19 września br. odbył się kolejny spływ kajakowy organizowany przez O/PTTK w Żarnowie, tym razem na rzece Świder. W imprezie wzięło udział 21 naszych kajakarzy, którzy płynęli szlakiem wodnym z Woli Karczewskiej do Otwocka. Świder jest rzeką na Mazowszu, prawym dopływem Wisły o długości około 89 km . Charakterystyczne są liczne zakola, rzeka silnie meandruje a brzegi porośnięte są lasami. Czasem brzeg jest stromy i ma charakter klifowy, w korycie rzeki spotykamy głazy narzutowe i bystrza utworzone przez poprzeczne stopnie wodne, wpływające na szybkość nurtu.

Część rzeki ze względu na swe walory przyrodnicze i krajobrazowe uznana została za rezerwat przyrody. Nazwa pochodzi od prasłowiańskiego wyrazu swid lub świd ,który oznacza woda, wilgotny, błyszczeć, lśnić. Nazwę można również tłumaczyć krętym charakterem rzeki lub wirami wodnymi świrami. Rzeka bardzo malownicza ale dość trudna z uwagi na liczne bystrza, powalone drzewa oraz kamienie w nurcie. W korycie na niektórych odcinkach występują piaszczyste wysepki. Po przepłynięciu zaplanowanego odcinka rzeki wylądowaliśmy na terenie Centrum Kajakowego w Otwocku w dzielnicy Mlądz. Ważnym elementem krajoznawczym naszej wyprawy była wizyta w Otwocku Wielkim, gdzie na wyspie usytuowany jest pałac, dawna siedziba rodu Bielińskich. W 1994 r. został on wpisany do rejestru zabytków, a od 2004 r. mieści się w nim Muzeum Wnętrz , Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. W pałacu jest wydzielona ekspozycja pamiątek związanych z Ignacym Paderewskim. Nasi turyści mieli też okazję uczestniczyć w festynie zorganizowanym w parku przy pałacu pod nazwą „Europejskie Dni Dziedzictwa”. Dało to szansę na poznanie tradycji mikroregionu etnograficznego Mazowsza zwanego „Urzeczem”.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Czarna Maleniecka

W dniu 13 września 2020 r. członkowie Klubu Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie, a także Stowarzyszenia „Skórkowice i okolice”, uczestniczyli w międzypokoleniowym spływie kajakowym rzeką Czarną Maleniecką (zamiennie Konecką) na odcinku z Cieklińska do Maleńca, który to odcinek jest mocno uregulowany i piętrzony licznymi zaporami.

Rzeka jest tu szeroka, względnie głęboka z niemal nieodczuwalnym nurtem. Partnerem wydarzenia był „Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu” – na terenie którego uczestnicy spływu mieli okazję wypocząć przy ognisku i grillu, po czym nastąpił pokazowy wystrzał prochu z armaty. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie zabytkowego zakładu, w którym można było zobaczyć poszczególne urządzenia podczas pracy. Uczestnicy byli zadowoleni z bogatej oferty programowej wydarzenia, w którym udział wzięły 32 osoby.

galeria tutaj

Przewodniczący Klubu Hubert Szulc

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Nasi turyści na zlocie w Gdańsku

W dniach 10 – 13 września br. pięcioosobowa grupa reprezentująca Oddział PTTK w Żarnowie, uczestniczyła w 63 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w Gdańsku. Byli to : Stanisław Buczko, Elżbieta Kotyla, Cezary Król, Grażyna i Włodzimierz Szafińscy. Imprezę zorganizowali: Oddział PTTK w Gdańsku i Klub Turystyki Pieszej „Bąbelki” PTTK Gdańsk, natomiast komandorem był Daniel Nazaruk.

W piątek , w kilku grupach zwiedzaliśmy z miejscowymi przewodnikami miasto a następnie odbyło się oficjalne otwarcie zlotu na Ołowiance w Gdańsku. Obostrzenia epidemiczne nie pozwoliły na pobyt dużej bo ok. 80 osobowej grupy w Ratuszu Głównego Miasta , gdzie planowano początkowo rozpoczęcie. Z tej samej przyczyny nie odbyły się wcześniej zaplanowane wycieczki autokarowe, które zastąpiono pieszymi. W piątek obradowano w godzinach popołudniowych w czterech zespołach problemowych , większość naszych turystów znalazła się w zespole „ Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej”. W sobotę część uczestników wędrowała 14 km trasą do Oliwy, zwiedzając meczet, kuźnię wodną, bazylikę archikatedralną i pałac biskupi oraz Park Oliwski. Inni wybrali wycieczkę pieszą do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wieczór poświęcono na biesiadę turystyczną w Klubie Turystyki Wodnej „Żabi Kruk” w Gdańsku. Na oficjalne zakończenie zlotu, w niedzielę 13 września br. wybrano stadion żużlowy GKŻ „ Wybrzeże” w Gdańsku. Słowa uznania należą się organizatorom zlotu, którzy pomimo licznych przeciwności związanych z epidemią, zrealizowali ciekawą imprezę turystyczno – krajoznawczą, dla kadry programowej turystyki pieszej. A za rok spotkamy się w Elblągu , który podjął się organizacji następnego ogólnopolskiego zlotu we wrześniu 2021 r.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wyprawa na Białą Nidę

Biała i Czarna Nida to dwie rzeki w województwie świętokrzyskim, które po połączeniu tworzą Nidę. Jest to lewy dopływ Wisły o długości 151 km, typowa rzeka nizinna o słabym spadku. W niedzielę 6 września br. odbył się zorganizowany przez Oddział PTTK w Żarnowie, spływ kajakowy Białą Nidą, na szlaku wodnym Mniszek – Brzegi (22 km).

W imprezie wzięło udział 27 osób, głównie członków Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, którzy przybyli na start min. z Łodzi, Sieradza, Przysuchy, Piotrkowa Trybunalskiego i oczywiście Żarnowa. Wodowanie kajaków nastąpiło w pobliżu mostu drogowego Małogoszcz – Jędrzejów, w miejscowości Mniszek. Pierwsza część trasy prowadziła wąskim korytem rzeki, silnie meandrującej o brzegach porośniętych trzcinami, wierzbami i pokrzywami. Po przepłynięciu kilku kilometrów Białą Nidę zasila Łośna inaczej Wierna Rzeka, znana z powieści Stefana Żeromskiego. Od połączenia z Wierną Rzeką koryto było szersze i mniej kręte. Lewy brzeg Białej Nidy to przede wszystkim łąki, prawy brzeg porośnięty jest lasem sosnowym. W nurcie rzeki spotykamy bystrza, gdzie woda nagle przyśpiesza a dno wypełniają kamienie. To nie jedyne przeszkody, na trasie znajdowały się kilka nisko położonych drzew pod którymi jest niewiele miejsca do przepłynięcia. Dużym utrudnieniem było leżące w poprzek rzeki drzewo zanurzone pod lustrem wody, gdzie trzeba było przepychać kajaki stojąc w wodzie. W pobliżu miejscowości Żerniki, Biała Nida łączy się z Czarną Nidą i koryto rzeki staje się znacznie szersze. Zakończenie spływu nastąpiło przy moście drogowym w Brzegach. Biała Nida była dziesiątą z kolei rzeką po której w tym roku pływali nasi kajakarze, po Pilicy, Bzurze, Luciąży, Widawce, Kamiennej, Warcie, Liwcu, Czarnej Nidzie i Wkrze.

foto: Barbara Kalinowska

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Pożegnanie wakacji na rzece Wkrze

Pod w/w nazwą odbył się spływ kajakowy na rzece Wkrze, zorganizowany w sobotę 29 sierpnia br. przez Oddział PTTK w Żarnowie. Wkra o długości 249 km jest dopływem Narwi. Jest to typowa rzeka nizinna o niewielkim spadku. Szerokie koryto, głęboka i czysta woda sprzyjają kajakarzom. Rzeka płynie leniwie wśród pól, łąk i lasów, na trasie spotyka się dużą ilość kaczek, które nie mają lęku przed ludźmi. Płynąc widzieliśmy też czaple siwe, a w wodzie pływające ryby.

W tej imprezie wodnej wzięło udział 15 osób, w większości członków Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, którzy przepłynęli odcinek o długości 18 km. Wodowanie kajaków nastąpiło na terenie przystani „Kaja” Sobieski w powiecie płońskim. Po siedmiu kilometrach zrobiliśmy odpoczynek w miejscowości Joniec a w Borkowie zakończyliśmy spływ. Miejscowość związana jest z wojną 1920 r. , za obronę tego odcinka odpowiedzialny był generał Władysław Sikorski. Zawarte w tytule artykułu określenie „pożegnanie” dotyczy wakacji a nie kolejnych spływów kajakowych. Następna planowana impreza wodna odbędzie się już w niedzielę 6 września br. na Białej Nidzie w woj. świętokrzyskim.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Czarna Nida w deszczu i słońcu


Nida jest lewym dopływem Wisły o długości ok.151 km. Rzeka powstaje przez połączenie Białej i Czarnej Nidy w pobliżu wsi Żerniki koło Chęcin i jest jedną z atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego.

W niedzielę 23 sierpnia br. odbył się zorganizowany przez oddział PTTK w Żarnowie, spływ kajakowy rzeką Czarną Nidą. Wzięło w nim udział 18 osób, głównie członków Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów. Początkiem trasy była Morawica, gdzie pod mostem, w pobliżu muszli koncertowej zwodowano kajaki. Na kilkanaście organizowanych w tym roku spływów, po raz pierwszy płynęliśmy przy padającym od rana deszczu. Po przepłynięciu połowy dystansu, deszcz ustał a za chwilę pojawiło się słońce.

Rzeka nabrała pełnego blasku. Czarna Nida jest uroczym ciekiem wodnym z wysokimi brzegami pokrytymi bujną roślinnością. Dno rzeki zalega nie tylko piach i żwir ale również drobne i wielkie kamienie. Na krętej trasie spotkamy liczne bystrza z szybkim nurtem, zdarzają się zwalone drzewa i korzenie w korycie rzeki. Prawie w całości ta piękna rzeka została wpisana do programu Natura 2000. Nasi kajakarze pokonali 16 km szlaku wodnego, z Morawicy do Wolicy, gdzie przy młynie na lewym brzegu znajdowała się meta spływu. Po zdaniu kajaków , przejechaliśmy do pobliskiej Tokarni aby zwiedzić Park Etnograficzny, w którym zgromadzono wiele obiektów XIX wiecznej architektury drewnianej, charakterystycznych dla wsi z różnych subregionów Kielecczyzny.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ rzeką Liwiec

 

Liwiec, lewy dopływ Bugu ma długość 142 km i umożliwia organizację spływów kajakowych stanowiąc atrakcję turystyczną Mazowsza. Od 2010 r. jest wraz z doliną rzeki, włączony do programu Natura 2000 pod nazwą Ostoja Nadliwecka.

Oddział PTTK w Żarnowie, zorganizował w dniach 15- 16 sierpnia br. spływ kajakowy Liwcem na odcinkach Wyszków wieś- Węgrów oraz Kisielany – Zaliwie Szpinki. 21 naszych kajakarzy stawiło się przy moście w Wyszkowie wsi, aby w pierwszym dniu popłynąć prawie dwudziestokilometrową trasą do Węgrowa. Po pewnym czasie dotarliśmy do miejscowości Grodzisk, z widocznym z rzeki grodziskiem z XI w. Jest to pozostałość po jednym z największych grodów w średniowiecznej Polsce. Następną mijaną atrakcją była Sowia Góra w pobliżu wsi Jarnice, najwyższe wzniesienie w okolicy. Duże wrażenie na turystach wywarł zamek w Liwie, przy którym zrobiliśmy dłuższy odpoczynek na przylegającej do terenu zamkowego plaży.

Zamek książąt mazowieckich został wzniesiony na przełomie XIV – XV w. a rozbudowany przez królową Bonę. Strzegł on przeprawy na rzece na szlaku handlowym i przez wiele lat był ważnym obiektem militarnym na granicy Mazowsza i Podlasia. Zniszczony przez Szwedów w 1657 r. i 1703 r. nie odzyskał dawnej świetności a do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie baszta bramna i barokowy budynek dawnej kancelarii starostwa liwskiego. Obecnie funkcjonuje tu muzeum – zbrojownia. Na plaży w Węgrowie zakończyliśmy pierwszy dzień spływu, aby przejechać do Siedlec na nocleg.

W Kisielanach rozpoczął się drugi dzień spływu Liwcem. Sierpniowe upały spowodowały nie tylko obniżenie poziomu wody, ale również przyczyniły się do rozrostu różnego rodzaju roślin wodnych, utrudniających swobodne płynięcie. Na tym odcinku rzeka charakteryzuje się słabym nurtem i pomimo krótkiego dystansu, czas płynięcia znacznie się wydłuża. Zakończenie spływu nastąpiło w Zaliwiu – Szpinkach, gdzie znajduje się duża baza mobilnej wypożyczalni kajaków z których korzystaliśmy. W drodze powrotnej do domu zwiedziliśmy zamek w Liwie. Osobom zbierającym punkty do turystycznej odznaki kajakowej, przybyło 30 km przepłyniętego szlaku wodnego. Liwiec był kolejną „nową” rzeką, którą płynęli nasi kajakarze w tym roku, po Pilicy, Bzurze, Widawce, Luciąży, Kamiennej i Warcie. Pamiątkową plakietkę dla uczestników, przygotował Oddział PTTK w Żarnowie, organizator tej wyprawy krajoznawczej na wschodnie Mazowsze, połączonej ze spływem kajakowym.

 

galeria dzień 1 tutaj

galeria dzień 2 tutaj

galeria dzień 3 tutaj

foto: Janusz Aleksandrowicz

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wartą płynąć warto

Warta jest prawobrzeżnym dopływem Odry, liczącym 808 kilometrów i drugą pod względem długości rzeką w granicach Polski. Płynie z Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej do Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, często zmieniając kierunek biegu z południkowego na równoleżnikowy. Część Warty znajduje się w granicach województwa łódzkiego, co daje możliwość organizacji spływów kajakowych i wypoczynku nad rzeką. Najczęściej turyści z naszego województwa, wybierają szlak wodny od Częstochowy w woj. śląskim do Uniejowa o długości 270 km, przebiegający również przez Zbiornik Jeziorsko.

Najładniejszym fragmentem tego szlaku, jest odcinek poniżej Działoszyna przebiegający przez teren Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Rzeka przepływa tu wielkim zakolem, zmieniając kierunek płynięcia o 180 stopni, na długości około 20 km. Właśnie to zdecydowało o podjęciu decyzji w sprawie organizacji przez Oddział PTTK w Żarnowie, spływu pod nazwą „Wielki Łuk Warty”, który miał miejsce w niedzielę 9 sierpnia br. W spływie wzięło udział 20 kajakarzy , głównie członków Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów.

Wodowanie kajaków odbyło się w pobliżu mostu drogowego w Działoszynie, gdzie po krótkim instruktażu nasi turyści wyruszyli na dziewiętnastokilometrową trasę. Zarówno słoneczna pogoda jak i dogodne warunki płynięcia ( brak przeszkód, szeroko rozlana rzeka , czysta woda, bujna przyroda towarzysząca brzegom rzeki i liczne wyspy na trasie ) sprzyjały rekreacji na wodzie. Po około 8 km za mostem w Bobrownikach, kajakarze mieli dłuższy postój na przeznaczonym do tego celu obozowisku z rozległą plażą. Zwiększony poziom adrenaliny towarzyszył kajakarzom przy przepłynięciu bystrza przy dawnym młynie w miejscowości Tasarzowizna. Było to jedyne miejsce na trasie, gdzie można było zaliczyć tzw. „wywrotkę”, chociaż w naszym przypadku obyło się bez tego rodzaju „atrakcji”. Spływ zakończył się przy trzecim moście w Załęczu Wielkim , skąd odebrano kajaki i kierowców, którzy przyjechali po pozostałą część grupy. Imprezę można zaliczyć do udanych a była to już dwunasta z kolei impreza wodna, zorganizowana w tym roku przez Oddział PTTK w Żarnowie.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Informacja o planowanych spływach kajakowych w sierpniu 2020 r.


Najbliższe dwa to:


1. Spływ „Wielki Łuk Warty” na trasie Działoszyn – Załęcze Wielkie dn. 9 sierpnia br (niedziela)

2. Spływ Liwcem Wyszków wieś – Węgrów , Kisielany – Zaliwie Szpinki w dn. 15 – 16 sierpnia br sobota, niedziela) Następne imprezy wodne :

3. Spływ Czarną Nidą na trasie Morawica – Wolica w dn. 23 sierpnia br (niedziela)

4. Spływ Wkrą w dn. 29 sierpnia br.(sobota). Trasa Sobieski – Borkowo


Uwaga: spływy sierpniowe jw. 1 i 2 brak miejsc. Na 3 i 4 są jeszcze miejsca. Preferowani są członkowie Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, inni w miarę wolnych miejsc.

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Żarnowskie spływy Bzurą

Bzura jest lewym dopływem Wisły o długości 166 km. Wypływa ze źródeł znajdujących się w Lesie Łagiewnickim na terenie Łodzi a wpływa do Wisły w okolicach wsi Kamion, naprzeciwko Wyszogrodu. Pierwszy spływ Bzurą organizowany przez PTTK Żarnów, odbył się w dniu 10 sierpnia 2019 r. i wiódł z Urzecza do Łowicza. Płynęły wówczas 24 osoby na trasie o długości 15 km. Był to zdaniem uczestników jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych ze względu na uroczą przyrodę. W bieżącym roku kontynuowaliśmy przygodę z Bzurą i nasi turyści mieli okazję trzykrotnie płynąć tą rzeką. Kolejny żarnowski spływ Bzurą, zrealizowany został 21 czerwca z Łowicza do miejscowości Patoki z udziałem 16 naszych kajakarzy. Początkowo rzeka na tym etapie była uregulowana, później bardziej naturalna przyrodniczo. Następny spływ zgromadził 22 kajakarzy, którzy 19 lipca br. przepłynęli 23 km z miejscowości Janowice do Sochaczewa. Najwięcej emocji dostarczyło kajakarzom miejsce, w którym Rawka w sposób gwałtowny wpada do Bzury, co w efekcie stwarza sytuację grożącą wywrotką kajaka. Na szczęście obyło się bez takich atrakcji. Pozostała część trasy do Sochaczewa, prowadziła przez Kozłów Szlachecki i Kozłów Biskupi oraz Dachową. Lądowaliśmy za drugim mostem drogowym w Sochaczewie, widząc po prawej stronie rzeki panoramę miasta z górującym zamkiem , a właściwie ruinami zamku książąt mazowieckich. Gród ten wzniesiono przy dawnym szlaku handlowym i przeprawie przez Bzurę.

Siedziba kasztelanii i stolica ziemi sochaczewskiej w województwie mazowieckim, uzyskuje prawa miejskie w 1368 roku. Miasta nie oszczędzały kolejne zawieruchy wojenne a we wrześniu 1939 r. w ciągu 4 dni Sochaczew legł w gruzach. W dawnym ratuszu w centrum miasta, znalazło swą siedzibę Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, gdzie znajdziemy min. zdjęcia zniszczonego przez hitlerowców w czasie II wojny światowej Sochaczewa. Ostatni żarnowski spływ Bzurą, miał miejsce w sobotę 1 sierpnia br. Tym razem 19 osób płynęło Bzurą do Witkowic a część grupy zdecydowało się na zakończenie w Kamionie. Był też wspólny dłuższy postój na terenie portu Bzura w Plecewicach . Po 18 km spływu w Witkowicach, przy moście przerzuconym przez rzekę zobaczyć było można pomnik nawiązujący do wydarzeń z Bitwy nad Bzurą. O most toczyły się we wrześniu 1939 r. zacięte boje, bowiem tędy przeprawiały się wojska gen. T. Kutrzeby kierując się w stronę Puszczy Kampinoskiej i Warszawy. Spływy Bzurą dały uczestnikom możliwość zobaczenia i poznania miejsc niedostępnych z lądu. Mogliśmy zachwycać się pięknem przyrody i śpiewem ptaków, odpoczywając na wodzie od trosk życia codziennego.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Rowerem przez Park Narodowy

(Wandelingang Nationaal Park Zuid Kennemerland)

 

Tym razem flaga PTTK Żarnów zawędrowała do Holandii. Członkowie naszej grypy w składzie Janusz, Monika, Patrycja i Igor Aleksandrowicz zwiedzili ruiny średniowiecznego zamku otoczonego fosą.


