MAIN MENU
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-) 

PTTK ŻARNÓW

 

Rok 2023 już za nami

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikat organizacyjny dla uczestników wycieczki do Czarnogóry –„Bałkańska Perełka”


W dniu dzisiejszym tzn. 3 stycznia br. podpisałem umowę z Biurem Podróży PTTK w Rzeszowie , związaną z realizowaną przez nich w dn. 22 – 30 czerwca wycieczką do Czarnogóry. W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń proszę o wpłatę zaliczki w wysokości co najmniej 500 zł ( lub więcej ) w miesiącu styczniu .

Pozostałą kwotę będziemy wpłacać ratalnie do dnia 20 maja br. Podaję dane do przelewu : odbiorca Polskie Towarzystwo Turystyczno –Krajoznawcze Oddział w Rzeszowie, konto Pekao S.A. 72 1240 6960 1242 1010 0004 5000,tytuł przelewu 45000 nr imprezy 24/307. Wymagana przez Biuro w Rzeszowie kwota wpłacona w styczniu to: 21 500 zł, która będzie przekazana jako zaliczka na rezerwację hotelu w Czarnogórze. Biuro Podróży PTTK w Rzeszowie zobowiązało się do systematycznego informowania naszego Oddziału o aktualnym stanie wpłat uczestników. W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić : 602 537 092.

regulamin tutaj

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Zagraniczne wycieczki z PTTK Żarnów – w tym roku zapraszamy do Czarnogóry.


Oddział PTTK w Żarnowie od kilkunastu lat organizuje dla swych członków i sympatyków wycieczki po całej Europie. Oczywiście nie samodzielnie lecz w kooperacji z różnymi biurami turystycznymi w Polsce. W ostatnich latach najczęściej zlecaliśmy organizację wyjazdu Biuru Podróży PTTK w Rzeszowie, z którym byliśmy np. w 2010 r. w Serbii, w 2011 r. we Francji (Paryż i zamki nad Loarą), w 2012 r. zwiedzaliśmy Łotwę, Estonię i stolicę Finlandii – Helsinki, w 2013r. Półwysep Krymski, w 2014 Bośnię i Hercegowinę ( Smak orientu), w 2015 r. Grecję, w 2016 r. Andorę, Hiszpanię i Portugalię, w 2017 Szwajcarię i Północne Włochy, w 2018 odwiedziliśmy Rumunię. Wycieczkę samolotem w 2019 do Gruzji ,zorganizowała nam ITAKA, a w latach 2020 i 2021 z uwagi na pandemię nastąpiła przerwa w wyjazdach zagranicznych. Powróciliśmy do współpracy z Rzeszowem w roku 2022 wycieczką Macedonia Północna i Albania ( Bałkańska Przygoda) oraz w 2023 r. byliśmy w Bułgarii z wypadem do Istambułu. Obecnie w dniach 22 – 30 czerwca 2024 organizujemy wspólnie z Biurem Podróży PTTK w Rzeszowie, 9 dniową wycieczkę do pięknej Czarnogóry (Bałkańska Perełka). Mamy jeszcze do dyspozycji kilkanaście wolnych miejsc, które możemy zaoferować chętnym. Polecamy zapoznanie się z programem wycieczki i w przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt telefoniczny 602 – 537 -092. W komunikacie organizacyjnym podajemy specjalne konto na które po zgłoszeniu do PTTK Żarnów, trzeba wpłacić do Oddziału PTTK w Rzeszowie zaliczkę w wysokości co najmniej 500 zł od osoby i dalej jak w komunikacie.

Zapraszamy – naprawdę warto !
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Gdzie będziemy pływać w 2024 roku ?


Niektórzy nasi kajakarze już tęsknią za spływami kajakowymi a dopiero jesteśmy w sezonie zimowym. Są tacy dla których zima w kajaku nie jest straszna, jednak w naszym przypadku zaczniemy sezon w kwietniu, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą. Zresztą większość wypożyczalni kajaków działa od kwietnia a niektóre zaczynają dopiero w maju. Mamy propozycje spływów dwudniowych, które pozwolą na poznanie dwóch rzek w różnych częściach Polski a jednocześnie dadzą możliwość „zaliczenia” punktów do turystycznych odznak kajakowych i regionalnej odznaki „Kajakiem po rzekach Polski”. Oczywiście będą też spływy jednodniowe np. Pilicą nie wymagające dalekich dojazdów i większych kosztów. Poniżej podaję propozycje wielodniowych spływów planowanych w 2024 :
Rzeki Oława i Widawa w województwie dolnośląskim, rzeki Tyśmienica i Piwonia, Bystrzyca i Por , Zielawa i Krzna w województwie lubelskim, rzeki Ruda i Brynica lub Olza w województwie śląskim, rzeki Narewka i Supraśl w województwie podlaskim, rzeka Łęg w województwie podkarpackim i rzeka Koprzywnica w woj. świętokrzyskim. W/w wyprawy planowane są jako dwudniowe a także spływ trzydniowy w województwie wielkopolskim rzekami Gwdą, Piławą i Rurzycą. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych spływów, będą publikowane w komunikatach organizacyjnych i przesyłane zainteresowanym. Tymczasem nie pozostaje nam nic oprócz czekania na pierwszy spływ kwietniowy, chyba że uprawiamy turystykę pieszą, a w tej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej imprez nie brakuje przez cały rok.

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów

W grudniu 2023 r. rozstrzygnięto konkurs „Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów” . Ocenie podlegał udział w imprezach turystyki pieszej, zdobyte odznaki turystyki pieszej i regionalne, udział w Ogólnopolskim Zlocie PTP i organizacja rajdów oddziałowych.  Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa składająca się z członków Komisji Turystyki Pieszej PTTK Żarnów, ustaliła kolejność 10 miejsc najlepszych turystów 2023 r. Zgodnie z regulaminem „Liderzy” otrzymują puchary i dyplomy, które zostaną wręczone podczas „Podsumowania roku turystycznego 2023”. Poniżej publikujemy listę wyróżnionych.

I m. – Magdalena Szołowska

II m. – Joanna Świątek

III m. – Urszula Jędrasik

IV m. – Czesław Szwedkowicz

V m. – Ela Białek

VI m. – Blanka Jakubowska

VII m. – Ewelina Stasiak

VIII m. – Barbara Kalinowska

IX m. – Janusz Aleksandrowicz

X m. – Cezary Król

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spacer przez Afrykę


Nie trzeba lecieć na inny kontynent aby spacerować przez Afrykę, wystarczy udać się do gminy Żarnów , na terenie której znajduje się wieś o tej egzotycznej nazwie. W ostatnią sobotę , 6 stycznia br. Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Żarnowie otworzyła nowy sezon turystyczny imprezą o nazwie „Spacer przez Afrykę”, której komandorem był kol. Cezariusz Szulc.

Na miejsce zbiórki w pobliżu wsi Tomaszów w gminie Żarnów stawiło się 25 uczestników, wśród których dużą grupę stanowili członkowie Klubu Morsów z Opoczna i 2 gości z podobnego klubu w Rawie Mazowieckiej. Okrężna trasa przejścia pieszego ( 15 km) wiodła przez Afrykę, Ruszenice. Ławki, Fryszerkę . Młynek z powrotem do miejsca wyjścia. Dużą frajdą dla części uczestników była możliwość morsowania w Czarnej Malenieckiej jak również rozpalone obok rzeki ognisko turystyczne. Jak zwykle powstała bogata dokumentacja fotograficzna z tej udanej imprezy. . Oddział PTTK w Żarnowie zaplanował w lutym następne trzy imprezy piesze: X Marsz Walentynkowy, II Rajd Walentynkowy i XXVII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego.
 

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spotkanie AKT PTTK

W sobotę 9 grudnia br. gościliśmy w Domu Kultury w Żarnowie Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK "Sabat" Politechniki Świętokrzyskiej. Turyści z Kielc wędrowali pieszo z Białaczowa do Żarnowa, w ramach "swojego" XV Rajdu Mikołajkowego, który kończył się właśnie w naszym Domu Kultury.

Po oficjalnym powitaniu przez wójta gminy Żarnowa i prezesa O/PTTK Żarnów, uczestnicy wysłuchali prezentacji krasomówczej Zuzanny Kołodziejczyk pt. "Czarna sukienka" nawiązującej do 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Wójt dr Krzysztof Nawrocki w swojej prezentacji multimedialnej przedstawił Żarnów i okolice a następnie Tatiana Kosylak zapoznała gości z dokonaniami naszego O/PTTK w 2022 r. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze a goście wykazali zainteresowanie naszą "małą Ojczyzną". Galerię zdjęć zawdzięczamy Hubertowi Szulcowi.

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Członkowie PTTK Żarnów na konferencji
w Końskich


Trzyosobowa delegacja Oddziału PTTK w Żarnowie w składzie: Paweł Mamrot, Grażyna i Włodzimierz Szafińscy uczestniczyła w konferencji naukowej pt. „Ziemia Konecka w dobie rewolucji przemysłowej XX wieku”.

Konferencja odbyła się w sobotę 25 listopada br. w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Oddział PTTK i Komisja Opieki nad Zabytkami w Końskich. Z tej okazji wybito również medale pamiątkowe z wizerunkiem Jana Małachowskiego, kanclerza wielkiego koronnego, założyciela miasta Końskie. W bieżącym roku miasto obchodzi 275 rocznicę nadania praw miejskich. Mieliśmy także możliwość zwiedzania wystawy malarskiej Katarzyny Sorn z okazji 35 –lecia pracy twórczej.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafinski
 

 

 

PTTK ŻARNÓW


 

Rajd Mikołajkowy

I. Organizatorzy:
 SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie,
 Oddział PTTK w Żarnowie,
UKS „ Młodzi Liderzy” w Białaczowie.II. Cele rajdu:
 Propagowanie turystyki pieszej jako formy aktywnego wypoczynku.
 Popularyzacja walorów krajoznawczych Gminy Białaczów,
 Popularyzacja odznak turystyki kwalifikowanej i regionalnych.
 Sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych.
 Wspaniała zabawa i wielka wyprawa po zdrowie.
 Promocja zabytków kulturowych Białaczowa.
 Promocja Piekielnego Szlaku.
Promocja hasła Zarządu Głównego „Wędruj z nami”.

regulamin tutaj


 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Sukces Jagody w konkursie plastycznym

 


Po raz drugi Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK w Warszawie wspólnie z Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową ogłosili w czerwcu br. regulamin konkursu plastycznego pt. „Rodzinne wędrówki”. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas I- IV szkół podstawowych oraz klas V- VIII szkół podstawowych. Miło poinformować, że w kategorii klas starszych odnotowaliśmy duży sukces.

Jury konkursu w dniu 10 listopada ogłosiło listę laureatów, na której znalazła się a pierwszym miejscu Jagoda Jóźwik z pracą „Wspomnienia z rodzinnych wędrówek”. Jagoda jest uczennicą Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie i członkiem szkolnego koła PTTK należącego do Oddziału PTTK w Żarnowie. Warto podkreślić, ze jest to kolejna pierwsza nagroda ,ponieważ w ubiegłym roku Jagoda została też laureatem tego konkursu.

 


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Konkurs krasomówczy w Legnicy


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, patronuje trzem przedsięwzięciom o ogólnopolskim charakterze przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Są to: Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy, Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” i Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci iMłodzieży Szkolnej. Finał tego ostatniego odbywa się w listopadzie każdego roku w dwóch miastach Polski: w Legnicy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz w Golubiu – Dobrzyniu dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Oddział PTTK w Żarnowie, przez wiele lat był obecny poprzez swych reprezentantów w zmaganiach finałowych konkursu w Legnicy.

Po kilkuletniej przerwie w tym roku zakwalifikowaliśmy dwie uczennice, które zdobyły I i II miejsca w eliminacjach wojewódzkich . Były to: Wiktoria Gaweł z Żarnowa i Maria Smardzewska z Aleksandrowa. Finał XXXIX konkursu krasomówczego w Legnicy , który odbył się w dniach 16 -18 listopada br. zgromadził 26 uczestników, z których każdy marzył o zwycięstwie. Po pierwszych wystąpieniach do ścisłego finału jury wybrało osoby , które zajęły pięć pierwszych miejsc. Tym razem naszym dziewczętom nie udało się zakwalifikować się do najlepszej „piątki”, niemniej jednak ich występ był na całkiem dobrym poziomie. Podkreślić należy, że proces przygotowania był długi i żmudny a fakt, że nasze krasomówczynie dostały się do Legnicy – stolicy polskiego krasomówstwa, jest godny odnotowania. Wiktorii w przygotowaniach i w finale towarzyszyła Anna Stańczyk, nauczycielka języka polskiego i działaczka szkolnego ruchu turystyczno – krajoznawczego w O/PTTK Żarnów a opiekunką Marysi była ciocia Zuzanna. Dziewczęta oprócz możliwości wysłuchania wystąpień krasomówczych koleżanek i kolegów z całej Polski, zwiedzały zamek Grodziec, miasto Legnicę, były też na seansie filmowym . Z pewnością zyskały one nowe doświadczenia , które być może wykorzystają w kolejnych latach. Serdecznie dziękujemy wójtom gmin Żarnów i Aleksandrów za akredytacje uczestniczek konkursu w Legnicy.

galeria tutaj

 
Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Sukces w Golubiu – Dobrzyniu


Od 46 lat odbywa się na zamku w Golubiu – Dobrzyniu, w województwie kujawsko – pomorskim Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkolnej. W tym roku zmagania najlepszych krasomówców z wielu województw Polski odbyły się w dniach 17 – 19 listopada.

Żarnowski Oddział PTTK a zarazem województwo łódzkie reprezentowała Zuzanna Kołodziejczyk, prezentując dwa teksty: „Powrót do natury” oraz „Czarna sukienka”. Zgodnie z regulaminem pierwszy tekst był 10 minutowy, drugi 15 minutowy z tolerancją 30 sekund. „Czarna sukienka” to prezentacja krasomówcza nawiązująca do obchodzonej w tym roku 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, roli kobiet w powstaniu i żałoby po upadku tego zrywu patriotycznego. Zuzanna zdobyła w finale konkursu zaszczytne IV miejsce a przygotowała ją do występu Grażyna Szafińska. Na zdjęciu widzimy ją po wręczeniu nagród w towarzystwie jury konkursu i osób towarzyszących. Gratulujemy naszej krasomówczyni.Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Członkowie Klubu Turystyki Kajakowej
PTTK w Żarnowie podsumowali sezon 2023 r.


W niedzielę 5 listopada br. kajakarze skupieni w Klubie Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, spotkali się w Domu Kultury w Żarnowie, aby podsumować zakończony niedawno sezon kajakowy. Na spotkanie przybyło 27 osób a wśród nich znaleźli się wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki, członek Zarządu Głównego PTTK w Warszawie Tomasz Chadamik, członkowie Klubu Turystyki Kajakowej , członkowie i sympatycy naszego Towarzystwa. Po powitaniu prezes ZO PTTK w Żarnowie, Włodzimierz Szafiński przedstawił program spotkania. W pierwszej części odbyła się prezentacja krasomówcza pt. „ Talizman” dotycząca Pilicy w wykonaniu Marii Smardzewskiej, uczennicy SP w Aleksandrowie, laureatki II miejsca w niedawno przeprowadzonych eliminacjach wojewódzkich konkursu krasomówczego w Żarnowie. Następnym punktem programu była prezentacja multimedialna przedstawiająca spływy kajakowe z udziałem członków Klubu Turystyki Kajakowej z Żarnowa przygotowana przez Barbarę Kalinowską. W dalszej kolejności nastąpiło wręczenie dyplomów i medali dla kajakarzy, którzy zajęli 10 miejsc w rankingu na „Najlepszego kajakarza 2023 r.” oraz innych wyróżnień.

