MAIN MENU
NEWSLETTER
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-)

Aktualności

 

Info

 

 

 

 

Info

 

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

Rajd z Mikołajem

Turyści z Żarnowa w okresie swej wieloletniej działalności bywali często na rajdach mikołajkowych organizowanych przez Oddziały PTTK w Pabianicach czy Skarżysku Kamiennej. Od 2010 r. Zarząd Oddziału postanowił zorganizować własną imprezę o nazwie "Żarnowski Rajd z Mikołajem" i do chwili obecnej odbyło się sześć jego edycji. Każdorazowo zakończenie rajdu ma miejsce w miejscowym Domu Kultury , gdzie o okolicznościową dekorację tzn. choinkę , hasło i inne akcenty dba kol. Ewa Borończyk - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie. Wszystkie dotychczasowe trasy zaczynały się i kończyły w Żarnowie, a z uwagi na dużą ilość małych dzieci biorących udział w imprezie długość przejścia pieszego oscyluje wokół 5 km. Ostatni VI Rajd z Mikołajem odbył się 5 grudnia przy pięknej pogodzie jak na tę porę roku, a uczestniczyło w nim ponad 130 osób, które stawiły się na starcie na parkingu przy Gimnazjum w Żarnowie. Największą, bo blisko 60 osobową grupę stanowili uczniowie SP w Żarnowie o co postarała się opiekunka SKKT - PTTK kol. Barbara Dukat. Inne zorganizowane drużyny to SKKT - PTTK przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Przedborzu, gimnazjaliści z Żarnowa i drużyna SKKT - PTTK przy SP w Petrykozach, była też spora grupa dzieci wraz z rodzicami z Opoczna.

Turyści wędrowali trasą okrężną z Żarnowa przez Trojanowice , Topolice do Żarnowa , gdzie w Domu Kultury czekał na nich poczęstunek i najważniejszy element dla dzieci - wręczenie paczek ze słodyczami przez Mikołaja. W rolę Mikołaja wcielił się kol. Leszek Kurp, a pomagały mu dwie Śnieżynki: kol. Danuta Głowa i kol. Grażyna Szafińska . Wiele emocji związane było z losowaniem drobnych upominków, którymi obdarowano dzięki sponsorom wszystkie dzieci . To właśnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie wspomogła imprezę w kosztach poczęstunku i zakupu drobnych upominków dla uczestników rajdu, promując jednocześnie zdrowy styl życia wolny od nałogów . W trakcie zakończenia prezes wraz z Mikołajem wręczyli legitymacje członkowskie PTTK dwóm uczennicom SP w Żarnowie: Adriannie Manikowskiej - Czarneckiej i Oliwii Pękali . Jak zwykle uczestnicy wrócili do domów z pamiątkową odznaką rajdową a drużyny z dyplomami uczestnictwa. Patrząc na uśmiechnięte buzie dzieci oraz słysząc pozytywne opinie rodziców można sądzić, że VI Rajd z Mikołajem przechodzi do historii jako udana impreza turystyki pieszej .

Włodzimierz Szafiński

 

galeria z marszu tutaj

galeria z wręczania paczek tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

info

 

Podsumowanie roku 2015 już niedługo.

Zbliża się  koniec 2015 roku w formie przypomnienia prezentujemy podsumowanie z roku 2013 w nowej odsłonie,
 a już niebawem podsumowanie z 2014. 

Prezentacje przygotowała: Tatiana Kosylak

Montaż video Janusz Aleksandrowicz

 

Życzymy miłego oglądania.

Administrator

 

 

Konkurs

 

Wicemistrzyni Polski w krasomówstwie

Wśród najważniejszych przedsięwzięć Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej należy Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy organizowany d 31 lat przez Oddział w Legnicy.

Tegoroczna edycja święta pięknej polszczyzny odbyła się w dniach 19 - 22 listopada. Wzięło w nim udział 52 uczestników z 13 województw, w tym 27 uczniów szkół podstawowych i 25 z gimnazjów. Wśród nich znalazły się dwie uczennice żarnowskich szkół: Zuzanna Kołodziejczyk i Dominika Karpińska, które po eliminacjach wojewódzkich w Łodzi wywalczyły udział w finale centralnym w Legnicy . Ważnym wydarzeniem w pierwszym dniu, w czwartek, było losowanie numerów startowych przed przesłuchaniami konkursowymi w piątek. Zuzanna wylosowała szósty numer, a Dominika dwudziesty piąty w swoich grupach wiekowych. W pierwszej turze każdy z uczestników prezentował pięciominutowy tekst krasomówczy oceniany jawnie przez siedmioosobowe jury w skali od 0 - 10 pkt., a następnie pięć najlepszych wyników dawało prawo do ścisłego finału, w którym uczestnik przedstawiał siedmiominutową wypowiedź.

Za pierwszą prezentację Zuzanna Kołodziejczyk otrzymała 9,57 pkt., co dało jej możliwość zmierzenia się z najlepszymi krasomówcami ze szkół podstawowych. Następnego dnia prezentując tekst "Droga do gwiazd" uzyskała identyczną ilość punktów (9,57) i drugie miejsce w Polsce. Drugiej z reprezentantek Żarnowa nie udało się wejść do ścisłego finału, ale zajęte szóste miejsce też może cieszyć. Dominika Karpińska prezentowała tekst " Kwiatowe ogrody marzeń". Obie uczennice przygotowywała do konkursu Grażyna Szafińska, która od 2002 r. rozpoczęła z uczniami przygodę z konkursami krasomówczymi w Legnicy, a jej podopieczni min. zdobyli dwa I miejsca, pięć II miejsc, jedno IV miejsce, dwa VI miejsca. Zuzanna otrzymała cenne nagrody: puchar, nagrodę prezesa przewodników terenowych i sudeckich O/PTTK w Legnicy oraz tablet ,z którego najbardziej się cieszyła. Dominice zaś wręczono nagrodę prezesa ZO PTTK w Legnicy. Za wierność konkursowi Grażyna i Włodzimierz Szafińscy otrzymali od organizatorów obraz olejny z motywami kwiatowymi. Godnym podkreślenia jest fakt, że obie uczennice reprezentowały Oddział PTTK w Żarnowie, który od wielu lat promuje utalentowanych uczniów w w/w konkursie. Na załączonym zdjęciu Zuzanna Kołodziejczyk z opiekunką.

galeria tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Kalendarz imprez 2016

kalendarz tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

Patriotyczne wędrowanie

Tradycyjnie dwa zaprzyjaźnione Oddziały PTTK w Żarnowie i Końskich organizują wspólnie z okazji Święta Niepodległości rajd pieszy, który w tym roku odbył się w sobotę 7. listopada już po raz dziewiętnasty. Inni czczą tę rocznicę biegami , marszami , manifestacjami itp . my przyjęliśmy formę imprezy turystycznej zwanej Rajdem Niepodległości. Tegoroczny rajd odbył się na dwóch trasach : ośmiokilometrowej z Cieklińska i czternastokilometrowej z Janowa, obie z metą w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sielpi Wielkiej.

Ta impreza gromadzi szczególnie dużo dzieci i młodzieży szkolnej , ale uczestniczą w niej też dorośli turyści piesi . Tym razem wędrowało ponad 280 turystów , z czego 183 uczestników było z województwa łódzkiego , a około 100 z województwa świętokrzyskiego . Z naszego Oddziału zgłosiły się drużyny SKKT- PTTK przy szkołach podstawowych w Białaczowie , Bogdanowie , Bujnach , Gomulinie , Miedznej Drewnianej, Petrykozach , Skroninie i Żarnowie oraz SKKT- PTTK przy gimnazjach w Białaczowie , Gomulinie i Żarnowie . Była też dwie rodzinne drużyny z Łodzi. W trakcie przejścia czerwonym szlakiem turystycznym z Cieklińska do Sielpi prezes O/PTTK w Żarnowie wręczył legitymacje nowym członkom Towarzystwa. Otrzymali je Nadia Szymańska i Zuzanna Zapała z SP w Bogdanowa oraz Szymon Kauc z Gimnazjum w Gomulinie. Po przybyciu do Sielpi turyści spotkali się przy ognisku , upiekli kiełbaski , wypili gorącą herbatę , a następnie udali się na uroczyste zakończenie . Program okolicznościowy pt. " Droga do wolności " przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie wspomagane przez dwie uczennice z SP w Petrykozach . Uczestnicy już na starcie otrzymali odznaki rajdowe , mogli odbić w książeczkach turystyki pieszej specjalna pieczątkę , a także na mecie odbyło się losowanie upominków na numery startowe Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa
 

 

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Konferencja

 

Przeszłość i przyszłość turystyki industrialnej

W piątek 23. Października 2015 r. do Maleńca ( w pobliżu Żarnowa) zjechało wiele osób, aby wziąć udział w konferencji " Przeszłość i przyszłość turystyki industrialnej". Konferencja zorganizowana została wspólnie przez Oddział PTTK w Żarnowie i Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu przy wsparciu Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego . Honorowy patronat nad imprezą sprawowali: starosta konecki - Bogdan Soboń oraz wójtowie: Żarnowa -dr Krzysztof Nawrocki i Rudy Malenieckiej Leszek Kuca.

