MAIN MENU
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-) 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK ŻARNÓW

 

Oddział PTTK w Żarnowie w 160 rocznicę Powstania Styczniowego


W 2023r. przypada 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu patriotycznego XIX wiecznej Europy. Od 1997 roku żarnowski Oddział PTTK wraz z Urzędem Gminy w Aleksandrowie, organizują wspólnie kolejne edycje Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego. Do 2022 r. odbyło się 25 edycji tej patriotycznej imprezy turystycznej na której uczestnicy mają możliwość pogłębić swą wiedzę historyczną. Obecnie przygotowujemy XXVI Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego, którego trasa wiedzie z miejscowości Klew przez Brzezie, Wacławów do Skotnik, gdzie nastąpi zakończenie imprezy.

Przejście piesze wynosi 7 km i przebiega w okolicach malowniczego rezerwatu „Diabla Góra”. Po zakończeniu rajdu w Skotnikach, przewidziana jest sesja popularno – naukowa, w której zaplanowano cztery prezentacje multimedialne o charakterze historycznym. Sesja ma zasięg wojewódzki lecz będą w niej uczestniczyć również osoby z innych województw ( świętokrzyskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego). W związku z wojewódzkim charakterem imprezy, Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, sfinansowało wykonanie metalowej odznaki z wizerunkiem herbu używanego w okresie Powstania Styczniowego, przewidzianą dla wykładowców, organizatorów i dorosłych uczestników sesji. Podobną we wzorze odznakę plastikową, otrzymają uczestnicy rajdu w ramach wpłaty na organizację imprezy.

Pomoc w organizacji obchodów 160 rocznicy Powstania Styczniowego oprócz w/w organizatorów zadeklarował również Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. W Świetlicy Wiejskiej w Skotnikach, będzie można podziwiać wystawę autorstwa dr Piotra Wypycha, zastępcy dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych, będącego również jednym z wykładowców sesji poświęconej Powstaniu Styczniowemu. Zarówno rajd jak i sesja planowane są na sobotę 4 lutego 2023 r. ponieważ do 28 stycznia 2023 r. trwają w woj. łódzkim ferie zimowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. Jak wiadomo głównymi uczestnikami części rajdowej, będą członkowie szkolnych kół PTTK. Niebawem ukaże się regulamin rajdu i pojawią się dalsze szczegóły związane z zapowiadaną sesją. Zapraszamy do udziału.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Morsowanie w Afryce

Zapraszam wszystkich chętnych na niedługą wędrówkę Spacerkiem przez Afrykę. Jak w ub. latach, przewiduje się ognisko z morsowaniem dla chętnych w rzece Czarna. Wyruszamy w dniu 06.01.2023 o godz. 9.00 z parkingu leśnego przy drodze Żarnów - Skórkowice. Współrzędne miejsca: 51.217214 i 20.105002. Do przejścia mamy 12km z małym haczykiem (12,4km), w tempie umiarkowanym i z własnym prowiantem na ognisko. Udział jest bezpłatny. Proszę ewentualnie o podawanie informacji o chęci udziału (jeśli więcej osób to ile) poprzez słowny wpis. Dla orientacji załączam mapkę z trasą przebiegu.


Pozdrawiam i zapraszam serdecznie.
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Stan organizacyjny O/PTTK w Żarnowie
w 2022 roku


W ciągu 2022 r. nastąpiła znaczna zmiana stanu organizacyjnego w naszym Oddziale w stosunku do roku 2021, gdy wg. sprawozdania TKO na dzień 31 grudnia 2021 mieliśmy 226 członków z opłaconą składką. Wówczas działało 1 Koło Terenowe oraz 3 SKKT - PTTK, obecnie mamy 363 członków skupionych w Kole Terenowym i 8 szkolnych kołach. Reaktywowane zostały koła przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej, Petrykozach i Aleksandrowie, oraz powstały 2 nowe: przy Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie i Zespole Szkół Powiatowych w Żarnowie. Procentowy udział dzieci i młodzieży szkolnej wzrósł z 39,8 % do 59,7 %. Kadrę stanowi 22 Przodowników Turystyki Pieszej, 9 Instruktorów Krajoznawstwa, 24 Instruktorów Ochrony Przyrody, po 2 Przodowników Turystyki Górskiej i Kolarskiej oraz 13 opiekunów SKKT – PTTK.
 

L.P.

          Nazwa

Liczba członków

 Dzieci,         młodzież

1.

Koło Terenowe PTTK w Żarnowie

153

  20

2.

SKKT- PTTK przy SP w Białaczowie

   46

  44

3.

SKKT-PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej

   27

  26

4.

SKKT – PTTK przy SP w Gomulinie

   34

  31

5.

SKKT – PTTK przy SP w Żarnowie

   42

  38 

6.

SKKT –PTTK przy SP w Petrykozach

   11

  10

 7.

SKKT –PTTK przy Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie

   17

  14

8.

SKKT – PTTK przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Mroczkowie Gościnnym – Szkoła Żarnów

   12

  12

9.

SKKT- PTTK przy Szkole Podstawowej                  w Aleksandrowie

   21

  21

 

Razem:

363

216

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów


Pod takim tytułem prowadzony jest od dwóch lat konkurs dla członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, uprawiających aktywnie turystykę pieszą. Zgodnie z regulaminem punktowany jest udział w imprezach pieszych, ogólnopolskich zlotach Przodowników Turystyki Pieszej PTTK, zdobyte w danym roku odznaki turystyki pieszej i regionalne, czy wreszcie organizacja wycieczki lub rajdu pieszego o zasięgu ponadlokalnym. W dniu 16 grudnia br. komisja konkursowa na podstawie dostarczonych ankiet, ustaliła lokaty dla dziesięciu najlepszych turystów pieszych żarnowskiego PTTK. Podajemy kolejność zajętych miejsc: 1. Cezariusz Szulc 2. Urszula Jędrasik 2. Magdalena Szołowska 4. Czesław Szwedkowicz 5. Joanna Świątek 6. Blanka Jakubowska 7. Ela Białek 8. Tomasz Szołowski 9. Ewa Maciołek 10. Barbara Kalinowska . Wręczenie dyplomów i pucharów dla liderów turystyki pieszej, odbędzie się podczas uroczystego „Podsumowania roku turystycznego 2022 w O/PTTK Żarnów” zaplanowanego na dzień 14 stycznia 2023 w Domu Kultury w Żarnowie.
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikat dla działaczy szkolnego ruchu turystyczno – krajoznawczego
w O/PTTK w Żarnowie.


Stosownie do ustaleń posiedzenia Zarządu O/PTTK w Żarnowie, prosimy o przybycie opiekunów i nauczycieli pracujących społecznie z dziećmi i młodzieżą szkolną na spotkanie informacyjne poświęcone działaniom w 2023 r. Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury ul. Opoczyńska 5 w Żarnowie w dniu 9 stycznia 2023 o godz. 15.00. Dziękujemy za działania turystyczno – krajoznawcze podjęte w środowisku dzieci i młodzieży w 2022 r. a z okazji zbliżających się świąt, przesyłamy serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i społecznej oraz dużo szczęścia i radości w nadchodzącym Nowym Roku. Zapraszamy licząc na niezawodne przybycie. Z turystycznym pozdrowieniem . W imieniu ZO PTTK w Żarnowie, Włodzimierz Szafiński – prezes
Żarnów 20 grudnia 2022 r.

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

XII Żarnowski Rajd z Mikołajem


Blisko 150 osób zgłosiło się na starcie trasy XII Żarnowskiego Rajdu z Mikołajem w dniu 10 grudnia br. na parkingu przy Szkole Podstawowej w Żarnowie. Rajd zorganizowany został przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, przy współpracy z Urzędem Gminy i Gminną Biblioteką Publiczną w Żarnowie.

Po powitaniu turystów przez prezesa ZO PTTK i wójta gminy Żarnów, piechurzy udali się na siedmiokilometrową trasę przez Paszkowice, Kolonię Paszkowice, Bronów do Domu Kultury w Żarnowie. Spacer dzieci i młodzieży szkolnej w towarzystwie członków rodzin, przebiegał przy sprzyjających warunkach pogodowych a niewielka pokrywa śnieżna dodawała tylko uroku trasie.

Cieszyć może fakt dużego udziału rodziców i babć we wspólnym spacerze z dziećmi. W zasadzie większość uczestników stanowili młodzi członkowie PTTK ze szkół w Białaczowie, Miedznej Drewnianej , Petrykozach i Żarnowie, byli też turyści indywidualni z Piotrkowa Trybunalskiego, Modliszewic i Końskich. Już na starcie piechurzy otrzymali pamiątkowe gadżety : plakietki i lustereczka z Mikołajem, notesy oraz długopisy lub smycze. Po dojściu do Domu Kultury, uczestnicy obejrzeli film o Mikołaju i wręczone zostało kilkanaście legitymacji członkowskich nowowstępującym uczniom do PTTK. Była też okazja do uroczystego przekazania wcześniej zdobytych wyróżnień : srebrnej Odznaki Turystyki Pieszej , którą otrzymała Maja Jóżwik ze szkolnego koła PTTK w Białaczowie, oraz odznaki „Disney i PTTK” Mai Karasińskiej z Miedznej Drewnianej. Wręczenie dyplomów czterem drużynom rajdowym, oraz dyplomu dla najliczniejszej grupy rodziców z Miedznej Drewnianej wędrujących wraz z dziećmi podczas rajdu i dyplomu dla najmłodszej grupy uczestników z Petrykóz , poprzedziło rozdanie dzieciom paczek ze słodyczami. Widząc uśmiechnięte twarze dzieci można sądzić, że impreza podobała się zarówno młodym turystom jak również ich rodzicom i opiekunom.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wielki dzień żarnowskich turystekPodczas uroczystego otwarcia XX Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Warszawie, w dniu 3 grudnia br. sześcioro działaczy z całej Polski zostało wyróżnionych Krzyżami Zasługi.

Wśród tej grupy znalazły się również aż trzy osoby z O/ PTTK w Żarnowie. Odznaczenia wręczył Andrzej Gut - Mostowy, wiceminister sportu i turystyki a otrzymali je: Grażyna Szafińska- Złoty Krzyż Zasługi oraz Tatiana Kosylak i Magdalena Szołowska - Brązowe Krzyże Zasługi. Wszystkie w/w Panie mają duże zasługi w działalności turystyczno - krajoznawczej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Na załączonej fotografii od lewej: Tatiana Kosylak, Magdalena Szołowska, wiceminister Gut - Mostowy, Grażyna Szafińska oraz Jerzy Kapłon - prezes Zarządu Głównego PTTK. Gratulujemy !!!

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Współpraca O/PTTK w Żarnowie
z Teatrem Wielkim w Łodzi


W ramach edukacji teatralnej , Oddział PTTK w Żarnowie organizuje wyjazdy na spektakle w Teatrze Wielkim w Łodzi, poczynając od 1997 r. W mijającym roku 2022 odbyło się 5 takich wyjazdów, w których statystycznie biorąc uczestniczyło 258 widzów z naszego terenu działania . Były to następujące tytuły: „Va Pensiero”, „Aida”, „Madamme Butterfly”, „Straszny dwór” i „Koncert muzyki latynoamerykańskiej”. Koncert miał miejsce w piątek 25 listopada br. i była to prawdziwa uczta dla melomanów. Soliści i orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi, zaprezentowali znane nam z poprzednich lat przeboje takie jak np.: Besame mucho, La Malaguena, La Cucaracha, Anatango, Mambo itp. Wśród wykonawców znaleźli się również artyści z Meksyku min. Alejandrina Vazqualez i Pepe Diaz. Koncert prowadził w błyskotliwy sposób Arkadiusz Anyszka, solista operowy Teatru Wielkiego w Łodzi ( baryton), mając bardzo dobry kontakt z wypełnioną po brzegi widownią. Oprócz roli konferansjera, wykonał też jeden z utworów solo i kilka wspólnie z innymi artystami. Sądząc z reakcji widzów koncert przyjęty został entuzjastycznie, czego dowodem była długotrwała owacja sali na stojąco. W drodze powrotnej do Żarnowa, już tradycyjnie odbyło się wręczenie odznak „Miłośnika Teatru”. Odznaki I stopnia za zaliczenie co najmniej 5 spektakli otrzymali: Zofia Chmura, Lila Fidelus, Marta Gaca, Maria Gołygowska, Maria Kowal i Tomasz Świercz, natomiast odznakę II stopnia za 12 spektakli zostały wręczone: Dariuszowi Banaszczykowi, Elżbiecie Choteckiej i Annie Kalinowskiej. Aktualnie zakończyliśmy sezon wyjazdów do teatru w 2022 r. i oczekujemy na repertuar Teatru Wielkiego w Łodzi na pierwsze miesiące nadchodzącego roku.


Włodzimierz Szafiński

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Członkowie żarnowskiego PTTK na konferencji naukowej w Końskich


W ostatnią sobotę, 19 listopada 2022 odbyła się w Końskich, konferencja naukowa pt. „Ziemia Konecka w okresie powstań narodowych XIX wieku”. Organizatorami byli: Oddział PTTK, Muzeum Regionalne i Komisja Opieko nad Zabytkami PTTK w Końskich. Część referatową konferencji, poprzedziło podsumowanie konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej, na projekt kartki pocztowej pt. „Ślady pamięci narodowej w moim mieście”. Miło nam poinformować, iż w/w konkursie wyróżniona została duża grupa członków szkolnego koła PTTK ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie, które należy do O/PTTK w Żarnowie. Warto przytoczyć wyniki: I miejsce zajęła Jagoda Jóźwik, II Maria Bolchajmer a III Alicja Ulowska. Jury przyznało także dwa wyróżnienia: Nadii Grzesińskiej i Nikoli Watychowicz. Gratulujemy dzieciom i ich opiekunce Joannie Świątek. W dalszej kolejności nastąpiły referaty, licznie przybyłych naukowców i regionalistów. Wystąpienia podzielono na dwa panele: „Polityczne i militarno – społeczne działania niepodległościowe na terenie Konecczyzny i Staropolskiego Okręgu Przemysłowego” oraz „ Gospodarka Ziemi Koneckiej w dziele zachowania i odzyskania niepodległości”. Pierwszy blok tematów prowadził dr hab. Krzysztof Łyskawa, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, drugi dr Stanisław Nowak, z Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie.

