MAIN MENU
NEWSLETTER
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-)

Aktualności

 

Zaproszenie

 

 

Rajd Styczniowy

Szlakiem Powstania Styczniowego

18 stycznia 2014 r. (sobota )

 

regulamin tutaj

 

 

Spotkanie

Nadzwyczajny zjazd PTTK w Żarnowie

W czwartek 5 grudnia 2013 r. w Domu Kultury w Żarnowie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Oddziału. Wzięli w nim udział delegaci wybrani na V Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy , który miał miejsce 12 stycznia ub. r . Jednym z ważnych elementów było wręczenie legitymacji i odznak PTP i IOP nowym członkom kadry programowej Oddziału . Uprawnienia przodownika turystyki pieszej otrzymali Magdalena Szołowska i Rafał Kozak , natomiast duża grupa otrzymała uprawnienia instruktora ochrony przyrody . Byli to: Elżbieta Ciszek , Barbara Dukat , Stefan Mirosław Grabski ,Rafał Kozak, Sabina Kubiszewska , Ewelina Stasiak i Elżbieta Zając . Również była okazja do poinformowania zebranych o rozszerzeniu uprawnień przodownickich na województwo świętokrzyskie przez kol. Adama Cygana i Wojciecha Dziubę . Zjazd podjął uchwałę o przyjęciu Statutu PTTK jako obowiązującego dla Oddziału w Żarnowie , który jest jednostką terenową Towarzystwa . Jednocześnie delegaci uchylili dotychczas obowiązujący statut Oddziału . W Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału w Żarnowie wzięło udział ponad 70 % uprawnionych delegatów

galeria tutaj

 

Dyplom

Dyplom dla Karoliny

Ideę Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży najlepiej oddaje hasło" Pięknie opowiedzieć Ojczyznę". Zadaniem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych , zachęcenie do poznawania regionu i kraju , jego historii i dorobku oraz barwne przedstawienie tematu.

Grażynę Szafińską

galeria tutaj

 

 

Londyn

Wycieczka samolotowa

„3 dni w Londynie„

Termin: 4-6 lipca2014 r. ( piątek, sobota i niedziela )

 

 

 

 

regulamin tutaj

 

 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

Wielkie Jeziora Mazurskie

Termin: 24-25 maja 2014 (sobota i niedziela)

Główne cele wycieczki to:

• Największe jezioro w Polsce - Śniardwy

• Pieniężno – rezerwat rzeki Wałszy

• Bisztynek – pomnik przyrody „ Diabelski Kamień”

• Reszel – gotycki zamek biskupów warmińskich, mury obronne, mosty gotyckie i około 70 innych zabytków

• Mikołajki – centrum turystyki wodnej w Polsce, pomnik „Króla Sielaw”

• Kadzidłowo – Park Dzikich Zwierząt żyjących w warunkach zbliżonych do naturalnych

Uwaga, wpłaty dokonać mogą osoby, które zapisały się na listę wstępną. Na chwilę obecną wszystkie miejsca zostały zarezerwowane.(52 )

regulamintutaj

 

 

Rajd z Mikołajem

IV Rajd z Mikołajem

7. grudnia 2013 r. (sobota )

 

regulamin tutaj

 

 

Zaproszenie

 

 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

 

Park Narodowy „Ujście Warty”

Termin: 12-13 kwietnia 2014 (sobota i niedziela )

regulamin  tutaj

 

 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

 

Nowy Sącz i okolice

Termin: 29-30 marca 2014 (sobota i niedziela )

Uwaga,  braku wolnych miejsc.

regulamin  tutaj

 

 

Białystok galeria

 

„Białystok i Białowieski Park Narodowy”

 

galeria  tutaj

 

 

Kalendarz imprez na 2014r

 

KALENDARZ IMPREZ ODDZIAŁU PTTK ŻARNÓW NA 2014r.

zobacz tutaj

 

 

Rajd Niepodległości

 

XVII Rajd Niepodległości

 

regulamin tutaj

 

 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

Kampinoski Park Narodowy

Termin: 16 listopada 2013 r

Info o parku:

Obejmuje tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie Wisły, w zachodniej części Kotliny Warszawskiej. W puszczy, która jest pozostałością po Puszczy Mazowieckiej, zaczęto karczowanie polan, uprawę ziemi i budowę osad w XVII w. Osady rozrastały się w miarę powiększania areału rolnego. W XX wieku sytuacja uległa zmianie. Od końca lat 70. ziemia jest wykupywana przez KPN i stopniowo zalesiana, a osadnictwo ograniczane. Na odtworzenie boru potrzeba 150 lat, by powstał najbardziej cenny drzewostan grądowy – 350 do 400 lat. Powierzchnia parku wynosi 38 544 ha, powierzchnia otuliny 37 756 ha.