Po powitaniu gości przez gospodarza obiektu dr Macieja Chłopka - dyrektora ZZH w Maleńcu z udziałem prezesa O/PTTK w Żarnowie Włodzimierza Szafińskiego, odbyło się wręczenie dyplomów przyznanych przez ZG PTTK w Warszawie dr Arturowi Zielińskiemu z Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i dr Krzysztofowi Nawrockiemu - wójtowi Gminy Żarnów. Dyplom Honorowy PTTK otrzymał również Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Wyróżnienia wręczył dr Mieczysław Żochowski - sekretarz KTP ZG PTTK w Warszawie w towarzystwie prezesa ZO PTTK w Żarnowie . Główną częścią konferencji były referaty, które rozpoczął dr Artur Zieliński tematem "Turystyka industrialna w woj. świętokrzyskim". Drugie wystąpienie miał Adam Grabowski pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie przedstawiając " Początki przemysłu na Ziemi Opoczyńskiej", a następnie Andrzej Danowski - dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi, który pokazał" Zabytki poprzemysłowe w nowej roli". Dr Krzysztof Nawrocki wygłosił referat" Mieczysław Radwan -metalurg, historyk i krajoznawca rodem z Żarnowa", a Wojciech Pasek - prezes O/PTTK w Końskich przedstawił " Działalność PTTK na rzecz ochrony i popularyzacji zabytków techniki na Ziemi Koneckiej ". Dr inż. Lesław Gajda z Politechniki Śląskiej w Katowicach podzielił się ze słuchaczami wspomnieniami na temat" Maleniec - Zabytkowy Zespół Hutniczy, który od zapomnienia uratowali studenci wraz z kadrą Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach.

W trakcie przerwy kawowej wyświetlono archiwalny film o zakładzie w Maleńcu nakręcony przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi. Po przerwie kontynuowano referaty poczynając od Wioletty Sobieraj - zastępcy dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, której prezentacja" Od Zakładu Wielkopiecowego do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, czyli jak uratowano bezcenny obiekt poprzemysłowy", poprzedziło wystąpienie Pawła Kołodziejskiego , również z w/w muzeum pt. " Wytapiamy kulturę - czy warto ? Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach - przykład wykorzystania poprzemysłowego obiektu dziedzictwa na cele kulturalne". Część referatową zakończył dr inż . Ireneusz Suliga z Akademii Górniczo - Hutniczej z Krakowa tematem " Dziedzictwo techniki - refleksje nad edukacją kadr i odbiorców oferty ekspozycyjnej". Po wysłuchaniu referatów uczestnicy przeszli do zabytkowego zakładu , aby w jego muzealnej części obejrzeć dwie wystawy fotograficzne autorstwa Katarzyny Gritzmann. Były to : " Szaleniec z Maleńca . W kręgu dawnych technologii metalurgicznych i hydroenergetycznych. " oraz " Mnisi i hutnicy". Autorka fotografii omówiła pokrótce swoje prace . Z upoważnienia dyrektora ZZH , dr inż . Lesław Gajda uruchomił zabytkowe maszyny , które niegdyś służyły produkcji . Na sali konferencyjnej czekał na nas "Hutniczy poczęstunek ", przy którym dyskutowano o problematyce konferencji. Ogółem w spotkaniu wzięło udział 54 osoby z pięciu województw : łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego . Byli to przedstawiciele świata nauki , oświaty, kultury, działacze PTTK, samorządowcy, członkowie stowarzyszeń itp. Organizatorzy przygotowali dla uczestników pakiety z materiałami promocyjnymi wśród których znalazły się też notesy i długopisy z nazwą konferencji . Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego reprezentowane było tylko przez 5 Oddziałów: Sieradz , Łódź - Polesie , Opoczno , Wieruszów i Żarnów. Wielka szkoda, że pomimo zaproszeń wysłanych do wszystkich Oddziałów w województwie , odpowiedziało na nie tak niewiele .......

 

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Komunikat

 

Muzea Częstochowy

Termin: 14. listopada 2015 r. (sobota)

Wycieczka przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży ze szkół w których działają kluby PTTK Oddziału w Żarnowie oraz dla dorosłych członków i sympatyków PTTK i ma na celu poznanie ciekawych krajoznawczo obiektów muzealnych w Częstochowie , z których dwa zaliczane są do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

 

regulamin tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Komunikat

 

Ogólnopolskie spotkanie piechurów
 

Co roku we wrześniu, w różnych częściach naszego kraju odbywa się Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej. Tym razem miejscem spotkania była stolica Podkarpacia - Rzeszów, gdzie w dniach od 11 do 13 września br. zjechało 176 turystów pieszych z całej Polski. Żarnowski oddział PTTK reprezentowany był przez osiem osób: Grażynę i Włodzimierza Szafińskich, Danutę Głowę, Elżbietę Barbarę Kotylę, Czesławę Świderską, Stanisława Buczkę, Sławomira Klausa i Leszka Kurpa. Była także trzyosobowa grupa z Opoczna: Małgorzata i Zbigniew Aleksandrowiczowie oraz Halina Kaftan. W piątek - 11. września - w godzinach dopołudniowych organizatorzy zapewnili zwiedzanie Rzeszowa, a po obiedzie nastąpiło uroczyste otwarcie zlotu w auli Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnicy mieli okazję oglądnąć dwie prelekcje multimedialne: "Podkarpacki zachwyca " i " Zabytki z listy UNESCO na Podkarpaciu ".

 

 

Obrady w zespołach problemowych oraz egzamin dla kandydatów na przodowników turystyki pieszej i pragnących rozszerzyć swoje uprawnienia terenowe to następne punkty programu. Do egzaminu przystąpiło 15 osób, w tym 3 z województwa łódzkiego. Zdanym egzaminem z wiedzy o woj. Podlaskim pochwalić się może Grażyna Szafińska z Żarnowa, a także dwie osoby z Oddziału w Opocznie: Halina Kaftan i Małgorzata Aleksandrowicz, które uzyskały uprawnienia na woj. świętokrzyskie. W sobotę – 12 września - odbyły się wycieczki krajoznawcze na trzech trasach wiodących przez Podkarpacie. Większość żarnowskiej grupy wybrało trasę nr. 3 obejmującą zwiedzanie Jasła, Trzcinicy, Krosna i Haczowa. W Trzcinicy funkcjonuje skansen archeologiczny "Karpacka Troja " będący oddziałem Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Znajduje się tu kompleks obiektów w który wchodzą: zrekonstruowana wioska sprzed 3,5 tys. lat, odtworzona wioska słowiańska z IX w., wały obronne i bramy oraz pawilon wystawowy z odkrytymi w Trzcinicy zabytkami archeologicznymi. Znaleziska dotyczą m.in. epoki brązu i okresu wczesnego średniowiecza. W czasie prac wykopaliskowych wydobyto około 160 tys. zabytków archeologicznych: wyroby z kości, rogów, krzemienia i kamienia oraz z brązu i żelaza. Na grodzisku wykopano również srebrny skarb z lat 969 - 1020 n.e., eksponowany obecnie w pawilonie wystawowym. W Krośnie zwiedzaliśmy Centrum Dziedzictwa Szkła , otwarte w 2012 r. i ukazujące w ciekawy sposób historię produkcji szkła i wyrobów szklanych . Jest to " żywe muzeum" w którym zobaczyć można pracujące piece hutnicze, obróbkę wyrobów szklanych, szlifowanie , malowanie szkła i produkcję witraży . W galerii gotowych wyrobów są unikalne wytwory zaprojektowane i wykonane przez znanych współczesnych artystów. W Haczowie oglądaliśmy największy gotycki kościół drewniany w Europie wpisany na listę UNESCO. Wewnątrz podziwialiśmy cenne polichromie z XV w. Na innych trasach uczestnicy zwiedzali m.in. Sanok , Łańcut , Przeworsk i Leżajsk. Wycieczkowicze z trzech tras zlotowych spotkali się wspólnie na wieczorze integracyjnym w Pstrągowej. W niedzielę przed południem odbyło się podsumowanie 58 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Rzeszowie i przedstawienie wniosków z obrad zespołów problemowych. W końcowej części uroczystego zakończenia działacze PTTK z Grudziądza zaprosili wszystkich na następny 59 zlot w roku 2016.

galeria tutaj

Autor zdjęć: Włodzimierz Majdewicz

Włodzimierz Szafiński

 

 

Komunikat

 

Kolejny raz pojadą do Legnicy

Dwie członkinie SKKT - PTTK Zuzanna Kołodziejczyk z SP i Dominika Karpińska z Gimnazjum w Żarnowie, będą w dniach 19 - 22 listopada br. reprezentowały nasz Oddział PTTK i swoje szkoły w finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i Młodzieży Gimnazjalnej w Legnicy.