Wśród prelegentów znaleźli się min. prof. dr hab. Wiesław Caban z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z referatem „Udział społeczeństwa Kielecczyzny w Powstaniu Styczniowym”, dr Maciej Chłopek, dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, który przedstawił temat „ Zagłębie staropolskie w Powstaniu Styczniowym”, dr Cezary Jastrzębski z UJK w Kielcach, mówiący o „Śladach Powstania Styczniowego na Kielecczyźnie”. W drugim panelu min. dr Stanisław Nowak przedstawił temat „Potencjał gospodarczy rodu Małachowskich w służbie gospodarczej i militarnej Rzeczypospolitej”, inż. Witold Kabała zapoznał zebranych z „Działaczami społeczno – gospodarczymi XIX wieku i osobistościami pracy organicznej na rzecz Kielecczyzny – Witoldem Zglenickim, Janem Gottliedem Blochem i Filipem de Girard”, dr hab. Krzysztof Łyskawa – „Efekty ekonomiczne powstań XIX wieku”, dr hab. Tomasz Ochinowski, prof. Uniwesytetu Warszawskiego, zapoznał uczestników z tematem „Problematyki biznesowej w historiografii polskiej, dotyczącej uzyskania niepodległości”. Przedstawiona tematyka sesji w dużej mierze dotykała Powstania Styczniowego, tak jak i wystawy kolekcjonerskie i dekoracja w hallu siedziby Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, gdzie zlokalizowano konferencję. Warto podkreślić, że w 2023 roku będziemy obchodzić 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego a opisywana konferencja wyprzedziła te obchody. Organizatorzy zadbali o różnego rodzaju materiały krajoznawcze związane z Ziemią Konecką . Hitem natomiast był wybity z tej okazji medal pamiątkowy z podobizną pułkownika Powstania Listopadowego Juliusza Małachowskiego, konecczanina, poety i kawalera Orderu Virtuti Militari. W konferencji udział wzięli oprócz władz samorządowych Końskich, w/w pracowników nauki, regionalistów, członków koneckiego O/PTTK i innych gości, również członkowie zaprzyjaźnionego O/PTTK w Żarnowie, stanowiąc dziesięcioosobową grupę dorosłych uczestników, tego ze wszech miar ciekawego i pozwalającego na znaczne poszerzenie wiedzy historycznej przedsięwzięcia. Słowa podziękowania kierujemy do prezesa ZO PTTK w Końskich, Wojciecha Paska, pełniącego również funkcję społecznego dyrektora Muzeum Regionalnego w Końskich, prężnie działającej od wielu lat Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK w Końskich i władz samorządowych Końskich oraz ZG PTTK w Warszawie , którzy wsparli tę ważną inicjatywę.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

regulamin tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spotkanie z operą narodową


W przeddzień Święta Niepodległości, w czwartek 10 listopada br. 56 osobowa grupa zorganizowana przez Oddział PTTK w Żarnowie, udała się do Teatru Wielkiego w Łodzi, aby obejrzeć operę „Straszny dwór”. Udział w tym spektaklu był też swoistym uczczeniem 104 rocznicy odzyskania niepodległości, ponieważ dzieło stworzone przez Stanisława Moniuszkę, powstało ku pokrzepieniu ducha narodu po klęsce Powstania Styczniowego. Kompozytor przeszedł do historii jako „ojciec polskiej opery narodowej” a „Straszny dwór” został wystawiony po raz pierwszy 28 września 1865 r. w Warszawie. Moniuszko pokazał tą operą piękne karty naszej przeszłości, stare polskie obyczaje, polskie mundury, umiłowanie honoru i ojczyzny. Literackim wzorem dla kompozytora był Adam Mickiewicz i jego poemat „Pan Tadeusz”, który ukazał się po upadku Powstania Listopadowego. Intencję St. Moniuszki zrozumiała publiczność przyjmując entuzjastycznie dzieło , ale również władze carskie , które wkrótce zawiesiły dalsze przedstawienia „Strasznego dworu”. Realizatorzy przedstawienia w łódzkim Teatrze Wielkim, nawiązali też do Święta Niepodległości, podświetlając kotarę sceny barwami narodowymi Polski. Oddział PTTK w Żarnowie w ramach swej działalności, rozpoczął współpracę z Teatrem Wielkim w Łodzi w 1997 roku spektaklem „Krakowiacy i górale” Wojciecha Bogusławskiego. To już 26 rok, gdy wyjeżdżamy z Żarnowa na spotkania ze sztuką teatralną a ostatni nasz wyjazd nosi liczbę porządkową 98. Mając na względzie edukację teatralną i zachętę do wyjazdów, ustanowiliśmy odznakę „ Miłośnika Teatru” w trzech stopniach, którą wręczamy za wielokrotne uczestnictwo w przedstawieniach. Po wyżej opisywanym pobycie w teatrze, odznaki wręczono: Joannie Świątek za 31 „zaliczonych” spektakli (odznaka III stopnia) oraz Adzie Krzyżanowskiej, Annie Sasal i Annie Marii Kowalczyk za 5 lub więcej ( odznaki I stopnia). Następnym planowanym wyjazdem do Łodzi ( 99 ) jest „Koncert muzyki latynoamerykańskiej” w dniu 25 listopada 2022 r.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin XII Żarnowskiego Rajdu z Mikołajem
10. grudnia 2022r. (sobota)


I. Organizatorzy :
• Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
w Żarnowie
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie
• Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie
Honorowy patronat – Wójt Gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki
 

regulamin tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

XXVI Rajd Niepodległości


W dniu 5 listopada 2022 r. (sobota) odbył się w okolicach Końskich, 26 rajd pieszy będący formą uczczenia 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizacją rajdu zajął się Oddział PTTK w Końskich, gromadząc około 200 piechurów a wśród nich 81 osób z żarnowskiego oddziału PTTK. Były to drużyny SKKT – PTTK przy Szkołach Podstawowych w Białaczowie, Gomulinie i Miedznej Drewnianej oraz turyści indywidualni z PTTK w Żarnowie.

Niestety pogoda nie była łaskawa dla turystów, którym podczas szesnastokilometrowej wędrówki towarzyszył uciążliwy deszcz. Na starcie w Końskich, każdy z piechurów dostał znaczek rajdowy z podobizną Józefa Piłsudskiego i słodką niespodziankę, natomiast na zakończeniu w Stadnickiej Woli, losowane były drobne upominki a uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Trasa wiodła przez rezerwat przyrody „Skałki Piekło”, gdzie przy ognisku można było upiec kiełbaski. Dużą część wędrujących stanowiły dzieci i młodzież szkolna. Na wietrze powiewały biało – czerwone flagi niesione przez piechurów, stanowiąc ciekawą oprawę tej patriotycznej imprezy. Po rajdzie w Końskich, nastąpiło też podsumowanie konkursu na „Superpiechura Świętokrzyskiego” dla turystów, którzy przeszli co najmniej 320 km w bieżącym roku, na wskazanych imprezach pieszych. Laureaci otrzymali dyplomy „Superpiechura” i okolicznościowe puchary. Jedyną przedstawicielką Oddziału PTTK w Żarnowie, wyróżnioną przez komisję została Elżbieta Białek. Gratulujemy.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Sukces w ogólnopolskim konkursie plastycznym


Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, wspólnie z Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową ogłosiły w br. ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych pod nazwą „Rodzinne wędrówki”.

Zgodnie z regulaminem do końca września nadsyłane były prace do Warszawy, a w dniu 27 października komisja konkursowa dokonała oceny i wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: klas I – IV oraz V – VIII. Wśród 103 prac podlegających ocenie I miejsce w grupie starszej uzyskała Jagoda Jóźwik ,członkini koła PTTK przy Szkole Podstawowej w Białaczowie , należącego do Oddziału PTTK w Żarnowie. Opiekunką uczennicy była Joanna Świątek, nauczycielka SP im. Adama Mickiewicza w Białaczowie. W załączeniu praca laureatki.

 


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Każdy może iść… prażyć ziemniaki

30.10.2022 odbył się już trzeci familijny rajd organizowany przez Cezary Król Przewodnik Trybunalski oraz PTTK Żarnów z cyklu „ Każdy może iść…”. Tym razem pod hasłem: „Każdy może iść… prażyć ziemniaki”. Na starcie na obrzeżach Piotrkowa Trybunalskiego stawiło się osiemnaście osób. Głównie turyści z PTTK Żarnów, ale również rodziny z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu opoczyńskiego. Razem wyruszyliśmy w stronę kościoła ponorbertańskiego w Witowie. Po krótkim marszu zatrzymaliśmy się w miejscu rozstrzeliwań dokonywanych przez hitlerowskich Niemców w 1944 roku. Tam uprzątnęliśmy pomnik z spadłych liści i zapaliliśmy symboliczne znicze. Po chwili zadumy, ruszyliśmy w dalszą drogę.
W połowie trasy na uczestników tej wielopokoleniowej wycieczki czekała niespodzianka. Przygotowane zostało ognisko na którym piekliśmy kiełbaski.

To nie koniec atrakcji „kulinarnych”, okazało się, że pod ogniskiem zostały wcześniej zakopane ziemniaki, które doskonale nam się upiekły. Po odpoczynku ruszyliśmy w dalszą drogę, by po kilku kilometrach dojść do celu naszej wędrówki – kościoła pw. św. św. Małgorzaty i Augustyna. Zwiedzanie kościoła miało być ostatnim punktem spaceru, ale okazało się, że uczestnicy tak dobrze się bawili, że zgodnie postanowiliśmy w drogę powrotną również udać się pieszo. Jeszcze tylko krótka przerwa na obowiązkowe lody „kamienie” i po kolejnych kilometrach wędrówki zameldować się na parkingu przy ulicy Kleszcz, gdzie czekały na nas samochody, gdzie w dobrych humorach się pożegnaliśmy się, zgodnie przyznając, że czekamy na kolejne rajdy z tego coraz popularniejszego cyklu.

 

galeria tutaj

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej


W dniu 26 października 2022 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie, nastąpiło wręczenie zasłużonym działaczom Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Medalu Komisji Edukacji Narodowej i tytułu oraz medalu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.

Miło poinformować, że wśród wyróżnionych znalazło się trzech działaczy z Oddziału PTTK w Żarnowie: Jolanta Banaszczyk, Magdalena Szołowska i Paweł Mamrot, którzy otrzymali Medale KEN „za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania”. Wręczenie nastąpiło w towarzystwie sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek oraz prezesa Zarządu Głównego PTTK Jerzego Kapłona. Gratulujemy wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów w pracy społecznej w środowisku dzieci i młodzieży.

 
galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

XXVI Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”


To już 26 rok, w którym odbył się kolejny konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży, zorganizowany przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, przy współpracy z miejscowym Urzędem Gminy i Gminną Biblioteka Publiczną. Finał przeglądu miał miejsce 26 października br. w Domu Kultury w Żarnowie z udziałem 13 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych.

Uczestnicy prezentowali utwory poetyckie sławiące piękno ojczystego krajobrazu. Jury w składzie: Grażyna Szafińska przewodnicząca i członkowie - Barbara Ciszewska, Ewa Borończyk , Monika Kurzyk i Bożena Kołtunowska, oceniało recytatorów biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V- VIII. W pierwszej kategorii najlepszymi okazali się: Grzegorz Madej ze Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego „Błysk” w Paradyżu – I miejsce i nagroda specjalna od członków jury, Wiktoria Ściubeł ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie – II miejsce oraz Mikołaj Sobolewski z SP w Paradyżu – III miejsce. Wyróżnienie otrzymała Julia Jasion ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Klewie. W drugiej grupie wiekowej: Wiktoria Gaweł z SP w Żarnowie – I miejsce, Kinga Kazuła z SP w Klewie –II miejsce i Karolina Stasiak ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie – III miejsce. Wyróżnienie przypadło Magdalenie Kozińskiej z SP w Żarnowie. Nagrodę specjalną od małżeństwa Ciszewskich otrzymała zaś Angelika Ślusarczyk z SP w Klewie. W/w uczniom wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe. Pozostali otrzymali książkowe nagrody pocieszenia. Organizatorzy przygotowali także dyplomy uczestnictwa dla szkół. Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie” odbywał się pod honorowym patronatem wójta gminy Żarnów dr Krzysztofa Nawrockiego.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Turyści z Żarnowa na Dolnym Śląsku


W dniach 21 do 23 października 2022 odbył się 57 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej, w którym uczestniczyła także siedmioosobowa grupa turystów z Oddziału PTTK w Żarnowie.

Bazą zlotu było schronisko „Skalnik” w Bukowcu, leżące w Rudawach Janowickich. Organizatorem zaś, był Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. Cele zlotu to: prezentacja walorów turystyczno – krajoznawczych Kotliny Jeleniogórskiej, podnoszenie kwalifikacji kadry programowej PTTK i integracja środowiska piechurów. Już w drodze do Bukowca nasi turyści zatrzymali się przy jednym ze średniowiecznych zamków piastowskich w Bolkowie. W ramach zlotu, w sobotę odbyła się wycieczka autokarowa do Kamiennej Góry, gdzie znajduje się podziemna trasa turystyczna Projekt Arado – Fabryka Historii ( zaginione laboratorium Hitlera). Enigma, części rakiet V-1 i V-2, broń lotnicza, a nad sztolnią skansen uzbrojenia to część eksponatów, które tam można zobaczyć. Następnym etapem wycieczki było Chełmsko Śląskie z oryginalnym zespołem domów tkaczy z XVIII w. Sprowadzeni z Czech tkacze, zajmowali się produkcją płótna lnianego eksportowanego następnie do różnych części Europy.

W Gorzeszowie zaś odbył się spacer przez rezerwat przyrody nieożywionej „Głazy Krasnoludków”. Ostatnim punktem sobotniej wyprawy był Krzeszów, którego zabytki zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO. Zwiedzaliśmy więc: zespół pocysterski, kościół św. Józefa , Mauzoleum Piastów Śląskich i kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia NMB. Po powrocie z wycieczki, odbyły się obrady zlotowe w pałacu Redena w Bukowcu. Przy okazji można było podziwiać ciekawe wystawy przygotowane przez dolnośląskich kolekcjonerów. W niedzielę jadąc do Jeleniej Góry, zatrzymaliśmy się w Mysłakowicach przy pałacu królewskim, w którym obecnie funkcjonuje szkoła. Obok pałacu rośnie ciekawe drzewko, kłokoczka różańcowa z której nasion tworzy się bransoletki i naszyjniki jak również różańce. Osobliwością Mysłakowic są też domy tyrolskie, wybudowane przez wydalonych z katolickiej Austrii innowierców z Tyrolu i osiadłych w tej miejscowości. Głównym celem niedzielnej wycieczki była Jelenia Góra. Tutaj zagospodarowano największe podziemia w Karkonoszach, tworząc trasę turystyczną „Bramy Czasu”. Interesującym punktem zwiedzania, były pokazy chemiczne przygotowane przez „Szalonego Naukowca”. Nieco później zwiedzaliśmy Muzeum Motoryzacji z licznymi zabytkowymi samochodami i eksponatami związanymi z historią motoryzacji i rajdami samochodowymi odbywającymi się w Karkonoszach. Kolejny punkt wycieczki to jeleniogórski ratusz. Tam powitał nas przewodnik przebrany za rajcę miejskiego, w stroju epoki. Bardzo ciekawe wnętrza i związana z nimi historia przedstawiona została w niezwykle barwny sposób i wzbogacona karkonoskimi legendami. Ratusz miejski był ostatnim elementem zwiedzania Jeleniej Góry, a liczne zdjęcia będą z pewnością miłym wspomnieniem pobytu na tym udanym ze wszech miar zlocie.

galeria tutaj

foto: Barbara Ciszewska


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin XXVI Przeglądu Poezji„Krajobrazy Polskie”26października 2022r.

 

regulamin tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Ostatni spływ w sezonie

W sobotę 8 października br. odbyło się „Podsumowanie sezonu kajakowego 2022 w Oddziale PTTK Żarnów”. Pierwszym jego elementem był spływ Pilicą z Przedborza do Tarasu (11 km ). Wysoka woda i dobre warunki pogodowe sprzyjały płynącym turystom.