 

Wystąpienia gości, dyskusja oraz wspólna fotografia zakończyła część oficjalną spotkania. Treścią prezentacji multimedialnej były relacje fotograficzne z naszych spływów kajakowych w 2023 r. Najwytrwalsi przepłynęli 361 km szlaków wodnych na 17 rzekach Polski. Były to: Pilica, Bug, Uherka, Włodawka, Ner i Warta, Bukowa, Chodelka z Wisłą, Narew i Orzyc, Czarna Hańcza, Raba , Dunajec, Odra i Kłodnica oraz Grabia. W okresie od maja do października pływaliśmy przez 24 dni , natomiast łącznie uczestniczyły w spływach 362 osoby. Następny element spotkania to wręczenie wyróżnień. Dwaj kajakarze : Cezariusz Szulc i Jacek Wojciechowski otrzymali srebrne Turystyczne Odznaki Kajakowe, które zdobyć można po przepłynięciu co najmniej 1000 km. Brązową TOK wręczono Grażynie Szafińskiej.

 

Pierwsze trzy miejsca w konkursie „Najlepszy kajakarz roku 2023” zajęli kolejno: Stanisław Gwiazda, Włodzimierz Szafiński i Krzysztof Cieśliczko. Otrzymali oni puchary, dyplomy i złote medale. Złotymi medalami obdarowano także zdobywców czwartego miejsca : Marię Gołygowską i Zbigniewa Chmurę. Cztery następne miejsca wyróżniono srebrnymi medalami, a miejsca dziewiąte i dziesiąte brązowymi. Wręczony został także puchar Aleksandrze Bożek prowadzącej firmę „ Taras – Kajaki” za pomoc i współpracę przy organizacji spływów PTTK Żarnów. Po raz pierwszy wręczone zostały brązowe odznaki „ Kajakiem po rzekach Polski”. Otrzymało je 18 osób, które zaliczyły 10 różnych rzek .Po wykonaniu wspólnej fotografii nastąpiło oficjalne zakończenie tej imprezy, którą następie kontynuowano przy kawie i ciastkach w małych grupach dyskusyjnych.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Zaproszenie na „Podsumowanie sezonu kajakowego 2023 w O/PTTK w Żarnowie”.


Zapraszam na wydarzenie o w/w tytule, które odbędzie się w dniu 5 listopada br. ( niedziela ) w Domu Kultury w Żarnowie ul. Opoczyńska 5. Początek o godz. 10.00. Przewidujemy: prezentację spływów w bieżącym roku, wręczenie Turystycznych Odznak Kajakowych osobom , które w ostatnim okresie przekazały książeczki do weryfikacji, wręczenie dyplomów i medali kajakarzom znajdującym się od 1 do 10 miejsca w rankingu „Na najlepszego kajakarza roku”. Trzej pierwsi w rankingu, uhonorowani zostaną również pucharami. Będzie też okazja do pierwszych wręczeń Odznaki „Kajakiem po rzekach Polski” w stopniu brązowym. Warunkiem jest przekazanie wypełnionego wniosku do weryfikacji odznaki oraz wpłata kwoty 15 zł na konto bankowe Oddziału w Żarnowie. Opłata pokrywa koszt odznaki i legitymacji i będzie przeznaczona na zamówienie odznak w roku następnym. Przewidujemy udział członków Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów , osób towarzyszących oraz innych zaproszonych gości. Będzie to też okazja do dalszej integracji naszego środowiska kajakarskiego. Bliższe informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Konkurs krasomówczy w Żarnowie


Jednym z ogólnopolskich konkursów PTTK dla dzieci i młodzieży szkolnej, obok Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” oraz Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego jest Konkurs krasomówczy. W bieżącym roku w Żarnowie, odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Ich celem było wyłonienie po dwóch laureatów z grupy szkół podstawowych na finał centralny w Legnicy oraz ze szkół ponadpodstawowych z finałem w Golubiu – Dobrzyniu

Warto dodać, że obydwa konkursy mają wieloletnią historię : Legnica organizuje finał po raz 39 a Golub – Dobrzyń po raz 46. Eliminacje w Żarnowie miały miejsce dnia 20 października br. ( w piątek) w miejscowym Domu Kultury. Pięcioosobowe jury w składzie: Bożena Kołtunowska, Maria Barbara Sobczyk , Waldemar Rek i Włodzimierz Szafiński pod przewodnictwem Cezarego Króla, po wysłuchaniu prezentacji krasomówczych uczniów, przyznało pierwsze i drugie miejsca w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych uprawniających do udziału w finałach ogólnopolskich konkursów. Do Legnicy wytypowano Wiktorię Gaweł – I miejsce, która przedstawiła teksty: „Ogrodzieniec – najpiękniejsze z Orlich Gniazd” oraz „Łódź- ziemia obiecana wielu narodów” i Marię Smardzewską – II miejsce, z tematami: „ Talizman” oraz „Zaproszenie do Muzeum Zabawek w Karpaczu”. W grupie młodzieży szkół ponadpodstawowych I miejsce zajęła Zuzanna Kołodziejczyk z tekstami: „Powróćmy do natury” oraz „Czarna sukienka” a II miejsce Franciszek Zięba prezentując tematy: „ Zachwycić się opoczyńskiem” oraz „ Opoczyńskie w legendach i podaniach ludowych” uzyskując prawo do reprezentowania województwa w Golubiu – Dobrzyniu. Zgodnie z regulaminem konkursu , uczestniczki ze szkół podstawowych prezentowały swoje teksty w czasie 5 i 7 minut oraz 3 minutową improwizację na wylosowany temat. Młodzież szkół ponadpodstawowych miała do przygotowania teksty 10 i 15 minutowe oraz 3 minutową improwizację. Trzy wymienione powyżej dziewczęta, reprezentują Oddział PTTK w Żarnowie a chłopiec Oddział PTTK w Opocznie. W przygotowaniu eliminacji wojewódzkich w Żarnowie, miał swój udział komitet organizacyjny w składzie: Maria Grzybowska , Grażyna Szafińska, Ewa Borończyk ,Anna Stańczyk i Kamila Smardzewska. Zmagania krasomówców obserwowali goście z Przysuchy, Białaczowa, Opoczna , Paradyża i Żarnowa. Należy dodać, iż Oddział PTTK w Żarnowie, otrzymał dotację ze środków Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, dzięki czemu mógł zakupić szereg upominków dla uczestników, jury i komitetu organizacyjnego. Wystarczyło również na słodki poczęstunek. Laureaci konkursu zostali wyróżnieni pucharami, dyplomami, nagrodami książkowymi oraz okolicznościowymi kubkami z nadrukiem. Obdarowani zostali także członkowie jury, opiekunowie uczniów i komitet organizacyjny. Pozostaje życzyć krasomówcom z województwa łódzkiego, powodzenia w finałach centralnych w Legnicy ( 16 – 19 XI.) i Golubiu – Dobrzyniu ( 17 – 19 XI. 2023 r.)

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wędrowali wokół Białaczowa


Po raz szósty odbył się w okolicach Białaczowa Rajd Pieczonego Ziemniaka . Stało się to w sobotę 7 października br. na trasie: Białaczów- fragment Piekielnego Szlaku – Parczów – Białaczów. Nominalnymi organizatorami imprezy byli: SKKT-PTTK przy Szkole Podstawowej w Białaczowie przy pomocy Oddziału PTTK w Żarnowie i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzi Liderzy” w Białaczowie.

Pomimo gwałtownego pogorszenia pogody na starcie pojawiły się drużyny ze szkolnych kół PTTK z Aleksandrowa, Białaczowa , Miedznej Drewnianej oraz turyści indywidualni z Żarnowa i Łodzi. Po przejściu 8 km trasy, był czas na pieczenie kiełbasek oraz ziemniaków i tutaj pomogli druhowie z OSP Białaczów. Uczestnicy już na starcie otrzymali pamiątkową plakietkę. W rajdzie wzięło udział około 110 osób. Słowa podziękowania należą się koleżankom Joannie Świątek i Magdalenie Szołowskiej, dzięki którym kolejna impreza piesza w Oddziale PTTK doszła do skutku.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Nasze turystki wyróżnione w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Z wielką satysfakcją informuję, że trzy nasze koleżanki – opiekunki szkolnych kół PTTK należących do Oddziału PTTK w Żarnowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zostały wyróżnione za swoją długoletnią pracę społeczną z dziećmi i młodzieżą. Stało się to 10 października 2023 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymały z rąk Dyrektora Generalnego w MEiN Sławomira Adamca: Sabina Kubiszewska ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie i Ewelina Stasiak ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Miedznej Drewnianej. Następną wyróżnioną była Joanna Świątek – nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza, której wręczono tytuł i medal „Nauczyciela Kraju Ojczystego”. Jest to wyróżnienie honorowe nadawane przez Zarząd Główny PTTK w uznaniu szczególnych zasług związanych z prowadzeniem systematycznej pracy związanej z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży. Z ramienia ZG PTTK w uroczystości uczestniczyli : sekretarz generalny PTTK Jacek Treichel i dziekan Kręgu Seniorów Andrzej Gordon. Serdeczne gratulacje !!!

galeria tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

XXI Ogólnopolski Zlot Kół i Oddziałów Środowiskowych PTTK

W dniach 6 - 8 października br. odbył się w Gdańsku XXI Ogólnopolski Zlot Kół i Oddziałów Środowiskowych PTTK, w którym wzięła udział także 4 osobowa reprezentacja naszego Oddziału.

Początkowym akcentem było zwiedzanie Starego Miasta a następnie uroczyste otwarcie zlotu w Urzędzie Marszałkowskim w sali "Niebo Polskie". Sobota była poświęcona na dwie wycieczki: Kaszuby lub Kociewie. Nasi turyści wybrali Kociewie zwiedzając Tczew, Pelplin i Gniew. Głównym punktem programu krajoznawczego w niedzielę było Westerplatte. W zlocie wzięło udział około 100 osób z kół i Oddziałów z całej Polski. Zarząd Główny PTTK reprezentowali: przewodniczący Komisji Środowiskowej Ryszard Kunce i sekretarz generalny Jacek Treichel. Komandorem zlotu był Jacek Kowalczuk a jego zastępcą prezes Daniel Nazaruk. Dziękujemy za udaną imprezę.

galeria tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

"Ziemia Rawska"

W sobotę 30 września br. O/PTTK Żarnów, zorganizował wycieczkę "Ziemia Rawska". Głównymi celami były: Rawa Mazowiecka, Biała Rawska i Wola Chojnata.

Początek zwiedzania to Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rawie, z ratuszem , ławeczką JanaChryzostoma Paska, pomnikiem Jana Pawła II i barokowym zespołem klasztornym jezuitów.Tuż obok znajduje się Ogród Dialogu powstały w 2022 r., którego elementami są: Droga Krzyżowa Narodu Polskiego, Krąg Pokoju i kopia Groty z Lourdes . Projekt ma łączyć ludzi propagując tradycje patriotyczne, religijne i ludowe oraz ekologię. Plac Wolności był niegdyś końskim targiem, stąd rzeźba grupy koni przy żłobie. Ciekawą ekspozycją jest oddział Muzeum Ziemi Rawskiej "Jatki Miejskie". Zakończyliśmy zwiedzanie w baszcie dawnego zamku książąt mazowieckich. Dodatkową atrakcją była podróż kolejką wąskotorową z Rawy Mazowieckiej do Białej Rawskiej. W parku zbudowano w XIX w. dla Leszczyńskich romantyczny zameczek . Ostatnim zwiedzanym obiektem Ziemi Rawskiej był neorenesansowy pałac usytuowany w parku krajobrazowym we wsi Wola Chojnata . Galerię zdjęć z wycieczki zawdzięczamy Hubertowi Szulcowi.

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Pożegnanie lata na Odrze i Kłodnicy.


Ostatnia dwudniowa impreza wodna Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, zorganizowana została w dniach 20 i 21 września br. w województwie opolskim. Tym razem wybór padł na dwie rzeki płynące przez Śląsk Opolski: Odrę i Kłodnicę. Był to ostatni spływ tego lata, ponieważ od 23 września wkroczyliśmy w kalendarzową jesień.

 

Odra jest drugą pod względem długości rzeką Polski (po Wiśle), którą przepłynęliśmy dwadzieścia kilometrów z Dziergowic przez Cisek do Kędzierzyna – Koźla. W Kędzierzynie – Koźlu zakończyliśmy przygodę z Odrą na przystani „Szkwał”. Następnego dnia w czwartek 21 września, dziesięć osób z Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, zwodowało kajaki w miejscowości Rudzieniec, aby popłynąć Kłodnicą przez Ujazd do Sławięcina, który jest dzielnicą Kędzierzyna -Koźla. Kłodnica jest prawym dopływem Odry o długości ok. 75 km. W odróżnieniu od Odry, która jest szeroką rzeką bez przeszkód, Kłodnica na większości odcinków jest wąska i zarośnięta trzcinami. Zdarzają się również powalone w nurcie drzewa i bystrza. Dużym utrudnieniem na trasie do Sławięcina, był betonowy jaz wymagający przeniesienia kajaków. Reasumując spływy w 2023 roku, pływaliśmy 16 rzekami Polski: 4 razy Pilicą oraz Bugiem, Uherką, Włodawką, Nerem, Wartą, Bukową, Chodelką, Wisłą, Narwią, Orzycem, Czarną Hańczą, Rabą, Dunajcem, Odrą i Kłodnicą. Mamy nadzieję, że w październiku będziemy mieli okazję, aby popłynąć jeszcze kolejny raz Pilicą.


galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Rodzinny Rajd Pieszy wokół Żarnowa


W sobotę 23 września 2023 r. Oddział PTTK w Żarnowie, zorganizował kolejny już „Rodzinny Rajd wokół Żarnowa”, w ramach X Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej PTTK zainicjowanej przez ZG PTTK w Warszawie. Patronat honorowy nad rajdem sprawował wójt Gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki, który uczestniczył w uroczystym zakończeniu imprezy w miejscowym Domu Kultury. Rajd rozpoczął się na parkingu przy Szkole Podstawowej w Żarnowie, skąd prowadziła trasa przez Trojanowice, Topolice do Żarnowa. Jak zawsze rajd odbywa się na krótkiej trasie okrężnej nie wymagającej dodatkowego transportu na dojazd. W tym roku było to tylko pięć kilometrów, organizatorzy mają na względzie fakt, że uczestniczą w rajdzie przede wszystkim małe dzieci z rodzicami. Sobota przywitała nas deszczem i z tego powodu kilkanaście osób nie pojawiło się na starcie. Zgłoszone zostały trzy drużyny szkolne PTTK z Białaczowa, Miedznej Drewnianej i Żarnowa oraz turyści indywidualni , w sumie 124 osoby: 88 dzieci i 36 osób dorosłych. Wśród dorosłych znaleźli się nauczyciele – opiekunowie dzieci, rodzice ( 15 mam i 3 ojców), 2 babcie i 1 wujek.