Stało się to za sprawą ich występu w eliminacjach wojewódzkich w/w konkursu w siedzibie Oddziału PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi, gdzie obydwie uczennice zdobyły drugie miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Eliminacje odbyły się w środę 21 października, a popisy krasomówcze oceniała ośmioosobowa komisja pod przewodnictwem Marii Marandy. Zuzanna przedstawiła tekst o Pilicy pt. " Pamięć - dar rzeki " oraz drugi związany z chorzowskim planetarium " Prosto do gwiazd". Dominika zaprezentowała " Kwiatowe ogrody marzeń", a następnie " Świętokrzyskie miejsca mocy ". Warto wspomnieć, że organizatorzy konkursu w Łodzi zaprosili Martę Krzywkowską, uczennicę SP w Żarnowie ubiegłoroczną laureatkę II miejsca finału w Legnicy, aby otworzyła konkurs prezentacją "Rikszą po Ziemi Obiecanej". Obydwie tegoroczne krasomówczynie, podobnie jak w poprzednich latach przygotowała Grażyna Szafińska - emerytowana nauczycielka SP w Żarnowie. Gratulacje !!!

Włodzimierz Szafiński

 

 

Komunikat

 

Medal
 

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla naszych opiekunek SKKT- PTTK Miło poinformować, że Barbara Dukat - opiekunka SKKT - PTTK przy Szkole Podstawowej w Żarnowie i Jadwiga Stańczyk - opiekunka SKKT - PTTK przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie, na wniosek Zarządu O/ PTTK w Żarnowie złożony za pośrednictwem ZG PTTK w Warszawie do Ministerstwa Edukacji otrzymały Medale KEN.

Medale są wyrazem uznania za wieloletnią aktywną pracę społeczną i zasługi w rozwoju szkolnego ruchu turystyczno - krajoznawczego.

Aktu wręczenia medali dokonał wicekurator Kuratorium Oświaty w Łodzi - Konrad Czyżyński przy udziale wnioskodawcy. Nastąpiło to podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 13 października br. w SP w Żarnowie oraz w dniu 15. października br. w SP w Aleksandrowie. Obydwu koleżankom składamy serdeczne gratulacje.

Autor zdjęć Natalia Miszczyk TOP

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Komunikat

 

Komunikat organizacyjny nr. 1 dotyczący konkursu "Poznajemy Ojcowiznę"
 

Informujemy, że organizatorem eliminacji wojewódzkich XXIII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" jest Oddział PTTK w Żarnowie przy pomocy Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące konkursu znaleźć można na stronie www.pttk.pl/pttk komisje - Rada Programowa d/s Młodzieży Szkolnej, jest tam artykuł "Poznaj swoją Ojcowiznę" i terminy, które należy dotrzymać: etap szkolny - do 1.12. 2015 etap powiatowy (oddziałowy)- do 15.01. 2016 Ostateczny termin zgłoszenia do etapu wojewódzkiego - 1.03. 2016 Na podanej stronie znajduje się również znowelizowany regulamin konkursu, który obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013. Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego w Żarnowie planowane jest na 16. Marca 2016 r.

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Spotkanie

 

Spotkanie z Panią dr  Beatą Wiktorowicz
 

 

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Gratulacje

 

Gratulacje
 

Szanowni Koledzy!

Bardzo się cieszymy z decyzji Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie o powołaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddziału w Żarnowie. Oferujemy pełną pomoc i życzliwość we wszystkich działaniach Waszej Komisji oraz życzymy "dobrego światła" na cały okres działalności Komisji i wiele radości z utrwalania przepięknych obrazów otaczającego świata.

Z pozdrowieniami Andrzej Danowski - Dyrektor CFK PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi

i

 

 

Komisja

 

 Komisje O/PTTK w Żarnowie
 

Do niedawna w Oddziale działały cztery komisje: Turystyki Pieszej, Ochrony Przyrody, Krajoznawcza i Kajakowa. Najstarszą z nich jest Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej powołana w 1997 r. Decyzją Zarządu Oddziału z dnia 21. września 2015 r. utworzono nową - Oddziałową Komisję Fotografii Krajoznawczej.

W jej skład weszły następujące osoby:

1. Janusz Aleksandrowicz - przewodniczący
2. Dariusz Banaszczyk - członek komisji
3. Grzegorz Brzozowicz - członek komisji
4. Stefan Grabski - członek komisji
5. Dawid Kosylak - członek komisji
6. Andrzej Rutkowski - członek komisji
7. Cezariusz Szulc - członek komisji
 

Wymienionym życzymy owocnej działalności i udanych zdjęć krajoznawczych

Włodzimierz Szafiński

 

 

Zlot

 

 Zlot w Szczyrku
 

W dniach 2 - 4 października br. odbył się w Szczyrku XVI Ogólnopolski Zlot Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK zorganizowany przez O/ PTTK "Podbeskidzie" i Komisję Środowiskową ZG PTTK w Warszawie. Oprócz wielu turystów z różnych części Polski wzięło w nim udział 25 przedstawicieli z O/PTTK w Żarnowie i identyczna pod względem ilości osób grupa z O/ PTTK w Łęczycy oraz kilka osób z Łodzi, Pabianic i Opoczna. Piątkowy wyjazd z Żarnowa zaplanowany był na godz. 6.00, bowiem po drodze turyści z Żarnowa zwiedzili kilka obiektów wchodzących w skład "Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego", zaczynając od Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie.

Następnymi były Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie i dwa obiekty w Bielsku - Białej: Muzeum Techniki i Włókiennictwa oraz zaprojektowany w stylu historyzmu dworzec PKP. Wszyscy uczestnicy zlotu zakwaterowani zostali w Centrum Kongresów i Rekreacji "Orle Gniazdo" w Szczyrku, z widokiem na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego - Skrzyczne. Po uroczystej inauguracji po południu 2. października, następnego dnia odbyły się dwie wycieczki piesze górskie oraz dwie autokarowe. Większość naszej grupy zdecydowała się na wycieczki autokarowe zwiedzając elektrownię pompowo - szczytową Żar, Żywiec, Węgierską Górkę, Istebną i Wisłę. Wyjątkowo piękna słoneczna pogoda sprzyjała doznaniom estetycznym. Wieczór integracyjny na placu grillowym upłynął pod znakiem góralskiego folkloru, muzyki i piosenki turystycznej. W niedzielę nadszedł czas na podsumowanie imprezy, uroczyste podsumowanie i wspólne pamiątkowe zdjęcie, dla chętnych była możliwość zwiedzania Bielska - Białej pt. "Bielsko - Biała miasto wielokulturowe". W drodze powrotnej zwiedziliśmy jeszcze bardzo ciekawe Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a około 19.00 pełni pozytywnych wrażeń z tej turystycznej eskapady zakończyliśmy imprezę w Żarnowie.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

 „Poznajemy najbliższe okolice Żarnowa"
24 października 2015r.

 

Rajd przeznaczony jest dla dzieci z klas I – III SP , w imprezie uczestniczyć mogą również członkowie rodzin uczniów Propagowanie turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku Poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych okolic Żarnowa Integracja turystów pieszych.

regulamin tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

 „Poznajemy najbliższe okolice Żarnowa"
24 października 2015r.

 

Rajd przeznaczony jest dla dzieci z klas I – III SP , w imprezie uczestniczyć mogą również członkowie rodzin uczniów Propagowanie turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku Poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych okolic Żarnowa Integracja turystów pieszych.

regulamin tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Zaproszenie

 

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

II Rodzinny Rajd wokół Żarnowa

Rajd zorganizował nasz Oddział PTTK w sobotę 19 września br. na trasie: Żarnów - Paszkowice - Kolonia Paszkowice -Bronów - Żarnów. Rozpoczęcie nastąpiło na parkingu przed Gimnazjum w Żarnowie, uroczyste zakończenie w Domu Kultury . Rajd odbył się na w ramach ogólnopolskiej akcji " Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna" i miał na celu propagowanie turystyki rodzinnej jako formy czynnego wypoczynku , poznanie walorów turystyczno - krajoznawczych okolic Żarnowa a także uczczenie 950 rocznicy pierwszej pisanej wzmianki o Żarnowie (1065 r.). Honorowy patronat objął wójt gminy - dr Krzysztof Nawrocki, który na zakończeniu przedstawił w krótkim zarysie bogatą historię Żarnowa. W rajdzie uczestniczyły ogółem 174 osoby, głównie dzieci i młodzież szkolna z Aleksandrowa , Białaczowa, Miedznej Drewnianej , Przedborza, Radomska, Skroniny i Żarnowa, a wśród nich również matki i dziadkowie dzieci . Najmłodsi uczestnicy Dariusz Czerczak (osiem miesięcy) i Helena Ślęzak (jeden rok) pokonali trasę w wózkach przewiezieni przez mamy. Sporą grupę stanowili również cztero, pięcio i sześciolatkowie. Wszyscy otrzymali upominki od organizatorów, podobnie jak najliczniejsze rodziny uczestniczące w imprezie . Zakończenie rajdu było okazją do wręczenia dyplomów przyznanych na wniosek Oddziału przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie Lili Fidelus i Ewie Kozińskiej .
Okolicznościowe dyplomy otrzymały również wszystkie drużyny rajdowe. Odbył się także konkurs krajoznawczy o Żarnowie w którym I miejsce zdobył Miłosz Polak z Gimnazjum w Żarnowie , a dwa II równorzędne miejsca przypadły Weronice Smardzewskiej i Emilii Zawadzie ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie. O dokumentację fotograficzną imprezy postarała się Barbara Kalinowska - wicedyrektorka SP w Żarnowie.