 

Po wylądowaniu w Tarasie i zdaniu kajaków, przystąpiono do realizacji drugiego elementu: uroczystego wręczenia pucharów, dyplomów i medali wyróżniającym się kajakarzom. Przez cały sezon kajakowy 2022, tak jak w poprzednich dwóch latach, prowadzony był konkurs na „ Najlepszego kajakarza”. Zgodnie z regulaminem konkursu każdy uczestnik spływu kajakowego, otrzymywał 1 pkt. za imprezę jednodniową i 1,5 pkt. za dzień pływania na imprezie wielodniowej. Na bieżąco prowadzony był ranking , w którym zwycięzcami okazali się : I miejsce równorzędne otrzymali Zbigniew Chmura i Włodzimierz Szafiński, II miejsce Krzysztof Cieśliczko, III miejsce Stanisław Gwiazda. W/w wręczono puchary, dyplomy i złote medale. Złotym medalem wyróżniono także Ewę Wicherek. Następne siedem osób, zajmujących w rankingu miejsca od V do VII, otrzymało srebrne medale i oczywiście dyplomy. Następni kajakarze ( również siedem osób), za miejsca od VIII do X, uhonorowano brązowymi medalami i dyplomami. Wyróżnienia wręczali wspólnie, nowa przewodnicząca Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów Tatiana Kosylak i prezes Zarządu Oddziału Włodzimierz Szafiński. Trzecim elementem podsumowania, była impreza integracyjna przy ognisku turystycznym z poczęstunkiem i wspólnym śpiewaniem przy akompaniamencie gitarzysty Jana Sionka. Łącznie kajakarze skupieni w Klubie Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, mieli szansę przepłynąć w tym sezonie 375 km szlaków wodnych. Najczęściej pływano Pilicą ( 8 razy ) a poza tym: Wieprzem Drwęcą, Małą Panwią, Wdą, Prosną i Wkrą. Łącznie było to 14 spływów i 21 dni w kajaku. Jest zasadą ,że nasi kajakarze posiadają swoisty rejestr spływów w swoich książeczkach turystycznych odznak kajakowych, które są wymagane przy weryfikacji odznak. W tym roku min. zweryfikowane zostały dwie złote turystyczne odznaki kajakowe. Aby je uzyskać trzeba łącznie przepłynąć ponad 2000 km. Wśród członków Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, zdobyto już pięć takich odznak.


galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Rodzinne wędrowanie


W ostatnią sobotę 24 września br. brać turystyczna obchodziła swoje święto – Międzynarodowy Dzień Turystyki. Z tej okazji Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, ogłosił kolejną już akcję pod tytułem „Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna”. W ramach sztafety Oddział PTTK w Żarnowie, zorganizował VIII Rodzinny Rajd wokół Żarnowa, w którym wzięło udział prawie 140 osób. Trasa imprezy o długości 5 km została tak dobrana, aby mogły nią przejść lub nawet przejechać spacerowym wózkiem mamy z bardzo małymi dziećmi. Udało się zachęcić do wspólnego wędrowania 28 matek, 3 ojców, 3 babcie i 2 ciocie mające po opieką swoje pociechy.

 

Niewielka ilość dorosłych wędrujących bez dzieci, skorzystała również z tego spaceru. Miejscem startu był parking przy Szkole Podstawowej w Żarnowie, skąd turyści udali się w stronę zabytkowego parku podworskiego w Trojanowicach idąc następnie przez Topolice do miejsca zakończenia imprezy w Domu Kultury w Żarnowie. Idąc przez Żarnów uczestnicy przechodzili obok kilku atrakcji krajoznawczych: kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja z najstarszą częścią romańską datowaną na 1195 r., dawnego grodziska zwanego „Szwedzką Górą”, skąd król Jan Kazimierz obserwował przebieg bitwy ze Szwedami w 1655 r. Na szczycie dawnego grodziska znajdują się dwa pomniki: „Anioła Pokoju”, poświęconego czynom niepodległościowym mieszkańców Żarnowa i drugi poświęcony partyzantom 25 pp. AK. U podnóża widoczny pomnik woja i tablica informacyjna. Rajdowcy przeszli również obok pomnika św. Jana Nepomucena patrona mostów, przepraw i opiekuna życia rodzinnego. Rajd wokół Żarnowa, odbywał się pod honorowym patronatem wójta gminy Żarnów dr Krzysztofa Nawrockiego, który podczas otwarcia imprezy mówił min. o zdrowotnych aspektach turystyki i krajoznawczym poznawaniu swej najbliższej „ małej ojczyzny”. Zakończenie rajdu odbyło się w Domu Kultury w Żarnowie, gdzie uczestnicy mogli przy okazji zobaczyć wystawę fotografii związaną z 25 –leciem miejscowego Oddziału PTTK. Wszyscy turyści otrzymali pamiątkowe certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w IX Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej, podpisane przez sekretarza generalnego i prezesa ZG PTTK w Warszawie. Organizatorzy zadbali o upominki dla każdego uczestnika, min. część z nich otrzymała gadżety przysłane z ZG PTTK w Warszawie. Nagroda specjalna ufundowana przez Barbarę Ciszewską, przyznana została najmłodszemu uczestnikowi rajdu, którym okazał się czteromiesięczny Aleksander Borończyk. Prezes ZO PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński, przypomniał o zbliżającym się XXVI Przeglądzie Poezji „ Krajobrazy Polskie” oraz o wysyłaniu prac na ogólnopolski konkurs plastyczny „Rodzinne wędrówki” organizowanym przez Komisję Środowiskową ZG w Warszawie. Wręczył także legitymację członkowską PTTK Klaudii Wiktorowicz ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej oraz dyplomy za udział w rajdzie drużynom z SKKT – PTTK przy Szkole Podstawowej w Białaczowie, Miedznej Drewnianej i Żarnowie. Miło poinformować, i kilkoro dzieci za zgodą rodziców wyraziło chęć wstąpienia do żarnowskiego O/PTTK.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikat organizacyjny – Podsumowanie sezonu


Podsumowanie sezonu kajakowego 2022 w O/PTTK Żarnów odbędzie się w sobotę 8 października 2022 r. w Tarasie. Organizatorem imprezy jest Oddział PTTK w Żarnowie .Program zawiera następujące elementy: 1. Krótki spływ na trasie Przedbórz – Grobla – Taras ( 11 km ) 2. Wręczenie pucharów za trzy pierwsze miejsca w rankingu na „ Najlepszego kajakarza 2022 r., dyplomów i medali do dziesiątego miejsca w rankingu 3. Impreza rekreacyjna przy ognisku turystycznym.

Uczestnicy spływu stawiają się ok. godz. 9.45 na miejscu w Przedborzu zjeżdżając samochodami w stronę Pilicy ul. Browarną, tam zostawiają pasażerów, kierowcy wracają do Tarasu, ustawiają samochody i wraz z kajakami jadą do Przedborza. Wodowanie kajaków w Przedborzu ok. godz. 10.20. Koniec spływu w Tarasie ok. 13.15. Uroczyste podsumowanie itd. do godz . 15.00, następnie powroty do domów. Przewidziane pieczenie kiełbasek, kawa, herbata itp. Mile widziane wspólne śpiewy. Koszt na organizację imprezy 40 zł dla uczestnika z opłaconą składką Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów oraz 50 zł dla pozostałych. Impreza jest organizowana siłami wolontariatu i nie ma charakteru komercyjnego. Wpłaty na konto w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej nr 47 8973 0003 0080 0801 9464 0001 do końca września 2022.


Do zobaczenia na Podsumowaniu. Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Nasi turyści na ogólnopolskim zlocie w Gnieźnie


Od 1958 roku w różnych miejscowościach naszego kraju, odbywają się systematycznie Ogólnopolskie Zloty Przodowników Turystyki Pieszej PTTK. Tegoroczny 65 Zlot miał miejsce w dniach 8 – 11 września w Gnieźnie z udziałem ponad 100 osób z całej Polski. Uczestniczyli w nim także turyści piesi z Oddziału PTTK w Żarnowie, tworząc 7 osobową grupę zajmując pod względem liczebności trzecie miejsce po gospodarzach i grupie turystów z Chełmna. Oddział Żarnów reprezentowany był przez Bożenę i Stanisława Buczko, Danutę Głowę, Cezarego Króla, Tadeusz Osińskiego oraz Grażynę i Włodzimierza Szafińskich.

Część naszych turystów przybyło w czwartek do Gniezna, zwiedzając w drodze na zlot, klasztor w Lądzie nad Wartą. W piątek od rana uczestnicy podzieleni na trzy grupy, zwiedzali Gniezno w towarzystwie miejscowych przewodników. Głównymi obiektami były: Muzeum Diecezjalne, katedra gnieźnieńska oraz Trakt Królewski w Gnieźnie będący fragmentem Szlaku Piastowskiego w Wielkopolsce. Uroczyste otwarcie zlotu, nastąpiło w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Gnieźnie, na które przybyli również przedstawiciele miejscowych władz. Otwarcia dokonał komandor zlotu Krystian Grajczak i przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie Marcin Czerwiński. Była okazja do wręczenia dyplomów „ Zasłużony dla Turystyki Pieszej” i mianowania Honorowych Przodowników Turystyki Pieszej. Po części oficjalnej kol. Paweł Anders z Poznania, wystąpił z prelekcją multimedialną „ Krajobraz naturalny i przetworzony”. Oddział PTTK w Żarnowie zaś przeznaczył ponad 100 plakietek z 25 lat działalności w turystyce pieszej, głównie z rajdów „Szlakiem Powstania Styczniowego” przekazując je uczestnikom zlotu. Następnym punktem zlotu były obrady w 4 komisjach tematycznych. Większość naszych członków uczestniczyło w zespole „Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej”. W sobotę, 10 września odbyła się wycieczka autokarowa prezentująca zabytkowe kościoły w archidiecezji gnieźnieńskiej. Jednym z nich był drewniany kościół w Zdziechowej, wystawiony jako wotum za zwycięstwo Powstania Wielkopolskiego. W Czerniejewie dużą atrakcją był zespół pałacowy Skórzewskich i „Szlak misiów”. Uczestnicy poznali kilka miejsc związanych z historią XX w. zarówno z Powstaniem Wielkopolskim jak również z II wojną światową. Jedno z miast Wielkopolski, Kłecko wsławiło się obroną przed hitlerowcami w sytuacji gdy z miasta wycofały się oddziały WP. Mieszkańcy zorganizowali Obywatelską Obronę Narodową i podjęli walkę z Niemcami w dniu 8 września 1939r. W uznaniu zasług miastu nadano Order Krzyża Grunwaldu III klasy. Na rynku znajduje się pomnik upamiętniający ofiary wojny. W niedzielę, 11 września zakończenie zlotu odbyło się w Muzeum Początków Państwa Polskiego. Uczestnicy mogli zwiedzić tą ciekawą placówkę kultury, zajmującą się głównie dziedzictwem polskiego średniowiecza, historią Gniezna i regionu.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spotkanie kajakarzy z Polski na spływie Pilicą


II Wojewódzki Spływ Pilicą to impreza wodna, która została zorganizowana w niedzielę 4 września 2022 r. przez Oddział PTTK w Żarnowie przy wsparciu finansowym Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego. Wzięło w niej udział 43 osoby min. z Warszawy, Łodzi, Kielc, Częstochowy, Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego, Bełchatowa, Przysuchy, Opoczna, Żarnowa i innych miejscowości.
 

Płynęły z nami także 3 osoby mieszkające i pracujące w Wielkiej Brytanii a będące na urlopie w Polsce. Miejscem spotkania był Taras koło Przedborza, skąd zaczął się spływ. Podczas inauguracji, po przedstawieniu podstawowych wiadomości związanych z programem spływu, była okazja do wręczenia legitymacji PTTK Małgorzacie Krawczyk z Moszczenicy oraz legitymacji członka Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów Krzysztofowi Cieśliczce z Piotrkowa Trybunalskiego. Podana została też informacja o zdobyciu srebrnej turystycznej odznaki kajakowej przez Ewę Wicherek z Sieradza, która przepłynęła już ponad 1000 km wodami Polski

 

Trasa II Wojewódzkiego Spływu Pilicą liczyła 19 km z Tarasu przez Majkowice, Łęg Ręczyński, Trzy Morgi do Szarbska. W Łęgu Ręczyńskim zaplanowano krótki odpoczynek. Po zdaniu kajaków na mecie spływu w Szarbsku, uczestnicy przewiezieni zostali autokarem do Tarasu. Tutaj przy ognisku turystycznym była możliwość upieczenia kiełbaski, wspólnego śpiewania przy akompaniamencie gitary i podsumowania imprezy. Już na starcie uczestnicy otrzymali okolicznościowe plakietki a przy ognisku certyfikaty ukończenia spływu.


galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Pożegnanie wakacji na Pilicy


Pod takim hasłem odbył się kolejny spływ kajakowy zorganizowany przez Oddział PTTK w Żarnowie, we wtorek 30 sierpnia br. Wzięło w nim udział 21 osób, w tym również pięcioro dzieci.

Trasa do przepłynięcia była łatwa a warunki pogodowe korzystne. Krzętów to miejsce wodowania kajaków, gdzie po krótkim instruktarzu turyści ruszyli w stronę Przedborza. Pilica jest rzeką silnie meandrującą, z licznymi zakolami, brzegi porastają lasy, a na trasie spotkać można piaszczyste skarpy. Przy jednej z nich na szerokiej plaży nastąpił krótki odpoczynek. Po ok. 4 godz. kajakarze dopłynęli do Przedborza, małego miasta z wielką historią. Tutaj król Władysław Jagiełło w 1423 r. nadał prawa miejskie Łodzi. Przy okazji spływu, jeden z członków Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, Krzysztof Cieśliczko otrzymał brązową turystyczną odznakę kajakową za przepłynięcie 400 km szlaków wodnych.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

VI etap „Piekielnego Szlaku”


„Piekielny Szlak” to turystyczna trasa piesza o długości 258,5 km wiodąca z Piekła do Nieba w powiecie koneckim przez dwa województwa, trzy powiaty i dziewięć gmin. Po raz drugi turyści piesi skupieni wokół Oddziału PTTK w Żarnowie, postanowili przejść ten szlak podzielony na kilkanaście etapów.

W niedzielę 14 sierpnia br. wędrowało z Cieklińska do Lipy (23 km) czternaście osób, realizując szósty etap tego szlaku. Trasa wiodła przez Młotkowice, Cis, miejsce pamięci „Ormanicha”, rezerwat „Piekiełko Szkuckie” i Szkucin. Spotykamy tu zarówno miejsca związane z historią Polski, obiekty krajoznawcze oraz przyrodnicze. Inicjatorem powtórnego przejścia „Piekielnym Szlakiem” i prowadzącym grupę jest Cezariusz Szulc, członek Komisji Turystyki Pieszej O/PTTK w Żarnowie. Jednym z ciekawych elementów trasy jest Cis, wieś z której pochodzi Marianna Cel „Tereska”, jedyna kobieta w Oddziale Hubala. Poświęcono jej skromny pomnik, przy którym zatrzymali się dłużej turyści. Tuż za Cisem znajduje się miejsce pamięci „Ormanicha” związane z Powstaniem Styczniowym 1863 r. Na niewielkiej polanie znajduje się grób powstańców, w miejscu gdzie mieli oni swoje obozowisko i zostali otoczeni przez Rosjan. Na mogile napis „Na pamiątkę poległym w 1863 r. ”Część powstańców zginęła w walce , część schwytanych Moskale powiesili na gałęzi dębu, zwanego dziś „Dębem Śmierci” lub „Wisieluchem”. W 2000 r. obok mogiły powstańców ustawiono głaz z napisem „Bohaterom narodu polskiego”. Wędrując dalej trafiamy do rezerwatu przyrody „Piekiełko Szkuckie”, który obejmuje obszar lasu i skał w pobliżu wsi Szkucin. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zlepieńców dolno- jurajskich, tworzących formy skalne o unikalnej budowie. Jednym z drzew w rezerwacie jest pomnik przyrody „Dąb Hubal”. Zakończenie przejścia nastąpiło w miejscowości Lipa. Okolice Lipy były od października 1939 r. terenem zakwaterowania oddziału majora Hubala, który zaczął tworzyć tu struktury konspiracyjne.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin II Wojewódzkiego Spływu Pilicą
4 września 2022 r. (niedziela)

 

regulamin tutaj

karta zgłoszenia tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin Spływu Kajakowego

„Pożegnanie wakacji na Pilicy”
30 sierpnia 2022 r.

regulamin tutaj
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Ranking piechurów – „Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów”- 31.07. 22


I miejsce – Urszula Jędrasik- 83 pkt.
II miejsce – Czesław Szwedkowicz – 78 pkt.
III miejsce – Magda Szołowska – 68 pkt.
IV miejsce – Blanka Jakubowska -60 pkt.
V miejsce – Joanna Świątek – 52 pkt.
VI miejsce – Cezariusz Szulc – 46 pkt.
VII miejsce – Ela Białek – 45 pkt.
VIII miejsce – Jacek Wojciechowski – 40 pkt.
IX m. – Ewa Maciołek – 38 pkt. X miejsce – Barbara Kalinowska – 36 pkt. XI miejsce – Monika Aleksandrowicz – 32 pkt.
XII miejsce – Cezary Król – 24 pkt.
XIII miejsce – Małgorzata Kowalska – 23 pkt.
XIV miejsce – Magdalena Król – 19 pkt.
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Aktualny ranking kajakarzy – 31 lipca 2022 r.