Na starcie wydane zostały napoje i batony na drogę. Rajd prowadzony był przez Barbarę Kalinowską i Sabinę Kubiszewską, obydwie są przodowniczkami turystyki pieszej z dużym doświadczeniem. Były też tak jak w poprzednich latach, mamy z małymi dziećmi w wózeczkach. Po dojściu do Domu Kultury w Żarnowie, odbył się konkurs krajoznawczy o Żarnowie, w którym I miejsce zajęła Magdalena Kozińska z Żarnowa, II miejsce Bartosz Chałubiński z Białaczowa oraz III miejsce Zuzanna Kędziora z Miedznej Drewnianej. Laureaci konkursu otrzymali nagrody. Wszyscy uczestnicy rajdu dostali certyfikaty zaprojektowane przez ZG PTTK w Warszawie a następnie odbyło się losowanie upominków w ramach „ rajdowego toto – lotka”. Wyróżnieni zostali także czterej najmłodsi uczestnicy, w tym najmłodsza w dziejach żarnowskich rajdów Ola Szołowska mająca 1 miesiąc i 2 tygodnie, która w wózeczku przejechała całą wyznaczona trasę. Wszyscy opiekunowie dzieci i rodzice, obdarowani zostali drobnymi upominkami. Drużyny rajdowe otrzymały też pamiątkowe dyplomy podpisane przez wójta gminy i prezesa ZO PTTK w Żarnowie. Podziękowania należą się członkom ZO PTTK, kierowniczce Gminnej Biblioteki Publicznej, wójtowi gminy Żarnów, opiekunom szkolnych kół PTTK i rodzicom, dzięki którym imprezę uznać możemy za udaną pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Dokumentację fotograficzną rajdu zawdzięczamy w dużej mierze kol. Barbarze Kalinowskiej i Magdzie Szołowskiej.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

W dniach 15 - 17 września 2023 r. odbył się w Toruniu 66 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK.

Wśród piechurów z całej Polski znalazło się również 7 naszych członków : Grażyna i Włodzimierz Szafińscy, Cezary Król, Zofia i Zbigniew Chmurowie, Stanisław Buczko oraz Tadeusz Osiński. Uroczyste rozpoczęcie nastąpiło w Ratuszu Staromiejskim, gdzie min. wysłuchaliśmy referatu o Mikołaju Koperniku. Uczestnicy mogli zwiedzić wystawę związaną z wielkim astronomem w Muzeum Okręgowym w Toruniu.Warto podkreślić, że w tym roku przypada 550 -rocznica urodzin Mikołaja Kopernika.

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin IX Rajdu Rodzinnego wokół Żarnowa
23. września 2023 r.


I. Organizatorzy :
• Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
w Żarnowie
• Gmina Żarnów, Dom Kultury w Żarnowie
• Zarząd Główny PTTK w Warszawie
 

regulamin tutaj
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Nasi kajakarze na rzekach Małopolski


Ostatnią sobotę i niedzielę (9 i 10 września br.) turyści z Oddziału PTTK w Żarnowie, postanowili spędzić na dwóch rzekach Małopolski jakimi są Raba i Dunajec. Obie rzeki są prawymi dopływami Wisły i wypływają w górach, stąd mają kamieniste podłoże a w swym środkowym biegu rozległe żwirowiska zwane kamieńcami. Spływ Rabą rozpoczął się w Gdowie a zakończył po przepłynięciu 14 km w Chełmie pod Targowiskiem .

Po zakwaterowaniu w hotelu „Graal” w Targowisku , przejechaliśmy do pobliskiego Pierzchowa , miejsca urodzenia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, twórcy Polskich Legionów we Włoszech. Na jego część we wspomnianej miejscowości, usypano pamiątkowy kopiec. W dniu 11 listopada 2022 r. odsłonięto odnowiony pomnik generała. Przy nim nasza grupa po spływie Rabą wykonała sobie pamiątkowe zdjęcie. Na obelisku z jednej strony zobaczyć można herb szlachecki Dąbrowskich a z drugiej fragment „Mazurka Dąbrowskiego”. Pomnik wieńczy czako ułańskie, szabla, rulon map i wieniec laurowy. Przez wiele lat w Pierzchowie, przy pomniku i kopcu odbywają się uroczystości patriotyczne. W drugim dniu wyprawy, udaliśmy się przez ciekawe krajoznawczo miejscowości :Bochnię ,Wiśnicz i Lipnicę Murowaną do Jurkowa , aby wyruszyć na spływ Dunajcem do Zakliczyna. Liczne progi i bystrza, kamienie w dnie, przypomniały kajakarzom o górskim charakterze rzeki. Na szczęście 17 naszych kajakarzy, przepłynęło ten szlak wodny bez tzw. „wywrotki”. Z uwagi na piękną słoneczną pogodę ,nad brzegami obu rzek spotkać było można wielu odpoczywających ludzi. Płynąc Dunajcem podziwialiśmy z obu stron rzeki panoramy gór. Tę dwudniową imprezę kajakową przygotował Oddział PTTK w Żarnowie, ale wspomógł nas organizacyjnie kol. Czesław Mętel, członek Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów , mieszkający na stałe w Gdowie. Wyprawa na rzeki Małopolski z uwagi na ich górski charakter ,wzbudziła wiele emocji i bardzo pozytywną ocenę naszych kajakarzy.

galeria tutaj

galeria 2 tutaj

 


Włodzimierz Szafiński
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

III Wojewódzki Spływ Pilicą


W niedzielę 3 września br. odbył się III Wojewódzki Spływ Pilicą zorganizowany przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie przy współpracy z Porozumieniem Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego.

Celem imprezy było poznanie odcinka rzeki Pilicy i integracja turystów – kajakarzy z różnych miejscowości województwa. Oprócz kajakarzy z Wielunia, Opoczna, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego , Sieradza i Żarnowa, przybyli kajakarze z Kielc i Warszawy. Trasą był szlak wodny o długości 19 km z Tarasu k/Przedborza do Szarbska. W połowie trasy, w Łęgu Ręczyńskim kajakarze zatrzymali się na krótki odpoczynek.

Ostatnie ulewne deszcze wpłynęły na podwyższenie stanu wody w rzece i ułatwiły płynięcie bez zatrzymywania się na mieliznach. Po dopłynięciu do Szarbska uczestnicy imprezy zostali przewiezieni autokarem do Tarasu, gdzie przy ognisku turystycznym można było upiec kiełbasę i wymienić poglądy. Tutaj też kajakarze otrzymali certyfikaty uczestnictwa w spływie, natomiast na początku imprezy pamiątkowe plakietki. W odczuciu uczestników III Wojewódzkiego Spływu Pilicą była to ze wszech miar udana impreza wodna.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wycieczka do sąsiadów z południa.


W dniach 26 i 27 sierpnia br. Oddział PTTK w Żarnowie, zorganizował przy pomocy Biura Turystyki PTTK w Rzeszowie, wyjazd na Słowację. Pierwszy dzień poświęcony był na zwiedzanie dwóch miast: Bardejowa i Koszyc. Bardejów jest miastem wpisanym na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Miasto ma najlepiej zachowane mury obronne na Słowacji, urzeka odwiedzających go turystów mieszczańskimi kamienicami w rynku, w którym dominują dwa główne zabytki architektury: ratusz i kościół św. Idziego.

Ratusz z XVI w. gotycki posiada już nowinki architektoniczne ze stylu renesansowego. Kościół św. Idziego uznawany jest za narodowy zabytek kultury i zawiera w swym wnętrzu 11 ołtarzy skrzydłowych z przełomu XIV i XV wieku pochodzących z pracowni mistrza Pawła z Lewoczy. Koszyce są drugim po stolicy miastem Słowacji i liczą ok. 250 tys. mieszkańców. Główny rynek miasta ma wrzecionowaty kształt a dominuje w nim monumentalna katedra św. Elżbiety, którą zaczęto budować w 1380 r. We wnętrzu na szczególną uwagę zasługuje główny ołtarz św. Elżbiety , powstały w latach 1474- 77 , którego częścią jest zestaw 48 gotyckich malowideł tablicowych – największy tego typu w Europie. Obok znajduje się budynek teatru wzniesiony w XIX w. i utrzymany w stylu historyzmu, charakterystycznym dla miast cesarstwa Habsburgów.

Rynek Główny uważany jest za najpiękniejszy rynek Słowacji. Spacerując w centrum Koszyc zobaczyliśmy pałac Rakoczego, przywódcy wojsk powstańczych , Franciszka II Rakoczego, w którym to domu znaleziono podczas renowacji w 1935 r. tzw. złoty skarb koszycki. Były to monety ,medale i złoty łańcuch , wszystko z czystego złota o wadze ok. 11kg. Ciekawostką Koszyc jest także Baszta Kata, stanowiąca fragment murów miejskich. Miasto zawiera wiele zabytków: pałaców, domów mieszczańskich , kościołów , zabudowań uniwersyteckich itp. obiektów a także placówek muzealnych. Część z nich udało się zobaczyć ale na większość nie było czasu. W drugim dniu największą atrakcją była krasowa Jaskinia Jasowska , wyróżniająca się wyjątkowym bogactwem nacieków , zróżnicowanych pod względem form jak i barw. Była ona zamieszkiwana przez ludzkość już w neolicie. Jaskinia jako „ cud natury” wpisana została na listę światowego dziedzictwa kultury i przyrody UNESCO. Miasto Preszów było ostatnim celem krajoznawczym naszego pobytu na Słowacji. Jest trzecim pod względem ludności miastem Słowacji po Bratysławie i Koszycach . Najcenniejszymi zabytkami są: gotycka konkatedra św. Mikołaja, kościół ewangelicko- augsburski św. Trójcy, synagogi, kolumna mariańska, kamienice usytuowane wokół rynku itp. W wycieczce wzięły udział 44 osoby , członkowie i sympatycy Oddziału PTTK w Żarnowie.

galeria tutaj

 
Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim


Klub Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, zorganizował trzydniowy spływ kajakowy Czarną Hańczą w dniach od 12 do 14 sierpnia 2023 r. W tej imprezie wodnej wzięło udział 16 kajakarzy , którzy po długiej podróży dotarli do Burdeniszek w pobliżu Jeziora Wigry i rozpoczęli przygodę z rzeką. Szlak Czarnej Hańczy należy do najpiękniejszych i najbardziej znanych w Polsce szlaków kajakowych. Komandorem była Tatiana Kosylak, przewodnicząca naszego klubu kajakowego, która jednocześnie zaproponowała przebieg kolejnych etapów dziennych spływu.

Pierwszy etap wiódł z bazy kajakowej „Strumyk” w Burdeniszkach przez Maćkową Rudę do Wysokiego Mostu, drugi etap przez Frącki i Okółek do Dworzyska, trzeci przez Jałowy Róg do mostu w Rygolu a później Kanałem Augustowskim przez dwie śluzy do Mikaszówki. Łącznie przepłynęliśmy 50 km. Czarna Hańcza jest największą rzeką Suwalszczyzny i liczy ok. 142 km , w tym 108 w Polsce a 34 na Białorusi. Jest lewym dopływem Niemna. Płynie min. przez tereny Wigierskiego Parku Narodowego i Puszczę Augustowską , które mają bardzo ciekawe walory krajobrazowe, geologiczne , historyczne i etnograficzne. Naszym kajakarzom towarzyszyła dobra pogoda, w gospodarstwach agroturystycznych zarezerwowane były noclegi i wyżywienie. Na szlaku wodnym spotykaliśmy łabędzie, kaczki i inne ptaki, dno Czarnej Hańczy porasta bujna roślinność wodna min. strzałki wodne, oczeret, czy grążel żółty. Rzeka charakteryzuje się znacznym stopniem czystości wody, co często podziwialiśmy z kajaka na wielu odcinkach spływu. Warto podkreślić, że podczas pobytu na Podlasiu, dwie osoby zostały wyróżnione turystycznymi odznakami kajakowymi: Zbigniew Chmura otrzymał srebrną TOK oraz Agnieszka Królikowska „popularną” TOK.

galeria tutaj

galeria Tatiana Kosylak tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Rodzinny Spływ Pilicą


Pierwszym sierpniowym spływem kajakowym zorganizowanym przez PTTK Żarnów był wymieniony w tytule Rodzinny Spływ Pilicą, który odbył się w niedzielę 6 sierpnia br. Trasa o długości 11 kilometrów wiodła z Przedborza do Tarasu. W miejscu wodowania kajaków w Przedborzu stawiło się 27 kajakarzy, z których zdecydowana większość to członkowie Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów. Piątkowe opady deszczu i sobotnia burza z piorunami budziły obawy o warunki pogodowe w czasie spływu. Mieliśmy szczęście bowiem na całej trasie nie spadła żadna kropla deszczu.

Spływ zgromadził kajakarzy z Opoczna, Piotrkowa Trybunalskiego, Przysuchy, Sieradza, Końskich, Warszawy i Żarnowa. Po dopłynięciu do mety, w Tarasie odbyło się ognisko turystyczne z pieczeniem kiełbasek, przy którym była okazja do dalszej integracji i wymiany poglądów. Podczas tego spotkania podsumowano także dotychczasowe spływy. Nasi kajakarze mieli okazję pływania Pilicą, Bugiem, Uherką, Włodawką , Nerem i Wartą, Bukową , Chodelką i Wisłą, Narwią i Orzycem. Najbardziej wytrwali mają na swym koncie ponad 200 km przepłyniętych w tym roku. Prym wiodą: Stanisław Gwiazda i Krzysztof Cieśliczko , obaj z Piotrkowa Trybunalskiego. Pod koniec tegorocznego sezonu kajakowego w PTTK Żarnów kajakarze zajmujący w rankingu czołowe miejsca otrzymają pamiątkowe medale. W połowie sierpnia odbędzie się organizowany przez Klub Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, trzydniowy wyjazd na spływ Czarną Hańczą, jedną z najbardziej popularnych wśród turystów rzek w Polsce.

 


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Konferencja popularno – naukowa i spływ


W dniu 15 lipca br. w Dąbrowie nad Czarną, odbyła się konferencja popularno – naukowa pt. „Wartości przyrodnicze Środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków”. Organizatorami tego przedsięwzięcia, tak jak w poprzednich latach byli: Gmina Aleksandrów i Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego. Pomocą w przygotowaniu imprezy służyło Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Aleksandrów i Gminne Centrum Kultury w Aleksandrowie. Konferencję prowadzili wójt gminy Aleksandrów Paweł Mamrot i prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński. Wśród gości znaleźli się między innymi : wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba, radna powiatu opoczyńskiego Maria Morawska, radny powiatu piotrkowskiego Dionizy Głowacki ,honorowy Prezes OSP w Dąbrowie n/Czarną Waldemar Jęcek, zastępca wójta gminy Aleksandrów Daniel Jasion, prezes ZO PTTK w Końskich Wojciech Pasek , przedstawiciel ZO PTTK Łódź – Polesie Mikołaj Żeleński.