"Zamek Brederode to ciekawe miejsce do odwiedzenia w Sandtpoort w Holandii Północnej. Przygotowane do zwiedzania z dziećmi.

galeria tutaj

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ Kamienną

Dziesiątą imprezą wodną zorganizowaną w tym roku przez Oddział PTTK w Żarnowie, był odbyty w sobotę 25 lipca br. spływ rzeką Kamienną. Licząca ok. 140 km rzeka , jest obok Nidy najdłuższym ciekiem wodnym regionu świętokrzyskiego. Dolina Kamiennej była od dawna terenem intensywnej eksploatacji górniczo – hutniczej . Szczególnie w okresie Królestwa Polskiego nad rzeką i jej dopływami, powstawały liczne piece hutnicze, walcownie, stalownie i fryszerki. Dziewiętnastowieczne zakłady stały się po II wojnie światowej, bazą do rozwoju przemysłu Skarżyska – Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic. Po 1990 r. miasta nad Kamienną przeżywają głębokie zmiany w tej dziedzinie gospodarki. Trasa spływu rozpoczęła się w Skarżysku – Kamiennej , gdzie przy ulicy Łyżwy zwodowaliśmy kajaki.

Chociaż szlak wodny nie był długi bo tylko dziesięciokilometrowy, ale bardzo trudny z uwagi na leżące w nurcie rzeki drzewa , kamienie, wbite w dno rzeki pale, bystrza a także w dwóch miejscach konieczność przeniesienia kajaków. Kamiennej towarzyszą rozległe obszary leśne a w rzece spotykamy roślinność taką jak np. grążele, strzałki wodne, tataraki itp. Pod koniec imprezy wpłynęliśmy do zalewu w Wąchocku podziwiając z daleka panoramę zabudowań opactwa cystersów. Dzieje osady związane są ściśle z cystersami, którzy przybyli tu w XII wieku, sprowadzeni przez biskupa Gedeona z Morimondu w Burgundii. To właśnie oni byli prekursorami rozwoju ośrodków przemysłowych w dolinie Kamiennej, wykorzystując występujące w okolicy minerały. Po zdaniu kajaków udaliśmy się na zwiedzanie opactwa , będącego jednym z ważniejszych zabytków architektury romańskiej w województwie świętokrzyskim. Oddział PTTK w Żarnowie, ufundował pamiątkowe odznaki promujące spływ Kamienną , które będą wspomnieniem tej imprezy. Wśród dwudziestu uczestniczących w spływie osób, trzy zostały przyjęte do Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów. Były to Elżbieta Banasiewicz z Sieradza, Anna Szołowska z Białaczowa i Adam Bociek z Żarnowa. Aktualnie do Klubu należy 48 członków PTTK.

galeria tutaj

 


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Pilicą do Przedborza

Pilica jest rzeką, która cieszy się dużą popularnością wśród kajakarzy. W ostatnią niedzielę 12 lipca br. Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował spływ „Pilicą do Przedborza” , w którym uczestniczyło 35 osób. Była to już ósma żarnowska impreza wodna w tym roku a piąta odbywająca się na Pilicy. Wodowanie kajaków odbyło się w Krzętowie, skąd popłynęliśmy przez Biały Brzeg, Chałupy do Przedborza.

Obecnie Pilica dzięki wyższemu stanowi wody jest rzeką łatwą do spływania nawet dla osób z małym doświadczeniem i nadaje się do uprawiania turystyki rodzinnej. Wraz z rodzicami płynęło w tym spływie sześcioro dzieci. Dolinie Pilicy towarzyszą lasy, szczególnie w okolicach Przedborza, z wody widać wzniesienia Pasma Przedborsko – Małogoskiego. Rzeka meandruje, po drodze spotykamy wyspy, malownicze skarpy i piaszczyste plaże. Na jednej z nich zrobiliśmy krótką przerwę. Pogoda w niedzielę dopisywała , humory także. Warto podkreślić, że uczestnikami spływu byli nie tylko mieszkańcy Żarnowa ale również Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi, Opoczna, Sieradza, Przysuchy, Warszawy i Radomia. Wszyscy otrzymali plakietki, będące pamiątką uczestnictwa w w/w imprezie.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ Luciążą


W środę, 8 lipca 2020 r. odbył się kolejny spływ kajakowy, zorganizowany przez O/PTTK w Żarnowie. Tym razem płynęliśmy Luciążą, która jest lewym najdłuższym dopływem Pilicy o długości ponad 50 km. Rzeka wypływa ze Wzgórz Radomszczańskich, płynie przez Równię Piotrkowską i uchodzi do Pilicy w pobliżu wsi Murowaniec, dawnej osadzie młynarskiej. Źródła podają, że w I połowie XIX w. pracowało na Luciąży 15 młynów wodnych.

Na walory widokowe rzeki składają się min. wysokie brzegi (piaszczyste skarpy) porośnięte lasem sosnowym. Luciąża nie jest łatwą do spływania ze względu na powalone drzewa. Przekonaliśmy się o tym tuż po rozpoczęciu trasy w Kłudzicach gdy trzeba było przenieść kajaki piaszczystym brzegiem. Do mostu w Przygłowie trafiliśmy jeszcze na kilka przeszkód utrudniających swobodne spływanie. Dalsza część szlaku wodnego do Murowańca była znacznie łatwiejsza a końcówka przed zakończeniem obfitowała w brzegi porośnięte wysokimi trzcinami. Tu rzeka wpływa do licznych urokliwych zatoczek Zalewu Sulejowskiego. W środowym spływie wzięło udział 9 turystów – kajakarzy, którzy przepłynęli ok. 10 km urokliwą ale także uciążliwą rzeką. Relację fotograficzną zawdzięczamy kol. Magdzie Szałowskiej i kol. Januszowi Aleksandrowiczowi. Luciąża stanowi po Pilicy, Bzurze i Widawce czwartą rzekę, którą płynęli nasi kajakarze w bieżącym roku.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Uwaga !!. Komunikat o odwołaniu spływu.

Nawiązując do zamieszczonego uprzednio harmonogramu spływów kajakowych w miesiącu lipcu br. informujemy, że spływ Wisłą do Góry Kalwarii nie odbędzie w podanym terminie (25. 07. 2020 r.). Powodem odwołania spływu jest wysoki stan wody w Wiśle i większa prędkość nurtu rzeki co w efekcie mogłoby stworzyć duże niebezpieczeństwo dla płynących kajakarzy

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ Widawką

Szósty z kolei , tegoroczny spływ kajakowy zorganizowany przez PTTK Żarnów, odbył się w niedzielę 5 lipca br. na rzece Widawce. Widawka jest prawym dopływem Warty a woda w rzece pochodzi częściowo z pomp głębinowych odwadniających odkrywki węgla brunatnego kopalni Bełchatów.

Szlak wodny zaplanowany do przepłynięcia miał długość 15 km i wiódł z miejscowości Trząs do Szczercowa. Trasa prowadzi w większości przez lasy i mimo upalnego dnia 16 naszych kajakarzy płynących rzeką nie musiało zmagać się z nadmiarem ciepła. Po drodze mijaliśmy kilka malowniczych wiosek , ale były też poważne przeszkody na trasie wymagające przenoszenia kajaków. Jaz przy młynie w Lubośni , betonowa kładka w Józefinie i jaz przy elektrowni wodnej w Szczercowie nie dawały szans bezpiecznego przepłynięcia. Zakończenie spływu nastąpiło na przystani kajakowej w Szczercowie , gdzie uprzednio zostawiliśmy samochody. Stąd pochodzi też zbiorowe zdjęcie uczestników, w zdecydowanej większości członków Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów.

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikat w sprawie planowanych spływów kajakowych w miesiącu lipcu 2020 r.


Zarząd Klubu Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie, po telekonferencji zaproponował w lipcu br. następujące imprezy kajakowe:


1. Spływ Widawką - niedziela 5. 07. 2020 r. Trasa : Smugi – Szczerców ( 15 km )

2. Spływ Luciążą – środa 8 .07. 2020 r. Kłudzice – Murowaniec ( ok. 10 km )

3. Spływ Pilicą – niedziela 12. O7. 2020 r. Krzętów – Chałupy ( 11 km ), alternatywnie Krzętów – Przedbórz ( 17 km)

4. Spływ Bzurą – niedziela 19.O7. 2020 r. Kompina – Sochaczew (21 km)

5.Wisłą do Góry Kalwarii- sobota 25.07.2020 r. Trasa: Mniszew – Góra Kalwaria (18 km )

W/w spływy odbędą się w niedziele (3) i sobotę (1) biorąc pod uwagę, że niektórzy nasi członkowie lub sympatycy jeszcze pracują zawodowo. Ci, którzy mają wolne w środę 8.lipca mogą popłynąć malowniczą Luciążą. Najważniejszą imprezą kajakową roku, wpisaną do ogólnopolskiego „ Informatora Kajakarza” jest „ Wisłą do Góry Kalwarii”.

W ubiegłym roku zakończyliśmy cały cykl „ Żarnowskich spływów Pilicą” dopływając do Mniszewa, gdzie Pilica uchodzi do Wisły. Ukoronowaniem 10 lat spływów Pilicą będzie impreza na Wiśle, której regulamin ukaże się na stronie internetowej Oddziału PTTK. W pierwszej kolejności będą przyjmowani na spływ członkowie KTK PTTK Żarnów, inni w miarę wolnych miejsc. Bliższe informacje pod numerem 602 – 537 – 092.
Zapraszamy
Zarząd Klubu : Hubert Szulc- przewodniczący, Radosław Jurczyk- wiceprzewodniczący, Blanka Jakubowska – sekretarz, Barbara Kalinowska i Cezary Król – członkowie.

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Pilicą z Białej do Sulejowa


Piąty z kolei spływ kajakowy został zorganizowany przez PTTK Żarnów, w dniu 25 czerwca br. Tym razem 11 turystów – kajakarzy płynęło szlakiem wodnym Pilicy z Białej przez Kurnędz, Sulejów (most), Sulejów Podklasztorze do przystani „Kajluk” w Sulejowie (Błogie).

Sprzyjała nam pogoda, dobre kajaki i wartki nurt rzeki dzięki czemu pokonaliśmy 13 km trasę spływu w niecałe 2 godziny. Podsumowując imprezy kajakowe odbyte w tym miesiącu możemy stwierdzić, że w czasie od 6 do 25 czerwca br. wzięło w nich udział statystycznie 94 osoby, głównie byli to członkowie Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów. Miejscami wodowania kajaków były: Zakościele, Maluszyn, Spała, Łowicz i w końcu Biała. Przepłynęliśmy ogółem 67 km, z czego 53 km Pilicą i 14 km Bzurą. Ilustracją ostatniej czerwcowej imprezy są zdjęcia wykonane przez Janusza Aleksandrowicza i Grażynę Szafińską.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Żarnowski Spływ Bzurą

Niedzielny poranek 21 czerwca, wbrew niepomyślnym prognozom, przywitał 16 kajakarzy przybyłych do Łowicza dobrą pogodą. Większość z nich to członkowie Klubu Turystyki Kajakowej , działającego przy Oddziale PTTK w Żarnowie. Oprócz mieszkańców Żarnowa i okolic przybyły dwie panie z

Warszawy i jedna z Łodzi. Mieliśmy do pokonania 14 kilometrowy szlak wodny Bzurą z Łowicza do miejscowości Patoki. Po zwodowaniu kajaków przy moście w Łowiczu, nasi turyści popłynęli najpierw uregulowanym odcinkiem rzeki, by w dalszym jej przebiegu wkroczyć w magiczny świat dzikiej, nieskażonej ludzką ręką przyrody. Liczne przybrzeżne drzewa i krzewy oraz rośliny wodne tworzyły niezwykle malowniczy krajobraz. Od czasu do czasu w korycie rzeki pojawiały się przeszkody w postaci zwalonych drzew, gałęzi wystających ponad taflę wody, które nie pozwalały na chwilę nudy.

Druga część trasy to meandrująca Bzura, ukazująca oczom płynących piękne starodrzewia, urocze rośliny wodne jak np. strzałki wodne, grążele żółte czy też tataraki, wzbudzające zachwyt naszych kajakarzy. Widzieliśmy łabędzie w locie, stada kaczek i nieustannie towarzyszył nam również śpiew przeróżnych ptaków. Spływ był też okazją do wręczenia zdobytej wcześniej odznaki turystyki kajakowej, jedenastoletniemu Kacprowi Jurczykowi. Wszyscy uczestnicy spływu otrzymali zaś pamiątkowe znaczki z łowickim motywem ludowym.

galeria tutaj


Grażyna Szafińska
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ kajakowy

Korzystając z bezdeszczowej pogody kajakarze, głównie członkowie Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, "skrzyknęli się" aby przepłynąć w niedzielę 14 czerwca br. odcinek szlaku wodnego Pilicy.

Tym razem była to 10 kilometrowa trasa ze Spały przez Teofilów, Inowłódz do Zakościela. W spływie wzięło udział 18 osób z Żarnowa, Paradyża i Piotrkowa Trybunalskiego. Poniżej opublikowane fotografie ilustrują tę imprezę kajakową.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wiosna na Pilicy


Zaplanowany przez Klub Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, na 23 maja br. spływ kajakowy pod nazwą „Wiosna na Pilicy”, nie odbył się w w/w terminie z przyczyny pademii. Mimo to został zrealizowany w dniu 11 czerwca, na trasie z Maluszyna do Krzętowa. Wzięło w nim udział 20 kajakarzy, którzy pokonali ten szlak wodny przy sprzyjającej słonecznej pogodzie. Pilica na tym odcinku silnie meandruje o czym świadczy chociażby fakt, że drogą lądową jest to tylko 10 km, a rzeką dwukrotnie więcej.

Na atrakcyjność spływu wpływała wybujała przyroda, roślinność porastająca brzegi rzeki, skarpy, kilka przerzuconych przez rzekę przejść. Dodatkową atrakcją spływu były towarzyszące kajakarzom kaczki i ryby. Gdzieś w połowie trasy, natrafiliśmy na wielkie ławice tołpyg, które przez kilka kilometrów płynęły obok, wykonując czasami salta ponad wodą. Płynący zastanawiali się skąd tołpygi wzięły się w Pilicy ? Otóż podobno jak twierdzą miejscowi rybacy, tołpygi wydostały się ze stawów hodowlanych podczas ulewnego deszczu , który spowodował pęknięcie grobli.

Tołpyga jest popularną rybą występującą w Azji ( Chiny ) i osiąga tam imponujące rozmiary. Największym okazem złowionym w Polsce, była tołpyga o długości 144 cm i wadze 54 kg. Ryba ta żyje w grupach złożonych z osobników w różnym wieku. Odżywia się planktonem roślinnym i zwierzęcym, żerując przy powierzchni wody toteż łatwo ją zaobserwować. Samica składa do 500 000 jaj. Wracając do spływu należy podkreślić, że w dniu w którym płynęliśmy, było kilka grup kajakarzy z różnych regionów Polski. Po zakończeniu spływu w Krzętowie, umówiliśmy się na kolejną wyprawę do Łowicza, gdzie płynąć będziemy Bzurą do miejscowości Patoki ( ok. 14 km ).


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Inauguracja sezonu przez Klub Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów


Ucieszyła nas informacja, że od 6 czerwca br. stało się możliwe organizowanie imprez turystycznych do 150 osób, toteż członkowie KTK PTTK Żarnów przyjechali indywidualnie do Zakościela k/Inowłodza, aby następnie popłynąć Pilicą do odległego o 10 km Mysiakowca. W sumie stawiło się 29 osób, w tym pięcioro dzieci wraz z rodzicami. Przybyli członkowie klubu z Sieradza, Przysuchy, Opoczna, Piotrkowa Trybunalskiego, Żarnowa i innych miejscowości. Wodowanie kajaków nastąpiło przy pięknej, słonecznej pogodzie, 200 metrów od Willi Amber w Zakościelu.

Można powiedzieć, że trafiliśmy na dotychczas najcieplejszy dzień czerwca, temperatura powietrza oscylowała ok. 25 stopni Celsjusza. Andrzej Ambroziak z KS „Amber” w Tomaszowie Mazowieckim, pisząc o odcinku rzeki Inowłódz – Mysiakowiec nazwał go „Szlakiem Wysp na Pilicy”.

Płynąc do Mysiakowca rzeczywiście spotkaliśmy ok. 30 większych i mniejszych wysp. Wybrana przez nas trasa była niezwykle urokliwa: szpalery drzew, głazy w nurcie rzeki, pływające stada kaczek a przy brzegach letniskowa zabudowa. Mijając kolejno Fryszerkę, Żądłowice, Kozłowiec i dalej Ponikłę, spływ zakończyliśmy przed mostem drogowym w Mysiakowcu, na plaży po prawej stronie rzeki. Po obu stronach mostu widzieliśmy tablice informujące, że Dolina Pilicy jest obszarem „ Natura 2000”. Reasumując należy podkreślić, iż nasi kajakarze ocenili tą pierwszą w tym sezonie imprezę, jako udaną a trasę spływu godną polecenia innym. Była to długo oczekiwana forma rekreacji w kontakcie z bujną przyrodą a także możliwość spotkania, po okresie wielotygodniowego pozostawania w domach.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikat organizacyjny

Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej w Żarnowie informuje, że egzamin dla kandydatów na Przodownika Turystyki Pieszej oraz dla osób rozszerzających swoje uprawnienia przodownickie, odbędzie się w dniu 4 lipca 2020 r. (sobota) o godz. 11.00. Miejscem egzaminu będzie Dom Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5. Przypominamy o obowiązku zabrania na egzamin aktualnej legitymacji PTTK, książeczki z weryfikacją odznaki małej srebrnej lub złotej, legitymacji PTP ( dla rozszerzających uprawnienia PTP ). Wnioski złożone na poprzedni, odwołany egzamin zachowują ważność. Proszę o potwierdzenie chęci zdawania egzaminu w nowym terminie na adres:
e-mail pttkzarnow@wp.pl lub
telefonicznie 44 7577289, 602–537-092.

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Współpraca Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego z samorządem na przykładzie działalności Oddziału PTTK w Żarnowie i Gminy Aleksandrów.

 

Niniejsze opracowanie przewidziane zostało w związku z planowaną kolejną konferencję popularno – naukową, organizowaną wspólnie przez O/PTTK w Żarnowie i Gminę w Aleksandrowie. Ma ono ukazać wieloletnią współpracę władz samorządowych w/w gminy i Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, przy realizacji wielu imprez turystyczno – krajoznawczych. Obecnie rozpoczęliśmy 23 rok współdziałania z czego wynika, że wszystko zaczęło się w 1998 roku, gdy po raz pierwszy ruszył na terenie gminy Aleksandrów, pierwszy Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego. Był czas gdy we wszystkich szkołach tej gminy, działały szkolne koła PTTK ( Aleksandrów, Ciechomin, Dąbrowa n/Czarną, Dąbrówka i Skotniki ). Dzisiaj niestety zostały tylko 3 szkoły w tej gminie ( Aleksandrów, Dąbrowa n/Czarną i Skotniki), w których już nie ma naszych jednostek organizacyjnych Towarzystwa, ale uczniowie i nauczyciele tych placówek oświatowych, biorą udział w dalszym ciągu w imprezach O/PTTK Żarnów. W 2020 r. odbyła się na terenie gminy Aleksandrów, 23 edycja Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego z zakończeniem w Szkole Podstawowej w Skotnikach. Również przed laty jeden z Rajdów „Brzegiem Pilicy”, odbył się na trasie z Niewierszyna do Aleksandrowa i miał swe zakończenie w miejscowej szkole podstawowej. Oprócz rajdów pieszych , których trasy przebiegały przez teren gminy Aleksandrów, odbyło się dotychczas 5 konferencji popularno - naukowych : w 2013 r. były to obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, w 2016 r. konferencja „Z nurtem Pilicy”, w 2017 r. „Turystyczna gmina Aleksandrów”, w 2018 r. „Potencjał turystyczny Środkowego Nadpilicza” a w 2019r. „Etnografia Środkowego Nadpilicza”. W roku 2020 zaplanowaliśmy konferencję pt. „Praca i życie codzienne mieszkańców Środkowego Nadpilicza”. Szerzej o przebiegu w/w przedsięwzięć z lat ubiegłych dowiemy się w dalszej części opracowania. Bardzo ważną i ciekawą wspólną inicjatywą O/PTTK w Żarnowie i Gminy Aleksandrów, było ustanowienie w 2016 r. „ Odznaki Turystyczno – Krajoznawczej gminy Aleksandrów”. Regulamin opracowali wspólnie Paweł Mamrot i Włodzimierz Szafiński a wzór odznaki wykonał Piotr Wypych. Odznaka funkcjonuje od 1 stycznia 2017 r. a dużą pomocą w jej zdobywaniu jest „ Kanon turystyczny gminy Aleksandrów” – swoisty przewodnik po terenie i obiektach wskazanych w regulaminie odznaki. Autorem „Kanonu” jest Paweł Mamrot, historyk i regionalista promujący swoją gminę. Mówiąc o konferencjach nie sposób wspomnieć, że towarzyszyły im spływy kajakowe Pilicą, w których głównie uczestniczyli mieszkańcy gminy Aleksandrów, ale również grupy kajakarzy zorganizowanych przez O/PTTK w Żarnowie. W uznaniu zasług dla turystyki i krajoznawstwa, wójt gminy Aleksandrów Paweł Mamrot, został w 2018 r. powołany do Komisji Środowiskowej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Czy konferencja się odbędzie ?