I m. – Włodzimierz Szafiński -24 pkt.
II m. – Zbigniew Chmura - 23pkt.
III m. – Krzysztof Cieśliczko - 22 pkt.
IV m. – Stanisław Gwiazda - 21 pkt.
V m. – Ewa Wicherek - 19 pkt.
VI m. – Dariusz Karolczak i Tadeusz Osiński – po 14 pkt.
VII m. –Tadeusz Szczepański – 12 pkt.
VIII m. –Jacek Wojciechowski i Ewa Barłoga – 11 pkt.
IX m. – Cezariusz Szulc – 10 pkt.
X m. – Barbara Ciszewska, Czesław Mętel i Tatiana Kosylak – po 9 pkt.
XI m. – Andrzej Ślufarski – 8 pkt.
XII m. – Agata i Mirosław Śmiechowie i Dawid Kosylak– po 7 pkt.
XIII m. – Szymon Karolczak i Tomasz Świercz- po 6 pkt.
XIV m. - Agnieszka Królikowska i Witold Chotecki – po 5 pkt.
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

WKRA

Oddział PTTK w Żarnowie, postanowił zorganizować w dniach 30 i 31 lipca br. jedenasty w tym sezonie turystycznym spływ kajakowy. Wybór padł na Wkrę, rzekę która jest prawym dopływem Narwi. Nazwa rzeki pochodzi prawdopodobnie od jej krętego biegu i była już używana w średniowieczu, na co wskazują dokumenty.

Czternastu kajakarzy wyznaczyło sobie zbiórkę w miejscowości Joniec, oddalonej ok. 200 km od Żarnowa. W tutejszej wypożyczalni kajaków zamówiliśmy przewóz naszych ludzi i sprzętu do Sochocina, z którego rozpoczął się pierwszy etap spływu Wkrą. Sobotni odcinek szlaku wodnego wiódł min. przez Bolęcin, gdzie znajduje się jedna z elektrowni wodnych zlokalizowanych na Wkrze. Dolina Dolnej Wkry jest niezwykle atrakcyjna krajobrazowo a nad jej brzegami znajduje się wiele ciekawych zabytków przyrody i architektury. W przeciwieństwie do innych rzek w Polsce, które w tych dniach wykazywały niskie stany, Wkra niesie z sobą dużo wody co sprzyja pływaniu kajakiem. Po 17 km zakończyliśmy pierwszy etap w Jońcu. W nocy z soboty na niedzielę padał na tym terenie ulewny deszcz, który z różnym natężeniem przeniósł się na godziny poranne. Następny etap zaplanowany z Jońca do Śniadówka z uwagi na ciągłe opady nie odbył się. Być może uda się go przepłynąć w następnym roku.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

Dwie imprezy turystyczne żarnowskiego PTTK.


W sobotę i niedzielę 23 i 24 lipca br. odbyły się kolejno: spływ kajakowy Pilicą a następnego dnia wycieczka piesza ( piąty etap wędrówki „Piekielnym Szlakiem”). W pierwszej imprezie na szlaku wodnym z Domaniewic do Tomczyc wzięło udział 10 kajakarzy, którzy przepłynęli 20 km. Trasa wiodła przez Nowe Miasto nad Pilicą, Gostomię i rezerwat leśny „Tomczyce” na plażę przed mostem w Tomczycach.

Panujące od wielu dni upały spowodowały znaczne obniżenie poziomu wody a to przyczyniło się do powstania wielu mielizn , co w istotny sposób utrudniło płynięcie. Na rzece panował duży ruch, oprócz Polaków płynęli Ukraińcy i Hindusi. Sobotni spływ Pilicą był dziesiątą imprezą kajakową zorganizowaną przez Oddział PTTK w Żarnowie.

Po spływie do Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów została przyjęta Ewa Barłoga z Łodzi. Druga impreza była kontynuacją rozpoczętego kilka miesięcy wcześniej wieloetapowego przejścia „Piekielnego Szlaku”. Niedzielny etap miał ok. 18 km z Miedzierzy przez Sielpię do Cieklińska. W tej wycieczce pieszej wzięło udział 15 piechurów, a prowadzącym był Cezariusz Szulc. Przejście następnego etapu zaplanowano na 14 sierpnia br.
Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

Ważnym świadectwem długoletniej współpracy Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Żarnowie z Gminą Aleksandrów są min. organizowane od kilku lat konferencje popularno - naukowe i towarzyszące im spływy kajakowe Pilicą. Siódma z kolei konferencja odbyła się w sobotę 16 lipca br. a spływ w niedzielę 17 lipca. "Ludzie Środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków" to tytuł tegorocznego spotkania w Świetlicy Wiejskiej w Siucicach. Program obejmował pięć prelekcji multimedialnych, koncert instrumentalny oraz wystawę prac amatorów plastyków z Tomaszowa Mazowieckiego. Wójt gminy Aleksandrów Paweł Mamrot powitał przybyłych uczestników konferencji wśród których był wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba.

Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie, Włodzimierz Szafiński działając z upoważnienia dyrektora Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie, wręczył na ręce przewodniczącej Rady Gminy Aleksandrów i wójta nagrodę "Przyjaznego Brzegu" przyznaną gminie Aleksandrów "za politykę rozwoju turystyki kajakowej, działania promocyjne zmierzające do spopularyzowania regionu oraz projekty edukacyjne i wydawnicze wspierające aktywność wokół Pilicy". Pierwszym referentem był dr Piotr Wypych, zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, który przedstawił temat " Znani naukowcy z terenu Środkowego Nadpilicza". Dr Krzysztof Nawrocki, wójt gminy Żarnów zaprezentował "kasztelanów żarnowskich na przestrzeni wieków". Paweł Reising, regionalista, dziennikarz i nauczyciel przypomniał "Gen. Aleksandra Arkuszyńskiego - "Maja" z Dąbrowy nad Czarną". Po trzech prezentacjach nastąpiła przerwa kawowa ze słodkim poczęstunkiem, po której wystąpił gość specjalny konferencji ppłk. Lech Kozdrój z koncertem instrumentalnym, grając kilka znanych standardów muzyki klasycznej i rozrywkowej. "Skórkowscy w dziejach Środkowego Nadpilicza" to prezentacja multimedialna Konrada Malczyka, regionalisty i nauczyciela. Ostatnimi prelegentami byli Barbara i Przemysław Ciszewscy, instruktorzy krajoznawstwa regionu z O/PTTK w Żarnowie, którzy przedstawili sylwetkę Mariana Rapackiego - prezesa "Społem. Ciekawe wystąpienia pozwoliły uczestnikom konferencji na poznanie wielu interesujących i zasłużonych dla Środkowego Nadpilicza ludzi, którzy zapisali się w dziejach naszego regionu.

Po zakończeniu sesji referatowej wspomniany wcześniej Lech Kozdrój zagrał kilka znanych i lubianych utworów instrumentalnych. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Aleksandrów, Urząd Gminy w Aleksandrowie i Oddział PTTK w Żarnowie przygotowali dla uczestników konferencji pamiątkowe gadżety: notesy, długopisy z nadrukiem, zakładki do książek i plakietki na spływ kajakowy, który odbył się następnego dnia ( w niedzielę 17 lipca ). Tradycyjnie już około 100 uczestników płynęło Pilicą ze Stobnicy do Ostrowa (12 km). Końcowym akordem było spotkanie integracyjne przy ognisku turystycznym na leśnej polanie będącej własnością Urzędu Gminy w Aleksandrowie. Tutaj czekały na turystów kiełbaski z rożna, a po posiłku odbył się konkurs krajoznawczy o gminie Aleksandrów. Dziesięć osób, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi wyróżniono upominkami. Zdaniem uczestników i organizatorów, konferencję "Ludzie Środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków" należy uznać za udane przedsięwzięcie turystyczno - krajoznawcze.

galeria dzień 1 tutaj

galeria dzień 2 tutajWłodzimierz Szafińsk

i

 

PTTK ŻARNÓW

 

 Teraz Prosna


Prosna jest rzeką w Wielkopolsce, którą w sobotę i niedzielę , 9 i 10 lipca br. płynęli kajakarze z Oddziału PTTK w Żarnowie. Jest ona lewym dopływem Warty o długości 216,8 km. Warto wspomnieć, że Prosna była dawniej rzeką graniczną Rzeczypospolitej Obu Narodów, Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego oraz w okresie międzywojennym II Rzeczypospolitej.

W spływie Prosną uczestniczyło 10 osób, członków Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów. Pierwszy, sobotni etap wiódł z Brzezin przez Bobrowniki, Zawady do Grabowa nad Prosną, na dystansie 14 km. W nurcie rzeki znajduje się wiele powalonych drzew, kamieni jak również bystrzy, które zmuszają płynących do ciągłej uwagi. Niedaleko Grabowa znajduje się tama, przed którą trzeba wynieść kajaki i zwodować je po drugiej stronie . Po zakwaterowaniu w hotelu uczestnicy spływu zapoznali się też z miastem. Grabów nad Prosną ma ciekawą historię, prawa miejskie nadał mu król Władysław Jagiełło w 1416 roku. Jakiś czas to miasto pełniło funkcję starostwa niegrodowego. W latach 1915- 1918 było miastem granicznym po pruskiej stronie granicy z Rosją. Obecnie Grabów liczy około 2 tys. mieszkańców. W jego centrum znajduje się niewielki rynek a w nim kilka budynków o zabytkowym charakterze min. dawny pałac , obecnie hotel i restauracja „ Stylowa”. Do obiektów zabytkowych należą: zespół klasztorny franciszkanów, dawny dwór a obecnie budynek Urzędu Miasta i Gminy oraz zespół kościoła parafialnego. W drugim dniu spływu w niedzielę, kajakarze przepłynęli 16 km z Grabowa nad Prosną przez Giżyce i Kanię do Przystajni. Na szczęście w opisywanych dniach, panowały dobre warunki pogodowe sprzyjające kajakarzom. Spływ Prosną był ósmą imprezą wodną Oddziału PTTK w Żarnowie, zorganizowaną w bieżącym roku. Oprócz w/w rzeki nasi turyści płynęli trzy razy Pilicą oraz po jednym razie Wieprzem, Drwęcą, Małą Panwią i Wdą. Najbardziej zaangażowani kajakarze, mogli więc przepłynąć w 2022 roku łącznie 279 km szlaków wodnych po polskich rzekach.

 


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Kajakiem przez Bory Tucholskie


Kolejną rzeką, którą wybrali na spływ turyści z Klubu Turystyki Kajakowej w Żarnowie, była płynąca przez woj. pomorskie i kujawsko – pomorskie Wda zwana także Czarną Wodą. Jest ona obok Brdy jedną z najważniejszych rzek płynących przez Bory Tucholskie. Wda jest lewym dopływem Wisły, do której uchodzi za Świeciem. Jej długość wynosi 198 km, przepływa przez Pojezierze Kaszubskie, Równinę Tucholską i Wysoczyznę Świecką i jest cenionym przez turystów szlakiem wodnym. Nasi kajakarze w ciągu dwóch dni przepłynęli 44 km, w sobotę i niedzielę 25 oraz 26 czerwca 2022r. Po przebyciu ok. 360 km samochodami, dwunastu turystów kajakowych dotarło do wypożyczalni kajakowej w Tleniu, miejscowości letniskowej w Borach Tucholskich.

Stąd wraz z kajakami zawieziono nas do Wdeckiego Młyna, miejsca wodowania w pierwszym dniu spływu. Sobotni etap liczył 23 km i wiódł przez Smolniki, Łuby i rezerwat „Krzywe Koło w Pętli Wdy” do Błędna. Drugi etap miał długość 21 km a rzeka płynęła głównie przez Wdecki Park Krajobrazowy. Na tym odcinku woda szybko niesie tunelem drzew połączonych w górze koronami, omija wysokie urwiska , pojawia się wiele kamieni i powalonych drzew. Przez 4 km płynęliśmy przez miejscowość Stara Rzeka, dobrze zagospodarowaną turystycznie. Pod koniec niedzielnego etapu spływu Wdą, rzeka przechodzi w długą i wąską zatokę Jeziora Żurskiego nad którym leży Tleń, miejsce zakończenia naszej wyprawy w Bory Tucholskie. O atrakcyjności tego szlaku wodnego może świadczyć fakt, że w sobotę wypożyczono ok. 100 kajaków z tej samej wypożyczalni z której my korzystaliśmy co znaczy , że płynęło na tym odcinku rzeki około 200 osób. Atutem Wdy jest czystość wody na naszej trasie ( II klasa czystości) , brak mielizn, głębokość od 1 do 1,5 m , roślinność wodna i otaczająca koryto rzeki dzika przyroda. Zachęcamy amatorów kajakarstwa do odwiedzania tego regionu Polski i przekonania się , że Wdą płynąć warto.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

PTTK ŻARNÓW

Konferencja i spływ


W dniach 16 i 17 lipca br. będą miały miejsce dwa ważne wydarzenia, na które zapraszam w imieniu organizatorów tzn. Gminy Aleksandrów i Oddziału PTTTK w Żarnowie. Pierwsze to : ogólnopolska konferencja pt. „Ludzie Środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków” a miejscem spotkania będzie Świetlica Wiejska w Siucicach o godz. 16.00 – w sobotę 16 lipca br. Drugie wydarzenie to spływ kajakowy rzeką Pilicą ,będący turystycznym przedłużeniem konferencji ,w niedzielę 17 lipca br. Na spływ pulę 30 miejsc otrzymał O/PTTK w Żarnowie ( na 100 przewidywanych uczestników spływu). Pierwszeństwo w zapisie mają członkowie PTTK Żarnów lub członkowie Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów oraz pozostali ( sympatycy Oddziału) w ramach wolnych miejsc. P roszę o telefoniczne lub mailowe zapisy, liczy się kolejność zgłoszeń. Koszt spływu wynosi 35 zł. od osoby. Trasa spływu : Stobnica – Ostrów , 12 km. Na zakończenie imprezy odbędzie się ognisko .turystyczne. Przewidywane są  napoje chłodzące, kiełbaski i kaszanka z rożna. O/PTTK w Żarnowie, przygotował okolicznościową plakietkę na spływ a na pierwszą część spotkania inne gadżety. Dalsze szczegóły wkrótce.


W imieniu organizatorów: Prezes ZO PTTK w Żarnowie – Włodzimierz Szafiński i wójt gminy Aleksandrów – Paweł Mamrot
(Konferencja jest częściowo dotowana ze środków Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego).