W konferencji uczestniczyli mieszkańcy gminy Aleksandrów, członkowie Oddziału PTTK w Żarnowie, delegacja Oddziału PTTK w Końskich i mieszkańcy Przysuchy z woj. mazowieckiego. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe gadżety: plakietkę , lusterko z logo konferencji, notes i długopis. Była też okazja do wręczenia wicemarszałkowi województwa łódzkiego, listu gratulacyjnego min. „ Za działania podejmowane na rzecz upowszechniania walorów Nadpilicza i osobiste uczestnictwo w wielu wydarzeniach z tym związanych”. Pierwszym prelegentem był dr inż. Paweł Budziński –regionalista o zainteresowaniach związanych z I wojną światową, który przedstawił temat „Zapomniana atrakcja turystyczno – przyrodnicza Środkowego Nadpilicza”, następnie dr hab. Marian Kiedrzyński z Uniwersytetu Łódzkiego wygłosił prelekcję na temat „ Znaczenie starych drzewostanów w zachowaniu wartości przyrodniczych Puszczy Pilickiej”. Kolejnymi prelegentami byli: dr Piotr Wypych – zastępca dyrektora Zespołu Łódzkich Parków Krajobrazowych z wykładem „ Walory przyrodnicze Sulejowskiego Parku Krajobrazowego” (wybrane aspekty) oraz Tomasz Miller – regionalista z tematem „Chciała baba koguta. Opowieść o flisakach ze Stobnicy, Barkowic i Sulejowa”. W przerwie konferencji uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie n/Czarną. Duże wrażenie na zwiedzających zrobiły zarówno wozy strażackie jak również sprzęt gaśniczy. W ramach programu artystycznego, uczennica z gminy Aleksandrów zaśpiewała dwie popularne piosenki, wystąpił także śpiewak ludowy Zdzisław Gajewski z kilkoma piosenkami z naszego regionu. W następnym dniu w niedzielę 16 lipca , około 100 osób wzięło udział w spływie kajakowym Pilicą ze Stobnicy do Ostrowa. Spływ zorganizowany został w ramach w/w konferencji i zakończył się spotkaniem integracyjnym przy ognisku turystycznym. Kajakarze mogli posilić się kiełbasą czy kaszanką z rożna. Dodatkową atrakcją był konkurs krajoznawczy o gminie Aleksandrów, w którym zostało wyłonionych 10 laureatów prawidłowych odpowiedzi. Zwycięzcy zostali obdarowani upominkami. Ta dwudniowa impreza posłużyła promocji Środkowego Nadpilicza i wzbogaciła uczestniczące osoby w dodatkową wiedzę o tym obszarze a także wpłynęła na poznanie fragmentu Pilicy. W przyszłym roku przypada jubileusz związany z organizacją dziesiątej już konferencji , będącej wynikiem współpracy Gminy Aleksandrów z Oddziałem PTTK w Żarnowie.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin III Wojewódzkiego Spływu Pilicą – 3 września 2023 r. (niedziela)


I. Organizatorzy:
- Oddział PTTK w Żarnowie - Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego
II. Trasa spływu: Taras – Łęg Ręczyński – Stobnica – Trzy Morgi – Szarbsko (19 km)
 

regulamin tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ Narwią i Orzycem


W dniach 20 i 21 lipca 2023 r. dziesięcioosobowa grupa turystów z Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów płynęła dwoma rzekami Mazowsza : Narwią i Orzycem. Narew należy do największych rzek Polski, bowiem toczy swe wody na długości 484 km, co daje jej piąte miejsce po Wiśle, Warcie, Odrze i Bugu. Koło Nowego Dworu Mazowieckiego , Narew uchodzi do Wisły, będąc jej prawym dopływem.

 

Ponieważ Narew jest rzeką spokojną i bez przeszkód , płynięcie po niej jest bezpieczne. Nasza grupa przepłynęła czternastokilometrowym szlakiem z Kacic do Dzierżenia w powiecie pułtuskim. Druga rzeka w odróżnieniu do Narwi ma zupełnie inny charakter. Orzyc jest rzeką dziką, silnie meandrującą , z dużą ilością drzew i roślin wodnych w nurcie. Jest piękną rzeką nizinną, prawym dopływem Narwi o długości ok. 142 km. Płynęliśmy Orzycem na odcinku z Makowa Mazowieckiego do Smrocka Dworu ( 10 km). Tutaj znajduje się mała elektrownia wodna, pensjonat i restauracja „ Bobrowy Dwór” oraz wypożyczalnia kajaków z której korzystaliśmy.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin „Rodzinnego Spływu Pilicą”
6. sierpnia 2023r. (niedziela)I. Organizatorzy:
• Oddział PTTK w Żarnowie
• Klub Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów

II. Trasa spływu: Przedbórz – Grobla – Taras (11 km)

regulamin tutaj

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wyprawa na spływ rzeką Bukową


W dniach 3 i 4 lipca br. Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował spływ kajakowy na rzece Bukowa, która płynie na pograniczu województw lubelskiego i podkarpackiego. Bazą był ośrodek wypoczynkowy Zoom Przygody w Janowie Lubelskim. W spływie uczestniczyło 9 naszych doświadczonych kajakarzy, ponieważ rzeka nie należy do łatwych ze względu na swój naturalny charakter.

Bukowa jest dopływem Sanu, dzika i nieuregulowana co stanowi jej walor przyrodniczy. Rzeka charakteryzuje się bursztynową barwą wody ponieważ wypływa z łąk i nieużytków oraz leśnych torfowisk wschodniej części Lasów Janowskich. Brzegi porasta bujna roślinność, głównie lasy sosnowe z domieszką brzozy, czeremchy amerykańskiej, dębu oraz innych drzew i krzewów. W upalne dni drzewa ocieniają rzekę co daje naturalną klimatyzację ułatwiając płynięcie kajakarzom. W pierwszym dniu przepłynęliśmy trasę Momoty Górne – Nalepy – Łążek Garncarski (ok. 13 km) , w drugim ciąg dalszy trasy przez Szwedy do wsi Kuziory ( ok. 6 km). Duża liczba korzeni, leżących w nurcie rzeki drzew, kamieni i innych przeszkód zmuszały kajakarzy do ciągłej uwagi i wyboru odpowiedniego kierunku płynięcia kajakiem. Spływ Bukową był sprawdzianem umiejętności naszych kajakarzy i dał satysfakcję, że pomimo trudnych warunków na rzece nikt nie zaliczył „wywrotki”. Przed powrotem do domu turyści z Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, zwiedzili jeszcze Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” a w nim wspaniałą wystawę przyrodniczą i fotograficzną.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Konferencja Naukowa

„Walory przyrodnicze Środkowego Nadpilicza” to tytuł konferencji popularno – naukowej stanowiącej owoc współpracy Gminy Aleksandrów z Oddziałem PTTK w Żarnowie. Konferencja odbędzie się 15 lipca br. w sobotę od godz. 16.00 w świetlicy w Dąbrowie nad Czarną.

W niedzielę zaś odbędzie się spływ kajakowy Pilicą towarzyszący w/w przedsięwzięciu. Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w konferencji i spływie. Planujemy udział ok. 100 osób. Dla kajakarzy związanych z O/PTTK Żarnów, przewidziano 30 miejsc. Informacji w sprawie udziału w spływie grupy żarnowskiej, udzielamy pod nr telefonu 602 -537 -092. Ze względów organizacyjnych prosimy o szybkie zgłaszanie się kajakarzy.

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikat organizacyjny dotyczący wycieczki na Słowację


Oddział PTTK w Żarnowie organizuje dwudniową wycieczkę autokarową do Bardejowa, Koszyc, Jaskini Jasowskiej i Preszowa w dniach 26- 27 sierpnia 2023 r. (sobota, niedziela).Realizacją imprezy zajmie się zaprzyjaźnione Biuro Podróży PTTK Rzeszów, zapewniając wszystkie świadczenia zgodnie z załączonym poniżej programem. Wycieczka dojdzie do skutku przy zgłoszeniu odpowiedniej ilości osób, co również ma swoje odzwierciedlenie w cenie. Prosimy o szybkie zgłaszanie osób zainteresowanych, najpóźniej do 10 lipca br. lub do wyczerpania limitu miejsc w autokarze (liczy się kolejność zgłoszeń). Opłatę za wycieczkę będzie można wpłacać jednorazowo lub w dwóch ratach na konto wskazane przez Rzeszów po podpisaniu przez nasz Oddział umowy. Zgłoszenia kierować proszę na adres mailowy Oddziału PTTK w Żarnowie ( pttkzarnow@wp.pl) lub telefonicznie 602 -537- 092.
Zapraszamy do udziału.

broszura tutaj
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Przez Bałkany z PTTK Żarnów


Członkowie i sympatycy PTTK w Żarnowie, od wielu lat mają możliwość uczestnictwa w zorganizowanych przez miejscowy Oddział, wycieczkach do różnych krajów Europy. W tym roku wybór padł na Bułgarię, kraj nad morzem Czarnym, pełen zabytków kultury i osobliwości przyrodniczych. Dla tego kraju turystyka stanowi ważny element dochodu narodowego, toteż rokrocznie przybywają tu turyści z wielu krajów. Realizacją wycieczki do Bułgarii z wypadem do Istambułu, zajęło się Biuro Turystyki PTTK w Rzeszowie, z którym jeździmy już kilkanaście lat. Wycieczka odbyła się w dniach od 12 do 21 czerwca br. a wzięło w niej udział 50 osób: 32 osoby to grupa żarnowska i 18 osób grupa rzeszowska. W drodze do Bułgarii przejechaliśmy Słowację, Węgry i Serbię zatrzymując się na pierwszym noclegu w Belgradzie. Miejscem docelowym wyprawy był Słoneczny Brzeg nad morzem Czarnym, skąd odbyło się większość wyjazdów do ciekawych obiektów krajoznawczych takich jak Bałczik, Przylądek Kaliakra, Burgas, Nesebyr czy znanego już w VI w. p.n.e. kąpieliska Aquae Calidae Thermopolis.

Okazją do bliższego zapoznania się z folklorem, kuchnią bałkańską oraz zabawą przy muzyce rozrywkowej był wieczór bułgarski w tradycyjnej restauracji leżącej u stóp gór Stara Płanina. Zwiedzając Bułgarię można było zobaczyć wiele zabytków z okresu panowania Rzymian czy Turków okupujących te ziemie. Zabytkiem światowego dziedzictwa kultury wpisanym na listę UNESCO jest miasto Nesebyr, założone przez Turków 3 tys. lat temu. Liczne cerkwie, łaźnia turecka, rzymskie i bizantyjskie mury obronne oraz charakterystyczna zabudowa miasta, przyciągają turystów z całego świata. Oprócz zwiedzania miasta z miejscowym przewodnikiem, była też wizyta w winiarni z degustacją markowych win i prezentacją kosmetyków z komponentem różanym. Interesującym obiektem w Północnej Bułgarii jest wspomniany powyżej Bałczik, w latach 1924 -1931 rezydencja letnia królowej Rumunii, Marii. Oprócz pałacu zwiedza się tam ogród botaniczny z 3 tys. drzew i krzewów oraz 250 gatunkami kaktusów. Przylądek Kaliakra to cypel o długości 2 km w głąb morza Czarnego, owiany legendami i bogatą historią. Duże wrażenie wywarły na naszych turystach termy Mineralni Bani w pobliżu Burgas, które odwiedzali imperatorzy i carowie a sułtan Sulejman Wspaniały wybudował tu łaźnię obecnie całkowicie zrekonstruowaną. Jednym z punktów wycieczki był wyjazd do Istambułu, największego miasta Turcji leżącego na dwóch kontynentach ( Europa i Azja ). Oprowadzał nas przewodnik turecki, który opanował w bardzo dobrym stopniu język polski. Po krótkim przejeździe, zaczęliśmy długi , bo 12 km marsz pieszy po mieście zwiedzając min. Błękitny Meczet, dawny kościół a obecnie meczet Hagia Sofia, pałac Topkapi, Hipodrom, Obelisk egipski, Kolumnę Konstantyna, Fontanę niemiecką , Wężową kolumnę. Odbyliśmy też rejs statkiem wycieczkowym po Bosforze, a po nim był czas zakupów na Bazarze Egipskim. Powrót do Bułgarii na nocleg w hotelu „Romantika” a następnego dnia zwiedzanie historycznego miasta Płowdiw a w nim starożytne forum, rzymski stadion, ormiański kościół, meczet itp. Stare Miasto tworzy rezerwat architektoniczny. Płowdiw liczy obecnie ok. 340 tys. mieszkańców i jest drugim pod względem ludności miastem Bułgarii. W 2019 r. przedstawiciele Unii Europejskiej wybrali Płowdiw na Europejską Stolicę Kultury. Po ostatnim noclegu w Serbii , w mieście Nisz, udaliśmy się w drogę powrotną do Żarnowa liczącą 1340 km. W sumie przejechaliśmy autokarem ponad 5 tys. km poznając po drodze min. znaczną część Bałkanów ale także największą metropolię Turcji. Bułgaria jest warta podróży ze względu na wyjątkowe walory krajoznawcze jak również na zagospodarowanie wybrzeża morza Czarnego, dającego szansę na dobry wypoczynek.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikaty organizacyjne

 


1. Aktualny ranking kajakarzy


Dotychczas odbyły się 4 spływy kajakowe z udziałem naszych kajakarzy. Były to: - Wiosna na Pilicy, XV Ogólnopolski Spływ „Powitanie bobrów”, Spływ Pilicą z Krzętowa do Przedborza oraz Spływ Nerem i Wartą. Po podliczeniu punktów ukształtowała się „czołówka” a I miejsce zajmują ex equo 3 osoby: Ewa Wicherek, Krzysztof Cieśliczko i Stanisław Gwiazda- po 11 pkt. II miejsce przypadło: Zbigniewowi Chmurze, Tadeuszowi Osińskiemu, Włodzimierzowi Szafińskiemu i Tadeuszowi Szczepańskiemu – 8 pkt. III miejsce: Agnieszka Królikowska – 7 pkt. IV miejsce Szymon Karolczak i Czesław Mętel – 6 pkt. V miejsce: Witold Chotecki i Jacek Wojciechowski – 5 pkt. VI. Barbara Ciszewska, Maria Gołygowska i Dariusz Karolczak – 4 pkt. Konkurs trwa.


2. Planowany początkowo w dniu 10 czerwca br. Rajd w 80 rocznicę Akcji pod Czarnocinem przeniesiony został na jesień 2023r.


3. Zatwierdzony został przez ZO PTTK w Żarnowie regulamin odznaki „ Kajakiem po rzekach Polski”. Niebawem zaczniemy weryfikować pierwsze, brązowe odznaki za przepłyniecie 10 rzek.


4. Zapraszamy członków PTTK na dwie najbliższe imprezy turystyczno – krajoznawcze : Spływ rzeką Bukowa w dniach 3,4 lipca oraz na wycieczkę autokarową Uniejów, Bronów, Stary Gostków oraz Poddębice w dniu 13 lipca 2023r.Szczegóły wkrótce.
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Płynęli Nerem i Wartą


Ner jest prawym dopływem Warty, do której uchodzi w pobliżu wsi Majdany. To kolejna rzeka , którą popłynęliśmy w ramach spływu kajakowego zorganizowanego przez PTTK w Żarnowie w sobotę i niedzielę, 3 i 4 czerwca br. w województwie wielkopolskim. Łącznie szlak wodny Nerem i Wartą przebiegał trasą o długości 25 kilometrów. Spływ poprzedziło zwiedzanie Poddębic i Uniejowa w województwie łódzkim. W rozległym parku w Poddębicach, znajduje się najpiękniejszy pałac renesansowy w środkowej Polsce, obecnie siedziba Domu Kultury i Sportu.

Park nosi obecnie nazwę Ogrodu Zmysłów, ponieważ został podzielony na pięć stref: węchu, dotyku, słuchu, orientacji i wzroku. W dawnym kościele ewangelicko - augsburskim z XIX w. urządzono zaś pijalnię wód termalnych i Teatr Integracji. Następnie odwiedziliśmy gotycki zamek w Uniejowie , dawną rezydencję arcybiskupów gnieźnieńskich.
Po zakwaterowaniu w gospodarstwie agroturystycznym w Tarnówce, przyszedł czas na wyjazd z kajakami do Dąbia nad Nerem. Ner był niegdyś jedną z najbardziej zanieczyszczonych rzek w Polsce, obecnie zaś rzeka po kilkuletnim programie oczyszczania, ma już w miarę czystą wodę, w której rośnie dużo roślin wodnych np. grążeli żółtych, pojawiły się także ryby. Na rzece i w jej otoczeniu widzieliśmy wiele gatunków ptaków a dominowały tu łabędzie. Pierwszy etap spływu wiódł z Dąbia przez Chełmno nad Nerem do Rzuchowa. Na tym terenie w okresie II wojny światowej w Chełmnie, hitlerowcy założyli obóz zagłady ,w którym wymordowali ok. 200. 000 osób, głównie Żydów z Polski, Austrii, Niemiec, Czech, Słowacji i Luksemburga. Drugi dzień to trasa z Rzuchowa przez Majdany do Koła, głównie Wartą. Zakończenie nastąpiło naprzeciw ruin zamku wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego w 1370 r. a zachowane ruiny dają obraz wielkości tej dużej warowni nad Wartą. Pogoda wyjątkowo sprzyjała 12 naszym kajakarzom a program zarówno krajoznawczy jak i spływ został zrealizowany zgodnie z planem. Wszyscy uczestnicy ocenili imprezę jako bardzo udaną.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Żarnowski spływ Pilicą


W niedzielę 28. maja br. Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował kolejny w tym roku spływ kajakowy Pilicą na trasie Krzętów – Przedbórz. Turyści przepłynęli 17 km szlakiem wodnym przy pięknej słonecznej pogodzie a uczestnikami byli w większości członkowie Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów.