 

Regulamin tutaj

 

 

Ojcowski Park Narodowy

 

Pełna foto tutaj

 

 

Kazimierz Wielki

 

„ Śladami Kazimierza Wielkiego i Przedborskich Borów„
28. września 2013 r. (sobota )

 

Regulamin dostępny jest  tutaj

 

 

Półwysep Krymski

 

Pełna foto relacja  tutaj

 

 

Ojcowski Park Narodowy

 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA
„Ojcowski Park Narodowy”
 

Ojcowski - to najmniejszy polski park narodowy obejmujący piękny fragment krasowego krajobrazu Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. Główną część parku stanowi dolina wartkiej rzeki Prądnik płynącej jarem o dużej głębokości. Są tu elementy krajobrazu jurajskiego takie jak wapienne skały (ostańce, bramy skalne, grupy skał ), wywierzyska ,jaskinie (ok. 600 ) i skalne wąwozy. Gotycko- renesansowy zamek Pieskowa Skała wzorowano na zamku wawelskim i postawiono go na stromej skale aby był trudny do zdobycia . Obok najsłynniejsza ojcowska skałka – Maczuga Herkulesa, którą wg. legendy postawił diabeł na życzenie szlachcica Twardowskiego. Jaskinia Wierzchowska położona poza parkiem ma długość 950 m jest największą na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej.

regulamin tutaj

 

 

Białystok

 

„Białystok i Białowieski Park Narodowy”

26-27 października 2013 r.

Rynek Kościuszki w Białymstoku ma nietypowy trójkątny kształt. Miasto ma specyficzny charakter, mieszkali tu przedstawiciele różnych narodów i religii...

Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną. W Parku występuje m.in. 809 gatunków roślin naczyniowych, ponad 3 tys. gatunków roślin zarodnikowych i grzybów, prawie 200 gatunków mchów i 283 gatunki porostów. Stwierdzono ponad 8 tys. gatunków bezkręgowców, ok. 120 gatunków ptaków lęgowych oraz 52 gatunki ssaków.

regulamin tutaj

 

(bark wolnych miejsc)

 

 

Spływ kajakowy

 

galeria 1 tutaj

galeria 2 tutaj

(galeria 2 już jest)

 

 

Konferencja

 

Pełna relacja z konferencji tutaj

 

 

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY i PODHALE

 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

„GORCZAŃSKI PARK NARODOWY i PODHALE”
17-18 sierpnia 2013r.


 

 

regulamin rajdu tutaj.

 

 

Spływ kajakowy

 

 

regulamin tutaj

 

 

Półwysep Krymski

 

 

 

Szkoła Zaoczna

 

Więcej informacji na stronie

www.zszzarnow.republika.pl

 

 

Góry Stołowe

 

"Park Narodowy Gór Stołowych i Łużyce”

Termin: 12- 13 października 2013 r.

 

Regulamin tutaj

 

 

Rajd Polsko Słowacki

 

Galeria tutaj

 

 

Konferencja

 

 

 

Rajd Polsko - Słowacki

 

REGULAMIN X RAJDU „POLSKO-SŁOWACKIEGO”

regulamin rajdu tutaj.

 

 

Brzegiem Pilicy

 

galera z rajdu tutaj.

 

 

Pilica

 

XVI Rajd „Brzegiem Pilicy”
25 maja 2013r.
 

regulamin rajdu tutaj.

 

 

Polesie

 

regulamin rajdu tutaj.