 

 

PTTK ŻARNÓW

Ranking piechurów – „Liderzy turystyki pieszej
w O/PTTK Żarnów”- czerwiec 22


I miejsce – Urszula Jędrasik- 78 pkt.
II miejsce – Czesław Szwedkowicz – 73 pkt.
III miejsce – Magda Szołowska – 60 pkt.
IV miejsce – Blanka Jakubowska -55 pkt.
V miejsce – Joanna Świątek – 47 pkt.
VI miejsce – Cezariusz Szulc – 41 pkt.
VII miejsce – Ewa Maciołek – 38 pkt.
VIII miejsce – Ela Białek – 37 pkt.
IX miejsce – Jacek Wojciechowski – 35 pkt.
X miejsce –Monika Aleksandrowicz – 32 pkt.
XI miejsce – Barbara Kalinowska – 31 pkt.
XII miejsce – Cezary Król – 24 pkt.
XIII miejsce – Małgorzata Kowalska – 23 pkt
XIV miejsce – Magdalena Król – 19 pkt.
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

„Bałkańska przygoda” z PTTK Żarnów


W dniach od 11 do 19 czerwca br. trwała wycieczka autokarowa z Żarnowa do Macedonii Północnej i Albanii. Oddział PTTK w Żarnowie reprezentowany był przez 46 osób, członków i sympatyków Towarzystwa a wykonawcą imprezy było Biuro Podróży PTTK w Rzeszowie. Autokar przejechał z Polski przez Słowację, Węgry, Serbię do Macedonii, gdzie zwiedzaliśmy najpierw Skopje a później Ochrydę. Skopje jest stolicą tego bałkańskiego kraju , w którym ścierają się z sobą wpływy świata prawosławnego i muzułmańskiego. Rzeka Vardar dzieli miasto na dwie części: południową z nowoczesnymi budynkami i reprezentacyjnym Placem Macedonia oraz północną muzułmańską z wieloma wąskimi uliczkami i zabytkami z czasów tureckich. Następnie zwiedziliśmy Ochrydę, najpiękniejsze miasto w Macedonii i jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Zabytkami miasta są liczne wczesnośredniowieczne cerkwie z freskami, amfiteatr rzymski, staro -bałkańska zabudowa i twierdza.

(Pomnik Aleksandra Macedońskiego)

Jezioro Ochrydzkie jest najstarszym zbiornikiem wodnym w Europie i powstało około 4 – 10 milionów lat temu. Atrakcją turystyczną, z której skorzystaliśmy jest podróż łodziami po czystych wodach jeziora. Po przekroczeniu granicy albańskiej przejechaliśmy do miejscowości Berat zwanego „miastem okien nad oknami”. Są tu historyczne dzielnice muzułmańskie i chrześcijańskie , nad miastem góruje twierdza a miasto jest również wpisane na listę UNESCO. Kolejne dwa dni poświęcone zostały wypoczynkowi nad Adriatykiem i Morzem Jońskim. Odbyliśmy podróż do miasta Vlora a później rejs statkiem po wodach morza Jońskiego na wyspę Sazan . Odpoczynek na plaży i możliwość kąpieli w krystalicznej wodzie morskiej. W drodze powrotnej do hotelu zwiedziliśmy średniowieczny monastyr Zvernec na lagunie Narta.

Berat- "miasto okien nad oknami" (Albania)

Kolejnymi punktami wycieczki było miasto Durres a następnie Kruja i Szkodra . Durres jest największym portem w Albanii, gdzie znajdują się rzymskie forum i amfiteatr, mury obronne, baszta wenecka, meczet i cerkiew. W Kruji zobaczyć można zamek największego bohatera Albanii – Skanderbega oraz jego pomnik. Tutaj funkcjonuje bazar związany z rękodziełem do kupienia przez turystów, jako różnorodne pamiątki z wizyty w Albanii. Szkodra jest dużym ( jak na warunki albańskie) miastem, z kościołami , meczetami i cerkwiami oraz „włoską uliczką”. Po noclegu w Szkodrze, przejechaliśmy granicę albańską z Czarnogórą. Czarnogóra jest popularnym wśród turystów krajem z pięknymi górami , które można podziwiać jadąc autokarem .Tylko 5% powierzchni kraju stanowią ziemie uprawne , resztę powierzchni stanowią góry i lasy. Ważnym atutem Czarnogóry jest położenie nad Adriatykiem, gdzie znajdują się liczne plaże zagospodarowane dla odwiedzających ją turystów. Kolejnym celem naszej wycieczki był Belgrad, stolica Serbii. Zwiedziliśmy z miejscową przewodniczką twierdzę i park Kalemegdan – ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców i ciekawy obiekt krajoznawczy dla przybywających do Belgradu turystów. Stąd roztacza się widok na całe miasto i ujście Sawy do Dunaju. Po ostatnim noclegu w Belgradzie pozostała nam długa droga powrotna przez Serbię, Węgry i Słowację do Polski. Przejechaliśmy autokarem łącznie ponad 4000 km przez kilka krajów o których krótko powyżej. Wycieczka pozwoliła nam na poznanie części Bałkanów a także krajów tranzytowych.

Autorzy zdjęć kol.  Barbara Ciszewska i kol. Dariusz Banaszczyk

galeria tutaj


galeria 2 Dariusz Banaszczyk tutaj

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Pilicą z Krzętowa do Przedborza.

 

W niedzielę 5 czerwca br. popłynęliśmy w 21 osobowej grupie Pilicą z Krzętowa do Przedborza.

galeria tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Liderzy turystyki pieszej i kajakowej w O/PTTK Żarnów – stan na 31 maja 2022r.


Piechurzy:
1. Urszula Jędrasik – 68 pkt.

2. Czesław Szwedkowicz – 63 pkt.

3. Magdalena Szołowska – 50 pkt.

4. Joanna Świątek – 47 pkt.

5. Blanka Jakubowska – 45 pkt.

6.Cezariusz Szulc - 36 pkt.

7. Elżbieta Białek – 32 pkt.

8. Barbara Kalinowska – 31 pkt.

9. Jacek Wojciechowski -30 pkt.

10. Ewa Maciołek -29 pkt.

11. Monika Aleksandrowicz -27 pkt.

12. Magdalena i Cezary Król -19 pkt.

Kajakarze:
1. Krzysztof Cieśliczko, Stanisław Gwiazda i Włodzimierz Szafiński – 13 pkt.

2. Ewa Wicherek i Zbigniew Chmura – 12 pkt.

3. Dariusz Karolczak i Tadeusz Osiński – 9 pkt.

4. Czesław Mętel, Szymon Karolczak i Andrzej Ślufarski , Tadeusz Szczepański– 6 pkt.

5. Barbara Ciszewska, Tatiana Kosylak, Jacek Wojciechowski , Aneta i Tomasz Świercz– 4 pkt.

6. Witold Chotecki, Elżbieta Banasiewicz, Dawid Kosylak, Agata Śmiech, Mirosław Śmiech, Cezariusz Szulc, Monika, Janusz, Patrycja i Igor Aleksandrowicz, – 3 pkt.


Uwaga: Za udział w spływie wielodniowym (co najmniej dwudniowym) – za każdy dzień pływania 1,5 pkt. Za udział w spływie jednodniowym – 1 pkt. za każdy dzień.

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ kajakowy „Opolską Amazonką”


Mała Panew to rzeka płynąca przez woj. śląskie i opolskie , o długości 132 km, prawy dopływ Odry. Otaczająca rzekę dzika przyroda, urozmaicony bieg oraz malowniczo uformowane brzegi sprawiają, że nazywana jest „Opolską Amazonką”. Mała Panew jest najpiękniejszym i najlepiej zagospodarowanym szlakiem wodnym Górnego Śląska i Śląska Opolskiego.

Spływy kajakowe doliną Małej Panwi cieszą się dużym zainteresowaniem także dlatego, że mają status obszaru „Natura 2000”. Biorąc to wszystko pod uwagę , trzynastoosobowa grupa kajakarzy skupiona wokół Oddziału PTTK w Żarnowie, wzięła udział w dwudniowym spływie w dniach 28 i 29 maja br. Bazą noclegową oraz wypożyczalnią kajaków był hotel „Resort pod Lasem” w Kolonowskiem. Pierwszy etap to przepłynięcie szlaku wodnego z miejscowości Zawadzkie przez Kolonowskie do Staniszcz Wielkich ( 16 km ) , drugi ze Staniszcz Wielkich przez Krasiejów do Ozimka (14 km ). Płynąc spotykaliśmy wiele leżących w wodzie drzew, kamieni oraz płycizn, ale także bystrzy i mielizn przy silnie meandrującym nurcie, co zmuszało do ciągłej uwagi. Po raz pierwszy spotkaliśmy się też z rynnami kajakowymi, które umożliwiają bezpieczne ominięcie wysokich progów wodnych bez przenoszenia kajaków.

Nasi turyści wieczorem w sobotę zwiedzili Izbę Regionalną Historii Lokalnej w Kolonowskiem. Mieści się ona w drewnianej chacie z 1780 roku, wzniesionej pierwotnie przy nieistniejącej obecnie hucie. Jest to najstarszy budynek miasta, który niegdyś służył jako mieszkanie kierownika huty i spełniał zarazem funkcję pomieszczeń biurowych. W izbie zgromadzone są eksponaty z przeszłości Kolonowskiego min. dokumenty , urządzenia hutnicze, sprzęty domowego użytku i narzędzia rolnicze. Przed chałupą stoi pomnik założyciela miasta hrabiego Filipa Colonny. Historia miasta związana jest z hutnictwem , wybudowano tu wielki piec hutniczy nad rzeczką Bryniczką, dopływem Małej Panwi. Wokół zakładu powstała osada i 24 budynki dla urzędników. Osada przyjęła nazwę Kolonowskie w 1797 roku. Warto wspomnieć, że w okolicach w/w miasta znajduje się Park Jurajski w Krasiejowie oraz najstarszy w Europie kontynentalnej żeliwny most wiszący , wybudowany w 1827 roku.

galeria dzień 1 tutaj

galeria dzień 2 tutaj

Dodatkową atrakcją wyjazdu była możliwość zwiedzania starego miasta w Opolu i Jasnej Góry w Częstochowie.

galeria Opole tutaj

galeria Częstochowa tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Nasi kajakarze na Drwęcy.


Drwęca jest rzeką o długości 207 km, płynącą przez województwa: warmińsko – mazurskie i kujawsko- pomorskie. W pobliżu Torunia wpada do Wisły jako jej prawobrzeżny dopływ. Na całej swej długości jest rezerwatem przyrody utworzonym w 1961 r. w celu ochrony środowiska wodnego i ryb. Już po raz drugi Oddział PTTK w Żarnowie, zorganizował dwudniowy spływ kajakowy tą rzeką: pierwszy w 2021 r. na szlaku wodnym z Pustej Dąbrówki do Golubia Dobrzynia i z Golubia Dobrzynia do Elgiszewa ( razem 41 km), drugi w 2022r. z Brodnicy do Pustej Dąbrówki oraz z Tamy Brodzkiej do Brodnicy (razem 38 km).

Tegoroczny spływ odbył się w sobotę i niedzielę ( 21 i 22 maja br.) i wzięło w nim udział 18 kajakarzy. Bazą noclegową była stanica wodna PTTK w Bachotku nad jeziorem o tej samej nazwie. W sobotę pokonaliśmy 24 km, płynąc ze stanicy wodnej „Zakole Drwęcy” w Brodnicy, do Pustej Dąbrówki z postojem w miejscowości Mszano. Silny wiatr wiejący z dużą prędkością i powstające w związku z tym wysokie fale w nurcie rzeki, znacznie utrudniały swobodne przemieszczanie się kajakami Pomimo tego nasi turyści pokonali dystans w dobrym czasie i bez przykrych zdarzeń jak choćby wywrotka. W niedzielę drugi etap spływu, rozpoczął się przy Tamie Brodzkiej, w miejscu gdzie rzeka Skarlanka , dopływ Drwęcy wypływa z Jeziora Bachotek. Tutaj przed wodowaniem kajaków odbyło się wręczenie zdobytych uprzednio Poleskich Odznak Kajakowych przyznanych przez Oddział PTTK we Włodawie. Otrzymali je : Ewa Wicherek i Włodzimierz Szafiński - złote, Stanisław Gwiazda i Zbigniew Chmura – srebrne oraz Ewa Barłoga i Krzysztof Cieśliczko - brązowe. Po wręczeniu odznak ruszyliśmy w kierunku Brodnicy (14 km), najpierw krótkim odcinkiem Skarlanki a później Drwęcą. Na trasie spływu spotkaliśmy liczne gatunki ptactwa wodnego: kaczki, gęsi, łabędzie a nawet czaplę siwą. Końcowa część trasy wiodła przez Brodnicę, gdzie kajakarze mogli podziwiać z wody liczne atrakcje krajoznawcze miasta. Brodnica , która jest stolicą Pojezierza Brodnickiego, słynie z malowniczych zabytków i zabytkowej zabudowy. Już z daleka widać było dwie bramy i wieżę kościoła brodnickiego. Z przyjemnością oglądaliśmy tereny zielone , przepływaliśmy pod mostami i kładkami dla pieszych , zobaczyliśmy również starą zabudowę, najpierw ośmioboczną Bramę Mazurską , później Bramę Chełmińską z resztkami murów dawnego zamku krzyżackiego jak również spichlerz zbożowy. Warto wspomnieć , że miasto w roku 1303 zostało sprzedane Krzyżakom a do Polski wróciło w 1479 roku. Spływ zakończył się na stanicy wodnej „ Zakole Drwęcy” , skąd po zdaniu sprzętu wodnego, ruszyliśmy w drogę powrotną do domu.

 

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wiosna na Pilicy


Pod taką nazwą organizowany jest przez Oddział PTTK w Żarnowie cykliczny spływ kajakowy. Tegoroczna edycja imprezy odbyła się w niedzielę 15 maja br. na szlaku wodnym z miejscowości Chałupy k/Przedborza przez Przedbórz, Groblę do Tarasu (16 km). Wśród 32 uczestników była też siódemka dzieci płynących z rodzicami. Słoneczna pogoda i kontakt z bujną przyrodą, to atuty tegorocznej imprezy.

Oprócz członków PTTK Żarnów, w spływie wzięły udział osoby z Radomia, Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna i Tomaszowa Mazowieckiego. Po przepłynięciu trasy i zdaniu kajaków, uczestnicy spotkali się przy ognisku turystycznym w Tarasie. Była okazja na spożycie kiełbaski z grilla, wypicia herbaty czy kawy oraz porozmawiania o wrażeniach z trasy spływu. Organizatorzy przygotowali okolicznościową plakietkę mogącą po latach wywołać wspomnienia z tej imprezy. W najbliższy weekend kajakarze skupieni wokół żarnowskiego PTTK będą płynąć Drwęcą, rzeką która jest w całości rezerwatem przyrody. Są zaplanowane dwa odcinki: z Brodnicy do Pustej Dąbrówki ( ponad 23 km) oraz z Tamy Brodzkiej do Brodnicy ( 11 km). Impreza odbywać się będzie w województwie kujawsko – pomorskim.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

VII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału PTTK w Żarnowie


Aktualna kadencja władz Oddziału PTTK w Żarnowie, podobnie jak w innych Oddziałach Towarzystwa w kraju trwała 5 lat, zamiast 4 . Było to spowodowane epidemią Covid -19 i brakiem możliwości przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w 2021 roku. Zjazd żarnowskiego Oddziału PTTK miał miejsce w sobotę 14 maja 2022 r. w sali miejscowego Domu Kultury. Obrady otworzył prezes ustępującego zarządu Włodzimierz Szafiński, po czym uczestnicy zatwierdzili Prezydium Zjazdu w osobach: Maria Morawska – przewodnicząca, Rafał Kozak – wiceprzewodniczący i Magdalena Szołowska – sekretarz.