 

galeria tutaj

 

 

Wycieczka

 

Poznajemy zabytki techniki województwa śląskiego

16 października 2015r.

Wycieczka przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży ze szkół w których działają kluby PTTK Oddziału w Żarnowie i ma na celu poznanie ciekawych krajoznawczo obiektów woj. śląskiego.

 

 

regulamin tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Wycieczka

 

Planetarium w Chorzowie i Huta Szkła w Zawierciu

23 września 2015r.

Wycieczka przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży ze szkół w których działają kluby PTTK Oddziału w Żarnowie i ma na celu poznanie ciekawych krajoznawczo obiektów woj. śląskiego.

 

 

regulamin tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Wycieczka

 

Wycieczka „Spichrze nad Brdą”
 

Już za nami

galeria tutaj

 


 

 

 

Rajd

 

II Rajd Rodzinny wokół Żarnowa

19 września 2015r.

 

regulamin tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Informacje

 

110 - lecie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

W roku 2016 przypada 110 rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - jednego z prekursorów PTTK .

27 czerwca 2015 r. Zarząd Główny PTTK podjął uchwałę, aby działania podejmowane w następnym roku przez Towarzystwo przebiegały pod hasłem" Roku Krajoznawstwa Polskiego". Na stronie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK został opublikowany "Harmonogram działań dotyczących jubileuszu 110 - lecia założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego". Może on być wskazówką do planowanych zadań, również przez Oddziały PTTK naszego województwa.

Włodzimierz Szafiński

 

 

Informacje

 

Przeszłość i przyszłość turystyki industrialnej

"Przeszłość i przyszłość turystyki industrialnej" to nazwa konferencji zaplanowanej na 23 października br. z inicjatywy Oddziału PTTK w Żarnowie i Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. Zakład w Maleńcu oddalony od Żarnowa 8 km , jest unikatowym w skali europejskiej zabytkiem techniki z XVIII - XX w. wykorzystującym energię wodną do napędu maszyn. W skład zakładu wchodził początkowo młyn, tartak, drutarnia i fryszernia, a w pierwszej połowie XIX wieku gdy właścicielem stał się Tadeusz Bocheński, był to najnowocześniejszy prywatny zakład przemysłowy w Królestwie Polskim. Produkowano w nim gwoździe, łopaty, siekiery, druty, topory itp. aż do 1967 r. w oparciu o stare maszyny i technologie . Warto wybrać się do Maleńca, aby poznać dzieje tego obiektu przemysłowego, zobaczyć jak wygląda hala maszyn , walcownia i koło wodne napędzające maszyny . Konferencja składać się będzie z części referatowej, zwiedzania zakładu, a następnie z części integracyjnej przy ognisku turystycznym z pieczeniem kiełbasek.

Organizatorzy liczą na udział m.in. pracowników nauki, przedstawicieli władz samorządowych, muzealników, nauczycieli, członków PTTK i innych osób zainteresowanych tematem. Uczestnikami będą głównie mieszkańcy województw łódzkiego i świętokrzyskiego , ale swój przyjazd zapowiedzieli też przedstawiciele z woj .śląskiego i mazowieckiego . Aktualnie organizatorzy ustalają z wykładowcami tematy prezentacji, gromadzą materiały promocyjne dla uczestników, przygotowują okolicznościowe znaczki itp. Chcemy zapoznać uczestników konferencji z początkami przemysłu na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, pokazać niektóre obiekty stanowiące dziedzictwo przemysłowe regionu , zachęcić do zwiedzania zabytków techniki związanych z hutnictwem, górnictwem, energetyką, kolejnictwem i przemysłem spożywczym . Warto podkreślić , że Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował w przeszłości kilka wycieczek ze zwiedzaniem zakładu w Maleńcu np. w 1997 r. zaczynał się tu rajd z okazji Światowego Dnia Turystyki, w 2013 r. była krajoznawcza wycieczka "Śladami historii", a w 2015 r. odbyło się zakończenie Rajdu Polsko - Słowackiego.

 

Włodzimierz Szafińsk

 

 

Wycieczka

 

HISZPANIA 2016

ANDORA - HISZPANIA - PORTUGALIA

25 czerwca - 6 lipca 2016r

Po udanej tegorocznej wyprawie do Grecji, w planach O/PTTK w Żarnowie na 2016r. pojawiła się wycieczka krajoznawcza do Andory ,Hiszpanii i Portugalii, którą zamierzamy zorganizować przy pomocy Biura Podróży PTTK w Rzeszowie. Z Rzeszowem współpracujemy wiele lat i dzięki temu turyści z Żarnowa zwiedzili dużą część Europy min. Rumunię, kraje Beneluksu, Serbię, Paryż i zamki nad Loarą, kraje nadbałtyckie z Finlandią, Słowenię i Chorwację, Półwysep Krymski , Bośnię i Hercegowinę ...

Teraz zaczynamy organizować grupę wycieczkową na rok następny .

Przylądek Cabo da Roca w Portugalii jest najdalej wysuniętym na zachód punktem lądu stałego Europy . Leży nad Atlantykiem, na terenie Parku Narodowego Sintra - Cascais ok. 40 km od Lizbony , jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów z całego świata. Na stojącym tam pomniku znajdujemy napis, który w tłumaczeniu na język polski głosi: "Gdzie ląd się kończy, a morze zaczyna". To tylko jedna z wybranych atrakcji, inne w załączonym programie .....

regulamin tutaj

 

 

Spływ

 

VI Żarnowski Spływ Rzeką Pilicą
już za nami
 

 

Już po raz szósty Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował spływ kajakowy rzeką Pilicą, który odbył się 11 lipca 2015 r. W imprezie uczestniczyły 42 osoby, w tym członkowie naszego oddziału z Ukrainy. Tego roku do przepłynięcia mieliśmy 10 km, na odcinku Spała – Inowłódz. Po krótkim instruktarzu ratowników, wszystkie kajaki zostały zwodowane. Wyznaczoną trasę przepłynęliśmy w około 2- 2 i pół godziny, w zależności od nadanego sobie tempa. Na plaży w Inowłodzu poczekaliśmy na wszystkich, zasilając się pysznymi zapiekankami z pobliskiego punktu gastronomicznego, kawą, herbatą i własnym prowiantem.

Kolejnym elementem programu było zwiedzanie odrestaurowanych ruin średniowiecznego zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu. W związku z faktem, iż pochodzę z Inowłodza poprowadziłam grupę na zamek nową trasą turystyczną obok synagogi, dalej pod mostem, przekazując najważniejsze informacje turystyczne o samym zamku, jak i o Inowłodzu. Majestatyczny zamek, jeszcze do niedawna kompletna ruina prawie zrównana z ziemią, dziś robi wrażenie na wszystkich odwiedzających. Zajrzeliśmy do wszystkich udostępnionych komnat do zwiedzania, weszliśmy na wieżę widokową, skąd rozpościera się panorama na Inowłódz oraz romański kościółek Św. Idziego. Tego dnia wieczorem miał odbyć się koncert piosenek Okudżawy w jednej z komnat zamkowych, z tego co wiem, niektórzy z naszej grupy jeszcze raz tego dnia odwiedzili Inowłódz. Z sentymentem opuszczamy to miejsce, by udać się do dewizówki Ceteń na terenie Nadleśnictwa Opoczno, gdzie zaplanowaliśmy wspólne grillowanie. Tutaj każdy mógł zregenerować siły zajadając się pyszną kiełbaską i kaszanką z grilla. Nie zabrakło również piwa i napoi chłodzących.