Przed wodowaniem kajaków w Krzętowie, uczestnicy otrzymali plakietki z wizerunkiem piaszczystej plaży nad Pilicą w miejscu ,w którym zaplanowany był odpoczynek na trasie spływu. Spływ Krzętów – Przedbórz był trzecią w tym miesiądzu imprezą wodną z udziałem naszych kajakarzy, po spływie ”Wiosna na Pilicy” oraz XV Spływem „ Powitanie bobrów” na Bugu Granicznym. Obecnie trwają przygotowania do spływu Nerem i Wartą na trasie Dąbie nad Nerem do Koła, w województwie wielkopolskim.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Kajakarze na spływie Bugiem Granicznym

Dwunastu kajakarzy z Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, uczestniczyło w XV Spływie „Powitanie Bobrów 2023” organizowanym przez O/PTTK we Włodawie. Bazą spływu była Okuninka, miejscowość wypoczynkowa w woj. lubelskim nad Jeziorem Białym , jednym z najczystszych akwenów wodnych w Polsce . Impreza trwała 5 dni, w czasie których uczestnicy płynęli głównie Bugiem na granicy polsko – ukraińskiej, Uherką i w ostatnim dniu Włodawką. Wśród 38 kajakarzy z Polski, którzy przybyli nad Bug, ponad 30 % stanowili członkowie naszego klubu kajakowego. W tym roku z powodu obfitych opadów deszczu, Bug wystąpił z brzegów i rozlał się w niektórych miejscach na kilka kilometrów zalewając okoliczne łąki. W dniu 11 maja br. przed wypłynięciem na rzekę, organizatorzy zorganizowali wycieczkę do parku podworskiego we wsi Hniszów, w dolinie Bugu.

Zachowało się tu wiele pomnikowych drzew, na czele z dębem „Bolko” będącym największym i jednym z najstarszych dębów w Polsce, liczącym ok. 9 metrów w obwodzie i 29 m wysokości. W 2016 r. dąb pretendował do tytułu „ Europejskiego Drzewa Roku”. Pierwszy etap spływu to szlak wodny o długości 21 km na trasie Świerże – Siedliszcze z końcówką na rzece Uherka. Drugi bardziej trudny o długości 28 km wiódł w pobliże wsi Zbereże w gminie Wola Uhruska. Sobota rozpoczęła się od zwiedzania Włodawy, miasta o ciekawej historii i pełnego zabytków architektury. Unikatowym zabytkiem w skali kraju jest tzw. Czworobok, budowla o kwadratowym kształcie z dziedzińcem pośrodku. Tworzyły ją kramy żydowskich kupców, zamieszkujących we Włodawie . W dawnych latach miasto zasiedlone było przez ludność żydowską, polską i ruską o czym przypomina organizowany teraz Festiwal Trzech Kultur. Zespół Synodalny, w którym obecnie funkcjonuje Muzeum Polesia Łęczyńsko – Włodawskiego, składa się z trzech obiektów: Wielkiej Synagogi, Małej Synagogi i domu pokahalnego. Innymi zwiedzanymi obiektami świadczącymi o wielokulturowości była min. cerkiew prawosławna oraz kościół parafialny pw . św. Ludwika. Kajakarze płynący po Bugu, dotarli do Trójstyku, miejsca gdzie stykają się trzy granice: polska, ukraińska i białoruska.

Tutaj organizatorzy spływu, wręczyli uczestnikom certyfikat potwierdzający pobyt w tym ciekawym miejscu. Część naszej grupy kajakarzy wracała wcześniej do domu, zatrzymując się w miejscowości Cyców, w której znajduje się Izba Tradycji 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Wystawa zlokalizowana w miejscowej szkole poświęcona jest głównie bitwie pod Cycowem w 1920 r. w czasie tzw. wojny polsko- bolszewickiej . Ostatni dzień pobytu (niedziela 14 maja) dla pozostałych kajakarzy to spływ Włodawką, wąską i trudną do płynięcia rzeką w okolicach Włodawy. W trakcie pobytu na Polesiu , część naszych kajakarzy zdobyło Poleską Odznakę Kajakową w różnych stopniach (od brązowej do złotej). Oddział PTTK we Włodawie obchodzi w tym roku 50- lecie swego istnienia i w związku z tym uczestnicy spływu obdarowani zostali dodatkowo okolicznościową metalową odznaką. Główni organizatorzy imprezy, Józef Tworek – komandor spływu i Mieczysław Tokarski – prezes O/PTTK we Włodawie, dokładali wszelakich starań aby uczestnicy byli zadowoleni z pobytu na ich terenie. Dodatkowo warunki pogodowe sprzyjały kajakarzom , obyło się bez deszczu, co sprawiło w efekcie , że spływ należy uznać za udaną imprezą kajakową.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński – jeden z uczestników spływu
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

XXIII Rajd „Brzegiem Pilicy”


Rajd „Brzegiem Pilicy” organizowany przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego ma już długą bo 23 – letnią historię. Większość z nich odbyła się przy współpracy ze Skansenem Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim.

Tegoroczna edycja rajdu przygotowana została przy współpracy z Nadleśnictwem w Spale a komandorem rajdu była Tatiana Kosylak , wiceprezes Zarządu O/PTTK w Żarnowie i opiekunka szkolnego koła PTTK przy Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie. W sobotę 20 maja br. przed Muzeum Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy im. A. Loreta w Spale stawiło się 139 turystów pieszych reprezentujących szkolne koła PTTK w Aleksandrowie, Białaczowie, Gomulinie, Miedznej Drewnianej i Żarnowie. Byli też nauczyciele- opiekunowie poszczególnych drużyn, rodzice wędrujący wraz z dziećmi oraz grupka turystów indywidualnych. Po powitaniu, uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki rajdowe z charakterystycznymi symbolami Spały - pomnikiem żubra i Inowłodza – romańskim kościółkiem pw. św. Idziego. Po zwiedzeniu w/w muzeum turyści przeszli przez zabytkowy most kamienny im. gen. Buka i udali się na 12 kilometrową trasę przejścia pieszego czerwonym „Szlakiem Partyzanckim” do Inowłodza. Większość szlaku wiodła przez rezerwat leśny „Spała” należący do Spalskiego Parku Krajobrazowego. Po dojściu do Inowłodza w okolice przystani kajakowej „Tama” rozpalono ognisko turystyczne, przy którym nastąpiło zakończenie rajdu. Drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa, które obok plakietek będą przypominały o tej przyrodniczej imprezie pieszej. Dobra słoneczna pogoda i świetne humory uczestników złożyły się także na sukces XXIII Rajdu „Brzegiem Pilicy”.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wycieczka do grodu Boruty i siedziby Oporowskich


W czwartek 18 maja br. 34 osobowa grupa turystów i krajoznawców stawiła się na parkingu przy szkole podstawowej w Żarnowie, aby wziąć udział w wycieczce do Łęczycy i Oporowa. Wyjazd zorganizowany został przez miejscowy Oddział PTTK w celu poznania atrakcyjnych obiektów naszego województwa, położonych w środku Polski. W drodze do celu widzieliśmy z okien autokaru pomnik środka Polski, zlokalizowany w centrum miejscowości Piątek koło Łęczycy. Górujące w równinnym krajobrazie wzgórze morenowe w Górze Świętej Małgorzaty z wybudowanym na szczycie kościołem, oglądaliśmy również z oddali spiesząc na spotkanie z Łęczycą. Niewątpliwie najciekawszym zabytkiem miasta jest zamek królewski Kazimierza Wielkiego z 1345 r.

Zwiedzaliśmy go z miejscowym przewodnikiem turystycznym, który towarzyszył nam również w Tumie i Kwiatkówku. Zamek ,był niegdyś ważnym elementem murów obronnych miasta, spełniał nie tylko funkcję obronną ale również reprezentacyjną . Bywali w nim Władysław Jagiełło (aż 36 razy), Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt III Waza i Bona Sforza. Zbiory muzealne zawierają archeologię, etnografię ,meble i obrazy oraz inne eksponaty. Jest tu także wystawa rzeźb demonicznych, przedstawiających diabła Borutę w różnych postaciach. Po pobycie w zamku przejechaliśmy do Tumu, zwiedzając najpierw największą w Polsce kolegiatę romańską pw. Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego. Fundatorem kolegiaty była Salomea z Bergu, druga żona Bolesława Krzywoustego. W Tumie odbywały się synody kościelne i zjazdy książąt, tu zapadały ważne decyzje dotyczące spraw kościelnych i państwowych. Obok kolegiaty wybudowano mały kościółek drewniany pw. św. Mikołaja z XVIII w. W Tumie znajduje się również grodzisko będące początkowo wczesnośredniowiecznym grodem łęczyckim w piastowskiej Polsce. W XIII w. miał tu swoją główną siedzibę Bolesław Krzywousty. Obecnie zrekonstruowano gród, odbudowano wały obronne i bramę wjazdową, pomost i fosę oraz zabudowę wnętrza z wieżą i studnią. Po pobycie na grodzisku turyści udali się pieszo do skansenu zwanego „Łęczycką Zagrodą Chłopską” w Kwiatkówku. Jest to filia Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i ukazuje warunki życia oraz pracy na łęczyckiej wsi w okresie międzywojennym. Najciekawszym obiektem skansenu jest górujący nad pozostałymi zabudowaniami wiatrak kozłowy z 1820 r., jeden z najlepiej zachowanych w Polsce młynów. Krótki spacer po łęczyckim rynku z ładnym ratuszem zaprojektowanym przez Jakuba Kubickiego oraz chwila zadumy przy pomniku Walk nad Bzurą, zakończył pobyt w mieście Boruty. Zwiedzając atrakcje Łęczycy i okolic korzystaliśmy z usług przewodnika ubranego w stój łęczyckiego szlachcica, co widać na wielu zdjęciach wykonanych przez naszych turystów. Po obiedzie pośpiesznie udaliśmy się do Oporowa, aby zdążyć przed zamknięciem muzeum w zamku, będącym doskonałym przykładem najlepiej zachowanej w Polsce rezydencji rycerskiej z XV w. Zamek późnogotycki położony jest w parku angielskim na wyspie oblanej fosą z mostem prowadzącym do wieży bramnej. Wewnątrz zgromadzono meble ,broń, obrazy i portrety z XVI i XVII w. Przechodząc krużgankami dochodzimy do nastrojowej kaplicy zamkowej. Niestety zabrakło czasu aby zwiedzić drugi obiekt zabytkowy w Oporowie, którym jest kościół św. Marcina z XV w. i przylegający do niego klasztor paulinów . W ciągu 12 godzinnej wyprawy zwiedziliśmy jednak najważniejsze obiekty krajoznawcze woj. łódzkiego znajdujące się w centrum Polski, wskazując jednocześnie, że warto tu jeszcze wrócić. Pamiątką z wycieczki jest plakietka z wizerunkami zwiedzanych obiektów i materiały krajoznawcze z Łęczycy oraz Oporowa.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

Cezary Król Przewodnik Trybunalski
Oddział PTTK w Żarnowie
REGULAMIN RAJDU „80 ROCZNICA AKCJI POD
CZARNOCINEM”

I. Organizatorzy:
- Cezary Król Przewodnik Trybunalski
- Oddział PTTK w Żarnowie,
II. Cele rajdu:
- Propagowanie turystyki pieszej jako formy aktywnego wypoczynku.
- Uczczenie 80 rocznicy Akcji pod Czarnocinem
- Popularyzacja odznak turystyki kwalifikowanej i regionalnych.
- Sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych.
- Wspaniała zabawa i wielka wyprawa po zdrowie.
- Promocja hasła Zarządu Głównego „Wędruj z nami”

regulamin tutaj

karta zgłoszenia tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikat organizacyjny


Spływ kajakowy Pilicą z Krzętowa do Przedborza


Organizatorzy: Oddział PTTK w Żarnowie, Klub Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów
Termin : niedziela 28 maja 2023 r.
Trasa : Krzętów- Biały Brzeg – Chałupy – Przedbórz ( 17 km)
Cele: 1. Poznanie fragmentu rzeki Pilicy 2. Integracja turystów – kajakarzy 3. Promowanie zdrowego trybu życia
Program: Przyjazd do Krzętowa ok. godz. 9.00,kierowcy zostawiają uczestników przy miejscu wodowania kajaków nad Pilicą a sami jadą na ul. 1000 lecia 4 w Krzętowie –wypożyczalnia kajaków Mateusz Tomaszewski , pozostawiają samochody i wracają z kajakami do miejsca wodowania kajaków . Około godz. 9.20. instruktaż i wodowanie kajaków. Przewidywany odpoczynek na trasie spływu – Biały Brzeg. Ok. godz. 12.30 -13.00 zakończenie spływu przy plaży z boiskiem obok ulicy Browarnej, przed widocznym z dala mostem. Zdanie kajaków, możliwość zwiedzania Przedborza.
Wpłata na organizację spływu: 40 zł od osoby będącej członkiem PTTK z aktualnie opłaconą składką , 50 zł. dla pozostałych. Wpłaty na listę lub konto oddziału PTTK w Żarnowie, naturo – Bank Spółdzielczy nr 29 8973 0003 0080 0 801 4456 0001 z dopiskiem „spływ Pilicą”.
Świadczenia: miejsce w kajaku, kapok, wiosła. Plakietka okolicznościowa ze spływu, opieka na trasie. Po spływie kierowcy wracają wraz z kajakami na miejsce postoju samochodów.
Uwaga: możliwość przejścia pieszego w okolice restauracji „Parkowa” lub poczekania na samochody w rynku w Przedborzu.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad przebywania na wodzie , założenia i zapięcia kapoka , bezwzględnego zakazu spożywania napojów alkoholowych na wodzie i płynięcia w ten sposób, aby każda osada widoczna była dla pozostałych płynących kajakarzy.
Telefon kontaktowy do organizatora : 602 537 092, e mail pttkzarnow@wp.pl
Do zobaczenia na spływie. Organizatorzy.
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Nocna majówka na 21km

26 nocna majówka z PTTK Końskie oraz z Klub Turystyki Aktywnej PTTK PASAT Końskie.

W nocy z soboty na niedzielę grupa naszych członków wyruszyła w trasę o długości 21 km, mimo togo, że zima się już skończyła to na trasie była odczuwalna niska temperatura, która spadała miejscami do 2 stopni. 5 km przed metą odbyło się ognisko integracyjne przy którym zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. Wszyscy się świetnie bawili

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Kuźnia powstańcza


W niedzielę 30 kwietnia br. grupa członków PTTK z Żarnowa uczestniczyła w patriotycznym pikniku , który miał miejsce w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu.

Wydarzenie pt. „Kuźnia narodowa” było jednym z cyklu działań poświęconym 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W ramach tej imprezy pokazano min. jak działała konspiracyjna fabryka broni z okresu powstania, produkująca kosy i piki bojowe. Było stanowisko kowalsko- rusznikarskie, które imitowało warsztat naprawczy broni powstańców jak również produkujące elementy i ołowiane kule do broni. Dużą atrakcją dla zgromadzonej publiczności, były sceny odgrywane przez grupy rekonstrukcyjne z różnych miejscowości woj. świętokrzyskiego. Stroje i broń nawiązywały do tych używanych w powstaniu. Kilka zdjęć wykonanych przez kol. Barbarę Kalinowską ilustruje w/w wydarzenie.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ kajakowy „Wiosna na Pilicy”


Zgodnie z zaplanowanym kalendarzem imprez turystyczno – krajoznawczych Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, w niedzielę 7 maja br. odbył się spływ kajakowy pt. „Wiosna na Pilicy”. Pomimo niskiej temperatury ( ok. 6 stopni Celsjusza ) w miejscu wodowania kajaków w Chałupach koło Przedborza, spotkało się 43 kajakarzy gotowych do przepłynięcia 16 kilometrowej trasy spływu Pilicą do Tarasu. Wśród uczestników znaleźli się turyści – kajakarze z Lublina, Łodzi, Kielc, Łowicza, Piotrkowa Trybunalskiego , Sieradza, Opoczna, Przysuchy, Tomaszowa Mazowieckiego i Żarnowa.