Od wielu lat Oddział PTTK w Żarnowie współpracuje z sąsiadującą z nami gminą Aleksandrów. Kolejnym zaplanowanym wspólnie przedsięwzięciem ma być konferencja popularno – naukowa pt. „Praca i życie codzienne mieszkańców Środkowego Nadpilicza”. Planowanym terminem jest 18. lipca br. ale wszystko zależy od sytuacji epidemicznej. Może zdarzyć się, że w/w konferencja będzie dopiero w przyszłym roku ale przygotowania trwają. Jednym z elementów jest broszura, do której wstęp publikujemy poniżej.

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Nasze spotkania teatralne

W aktualnej sytuacji o działaniach żarnowskiego oddziału PTTK, można pisać głównie w czasie przeszłym. Wróćmy więc do historii spotkań z teatrem , w których brali udział nasi członkowie i sympatycy. Ostatni w tym roku wyjazd jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii oraz zamknięciem kin i teatrów, miał miejsce w dniu 6 marca br. Była to operetka „Baron cygański”, grana w Teatrze Wielkim w Łodzi. W zorganizowanej przez nas wycieczce wzięło udział 57 osób, głównie: z Żarnowa i okolic, Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna i Przysuchy.

Był to dziewięćdziesiąty trzeci wyjazd do teatru, licząc od początku akcji „Bliżej teatru” rozpoczętej w 1997 roku. Najczęściej oglądaliśmy spektakle wystawiane w Teatrze Wielkim w Łodzi, ale było też kilka spotkań z Łódzkim Teatrem Piosenki oraz pojedyńcze spektakle w Teatrze Muzycznym i Filharmonii Łódzkiej. Statystycznie biorąc łącznie w wyjazdach na przedstawienia teatralne w Łodzi w ciągu 23 lat wzięły udział 4964 osoby. Stali bywalcy zdobywają też specjalną odznakę „Miłośnik Teatru”, ustanowioną przez PTTK Żarnów za 5, 12 lub 30 obejrzanych spektakli. Przy okazji ostatniego wyjazdu w dniu 6 marca, trzy osoby wyróżnione zostały odznaką I stopnia. Były to: Stefania Bednarczyk z Woli Krzysztoporskiej, Jadwiga Ślufarska z Przysuchy i Danuta Włodarczyk z Piotrkowa Trybunalskiego. Warto nadmienić, że łącznie wręczyliśmy już 272 odznaki „Miłośnik Teatru”, w tym 210 odznak I stopnia, 55 odznak II stopnia i 7 odznak III stopnia. Czekamy na koniec stanu epidemii i otwarcie sal teatralnych, aby w dalszym ciągu móc zaspokoić potrzeby kulturalne członków i sympatyków PTTK w Żarnowie.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

„Historia SKKT – PTTK
przy Szkole Podstawowej w Białaczowie”

Taki tytuł nosi praca zespołowa zgłoszona przez oddział PTTK w Żarnowie, na wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze organizuje w/w konkurs nieprzerwanie od 1994 roku, a jego głównym celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania Ziemi Ojczystej, promowania małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć czasów współczesnych. Konkurs ma charakter wieloetapowy a uczestnicy przygotowują prace „literackie” lub multimedialne.

Tegoroczny etap wojewódzki przeprowadził Oddział PTTK w Łowiczu ,a jego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 24 marca . Ogółem wpłynęło do oceny 16 prac z różnych miejscowości woj. łódzkiego, wśród nich również praca o w/w tytule napisana przez trzy uczennice – członkinie PTTK przy SP w Białaczowie: Alicję Jaworską, Annę Szołowską i Aleksandrę Szmitkowską. Pracę nadzorowała Joanna Świątek – opiekunka szkolnego koła PTTK. Treścią opracowania jest wieloletnia bogata działalność turystyczno – krajoznawcza w/w koła . Miło poinformować, że komisja konkursowa w Łowiczu nagrodziła pracę białaczowianek II miejscem w kategorii szkół podstawowych. W związku z panującą epidemią, nie jest możliwe zorganizowanie uroczystego podsumowania finału wojewódzkiego konkursu „ Poznajemy Ojcowiznę”. Oddział PTTK w Łowiczu wyśle w tej sytuacji wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym dyplomy i upominki pocztą.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Nasi turyści na 45 Rajdzie Bab

Obecna trudna sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym, spowodowała całkowity zanik działalności turystycznej. W pierwszej dekadzie marca, gdy jeszcze nie było żadnych ograniczeń zdrowotnych, w dniu 7 marca br. dzieci i dorośli wzięli udział w 45 Rajdzie Bab, pieszej imprezie zorganizowanej przez PTTK w Końskich. Głównym celem rajdu było uczczenie Międzynarodowego Dnia Kobiet i międzypokoleniowa integracja turystów . Trzynastokilometrowa trasa przejścia pieszego rozpoczynała się w koneckim parku obok siedziby biura PTTK , gdzie nastąpiła weryfikacja 350 uczestników.

Zdecydowana większość turystów pochodziła z województwa świętokrzyskiego, ale była też całkiem spora grupa z żarnowskiego Oddziału PTTK. Największą reprezentację zgłosiło koło PTTK przy Szkole Podstawowej w Białaczowie : 24 dzieci i 3 opiekunów ( Joanna Świątek, Magdalena Szołowska i Małgorzata Hejda ), drugą grupę przygotowało koło PTTK przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej : 13 dzieci i opiekunka Elżbieta Zając, było też kilku dorosłych i dzieci z rodzicami reprezentujących koło terenowe PTTK w Żarnowie. Wszyscy turyści podzieleni zostali na małe drużyny liczące od 3 do 6 osób, co dało w sumie 67 drużyn, które rywalizowały między sobą na punktach kontrolnych. Były realizowane konkurencje sprawnościowe np. rzuty do celu i skakanka a także zagadki i krzyżówka turystyczna. Podsumowanie rajdu odbyło się na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich a prowadził je prezes koneckiego PTTK , Wojciech Pasek. Na zakończeniu imprezy byli: dyrektor szkoły, z-ca burmistrza M i G w Końskich oraz naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia. Spośród 67 drużyn nagrodzono 10 a 9 miejsce zajęły „Stokrotki” z Białaczowa w składzie: Zuzanna Pluta, Maja Hejda, Aleksandra Szmitkowska, Alicja Jaworska i Natalia Gołąb.

galeria tutaj

Opracował: Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikat dotyczący egzaminu dla kandydatów na PTP PTTK i rozszerzających uprawnienia na nowe województwa.
Egzamin, który miał się odbyć w Żarnowie w dniu 27 marca br. będzie przesunięty na inny, późniejszy termin. Powodem odłożenia egzaminu jest panujące zagrożenie zarażenia korona wirusem. O nowej dacie egzaminu będziemy informować z pewnym wyprzedzeniem, dającym możliwość zaplanowania czasu przeznaczonego na ten cel.


W imieniu KTP PTTK w Żarnowie

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Ważny komunikat

 
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze , Oddział PTTK w Żarnowie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym został przełożony finał Przeglądu Poezji „Krajobrazy Polskie”, zaplanowany na dzień 11 marca br. O nowym terminie przeglądu poinformujemy w stosownym czasie. Również dwa kolejne cykliczne rajdy piesze: „Pierwszy dzień wiosny” i XXIII Rajd Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego –„ Hubala”, planowane kolejno 21 marca i 4 kwietnia 2020 r. ulegają przesunięciu na inne terminy.


Prezes ZO PTTK w Żarnowie

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin RAJDU „PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY”
21 marca 2020r. (sobota)
 

regulamin tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Po raz dwudziesty czwarty Oddział PTTK w Żarnowie, organizuje przy współpracy z miejscowym Urzędem Gminy i Gminną Biblioteką Publiczną, kolejny Przegląd Poezji "Krajobrazy Polskie". Konkurs odbędzie się 11 marca br. i jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej, potrafiących piękną polszczyzną zaprezentować dwa utwory poetyckie sławiące piękno ojczystego krajobrazu.

 

Regulamin został dostosowany do zmian w szkołach i teraz konkurs rozgrywany będzie w trzech grupach wiekowych: uczniowie klas I - IV, klas V- VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii przewidziano upominki i dyplomy. Przygotowaliśmy też dla wszystkich uczestników pamiątkowe plakietki. Recytacje oceniać będzie pięcioosobowe jury. Na zgłoszenia recytatorów czekamy do końca lutego br. Szczegółowy regulamin przeglądu został przesłany do szkół i obecnie odbywają się lub odbędą szkolne eliminacje konkursowe.
 

Regulamin tutaj

Zgoda wizerunku tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Kalendarz imprez na 2020 rok

kalendarz tutaj

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Zimowy spacer na 25 kilometrów

Członkowie Oddziału PTTK w Żarnowie, chętnie wędrują po regionie i kraju, turystyka piesza jest u nas od lat ulubioną formą turystyki aktywnej. Od 23 lat organizujemy szereg własnych rajdów pieszych a nasi członkowie biorą też udział min. w imprezach koneckiego Oddziału PTTK. Właśnie w ostatnią sobotę 8 lutego , wędrowali wraz z innymi piechurami, uczestnicząc w XXI Marszu Zimowym na 25 km. Trasa wiodła z Kazanowa przez Brody, Skałki "Piekło", Niebo do Rogowa. Na starcie stawiła się rekordowa liczba 270 uczestników, a wśród nich 13 piechurów z żarnowskiego PTTK. Każdemu z wędrujących organizatorzy wręczyli numer startowy, była okolicznościowa plakietka i pieczątka. Podczas uroczystego zakończenia w Wiejskim Domu Kultury w Rogowie, wręczone zostały indywidualne dyplomy za udział w marszu. Zbierającym punkty do odznak turystyki pieszej przybyło kolejne 25 punktów. Od kilku lat piechurzy z żarnowskiego PTTK, organizują "Walentynkową wycieczkę pieszą".


W tym roku ta walentynkowa wędrówka, odbędzie się w kolejną sobotę 15 lutego br. W marcu czeka nas duża impreza, w której wezmą udział przede wszystkim młodzi turyści z okolicznych szkół. Będzie to rajd "Pierwszy dzień wiosny" z zakończeniem w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Miedznej Drewnianej w gminie Białaczów.


Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Nagroda dla Przemysława CiszewskiegoPodczas uroczystej sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego w czwartek 30 stycznia br. członek naszego Oddziału PTTK ,kol. Przemysław Ciszewski otrzymał Doroczną Nagrodę Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury za 2019 r. Wniosek o wyróżnienie został przygotowany przez Zarząd Oddziału PTTK w Żarnowie, w uznaniu Jego zasług dla promowania dziedzictwa kulturowego regionu, aktywną działalność krajoznawczą w naszej organizacji, przygotowywanie szeregu wystaw, prelekcji historycznych, działalność literacką itp. Przemysław Ciszewski został rekomendowany przez Kapitułę Nagrody spośród 6 nominowanych osób, a ostateczną decyzję podjął Zarząd Powiatu Opoczyńskiego.

Trwałym świadectwem świadczącym o kultywowaniu tradycji wsi opoczyńskiej jest zorganizowanie we własnym domu wraz z żoną Barbarą Izby Regionalnej "Pod Diablą Górą". Poniżej zamieszczamy prezentację udostępnioną przez Zespół d/s Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opocznie. Gratulujemy !!!!!

prezentacja tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

W sobotę 1 lutego 2020 r. po raz dwudziesty trzeci odbył się rajd, którego głównym celem było przypomnienie o rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, tego największego w XIX w. Europie zrywu patriotycznego Polaków. Rajd organizowany jest od 1998 roku przez Oddział PTTK w Żarnowie, przy ścisłej współpracy z Urzędem Gminy w Aleksandrowie i szkołami na tym terenie. Tym razem wspólne patriotyczne wędrowanie, rozpoczęło się od miejscowości Klew przez Brzezie, Wacławów do Skotnik, gdzie w miejscowej szkole przewidziano uroczyste zakończenie. Do przejścia było 8 kilometrów a na starcie pojawiły się drużyny szkolne z Aleksandrowa, Dąbrowy nad Czarną, Przedborza, Skotnik i Żarnowa oraz grupa pań z Koła Gospodyń Wiejskich "Nad Czarną" w Skórkowicach i turyści indywidualni mi. z Piotrkowa Trybunalskiego, Skarżyska Kamiennej i Końskich. Na szczęście w sobotę na naszym terenie panowała dobra pogoda jak na miesiąc luty, nawet w tym dniu nie padało.

Już na starcie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki, przedstawiające stroje powstańców styczniowych. Po krótkiej pogadance turyści ustawili się do wspólnego zdjęcia i wyruszyli na trasę. Nad bezpieczeństwem wędrujących czuwali oprócz nauczycieli, strażacy z OSP w Skotnikach jadąc samochodem przed turystami. Po dojściu do szkoły w Skotnikach, na uczestników czekała niespodzianka: prezentacja broni używanej przez powstańców,wystrzały z armaty i pogadanka wprowadzająca w atmosferę tamtych dni. Było to dziełem grupy rekonstrukcji historycznej "Patrioci i fabrykanci Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego", działającej przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu, z inicjatywy dyrektora Macieja Chłopka. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem jak również miał walory edukacyjne. W szkole wydawany był też ciepły posiłek w postaci turystycznej grochówki. Następnie rozpoczęła się część oficjalna : powitanie gości i uczestników przez dyrektora szkoły w Skotnikach, Andrzeja Wołoszyna i prezesa O/PTTK w Żarnowie, Włodzimierza Szafińskiego. Szkoła przygotowała okolicznościową dekorację i ciekawy program artystyczny o tematyce patriotycznej. Była też okazja by podziękować tej placówce za pomoc i zaangażowanie, ponieważ rajd kończył się po raz czwarty w Skotnikach, w tym trzykrotnie w szkole i raz w świetlicy wiejskiej. Na wniosek Zarządu O/PTTK w Żarnowie, szkoła w Skotnikach została odznaczona przez Zarząd Główny w Warszawie "Medalem PTTK za Pomoc i Współdziałanie". Wieloletnia opiekunka szkolnego koła turystyczno - krajoznawczego w Skotnikach Anna Jaruga, otrzymała Brązową Honorową Odznakę PTTK a Lili Fidelus z Żarnowa, wręczono zaś brązową odznakę "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży". Zgromadzeni mogli obejrzeć prelekcję multimedialną "Pamięć o Powstaniu Styczniowym w działaniach Oddziału PTTK w Żarnowie" oraz wysłuchać pogadanki o Powstaniu Styczniowym wygłoszonej przez Przemysława Ciszewskiego. Zgodnie z regulaminem rajdu, odbył się też konkurs historyczny, do którego zgłosiło się ogółem 12 uczniów ze wszystkich szkół biorących udział w imprezie. Najlepszymi okazali się: Krystian Dzitkowski- I miejsce i Rafał Kobędza -II miejsce , obaj ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach oraz Paweł Łęcki - III miejsce ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe, ufundowane przez wójta gminy Aleksandrów Pawła Mamrota. Godnym odnotowania jest fakt, iż w tegorocznej edycji Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego wzięło udział łącznie 168 osób.

galeria tutajWłodzimierz Szafiński

 

PTTK ŻARNÓW

 

Uczcili 157 rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego


Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, był miejscem gdzie pojawiło się około 150 osób, aby przypomnieć o kolejnej rocznicy jednego z największych zrywów patriotycznych XIX w. w Europie, Powstania Styczniowego. Inicjatorem wydarzenia był dyrektor ZZH w Maleńcu, dr Maciej Chłopek, który w piątek 24 stycznia br. zaprosił „do siebie” przede wszystkim mieszkańców dwóch powiatów: koneckiego i opoczyńskiego. Szeroko informował o tym wydarzeniu min. poprzedni numer „Tygodnika Opoczyńskiego”. Wśród współorganizatorów znalazł się również Oddział PTTK w Żarnowie, a honorowym patronatem objęli imprezę starosta konecki i opoczyński. Członkowie naszego PTTK stanowili ponad 20 osobową grupę. Po powitaniu gości przez gospodarza obiektu, głos zabrał Wiktor Pietrzyk z Muzeum Regionalnego w Opocznie, przedstawiając prelekcję pt. „Powstanie Styczniowe na Ziemi Opoczyńskiej”, a następnie Włodzimierz Szafiński zaprezentował „Pamięć o Powstaniu Styczniowym w działaniach Oddziału PTTK w Żarnowie”.

Trzecim z kolei prelegentem był Marian Wikiera , historyk i regionalista. Były też inne wystąpienia związane z tematem, krótki film, pogadanka o okresie żałoby narodowej po przegranym powstaniu, prezentacja typowego uzbrojenia, kucie kos, nocna potyczka z wrogiem, przedstawiona przez grupę rekonstrukcyjną itp. Po raz kolejny zaprezentowano działanie największego koła wodnego w Polsce. Na terenie okalającym zabytkowy zakład palono ogniska, strzelano z armaty czarnoprochowej i prezentował się oddział powstańczy. Dodatkową atrakcją było też śpiewanie pieśni patriotycznych. Pobyt w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu był ważnym wydarzeniem patriotycznym zarówno dla organizatorów jak również dla licznie zgromadzonej publiczności. W imprezie uczestniczyli min.: starosta konecki Grzegorz Piec, wójt gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki oraz wójt gminy Aleksandrów Paweł Mamrot, pracownicy Muzeum Regionalnego w Opocznie z dyrektorem Adamem Grabowskim na czele.

A już w następną sobotę 1 lutego 2020 r. turyści piesi powędrują na XXIII Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego trasą z Klewa do Skotnik, gdzie w Szkole Podstawowej odbędzie się uroczyste zakończenie imprezy, połączone z programem artystycznym i konkursem historycznym. Rajd organizowany jest przez wiele lat przy współpracy O/PTTK w Żarnowie i Urzędu Gminy w Aleksandrowie. Tym razem dodatkową atrakcją dla piechurów, będzie udział grupy rekonstrukcji historycznej „Patrioci i fabrykanci Zagłębia Staropolskiego”.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikat organizacyjny


W nawiązaniu do poprzedniej informacji dotyczącej egzaminu eksternistycznego dla kandydatów na PTP i na rozszerzenie uprawnień przodownickich, informuję że został ustalony termin i miejsce egzaminu. Będzie to piątek 27 marca br. godz. 16.00 w Domu Kultury w Żarnowie ul. Opoczyńska 5.