Była okazja do wręczenia kilku wyróżnień organizacyjnych działaczom PTTK w Żarnowie. Srebrne Honorowe Odznaki PTTK otrzymały Maria Grzybowska i Alicja Grabska, Brązowe Honorowe Odznaki PTTK wręczone zostały Lili Fidelus, Jolancie Kantor i Ewie Wilk, natomiast brązową odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” otrzymał Cezary Król. Uczestnicy obrad wybrali komisje zjazdowe : Mandatową, Wyborczą, Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjną. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przez Komisję Mandatową, nastąpiły sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2017 -2021. Sprawozdanie Zarządu wydane zostało również w formie broszury a jego ilustracją była prezentacja multimedialna, przygotowana przez wiceprezes Tatianę Kosylak. Odbyło się głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału a następnie podjęto uchwałę o uchyleniu poprzedniego statutu Oddziału i przyjęciu jako obowiązującego Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Po tajnym głosowaniu wybrano władze Oddziału PTTK w Żarnowie tj. Zarząd i Oddziałową Komisję Rewizyjną. Zrezygnowano z wyboru Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego. Delegatami na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego zostali: Tatiana Kosylak, Magdalena Szołowska i Włodzimierz Szafiński. W tajnych wyborach ukonstytuowały się władze Oddziału. Zarząd Oddziału: 1. Prezes – Włodzimierz Szafiński 2 i 3 . Wiceprezesi- Maria Morawska i Tatiana Kosylak 4. Sekretarz – Magdalena Szołowska 5. Skarbnik – Urszula Jędrasik 6,7 i 8 Członkowie Zarządu – Maria Grzybowska, Barbara Kalinowska i Grażyna Szafińska Oddziałowa Komisja Rewizyjna: 1. Prezes OKR – Teresa Wilk 2. Wiceprezes OKR – Krystyna Nojek 3. Sekretarz OKR – Ewa Borończyk
Zjazd podjął też uchwałę w sprawie skierowania wniosku o nadanie Grażynie Szafińskiej, godności Członka Honorowego PTTK. Uczestnicy Zjazdu zatwierdzili kierunki działania Oddziału na lata 2022 – 2025 przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków. Po wystąpieniu prezesa Zarządu Oddziału w Żarnowie , Zjazd zakończył swoje obrady.
Włodzimierz Szafiński
 

galeria tutaj

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Nocna majówka na 20km

25 nocna majówka z PTTK Żarnów, PTTK Końskie oraz z Klub Turystyki Aktywnej PTTK PASAT Końskie. Tak nasz klub rozpoczął sezon wiosenno-letni. Grupa morsów, której nie straszne jest wędrowanie nocą po leśnych ostępach pokonała 20 km.

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Szlakiem zamków, dworów i pałaców

Po raz drugi w tym roku Oddział PTTK w Żarnowie, zorganizował wycieczkę krajoznawczą po województwie łódzkim. Pierwsza odbyła się 28 marca na trasie Nieborów, Arkadia i Łowicz a kolejna w dniu 20 kwietnia na trasie Opoczno, Piotrków Trybunalski i Łódź. Muzea w Opocznie i Piotrkowie Trybunalskim które zwiedzaliśmy, zlokalizowane są w dawnych zamkach.

Było to o tyle ważne, że podczas wycieczki zbieraliśmy punkty do odznaki krajoznawczej „Szlak zamków, dworów i pałaców województwa łódzkiego” powołanej przez O/PTTK w Łowiczu. W Łodzi znajduje się wiele zabytkowych pałaców, wybudowanych głównie przez właścicieli fabryk w XIX wieku. Wraz z przewodniczką wybraliśmy 6 reprezentatywnych budowli, część zwiedzając zewnętrznie a 2 wewnętrznie. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od pałacu Karola Scheiblera, wybudowanym w stylu neorenesansowym w którym obecnie znajduje się Muzeum Kinematografii. W pobliskim pałacu Oskara Kona od 1958 r. mieści się natomiast siedziba Państwowej Szkoły Filmowej i Teatralnej im. L. Schillera tzw. „Filmówka”. Następnym obiektem pałacowym będącym jednocześnie muzeum wnętrz, był pałac Herbsta.

Jest to Oddział Muzeum Sztuki w Łodzi, przykład rezydencji bogatego fabrykanta. Reprezentacyjne pomieszczenia znajdujące się na parterze to : sala balowa, jadalnia, salon lustrzany, pokój myśliwski i pokój japoński. Piętro zajmują pokoje rodzinne. Przy okazji zwiedzania pałaców, zobaczyliśmy także dawną dzielnicę przemysłową Łodzi- „Księży Młyn”, będącą swoistym miastem w mieście. Ogromny kompleks stanowiący przykład architektury przemysłowej zawiera przędzalnię, remizę strażacką, stację kolejową, szpital, domy robotników, szkołę, sklepy, folwark i willę z ogrodem Edwarda Herbsta. Z kolei pałac Ludwika Grohmana w stylu włoskiego renesansu, jest obecnie Muzeum Książki Artystycznej. Kolejne oglądane obiekty to: pałac Karola Poznańskiego, w którym jest Akademia Muzyczna w Łodzi i pałac Izraela Poznańskiego będący Muzeum Miasta Łodzi. Budowla ta w stylu eklektycznym, stanowiła część kompleksu mieszkalno – fabrycznego Poznańskich. Na zwiedzanie tego obiektu poświęciliśmy najwięcej czasu, ponieważ ekspozycja w pałacu jest bardzo bogata: sala jadalna, balowa, gabinet, palmiarnia, wystawa „Triada łódzka. Polacy, Niemcy, Żydzi”, „Galeria malarstwa polskiego” oraz „Panteon wielkich łodzian” ( Artur Rubinstein, Władysław Reymont, Jan Karski, Julian Tuwim, Karol Dedecius ). Wycieczka umożliwiła naszym turystom, poznanie ciekawych miejsc w województwie łódzkim oraz zdobycie różnorodnych informacji o regionie.

 

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Nasi kajakarze na rzece Wieprz

Po dłuższej przerwie, kajakarze skupieni wokół Oddziału PTTK w Żarnowie, wzięli udział w XIV Ogólnopolskim Wiosennym Spływie „Powitanie bobrów 2022”, trwającym od 29 kwietnia do 3 maja br. na rzece Wieprz w woj. lubelskim . Wieprz jest jedną z największych rzek we wschodniej Polsce, wypływa z Jeziora Wieprzowego w Wieprzowie Tarnawskim i wpływa do Wisły w okolicach Dęblina. Cały dostępny dla kajakarzy szlak wodny przekracza 300 km, z którego przepłynęliśmy 84 km. Organizatorami imprezy byli: Polski Związek Kajakowy ,Zarząd Oddziału PTTK Włodawa i Polsko – Ukraińskie Porozumienie Kajakowe. Bazą spływu był zajazd „Barbara” koło Krasnegostawu.

Pierwszy dzień poświęcono na akredytację, zakwaterowanie i wieczór integracyjny. Kolejne cztery dni to cztery etapy spływu od Tarnogóry do Jaszczowa (24 i 3x po 20 km). Po drugim etapie spływu, organizatorzy zaprosili uczestników na krótką wycieczkę autokarową do zamku w Krupem, zwanego przez miejscowych fortecą, wybudowanego w XVI i XVII stuleciu. Drugą atrakcją była wizyta we wsi Krynica w gminie Krasnystaw, gdzie zobaczyć można trzy źródła a w pobliżu wsi wzgórze, na którego szczycie znajduje się mauzoleum zwane Wieżą Ariańską,wzniesione prawdopodobnie przez podkomorzego chełmskiego Pawła Orzechowskiego. Z kolei po trzecim etapie spływu, miejscem lądowania była wieś Trawniki, z pozostałościami po zespole dworsko – pałacowym z przełomu XIX i XX w. oraz cmentarzem wojennym z okresu I i II wojny światowej. Przez wszystkie dni spływu towarzyszyła nam piękna słoneczna pogoda oraz życzliwi ludzie. Następną imprezą kajakową zorganizowaną tym razem przez Oddział i Klub Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów, która odbędzie się w niedzielę 15 maja br. jest spływ pod nazwą „ Wiosna na Pilicy” na trasie z Chałup koło Przedborza do miejscowości Taras.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin Spływu Kajakowego

„Wiosna na Pilicy” 15 maja 2022 r.

Regulamin tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikat dotyczący zwołania Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego O/PTTK
w Żarnowie


Zgodnie ze statutem PTTK najwyższą władzą Oddziału jest Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy. Ostatni VI zjazd naszego Oddziału odbył się w dniu 25 lutego 2017 r. Z uwagi na panującą w roku 2021 pandemię, przedłużona została kadencja władz PTTK wszystkich szczebli do 2022r. Zgodnie z decyzją ZO PTTK w Żarnowie, VII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy odbędzie się w sobotę 14 maja br. w Domu Kultury w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, w pierwszym terminie o godz. 10.00, w drugim o godz. 10.30.

Uczestniczyć w nim mogą wszyscy pełnoletni członkowie Towarzystwa z ważną legitymacją PTTK. Składka członkowska za rok ubiegły skończyła swoją ważność z dniem 31 marca 2022 r. Przypominamy o zabraniu ze sobą legitymacji. Zjazd dokona podsumowania działalności w latach 2017- 2021 (sprawozdanie zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego), wytyczy główne kierunki działania na lata 2022 – 2025, wybierze władze Oddziału i delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego.

Liczymy na niezawodne przybycie.
W imieniu ZO PTTK w Żarnowie – Włodzimierz Szafiński
Żarnów dn. 9 kwietnia 2022 r.
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Informacja o spływie kajakowym Małą Panwią


Organizator : Oddział PTTK w Żarnowie.
Termin: sobota i niedziela 28 i 29 maja 2022r. Mała Panew dopływ Odry, jest rzeką o długości 132 km płynącą przez województwo śląskie i opolskie. Ze względu na swoje walory przyrodnicze zwana „Polską Amazonką”. Dojazd do miasta Kolonowskie własnymi samochodami (180 km z Żarnowa , 133 km z Sieradza). Nazwa miasta związana jest z osobą hrabiego Filipa Collonny, pana dóbr strzeleckich. Kolonowskie leży w pow. Strzelce . Z jego inicjatywy w 1780 r. nad dopływem Małej Panwi postawiono wielki piec hutniczy. W 1797 osada przyjęła nazwę Collonowska od nazwiska hrabiego Collonny. Ciekawym zabytkiem jest drewniany dom huty w Kolonowskiem ,w którym od 1800 r. mieściły się biura zarządu huty a później szkoła ewangelicka. W latach 90 –tych utworzono w nim izbę regionalną, zawierającą dokumenty, urządzenia i narzędzia dawnej huty, stroje regionalne i inne pamiątki z przeszłości.
Planowana baza noclegowa Resort „Pod Lasem” – Kolonowskie. Warunki noclegowe – hotel ( pokój 2 osobowy, 3 osobowy , 4 osobowy i 5 osobowy) – łącznie 14 miejsc. Pokoje 4 i 5 osobowy z aneksem kuchennym. W hotelu możliwość zamówienia ciepłych dań np. obiadu. Przy hotelu funkcjonuje wypożyczalnia kajaków. Sugerowana trasa dwudniowego spływu o długości 30 km: w sobotę Zawadzkie – Kolonowskie – Staniszcze Wielkie (16 km), niedziela Staniszcze Wielkie – Krasiejów – Ozimek (14 km). Koszt od osoby to 170 zł (nocleg i kajak na 2 dni, przewóz ludzi i sprzętu). Duże zainteresowanie turystów tym terenem owocuje licznymi wcześniejszymi rezerwacjami miejsc noclegowych i w związku z tym musimy szybko reagować, aby ostatnie miejsca noclegowe nie zostały zajęte przez innych.

Proszę o szybkie potwierdzenie udziału tel. 602 -537 – 092.
Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

Wycieczka krajoznawcza do Nieborowa,
Arkadii i Łowicza.

Ziemia Łowicka stała się celem wycieczki, zorganizowanej w poniedziałek 28 marca br. przez PTTK w Żarnowie. Uczestniczyły w niej 33 osoby, głównie emeryci. Zaczęliśmy od Nieborowa w którym znajduje się pałac Radziwiłłów i otaczający go regularny ogród w stylu francuskim.

Wewnątrz pałacu pełniącego od 1945 roku funkcję muzeum wnętrz, można oglądać obrazy mistrzów europejskich, rzeźby, unikalny księgozbiór, meble polskie, angielskie i francuskie, srebra, porcelanę, szkło i tkaniny. Ogród przypałacowy zawiera różnorodny drzewostan: lipy, platany, kasztanowce, miłorzęby i derenie. Spotkamy tu również liczne rzeźby np. cztery kamienne baby z II połowy XII w., przedstawiające bóstwa Połowców. W pobliżu Nieborowa na terenach wsi Łupia , Helena Radziwiłłowa założyła Ogród Romantyczny Arkadia, zgodnie z panującą wówczas modą w stylu angielskim. Park w Arkadii ma charakter romantyczno – sentymentalny z licznymi stylizowanymi budowlami, sztucznymi ruinami itp. Wzniesiono tu min. Przybytek Arcykapłana, Świątynię Diany, Akwedukt, Dom Murgrabiego oraz Domek Gotycki nad Grotą Sybilli. Nieborów i Arkadia tworzą kompleks będący od 1945 roku filią Muzeum Narodowego w Warszawie. Łowicz był ostatnim punktem programu krajoznawczego naszej wycieczki. Miasto położone nad Bzurą, jest znanym w kraju i zagranicą centrum regionu etnograficznego. Zwiedzanie Łowicza rozpoczęliśmy od zespołu pałacowego generała Klickiego i pozostałości po zamku prymasowskim.

Jadąc na Stary Rynek z okien autokaru widzieliśmy min. gotycki kościół św. Ducha, trójkątny rynek i inne zabytki. Na Starym Rynku najwięcej czasu spędziliśmy wraz z przewodnikiem w najważniejszym zabytku Łowicza , katedrze p.w. NMP i św. Mikołaja. Jest to trójnawowa renesansowo – barokowa budowla. W podziemiach znajdują się miejsca pochówku prymasów Polski a niedawno krypty zostały udostępnione do zwiedzania. Wokół rynku oglądaliśmy zabytkowe kamienice, klasycystyczny ratusz, dwór dziekanów kolegiaty w Łowiczu i gmach pomisjonarski ( obecnie muzeum). Końcowym akordem wycieczki była wizyta w sklepie Folkstar w którym mieści się obok szeregu regałów z pamiątkami regionu łowickiego, najmniejsze muzeum – Muzeum Guzików. Przy okazji pobytu na Ziemi Łowickiej uczestnicy wycieczki mogli zacząć zdobywać odznakę krajoznawczą ustaloną przez O/PTTK w Łowiczu –Szlak Zamków, Dworów i Pałaców Województwa Łódzkiego.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Turystyczne powitanie wiosny


Ponad 140 osób pojawiło się rankiem w sobotę 26 marca br. na placu przy Muszli Koncertowej w Białaczowie, aby wziąć udział w rajdzie „Pierwszy dzień wiosny”. Rajd organizowany jest przez wiele lat przez Oddział PTTK w Żarnowie a tym razem współorganizatorem imprezy było koło PTTK przy Szkole Podstawowej w Białaczowie. Uczestnicy rajdu to członkowie i sympatycy Towarzystwa z Białaczowa, Gomulina, Miedznej Drewnianej, Skórkowic i Żarnowa. Dużą grupę stanowili rodzice, którzy wędrowali razem z dziećmi. Już na starcie wszyscy rajdowcy otrzymali pamiątkowe plakietki i notesy, rogaliki i napoje. Do dyspozycji była także pieczątka rajdowa. Ciekawa krajobrazowo trasa o długości 6 kilometrów wiodła przez Białaczów, rezerwat leśny „Białaczów”, drogą Białaczów – Wąglany, duktami leśnymi, osiedlem im. Małachowskiego do Muszli Koncertowej w Białaczowie.