Świetna pogoda, znakomite nastroje uczestników spływu pozwolą mi na stwierdzenie:

„Do zobaczenia za rok na siódmym spływie PTTK”

Komandor spływu: Tatiana Kosylak

galeria tutaj

 

 

 

Wycieczka

GRECJA 2015 Z PTTK ŻARNÓW

Już za za nami

galeria tutaj

galeria Ela Dziuba tutaj

 

 

 

 

Zapisz się już teraz na nasze wydarzenie na facebooku

Oddział PTTK w Żarnowie informuje, że w wakacje 2015 r. odbędzie się wycieczka do Grecji wg. załączonego programu. Bezpośrednim organizatorem jest Biuro Podróży PTTK z Rzeszowa z którym współpracujemy od kilku lat.

Warunkiem zapisu jest wpłacenie zaliczki w wysokości przynajmniej 300 zł.( zaczynając od września 2014r.) na konto bankowe Oddziału z dopiskiem "Grecja", a następnie systematyczne raty aby do końca maja była wpłacona pełna kwota.

 

 

Wycieczka

 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

„Mazowsze i Podlasie”

Śladami Historii Mazowsza i Podlasia

 

regulamin tutaj

 

 

Rajd

 

Rajd Polsko - Słowacki

Regulamin XII Rajdu Polsko - Słowackiego

19 . czerwca 2015r

regulamin tutaj

 

 

Rajd

 

„Brzegiem Pilicy"

 XVIII Rajdu „Brzegiem Pilicy„ już za nami

galeria tutaj

 

 

Wycieczka

 

Kanał Ostródzko - Elbląski

już za nami

 

Głównym celem wycieczki jest poznanie Kanału Ostródzko – Elbląskiego zwanego też Elbląskim, Elbląsko – Mazurskim, Staropruskim lub Oberlandzkim.

Łączy on Jezioro Drwęckie przez inne jeziora Pojezierza Iławskiego z rzeką Elbląg i Zalewem Wiślanym. Jest to najdłuższy szlak kanałowy w Polsce liczący 212 km. Główny odcinek między Ostródą a Elblągiem ma 80,4 km. Pomiędzy jeziorami Piniewo i Druzno na odległości 9,5 km, różnica poziomów wynosi 99,5 m i zbudowano tu system pięciu pochylni, które stanowią największą atrakcję tego kanału: Buczyniec (dł. pochylni 550 m, różnica wysokości 21,3 m ), Kąty (450/18), Oleśnica (350/24,5 ), Jeleń (510/22,5) i Całuny (450/13 ).

Statki przewożone są na platformach ustawionych na szynach. Projektantem i budowniczym był Holender mieszkający w Królewcu Georg Jacob Stennke. Jego obelisk stoi w Buczyńcu, a został postawiony w związku z jego 50 - leciem pracy zawodowej. Od roku 2011 prowadzony jest remont kanału i od tego czy zostanie on oddany do czerwca 2015 r. do użytku zależeć będzie odcinek trasy przebytej statkiem.

Główne cele wycieczki to:

• Buczyniec – pochylnia i Izba Muzealna
• Elbląg – Stare Miasto i Muzeum Okręgowe
• Kadyny – dąb Jana Bażyńskiego
• Orneta - kościół św. Jana
• Morąg - Stare Miasto i kościół św. Piotra i Pawła
 

 

 

galeria Cezary Szulc  tutaj

 

 

Rajd

 

„Wigierski Park Narodowy”

Już za nami

 

Wigierski Park Narodowy powstał w 1998 r. od 1976 był parkiem krajobrazowym. Zajmuje 15,1 tys. ha, w tym 2,9 tys. ha wód.
Centrum parku stanowi kompleks jezior wigierskich z jeziorem Wigry na czele. Przez park płyną: Czarna Hańcza, Kamionka, Wiatrołuża. Występują tu bory sosnowe, sosnowo- świerkowe, lasy mieszane, grądy i olsy. Około 900 gatunków roślin naczyniowych, faunę reprezentuje 180 gatunków w tym m.in. bociany czarne, rybołowy, kanie, myszołowy, ssaki: bobry, łosie, dziki, jenoty, kuny, ryby: sieje, sielawy, stynki. Symbolem parku jest bóbr.
 

galeria tutaj

galeria 2 tutaj

galeria Cezary Szulc tutaj

 

 

Zlot

 

Poznawali Kociewie

W dniach 15 - 17 maja br. w Tczewie odbył się XI Ogólnopolski Zlot
Młodzieży Wiejskiej PTTK "Kociewie 2015". Kociewie to kraina etniczno - kulturowa Pomorza zamieszkała przez ok. 340 tys. osób stanowiąca obok Kaszubów ważną grupę społeczną północnej Polski. Bezpośrednim organizatorem zlotu z upoważnienia i przy wsparciu finansowym ZG PTTK w Warszawie był Regionalny Oddział PTTK w Gdańsku.

 

Na imprezę wyjechała z Żarnowa 52- osobowa grupa turystów reprezentujących osiem szkolnych klubów PTTK ze szkół podstawowych w Białaczowie, Bujnach, Petrykozach, Żarnowie oraz gimnazjów w Białaczowie, Przedborzu, Szczercowie i Żarnowie. Program przewidywał zwiedzanie Tczewa, miasta i zamku w Gniewie, bazyliki katedralnej z opactwem pocysterskim i Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie oraz grodu w Subkowach. W pierwszym dniu wieczorem młodzi turyści pisali test wiedzy o Tczewie i brali udział w biegu na orientację, natomiast w sobotę w grodzie żywej historii Kerin w Subkowach oglądali pokazy rycerskie, zawody łucznicze, a później odbył się konkurs na najlepszą prezentację drużyny. Po niedzielnym śniadaniu uczestnicy zwiedzili Fabrykę Sztuk w Tczewie, a w niej między innymi Muzeum Wisły. Uroczyste zakończenie zlotu z udziałem wiceprezesa ZG PTTK w Warszawie, przewodniczącego Komisji Środowiskowej i prezesa Regionalnego Oddziału PTTK w Gdańsku połączone było z wręczeniem dyplomów uczestnictwa i ogłoszeniem wyników poszczególnych konkurencji. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczennice SP w Petrykozach: Monika Błaszczyk, Olga Siuda, Sara Szczegielniak i Aleksandra Szpoton, które zajęły pierwsze miejsce w biegu na orientację oraz uczniowie SP w Żarnowie: Zuzanna Kołodziejczyk, Julia Jabłońska, Wiktoria Przybyła, Fabian Kmiecik i Miłosz Polak wyróżnieni pierwszym miejscem za prezentację własnego regionu. Każdy z członków poszczególnych ekip otrzymał nagrody ufundowane przez sponsorów. Udział dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego w kolejnych zlotach organizowanych w różnych częściach naszego kraju pozwala na poznanie wielu atrakcji Polski za stosunkowo małą opłatę. Z naszego województwa w tegorocznym zlocie uczestniczyli także uczniowie z wiejskich szkół należących do PTTK w Opocznie i Łęczycy.

Włodzimierz Szafiński
 

galeria tutaj

galeria 2 tutaj

 

 

Rajd

 

Wędrowali "Partyzanckim Szlakiem"

Przez 19 kolejnych lat poczynając od 1997 r. Oddział PTTK w Żarnowie organizuje Rajd Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego - " Hubala". Tym razem 173 osoby wędrowały trasą ze Studziannej przez Anielin do Szańca Hubala, który jest symbolicznym grobem pierwszego partyzanta II wojny światowej. Na rajd przybyło 10 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe w Aleksandrowie, Białaczowie, Miedznej Drewnianej, Skotnikach, Skroninie i Żarnowie oraz gimnazja w Białaczowie, Dąbrowie nad Czarną, Przedborzu i Żarnowie. Tegoroczny rajd, który odbył się w sobotę 25 kwietnia miał szczególny cel - uczczenie 75 rocznicy śmierci mjr.Henryka Dobrzańskiego. Oddział " Hubala " został otoczony przez Niemców w pobliżu wsi Anielin i 30 kwietnia 1940 r. o świcie w tym miejscu zginął jego dowódca. Delegacja turystów złożyła wieniec przy Szańcu Hubala, a uczestnicy minuta ciszy uczcili bohaterskiego żołnierza. Na mecie rajdu odbył się też konkurs historyczny o Hubalu i jego oddziale, w którym I miejsce zdobył Szymon Hejda, II miejsce Jakub Telecki, a III -cie Maciej Łukasik - wszyscy z Białaczowa. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe. Wręczone zostały również uprzednio zdobyte odznaki turystyki pieszej i legitymacje nowym członkom PTTK. Brązowe otrzymali Szymon Hejda i Weronika Zasada, popularne Wiktoria Jabłońska, Natalia Gruszczyńska i Maciej Łukasik, a złote "Siedmiomilowe buty" Jakub Owczarek. Legitymacje odebrali: Aleksandra Opatowicz i Piotr Owczarek. Pamiątką dla drużyn będzie dyplom uczestnictwa, a dla Każdego uczestnika odznaka rajdowa.