Wysoki poziom wody w Pilicy po majowych deszczach, sprzyjał szybkiemu przemieszczaniu kajakarzy z miejsca startu do mety. Zamiast zaplanowanych 4 godzin , liderzy przepłynęli tę trasę w nieco więcej niż 2 godziny . Wkrótce byliśmy w Przedborzu , którego zabytkowe obiekty widać z Pilicy kilka kilometrów przed miastem . Po zakończeniu spływu w Tarasie , odbyła się impreza integracyjna przy ognisku, gdzie czekał na kajakarzy turystyczny posiłek i uroczyste zakończenie. Przewodnicząca Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów Tatiana Kosylak wraz z prezesem O/PTTK w Żarnowie Włodzimierzem Szafińskim, wręczyli kajakarzom pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa oraz okolicznościowe plakietki. Dwa kluby turystyki kajakowej: z Łowicza „Tratwa” oraz z Lublina „Ciernik” otrzymały dyplomy i turystyczne upominki. Krótki występ gitarzystów z Przysuchy, umilił spotkanie kończące imprezę będącą jednocześnie inauguracją sezonu kajakowego 2023 w O/PTTK Żarnów.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Patriotyczne wędrowanie Szlakiem
mjr „Hubala”


Jednym z rajdów pieszych charakterze historycznym organizowanym od wielu lat przez Oddział PTTK w Żarnowie jest Rajd Szlakiem mjr Henryka Dobrzańskiego – „Hubala”. W tym roku odbył się on w niedzielę 23 kwietnia br. i była to 24 edycja tej imprezy.

Na starcie w Inowłodzu stawiło się ok. 110 osób, zarówno turystów indywidualnych jak również skupionych w trzech drużynach szkolnych (Białaczów, Miedzna Drewniana i Żarnów). Cieszyć może fakt, że z dziećmi i młodzieżą wędrowała znaczna grupa rodziców. Wśród turystów indywidualnych oprócz osób z naszego regionu gościliśmy piechurów min. z Pruszkowa i Krakowa. Rajd Szlakiem mjr Henryka Dobrzańskiego – „Hubala” jest z pewnością swoistą lekcją historii w terenie, przybliżającą uczestnikom wiedzę o „pierwszym partyzancie II wojny światowej”. Tak jak w poprzednich latach zakończenie imprezy odbyło się w miejscu szczególnym – przy Szańcu Hubala k/Anielina, gdzie 30 kwietnia 1940 r. zginął od kuli niemieckiej mjr „Hubal”. Przy pomniku zapalono znicz i minutą ciszy uczczono pamięć bohatera. Była też okazja do wręczenia wcześniej zdobytych przez dzieci odznak. Brązową odznakę turystyki pieszej otrzymała Aleksandra Prusek a „ popularną” Aleksander Liczbik , oboje ze szkolnego koła PTTK w Białaczowie. Wśród najmłodszych turystów odznaki „Disney i PTTK” wręczono Hannie i Janowi Szczepańczykom z Miedznej Drewnianej. Dziewięć osób otrzymało legitymacje członkowskie PTTK. Na zakończenie imprezy wręczone zostały dyplomy za udział w rajdzie drużynom z Białaczowa, Miedznej Drewnianej i Żarnowa. Słowa podziękowania należą się Magdalenie Szołowskiej i Joannie Świątek , opiekunkom SKKT- PTTK przy SP w Białaczowie, odpowiedzialnym za tegoroczną imprezę.

 

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Obchodach 115 lecia PTK i 70 lecia PTTK w Łowiczu

W sobotę 22 kwietnia 2023 r. trzyosobowa delegacja żarnowskiego Oddziału PTTK uczestniczyła w obchodach 115 lecia PTK i 70 lecia PTTK w Łowiczu. Uroczystość odbyła się w sali barokowej Muzeum w Łowiczu, a prowadził ją kol. Michał Zalewski - prezes Zarządu łowickiego Oddziału PTTK. W składzie żarnowskiej delegacji znaleźli się: Maria Grzybowska, Grażyna i Włodzimierz Szafińscy.

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków przypada na 19 kwietnia. Z tej okazji Muzeum Regionalne i Komisja Opieki nad Zabytkami przy Oddziale PTTK w Końskich zorganizowali w dniu 20 kwietnia 2023 r. sesję muzealną pt. "Ziemia Konecka pełna tajemnic przeszłości".

Sesję w Koneckim Centrum Kultury prowadził prezes O/PTTK w Końskich kol. Wojtek Pasek. W sesji uczestniczyła również delegacja O/PTTK w Żarnowie: Barbara i Przemysław Ciszewscy, Urszula Jędrasik, Czesław Szwedkowicz oraz Grażyna i Włodzimierz Szafińscy.

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

Regulamin Spływu Kajakowego
„Wiosna na Pilicy” ( 7.05.2023 )

I. Organizatorzy:
• Oddział PTTK w Żarnowie
• Klub Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów
 

II. Cele spływu : Poznanie odcinka rzeki Pilicy jako atrakcji województwa łódzkiego, aktywny
wypoczynek na wodzie, integracja turystów kajakowych i promowanie turystycznej odznaki kajakowej

III. Trasa i termin spływu: Chałupy k/ Przedborza – Przedbórz – Grobla – Taras (16 km)
Spływ odbędzie się w niedzielę 7 maja 2023 r.
 

Regulamin tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

I. Organizatorzy:
• SKKT - PTTK przy Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie
• Oddział PTTK w Żarnowie
• Nadleśnictwo Spała


II. Cele rajdu:
• Propagowanie turystyki pieszej jako formy aktywnego wypoczynku.
• Popularyzacja odznak turystyki kwalifikowanej i regionalnych.
• Sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych.
• Poznanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Spalskiego Parku Krajobrazowego.
• Integracja dzieci i młodzieży.
• Promocja hasła Zarządu Głównego: „Wędruj z nami”.

regulamin tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Uwaga. Ważny komunikat!


Z przyczyn obiektywnych musimy zmienić termin Rajdu Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego- Hubala. Zamiast w sobotę 22 kwietnia br. odbędzie się on w niedzielę 23 kwietnia 2023 r. Zapraszamy więc na wspólne wędrowanie w niedzielę j.w. Organizatorzy.
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

XXIV Rajd Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego –„Hubala”


Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, Oddział PTTK w Żarnowie wraca do organizacji kolejnego Rajdu Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego – Hubala.

Głównym organizatorem tegorocznej imprezy w niedzielę, dnia 23 kwietnia 2023 r. będzie SKKT –PTTK przy SP w Białaczowie, reprezentowane przez Magdalenę Szołowską i Joannę Świątek – przodowników TP. Poniżej regulamin i odznaka rajdowa.

regulamin tutaj
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Rajd Pierwszy Dzień Wiosny


Ponad 150 piechurów uczestniczyło w kolejnej edycji Rajdu Pierwszy Dzień Wiosny, który jak sama nazwa wskazuje, organizowany jest z okazji nadejścia najbardziej wyczekiwanej i najpiękniejszej pory roku. Po raz trzeci z rzędu organizatorem imprezy było SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej w Białaczowie, przy wsparciu PTTK Odział w Żarnowie oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego Młodzi Liderzy w Białaczowie. Celem rajdu oprócz propagowania turystyki pieszej była promocja walorów krajoznawczych i zabytków gminy Białaczów.
25 marca przywitał uczestników rajdu piękną i słoneczną pogodą. Punktualnie o 9.00 drużyny SKKT ze szkół: w Aleksandrowie, Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Białaczowa oraz turyści indywidualni z Żarnowa, Przysuchy, Końskich i Piotrkowa Trybunalskiego stawili się na muszli koncertowej w Białaczowie. Po weryfikacji, rozdaniu okolicznościowych plakietek i słodkich upominków, rajdowicze ruszyli na 8 km trasę, która prowadziła z Białaczowa, przez osiedle Małachowskiego, duktami leśnymi do Miedznej Murowanej do zbiornika retencyjnego i z powrotem do Białaczowa.


W czasie rajdu, chętni mogli rozwiązywać krzyżówkę o tematyce wiosennej. Zadanie wymagało nie tylko wiedzy o roślinach i zwierzętach kojarzonych z wiosną. Ważny był także refleks, bowiem oprócz poprawnego rozwiązania . liczył się również czas. Trzy osoby z największą liczbą poprawnych rozwiązań i najlepszym czasem otrzymały drobne upominki. Byli to uczniowie ze szkoły w Miedznej Drewnianej : Błażej Jabłoński, Hania Czajkowska oraz Białaczowa- Nikola Watychowicz.


W czasie posumowania zostały wręczone odznaki najbardziej aktywnym turystom. Były to odznaki Siedmiomilowe Buty, Disney i PTTK, małe Odznaki Turystyki Pieszej(OTP) w stopniu brązowym, a wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie ze SKKT PTTK z Białaczowa i Miedznej Drewnianej. Drobne upominki otrzymał także najmłodszy i najstarszy uczestnik rajdu. Na zakończenie przedstawiciele drużyn odebrali pamiątkowe dyplomy


Na szczególną uwagę zasługuje obecność członka Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie- Cezarego Króla, który jest również przewodnikiem w Piotrkowie Trybunalskim . Ponadto cieszy duża liczba rodziców, wędrujących razem z dziećmi
Piękna pogoda, otoczenie lasów i budząca się do życia przyroda spowodowała, że imprezę turystyczną można uznać za udaną.


Komandorem rajdu była Magdalena Szołowska, wspierana przez Joannę Świątek i Elżbietę Wróbel.

galeria tutaj


Joanna Świątek
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Magiczna siła poezjiBudzenie wśród dzieci i młodzieży zamiłowań do mowy ojczystej, jej pielęgnowanie, dbanie o kulturę i czystość polskiego języka, to główne cele Przeglądu poezji „Krajobrazy Polskie”, organizowanego od 27 lat przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie.
Recytacja wierszy rozwija niewątpliwie uzdolnienia artystyczne uczniów, rozszerza ich wiedzę, uczy analizy, pozwala łatwiej przyswoić głębię myśli i sens utworów poetyckich. Muzyka słowa, jej wyjątkowe skojarzenia, ciekawe zwroty, wpadają w ucho nawet małym dzieciom, zostają w ich świadomości, wpływają jednocześnie na utrwalenie tożsamości narodowej.
Umiejętności, które uczeń zdobywa podczas przygotowań do Przeglądu poezji, piękna dykcja, właściwa interpretacja tekstu, logiczne akcentowanie, odpowiednie tempo i dynamika prezentacji, mają z pewnością duże znaczenie w codziennym społecznym obcowaniu z inny mi ludźmi.


Występowanie w konkursach czy przeglądach recytatorskich, ośmiela do publicznego zabierania głosu w zwykłych sytuacjach uczniowskich (odpowiedzi na lekcji, występy w programach artystycznych, akademiach szkolnych czy apelach) pozwala w dużym stopniu zniwelować tremę i strach przed publiczną ekspozycją. Im bardziej otoczenie staje się prostackie i drapieżne, skłonne do obrzydzania wrażliwości na piękno mowy ojczystej, tym bardziej odtrutka w postaci choćby małej dozy poezji, staje się koniecznością.  Myślący ludzie potrzebują kontaktów z poezją. Dobrym cytatem z poezji można  w dyskusji ośmieszyć zażartych przeciwników. Poezja ma bowiem siłę magiczną, może zarówno dźwignąć do lotu, jak również upokorzyć z nadętego „władcy” zrobić głupca, pokazać kim jest naprawdę.
Publiczna prezentacja wierszy to test wrażliwości ucznia, jego smaku literackiego i przywiązania do narodowej sztuki.
Wiersze prezentowane na dzisiejszym Przeglądzie poezji, mówiły w zdecydowanej większości o przyrodzie ziemi ojczystej, o serdecznym przywiązaniu do polskiego krajobrazu i miłości do świata jaki nas otacza, do ziemi na jakiej przyszło nam żyć.
Dziesiątego marca 2023 roku, do udziału w żarnowskim „święcie poezji” w Domu Kultury w Żarnowie przystąpiło 32 uczniów w trzech kategoriach wiekowych: klas I-III, IV-VI i VII-VIII. Uczniowie reprezentowali Szkoły Podstawowe z czterech sąsiadujących gmin: Aleksandrów, Białaczów, Paradyż i Żarnów.
Jury Przeglądu w składzie:
Barbara Dukat – przewodnicząca
Grażyna Szafińska – członek Komisji
Ewa Borończyk – członek Komisji
Barbara Ciszewska – członek Komisji
Przemysław Ciszewski – członek Komisji
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia.
W kategorii klas I-III
I miejsce przypadło w udziale Alicji Dzitkowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej
im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej "Błysk" w Paradyżu
II miejsce zdobyła Łucja Zuchmańska ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie.
III miejsce uzyskała Aleksandra Nowak ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Piotr Cieślak
S.P. im. Adama Mickiewicza w Białaczowie, Jan Gąsiorowski S.P. w Paradyżu
i Marcel Mijas S.P. w Aleksandrowie.
W kategorii klas IV-VI
I miejsce zdobyła Magdalena Kozińska ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie.
II miejsce uzyskał Dawid Ogłoza ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach
III miejsce przypadło w udziale Kindze Dutkiewicz, ze Szkoły Podstawowej
im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej "Błysk" w Paradyżu.
Wyróżnienia otrzymali: Maria Smardzewska ze S.P.w Aleksandrowie, Maja Grzesińska S.P. w Białaczowie i Julia Szulc ze S.P. w Skotnikach.
W kategorii klas VII-VIII
I miejsce uzyskała Oliwia Komor ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach
II miejsce zdobyła Maria Sobolewska ze Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej "Błysk" w Paradyżu.
III miejsce przypadło w udziale Angelice Ślusarczyk ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie. Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Jasion
ze S.P. w Klewie, Katarzyna Szołowska ze S.P. w Białaczowie i Dorota Bartlińska
ze S.P. w Aleksandrowie.
Laureaci pierwszych, drugich i trzecich miejsc oraz wyróżnieni z każdej grupy wiekowej otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Pozostałym uczestnikom wręczono nagrody pocieszenia. Każda ze szkół otrzymała dyplom uczestnictwa.
Reasumując należy podkreślić, iż wysoki poziom dzisiejszego Przeglądu poezji ”Krajobrazy Polskie”, to duża zasługa nauczycieli – opiekunów, którzy społecznie
z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem własnego czasu, uczyli dzieci i młodzież pięknej polszczyzny budząc jednocześnie ich literacką wrażliwość i zamiłowania artystyczne. Serdeczne podziękowania należą się także: Urzędowi Gminy w Żarnowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarnowie, sponsorom nagród książkowych, oraz poczęstunku dla dzieci i młodzieży od tych podmiotów oraz Komisji Konkursowej, bez których przeprowadzenie tego ze wszech miar ważnego Przeglądu nie byłoby możliwe.

galeria tutaj


Grażyna Szafińska
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

„Ziemia obiecana” w Teatrze Wielkim w Łodzi


Niedawny wyjazd zorganizowany z Żarnowa do Teatru Wielkiego w Łodzi ,na balet „Ziemia obiecana” miał miejsce w piątek 24 lutego br. z udziałem 56 osób. Wzięli w nim udział głównie członkowie PTTK z Żarnowa, Przysuchy, Paradyża, Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna i Modliszewic. Zainteresowanie sztuką teatralną wśród członków Oddziału PTTK w Żarnowie nie maleje o czym świadczy chociażby ilość wyjazdów , był to bowiem już 101 wyjazd w ciągu 26 lat współpracy z teatrem.