 

Zgodnie z zasadami należy w stosowym terminie przesłać wypełniony wniosek pobrany ze strony internetowej Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Kandydat do egzaminu powinien powiadomić również O/PTTK w Żarnowie o zamiarze poddania się egzaminowi, a na egzamin zabrać z sobą legitymację członka PTTK z opłaconą składką, książeczkę wycieczek pieszych ze zweryfikowaną małą srebrną OTP ( kandydat na PTP) lub małą złotą na rozszerzenie uprawnień, legitymację PTP ( dla rozszerzających uprawnienia). W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny 44 7577289 lub 602 537 092. W imieniu OKTP PTTK w Żarnowie – Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

KUŹNIA POWSTAŃCZA 1863


Styczeń to okazja do przypomnienia patriotycznych i metalurgicznych tradycji regionu, zwłaszcza tych, które bezpośrednio nawiązują do okresu Powstania Styczniowego. Ze względu na rozległość ówczesnego powiatu opoczyńskiego i dużą liczbę działających na jego terenie zakładów metalurgicznych, region ten pełnił istotną rolę w planach władz powstańczych. Opoczyńskie stanowić miało zaplecze materiałowe i zbrojeniowe dla wysiłku niepodległościowego.
W wybranych zakładach i fabrykach metalurgicznych uruchomiono zakonspirowane wytwórnie broni i amunicji, produkujące na potrzeby walki zbrojnej. W Przysusze, Miedzierzy i Rudzie Malenieckiej na dużą skalę rozwinięto produkcję kos bojowych i pik. W fabryce braci Evans w Drzewicy odlano 3 żelazne armaty. Miejscowi fabrykanci i ziemianie ponosili koszty uzbrojenia, umundurowania i aprowizacji poszczególnych oddziałów powstańczych, zapewniając odpowiednie zaplecze logistyczne, personalne i materiałowe. Jego częścią był sprawnie działający system podwód i transportu, tajne składy broni i żywności, a także sieć zakonspirowanych szpitali i lazaretów, w których opieką otaczano rannych i kontuzjowanych bojowników o sprawę narodową.

W powstańczej konspiracji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich grup społecznych ówczesnego powiatu opoczyńskiego, w tym robotnicy miejscowych zakładów metalurgicznych, odlewni i walcowni. Ich zaangażowanie w konspiracyjną produkcję broni i amunicji zostanie przypomniane podczas wydarzenia pn. „Kuźnia Powstańcza 1863”, jakie w dniu 24 stycznia br. zorganizowane zostanie na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, który w przeszłości był jedną z największych fabryk żelaza w powiecie opoczyńskim. Podczas wydarzenia zrekonstruowany zostanie przebieg powstania w regionie oraz przypomniane zostaną miejsca z nim związane, ważne dla lokalnej pamięci historycznej. Podczas imprezy, zasymulowana zostanie praca XIX-wiecznej fabryki metalurgicznej z okresu Powstania Styczniowego. Z udziałem publiczności uruchomione zostanie największe, drewniane koło wodne w Polsce oraz zabytkowe maszyny i urządzenia produkcyjne. Każdy z uczestników wydarzenia własnoręcznie będzie mógł wykuć gwoździe, wytopić ołowiane kule karabinowe oraz wykuć kosy bojowe z okresu powstania. Złożona zostanie replika armaty czarnoprochowej i przeprowadzona jej próba ogniwa. Podczas wydarzenia ogłoszony zostanie nabór do grupy rekonstrukcji historycznej, której działalność nawiązywać będzie do historii Pułku Opoczyńskiego z okresu powstania styczniowego. Wydarzenie zakończy „Biwak Powstańczy” z jadłem i napitkiem na pokrzepienie ducha. Do fabryki żelaza w Maleńcu 24 stycznia 2020 na godzinę 16.30 zapraszają organizatorzy wydarzenia: Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Oddziały PTTK w Żarnowie i Końskich, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku-Aktywni z Końskich, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Patrioci i Fabrykanci Zagłębia Staropolskiego”, Muzeum Regionalne w Opocznie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują:
Starosta Konecki, Starosta Opoczyński.

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin XXIII Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego 1.lutego 2020r.

regulamin tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

VIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD
DIAPORAM I FOTOGRAFII CYFROWYCH PTTK
pt.
"Byłem - Widziałem - Zdobyłem"


Konkurs przeznaczony jest tylko dla członków PTTK

regulamin tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Kolejny rok turystyczny za nami


Na sobotę 11 stycznia 2020 r. przypadło uroczyste podsumowanie roku turystycznego 2019 w Oddziale PTTK Żarnów. W pierwszej, oficjalnej części spotkania, które odbyło się w miejscowym Domu Kultury wzięły udział 74 osoby. Byli goście z Warszawy, Łodzi, Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego, Końskich, Przysuchy i Opoczna.

Oczywiście największą grupę uczestników stanowili członkowie żarnowskiego O/PTTK . Uroczystość otworzyli: wójt gminy Żarnów – dr Krzysztof Nawrocki i prezes Zarządu Oddziału PTTK – Włodzimierz Szafiński. Po powitaniu nastąpiło wprowadzenie sztandaru Oddziału i przedstawienie działalności za rok 2019. W omawianym roku, członkowie PTTK z Żarnowa, mieli możliwość uczestnictwa w 53 imprezach turystyczno – krajoznawczych. Były to w szczególności spływy kajakowe, rajdy piesze, wycieczki krajoznawcze , ogólnopolskie przedsięwzięcia PTTK, imprezy kulturalne itp. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Oddział liczył 257 członków z opłaconą składką, w tym 125 osób to dzieci i młodzież szkolna. Aktualnie dominuje w działalności programowej, turystyka kajakowa i piesza. W 2019 r. miłośnicy turystyki wodnej mogli uczestniczyć w 20 spływach kajakowych: Pilicą, Radomką, Drwęcą, Czarną Maleniecką, Wartą, Bzurą ,Widawką, Wielkim i Małym Kanałem Brdy i Bugiem. Większość spływów stanowiły imprezy własne, ale braliśmy też udział w spływach organizowanych przez Klub Sportowy „Amber” w Tomaszowie Mazowieckim czy przez Oddział PTTK we Włodawie. Od 2018 r. funkcjonuje w ramach Oddziału, Klub Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów liczący obecnie 45 członków. Klub obejmuje swoją działalnością nie tylko członków O/PTTK w Żarnowie, są w nim również przedstawiciele Oddziałów PTTK w Sieradzu i Łodzi. W naszych imprezach w 2019 r. oprócz Polaków pływali obywatele Francji, Serbii i Włoch.

Zdobywamy turystyczne odznaki kajakowe. W omawianym roku przyznano naszym kajakarzom 27 odznak , w tym 3 srebrne ( trzeba przepłynąć co najmniej 1000 km), 7 brązowych ( 600 km) , pozostałe to popularne TOK (100 km). Najmłodszymi zdobywcami Dziecięcych Odznak Kajakowych PTTK „Kiełbik” są: Marysia (6 lat) i Jadzia Jakubowskie, pływające z rodzicami. Od 23 lat promujemy też turystykę pieszą. Głównymi odbiorcami tej formy turystyki są dzieci i młodzież szkolna. Oddziałowe rajdy piesze, mają wieloletnią tradycję np. rajdy „Szlakiem Powstania Styczniowego”, „Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego – Hubala”, „Brzegiem Pilicy” i „Pierwszy Dzień Wiosny”. W/w imprezy piesze odbyły się już po raz dwudziesty drugi. Najdłuższą historię ma organizowany wspólnie z O/PTTK w Końskich „ Rajd Niepodległości”, którego 23 edycja odbyła się w 2019 r. Promujemy również turystykę rodzinną organizując „Rodzinny Rajd wokół Żarnowa” i tradycję bożonarodzeniową organizując „Żarnowski Rajd z Mikołajem”. Nasi dorośli turyści uczestniczą w maratonach pieszych i innych rajdach długodystansowych organizowanych przez O/Świętokrzyski w Kielcach , Oddziały w Końskich, Skarżysku Kamiennej i Chęcinach. W 2019 r. zwiększył się stan kadry Oddziału, bowiem kilka osób zdało egzaminy na Przodownika Turystyki Pieszej. Terenowy Referat Weryfikacyjny w Żarnowie, przyznał 41 odznak turystyki pieszej. W ramach upowszechniania kultury, zorganizowaliśmy XXIII Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”, przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej. Odbyły się także dwa wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi na spektakle „Don Kichot” i „Carmen”. Pod koniec roku szkolnego podsumowaliśmy konkurs na „Najlepszego Turystę w szkole”, wyróżniając młodych członków PTTK w poszczególnych szkołach, dyplomami i drobnymi upominkami. Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie wspólnie z Gminą Aleksandrów, konferencji popularno – naukowej „Etnografia Środkowego Nadpilicza”, w której wzięło udział około 100 osób. W 2019 r. Oddział PTTK w Żarnowie był organizatorem (lub zlecił organizację innym podmiotom) 14 wycieczek.

Najważniejsze były dwa wyjazdy zagraniczne :do Gruzji i na Ukrainę (Truskawiec), były też dwie wycieczki Polska – Czechy (Śląsk Cieszyński – Morawy i Świeradów Zdrój – Liberec) oraz wyjazdy na międzynarodowe Targi Turystyczne „Na styku Kultur” w Łodzi. Braliśmy także udział w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki i wycieczce po powiecie opoczyńskim, połączonej ze zdobywaniem „Odznaki Krajoznawczej Powiatu Opoczyńskiego”. Duża grupa dzieci i młodzieży z różnych szkół objętych działalnością PTTK Żarnów, wzięła udział w XV Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK „Bachotek” (woj. kujawsko – pomorskie). Wielkim sukcesem Oddziału zakończył się ogólnopolski konkurs plastyczny „Polskie Krajobrazy”, w którym dwie członkinie klubu PTTK ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej zdobyły I i II miejsce. Dyplomy i nagrody odebrały w grudniu 2019 r. w siedzibie ZG PTTK w Warszawie, podczas uroczystego podsumowania konkursu. Nasi dorośli członkowie, uczestniczyli w 62 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Legnicy, XX Ogólnopolskim Zlocie Oddziałów i Kół Środowiskowych w Ostrowie Wielkopolskim i Spotkaniu Członków Honorowych PTTK w Gdyni. Reprezentowaliśmy żarnowski PTTK na obradach Świętokrzyskiego Przedkongresowego Sejmiku Krajoznawczego w Końskich, konferencji w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu i spotkaniu historycznym w Przedborzu poświęconym pamięci gen. Amilkara Kosińskiego – postaci z czasów Księstwa Warszawskiego. Ciekawą ilustracją sprawozdania, była prezentacja multimedialna przygotowana przez Tatianę Kosylak – wiceprezesa ZO PTTK w Żarnowie. Na krótki program artystyczny złożyły się wiersze o tematyce regionalnej, przedstawione przez autorów: ( Przemysława Ciszewskiego i Grażynę Szafińską ). Były to utwory „Królewski romans” i „Bądź nam pozdrowiona”, nagrodzone I i III miejscem w konkursie „Jednego wiersza” w ramach Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Opocznie. W dalszej części spotkania został przedstawiony film o gminie Żarnów, który był doskonałą promocją walorów turystyczno – krajoznawczych naszej „małej Ojczyzny”. Podziękowaniem dla wyróżniających się w pracy społecznej członków PTTK Żarnów, było wręczenie odznaczeń i dyplomów i odznak Towarzystwa. Przy okazji prezes Oddziału przypomniał o wręczonym Elżbiecie Kotyli, w listopadzie 2019 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie, medalu i tytule „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Podczas podsumowania w Żarnowie zostały wręczone Medale Komisji Edukacji Narodowej, opiekunkom szkolnych klubów PTTK: Marii Grzybowskiej z Żarnowa i Justynie Nicoś z Przedborza. Dekoracji dokonała z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej , Anna Pręcikowska- Skoczylas , dyrektor Delegatury Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim w asyście Elżbiety Gordon , sekretarza Kapituły Odznaczeń ZG PTTK w Warszawie. Następnie Andrzej Gordon z Warszawy – członek Honorowy PTTK i Dziekan Kręgu Seniorów i Stanisław Łuć – Honorowy Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie, wręczyli szereg odznaczeń Towarzystwa. Złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymał Sławomir Klauz, Brązową Honorową Odznakę PTTK otrzymali: Danuta Głowa, Maria Serafin oraz Jolanta i Dariusz Banaszczykowie. Złotą odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” wyróżniono Sabinę Kubiszewską i Magdalenę Szołowską, a brązową otrzymali: Barbara Kalinowska, Magdalena Polak i Ewa Wilk. Dyplomami PTTK uhonorowano Małgorzatę i Jana Szewczyków oraz Monikę Aleksandrowicz. Dyplomy i tytuł „Aktywny kajakarz” wręczono: Blance Jakubowskiej ,Barbarze Kalinowskiej, Renacie Plucie, Zbigniewowi Chmurze, Stanisławowi Gwieździe, Sławomirowi Klauzowi, Hubertowi Szulcowi i Jackowi Wojciechowskiemu. Była również okazja do wręczenia zdobytych w 2019 r. turystycznych odznak kajakowych. Specjalnym wyróżnieniem jest odznaka dla młodzieży do lat 26 „Orli lot”, którą wyróżniono Aleksandrę Katę, za szczególne osiągnięcia w trzech ogólnopolskich konkursach plastycznych w latach 2017-2019. Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień był czas na wystąpienia gości, z czego skorzystali: Andrzej Gordon, Anna Pręcikowska – Skoczylas i Paweł Mamrot, wójt gminy Aleksandrów. Wyprowadzenie sztandaru i wspólna fotografia, zakończyły pierwszą oficjalną część spotkania, w którym wzięli udział oprócz w/w osób, dyrektorzy szkół z Żarnowa i Przedborza, dyrektorzy Muzeum Regionalnego w Opocznie i Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu , zastępca dyrektora Zespołu Łódzkich Parków Krajobrazowych , radna Powiatu Opoczyńskiego i wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Żarnowie, opiekunowie szkolnych klubów PTTK , członkowie ZO PTTK w Żarnowie, członkowie i sympatycy Oddziału w Żarnowie. Wszyscy uczestnicy „Podsumowania”.. otrzymali od organizatorów ilustrowaną broszurę z opisem dokonań Oddziału w 2019r., okolicznościową plakietkę, notes i długopis. Drugą częścią spotkania był Bal PTTK, którego główną atrakcją był konkurs na najciekawsze przebranie wieczoru. Zwycięzcami konkursu okazali się Anna i Piotr Kmitowie (kardynał i zakonnica). Wszyscy uczestnicy tej zabawy, zostali nagrodzeni gorącymi brawami i drobnymi upominkami.

galeria 1 tutaj

galeria 2 tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Żarnowski Rajd z Mikołajem

Zgodnie z kalendarzem imprez turystyczno – krajoznawczych O/PTTK w Żarnowie, w sobotę 7 grudnia br. odbył się X Żarnowski Rajd z Mikołajem, impreza piesza w której biorą udział nie tylko dzieci a często również ich rodzice. Tym razem na rajd zgłosiły się 84 osoby, głównie uczniowie dwóch szkół podstawowych: z Miedznej Drewnianej i Żarnowa oraz turyści indywidualni z Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego a nawet Warszawy i mniejszych miejscowości z okolic Żarnowa. Krótka trasa do przejścia ( tylko 5 kilometrów ) z Żarnowa przez Trojanowice i Topolice wiodła do Domu Kultury w Żarnowie. Tutaj przygotowany był słodki poczęstunek, po którym zaczął się konkurs o zwyczajach świąt Bożego Narodzenia, do którego zgłosiło się piętnaście osób. Konkurs przygotowała i prowadziła Maria Grzybowska , członek Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie. Na zakończenie przybył wójt gminy dr Krzysztof Nawrocki , honorowy patron rajdu. W wyniku kilku serii pytań konkursowych wyłoniono finalistów, z których pierwsze miejsce zdobyła Joanna Tuchowska, drugie Aleksandra Stefańska (obie z Miedznej Drewnianej) i trzecie miejsce Rafał Król (Piotrków Trybunalski). Konkurs miał edukacyjne wartości dla całej zgromadzonej publiczności i przypomniał o zwyczajach bożonarodzeniowych. W trakcie zakończenia imprezy prezes Z/O PTTK wręczył trzy zdobyte wcześniej odznaki turystyki pieszej: brązową Marii Grzybowskiej a „popularne” OTP Jagodzie Bakalarz i Zuzannie Kasińskiej. Legitymację członka Towarzystwa otrzymał Kacper Sitkowski. Była chwila na wspólne śpiewanie kolęd, później nastąpił długo oczekiwany moment: losowanie upominków i wręczanie paczek przez Mikołaja. Sponsorem upominków i nagród w konkursie była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie. Wszystkie dzieci uczestniczące w rajdzie zostały obdarowane drobnymi prezentami. Wręczono też okolicznościowe plakietki rajdowe i notesy z Mikołajem, a drużynom SKKT –PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej i Żarnowie przekazano dyplomy za udział w rajdzie.

galeria tutaj


 

 

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wizyta w Maleńcu

W ostatnią sobotę listopada br. po raz kolejny członkowie Oddziału PTTK w Żarnowie, mieli okazję uczestniczyć w konferencji zorganizowanej przez Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Tym razem odbyło się podsumowanie realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturalnych zabytkowego zespołu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”.

Wydarzenie otworzył dyrektor ZZH w Maleńcu dr Maciej Chłopek, witając licznie zgromadzonych gości i zapoznając z programem konferencji. Pierwszym prelegentem był prof. dr hab. Sławomir Lis przedstawiając temat „Maleniec – Zabytkowy Zakład Hutniczy, który od zapomnienia uratowali studenci wraz z kadrą Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach”. W kolejnym wystąpieniu dr Maciej Chłopek mówił o Maleńcu jako ponadregionalnej atrakcji turystycznej. Podkreślił, że „dziś zespół zakładu przemysłowego w Maleńcu, to unikalny zabytek techniki rangi europejskiej, stanowiący w pełni zachowaną reprezentację XIX wiecznego staropolskiego zakładu metalurgicznego”. Po sesji referatowej uczestnicy konferencji przeszli pod symboliczny pomnik gwoździa a później nastąpiło uruchomienie wielkiego koła wodnego po wcześniejszej gruntownej rekonstrukcji. Kolejną atrakcją spotkania była inscenizacja bitwy oddziału powstańczego z 1863 r. Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali książkę pt. „Maleniec. Staropolska Fabryka Żelaza” wydaną przez Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej”, autorstwa w/w dyrektora Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. Turystom i krajoznawcom polecam odwiedzenie tego ciekawego zabytku techniki. Naprawdę warto.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Sejmik przedkongresowy w Końskich

Raz na 10 lat odbywa się Kongres Krajoznawstwa Polskiego, ostatni miał miejsce w 2010 r. w Olsztynie, natomiast następny w 2020 r. odbędzie się w Łodzi. Przed kongresem organizowane są sejmiki krajoznawcze, z których jeden zorganizował Oddział PTTK w Końskich w sobotę 23 listopada br. "Możliwości wykorzystania turystycznego zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego " to hasło wiodące tego spotkania. Ponieważ tematyka dotyczyła zabytków, w składzie organizatorów znalazła się Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK w Warszawie, Muzeum w Końskich i Komisja Opieki nad Zabytkami PTTK w Końskich. Wśród uczestników z różnych większych i mniejszych miejscowości w kraju, była również delegacja członków PTTK z Żarnowa.

Otwarcia sejmiku dokonał prezes koneckiego Oddziału PTTK Wojciech Pasek, który przywitał zaproszonych gości w tym członków honorowych PTTK. Następnie wręczono kilka wyróżnień osobom zasłużonym w dziedzinie opieki nad zabytkami. Przy tej okazji złote Odznaki Krajoznawcze Powiatu Opoczyńskiego, otrzymali Barbara i Przemysław Ciszewscy z O/PTTK w Żarnowie. W dalszej części spotkania odbyła się sesja referatowa składająca się z 10 ciekawych wystąpień nawiązujących do tematyki sejmiku. Wykładowcy i wszyscy uczestnicy, otrzymali pamiątkowe medale, specjalnie wybite na tę okoliczność. Były też materiały krajoznawcze ,wystawa prac plastycznych i okolicznościowa pieczątka.