Idąc ulicą Piotrkowską turyści mogli zobaczyć mural o treści patriotycznej zrealizowany w ramach projektu „Pamięć o przeszłości fundamentem naszej przyszłości” upamiętniający 100 – lecie Bitwy Warszawskiej. Jednym z ciekawszych zabytków architektury w pow. opoczyńskim jest Pałac Małachowskich w Białaczowie, obok którego przeszła kolumna uczestników rajdu. Tuż za pałacem szliśmy rezerwatem przyrody „Białaczów”, w którym są siedliska lasu mieszanego z grabem, lipą, jaworem i bukiem. W ramach imprezy odbył się też konkurs plastyczny o tematyce wiosennej. Zgłoszone do konkursu prace ocenione zostały w trzech kategoriach wiekowych: klasy „0”, klasy I – IV i V- VIII. W pierwszej kategorii jury wyróżniło prace Klaudii Katy i Mai Franaszczyk – obie z Miedznej Drewnianej w drugiej grupie wiekowej Julii Szołowskiej z Białaczowa i Julii Franaszczyk z Miedznej Drewnianej, oraz w kolejnej kategorii prace Katarzyny Szołowskiej i Hanny Grzybek z Białaczowa oraz Alicji Szafnickiej z Gomulina. Laureatki otrzymały od organizatorów upominki książkowe.

Podczas zakończenia rajdu wręczono „popularną” odznakę turystyki pieszej Ewie Maciołek z Gomulina i odznakę „Disney i PTTK” Mai Karasińskiej z Miedznej Drewnianej. Julia Franaszczyk i Ireneusz Pawlik, nowi członkowie PTTK, otrzymali legitymacje potwierdzające przynależność do Towarzystwa. Po podsumowaniu imprezy przedstawiciele drużyn odebrali dyplomy uczestnictwa. Prezes O/PTTK w Żarnowie wręczył również dyplomy – podziękowania Magdalenie Szołowskiej i Joannie Świątek z Białaczowa, które były współodpowiedzialne za sprawny przebieg imprezy. W ocenie uczestników i organizatorów rajd „Pierwszy dzień wiosny” był udanym przedsięwzięciem turystycznym.

 

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Aktualny ranking w konkursie „Liderzy turystyki pieszej w Oddziale PTTK w Żarnowie” –stan na dzień 27 marca 2022 r.


I miejsce – Urszula Jędrasik – 52 pkt.
II miejsce – Czesław Szwedkowicz – 47 pkt.
III miejsce – Magdalena Szołowska - 37 pkt.
IV miejsce – Joanna Świątek - 34 pkt.
V miejsce – Blanka Jakubowska – 29 pkt.
VI miejsce – Barbara Kalinowska, Cezariusz Szulc – 26 pkt.
VII miejsce – Jacek Wojciechowski – 20 pkt.
VIII miejsce – Magdalena Król, Cezary Król, Monika Aleksandrowicz , Elżbieta Białek – 19 pkt.
IX miejsce – Ewa Maciołek – 17 pkt.
X miejsce – Leszek Kurp, Tatiana Kosylak, Hubert Szulc – 15 pkt.
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

25 lat spotkań ze sztuką teatralną


Współpraca żarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego z łódzkimi teatrami trwa już 25 lat. Pierwsza 40 osobowa grupa wyjechała do Teatru Wielkiego w Łodzi w dniu 19 lutego 1997 r. na spektakl „Krakowiacy i górale”. W każdym kolejnym roku organizowaliśmy średnio 3-5 wycieczek do teatru i w ten sposób doszliśmy do liczby 95 w bieżącym roku teatralnym. W 2014 r. z okazji 70 wyjazdu do teatru Oddział PTTK w Żarnowie wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkową odznakę. Teraz czekamy na 100 wyjazd, który prawdopodobnie nastąpi w 2023 r. Ostatni zrealizowany pobyt w Teatrze Wielkim, miał miejsce 4 marca 2022 , gdy 46 osób udało się na spektakl „Va Pensiero” – najpiękniejsze chóry świata. Solidaryzując się z walczącą Ukrainą, spektakl zaczął się hymnem Ukrainy w wykonaniu teatralnego chóru. Również pod koniec występu „wjechały” na scenę dwie flagi: Polski i Ukrainy. Dużą atrakcją oprócz szeregu arii ze znanych światowych oper, był dynamicznie wykonany przez zespół baletowy Teatru Wielkiego w Łodzi ,mazur ze „Strasznego Dworu”.

Tak jak po każdym pobycie w teatrze również i tym razem, w drodze powrotnej do Żarnowa wręczone zostały odznaki „Miłośnika Teatru”. Otrzymali je: Andrzej Sabaturski – odznakę I stopnia, Jolanta Banaszczyk i Krystyna Nawrocka – II stopnia oraz Anna Chrabąszcz – III stopnia. Odznaki zostały wprowadzone z inicjatywy Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie i wręczane są od 2011 r. za 5, 12 lub 30 wyjazdów na spektakle teatralne . Zdecydowana ilość oglądanych przez nas spektakli odbywała się na deskach scenicznych Teatru Wielkiego, ale zaliczyliśmy także sześć występów Łódzkiego Teatru Piosenki , musical w Teatrze Muzycznym w Łodzi i jeden występ w Łódzkiej Filharmonii im. Rubinsteina. W ciągu tych 25 lat współpracy z łódzkimi placówkami kultury, nasi turyści obejrzeli wiele oper, operetek , sztuk baletowych i musicali znanych kompozytorów i twórców światowej kultury. Warto podkreślić , że statystycznie biorąc z żarnowskim PTTK w ciągu 25 lat było w teatrach łódzkich 5108 osób. Wręczono 211 odznak „Miłośnika Teatru” – I stopnia, 57 odznak – II stopnia i 8 – III stopnia. A wkrótce , bo już 22 kwietnia br. organizujemy 96 wyjazd na operę „ Aida” Giuseppe Verdiego.


Włodzimierz Szafiński.
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Z Piekła do Nieba


Te dwie miejscowości leżące w gminie Końskie są początkiem i końcem „Piekielnego Szlaku”, długodystansowej trasy pieszej znakowanej czerwonym szlakiem turystycznym. Szlak o długości ponad 250 km przebiega przez dwa województwa: świętokrzyskie i łódzkie a w nich przez powiaty konecki, skarżyski i opoczyński.

Na trasie spotkamy rezerwaty przyrody, zabytki architektury, muzea i inne ciekawe atrakcje turystyczne. Kilkunastu piechurów z żarnowskiego oddziału PTTK wędrowało tym szlakiem w 2016 r. a obecnie z inicjatywy Leszka Kurpa i Cezariusza Szulca, działaczy turystyki pieszej postanowiono powtórzyć tę trasę. Całość szlaku podzielono na dwanaście etapów, które mają być pokonane w okresie od marca do października 2022 r. Pierwszy etap wędrówki został „zaliczony” przez 18 turystów w niedzielę 13 marca br. z Piekła do Furmanowa (22 km). Jak na „Piekielny Szlak” przystało po drodze można odwiedzić rezerwat przyrody Piekło – Gatniki czy podczas następnego etapu rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem. Przejście drugiego etapu przewidziano na dzień 3 kwietnia br.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Poznajemy Ojcowiznę


Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, odbywa się od początku lat 90 –tych i przeznaczony jest dla młodych krajoznawców opisujących min. ciekawe miejsca w regionie swego zamieszkania, ludzi zasłużonych, tradycje rodzinne i kulturowe regionu itp. Konkurs wpływa na wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo i turystykę oraz popularyzuje tzw. „małą Ojczyznę”. Uczestnicy konkursu piszą prace indywidualnie lub zespołowo, przygotowują prezentacje multimedialne ,wykonują zdjęcia obiektów krajoznawczych , ilustrują swoje prace rysunkami itp. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Rada Programowa ZG PTTK w Warszawie, a prace oceniane są na różnych szczeblach : oddziałowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Tegorocznym organizatorem etapu wojewódzkiego był Oddział PTTK Łódź – Polesie, który powołał w dniu 4 marca br. jury do oceny nadesłanych wcześniej prac. Miło poinformować czytelników o tym ,że komisja konkursowa przyznała I miejsce Małgorzacie Kałużyńskiej ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej za pracę indywidualną pt. „Co warto zobaczyć w mojej okolicy” ilustrowanej jej rycinami . Opiekunem pracy jest Ewelina Stasiak, opiekunka szkolnego koła PTTK . W kategorii prac zbiorowych I miejsce zdobyła praca uczniów Szkoły Podstawowej w Białaczowie: Karoliny Stasiak i Kacpra Stasiaka pt. „Sport łączy pokolenia”. Opiekunem pracy jest Joanna Świątek , opiekunka szkolnego koła PTTK. Trzecią pracą , którą jury postanowiło wysłać na eliminacje centralne do Warszawy, była prezentacja multimedialna uczennic SP w Białaczowie Katarzyny i Anny Szołowskich pt. „Białaczów – moja mała Ojczyzna”. Opiekunem jest mama – Magdalena Szołowska. Teraz komisja powołana przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie, będzie oceniać prace nadesłane z 16 województw Polski i z nich wyłoni laureatów eliminacji centralnych. Życzymy powodzenia w imieniu Oddziału PTTK w Żarnowie, który od 25 lat wspiera swych młodych turystów i krajoznawców w kolejnych edycjach konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

REGULAMIN RAJDU ,,PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY”

regulamin tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spływ Drwęcą


Drwęca, którą popłyniemy kolejny raz jest jedyna rzeką w Polsce, będącą na całej swej długości rezerwatem przyrody. W 2021 r. w trakcie dwudniowego spływu pokonaliśmy dwa etapy: z Pustej Dąbrówki do Golubia Dobrzynia i z Golubia Dobrzynia do Elgiszewa. Zaplanowany na ten rok spływ w dniach 21-22 maja br. rozpocznie się etapem od Brodnicy do Pustej Dąbrówki (23,5 km ), a w drugim dniu z Tamy Brodzkiej do Brodnicy (13,5 km ). Brodnica jest miastem z wyjątkowymi zabytkami architektury i pięknym położeniem. Drwęca dzieli je na dwie części a na prawym brzegu znajduje się Stare Miasto. Rynek ma trójkątny kształt i otoczony jest kamieniczkami z XIX w. Warto zobaczyć ośmioboczną Basztę Mazurską, Bramę Chełmińską, kościół św. Katarzyny z przełomu XIII i XIV w. , renesansowe spichrze, ruiny krzyżackiego zamku itp. Golub Dobrzyń i Brodnicę łączy postać Anny Wazówny, której pomnik zobaczyć można w pobliżu ruin zamku. Nocleg przewidziany jest w stanicy wodnej PTTK w Bachotku ( członkowie PTTK z ważną legitymacją mają 10% zniżkę). Dojazd własnymi samochodami. Do dyspozycji mamy kilkanaście miejsc a osoby zainteresowane ( w pierwszej kolejności członkowie Klubu Turystyki Kajakowej PTTK Żarnów ) proszone są o wczesną rezerwację telefoniczną lub mailową. Potwierdzeniem będzie wpłata zaliczki w wys. 100 zł przeznaczonej na wynajem kajaka, przewóz sprzętu i ludzi na etapy spływu. Przy kwalifikacji liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona, przyjmujemy do wyczerpania limitu rezerwacji. Kontakt : 602-537 – 092 lub
pttkzarow@wp.pl


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

„Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów”

Ranking piechurów w konkursie „Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów” na dzień 27 luty 2022 r. ( podsumowanie za styczeń i luty )
I miejsce - Urszula Jędrasik i Czesław Szwedkowicz - po 33 pkt.
II miejsce - Blanka Jakubowska – 24 pkt.
III miejsce – Joanna Świątek -21 pkt.
IV miejsce – Magdalena Szołowska i Cezariusz Szulc – po 18 pkt.
V miejsce – Jacek Wojciechowski – 15 pkt.
VI miejsce – Barbara Kalinowska – 13 pkt.
VII miejsce - Elżbieta Białek – 11 pkt.
VIII miejsce – Tatiana Kosylak i Hubert Szulc – po 10 pkt.
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Pamiętali o rocznicy Powstania Styczniowego


Ważnym wydarzeniem o charakterze turystycznym, zorganizowanym w dniu 12 lutego 2022 r. wspólnie przez Oddział PTTK w Żarnowie i Gminę Aleksandrów, był XXV Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego. Warto przypomnieć, że wszystkie edycje rajdu przez kolejne 25 lat odbywały się na terenie sąsiadującej z Żarnowem gminy Aleksandrów i są jednym z dowodów na dobre współdziałanie organizacji pozarządowej (PTTK ) i samorządu terytorialnego ( Gmina Aleksandrów). Większość w/w rajdów rozpoczynało się w Rożenku, gdzie postawiono pomnik poświęcony powstańcom 1863 -1864 r. Stało się tradycją, że w tym miejscu składamy wieniec od turystów pieszych a uczestnicy oddają hołd poległym za Ojczyznę.

Tutaj uczestnicy wysłuchują też pogadanki historycznej na temat przyczyn, przebiegu i skutków Powstania Styczniowego a następnie wędrują najczęściej do Aleksandrowa. Przez kilka ostatnich lat, uczestnikiem kolejnych rajdów jest wójt gminy Aleksandrów, Paweł Mamrot. Zarówno w tym jak i w poprzednim roku, rajdy odbywały się w czasie pandemii. Z tego powodu powstały liczne ograniczenia , zarówno w liczbie uczestników jak i zachowania wymogów epidemicznych. W tegorocznym rajdzie wzięło udział 30 uczestników, w tym 19 dorosłych i 11 młodszych turystów pieszych. Regulamin przewidywał udział dzieci, tylko pod opieką rodziców. Po złożeniu kwiatów przy pomniku powstańców i wysłuchaniu pogadanki historycznej, uczestnicy otrzymali okolicznościowe plakietki rajdowe przedstawiające obraz Juliusza Kossaka „ Bitwa pod Ignacewem”. Przejście piesze 5 –kilometrową trasą z Rożenka do Aleksandrowa, było wyjątkowo przyjemne z uwagi na słoneczną pogodę i sprzyjającą wędrówce temperaturę powietrza. Na zakończenie rajdu w Aleksandrowie, czekała na turystów gorąca zupa, która dobrze smakowała po odbytym spacerze. Wszystkim osobom biorącym udział w imprezie, organizatorzy przekazali pamiątkowe, imienne certyfikaty. W związku z tym patriotycznym wydarzeniem, wójt gminy Aleksandrów Paweł Mamrot, wręczył dwa medale wyemitowane wspólnie przez miasto Sulejów i gminę Aleksandrów z okazji 100 – lecia Niepodległości Polski. Otrzymali je Włodzimierz Szafiński i Przemysław Ciszewski. Turystyczne upamiętnienie przez PTTK Żarnów i Gminę Aleksandrów 159 rocznicy, tego największego zrywu patriotycznego jakim było Powstanie Styczniowe w XIX w. przeszło do historii.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Członkowie PTTK Żarnów w turystyce pieszej. Aktualny ranking „piechurów”.


Rozpoczął się nowy rok turystyczny a wraz z nim weszła w życie tegoroczna edycja konkursu „Liderzy turystyki pieszej w PTTK Żarnów”. Styczniowe imprezy piesze z udziałem turystów z Oddziału w Żarnowie, pozwoliły na ustalenie miejsc w rankingu najlepszych „piechurów”. Prowadzą w nim Urszula Jędrasik i Czesław Szwedkowicz, po 14 pkt. (3+3+ 5+3). II miejsce zajmują: Blanka Jakubowska, Magdalena Szołowska, Joanna Światek, Leszek Kurp, Magdalena Król i Cezary Król po 8 pkt. (5 + 3) III miejsce zajęli: Monika i Janusz Aleksandrowicz, Tatiana Kosylak, Anna Stańczyk, Cezariusz Szulc, Hubert Szulc, Rafał Kozak i Jacek Wojciechowski po 5 pkt.