Balet „Ziemia obiecana” został zainspirowany zarówno powieścią Władysława Reymonta jak również filmem Andrzeja Wajdy a stworzony przez nowozelandzkiego choreografa Greya Veredona, który zauroczył się Łodzią, obrazując tańcem jej niepowtarzalną historię. Obrazy dawnej Łodzi ,”miasta prządek”, życie jego mieszkańców, przeplatają się z rytmem fabrycznych maszyn i losami powieściowych bohaterów. Spektakl ukazuje też fortuny fabrykantów , pałacowy przepych i dramaty zwykłych ludzi , ich uczucia i troski. Głównym bohaterem spektaklu pozostaje jednak miasto, którego twórcami wielkości byli : łódzcy robotnicy, tkaczki i farbiarze. Grey Veredon , z odległej Nowej Zelandii na podstawie powieści Reymonta, stworzył zmuszający do refleksji spektakl poświęcony kulturowej tożsamości Łodzi. Uczestnicy kolejnej wycieczki teatralnej z Żarnowa do Łodzi ,przed wejściem na widownię wykonali pamiątkową fotografię , dokumentującą drugi w tym roku pobyt w teatrze. Po obejrzeniu spektaklu w drodze powrotnej do domu ,starym zwyczajem nastąpiło wręczenie odznak „Miłośnika Teatru” . Otrzymali je: Aneta Świercz, Maria Wiktorowicz, Krystyna Przybyła i Andrzej Ślufarski.

Była też okazja do wyróżnienia Dyplomem Oddziału PTTK w Żarnowie osób, które przez kilka ostatnich lat aktywnie uczestniczą w oddziałowych imprezach turystyczno – krajoznawczych oraz wspierają działania macierzystego PTTK. Otrzymali je: Witold i Elżbieta Choteccy, Zofia i Zbigniew Chmurowie , Aneta i Tomasz Świerczowie, Ada Krzyżanowska, Jadwiga i Andrzej Ślufarscy, Anna Sasal, Elżbieta Kupis, Krystyna Nawrocka, Krystyna Przybyła, Maria Wiktorowicz oraz Maria Kowal. Zgodnie z planem następne wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi odbędą się w sezonie jesiennym.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

REGULAMIN RAJDU ,,PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY”

regulamin tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikat dla piechurów.

Uwaga!!! Zmiana terminu egzaminów dla PTP.


Egzamin, który miał odbyć się w marcu zostaje przeniesiony na jesień br. Szczegóły będą podane na stronie internetowej O/PTTK Żarnów po uzgodnieniu terminu z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie.
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Aktywność członków żarnowskiego PTTK


Ostatni weekend (18 i 19 lutego 2023 r.) był niezwykle bogaty w wydarzenia, w których uczestniczyli członkowie żarnowskiego PTTK. W sobotę, pomimo nieciekawych prognoz pogodowych odbył się I Rajd Walentynkowy zorganizowany przez należące do Oddziału w Żarnowie, koło PTTK przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej. Komandorem rajdu była nauczycielka i opiekunka SKKT – PTTK , Ewelina Stasiak przy wsparciu i wydatnej pomocy dyrektorki Beaty Wilk. W rajdzie wzięło udział ok. 100 osób, głównie dzieci ze szkół w Białaczowie, Miedznej Drewnianej, Petrykozach i Żarnowie. Ośmiokilometrowa trasa przemarszu rozpoczynała się i kończyła w Miedznej Drewnianej i wiodła przez Białaczów , rezerwat leśny Białaczów i Wąglany.

Oprócz pieszej wędrówki odbył się konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę walentynkową, w którym wzięło udział 5 osób – wszystkie nagrodzono. Zostały przygotowane plakietki i pamiątkowa pieczątka rajdowa a dla drużyn dyplomy uczestnictwa.

Po przejściu trasy doskonale smakowała zupa przygotowana dla piechurów. Na zakończeniu imprezy wręczono kilku uczniom zdobyte uprzednio odznaki turystyki pieszej: „Siedmiomilowe buty”, „ popularne” i brązowe OTP. Pięcioro nowych członków otrzymało legitymacje PTTK. W odczuciu uczestników, I Rajd Walentynkowy był udaną imprezą na którą chętnie przyjdą także za rok, na drugą jej edycję. Również w sobotę zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli oddziałów PTTK województwa łódzkiego. Miejscem wydarzenia była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu do której zjechali reprezentanci z Łodzi ( 3 oddziały PTTK ), Łowicza, Łęczycy, Opoczna, Skierniewic, Wielunia i Żarnowa. Oddział w Sieradzu podjął się organizacji tej udanej imprezy. Tomasz Chadamik, przewodniczący Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego prowadził obrady. Delegację Oddziału PTTK w Żarnowie stanowili: Urszula Jędrasik, Barbara Kalinowska oraz Grażyna i Włodzimierz Szafińscy. Po obradach, Wiesława Sujecka – prezes O/PTTK w Sieradzu, oprowadziła uczestników po obiektach zabytkowych miasta, rozpoczynając od Muzeum Regionalnego. Nocleg zaplanowano w pobliskim Smardzewie w stylowym hotelu „Napoleon”. Trzy członkinie żarnowskiego PTTK zdobyły przy okazji zwiedzania Sieradza, brązowe odznaki „ Miłośnik Ziemi Sieradzkiej”.

Trzecią imprezą, w której wzięli udział Magda i Cezary Królowie reprezentując żarnowski O/PTTK był XXIV Marsz Zimowy, na 25 km trasie z Końskich przez Starą Kuźnicę do Kornicy, zorganizowany przez PTTK Końskie. W niedzielę zaś Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej w Żarnowie, przygotowała IX Marsz Walentynkowy połączony z morsowaniem. Trasa rozpoczynała się i kończyła w Gatnikach k/Końskich przez Sielpię i Wólkę Smolaną a prowadzącym był Czesław Szwedkowicz. W marszu wzięło udział 21 osób a wśród nich oprócz członków żarnowskiego PTTK, morsy z Opoczna i Tomaszowa Mazowieckiego.


Włodzimierz Szafiński

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Marsz Walentynkowy

W dniu 19.02.2023 (niedziela), KTP PTTK ŻARNÓW, oraz Morsy Opoczno brali udział w IX Marszu Walentynkowym na trasie Gatniki - Sielpia - Wólka Smolana - Sielpia - Gatniki. Dystans ok. 15km.

Po drodze w Sielpi nad Czarną, odbyło się ognisko i morsowanie dla chętnych. Marsz poprowadził kol. Czesiek Szwedkowicz, który na zakończenie udostępnił zbiór swoich kilkudziesięciu motocykli i motorowerów.

galeria tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Pamięć o 160 rocznicy Powstania Styczniowego

 
W dniu 4 lutego 2023 r. Oddział PTTK w Żarnowie wraz z Gminą Aleksandrów k/Opoczna zorganizowali wspólnie kolejny już XXVI Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego. W imprezie wzięło udział ok. 150 osób, wędrujących z Klewa przez Brzezie, Wacławów do Skotnik. Na starcie przy Szkole Podstawowej w Klewie, stawiły się drużyny ze szkolnych kół PTTK w Aleksandrowie, Białaczowie, Miedznej Drewnianej, Żarnowie oraz drużyny SP z Dąbrowy nad Czarną i Skotnik. Byli też turyści tworzący grupy rodzinne i osoby indywidualne z Żarnowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Przysuchy, Moszczenicy, Tomaszowa Mazowieckiego, Łodzi a nawet Koszalina. Imprezę zabezpieczali policjanci z Sulejowa oraz strażacy z OSP w Skotnikach. Warto podkreślić, że w rajdzie wziął udział Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba oraz wójt gminy Aleksandrów Paweł Mamrot, którzy wędrowali pieszo wraz z innymi turystami, trasą o długości 7 km. W Skotnikach turyści złożyli wiązankę kwiatów przy krzyżu powstańczym, zlokalizowanym obok zabytkowego pomnika przyrody – dębu „ Mikołaj”. Niewątpliwie wielu turystów zauroczył w Skotnikach ciekawy zabytek architektury sakralnej, modrzewiowy kościół z 1528 r. kryty gontem a także drewniana dzwonnica.

W miejscowej szkole podstawowej, czekał na piechurów gorący żurek z kiełbasą , który smakował wyśmienicie po spacerze w zimowej aurze. Tegoroczną imprezę związaną z Powstaniem Styczniowym, objął patronatem honorowym prof. dr hab. Dariusz Rogut – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, który przeznaczył dużą ilość biuletynów IPN dla uczestników rajdu. Wszyscy piechurzy otrzymali pamiątkową plakietkę a drużyny dyplomy uczestnictwa. Drugą imprezą związaną z rocznicowymi obchodami Powstania Styczniowego, która odbyła się po rajdzie pieszym, była konferencja popularno – naukowa w świetlicy wiejskiej w Skotnikach. Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Gminy w Aleksandrowie, Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, Oddział PTTK w Żarnowie i Szkoła Podstawowa w Skotnikach. Konferencji towarzyszyła prezentacja pamiątek z okresu Powstania Styczniowego, ze zbiorów prywatnych Przemysława Ciszewskiego oraz wystawa pt. „Mała architektura sakralna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego” dr Piotra Wypycha. Początkowo konferencja miała mieć charakter wojewódzki ale okazało się, że wyszła poza granice woj. łódzkiego, ponieważ oprócz uczestników z O/PTTK w Sieradzu, O/PTTK Łódź- Polesie im. Jana Dylika, O/PTTK w Łodzi im. J. Czeraszkiewicza, O/PTTK w Opocznie i O/PTTK w Żarnowie, udział wzięli przedstawiciele woj. mazowieckiego, śląskiego i zachodniopomorskiego oraz osoby z gminy Ręczno, Paradyż, Aleksandrów oraz Piotrkowa Trybunalskiego. Władze samorządowe reprezentowane były przez wicemarszałka województwa łódzkiego , wójtów gmin Aleksandrów i Żarnów.

W związku z patriotycznym charakterem imprezy uczniowie Szkoły Podstawowej w Skotnikach zaprezentowali okolicznościowy program słowno – muzyczny. Wraz z uczestnikami konferencji zaśpiewali też hymn Polski i odczytany został tekst listu Prezydenta RP związany ze 160 rocznicą Powstania Styczniowego. Barbara Ciszewska przedstawiła zaś wiersz „Pojmanie Powstańca”, który został napisany przez męża Przemysława a jest opisem autentycznego wydarzenia z 1863 roku, pojmania 16 letniego powstańca Bronisława Rapackiego - na podstawie relacji z pamiętnika. W początkowej fazie konferencji, głos zabrał wicemarszałek woj. łódzkiego Zbigniew Ziemba, podkreślając min. ważną rolę Powstania Styczniowego w historii narodu polskiego i dążeniu do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. Podziękował także wójtowi gminy Aleksandrów i prezesowi Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie, za szereg wspólnych przedsięwzięć o charakterze turystyczno – krajoznawczym i kulturalnych na terenie Środkowego Nadpilicza. W zastępstwie nieobecnego dr Piotra Wypycha z-cy dyrektora Zespołu Łódzkich Parków Krajobrazowych, prezentację pt. „Miejsca pamięci narodowej związane z Powstaniem Styczniowym na terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych” przedstawili Katarzyna Poździej i Maciej Sobański. Następnie Włodzimierz Szafiński , zaprezentował temat „Pamięć o Powstaniu Styczniowym w działaniach O/PTTK w Żarnowie”.

Wójt gminy Aleksandrów Paweł Mamrot mówił o „Dowódcach oddziałów powstańczych w okresie Powstania Styczniowego” a Paweł Kendra z Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, przedstawił postać Walentego Kołoczko – powstańca styczniowego, leśnika i społecznika. Ostatnia prezentacja to: „Powstanie Styczniowe w regionie opoczyńskim” autorstwa Wiktora Pietrzyka z Muzeum Regionalnego w Opocznie. W trakcie konferencji wręczona została złota odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, przyznana przez ZG PTTK w Warszawie, kierowniczce Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie Ewie Borończyk. Wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki wspomniał min. o planowanym miejscu pamięci narodowej związanym z Powstaniem Styczniowym w Dłużniewicach (gmina Żarnów). Ma to być kamień z pamiątkową tablicą. W konferencji wzięło udział około 80 osób a ci którzy wytrwali do końca, otrzymali pamiątkowe metalowe odznaki z wizerunkiem herbu używanego w okresie Powstania Styczniowego, sfinansowane przez Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego. Zarówno rajd jak i konferencja popularno – naukowa, były przedsięwzięciami utrwalającymi w świadomości młodego pokolenia i ludzi dorosłych, pamięć o tym największym w XIX w. zrywie patriotycznym w 160 rocznicę jego wybuchu.

 

galeria tutaj

 

galeria (Sulejowski Park Krajobrazowy) tutaj


Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

REGULAMIN „I RAJDU WALENTYNKOWEGO”
18 lutego 2023r. (sobota)
 

regulamin tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Sto wyjazdów do łódzkich teatrów
z PTTK Żarnów


Wyjazdy do teatru to od lat niewątpliwie ulubiona forma kulturalnego spędzania wolnego czasu , wielu członków Oddziału PTTK w Żarnowie, zarówno dorosłych jak dzieci i młodzieży. Regularne kontakty ze sztuką teatralną rozpoczęły się ponad 25 lat , w 1997 roku krótko po powstaniu Oddziału. Pierwszym oglądanym spektaklem w Teatrze Wielkim w Łodzi, była polska opera narodowa Wojciecha Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego „Krakowiacy i górale”, która urzekła żarnowskich widzów dowcipną, wyjątkowo lekką formą muzyczną, opowiadającą o sile tkwiącej w solidarności i myśleniu patriotycznym. Opera, w której pełno jest aluzji i metafor, nawoływała do jedności narodu a wymierzona była przeciwko Targowicy.

Niezwykle barwne, okraszone żywiołowym tańcem i muzyką widowisko, zachwyciło żarnowską młodzież i dorosłych i od tej chwili nieprzerwanie odwiedzają łódzkie teatry z Teatrem Wielkim na czele, oczekując wyjątkowego relaksu i podniety dla swojej wyobraźni. Mając na uwadze szeroko rozumianą edukację muzyczną i teatralną zachęcającą szczególnie dzieci i młodzież do zainteresowania się sztuką operową i baletową, Oddział PTTK w Żarnowie, wziął udział w spektakularnej akcji „Bliżej Teatru”, zorganizowanej przez Teatr Wielki w Łodzi. W repertuarze w/w teatru , znaleźć można było bowiem nie tylko klasyczne inscenizacje oper i baletów ale również dzieła nowatorskie, które udowadniały, że operowe reguły można było doskonale zaadoptować do potrzeb nowoczesnego teatru muzycznego, adresowanego nie tylko do elitarnej widowni. Biorąc udział w w/w akcji , żarnowski PTTK na przestrzeni ponad 25 lat , zaprosił więc do kontaktu z wielką sztuką 5376 uczestników w różnym wieku.