Galeria : Barbara Ciszewska tutaj


Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Sukces w ogólnopolskim konkursie plastycznym


Jednym z ważnych przedsięwzięć PTTK w br. był ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Polskie krajobrazy”. Konkurs ogłosiła Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK w Warszawie a patronatem prasowym objęły go: kwartalnik „Gościniec PTTK” i miesięcznik Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólne sprawy”. Adresatem konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych : kl. I - IV i kl. V – VIII , którzy mieli za zadanie przedstawić za pomocą pracy plastycznej piękno krajobrazu Polski. Z terenu działania Oddziału PTTK w Żarnowie, w konkursie wzięły udział szkoły w Białaczowie, Miedznej Drewnianej i Petrykozach.

foto: Elżbieta Gordon

 Jury konkursu podczas pracy. Po prawej -przewodniczący Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie - Ryszard Kunce

Jury oceniające prace miało nie lada problem z wyłonieniem najlepszych, ponieważ na konkurs wpłynęły 233 prace plastyczne z całej Polski. W tej sytuacji proces wyboru miał kilka etapów, w wyniku których wybrano laureatów. Dużym sukcesem zakończył się udział uczennic – członkiń szkolnego koła PTTK ze Szkoły Podstawowej im.

Henryka Sienkiewicza w Miedznej Drewnianej. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Kata za pracę „Szczyty możliwości – krajobraz z tarasu widokowego na Trzech Koronach”, drugie miejsce przypadło Julii Pacan za pracę pt. „Mokradła mazurskie”. Warto wspomnieć, że Aleksandra w roku 2017 uzyskała piąte miejsce w konkursie „Królowa Wisła”, w 2018 r. zdobyła pierwsze miejsce w konkursie „Pierwsze kroki młodego patrioty”, a w 2019r. powtórzyła ubiegłoroczny sukces.

Opiekunką SKKT – PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej jest od września 2010 r. Elżbieta Zając. Uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród odbędzie się w piątek 13 grudnia br. w siedzibie ZG PTTK w Warszawie.

I miejsce (II kat.wiekowa) - Aleksandra Kata ("Szczyty możliwości" - krajobraz z tarasu widokowego na Trzech Koronach), uczennica kl.VIII, Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej.

 

II miejsce (II kat.wiekowa) - Julia Pacan ("Mokradła mazurskie"), uczennica kl.VIII, Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Ważny komunikat dla piechurów


Oddział PTTK w Żarnowie informuje, że w przyszłym roku w marcu zaplanowany jest eksternistyczny egzamin na uprawnienie Przodownika Turystyki Pieszej (PTP PTTK ) oraz na rozszerzenie uprawnień przodownickich.

Warunki, które muszą spełnić kandydaci określone są na stronie Komisji Turystyki Pieszej PTTK . Liczymy na szeroki oddźwięk wśród członków PTTK , nie tylko z naszego Oddziału. W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny – pttkzarnow@wp.pl , 509 673 900 lub 44 7577289.
Włodzimierz Szafiński – prezes O/PTTK w Żarnowie
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Patriotyczne wędrowanie

Około 300 osób wzięło udział w XXIII Rajdzie Niepodległości, który odbył się w sobotę 9 listopada br. Organizatorami tej pieszej imprezy turystycznej, stanowiącej formę uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, są dwa zaprzyjaźnione oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Końskich i Żarnowie.

Trasa tegorocznego rajdu, rozpoczynała się i kończyła w Końskich a prowadziła przez Rogów, Piłę, Koczwarę, Pomyków oraz Stary Młyn ( 14 km ). W sobotni ranek rajdowcy z dwóch województw, świętokrzyskiego i łódzkiego zgromadzili się przy siedzibie oddziału w Końskich. Przybyli turyści min. z Kielc, Skarżyska Kamiennej, Bliżyna, Końskich, Tomaszowa Mazowieckiego, Białaczowa, Przedborza, Miedznej Drewnianej i Żarnowa.

Tutaj powitał ich prezes O/PTTK w Końskich, Wojciech Pasek i przypomniał harmonogram rajdu. Po weryfikacji uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki i wyruszyli na wędrówkę. Część drużyn dla podkreślenia patriotycznego charakteru rajdu, pojawiła się z biało – czerwonymi flagami. Po przejściu większości trasy w Pomykowie, przygotowane zostało ognisko turystyczne, przy którym można było upiec kiełbaskę i napić się gorącej herbaty. W auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich, nastąpiło uroczyste zakończenie imprezy połączone z okolicznościowym programem w wykonaniu uczniów tej placówki. Zgodnie z regulaminem były też do odbioru upominki wylosowane na tzw. numery startowe. Drużynom zostały także wręczone dyplomy uczestnictwa. Kolejny już dwudziesty trzeci Rajd Niepodległości, zdaniem jego uczestników przeszedł do historii jako udana impreza turystyczna.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 „Nauczyciel Kraju Ojczystego”
z O/PTTK w Żarnowie

W dniu 6 listopada 2019 r. odbyła się w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie, uroczystość wręczenia medali i tytułu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Wyróżnienie nadawane jest „w uznaniu szczególnych zasług nauczycieli i innych osób prowadzących systematyczną pracę edukacyjno – wychowawczą w środowisku i na rzecz dzieci i młodzieży, mającą na celu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”.

Wśród wyróżnionych w tym roku działaczy społecznych pracujących z młodymi turystami znalazła się też kol. Elżbieta Barbara Kotyla, opiekunka SKKT – PTTK przy SP w Szczercowie, od 18 lat związana z Oddziałem w Żarnowie. Medale wręczane były przez ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego i prezesa Zarządu Głównego PTTK Jerzego Kapłona. Kol. Elżbieta Barbara Kotyla jest od 2011r. szóstą osobą z Oddziału PTTK w Żarnowie, która otrzymała to prestiżowe wyróżnienie a w roku 2016 również na wniosek Zarządu Oddziału w Żarnowie, odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Z PTTK Żarnów do Bułgarii

 

Stało się już tradycją, że jesienią podajemy informację o dłuższej wycieczce zagranicznej w wakacje dla naszych członków i sympatyków. Tym razem wybraliśmy słoneczną Bułgarię, państwo w południowo – wschodniej Europie, nad Morzem Czarnym. Właśnie tu spędzimy większość pobytu , zwiedzając miejscowości i miejsca ciekawe krajoznawczo min. Bałczik, Przylądek Kaliakra, Sozopol, Nesebyr i Warnę. Mieszkając w hotelu nad Morzem Czarnym, nie zabraknie okazji do kąpieli morskich i słonecznych. Odwiedzimy też dwa miasta będące stolicami: Bułgarii – Sofię i w drodze powrotnej w Serbii – Belgrad.

Sięgają one swą długą historią początków naszej ery, podobnie jak Stara Zagora i Płowdiw , które zwiedzimy w Bułgarii. Oprócz wielu zabytków architektury, kraj zapewnia piękne krajobrazy i obiekty przyrody np. w mieście Bałczik obok pięknej plaży zobaczymy pałac królowej Marii Coburg i ogród botaniczny, drugi pod względem zbiorów w Europie. Wycieczka realizowana będzie przez Biuro Podróży PTTK w Rzeszowie, z którym zwiedziliśmy już większość krajów Europy. Ustalony termin naszej imprezy to: 4 – 11 lipca 2020 r. Proponowany program wyprawy w załączeniu, wraz z innymi szczegółami. Prosimy o przeanalizowanie propozycji i wpłatę w listopadzie na konto Oddziału PTTK w Żarnowie, zaliczki w wysokości najmniej 500 zł od osoby. Pozostałą należność można wpłacać systematycznie ratami , tak aby do dnia 4 czerwca 2020 r. była wpłacona pełna kwota. Konto : Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej O/Żarnów nr 29 8973 0003 0080 0801 4456 0001 z dopiskiem „ Bułgaria”. Zachęcamy do obejrzenia w Internecie zdjęć z planowanej trasy.

Oddział PTTK w Żarnowie przy współpracy z Biurem Podróży PTTK w Rzeszowie.

regulamin tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 Zapraszamy na XXIII Rajd Niepodległości

Wielkimi krokami zbliża się XXIII Rajd Niepodległości, który od 23 lat jest formą uczczenia naszego narodowego Święta Niepodległości przez Oddziały PTTK w Żarnowie i Końskich. Tegoroczna impreza piesza na trasie Końskie – Rogów – Pomyków – Końskie odbędzie się w sobotę 9 listopada .

Szczegóły dotyczące udziału w rajdzie znaleźć można na stronie internetowej Oddziału PTTK Końskie. Termin zgłoszeń upływa wkrótce. Zapraszamy i zachęcamy do udziału. Zarząd Oddziału PTTK w Żarnowie

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ na zakończenie sezonu kajakowego


Ostatni spływ kajakowy Oddziału PTTK w Żarnowie w tym roku odbył się w sobotę 19 października 2019 r. Była to impreza pod nazwą „Jesień na Pilicy”, w której wzięło udział 17 członków Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów .

Na szczęście pogoda sprzyjała kajakarzom , szlak wodny również nie był trudny, więc zdecydowano aby przedłużyć pierwotnie zaplanowaną trasę z Inowłodza do Gapinina o dalsze 5 km i zakończyć spływ w Domaniewicach. Zakościele, Fryszerka, Kozłowiec , Mysiakowiec, Wólka Kuligowska i Gapinin to kolejne mijane miejscowości nad Pilicą. Dopływając do Domaniewic, po pokonaniu 22km dotarliśmy na miejsce zakończenia tuż za promem łączącym oba brzegi rzeki. Zakończenie sezonu kajakowego w naszym Oddziale było okazją do podsumowania 20 tegorocznych spływów, z których większość to własne imprezy a także imprezy organizowane przez innych. Wzięło w nich udział 311 osób płynąc po dziewięciu rzekach. Najczęściej pływaliśmy po Pilicy, ale były też takie rzeki jak Bug, Radomka, Warta, Widawka, Drwęca, Bzura i Czarna Maleniecka. Będąc w Borach Tucholskich zaliczyliśmy spływ Wielkim i Małym Kanałem Brdy. W trakcie roku pozyskaliśmy nowych entuzjastów turystyki kajakowej i obecnie nasz Klub liczy 45 członków. Do najbardziej aktywnych kajakarzy należą Stanisław Gwiazda, Barbara Kalinowska, Blanka Jakubowska i Renata Pluta. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spływach kajakowych wiosną 2020 r.


galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Żarnowianie w Wielkopolsce

Dziesięcioosobowa grupa członków z O/PTTK w Żarnowie, wzięła udział w XX Ogólnopolskim Zlocie Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK, który odbył się w dniach 11 – 13 października br. w Ostrowie Wielkopolskim. Ogółem na w/w zlot przybyło ponad 80 turystów z całej Polski. Uroczyste rozpoczęcie nastąpiło w kompleksie hotelowym „Borowianka”, w którym była nasza baza noclegowa i żywieniowa. W trakcie otwarcia imprezy wręczone zostały pierwsze dyplomy „Zlotowicza” za co najmniej 12 – krotny udział w zlotach. Wśród czterech wyróżnionych znaleźli się Grażyna i Włodzimierz Szafińscy z Żarnowa. W pierwszym dniu zlotu uczestnicy odbyli spacer z przewodnikiem wokół zalewu Piaski – Sczygliczka a po powrocie do bazy wysłuchali wykładu Pawła Andersa nt. Powstania Wielkopolskiego.

Drugi dzień poświęcony był na wycieczki krajoznawcze toteż większość naszych turystów wybrała się do Gołuchowa i Kalisza. W Gołuchowie zwiedzaliśmy zamek, zabytkowy park i zagrodę żubrów. Dalszym celem podróży był Kalisz, jedno z najstarszych miast w Polsce. Po kolacji odbyło się spotkanie integracyjne i wspólna biesiada przy muzyce. W trzecim dni organizatorzy podsumowali zlot i oficjalnie go zamknęli. Nie był to jednak koniec naszej wyprawy , bowiem uczestnicy zwiedzili jeszcze obiekty Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim . Strażacy przygotowali dla gości posiłek - niespodziankę, była to jajecznica z …240 jaj !! Na pamiątkę pobytu w obiektach straży pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, wykonaliśmy fotografię z jej komendantem.

 

galeria tutaj

 


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Poznawali Polskę i Czechy

W dniach 5 i 6 października br. 48 osobowa grupa turystów PTTK Żarnów, uczestniczyła w wycieczce autokarowej na Dolny Śląsk i do Czech. W Polsce zwiedzaliśmy Złotoryję, miasto o którym się mówi, że należy do najstarszych w Polsce i Europie. Złotoryja otrzymała prawa miejskie w 1211 roku, nadał je książę śląski Henryk Brodaty a dokumenty lokacyjne zachowały się w oryginale. Miasto w swych początkach istnienia zawdzięczało swą sławę i dobrostan złotu, które pozyskiwano z piasków rzeki Kaczawy, a po wyczerpaniu zasobów złotonośnych od XIV w. rozwijało się rzemiosło i browarnictwo. Do tradycji nawiązują Muzeum Złota w Złotoryi i Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota. Pomimo 45% zniszczeń miasta w okresie II wojny światowej, zachowały się liczne zabytki a część z nich zrekonstruowano min. fragmenty murów obronnych , kościół NMP, domy z XVIII i XIX w., Baszta Kowalska ,studnia miejska i pomniki Górnika i Delfina.

Po obejrzeniu atrakcji krajoznawczych miasta, przejechaliśmy do Świeradowa Zdroju, który pod koniec XIX w. stał się jednym z najbardziej popularnych uzdrowisk sudeckich. Malownicze położenie na stokach Gór Izerskich i ciekawa zabudowa , wody mineralne znane od czasów pogańskich, kolejka gondolowa i trasa dla narciarzy to atuty miasta. Dom Zdrojowy powstał w 1899 r. i pochwalić się może największą w Sudetach halą spacerową , piękną drewnianą budowlą o długości 80 m. Padający całą sobotę deszcz nie całkiem przeszkodził nam w poznaniu uzdrowiska, które zwiedzaliśmy z miejscową przewodniczką sudecką. Pod koniec dnia zawitaliśmy do Leśnej, uroczej miejscowości z zabytkową zabudową starówki z ratuszem pośrodku miasteczka położonego nad Kwisą. Niedziela poświęcona była na Czechy.

Zwiedzanie zaczęliśmy od zamku Frydlant, którego najsłynniejszym właścicielem był książę Albrecht von Wallenstein, wybitny dowódca wojsk związanych z Ligą Katolicką w okresie wojny trzydziestoletniej. Pierwsza siedziba rycerska na tym miejscu powstała już w XIII w. , w okresie od XVII w do 1945 r. kompleks zamkowy należał do Gallasów , którzy jako pierwsi w Europie w 1801 r. udostępnili rezydencję do zwiedzania . Zobaczyliśmy wnętrza z wyposażeniem, zbiory broni, obrazów, porcelany ,szkła , zabawek itp. Następnym punktem wycieczki był Liberec ,do II wojny światowej drugie po Pradze miasto w Czechach i najprężniejszy ośrodek Niemców sudeckich. Najbardziej znanym zabytkiem miasta jest ratusz z 1893 r. na rynku, wzorowany na ratuszu wiedeńskim. Najpierw zwiedzaliśmy miasto z przewodniczką, a następnie odwiedziliśmy galerię malarstwa umiejscowioną w byłych łaźniach cesarskich Franciszka Józefa.

Zbiory europejskiego malarstwa to dzieła powstałe od XVI w. po czasy współczesne. Ostatnim akordem zwiedzania atrakcji miasta był liberecki ogród botaniczny założony w XIX w. Palmiarnia i akwaria oraz kolekcja egzotycznych i rodzimych roślin, jest prawdziwą perłą wśród ogrodów botanicznych Europy. Ciekawostką jest fakt, że na wsi obok Liberca, obecnie włączonej do miasta, urodził się Ferdynand Porsche , znany konstruktor samochodów i innych pojazdów kołowych. Przechodziliśmy obok budynku byłego kina „Warszawa” , które pełni obecnie inną funkcję, ale nazwa pozostała taka jak dawniej. Z okien autokaru widzieliśmy jeden z symboli Liberca, futurystyczną budowlę na szczycie góry Jeszczed (1012 mnpm). Stożkowata budowla w którym mieści się hotel, restauracja i stacja przekaźnikowa, widoczna jest z różnych kierunków dojazdu do miasta. Wszyscy uczestnicy i oprowadzający nas przewodnicy, otrzymali pamiątkową odznakę ,na której widoczne są trzy najciekawsze zabytki znajdujące się na trasie naszej wycieczki. Pełni wrażeń wróciliśmy do Żarnowa w późnych godzinach wieczornych.

galeria dzień pierwszy tutaj

galeria dzień drugi:

(Zamek Frydlant i stare miasto Liberec) tutaj

(galeria malarstwa) tutaj

(ogród botaniczny) tutaj

foto: Janusz Aleksandrowicz


Włodzimierz Szafiński
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury

 


W czwartek 3 października br. w nowoczesnej bibliotece „Mediateka” w Piotrkowie Trybunalski, nastąpiła symboliczna inauguracja nowego roku kulturalnego 2019/2020 w województwie łódzkim.

Zarząd Województwa Łódzkiego reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ziemba, który wręczył odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego „W uznaniu zasług dla rozwoju i popularyzacji kultury w województwie łódzkim”.

Miło poinformować, że wśród osób wyróżnionych nagrodą znalazła się Grażyna Szafińska z Żarnowa, która już w 2007 r. otrzymała odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ na zakończenie sezonu kajakowego

Regulamin Spływu „Jesień na Pilicy”

19 października 2019 r. (sobota)

regulamin tutaj

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Oddział PTTK w Żarnowie na obchodach Światowego Dnia Turystyki

W dniach 27- 28 września br. na terenie Ziemi Opoczyńskiej odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Oddział PTTK w Żarnowie od wielu lat uczestniczy w kolejnych wojewódzkich obchodach, najczęściej są to ok. 50 osobowe grupy dorosłych i młodych turystów. W tegorocznych obchodach braliśmy udział w piątek, 27 września z 45 osobową reprezentacją naszego Oddziału. Rozpoczęliśmy od wspólnego spotkania wraz z innymi turystami z woj. łódzkiego w Starostwie Powiatowym w Opocznie.

Tutaj odbyło się powitanie uczestników przez organizatorów i prezentacja walorów powiatu opoczyńskiego przez dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie. Następnie zwiedziliśmy Opoczno i powiat opoczyński , chociaż nasi turyści ten teren dość dobrze znają. Dużą atrakcją turystyczną , którą obejrzeliśmy był otwarty niedawno w gminie Sławno geopark obok kamieniołomu Owadów – Brzezinki. Zobaczyć tu można min. amonity z okresu jurajskiego oraz odtworzone na podstawie wykopanych szkieletów makiety wielkich gadów morskich, dużych drapieżnych ryb i żyjących wówczas zwierząt lądowych. Nie tylko dzieci i młodzież ale również dorośli, w ramach zorganizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Sławne, warsztatów folklorystycznych wykonywali kwiaty z bibuły. Najmłodsi mieli dużą frajdę także z pobytu w kompleksie rekreacyjno – turystycznym obok GOK- u. Po powrocie do Opoczna w Zespole Szkół nr 1 odbyła się inscenizacja wesela opoczyńskiego, wielkie widowisko folklorystyczne a następnie powitanie zgromadzonych uczestników przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, starostę i wicestarostę opoczyńskiego. Piątkowe obchody Światowego Dnia Turystyki zakończone zostały degustacją potraw regionalnych . Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego przygotował nieodpłatnie sadzonki różnych rodzimych drzew, które mogą posadzić turyści w swych ogródkach. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego obdarował wszystkich paszportami , w których zawarto najważniejsze wiadomości krajoznawcze dotyczące powiatu opoczyńskiego. Wycieczki po Opocznie i powiecie opoczyńskim spełniły swą rolę edukacyjną i przyczyniły się do promocji naszego regionu. Część uczestników zbierała punkty do odznaki krajoznawczej powiatu opoczyńskiego zwiedzając Opoczno, Białaczów i Sławno.

foto: Janusz Aleksandrowicz galeria 1 tutaj

foto: PTTK Żarnów galeria 2 tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ Widawką

We wtorek 24 września br. dziesięcioosobowa grupa kajakarzy - członków Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, udała się do Szczercowa aby wziąć udział w spływie Widawką. Widawka jest prawym dopływem Warty o długości prawie 100 km.