Włodzimierz Szafiński

 

 

Konferencja

 

W niedzielę 19 kwietnia br. odbyła się w Domu Kultury w Żarnowie konferencja poświęcona turystyce pieszej , którą z upoważnienia Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego zorganizował Oddział w Żarnowie przy pomocy miejscowego Urzędu Gminy. W programie spotkania znalazły się : występ artystyczny, referaty i prezentacje multimedialne , wręczenie wyróżnień PTTK oraz legitymacji i uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej , wystąpienia okolicznościowe i posiłek turystyczny. Program spotkania i powitanie gości i członków oraz konferansjerkę powierzono Danucie Głowie i Grażynie Szafińskiej. Otwarcia konferencji dokonali Włodzimierz Szafiński - prezes żarnowskiego Oddziału PTTK i Rafał Dąbik - wiceprezes Rady Porozumienia, głos zabrał także gospodarz terenu dr Krzysztof Nawrocki - wójt Gminy Żarnów. Na występ gitarzystów z zespołu "Gamma" działającego przy Gimnazjum w Żarnowie złożyła się wiązanka piosenek turystycznych śpiewanych często przy ognisku rajdowym.

Główna część konferencji to referaty i prezentacje związane z turystyką pieszą i naszym regionem. Przybyły z Warszawy przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK Stanisław Łuć przedstawił referat "60 lat działalności KTP ZG PTTK". W swym wystąpieniu pokazał wiele aspektów działalności poczynając od 1906r. , gdy powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze aż do dnia dzisiejszego. Ilustracją były slajdy przedstawiające m.in. odznaki turystyki pieszej, książeczki wycieczek pieszych, dokumenty itp. Z kolei Dariusz Bień miał prezentację "Turystyka piesza w Nadpilicznych Parkach Krajobrazowych". Na wielu zdjęciach były liczne dowody współpracy Przedborskiego Parku Krajobrazowego z O /PTTK w Żarnowie. Propozycją dla turystów pieszych jest od niedawna funkcjonujący na terenie naszego regionu długodystansowy " Piekielny Szlak " liczący 258,5 km. Właśnie o nim i terenie po którym przebiega, z uwzględnieniem przyrody, zabytków architektury, infrastruktury itp. mówił Rafał Kozak. Jego prezentacja " Z Nieba do Piekła " poprzedziła referat" Historia turystyki pieszej w O/PTTK w Żarnowie " wygłoszony przez Włodzimierza Szafińskiego. Chociaż Oddział powstał w 1997 r. to pierwsza historyczna wyprawa drużyny z PTTK w Żarnowie odbyła się we wrześniu 1996 r . na XVIII Rajd Nadwiślański zorganizowany przez Oddział w Pionkach . Rajdy , obozy wędrowne oraz wycieczki piesze to podstawowa domena działalności Oddziału, który do końca 2014 r. zorganizował 205 imprez z udziałem 22990 uczestników . Głównymi odbiorcami tych działań są dzieci i młodzież szkolna, ale mamy również liczne grono dorosłych pasjonatów turystyki pieszej. Od roku 1998 działa w Żarnowie Terenowy Referat Weryfikacyjny OTP , który przyznał 1064 odznaki. Członkowie Oddziału uczestniczyli we wszystkich dotychczasowych Ogólnopolskich Zlotach Przodowników Turystyki Pieszej poczynając od 1998 r., a w 2003 r. dwa zaprzyjaźnione Oddziały w Żarnowie i Końskich były organizatorem 46 Zlotu.

Dużo uwagi poświęcamy szkoleniu kadr turystycznych, w tym przodowników turystyki pieszej. Wystarczy porównać rok 1998, gdy w Oddziale było tylko 2 PTP, teraz mamy ich 18. Piękną ilustracją referatu była prezentacja multimedialna przygotowana przez Tatianę Kosylak, która zawierała wiele fotografii z różnych lat naszej działalności w turystyce pieszej. Takie rajdy jak " Pierwszy dzień wiosny ", Rajd Niepodległości , Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego, " Brzegiem Pilicy " , Rajd Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego - " Hubala ", " Śladami Kazimierza Wielkiego ", Rajd Polsko - Słowacki czy Żarnowski Rajd z Mikołajem wpisały się na listę cyklicznych imprez turystyki pieszej i znane są od lat szerokim rzeszom turystów . Z okazji konferencji eksponowana była wystawa fotograficzna obrazująca większość naszych rajdów, zlotów i obozów wędrownych. Nadszedł czas wręczenia wyróżnień , " Brązową Honorową Odznakę PTTK " otrzymali : Alicja Grabska, Sabina Kubiszewska i Leszek Kurp , Medale PTTK " Za Pomoc i Współpracę ", uhonorowano Pawła Mamrota i " Tygodnik Opoczyński ", Dyplom Honorowy PTTK otrzymała Natalia Miszczyk, Dyplom " Za upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa " Stanisław Gwiazda , Dyplomy " Zasłużony dla Turystyki Pieszej " trafiły do rąk Tatiany Kosylak, Magdaleny Szołowskiej i Joanny Świątek , a Dyplomy Honorowe Komisji Środowiskowej wręczono Justynie Nicoś i Elżbiecie Zając . Akcentem wskazującym na to, że w Oddziale są młodzi i dojrzali turyści piesi było uroczyste wręczenie złotej odznaki " Siedmiomilowe buty " Annie Szołowskiej oraz "popularnej " OTP Elżbiecie Dziubie.

Przewodniczący KTP ZG PTTK Stanisław Łuć i przewodniczący Oddziałowej KTP w Żarnowie Leszek Kurp przekazali legitymacje i odznaki Przodownika Turystyki Pieszej osobom otrzymującym uprawnienia po raz pierwszy i tym którzy rozszerzyli zakres swych uprawnień terenowych. Patryk Wośko był jedynym Młodzieżowym Przodownikiem Turystyki pieszej, Elżbieta Ciszek, Ireneusz Michalski , Ewelina Stasiak i Joanna Świątek otrzymały legitymacje PTP III stopnia z uprawnieniami na woj. łódzkie ,Adam Cygan, Tadeusz Osiński i Grażyna Szafińska uzyskali uprawnienia kolejno na woj. śląskie i świętokrzyskie (PTP II stopnia). W konferencji wzięli udział przedstawiciele 10 Oddziałów PTTK : Łódź, Łęczyca, Łódź - Polesie , Opoczno, Pabianice , Sieradz, Wieruszów , Końskie i Zabrze , byli też reprezentanci Koła Terenowego PTTK ze Lwowa. Wg. Listy obecności w konferencji uczestniczyło 67 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych (starostwa powiatowego w Opocznie i UG w Aleksandrowie i Żarnowie), dyrektorzy szkól, prasa lokalna itp. Organizatorzy przygotowali uczestniczącym w konferencji pamiątkowy znaczek, notes i długopis z nadrukiem , do dyspozycji było też sporo materiałów promocyjnych dotyczących " Piekielnego Szlaku " i powiatu opoczyńskiego . Posiłek turystyczny był ostatnim akordem spotkania.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja przyczyniła się do pogłębienia wiedzy krajoznawczej uczestników, dała możliwość integracji i wymiany doświadczeń , a także może być czynnikiem mobilizującym do dalszego efektywnego działania w turystyce pieszej.

galeria tutaj

 Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Komunikat

 

Turystyczna współpraca ze Słowakami

 

Od 2001 r. zaczęła się współpraca Oddziału PTTK w Żarnowie z Klubem Słowackich Turystów "Manin" w Povażskiej Teplej. Trwa ona do dzisiaj, czego widomym przykładem są trzydniowe wycieczki naszych turystów na Słowację i rewizyty Słowaków w Żarnowie. Od 2004 r. w czerwcu każdego roku organizujemy także Rajd Polsko - Słowacki, w którym oprócz naszych członków bierze udział 30 - 40 Słowaków . Tegoroczny wyjazd na Słowację osiemnastoosobowej grupy turystów z Żarnowa odbędzie się w dniach 1 - 3  maja br, a jego głównym celami krajoznawczymi są: Park Narodowy "Mała Fatra " i Terchova , miejsce urodzenia Juraja Janosika.

 

 

Wycieczka

 

Czar Roztocza

 

W końcu ubiegłego miesiąca, w sobotę i niedzielę 28 i 29 marca br. Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował wycieczkę krajoznawczą, której głównym celem był Roztoczański Park Narodowy. W drodze na Roztocze zwiedziliśmy wystawę przyrodniczą w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim. Wokół Janowa rozciąga się leśny kompleks promocyjny" Lasy Janowskie " częściowo pokrywający się z obszarem Parku Krajoznawczego o tej samej nazwie.

 

Z przewodnikiem turystycznym przejechaliśmy do Porytowego Wzgórza - miejsca największej bitwy partyzanckiej nad rzeką Branwią. W czerwcu 1944 r. brało w niej udział 3 tys. partyzantów a po stronie niemieckiej ok. 30 tys. żołnierzy.