 

 

Wiosna

 

W poszukiwaniu wiosny

Pomimo siarczystego mrozu i silnego wiatru, które nijak się miały do rozpoczętej niedawno kalendarzowej wiosny, 23 marca ponad 90 wytrwałych turystów pojawiło się na starcie rajdu pieszego zorganizowanego przez PTTK w Żarnowie. Trasa wiodła od Krężna Kolonii przez Wolę Rokszycką do Bujen k. Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie w miejscowej szkole podstawowej zaplanowano zakończenie imprezy. Podczas wędrówki uczestnicy podziwiali piękno przyrody w zimowej szacie, stado saren i co rusz przebiegające zające, które najwyraźniej poczuły już wiosnę. Przewodniczkami na trasie rajdu były nauczycielki SP w Bujnach Jolanta Banaszczyk i Agnieszka Warszawa, odpowiedzialne nie tylko za sprawny przebieg rajdu, ale również za jego zakończenie. Wśród uczestników znalazły się drużyny reprezentujące szkolne kluby PTTK z Białaczowa, Bujen, Miedznej Drewnianej, Przedborza, Radomska, Woli Krzysztoporskiej oraz Żarnowa. Miejscowi organizatorzy na czele z dyrektorką szkoły przygotowali wiele atrakcji, z których pierwszą było ognisko z pieczeniem kiełbasek. Krzyżówka promująca zdrowy styl życia, konkurs plastyczny o tematyce wiosennej oraz konkursy sprawnościowe to następne elementy współzawodnictwa osób i drużyn. Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali upominkami ufundowanymi przez jedną z łódzkich firm.
Dużo emocji wzbudziły nagrody rzeczowe przyznane za konkursy i zmagania sportowe. Najlepszą pracą plastyczną przygotował zespół z SKKT ? PTTK przy SOSW w Radomsku, drugie miejsce zajęła Julia Piasta z Bujen, trzecie przyznano Ewie Sommerfeld z Przedborza.
Prezes PTTK w Żarnowie wręczył popularną odznakę turystyki pieszej Poli Wiktorowicz z Bujen, wszyscy otrzymali pamiątkowy znaczek rajdowy a drużyny dyplomy uczestnictwa.
Z przykrością stwierdzamy, że pomimo wielkich starań organizatorów żadnych oznak trwającej już wiosny nie odnaleziono!

Grażyna Szafińska

źródło  tutaj.

 

 

Słowacja

 

regulamin rajdu tutaj.

 

 

Polesie

 

regulamin rajdu tutaj.

 

 

Hubal

 

Regulamin XVII Rajdu Szlakiem mjr . Henryka Dobrzańskiego – „Hubala" 27. kwietnia 2013 r. (sobota)

regulamin rajdu tutaj.

 

 

Pierwszy dzień wiosny

 

Pierwszy dzień wiosny już za nami :-)

zobacz całą galerię zdjęć z rajdu tutaj.

 

 

 

Wiosna tuż tuż...

 

Rajd „Pierwszy dzień wiosny„
23. marca 2013 r. (sobota )

 

Pierwszy dzień wiosny, obchodzony jest w dniu równonocy wiosennej, który najczęściej przypada w dniu 21 marca lub dnia poprzedniego lub następnego, w zależności gdzie jest obserwowana. W XX wieku wiosna w strefie czasowej Polski rozpoczynała się zwykle 21 marca, zaś w miarę przybliżania się końca stulecia coraz częściej 20 marca. W 2011 roku pierwszy dzień wiosny przypadł na 21 marca (godz. 00:21), zaś wszystkie kolejne do roku 2043 będą obchodzone wyłącznie 20 marca, a od 2044 roku - 19 albo 20 marca. Kolejny początek wiosny w dniu 21 marca nastąpi dopiero w roku 2102[2]. Przyczyną zjawiska jest ruch punktu Barana związany z precesją ziemskiej osi rotacji.

źródło: wikipedia

 

regulamin rajdu tutaj

 

 

PTTK Żarnów
 

galeria z uroczystości tutaj

 

 

PTTK Żarnów
 

Regulamin XVII Przeglądu Poezji

„Krajobrazy Polskie” 15 marca 2013.

pobierz: regulamin , karta zgłoszenia

 

 

Słowacja 2013

WYCIECZKA NA SŁOWACJĘ

Termin: 1-3.05.2013 r. (środa - piątek)


Wycieczka realizowana jest w ramach współpracy z Klubem Słowackich Turystów w Považskiej Teplej i dlatego przeznaczona jest w zasadzie dla członków PTTK z Oddziału w Żarnowie. Wyjazd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samorealizacji i jest imprezą non-profit.

czytaj więcej regulamin

 

 