Wypływa ze Wzgórz Radomszczańskich a w Kotlinie Szczercowskiej tworzy liczne meandry. Woda w rzece pochodzi częściowo z odkrywek Bełchatów i Szczerców. Trasa spływu wiodła ze Szczercowa przez Dzbanki, Zagrodniki, Korablew, Restarzew do Chociwia. Przepłynęliśmy 17 km z jedną przenoską przy młynie w Korablewie. Bogata roślinność towarzyszyła brzegom Widawki, przy których dwukrotnie pojawiły się sarny, kaczki i majestatycznie płynący łabędź.

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Udany XIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Pilica zachwyca”


Po raz drugi Klub Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, wziął udział w tej ogólnopolskiej imprezie pod w/w nazwą , którą organizuje Klub Sportowy „ Amber” w Tomaszowie Mazowieckim. W ub. roku była tylko 7 osobowa reprezentacja naszego klubu na jednodniowej trasie Biała – Barkowice, obecnie jednego dnia 14 osób na trasie Tomaszów Mazowiecki – Inowłódz, drugiego dnia płynęło 11 naszych kajakarzy Zalewem Sulejowskim ( Barkowice – Smardzewice ). Spływ cieszy się dużym zainteresowaniem o czym świadczy udział w dniach od 13 do 15 września br. ponad 250 kajakarzy z całej Polski. Pogoda w tym czasie sprzyjała uczestnikom, ale wiejący wiatr powodował powstawanie wysokich fal na Zalewie Sulejowskim, co nie zawsze ułatwiało bezpieczne sterowanie kajakiem. Komandorem spływu był Andrzej Ambroziak, prezes KS „Amber”. Przez wszystkie dni były też obecne przewodnicząca Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK Elżbieta Gomulska i przewodnicząca Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich Polskiego Związku Kajakowego Uta Kuhn. Imprezę wsparło min. Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie i Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Dzięki temu każdy uczestnik otrzymał koszulkę z okolicznościowym nadrukiem, a na zakończenie imprezy wręczono zawodnikom uczestniczącym w konkursach upominki , medale i puchary. Medalami wyróżniono także najmłodszych kajakarzy, wśród których znalazły się też zgłoszone przez nas czteroletnia Jadzia i sześcioletnia Marysia Jakubowskie, płynące w sobotę z rodzicami Pilicą a w niedzielę Zalewem Sulejowskim. Za udział w poprzednich spływach oraz po spełnieniu wymagań regulaminowych, popularną Turystyczną Odznaką Kajakową PTTK otrzymała Renata Pluta, brązową TOK otrzymał Stanisław Gwiazda a Jadzia Jakubowska Dziecięcą Odznakę Kajakową Polskiego Związku Kajakowego „ Kajtek”. Zbierającym punkty do odznak kajakowych, przybyło 34 pkt. za dwa dni lub 15 pkt. za udział w jednym dniu spływu. Reasumując była to zdaniem naszych członków, niezwykle udana impreza kajakowa , zachęcająca do uczestnictwa także w przyszłym roku.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wycieczka ”Świeradów Zdrój - Czechy”
5,6 października 2019 r. (sobota, niedziela)
 

Wycieczka jest organizowana w ramach działalności programowej O/PTTK w Żarnowie i jest przeznaczona dla członków i sympatyków PTTK. Na zlecenie PTTK wycieczkę obsługuje Biuro Turystyczne „Miki – Tour” w Żarnowie. Celem imprezy jest poznanie obiektów krajoznawczych Świeradowa, Frydlantu i Liberca ( Czechy).

Główne miejscowości i obiekty wycieczki to: Złotoryja – zwiedzanie Muzeum Złota, Świeradów Zdrój – zwiedzanie miasta. Świeradów był niegdyś osadą pogan, którzy odkryli niezwykłe właściwości wód wypływających z Gór Izerskich. Pielgrzymowano tu z Łużyc i Miśni, aby napić się „eliksiru zdrowia”. Pod koniec XIX wieku Świeradów stał się jednym z najbardziej popularnych uzdrowisk sudeckich. Miasto posiada specyficzny urok dzięki ciekawej zabudowie oraz położeniu na stokach Gór Izerskich i jest zaliczane do najbardziej malowniczych polskich uzdrowisk. Dom Zdrojowy powstał w 1899 r. i pochwalić się może największą w Sudetach halą spacerową, piękną drewnianą budowlą o długości 80 m. Szyby i ściany budynku zdobione są motywami roślinnymi. Naprzeciwko wejścia zachował się herb rodu Schaffgotschów, którzy byli min. fundatorami domu zdrojowego i kościoła św. Józefa. Przy ulicy Zdrojowej działa sklep z sudeckimi minerałami. Piękną willą jest rezydencja „Marzenie”, zbudowana w 1901 r. na polecenie berlińskiego przemysłowca Juliusza Pintscha łącząca w sobie cechy secesji i architektury szwajcarskiej. Leśna, w której mamy nocleg w hotelu „Leliwa” jest małym zabytkowym miasteczkiem w dolinie rzeki Kwisy. Ładna starówka z ratuszem.

 

 

regulamin tutaj

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK ŻARNÓW

 

„Wartą do Warty”

„Wartą do Warty”…… to kolejny spływ kajakowy przygotowany przez Oddział PTTK w Żarnowie i zrealizowany w sobotę 31 sierpnia 2019 na trasie z Sieradza do Warty (17 km ). Rzeka na tym odcinku jest spławna i daje się nią płynąć bez osiadania na mieliznach. W imprezie wzięło udział 14 kajakarzy, którzy korzystając z pięknej aury podziwiali przyrodę, min. łabędzie. Po krótkim instruktażu na przystani w Sieradzu, popłynęliśmy w stronę mostu kolejowego a w Dzigorzewie zobaczyliśmy prom ułatwiający przeprawę przez rzekę. Na prawym brzegu Warty, w Biskupicach kajakarze odpoczęli przed drugim etapem spływu.

Przy moście w Warcie przygotowane zostało miejsce lądowania kajaków. Zagospodarowanie terenu w postaci kilku ławeczek, umożliwiło odpoczynek po zakończeniu spływu w oczekiwaniu na odbiór sprzętu. Komandorem tej imprezy wodnej był Dariusz Karolczak, doświadczony kajakarz z Sieradza a jednocześnie członek Klubu Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie. Każdy z płynących Wartą do miasta Warty, otrzymał pamiątkową plakietkę będącą potwierdzeniem udziału i wpis do książeczki turystycznych odznak kajakowych. Dla dwóch kajakarzy sobotni spływ, kończył proces zbierania punktów na turystyczną odznakę kajakową : Sławomir Klauz zgromadził punkty do „ brązowej” , a Kacper Jurczyk do „ popularnej” turystycznej odznaki kajakowej. Po przyznaniu odznak przez Terenowy Referat Weryfikacyjny, zostaną one uroczyście wręczone w/w turystom przy okazji następnego spływu.


Włodzimierz Szafiński

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

Z Żarnowa do Truskawca

 

Przy współpracy z biurem turystycznym „Joanna” z Wrocławia, Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował dla swych członków i sympatyków wyjazd do sanatorium w Truskawcu na Ukrainie. Truskawiec jest znanym kurortem, oficjalnie otwartym w 1827 r. chociaż na lecznicze właściwości tutejszych wód zwrócił uwagę lekarz króla Stefana Batorego – Wojciech Oczko już w 1578 r. Od 1909 r. miasto miało połączenia kolejowe ze Lwowem, Wiedniem, Pragą, Krakowem, Poznaniem, Warszawą, Lublinem, Łodzią i Berlinem. Wkrótce Truskawiec uzyskał sławę europejską, szczególnie gdy w 1913 r. zostaje nagrodzony Wielkim Złotym Medalem za rozwój bazy leczniczej i zagospodarowania.

Dzisiaj kurort może przyjąć rocznie do 300 000 gości. Głównym bogactwem Truskawca są jego wody mineralne służące do picia, kąpieli, inhalacji, hydromasażu itp. Bioaktywna woda „Naftusia” to najsłynniejsza z wód mineralnych, ale są też inne wody ze źródeł : Maria I i Maria II, Bronisława, Józia i Barbara. Oprócz wód mineralnych Truskawiec oferuje unikalną ozokerytoterapię, zabieg cieplny wpływający korzystnie na organizm ludzki . Ozokeryt to rzadki minerał zwany też woskiem górskim, mający wygląd wosku pszczelego i zapach nafty. Występuje tylko w kilku miejscach na świecie , oprócz okolic Truskawca, w Iraku, Ameryce Północnej i okolicach Morza Kaspijskiego. Ma on właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe, antyspazmatyczne , pobudza procesy regenerujące skóry. Oprócz w/w tak jak w innych sanatoriach oferowane są takie zabiegi jak np. ozonoterapia, masaże, kąpiele, gimnastyka , inhalacje itp. Pobyt naszej 48 osobowej grupy trwał od 18 do 25 sierpnia br. Oprócz zabiegów leczniczych, realizowaliśmy program krajoznawczy i kulturalny. Były wycieczki fakultatywne do Lwowa, Drohobycza, w Karpaty, przejście z przewodnikiem po Truskawcu, delfinarium, ukraiński wieczór integracyjny .

W trakcie pobytu w sanatorium można było uczestniczyć w 3 występach artystycznych, w tym zespołu pieśni i tańca „Wierchowina” z Drohobycza. Słoneczna , bezdeszczowa pogoda sprzyjała spacerom i przebywaniu na placu sanatoryjnym przy fontannach . Każdego wieczoru kuracjusze mogli popatrzeć na „tańczące”, wielokolorowe fontanny i posłuchać relaksacyjnej muzyki. W olbrzymiej stołówce spotykaliśmy podczas śniadania, obiadu i kolacji około 400 osób korzystających z posiłków.

Bogata oferta różnorakich dań, była do dyspozycji w formie szwedzkiego stołu. Mankamentem podróży było zbyt długie oczekiwanie na kontrolę paszportową i celną na granicy ukraińskiej, co może zniechęcać do jej kolejnego przekraczania. Nasz wyjazd do Truskawca był pomimo straty czasu na granicy, pozytywnie oceniany i wiele osób z grupy wyraziło chęć ewentualnego powrotu na tego typu wycieczkę w następnym roku.


Włodzimierz Szafiński
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

IV Krytyczna Masa Kajakowa Na Pilicy
i spływ na byle czym

25 sierpnia odbył się spływ na rzece Pilicy organizowany przez klub sportowy AMBER  "IV Krytyczna Masa Kajakowa na Pilicy".

Zobacz film:

 

Nieliczna grupa z PTTK Żarnów brała udział.  Start Masy Kajakowej odbył się w kilku miejscach na rzece Pilicy takich jak: Tomaszów Mazowiecki, Spała, Teofilów. Przed mostem w Inowłodzu nastąpiło zgromadzenie kajakarzy, a następnie wspólna parada kajakowa z kulminacyjnym wpłynięciem do Przystani w Inowłodzu. Tam też się działo w ramach dni Gminy Inowłódz, spływ na byle czym, konkursy, zabawy, występ zespołu Cekinki, Królowianie i koncerty kapeli Krzikopa oraz Gwiazdy Wieczoru BARANOVSKI!

 

galeria w przygotowaniu

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Rekreacyjny spływ rzeką Pilicą

Pilica jest rzeką, którą najczęściej pływają członkowie i sympatycy Oddziału PTTK w Żarnowie. W bieżącym roku uczestniczyli oni w ośmiu spływach kajakowych na Pilicy, z czego siedem odbyło się na terenie województwa łódzkiego, a jeden w woj. mazowieckim. Ostatnia impreza kajakowa zorganizowana przez O/PTTK w Żarnowie miała miejsce 15 sierpnia br. na trasie ze Spały do Inowłodza. Na miejscu wodowania kajaków w Spale stawiło się 28 turystów, w większości członków Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów. Wśród tej grupy byli też mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Przysuchy i Opoczna oraz po jednym reprezentancie Szczecina i Opola. Przed zejściem na wodę była okazja do wręczenia zdobytych wcześniej „popularnych” Turystycznych Odznak Kajakowych. Otrzymali je: Barbara Ciszewska, Anna Kmita, Piotr Kmita, Witold Chotecki i Andrzej Ślufarski. W/w musieli wykazać się przepłynięciem co najmniej 100 km szlaków wodnych. Do grona członków PTTK przyjęta została Renata Pluta.

Powiększył się również stan członków naszego Klubu Turystyki Kajakowej do którego dołączyły następne 4 osoby. Tym samym klub liczy obecnie 41 członków. Po wodowaniu w Spale, 14 dwuosobowych kajaków ruszyło w stronę Inowłodza. Trasa wiodła przez Spalski Park Krajobrazowy, a po krótkim czasie znaleźliśmy się w obrębie rezerwatu leśnego „Spała”, utworzonego w 1958 roku. Dęby osiągają tu wieku 250 lat, sosny 180 lat. Słoneczna pogoda sprzyjała podziwianiu bujnej zieleni po obu stronach rzeki, stan wody pomimo panującej suszy był wystarczający do płynięcia bez zatrzymywania na mieliznach. W Teofilowie zatrzymaliśmy się na odpoczynek przy lewym brzegu, gdzie znajduje się sezonowy bar i wypożyczalnia kajaków. Nazwa spływu „rekreacyjny” odnosiła się min. do niezbyt długiej trasy, która nie wymagała od płynących dużego wysiłku, bowiem było to tylko 8 km. Spotkaliśmy też wielu innych turystów płynących Pilicą. Zakończenie naszej imprezy wodnej odbyło się na przystani „Tama” w Inowłodzu. Część grupy zwiedziła jeszcze miejscowe obiekty krajoznawcze min. romański kościół św. Idziego i częściowo odnowiony zamek gotycki z czasów Kazimierza Wielkiego.

foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

Bzurą do Łowicza

Taka nazwę miał ostatni spływ kajakowy zorganizowany w dniu 10 sierpnia br. przez Oddział PTTK w Żarnowie. Bzurą popłynęliśmy piętnastokilometrową trasą z Urzecza przez Sługienice, Klewków do Łowicza. W miejscu wodowania kajaków, przy moście w Urzeczu stawiło się 24 turystów, w tym dwoje z Klubu Turystyki Kajakowej „Tratwa” Łowicz. Miejscowi kajakarze byli nam bardzo pomocni ze względu na dobrą znajomość rzeki i wskazali płynącym niebezpieczne miejsca w Klewkowie.

Najpierw były to wystające z wody kamienie pod mostem, później wysoki próg wodny. Dla bezpieczeństwa trzeba było spory kawałek przenieść kajaki i powtórnie je zwodować. Bzura na odcinku, którym płynęliśmy jest niezwykle malownicza, zarówno brzegi jak i koryto pokryte są bujną roślinnością. W rzece dominuje strzałka wodna, charakterystyczna dla cieków wodnych na niżu. Niektóre z tych roślin znajdują się jeszcze w stadium kwitnienia, co daje miłe wrażenia estetyczne.

Spływ zakończyliśmy przy pierwszym moście w Łowiczu a stąd samochody osobowe, którymi przyjechaliśmy rozjechały się do Łodzi, Sieradza i Żarnowa. Część osób zdecydowało się na odwiedzenie Skansenu Wsi Łowickiej znajdującego się w pobliskich Maurzycach. Jadąc do skansenu można było zobaczyć zabytkowy most stalowy na Słudwi, który jest pierwszym na świecie drogowym mostem spawanym. Jego twórcą był prof. Stefan Bryła , któremu budowa tego mostu przyniosła światową sławę. W skansenie w Maurzycach na dużym obszarze zgromadzono drewniane chałupy, stodoły, obory, lamusy, kuźnię, wiatrak, kościół, plebanię, strażnicę itp. Obiekty i eksponaty ukazują region i tradycje ludności wiejskiej, zamieszkującej dawne tereny Księstwa Łowickiego. Jak zwykle Oddział PTTK w Żarnowie, przygotował dla uczestników pamiątkową odznakę z reprodukcją wycinanki łowickiej, elementem charakterystycznym dla tego regionu Polski. Bzura, którą płynęliśmy po raz pierwszy, okazała się rzeką przyjazną i wartą bliższego poznania.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Małe spływy Pilicą

Wymieniając przymiotnik „małe” nie odnosimy go do długości etapu szlaku wodnego przepłyniętego przez naszych kajakarzy, lecz do ilości kajaków i osób uczestniczących w spływie. Ostatnie dwa spływy Pilicą, zorganizowane przez O/PTTK w Żarnowie, miały właśnie taki charakter, gdyż ilość uczestników nie przekroczyła dziesięciu.

Pierwszy, w sobotę 3 sierpnia br. odbył się na trasie z Tomaszowa Mazowieckiego do Spały z 10 uczestnikami, drugi we wtorek 6 sierpnia z udziałem 7 kajakarzy na trasie z Inowłodza do Gapinina. Cieszyć może fakt, że nasze spływy mają często charakter rodzinny ,płyną bowiem wspólnie małżonkowie i dzieci. Tak było i tym razem. Pomimo komunikatów o niskim stanie wody w rzekach, na obu spływach nie było zbyt wiele mielizn, na których utknęliby turyści. Płynąc Pilicą mamy często kontakt z dziewiczą przyrodą, ptactwem wodnym, czasem ukazują się naszym oczom zabytki i zabudowa nadbrzeża o charakterze rekreacyjnym. Na pierwszym z opisywanych spływów mieliśmy okazję płynąć pod trzema mostami: Saksońskim i wiaduktem kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim oraz kamiennym w Spale, noszącym obecnie imię generała broni Tadeusza Buka.

Spalski most z uwagi na swą długą historię, został wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Na kolejnym spływie z Inowłodza podziwialiśmy z wody min. urokliwy romański kościół św. Idziego. W Gapininie wylądowaliśmy przy moście kolejowym i w ciągu krótkiego czasu, widzieliśmy kilka przejeżdżających z dużą prędkością pociągów „Pendolino”. Kajakarstwo jest jednym ze sposobów na aktywne spędzenie wolnego czasu i ma również wiele wspólnych cech ze sportem. Duża grupa ludzi skupionych wokół oddziału PTTK w Żarnowie, dostrzegła więc walory turystyki kajakowej i czynnie ją uprawia. Ciągle przybywa członków Klubu Turystyki Kajakowej , który liczy obecnie 36 osób. Pomimo tego, że Żarnów nie leży nad rzeką, która nadawałaby się do pływania kajakiem, Pilica staje się nam od wielu lat coraz „bliższą”.

galeria 1 tutaj

galeria 2 tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Płynęli Pilicą w stronę Wisły.


Ostatni etap żarnowskich spływów Pilicą, to trasa z Białej Góry do Mniszewa, gdzie rzeka niebawem kończy swój bieg i wpływa do Wisły. W sobotę 27 lipca br. 47 kajakarzy przepłynęło 26 kilometrów szlaku wodnego, będąc uczestnikami najważniejszej naszej imprezy kajakowej tzn. XII Żarnowskiego Spływu Pilicą. Tym sposobem zakończyliśmy liczący około 237 km szlak wodny, płynąc od Maluszyna przez Krzętów, Przedbórz, Łęg Ręczyński, Sulejów, Zalew Sulejowski, Smardzewice, Tomaszów Mazowiecki, Spałę, Inowłódz, Domaniewice, Tomczyce, Białobrzegi, Białą Górę i Warkę do Mniszewa. Niektóre odcinki powtarzaliśmy kilkakrotnie podczas spływów: „Wiosna na Pilicy”, Spływ Polsko- Słowacki, „Jesień na Pilicy” czy płynąc odcinkami Pilicy np. ze Stobnicy do Ostrowa czy z Białej do Barkowic Mokrych.

Oprócz własnych imprez wzięliśmy udział w III Masie Kajakowej na Pilicy, jak również w Ogólnopolskim Spływie Kajakowym „Pilica zachwyca” organizowanych przez Klub Sportowy „Amber” z Tomaszowa Mazowieckiego. W ostatnią sobotę wśród płynących, mieliśmy dwóch gości zagranicznych z Serbii i Francji, pozostali reprezentowali: Opoczno, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Łódź, Przysuchę, Końskie, Białaczów i Żarnów. Pogoda dopisała humory także, obyło się bez wywrotki i pomimo niższego poziomu wody płynęło się dobrze. Po zdaniu kajaków przejechaliśmy do Skansenu Militarnego I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. Skansen upamiętnia walki w sierpniu 1944 r. związane z przyczółkiem warecko – magnuszewskim. Odtworzone zostały tutaj min. stanowiska obronne, transzeje, pokazano czołgi, działa, amfibie, wyrzutnie pocisków i inny sprzęt wojskowy.