Miejsce bitwy upamiętnia pomnik i cmentarz wojenny. Stąd już było ok. 50 km do Zwierzyńca - siedziby dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego i Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego. Roztocze to kraina dziewiczej przyrody, zielonych wzgórz, lasów i czystych rzek, ciagnąca się od Kraśnika aż po Lwów. Zwierzyniec jest małym miastem, w XVII w. był osadą myśliwską ordynacji Zamoyskich, obecnie jest letniskiem w dolinie rzeki Wieprz i ośrodkiem turystyczno - wypoczynkowym nazywanym „Perłą Roztocza".

W Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym część naszej 52 osobowej grupy zwiedziła z pracownicą ośrodka wystawę "W krainie jodły, buka i tarpana", gdy druga część wycieczki oglądała film " Przyroda Roztocza" . Nowoczesna wystawa multimedialna funkcjonuje od 2009 r. i składa się z 11 dioram prezentujących 17 stanowisk przyrodniczych. Oprócz Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego na uwagę zasługuje m.in. tzw. " Kościół na wodzie ", pomnik szarańczy i zabytkowy browar. W niedzielę po śniadaniu zwiedzaliśmy Szczebrzeszyn, miasto znane m.in. z wiersza Jana Brzechwy " W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie". Wokół rynku znajdujemy blisko siebie świątynie trzech wyznań świadczące o niegdysiejszym wielokulturowym charakterze miasta: kościół, cerkiew i synagogę. Zobaczyć można tu jeden z najstarszych żydowskich cmentarzy - kirkut, a na nim liczne macewy. W obrębie miasta jest malowniczy wąwóz lessowy, charakterystyczny dla tego terenu. Chrząszcz będący swoistym symbolem jest obecny w różnych miejscach: przed ratuszem, w Domu Kultury i przy źródełku, gdzie postawiono go jako pierwszy w 2002 r . w związku z 650 -leciem miasta . W drodze powrotnej do Żarnowa zatrzymaliśmy się nieco dłużej w Opatowie, przy murach miejskich i zabytkowej Bramie Warszawskiej z XVI w. , aby zwiedzić kolegiatę św. Marcina, która jest jednym z najcenniejszych obiektów sakralnych z XII w. Wewnątrz świątyni znajduje się słynny " Lament opatowski " - nagrobek kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego, dzieło z XVI w. odlane z brązu. Dużą atrakcją jest podziemna trasa turystyczna o długości ok. 500 m i głębokości do 15 m położona pod Starym Rynkiem w Opatowie na trzech kondygnacjach. W średniowieczu były to piwnice wydrążone w lessie i służące za składy towarów dla kupców.

Podziemne sale stanowią obecnie wystawy obrazujące dzieje miasta i regionu, a jedna z nich poświęcona jest urodzonemu w pobliżu średniowiecznemu kronikarzowi Wincentemu Kadłubkowi. Obsługę trasy prowadzi miejscowy oddział PTTK, a członkowie Towarzystwa mają wysokie ulgi przy zakupie biletów. Wycieczka pozwoliła na poznanie wielu ciekawych obiektów przyrodniczych i kulturowych w województwie lubelskim, ale również Opatowa położonego w województwie świętokrzyskim, który jest znany i wymieniany w kronikach już od XII w. Miała to być m.in. pierwsza polska komandoria templariuszy założona w czasach Henryka Sandomierskiego. Uczestnicy zdobyli wiele punktów do odznak turystycznych, większość posiada książeczki w których okolicznościowe pieczątki z poszczególnych miejsc będą pamiątką tak jak odznaka specjalnie przygotowana na tą imprezę.

galara tutaj

galeria 2 tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

 

Sadzenie lasu po raz drugi.

Z inicjatywy Komisji Ochrony Przyrody działającej przy Oddziale PTTK w Żarnowie po raz drugi w ostatnim czasie zorganizowana została akcja "Sadzenie lasu". Poprzednio sadziliśmy drzewka jesienią ubiegłego roku, a tegoroczna akcja miała miejsce w czwartek 26 marca br. Uczestnikami byli dorośli - działacze Oddziału, ale główną część grupy pracującej w lesie koło Białaczowa stanowiła młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie oraz Gimnazjum w Białaczowie (w sumie 38 osób). Bogdan Wojciechowski, miejscowy leśniczy poinformował o sposobie zalesienia przydzielonej nam powierzchni. Akcja przyniosła wymierne rezultaty, posadziliśmy około dwa tysiące młodych sosen, które już rosną.

Po wykonanej pracy uczestnicy akcji przeszli około 2 km do wiaty przy leśniczówce Kowalów, gdzie czekało już ognisko, kiełbaski i napoje. Tam odwiedził nas nadleśniczy Dawid Kosylak, towarzyszyło nam też kilku pracowników leśnictwa Białaczów. Praca przy sadzeniu lasu jest widomym dowodem współpracy między O/PTTK w Żarnowie i Nadleśnictwem Opoczno. Oddział w Żarnowie posiada w swych szeregach 22 instruktorów ochrony przyrody a zagadnienia związane z przyrodą ojczystą i edukacją ekologiczną stanowią ważny element działalności Towarzystwa. Warto przypomnieć, że w maju ubiegłego roku w siedzibie nadleśnictwa Opoczno w Sitowej, zorganizowaliśmy wspólnie konferencję "Lasy w turystyce" i zwiedzanie leśnej ścieżki dydaktycznej "Januszewice". Następne sadzenie lasu planujemy jesienią 2015 r.

Włodzimierz Szafińsk

galara tutaj

 

 

Gmina Białaczów w PTTK

 

Gmina Białaczów w PTTK

Miło poinformować, że podczas zakończenia rajdu " Pierwszy dzień wiosny" w dniu 21 marca br. w Gimnazjum w Białaczowie zostały wręczone legitymacje PTTK nowym członkom - uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Skroninie. Inicjatorkami powstania szkolnego klubu PTTK i zarazem opiekunkami dzieci są nauczycielki Elżbieta Karbownik i Anna Kowalczyk, które najpierw zorganizowały 25 lutego spotkanie dzieci z prezesem Oddziału w Żarnowie, a następnie zebrały chętnych do członkostwa w PTTK.

Szkoła Podstawowa w Skroninie jest ostatnią placówką oświatową w gminie Białaczów, w której powstał szkolny klub PTTK, do którego należy aktualnie 13 osób. We wszystkich pozostałych szkołach tj. w Białaczowie, Miedznej Drewnianej i Petrykozach działalność Towarzystwa trwa od kilku do kilkunastu lat, najdłużej działa SKKT - PTTK przy Szkole Podstawowej w Białaczowie, bo już 18 -ty rok, nieco krócej klub przy Gimnazjum w Białaczowie (14 - ty rok działalności). W Oddziale PTTK w Żarnowie skupionych jest ponad 300 młodych turystów i krajoznawców z aktualnie opłaconymi składkami ( do 31 marca br.) zorganizowanych w 16-tu szkolnych klubach. Słowa uznania należą się nauczycielom pełniącym społecznie funkcję opiekuna, bo bez ich zaangażowania nie byłaby możliwa aktywna działalność Towarzystwa w szkołach. Warto dodać, że oprócz 10 uczniów i 3 nauczycieli, którzy już są członkami, akces do PTTK wyraził również dyrektor szkoły w Skroninie Jacek Stępień. Na załączonym zdjęciu nowi członkowie po wręczeniu legitymacji PTTK.

Pozdrowienia

 Wł. Szafiński

 

 

 

Wiosna 2015

 

Piechurzy powitali wiosnę
 

Zgodnie z kalendarzem imprez turystyczno - krajoznawczych Oddziału PTTK w Żarnowie w dniu 21 marca 2015 r. odbył się kolejny rajd "Pierwszy dzień wiosny".