Ustanowił też trzystopniową odznakę , którą zdobyć można było uczestnicząc w spektaklach operowych, operetkowych, musicalach czy przedstawieniach baletowych. Tak więc osoby wielokrotnie bywające w łódzkich teatrach, zdobyły ogółem 303 odznaki „Miłośnika Teatru”, w tym 222 to odznaki I stopnia, za co najmniej 5 oglądanych spektakli,62 II stopnia za minimum 12 i 9 III stopnia za zaliczone przynajmniej 30 spektakli teatralnych. Warto wymienić kilkanaście z nich, które cieszyły się i cieszą nadal niezwykłym uznaniem, spragnionych kontaktów ze sztuką teatralną żarnowskich widzów starszego i młodego pokolenia. Były to min. opery: Krakowiacy i górale, Straszny dwór, Halka, Aida, Carmen, przedstawienia baletowe: Królewna Śnieżka, Ziemia obiecana, Jezioro łabędzie, Dziadek do orzechów, Kopciuszek, Romeo i Julia, operetki: Baron cygański, Księżniczka czardasza, Zemsta nietoperza, Wesoła wdówka oraz musicale: Błękitny zamek, My fair lady, Skrzypek na dachu.


Dwudziestego ósmego stycznia br. 54 osobowa grupa członków i sympatyków O/PTTK w Żarnowie , udała się do Teatru Wielkiego w Łodzi , na widowisko baletowe „Kopciuszek”. Wyjazd ten był setną wyprawą na spotkanie ze sztuką teatralną, toteż przebiegał niezwykle uroczyście. Był piękny puchar z dedykacją i dyplom dla kierowcy autokaru Tomasza Kmiecika, z którym najczęściej jeździliśmy do łódzkich teatrów, słodycze dla wszystkich uczestników wyjazdu, ufundowane przez Marię Kowal i Elżbietę Chotecką. W hollu Teatru Wielkiego zaś, wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie uczestników setnego wyjazdu. Widząc niezwykłe zainteresowanie a nawet fascynację teatrem, mamy nadzieję, że spektakle teatralne znajdą w dalszym ciągu uznanie i aplauz żarnowskich członków PTTK a jednocześnie miłośników sztuki teatralnej, stając się sposobem na odreagowanie napięć życia codziennego, integrację z innymi ludźmi a także pozyskanie wiedzy dotyczącej ciekawych faktów historycznych i legend. Niezwykle ważne są też emocje przeżywane przez nich podczas każdego spektaklu , zachwyt nad scenografią, układami choreograficznymi, grą orkiestry, kostiumami scenicznymi czy śpiewem i grą aktorską wykonawców. Reasumując, mamy wrażenie, że nasi widzowie z pewnością przekraczają granice jakie wyznacza ludziom postawa wyłącznie konsumpcyjna.


Grażyna Szafińska
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

link tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wycieczka do Bułgarii i Turcji


Oddział PTTK w Żarnowie, przy współpracy z bezpośrednim organizatorem imprezy Biurem Podróży PTTK w Rzeszowie, zapraszają na wycieczkę autokarową w dniach 12 -20 czerwca 2023 r. „Kierunek Orient”. Mamy jeszcze kilkanaście wolnych miejsc, które czekają na chętnych turystów i krajoznawców pragnących poznać atrakcje Bułgarii i jedno z najciekawszych miast , leżących w Turcji na pograniczu Europy i Azji – Istambułu. Wybór terminu imprezy nie jest przypadkowy, chcemy uniknąć bardzo wysokich temperatur oraz tłoku w tych atrakcyjnych dla turystów miejscach. Na koszt imprezy wpływają takie czynniki jak: wzrost cen usług turystycznych we wszystkich krajach , bardzo wysoka inflacja w Turcji oraz dodatkowe noclegi tranzytowe i wyżywienie w hotelach w Serbii w trakcie podróży do i z Bułgarii zapewniające odpoczynek uczestnikom. Koszt imprezy zależny jest również od ilości zgłoszonych osób wyjeżdżających z Żarnowa ( większość wycieczek zagranicznych i krajowych organizowanych przez Rzeszów, rozpoczyna się w tym mieście a ta impreza nie wymaga własnego dojazdu do Rzeszowa ). Przy ilości co najmniej 30 osób wyjeżdżających z Żarnowa koszt wynosi 3190 zł ( dla członka PTTK 3140 zł ), przy 40 osobach „startujących” z Żarnowa ok. 3090 zł minus 50 zł dla członka PTTK, jeżeli zgromadzimy 45 osób koszt spada do ok. 3000 zł. W każdym przypadku wymagane są dodatkowe środki w Euro, o czym poinformowano szczegółowo w regulaminie. Wpłaty realizowane będą od stycznia do kwietnia 2023 r., pierwsza zaliczka w wysokości 1000 zł lub więcej do 10 lutego, następne w 2 lub 3 ratach na konto PTTK Rzeszów , po podpisaniu przez Oddział w Żarnowie umowy z Rzeszowem. Prosimy o zapoznanie się z poniżej zawartym programem. Ewentualne zgłoszenia do 10 lutego lub do wyczerpania limitu miejsc. Telefon kontaktowy : 602- 537 – 092 , można również zgłaszać się pocztą mailową : pttkzarnow@wp.pl

 

Regulamin tutaj


 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK ŻARNÓW

 

Podsumowanie roku turystycznego 2022 w Oddziale PTTK Żarnów


W sobotę 14 stycznia 2023 r. w Domu Kultury w Żarnowie, spotkali się turyści i krajoznawcy z żarnowskiego PTTK, aby podsumować działalność w 2022 roku. Wśród 56 uczestników spotkania znaleźli się również goście z Warszawy :Elżbieta Gomulska – przewodnicząca Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK, Andrzej Gordon – dziekan Kręgu Seniorów PTTK , ze Skierniewic – Tomasz Chadamik członek ZG PTTK w Warszawie a zarazem przewodniczący Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, z Łodzi – trzyosobowa delegacja Oddziału PTTK im. Jana Czeraszkiewicza z prezesem Ryszardem Mamenasem na czele, z Końskich – Wojciech Pasek, prezes Oddziału i Ada Dębowska- członek ZO, z Opoczna - Halina Kaftan prezes Oddziału, a z Aleksandrowa Paweł Mamrot – wójt gminy. Konferansjerkę prowadziły Danuta Głowa i Grażyna Szafińska. Po otwarciu uroczystości przez prezesa ZO PTTK w Żarnowie , Włodzimierza Szafińskiego i wójta gminy Żarnów , Krzysztofa Nawrockiego, wprowadzono sztandar Oddziału. Sprawozdanie z działalności w 2022 r. przedstawił prezes miejscowego PTTK a następnie wiceprezes Tatiana Kosylak ubarwiła je prezentacją multimedialną. W prezentacji przedstawiono główne działania członków żarnowskiego PTTK, którzy brali udział min. w kilku przedsięwzięciach ogólnopolskich.

Były to: XIV Ogólnopolski Wiosenny Spływ Kajakowy „Powitanie bobrów”, 65 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Gnieźnie, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rodzinne wędrowanie”, Zlot laureatów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego ”Poznajemy Ojcowiznę” w Kozienicach, 57 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Bukowcu, wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie oraz udział w XX Walnym Zjeździe PTTK w Warszawie. Ważnym wydarzeniem dla członków był VII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału w Żarnowie dnia 14 maja ub. roku. Porównując stan organizacyjny Oddziału na dzień 31 grudnia 2021 i na31 grudnia 2022 roku zauważyć można znaczny wzrost ilości członków i kół PTTK. Na koniec roku 2021 mieliśmy 226 członków i 4 koła, obecnie mamy 363 członków i 9 kół. Nastąpił wzrost o 137 osób i 5 kół. Około 60% ogółu naszych członków stanowią dzieci i młodzież szkolna. Głównymi działaniami w sferze turystyki kwalifikowanej są imprezy turystyki pieszej i kajakowej. W 2022 r. odnotowaliśmy 25 rajdów i wycieczek pieszych, w tym min. powtórne przejście w 12 etapach całego „Piekielnego Szlaku”, liczącego 258 km . Statystycznie biorąc w rajdach i wycieczkach pieszych wzięło udział 1011 osób, w tym 582 to dzieci i młodzież szkolna. W 14 spływach kajakowych uczestniczyło 280 turystów, którzy przepłynęli ogółem 375 km szlakami wodnymi Pilicy, Wieprza, Drwęcy, Małej Panwi, Wdy, Prosny i Wkry. Najbardziej aktywni turyści mają okazję wziąć udział w dwóch konkursach : „Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów” oraz w konkursie na „Najlepszego kajakarza roku”. Przez cały 2022 rok prowadzone były rankingi osób, które uczestniczyły w w/w konkursach. Dziesięciu turystom pieszym wręczone zostały puchary i dyplomy 14 stycznia br. Byli to w kolejności zajętych miejsc: Cezariusz Szulc, Urszula Jędrasik, Magdalena Szołowska, Czesław Szwedkowicz, Joanna Świątek, Blanka Jakubowska, Ela Białek, Tomasz Szołowski, Ewa Maciołek i Barbara Kalinowska. Turyści kajakowi otrzymali wyróżnienia podczas „Podsumowania sezonu kajakowego” w Tarasie k/Pzedborza po spływie Pilicą w październiku 2022 r. Najlepszymi kajakarzami roku zostali : Zbigniew Chmura i Włodzimierz Szafiński – I miejsce , Krzysztof Cieśliczko – II miejsce oraz Stanisław Gwiazda – III miejsce. W/ w otrzymali puchary, dyplomy i złote medale. Wszyscy od IV do X miejsca otrzymali dyplomy i medale w kolorze srebrnym i brązowym. Większość imprez turystyki pieszej skierowanych jest do dzieci i młodzieży szkolnej ale Oddział przeprowadził także w październiku ub. roku XXVI Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie” . Uczniowie wzięli udział z dobrymi rezultatami w ogólnopolskim konkursie plastycznym i konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” . W konkursie plastycznym laureatem I miejsca w Polsce została Jagoda Jóźwik a praca „Sport łączy pokolenia” Karoliny i Kacpra Stasiaków w konkursie „Poznajmy Ojcowiznę” wyróżniona została nagrodą specjalną Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wymienieni z nazwiska uczniowie są członkami koła PTTK przy Szkole Podstawowej w Białaczowie.

 

Systematyczna praca społeczna w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, możliwa jest dzięki zaangażowaniu opiekunów szkolnych kół PTTK przy SP w Białaczowie, Gomulinie, Żarnowie, Miedznej Drewnianej i Petrykozach. W ostatnim czasie powstały koła w Aleksandrowie, Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie i Zespole Szkół Powiatowych w Żarnowie. Łącznie do Oddziału w Żarnowie należy 8 szkolnych kół PTTK , w których skupionych jest 216 młodych turystów. W 2022 roku zorganizowaliśmy jedną wycieczkę zagraniczną pt. „Bałkańska przygoda” do Macedonii Północnej i Albanii ( 11 -19 czerwca) z udziałem 46 naszych turystów. Siedem wycieczek krajowych to 5 wyjazdów do Teatru Wielkiego w Łodzi i 2 wycieczki krajoznawcze „Szlakiem zamków, dworów i pałaców w województwie łódzkim”. Po raz kolejny w wakacje 2022 wraz z gminą Aleksandrów zorganizowaliśmy konferencję popularno – naukową ,tym razem pod nazwą „Ludzie Środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków”. Wracając do przebiegu „Podsumowania roku turystycznego 2022” jednym z punktów było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla działaczy Oddziału. Brązowe Honorowe Odznaki PTTK otrzymali: Barbara Ciszewska, Barbara Kalinowska i Marcin Polak, brązowe odznaki „Zasłużony w pracy z młodzieżą PTTK” przypadły: Monice Aleksandrowicz, Magdalenie Król, Bożenie Kołtunowskiej , Ewie Maciołek i Przemysławowi Ciszewskiemu. Dyplom PTTK otrzymał Dawid Sobczak. Dyplomami Oddziału PTTK w Żarnowie, wyróżniono następujące osoby: Ewa Borończyk, Tomasz Chadamik, Danuta Głowa, Ewa Maciołek, Cezary Król, Krzysztof Nawrocki, Paweł Mamrot, Wojciech Pasek, Grażyna Noori, , Anna Stańczyk i Jacek Wojciechowski. Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień zaprezentowany został wiersz autorstwa Grażyny Szafińskiej pt. „Z dziejów Żarnowa”. Przyszedł czas na wystąpienia gości. Głos zabrali : Wojciech Pasek, Ryszard Mamenas, Tomasz Chadamik, Andrzej Gordon, Elżbieta Gomulska i Paweł Mamrot. Podkreślali oni wyjątkową aktywność naszego Oddziału PTTK a również rodzinną atmosferę panującą wśród członków. Wójt gminy Aleksandrów zaprosił na wspólnie z PTTK organizowane: XXVI Rajd „Szlakiem Powstania Styczniowego” i konferencję z okazji 160 rocznicy Powstania Styczniowego w Skotnikach w dn. 4 lutego br.Na pamiątkę sporządzona została fotografia uczestników spotkania z okazji „Podsumowania roku turystycznego 2022” a po wyprowadzeniu sztandaru poczęstowano uczestników turystyczną grochówką. Po zakończeniu części oficjalnej od godziny 15 do 24 trwał „Bal PTTK” z udziałem 46 uczestników.

 

galeria tutaj

galeria 2 tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikat dla piechurów.


W marcu odbędzie się w Żarnowie egzamin eksternistyczny dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej PTTK oraz dla osób, które będą rozszerzać swoje uprawnienia przodownickie. Jest jeszcze czas na uzupełnienie weryfikacji wymaganych odznak turystyki pieszej i przygotowanie się do egzaminu. Zachęcamy do sprawdzenia na stronie ktp PTTK jakie warunki formalne należy spełnić przed egzaminem. Wkrótce dalsze szczegóły dotyczące egzaminu.
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

XXVII Przegląd Poezji „KRAJOBRAZY POLSKIE”


Po latach zagrożenia epidemiologicznego, w których przenieśliśmy termin finału naszego konkursu, teraz wracamy do terminu marcowego. W tym roku finał odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. (piątek). Na wniosek opiekunów dzieci i młodzieży zwiększyliśmy również ilość grup wiekowych z trzech do czterech. Szczegóły w regulaminie.

 

regulamin tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spacerkiem przez Afrykę

W dniu 06.01.2023, Komisja Turystyki Pieszej, Oddziału PTTK w Żarnowie, była organizatorem trzeciej już wycieczki pieszej w okolicach Afryki w gm. Żarnów. Tym razem była pod nazwą Spacerkiem przez Afrykę. Na starcie stawiły się 23 osoby będące członkami O/PTTK w Żarnowie, Opoczyńskiego Klubu Morsów jak również sympatyków jednych i drugich. Na trasę o długości ponad 12 km wyruszyliśmy z parkingu leśnego przy drodze Żarnów-Skórkowice, przez las w kierunku Myśliborza. a następnie w kierunku Afryki.

W tym roku przeszliśmy przez CENTRUM Afryki, wieś Dąbie i dalej nad rzekę Czarną, gdzie w jej rozwidleniu czekało na nas już duże ognisko. W tym miejscu tradycyjnie morsują chętni a następnie pieczona kiełbaska i gorąca herbatka pozwalają szybko wrócić do normy. Po odpoczynku pozostało nam ok. 4km do mety, gdzie jak się okazało nikomu nie spieszyło się do domu. W świetnych nastrojach wszyscy wyrazili chęć dalszych wędrówek w tak wspaniałej atmosferze i towarzystwie. Niektórzy z uczestników byli pozytywnie zaskoczeni pięknem okolicy i dzikością natury, która jeszcze zachowała się w tym rejonie.

Dowodem na te słowa niech będą zamieszczone zdjęcia.

galeria tutaj

Do zobaczenia za rok.

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin XXVI rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego
4 lutego 2023r. (sobota)

regulamin tutaj
 

 

 

 

 

 

Info

 

Z pamiętników PTTK O/w Żarnowie

galeria tutaj

Pozdrawiam

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA
REKLAMA

Morsy Opoczno

INFO


stat4u
szablony stron