Po zwiedzeniu skansenu udaliśmy się do Warki, na posiłek w restauracji „Kociołek”. W Warce jest również Pomnik Lotników nawiązujący do walk pod koniec II wojny światowej o w/w przyczółek . Warto dodać, iż lotnicy z I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” odbyli nad Warką pierwsze loty bojowe. Oddział w Żarnowie przygotował dla uczestników spływu, pamiątkową plakietkę i okolicznościową pieczątkę. Większość naszych członków prowadzi książeczki turystycznych odznak kajakowych, w których potwierdza się przepłynięte odcinki rzek i zbiera pieczątki z danej imprezy. Potwierdzenia i odznaki zdobywają zarówno dorośli jak i dzieci. Na XII Spływie Pilicą, dziećmi płynącymi wraz z rodzicami były: czteroletnia Jadzia i sześcioletnia Marysia Jakubowskie. W dniu 10 sierpnia br. kajakarze skupieni wokół żarnowskiego Oddziału PTTK ,planują kolejny spływ pt. „Bzurą do Łowicza”. Tym razem popłyniemy więc nową dla nas rzeką – Bzurą.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Gruzja z PTTK Żarnów

Gruzja, mały górzysty kraj na Kaukazie, leżący na pograniczu Europy i Azji, stał się w tym roku celem turystycznej eskapady 28 członków i sympatyków PTTK w Żarnowie. Ośmiodniowa wycieczka trwająca od 6 do 13 lipca, zaplanowana została już jesienią 2018 r. a jej realizacją zajęło się Biuro Turystyczne „Itaka”. Gruzja staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem wyjazdów turystycznych nie tylko dla Polaków. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku ten kraj liczący 3,7 mln mieszkańców, odwiedziło około 7 mln turystów z całego świata. Nasza grupa wyleciała samolotem węgierskiej linii Wizz – Air z lotniska Chopina w Warszawie, aby po 3 godzinach wylądować w Kutaisi, jednym z trzech lotnisk międzynarodowych w Gruzji ( pozostałe to Tbilisi i Batumi ). Droga przelotu wiodła przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, Morze Czarne i Gruzję.

W drugim dniu zwiedziliśmy dwa wspaniałe obiekty przyrodnicze: Kanion Okatse w dolinie rzeki Saciskwilo i Jaskinię Prometeusza z imponującymi stalaktytami i stalagmitami, odkrytą w 1983 roku. Trzeci dzień poświęcony był na wycieczkę do Batumi, jednego z najbardziej znanych kurortów nad Morzem Czarnym. W Batumi znajduje się jeden z największych ogrodów botanicznych na świecie z kilkoma sekcjami tematycznymi: śródziemnomorską, kaukaską, himalajską, wschodnioazjatycką, północno i południowoamerykańską, meksykańską i nowozelandzką. Częścią ogrodu jest las bambusowy. Bardziej „dojrzali” Polacy pamiętają chyba też piosenkę Filipinek o herbacianych polach Batumi. Miasto zachwyca turystów wieloma atrakcjami np. Wieżą Gruzińskiego Alfabetu, latarnią morską, Wieżą Czaczy, pomnikiem Ali i Nino, nadmorską promenadą z palmami, pomnikiem Medei nawiązującym do mitologii greckiej i opowieści o wyprawie Jazona po złote runo. Batumi nazywane jest perłą Morza Czarnego. Następnego dnia zobaczyliśmy niezwykłe skalne miasto Wardzia, położone na wysokości 1300 m n.p.m. Kompleks składał się z 3 tysięcy komat wydrążonych w skałach, zdolnych pomieścić około 60 tys. ludzi i służył obronie przed kolejnymi najazdami muzułmańskich wojsk. Dłużej zatrzymaliśmy się także przy twierdzy Chertwisi, najstarszej budowli obronnej w Gruzji. Tego samego dnia dotarliśmy do Bordżomi, uzdrowiska położonego w górach Małego Kaukazu, słynącego z wody mineralnej. Nocleg wypadł w Bukariani, znanym nie tylko w Gruzji kurorcie narciarskim. Z pewnością dużą atrakcją był pobyt w dawnej stolicy Gruzji Mcchecie. Jej zabytki wpisane są na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. 

Wieczór zaś spędziliśmy w jednej z restauracji w Tbilisi, uczestnicząc w biesiadzie połączonej z degustacją wina i tradycyjnych dań kuchni gruzińskiej. Przy okazji mogliśmy zobaczyć występy miejscowych tancerzy i muzyków. W wieczorze gruzińskim oprócz Polaków uczestniczyły grupy z Libanu, Iranu i Izraela. Kolejny dzień zawierał alternatywę : część grupy pojechała na Gruzińską Drogę Wojenną , pozostali mieli okazję zwiedzić Tbilisi z gruzińskim przewodnikiem mówiącym po polsku. Jedni podziwiali góry Wysokiego Kaukazu , drudzy poznawali w czasie ośmiogodzinnej pieszej wycieczki, miasto pełne zabytków i nowoczesnych budowli takich jak: Most Pokoju przerzucony przez rzekę Kurę, czy dwie szklane tuby w których zaplanowano salę koncertową i wystawienniczą. Siódmy dzień pobytu w Gruzji zaczęliśmy od zwiedzania klasztoru Dżwari , zabytku z VII wieku wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to jedna z najlepiej zachowanych świątyń z tego okresu na świecie. Następną atrakcją była wizyta w lokalnej winiarni, połączona z degustacją 3 rodzajów wina i prezentacją tradycyjnej metody jego wytwarzania z wykorzystaniem glinianych naczyń kvervi. Najbardziej chyba znanym Gruzinem, niestety nie tylko z dobrej strony, jest urodzony w Gori Józef Wissarionowicz Dżugaszwili, znany jako Stalin. Tutaj ulokowano jego muzeum, które funkcjonuje w niezmienionej formie od wielu lat. Końcowym elementem krajoznawczej wycieczki po Gruzji, było zwiedzanie monastyru Gelati, ufundowanego przez króla Dawida Budowniczego w XII wieku i objętego patronatem UNESCO. Ósmy dzień to transfer na lotnisko w Kutaisi i powrót do Polski . Wycieczka pozwoliła nie tylko na poznanie fragmentu historii kraju liczącej ponad 3 tysiące lat, zabytków kultury takich jak średniowieczne kościoły wczesnochrześcijańskie, budowle obronne, monastyry itp., zachwycającej przyrody ale także specjałów gruzińskiej kuchni takich jak np. chapaczuri ( okrągły placek z serowym nadzieniem), chinkali (pierożki w kształcie sakiewek) i oczywiście różnych gatunków wina . Gruzini chwalą się produkcją wina od 6 tys. lat. Ciekawym jest fakt, że w Gruzji występuje ponad 520 gatunków winorośli z których produkuje się wino i wysokoprocentową wódkę czaczę. Słodkim przysmakiem są czurczele, zwane miejscowymi snickersami. Reasumując: Gruzja jest warta podróży.

 

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikat organizacyjny


Najważniejszą imprezą kajakową, w Oddziale PTTK w Żarnowie, mającą długoletnią tradycję jest Żarnowski Spływ Rzeką Pilicą. W tym roku odbędzie się dwunasta edycja tej imprezy, kończąca cykl spływów zaczynających się od Maluszyna przez Krzętów, Przedbórz, Łęg Ręczyński, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz, Domaniewice, Tomczyce, Białobrzegi, Białą Górę n/Pilicą aż do Mniszewa tuż przy ujściu Pilicy do Wisły. XII Żarnowski Spływ Rzeką Pilicą odbędzie się w sobotę 27 lipca br. Impreza umieszczona jest w ogólnopolskim Informatorze Kajakarza 2019 i świadczyć może o aktywności naszego środowiska kajakowego. Mając na względzie sprawne przygotowanie w/w imprezy min. zamówienie odpowiedniej ilości kajaków, pamiątkowych plakietek, posiłków itp. prosimy o szybkie decyzje dotyczące udziału. Regulamin spływu w załączeniu.


Włodzimierz Szafiński – prezes ZO PTTK w Żarnowie, Hubert Szulc – przewodniczący Klubu Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie

regulamin tutaj
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ kajakowy:
 Maluszyn - Sudzinek - Bobrowniki - Krzętów

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

„Najlepszy Turysta w Szkole”

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2018/2019 zakończył się konkurs na „Najlepszego Turystę w Szkole”. Opiekunowie SKKT- PTTK przy SP w Białaczowie, Miedznej Drewnianej, Przedborzu i Żarnowie na podstawie aktywności członków min. udziału w imprezach turystyczno – krajoznawczych wytypowali laureatów konkursu. W Białaczowie najlepszą turystką okazała się Marta Szmitkowska, w Miedznej Drewnianej Aleksandra Kata, w Przedborzu Katarzyna Jędrzejczyk a w Żarnowie Amelia Ogłoza. Każda z w/w dziewcząt otrzymała tytuł i dyplom „ Najlepszego Turysty w Szkole” oraz upominek od Oddziału PTTK w Żarnowie.

1. Prezes O/PTTK w Żarnowie wręcza "Orli lot" Marcie Krzywkowskiej
2. "Orli lot" wręczają Zuzannie Kołodziejczyk członkowie ZO PTTK w Żarnowie- Maria Grzybowska i Grażyna Szafińska
3. Amelia Ogłoza - "Najlepsza Turystka w Szkole"- SP w Żarnowie
Zdjęcia ze strony internetowej SP w Żarnowie

 

Była też okazja do wręczenia dwóch najwyższych odznaczeń PTTK przeznaczonych dla młodych turystów do 21 roku życia , mianowicie „Orlego lotu”. Ta odznaka przyznawana jest uchwałą Zarządu Oddziału PTTK „ za aktywny i twórczy udział w organizacji przedsięwzięć turystyczno – krajoznawczych w swoim środowisku działania”. Pierwszą odznakę w tym roku otrzymała Marta Krzywkowska – absolwentka ostatniej klasy Gimnazjum w Żarnowie podczas pożegnania uczniów tego Gimnazjum w dniu 18 czerwca, drugą Zuzanna Kołodziejczyk – uczennica SP w Żarnowie następnego dnia. Obie reprezentowały PTTK w Żarnowie w finałach Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego PTTK w Legnicy, prowadziły „Podsumowanie roku turystycznego 2018 w O/PTTK w Żarnowie, brały udział w konkursach krajoznawczych, rajdach pieszych, wycieczkach, a Zuzanna była uczestniczką Ogólnopolskich Zlotów Młodzieży Wiejskiej PTTK. Odznaka „Orli lot” została ustanowiona przez Zarząd Główny PTTK a pierwsze były wręczane od 1994. W bieżącym roku przypada 100- letnia rocznica powstania zorganizowanego ruchu turystyczno – krajoznawczego w środowisku młodzieży szkolnej. Przy okazji warto wspomnieć, że ponad 50% członków naszego Oddziału to dzieci i młodzież szkolna.

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Kajakiem przez Bory Tucholskie

Bory Tucholskie to największe po Puszczy Białowieskiej skupisko drzew w Polsce. Tam właśnie zawędrowali ostatnio członkowie PTTK z Żarnowa , aby zrealizować spływ kajakowy Wielkim i Małym Kanałem Brdy. Dziewiętnastego czerwca jadąc do miejsca zakwaterowania wstąpiliśmy do Wymysłowa k/Tucholi aby zwiedzić Muzeum Indian Ameryki Północnej im. Sat – Okha. Sat Okh ( Długie Pióro ) to Indianin urodzony w ukrytej wiosce w dolinie rzeki Mackenzie w Kanadzie, którego matką była Polka. W jego życiorysie jest też epizod związany z Żarnowem, ponieważ był żołnierzem 25 pp. AK w oddziale „Bończy”. Warto więc sięgnąć po informacje do internetu wpisując np. Muzeum Sat – Okha w Wymysłowie , aby dowiedzieć się wielu ciekawostek z jego bogatego życia. Obok muzeum jest też dworek „Wymysłowo” z ciekawie zaaranżowanym wnętrzem, pełniący obecnie funkcję restauracji i hotelu. Stąd było już blisko do gospodarstwa agroturystycznego „U Hoffmanów” w Legbądzie , gdzie dla naszej ósemki zarezerwowane były noclegi i wyżywienie. Gospodyni opowiedziała nam o swych przodkach zasłużonych dla tej ziemi a także pokazała wiekową chatę należącą do jej przodków , mogącą pełnić rolę skansenu. W odległości ok. 4 km od naszej kwatery znajduje się ciekawy obiekt a mianowicie akwedukt wybudowany w XIX w. wg. rzymskich wzorów. Dzięki temu dwa cieki wodne, krzyżują się na różnych poziomach. Jest to najdłuższy w Polsce akwedukt liczący 75 m , gdzie dołem płynie Czerska Struga a 6 m wyżej Wielki Kanał Brdy. Można więc przejść pod wodą na drugi brzeg bez zamoczenia. W czwartek 20 czerwca br. zwodowaliśmy w Fojutowie 4 kajaki wypływając na szlak wodny Wielkiego Kanału Brdy . Po krótkim czasie dotarliśmy do dwóch jezior Zarżonek i Dubielnik, po których pływały łabędzie i kaczki z małymi. Woda w kanale jest przeźroczysta , widać dno a w nim różnego rodzaju zielone wodorosty i przepływające ryby. Brzegi kanału w większości porośnięte są sosnowymi lasami. Po dwóch godzinach w miejscowości Barłogi, skończył się Wielki Kanał Brdy i dalsza część spływu wiodła Małym Kanałem Brdy , który był węższy ale i głębszy. Przez Czarny Most, Klocek i Jezioro Bielski Duk, dotarliśmy do Zielonki, gdzie był koniec zaplanowanego etapu. Przepłynięta trasa miała długość 15,3 km . Po obiedzie i pamiątkowym zdjęciu z gospodarzami, udaliśmy się w drogę powrotną do Żarnowa mając przed sobą prawie 400 km jazdy samochodami. Wrażenia z pobytu w Borach Tucholskich, a ściślej mówiąc z Tucholskiego Parku Krajobrazowego z pewnością pozostaną na długo w naszej pamięci. Być może następnym razem popłyniemy Brdą, równie urokliwą rzeką ale trudniejszą dla kajakarzy niż Kanały Brdy.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Płynęli Pilicą

Turystyka kajakowa cieszy się w Oddziale PTTK w Żarnowie dużą popularnością. Jest to niewątpliwie zasługa, działającego tu od ubiegłego roku Klubu Turystyki Kajakowej. W sobotę 15 czerwca br. 20 osobowa grupa naszych kajakarzy dotarła do Krzętowa, aby przepłynąć 17 kilometrową trasą do Przedborza. Przed zwodowaniem kajaków wręczone zostały dwie „popularne” turystyczne odznaki kajakowe PTTK: Sylwii Jurczyk i Magdalenie Król , które przepłynęły już ponad 100 km szlaków wodnych. Odbył się także krótki instruktaż dotyczący zachowania na wodzie. Uczestnicy spływu otrzymali też pamiątkowe plakietki z widokiem piaszczystej skarpy nad Pilicą

Wraz z rodzicami popłynęły też najmłodsze turystki : 4 letnia Jadzia i 6 letnia Marysia Jakubowskie. Trasa zawierała wiele atrakcji przyrodniczych , kajakarze obserwowali kacze rodzinki, bociana w locie, a tuż przed odpoczynkiem w Białym Brzegu, płynęli obok dużego stada krów chłodzących się w rzece. Biały Brzeg leżący w połowie trasy spływu, to doskonałe miejsce biwakowe z małą plażą .

W głębi lasu położona jest sezonowa stanica harcerska. Dalsza część trasy przebiegała obok wsi Chałupy, gdzie wojsko zbudowało most na rzece. Już z pewnej odległości widać było kilka charakterystycznych obiektów Przedborza, najpierw wiatrak a następnie wieżę zabytkowego kościoła św. Aleksego. Miejscem zakończenia spływu, była plaża w pobliżu siedziby Przedborskiego Parku Krajobrazowego, gdzie po zdaniu kajaków, udaliśmy się do centrum Przedborza. Kolejny spływ rzeką Pilicą w ocenie turystów- kajakarzy był imprezą udaną , przebiegał bowiem przy pięknej pogodzie i dobrych relacjach towarzyskich

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Zaliczona nowa rzeka.


Tytuł odnosi się do spływu kajakowego rzeką, którą dotychczas nie pływaliśmy, a mianowicie Radomki. Radomka to lewy dopływ Wisły o długości ponad 100 km, która wypływa w lasach konecko- przysuskich. Rzeka silnie meandruje i jest granicą między dwoma kompleksami leśnymi: Puszczą Kozienicką i Puszczą Stromiecką. Grupa 16 kajakarzy reprezentujących Klub Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie pojawiła się rano w sobotę 8 czerwca br. przy moście drogowym w Brzózie, aby po zwodowaniu kajaków popłynąć 16 km szlakiem wodnym do Ryczywołu, za którym Radomka wpływa do Wisły. Słoneczna pogoda towarzysząca turystom sprzyjała podziwianiu otaczającej rzekę przyrody.
 

Trzeba przyznać, że na rzece spotkać można było kilka wysp, a wystające spod wody drzewa i korzenie zmuszały do uwagi. Na szczęście nie doszło do żadnej wywrotki. Po zdaniu kajaków udaliśmy się w drogę powrotną do Żarnowa przez Białobrzegi i Wyśmierzyce. W latach 1973 – 2017 Wyśmierzyce były najmniejszym miastem Polski liczącym tylko 921 mieszkańców. Pamiątką ze spływu może być okolicznościowa plakietka, którą otrzymali kajakarze na początku tej imprezy. Wyróżnienie w postaci dyplomu i tytułu „Aktywnego kajakarza” otrzymał Piotr Lesiak z Opoczna za udział w większości spływów kajakowych w 2018 r. W bieżącym roku członkowie Klubu Turystyki Kajakowej Oddziału PTTK w Żarnowie, mają w planach jeszcze kilka spływów , z których najważniejszą imprezą będzie planowany na 27 lipca 2019 r. XII Żarnowski Spływ Pilicą na odcinku z Białej Góry n/Pilicą do Mniszewa.

 


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wiosna na Pilicy


Pod taką nazwą odbył się spływ kajakowy organizowany przez Klub Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, w sobotę 25 maja br. Turyści mieli do pokonania dwadzieścia jeden kilometrów szlaku wodnego Pilicy z Przedborza do Łęgu Ręczyńskiego (Placówka ). Po obfitych opadach deszczu w dniach poprzedzających spływ, poziom wody podniósł się a nurt rzeki przyśpieszył. Po krótkim instruktażu nt. zachowania na wodzie, kajakarze otrzymali pamiątkowe odznaki i zwodowali kajaki przed mostem drogowym na Pilicy.

W imprezie wzięły udział 24 osoby nie tylko z woj. łódzkiego, gdyż mieliśmy jednego reprezentanta woj. małopolskiego z Wieliczki, sześciu turystów z woj. świętokrzyskiego z Kielc i Gatnik, dwóch z woj. mazowieckiego z Przysuchy, pozostali to mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna , Sieradza, Białaczowa, Żarnowa i gminy Żarnów. Najmłodszą turystką, która wzięła udział w kolejnym już spływie była sześcioletnialetnia Marysia Jakubowska. Spływ odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie, co sprzyjało dobremu samopoczuciu wiosłujących turystów. Impreza jest jednym z trzech żarnowskich spływów, wpisanych do ogólnopolskiego Informatora Kajakarza na 2019 r.