Bezpośrednim organizatorem rajdu na zlecenie O/ PTTK w Żarnowie było Gimnazjum w Białaczowie, w którym działa SKKT- PTTK, a jego komandorem została Magdalena Szołowska -przodownik turystyki pieszej PTTK, nauczycielka tego gimnazjum. Na starcie przy wodomistrzówce przy zbiorniku retencyjnym Miedzna Murowana zgłosiło się ponad 200 osób reprezentujących szkolne kluby PTTK w Białaczowie, Miedznej Drewnianej, Petrykozach, Przedborzu i Żarnowie, było także kilku turystów indywidualnych. Uczestnicy otrzymali na początek pamiątkowe odznaki i upominki, a następnie zaczęło się wspólne wędrowanie. Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła turystom, którzy większość trasy szli czerwono znakowanym " Piekielnym Szlakiem ". Podczas odpoczynku przy leśniczówce Kowalów rozdana została krzyżówka o tematyce przyrodniczej do rozwiązania przez grupy rajdowe. Akcentem nawiązującym do tradycji pożegnania zimy i powitania wiosny były niesione przez drużyny "Ekologiczne Marzanny", dodające malowniczego kolorytu długiej kolumnie wędrujących turystów. Na mecie rajdu w Gimnazjum w Białaczowie czekał na uczestników poczęstunek, tu odbyło się uroczyste zakończenie imprezy. Na początek wystąpił zespół" Gamma" z Żarnowa prezentując kilka piosenek przy dźwiękach gitar. W tzw. międzyczasie komisja złożona z radnych gminy Białaczów oceniała kukły Marzann przyznając pierwsze miejsce drużynie Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu. Zakończenie rajdu stało się doskonałą okazją do wręczenia legitymacji nowym członkom PTTK. Otrzymali je uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Skroninie - ogółem 13 osób. Wręczone zostały również odznaki turystyki pieszej: srebrne odznaki " Siedmiomilowe Buty" Annie i Katarzynie Szołowskim z Białaczowa oraz Jakubowi Kozińskiemu z Żarnowa, " popularną " OTP otrzymała Lilla Fidelus, a "srebrną" OTP Elżbieta Ciszek - obie z Żarnowa. Ostatnim punktem zakończenia imprezy było rozdanie dyplomów uczestnictwa drużynom biorącym udział w rajdzie. Prezes Oddziału PTTK w Żarnowie podziękował za przygotowanie imprezy nauczycielom Gimnazjum w Białaczowie , za wsparcie władzom samorządowym miejscowej gminy, a także wszystkim opiekunom bez których udział dzieci i młodzieży nie byłby możliwy. Impreza dała możliwość poznania walorów krajoznawczych gminy Białaczów , przejścia fragmentem " Piekielnego Szlaku " , promocji turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku , była dobrą okazją do integracji turystów z różnych szkół , zabawą i zdrowym sposobem na spędzenie wolnego czasu.

Autor zdjęć:

Natalia Miszczyk  tutaj

Pozdrowienia

 Wł. Szafiński

 

 

Przegląd poezji

 

XIX Przeglądu Poezji

„Krajobrazy Polskie” 12 marca 2015.

Jedną z imprez kulturalnych mających w Żarnowie wieloletnią tradycję jest Przegląd Poezji "Krajobrazy Polskie". Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu działania Oddziału PTTK w Żarnowie, a jego celem jest propagowanie poprzez poezję piękna ojczystego krajobrazu. Od początku istnienia konkursu organizowany jest on przez PTTK przy współudziale Urzędu Gminy i Publicznej Biblioteki Publicznej w Żarnowie. Finał przeglądu odbywał się początkowo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, a w ostatnich latach w miejscowym Domu Kultury. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: klasy I - III SP, klasy IV - VI SP oraz gimnazja i szkoły ponad-gimnazjalne. Finał poprzedzają eliminacje szkolne, które wyłaniają po dwu najlepszych uczniów w każdej kategorii. W bieżącym roku w dniu 12 marca odbyła się dziewiętnasta finałowa edycja " Krajobrazów Polskich ", w której wzięli udział uczniowie szkół w Białaczowie, Klewie, Petrykozach, Paradyżu, Przedborzu, Radomsku i Żarnowie. Prezentacje oceniało jury w składzie: przewodniczący - Waldemar Jóźwik i członkowie - Ewa Borończyk, Grażyna Doniec, Jan Łuczkowski i Waldemar Pasula. W pierwszej kategorii dwa pierwsze miejsca uzyskały uczennice SP w Paradyżu Aleksandra Grzywacz i Milena Stańczyk, trzecie Julia Kamińska z SP w Żarnowie. W drugiej kategorii najlepszą okazała się Klaudia Michałowicz z SP w Klewie, a dwa następne Kamil Salamaga i Izabela Mastalerz z SP w Żarnowie. W kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne I miejsce otrzymała Patrycja Twardowska, II miejsce Aleksandra Malkowska - obie z Gimnazjum w Żarnowie, II miejsce Paulina
Lizyńczyk z LO w Radomsku. Oprócz trzech nagrodzonych w każdej kategorii jury wyróżniło cztery osoby. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali książki i dyplomy, które wręczał dr Krzysztof Nawrocki - wójt gminy Żarnów. Dyplomami uhonorowano też wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie. Za rok jubileuszowy dwudziesty Przegląd Poezji " Krajobrazy Polskie".

galeria tutaj

Pozdrowienia

 Wł. Szafiński

 

 

 

Konferencja

 

 

Oddział PTTK w Żarnowie (Komisja Turystyki Pieszej) przy współpracy z Porozumieniem Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego i Urzędem Gminy w Żarnowie organizują w dniu 19 kwietnia 2015 r. (niedziela) Wojewódzką Konferencję "Turystyka piesza w PTTK". Miejscem obrad będzie Dom Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5. Początek o godz. 10.00. Zapraszamy po 2 przedstawicieli z każdego Oddziału woj. łódzkiego, liczymy na udział prezesa i przewodniczącego Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej lub prezesa KTP.

 

Planowany porządek:

1. Powitanie i przedstawienie programu konferencji
2. Występ artystyczny gitarzystek z zespołu "Gamma" działającego przy Gimnazjum w Żarnowie
3. Referaty i prezentacje multimedialne:
- 60 lat działalności Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK - kol. Stanisław Łuć
- Turystyka piesza w Nadpilicznych Parkach Krajobrazowych - kol. Dariusz Sommerfeld
- Piekielny Szlak - kol. Rafał Kozak
- Historia turystyki pieszej w O/ PTTK w Żarnowie - kol. Tatiana Kosylak i kol. Włodzimierz Szafiński
4.Wręczenie wyróżnień PTTK oraz legitymacji i uprawnień
Przodownika Turystyki Pieszej
5. Wystąpienia gości, dyskusja
6. Posiłek turystyczny
7. Dla chętnych wycieczka po Żarnowie i okolicy
Prosimy o zgłoszenie udziału w konferencji z podaniem imienia i nazwiska, nazwy Oddziału i pełnionej funkcji. Uczestnikom zapewniamy pamiątkową odznakę oraz materiały krajoznawcze, będzie także pieczątka okolicznościowa. Ze względów organizacyjnych czekamy na zgłoszenia najpóźniej do 10 kwietnia br . Do zobaczenia
 

Prezes Porozumienia O/ PTTK
Prezes ZO PTTK w Żarnowie
 

 

 

Przegląd poezji

 

Regulamin XIX Przeglądu Poezji

„Krajobrazy Polskie” 12 marca 2015.

regulamin tutaj

tarta zgłoszenia tutaj

 

 

Szkolenie

 

Szkolenie specjalistyczne w Przedborzu

Szkolenie kadr programowych jest jednym z ważnych zadań statutowych realizowanych w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym.

Dobrze przygotowana kadra może być siłą napędową ciekawych przedsięwzięć turystyczno – krajoznawczych w poszczególnych jednostkach naszego Towarzystwa. Dlatego też, Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował po raz kolejny szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na przodowników turystyki pieszej, instruktorów krajoznawstwa regionu i instruktorów ochrony przyrody.

czytaj więcej tutaj

 

 

Podsumowanie roku

 

Podsumowanie roku turystycznego 2014r.

Autor zdjęć:

Natalia Miszczyk - Tygodnik Opoczyński

 

Podsumowanie poprowadziły Marta Krzywkowska i Dominika Karpinska, laureatki konkursów krasomowczych. Przybyłych przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, reprezentantów oddziałów PTTK z kraju i Ukrainy oraz przedstawicieli różnych organizacji i stowarzyszeń powitał prezes.

 

czytaj więcej tutaj

galeria tutaj

Pisano o nas także na stronie

 http://www.lodzkie.po.pttk.pl/

cały artykuł znajduje się tutaj.

 

 

Rajd

 

„Wigierski Park Narodowy”

23-24.05.2015

Termin: 23-24 maja 2015 (sobota i niedziela)

 

Wigierski Park Narodowy powstał w 1998 r. od 1976 był parkiem krajobrazowym. Zajmuje 15,1 tys. ha, w tym 2,9 tys. ha wód.
Centrum parku stanowi kompleks jezior wigierskich z jeziorem Wigry na czele. Przez park płyną: Czarna Hańcza, Kamionka, Wiatrołuża. Występują tu bory sosnowe, sosnowo- świerkowe, lasy mieszane, grądy i olsy. Około 900 gatunków roślin naczyniowych, faunę reprezentuje 180 gatunków w tym m.in. bociany czarne, rybołowy, kanie, myszołowy, ssaki: bobry, łosie, dziki, jenoty, kuny, ryby: sieje, sielawy, stynki. Symbolem parku jest bóbr.
 

 

regulamin tutaj

 

 

Rajd

 

Pierwszy dzień wiosny

21-03-2015

 

regulamin tutaj

 

 

Rajd Styczniowy

 

XVIII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego już za nami.

 

galeria tutaj

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA

Zostań Technikiem BHP

więcej informacji tutaj

REKLAMA
REKLAMA

Agnieszka Górka

INFO


stat4u
szablony stron