PTTK Żarnów
 

Żarnowscy turyści uczcili pamięć powstańców styczniowych

W sobotę, 26 stycznia, w 150. rocznicę wybuchu, zorganizowany został XVI rajd szlakiem powstania styczniowego. Wbrew prognozom synoptyków pogoda jak na tę porę roku była idealna. Lekki kilkustopniowy mrozik nie przestraszył 120 młodych turystów z dziesięciu szkolnych klubów krajoznawczo?turystycznych z terenu działania żarnowskiego oddziału. Byli to członkowie SKKT?PTTK z Aleksandrowa, Białaczowa, Gomulina, Petrykóz, Przedborza, Szczercowa, Skotnik, Woli Krzysztoporskiej i Żarnowa.

Pięciokilometrowa trasa rajdu biegła od Klewa przez Brzezie do Wacławowa. Mijane ośnieżone pola i lasy, kępy drzew iglastych pokrytych śniegowym puchem, przyciągały wzrok dając wrażenie wręcz bajkowej scenerii. Śnieg chrzęścił pod stopami piechurów, zza drzew prześwitywało słońce a lekki wietrzyk delikatnie owiewał policzki. W Wacławowie na uczestników rajdu czekały autokary, które przewiozły wszystkich do SP w Skotnikach, gdzie odbyło się zakończenie rajdu..

czytaj więcej źródło: TOP Tygodnik Opoczyński

 

 

PTTK Żarnów
 

V zjazd PTTK-owców

12 stycznia odbył się V zjazd sprawozdawczo?wyborczy żarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno?Krajoznawczego. Podczas spotkania wybrano nowy zarząd, komisję rewizyjną oraz sąd koleżeński. Zasłużonym wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Ustalono także kierunki działania na następną kadencję

Przybyłych na spotkanie gości, zarówno z kraju, jak i delegacje ze Słowacji i Ukrainy, powitał prezes żarnowskiego oddziału PTTK, Włodzimierz Szafiński. Wśród obecnych na spotkaniu znaleźli się między innymi łódzki wicekurator oświaty Konrad Czyżyński, poseł Artur Ostrowski, wicedyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Hieronim Hubar oraz dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi Andrzej Danowski. Na zjazd przybyli także prezesi zaprzyjaźnionych oddziałów PTTK.

czytaj więcej źródło: TOP Tygodnik Opoczyński

 

 

PTTK Żarnów
 

galeria z uroczystości tutaj

 

 

PTTK Żarnów
 

Piszą o nas :-)

Odznaczenia i dyplomy dla działaczy PTTK w Żarnowie


W minioną sobotę (12 stycznia br.) odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy O/PTTK w Żarnowie.

czytaj więcej tutaj

 

 

PTTK Żarnów
 

 

 

Polesie Lubelskie
 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA „POLESIE LUBELSKIE”

Wycieczka przeznaczona jest dla członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie i ma na celu poznanie ciekawych krajoznawczo obiektów przyrodniczych i kulturowych części województwa lubelskiego.

 
Wyjazd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji i jest imprezą non- profit.
Główne cele wycieczki to :
- Poleski Park Narodowy
-Jabłeczna – klasztor prawosławny
-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
- Kodeń – kościoł św. Anny
- Włodawa – Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego w dawnym zespole synagogalnym
- Muzeum PPN w Załuczu Starym
 

Termin: 20 - 21 kwietnia 2013 r./sobota i niedziela /

 

 

 

Serwis komputerowy

Masz problem z uruchomieniem komputera lub instalacją oprogramowania? Nie działa tak szybko jak “kiedyś”? Nie możesz połączyć się z Internetem? a może wkradł się wirus?

Oferuje pełną gamę usług w zakresie serwisu, naprawy, optymalizacji, konfiguracji, instalacji lub rozbudowy sprzętu, systemów lub ich podzespołów. Usunę problem u państwa w domu, firmie lub Odbiorę i oddam komputer.

 

dla członków PTTK

70% rabatu

 

 

zapoznaj się z ofertą

www.janusz-opoczno.republika.pl/

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA

Grafix

Rafał Piekielnik

REKLAMA

TELEWIZJA CYFROWA

 

Nie czekaj aż Ci wyłączą telewizję naziemną (ATV)

REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA

Zostań Technikiem BHP

więcej informacji tutaj

REKLAMA
REKLAMA

Agnieszka Górka

INFO


stat4u

-+

szablony stron