Kolejne dwie nasze imprezy wodne znajdujące się w tym informatorze to :” XII Żarnowski Spływ Pilicą” planowany w końcu lipca i „Bzurą do Łowicza” w sierpniu. Oprócz w/w spływów odbędą się inne np. 8 czerwca będziemy płynąć odcinkiem rzeki Radomki , będącej lewym dopływem Wisły. Na zaproszenie stowarzyszenia „Skórkowice i okolice”, osiem osób z Klubu Turystyki Kajakowej PTTK w Żarnowie, uczestniczyło w spływie rzeką Czarną w dniu 18 maja br. W bieżącym roku mamy zamiar poznać kilka nowych rzek, którymi dotychczas nie pływaliśmy. Cieszyć może też fakt, iż po przyjęciu dwóch nowych członków: Jacka Wojciechowskiego i Barbary Ciszewskiej stan naszego klubu zwiększył się do 35 osób.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

Spływ rzeką czarną

Stowarzyszenie "Skórkowice i okolice" zorganizowało w dniu 18 maja br spływ kajakowy rzeką Czarną. Wzięło w nim udział 42 osoby, w tym 8 członków O/PTTK w Żarnowie.

 Trasa wiodła ze Skórkowic do Przyłęka (8,5 km). Spływ odbył się przy pięknej, słonecznej pogodzie i był ze wszech miar udaną imprezą.

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Początek sezonu kajakowego w PTTK Żarnów

Pierwszą imprezą kajakową , w której w bieżącym roku wzięli udział członkowie żarnowskiego oddziału PTTK, był XI Wiosenny Spływ Rzekami Polesia „Powitanie Bobrów 2019”. Głównym organizatorem spływu trwającego od 1 do 5 maja br. był Oddział PTTK we Włodawie, ściślej biorąc działająca tam Komisja Turystyki Kajakowej. Kajakarze z różnych części Polski pływali po jeziorze Wytyckim, rzeką Włodawką, Krzemianką i Bugiem. Grupa zorganizowana przez Oddział w Żarnowie, liczyła w sumie 18 osób, z których czworo to członkowie Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów mieszkający w Sieradzu, którzy uczestniczyli w 5 dniach spływu.

Pozostali ( 14 osób ) zdecydowali się na dwudniowy spływ, graniczną rzeką Bug w sobotę 4 i niedzielę 5 maja. Sobotni etap o długości 15 km wiódł od miejscowości Kuzawka do Jabłecznej. W Sławatyczach przy granicy z Białorusią był postój, na którym organizatorzy zorganizowali turystyczny posiłek. Dużą atrakcją tego dnia po zdaniu kajaków, było zwiedzanie zabytkowego zespołu cerkiewno – klasztornego pw. św. Onufrego w Jabłecznej. Klasztor istnieje od XV wieku i był przez wieki ostoją prawosławia na Polesiu. W niedzielę płynęliśmy z miejscowości Wołczyny do Orchówka z odpoczynkiem na Trójstyku czyli miejscu, w którym stykają się granice trzech państw: Polski, Ukrainy i Białorusi. Etap liczył 19 km a po jego przepłynięciu, odbyło się zakończenie całej wielodniowej imprezy w Orchówku. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty pobytu na trójstyku granic na rzece Bug oraz legitymacje Poleskiej Odznaki Kajakowej im. Janusza Michalskiego. Tę odznakę w stopniu brązowym, zdobywa się po dwóch dniach spływu rzekami Polesia. Od lat komandorem spływu „Powitanie Bobrów” jest Józef Tworek min. autor ciekawego przewodnika pt. „Kajakiem po Bugu”. Ośrodek wypoczynkowy „Zacisze” w Okunince nad jeziorem Białym, z którego kajakarze codziennie odwożeni byli na trasy spływu był bazą noclegową .Cieszyć może fakt, iż organizatorzy imprezy przygotowali dla każdego uczestnika atrakcyjną metalową odznakę i zestaw materiałów krajoznawczych promujących miasto Włodawę i okoliczne gminy, które to pamiątki będą wspomnieniem udanego pobytu w tej części województwa lubelskiego.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Zwiedzali Śląsk Cieszyński i Morawy

„Śląsk Cieszyński i Morawy” to nazwa wycieczki krajoznawczej dla członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie , która odbyła się w sobotę i niedzielę ( 13 i 14 kwietnia br.). Wyprawa na pogranicze polsko – czeskie przebiegała wg. programu przygotowanego przez PTTK, a wykonawcą było zaprzyjaźnione Biuro Turystyczne „Miki – Tour” z Żarnowa. Pierwszy dzień poświecony był na zwiedzanie Cieszyna, jednego z najstarszych miast w Polsce. Tutaj na Wzgórzu Zamkowym spotykamy kościół romański z XI w. pod wezwaniem św. Mikołaja, którego wizerunek umieszczono na 20 – złotowym banknocie NBP. Z dawnego zamku pozostała tylko Wieża Piastowska z II połowy XIV w.

Punkt widokowy na Wzgórzu Zamkowym daje możliwość podziwiania panoramy czeskiej części Cieszyna i granicznej rzeki Olzy. Historyczna zabudowa Starego Miasta z wyróżniającym się barokowo – klasycystycznym ratuszem została po polskiej stronie. Zabytków w mieście jest wiele: kościoły, pałac Habsburgów, teatr im. Adama Mickiewicza , Browar Arcyksiążęcy , ciekawe kamienice itp. W Cieszynie są też dwa obiekty leżące na „Szlaku zabytków techniki woj. śląskiego”: Muzeum Drukarstwa i Browar Zamkowy. Pierwszego obecnie nie można zwiedzać z uwagi na trwający remont, w drugim obiekcie byliśmy wraz z przewodnikiem zakładowym. W ramach w/w szlaku zwiedzaliśmy również niedaleko położony od Cieszyna, Ustroń z ciekawym Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. Jana Jareckiego. Muzeum Ustrońskie oprócz ekspozycji technicznej promuje zbiory kultury i sztuki ludowej regionu. W drugiej części poznawania Cieszyna zobaczyliśmy kolejny symbol miasta „Studnię Trzech Braci” nawiązującą do legendy wg. której w 810 roku przy źródle spotkali się trzej bracia : Cieszko, Bolko i Mieszko i ciesząc się z tego faktu założyli miasto o nazwie Cieszyn.

 Drugi dzień poświęcony był na zwiedzanie fragmentu Republiki Czeskiej , a dokładnie części okręgu śląsko – morawskiego. Zaczęliśmy od Muzeum Techniki Tatra w Koprzywnicy, gdzie zgromadzono ponad 60 samochodów osobowych i ciężarowych , silniki, modele i prototypy , zdjęcia a nawet wiszące u sufitu samoloty. Po obiektach techniki obejrzeliśmy zgoła inne muzeum w pałacu Żerotinów w Nowym Jiczinie. Głównie jest to ekspozycja kapeluszy i innych nakryć głowy , ale również ukazująca postać zmarłego w tym mieście w roku 1790 generała Laudona, naczelnego dowódcy armii austriackiej , bohatera walk z Prusami i Imperium Osmańskim. Na ścianach muzeum wiszą obrazy renesansowe , barokowe i współczesne , a w gablotach zobaczyć można materiały etnograficzne, broń ,pamiątki cechowe i inne ciekawe eksponaty. Wracając w stronę Polski przejechaliśmy obok miasta Pribor, w którym urodził się i mieszkał 4 lata Zygmunt Freud , twórca psychoanalizy. Ostatnim zwiedzanym miastem na Morawach był Frydek – Mistek z zamkiem nad rzeką Ostrawicą i ciekawą zabudową rynku. Przez dwa dni intensywnego zwiedzania towarzyszyła nam przewodniczka z Cieszyna , przekazując wiele cennych informacji o regionie. W wycieczce uczestniczyło 46 osób , które z pewnością mogą stwierdzić, że powiedzenie „podróże kształcą „ to nie tylko slogan. Jak zwykle Oddział PTTK w Żarnowie przygotował okolicznościową plakietkę , która będzie przypominać o pobycie na pograniczu polsko – czeskim.


galeria dzień 1 tutaj

galeria dzień 2

Muzeum Techniki - TATRA tutaj

Muzeum kapeluszy tutaj

foto: Janusz Aleksandrowicz

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Z PTTK Żarnów do Truskawca

Oddział PTTK w Żarnowie, zgodnie z sugestiami swych członków i sympatyków organizuje wyjazd grupowy do sanatorium w Truskawcu (Ukraina). Bezpośrednim realizatorem naszego wyjazdu jest biuro „Joanna” z Wrocławia.

Impreza odbędzie się w dniach 17 – 25 sierpnia br. dając szansę udziału w niej min. pracującym nauczycielom i innym osobom pracującym, które w tym czasie mogą wziąć urlop wypoczynkowy. Z uwagi na to, że musimy potwierdzić jak najszybciej wstępną rezerwację w miesiącu lutym , prosimy o szybkie zgłaszanie i wpłatę zaliczki (co najmniej 340 zł.) na konto bankowe naszego Oddziału PTTK ( Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej O/Żarnów nr 29-8973- 0003-0080- 0801- 4456-0001 ) z dopiskiem „sanatorium” w terminie najpóźniej do 15 lutego 2019 r.

Po zebraniu zgłoszeń i zaliczek przekażemy je do biura we Wrocławiu celem dalszej realizacji . Uwaga: każdorazowo przed wpłatą zaliczki prosimy o kontakt telefoniczny z prezesem ZO w Żarnowie Tel. 44 7577289 lub 602 – 537 -092. Przy kwalifikacji liczy się kolejność zgłoszeń , aż do wyczerpania ilości miejsc. Szczegóły dotyczące wyjazdu w załączniku.

broszura 1 tutaj

broszura 2 tutaj

 

 

 

 
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Święto turystyki w Żarnowie

Druga sobota stycznia to dzień, w którym w ostatnich latach odbywa się w Żarnowie, najpierw podsumowanie dokonań Oddziału, a następnie „Bal PTTK”. Na pierwszą część „Podsumowania roku turystycznego”, w dniu 12 stycznia do Żarnowa przybyły 62 osoby, a wśród nich Honorowy Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie – Stanisław Łuć. Przyjechali także prezes Oddziału PTTK w Sieradzu - Wiesława Sujecka i prezes Oddziału w Końskich -Wojciech Pasek, przedstawiciele Oddziałów PTTK w Zabrzu i Wieruszowie. Dotarli do nas również dyrektor Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych - dr Piotr Wypych, dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu - dr Maciej Chłopek oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie - Adam Grabowski. Władze samorządowe reprezentowali wójtowie gmin: Aleksandrów i Żarnów Paweł Mamrot i dr Krzysztof Nawrocki. Oczywiście nie zabrakło naszych członków min. z Łodzi, Przedborza, Piotrkowa Trybunalskiego, Przysuchy, Szczercowa, Bujen, Bogdanowa, Opoczna, Woli Krzysztoporskiej, Białaczowa i Żarnowa. Po powitaniu uczestników spotkania przez wójta gminy i prezesa O/PTTK w Żarnowie, wprowadzono sztandar Oddziału , następnie odbył się występ uczennic miejscowej Szkoły Podstawowej z etiudą taneczną pt. „Taniec z flagą”. Obszerne sprawozdanie z działalności Oddziału PTTK w Żarnowie za 2018 r. przedstawił prezes ZO Włodzimierz Szafiński. Sprawozdanie zostało wydane także w formie broszury, którą wraz z innymi gadżetami otrzymali uczestnicy spotkania. Uwzględniono w niej stan organizacyjny tzn. 12 kół i klubów PTTK, w których skupionych jest 298 osób z opłaconą składką członkowską. Posiadamy 1 Koło Terenowe PTTK w Żarnowie i 11 szkolnych klubów PTTK w Białaczowie, Bujnach, Bogdanowie, Miedznej Drewnianej, Petrykozach, Przedborzu, Radomsku, Szczercowie, Aleksandrowie i Żarnowie. Następne części broszury dotyczą turystyki pieszej, kajakowej, pracy z dziećmi i młodzieżą , krajoznawstwa, ochrony przyrody oraz wycieczek. Turystyka piesza i kajakowa to dwie preferowane w Oddziale PTTK w Żarnowie, dyscypliny turystyki aktywnej, przy czym głównymi odbiorcami turystyki pieszej są dzieci i młodzież, a kajakowej dorośli. W 2018 r. zostało zorganizowanych 8 oddziałowych rajdów pieszych: XXI Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego, „Pierwszy dzień wiosny”, XXII Rajd Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego – „Hubala”, XXI Rajd „Brzegiem Pilicy”, V Rajd Rodzinny wokół Żarnowa, XI Rajd „Śladami Kazimierza Wielkiego i Niepodległej Polski”, XXII Rajd Niepodległości i IX Żarnowski Rajd z Mikołajem. Ponadto odbyła się wieloetapowa wycieczka piesza „100 km na 100 – lecie niepodległości”. W ramach działań związanych z turystyką kajakową, nasi turyści mogli uczestniczyć w 14 spływach kajakowych. Część z nich to imprezy własne, braliśmy też udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty. Statystycznie biorąc można było przepłynąć 238 km szlaków wodnych Pilicy, Warty, Nidy i Drzewiczki. Naszą dumą jest powstanie w 2018 r.

 

 

 Klubu Turystyki Kajakowej przy O/PTTK w Żarnowie, do którego należą 33 osoby. Działania w środowisku młodzieży szkolnej związane z kulturą to: XXII Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie” i wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi. Wielkim sukcesem jest zdobyte I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „ Pierwsze kroki młodego patrioty”, które uzyskała członkini SKKT – PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej Aleksandra Kata. Tę zaszczytną nagrodę, otrzymała za pracę pod wiele mówiącym tytułem „Polska w naszych rękach”. Dalszy rozdział broszury traktuje o krajoznawstwie, które jest nieodłącznym elementem turystyki. Wędrując po regionie czy kraju poznajemy jego historię, kulturę, przyrodę i zabytki. Szereg wycieczek pozwoliło na bliższe poznanie atrakcji turystyczno – krajoznawczych powiatu opoczyńskiego i województwa łódzkiego. Kontynuujemy też akcję wycieczek z cyklu „Szlak zabytków techniki województwa śląskiego”. Ważnym wydarzeniem dla młodych turystów z terenu działania O/PTTK w Żarnowie, był udział w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK w Elblągu. Dwie konferencje popularno – naukowe o zasięgu ponadregionalnym: „Potencjał turystyczny Środkowego Nadpilicza” i „Turystyka kajakowa w regionie”, skupiły dużą grupę pracowników kultury i nauki, którzy byli wykładowcami . Była również znaczna ilość uczestników obu konferencji ,przybyłych z różnych miejscowości województwa łódzkiego i innych województw. W naszych działaniach promujemy też zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i odznak regionalnych. Z zagadnieniami związanymi z ochrona przyrody, nasi turyści spotykali się podczas wycieczek krajoznawczych i spływów kajakowych. Turyści kajakowi pływali po terenach Przedborskiego, Sulejowskiego i Spalskiego Parku Krajobrazowego, obszarach „Natura 2000” itp. Oddział zorganizował także wycieczkę do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. W ramach pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w dziedzinie przyrody, opiekunowie klubów PTTK organizowali pogadanki, spotkania z leśnikami, konkursy przyrodnicze i inne działania jak np. wycieczkę rowerową po Przedborskim Parku Krajobrazowym. Delegacja O/PTTK w Żarnowie uczestniczyła w Ogólnopolskim Zlocie Turystów – Przyrodników we Włodawie. Przechodząc do tematu wycieczek należy wspomnieć, iż wśród 18 wyjazdów zorganizowanych w 2018 r. przez Oddział , 16 to wycieczki krajowe i 2 zagraniczne (Rumunia i Czechy). Wspomnieć należy, że w roku 2018 odbył się 90 – ty wyjazd (poczynając od 1997 r.) w ramach akcji „Bliżej Teatru”. Ze statystyk wynika , iż w okresie od 1997 r. do końca 2018 r. w spotkaniach ze sztuką teatralną uczestniczyło 4810 osób. Po przedstawieniu sprawozdania przez Włodzimierza Szafińskiego, odbyła się prezentacja multimedialna przygotowana przez wiceprezesa ZO - Tatianę Kosylak. W dalszej części uroczystości wyróżniono Urszulę Jędrasik Honorową Odznaką Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”, Ewa Borończyk, Anna Chrabąszcz i Joanna Świątek otrzymały Srebrną Honorową Odznakę PTTK, natomiast Anna Stańczyk i Elżbieta Zając Brązowe Honorowe Odznaki PTTK. Dyplomami PTTK uhonorowano: Barbarę i Przemysława Ciszewskich, Barbarę Kalinowską, Annę Paulińską, Magdalenę i Marcina Polaków oraz Huberta Szulca. Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK przyznała też Ewelinie Stasiak dyplom „ Za zasługi dla turystyki pieszej”. Były równiez wręczane dyplomy oddziałowe : dla Blanki i Tomasza Jakubowskich oraz dla Magdaleny i Cezarego Królów „ Za promowanie turystyki rodzinnej”. Trzy następne wyróżnienia „Za pomoc i współpracę w realizacji imprez turystyczno – krajoznawczych Oddziału” otrzymali : wójt gminy Aleksandrów Paweł Mamrot, wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki i dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski. Legitymację Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK wręczono Adamowi Boćkowi. Była także okazja do przekazania zdobytych w ostatnim czasie Odznak Krajoznawczych Powiatu Opoczyńskiego i Turystyczno – Krajoznawczych Odznak gminy Aleksandrów. Pierwszą w historii Odznakę Krajoznawczą Powiatu Opoczyńskiego w stopniu złotym otrzymał Piotr Kmita z Łodzi .W dalszej części spotkania zgodnie z programem ,wystąpiły dwie krasomówczynie z Żarnowa: Marta Krzywkowska i Zuzanna Kołodziejczyk, które były laureatkami drugiego miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Legnicy w latach 2014 i 2015. Tytuły obecnych prezentacji to: „Chwała zwyciężonym” i „Ważne lekcje w mazowieckiej krainie”. Trudno w krótkim artykule zawrzeć bardzo obszerny zakres działań Oddziału , który podczas wystąpień gości był oceniany bardzo wysoko.

 

Potem nastąpiło już wyprowadzenie sztandaru Oddziału i oficjalne zakończenie pierwszej części uroczystości. Miłym akcentem było także pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania, podsumowującego kolejny rok działalności O/PTTK w Żarnowie. W późnych godzinach popołudniowych rozpoczął się „Bal PTTK”, będący dalszą częścią naszej imprezy. Kilkunastu uczestników zabawy tanecznej, wystąpiło w oryginalnych strojach, bowiem w jej trakcie odbył się konkurs z nagrodami na najciekawsze przebranie. Każdy z uczestników otrzymał również pamiątkowy znaczek z wizerunkiem tańczącej pary. Obie części uroczystości były formą uczczenia dwudziestej drugiej rocznicy działalności żarnowskiego Oddziału PTTK.

 

foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria 1 (część oficjalna) tutaj

galeria 2 (bal karnawałowy) tutaj

 
Włodzimierz Szafiński
 

 

 

20 LAT

 

20 Lat minęło...

WIERSZ NA DWUDZIESTOLECIE

ŻARNOWSKIEGO ODDZIAŁU PTTK

 Witam Panie, witam Panów,
PTTK-u wiernych fanów.
Dziś okazja, jakich mało,
Więc nas sporo się zebrało,
Bo dwadzieścia latek właśnie,
Oddziałowi temu trzaśnie.
To historia dosyć długa.
Powiem, czyja to zasługa;
Jest w Żarnowie takich dwoje,
Co otwarli w świat podwoje.
Pracując zaś wciąż uparcie,
Tej idei dali wsparcie.
Aż zebrali rzeszę liczną,
Pracą swoją tytaniczną.
Wiersz, tych państwa głosi czyny,
Włodzimierza i Grażyny.
Żarnów, słynął z żaren młyńskich,
Dzisiaj, z dzieła zaś Szafińskich.
Więc o aplauz dla nich wnoszę
I o jeden gest Was proszę:
Tym, co poprą moje zdania,
Tekst ten dam do podpisania.

Przemysław Ciszewski - 07.01.2016 r.

Broszurka: Podsumowanie 2016 roku tutaj

Fot: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

galeria BAL tutaj

 

 

Info

 

Z pamiętników PTTK O/w Żarnowie

galeria tutaj

Pozdrawiam

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA

Zostań Technikiem Mechanikiem

więcej informacji tutaj

REKLAMA
REKLAMA

Morsy Opoczno

INFO


stat4u
szablony stron