W styczniu odbyły się następujące imprezy piesze, w których uczestniczyli nasi członkowie: 1. W dniu 2 stycznia 2022r. – wycieczka piesza „W poszukiwaniu Nowego Roku” - O/PTTK Końskie – od nas 2 osoby 2. W dniu 8 stycznia 2022 r. – wycieczka piesza „Otwarcie sezonu turystycznego” – O/PTTK Końskie – 3 osoby 3. W dniu 15 stycznia 2022 r. – XXXV Rajd Zimowy – O/PTTK Końskie- 1 osoba 4. W dniu 23 stycznia 2022 r. – II Spacer dookoła Afryki – KTP PTTK Żarnów – 16 osób 5. W dniu 29 stycznia 2022 r. – Rajd Powstania Styczniowego – O/PTTK Końskie – 10 osób


Przypominamy, że wg. regulaminu konkursu „Liderzy….” przyznawane są premie m.in. za organizację imprez oddziałowych, zdobyte odznaki itp. Premie doliczone zostaną w grudniu br. po zakończeniu sezonu turystycznego. W lutym przewidziane są następne imprezy piesze z udziałem naszych piechurów, a na początku marca ukaże się kolejny ranking w konkursie „Liderzy turystyki pieszej w PTTK Żarnów”.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spacer dookoła Afryki


Afryka to nie tylko kontynent na mapie świata, ale również wieś w gminie Żarnów. W niedzielę 23 stycznia br. odbyła się wycieczka piesza pod nazwą „II Spacer dookoła Afryki”, w której wzięło udział 31 turystów. Pierwsza tego rodzaju impreza miała miejsce w 2021r. w dniu 6 stycznia. Pomysłodawcą i prowadzącym na trasie był Cezariusz Szulc , członek Oddziału PTTK w Żarnowie.

Oprócz 16 turystów pieszych z żarnowskiego PTTK, uczestnikami byli także członkowie opoczyńskiego Klubu Morsów. Trasa o długości 14 km wiodła z Siedlowa w stronę Afryki, przez Ruszenice, Klew Kolonię, Ławki i Młynek do Siedlowa. Po przejściu 11 km była możliwość odpoczynku przy ognisku turystycznym i pieczeniu kiełbasek, a amatorzy morsowania mieli do dyspozycji wody

Czarnej Malenieckiej. Niedzielna impreza zorganizowana z ramienia Komisji Turystyki Pieszej PTTK Żarnów, stanowiła zarazem otwarcie tegorocznego sezonu turystycznego w żarnowskim Oddziale. W roku jubileuszowym 25- lecia, od stycznia do grudnia 2022 ogłoszona została też druga edycja konkursu „Liderzy turystyki pieszej”.
 

galeria tutaj

 

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Jubileusz 25 – lecia Oddziału PTTK w Żarnowie


W dniu 15 stycznia 2022 r. w Domu Kultury w Żarnowie, miejscowy Oddział PTTK obchodził swoje 25 –lecie. Członków i sympatyków Oddziału ucieszył fakt, że na to ważne dla nas wydarzenie, przybyli przedstawiciele najwyższych władz Towarzystwa min. prezes Zarządu Głównego PTTK – Jerzy Kapłon, sekretarz generalny ZG – Adam Jędras oraz przewodniczący Komisji Środowiskowej ZG PTTK – Ryszard Kunce. Wojewódzkie struktury Towarzystwa reprezentował przewodniczący Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego a zarazem prezes Oddziału PTTK w Skierniewicach – Tomasz Chadamik. Na uroczystości przybyli także prezesi zaprzyjaźnionych Oddziałów z Końskich, Łowicza , Łodzi oraz delegacja z Sieradza. Od wielu lat towarzyszą nam również wójtowie gmin Aleksandrów i Żarnów – Paweł Mamrot i Krzysztof Nawrocki oraz z-ca dyrektora Zespołu Łódzkich Parków Krajobrazowych – Piotr Wypych.

Wszyscy trzej w/w mają duże zasługi w społecznej pracy turystyczno – krajoznawczej , min. w współorganizacji szeregu konferencji popularno – naukowych, szkoleń kadry programowej PTTK, wprowadzaniu do życia odznak regionalnych itp. Warto w tym miejscu nadmienić, że Paweł Mamrot z ramienia O/PTTK w Żarnowie, jest członkiem Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie. Największą grupą osób, uczestników jubileuszu 25- lecia, byli na sali członkowie Oddziału PTTK Żarnów, a wśród nich członkowie – założyciele Oddziału. Po wprowadzeniu sztandaru i powitaniu gości przez prezesa i wójta gminy , nastąpiło podsumowanie ogłoszonego pod koniec 2020 r. konkursu „Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów”. Pucharami i dyplomami zostali wyróżnieni zdobywcy 10 kolejnych miejsc w rankingu, prowadzonym od stycznia do końca grudnia 2021 r. I miejsce zajęła Magdalena Szołowska , II miejsce Urszula Jędrasik , III miejsce Joanna Świątek. Dalsze miejsca w kolejności: Blanka Jakubowska, Czesław Szwedkowicz, Cezary Król, Monika i Janusz Aleksandrowiczowie, Katarzyna Szołowska i Barbara Kalinowska. Były też dyplomy -wyróżnienia dla grupy najmłodszych turystów pieszych, do których należą: Jadzia i Marysia Jakubowskie, Kinga i Olga Kaczmarek oraz Julia Szołowska. Dla przykładu Jadzia Jakubowska, mająca 6 lat uczestniczyła w 12 oddziałowych imprezach pieszych a jej siostra w 11.Przygotowane zostały także puchary i dyplomy dla Cezarego Króla i Cezariusza Szulca za zorganizowanie kilku oddziałowych imprez turystyki pieszej. Wyróżnienia dla piechurów wręczali prezes Włodzimierz Szafiński i przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej Leszek Kurp.

Działalność Oddziału PTTK w Żarnowie , od początku jego powstania tj. od 8 stycznia 1997 do chwili obecnej, to temat wystąpienia Włodzimierza Szafińskiego. Wzorem lat ubiegłych ilustracją działań żarnowskiego Oddziału, była prezentacja multimedialna przygotowana przez Tatianę Kosylak. Ukazała ona dokonania z 2021 roku z elementami wydarzeń z życia Oddziału w ciągu minionych 25 lat. Z okazji jubileuszu miejscowy regionalista i poeta Przemysław Ciszewski, napisał wiersz pt. „Drzwi na świat”, który odczytała jego żona Barbara. Ważnym elementem uroczystości jubileuszowych było wręczenie działaczom PTTK odznaczeń i wyróżnień. Odznaki honorowe Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki” otrzymali Paweł Mamrot i Krzysztof Nawrocki a wręczyli je prezes i sekretarz generalny ZG PTTK . Później nastąpiła dekoracja odznakami organizacyjnymi Towarzystwa. Srebrną Honorową Odznakę PTTK odznaczono Tadeusza Osińskiego, Brązowe Honorowe Odznaki PTTK otrzymali: Ewelina Stasiak, Janusz Aleksandrowicz i Czesław Szwedkowicz, a Dyplomy PTTK „Za upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” przyznano : Marii Gołygowskiej, Ewie Wicherek, Zbigniewowi Chmurze i Andrzejowi Ślufarskiemu. Za wieloletnią pomoc i współpracę prezes ZO PTTK w Żarnowie, podziękował Krzysztofowi Nawrockiemu, Pawłowi Mamrotowi i Piotrowi Wypychowi wręczając okolicznościowe puchary z dedykacją. Za 25 –letnią przynależność do Towarzystwa przyznawana jest odznaka „25 lat w PTTK”, którą otrzymali: Zdzisława Kowalska, Jadwiga Kozak, Maria Morawska, Grażyna Smak, Krystyna Nojek, Zofia i Stanisław Otwinowscy, Czesława i Stefan Świderscy, Gustaw Nowak i Waldemar Pasula. Wręczającymi byli: prezes Włodzimierz Szafiński i wiceprezes Tatiana Kosylak. Następnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości. Pierwszy zabrał głos prezes Towarzystwa, który w imieniu ZG PTTK złożył serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 25- lecia Oddziału w Żarnowie , dziękując za wszystkie dokonania organizacyjne i programowe znaczące dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa. Jak stwierdził działalność ta dobrze zapisała się w dziejach turystycznego poznawania regionu, pokazywania uroków polskich miast i miasteczek, niezwykłych zabytków i krajobrazów, bogactwa przyrody, uczenia piękna i rozumienia ziemi ojczystej. Jerzy Kapłon życzył członkom Oddziału wielu lat dalszej, bogatej w sukcesy działalności, służącej rozwijaniu i upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa, podejmowaniu nowych wyzwań, radości i zadowolenia z efektów społecznej aktywności. Wraz z sekretarzem generalnym ZG PTTK, przekazał Oddziałowi w Żarnowie, w dowód uznania medal „PTTK w 100 rocznicę odzyskania niepodległości”. Zaś Dyplom Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie „ Za wieloletnią wzorową działalność turystyczno – krajoznawczą” wręczył Oddziałowi przewodniczący Ryszard Kunce. Wiele serdecznych życzeń i dowodów sympatii przekazali Oddziałowi wraz z listami gratulacyjnymi, okolicznościowymi grawertonami, pucharem i różnymi upominkami , przedstawiciele Oddziałów PTTK: w Końskich, Skierniewicach, Łodzi – Polesie, Sieradza i Łowicza. Wójtowie gmin Żarnów i Aleksandrów z okazji jubileuszu, wręczyli prezesowi Oddziału listy gratulacyjne a dyrektor Piotr Wypych przekazał kilka albumów ze Spalskiego i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Po wyprowadzeniu sztandaru Oddziału, na salę wniesiono tort z okolicznościową dekoracją. Po degustacji tortu uczestnicy zostali zaproszeni też na turystyczny posiłek. Pamiątką z jubileuszu 25 – lecia pozostanie z pewnością broszura „Podsumowanie roku turystycznego 2021 w O/PTTK Żarnów” oraz szereg gadżetów, które otrzymali uczestnicy spotkania. Przygotowana została również wystawa zdjęć ilustrująca różnorodne działania Oddziału w 25 – leciu swego istnienia. Wykonane wspólne zdjęcie uczestników spotkania, przywoła być może po latach wspomnienie tego wyjątkowego jubileuszu. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości, czuwała prowadząca imprezę Maria Grzybowska, członek ZO PTTK w Żarnowie. Drugą częścią żarnowskiego jubileuszu 25 – lecia był „Bal PTTK” z udziałem 42 osób. Warto podkreślić, że warunkiem udziału w uroczystościach, był certyfikat szczepień lub negatywny wynik testu covidowego, który posiadali wszyscy uczestnicy naszej imprezy.

galeria 1 (Jubileusz 25 – lecia) tutaj

galeria 2 (Bal karnawałowy) tutaj

foto: Janusz Aleksandrowicz


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Podsumowanie roku 2021

Broszura tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Rajd z Morsowaniem

Zapraszamy na II Spacer z KTP PTTK Żarnów dookoła Afryki z podziwianiem lokalnej
"Kilimandżaro" (Diablej Góry)Startujemy 23.01.2022 z Siedlowa gm. Żarnów o godz. 9.00. Zbiórka o godz. 8.45 przy byłym sklepie GS (miejsce odpoczynku na Piekielnym Szlaku). Do przejścia nie całe 14 km. Na 11km ognisko i możliwość morsowania. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych wspólnych wędrówek i dobrej zabawy. Spacer odbędzie się bez względu na liczbę chętnych i pogodę. Ze względu na panujące obostrzenia covidowe prosimy o zachowanie dystansu między uczestnikami. Kiełbaska na ognisko we własnym zakresie.


Szczegółowe informacje mogą ukazywać się do dnia wymarszu.
Proszę o deklarowanie się w sprawie uczestnictwa.

Organizator: KTP PTTK Żarnów - Cezariusz Szulc
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Liderzy 2022

W 2022 r. Oddział PTTK w Żarnowie obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Turystyka piesza stanowiła przez wiele lat (i dalej jest) podstawową dyscyplinę aktywności członków Oddziału.

regulamin tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK ŻARNÓW

 

Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów


Ostatnią imprezą turystyki pieszej w 2021 r. było „I Zimowe wejście na Fajną Rybę, bez tlenu” w dniu 11 grudnia br. Tym samym można było zakończyć ranking piechurów w konkursie „Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów”. Nasi turyści mogli w tym roku uczestniczyć w 37 imprezach pieszych, w tym w 22 organizowanych przez żarnowski Oddział PTTK. Zgodnie z regulaminem każdy udział w naszym rajdzie lub wycieczce pieszej premiowany był 5 pkt. a udział w imprezie obcej to 3pkt. Dodatkowo punktowane były min. zdobyte odznaki turystyki pieszej i regionalne, udział w ogólnopolskim zlocie przodowników turystyki pieszej, zdane egzaminy na uprawnienia PTP. Po zliczeniu punktów ustalona została kolejność w konkursu i wyłoniono 10 „ liderów” w 2021 r. Są to następujący członkowie O/PTTK Żarnów:

I miejsce – Magdalena Szołowska – 154 pkt.

II miejsce – Urszula Jędrasik – 136 pkt.

III miejsce – Joanna Świątek – 117 pkt.

IV miejsce – Blanka Jakubowska – 116 pkt.

V miejsce – Czesław Szwedkowicz – 98 pkt.

VI miejsce – Cezary Król – 97 pkt.

VII miejsce – Monika Aleksandrowicz – 80 pkt.

VIII miejsce – Janusz Aleksandrowicz – 77 pkt.

IX miejsce – Katarzyna Szołowska – 75 pkt.

X miejsce –Barbara Kalinowska – 73 pkt.


Puchary i dyplomy za zajęte lokaty w konkursie zostaną wręczone na „Podsumowaniu roku turystycznego 2021 w O/PTTK Żarnów” w dniu 15 stycznia 2022 r. Wydarzenie odbędzie się w Domu Kultury w Żarnowie. W roku 2022 planujemy następną edycję konkursu
.

podgląd dyplomów tutaj
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

I Zimowe wejście na Fajną Rybę, bez tlenu.

11.12.2021r grupa KTP PTTK Żarnów wraz z grupą Morsy Opoczno zdobyli szczyt „Fajnej Ryby – 347m n.p.m.” - najwyższe naturalne wzniesienie w woj. Łódzkim. Było to „I Zimowe podejście południową granią, bez tlenu”. Organizator: Cezary Król Przewodnik Trybunalski.

galeria tutaj

 

 

 

 

20 LAT

 

20 Lat minęło...

WIERSZ NA DWUDZIESTOLECIE

ŻARNOWSKIEGO ODDZIAŁU PTTK

 Witam Panie, witam Panów,
PTTK-u wiernych fanów.
Dziś okazja, jakich mało,
Więc nas sporo się zebrało,
Bo dwadzieścia latek właśnie,
Oddziałowi temu trzaśnie.
To historia dosyć długa.
Powiem, czyja to zasługa;
Jest w Żarnowie takich dwoje,
Co otwarli w świat podwoje.
Pracując zaś wciąż uparcie,
Tej idei dali wsparcie.
Aż zebrali rzeszę liczną,
Pracą swoją tytaniczną.
Wiersz, tych państwa głosi czyny,
Włodzimierza i Grażyny.
Żarnów, słynął z żaren młyńskich,
Dzisiaj, z dzieła zaś Szafińskich.
Więc o aplauz dla nich wnoszę
I o jeden gest Was proszę:
Tym, co poprą moje zdania,
Tekst ten dam do podpisania.

Przemysław Ciszewski - 07.01.2016 r.

Broszurka: Podsumowanie 2016 roku tutaj

Fot: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

galeria BAL tutaj

 

 

Info

 

Z pamiętników PTTK O/w Żarnowie

galeria tutaj

Pozdrawiam

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA
REKLAMA

Morsy Opoczno

INFO


stat4u
szablony stron